VICEPREŞEDINTELE AVAS CRISTINA CHIRIAC:Erste Bank şi-a îndeplinit o parte considerabilă a obligaţiilor post-privatizare la BCR

Ancuţa Stanciu
Ziarul BURSA #Bănci-Asigurări /

Erste Bank şi-a îndeplinit o parte considerabilă a obligaţiilor post-privatizare la BCR

Săptămâna trecută, reprezentanţii departamentului post-privatizare al AVAS, împreună cu vicepreşedintele coordonator al acestui departament, doamna Cristina Chiriac, au avut o întâlnire cu reprezentanţii legali ai "Erste Bank", pentru a discuta despre confirmarea clauzelor rămase în monitorizare ale contractului de vânzare-cumpărare a BCR.

Vicepreşedintele Cristina Chiriac ne-a declarat că "Erste Bank" a îndeplinit o mare parte din obligaţiile contractuale. Cât priveşte listarea acţiunilor BCR la BVB, oficialul AVAS ne-a explicat că această prevedere a fost inserată în contract luând într-adevăr în considerare interesele acţionarilor minoritari. Însă, pentru AVAS, această clauză este de forma unei "stipulaţii pentru altul", supunându-se prevederilor şi opiniilor legale în materie;

Pentru AVAS, ca parte în acest contract, "stipulaţia pentru altul" înseamnă că instituţia nu poate fi ţinută răspunzătoare pentru nerespectarea acesteia, deplina responsabilitate pentru adoptarea sau neadoptarea unei asemenea decizii revenind în deplina responsabilitate a managementului Erste, iar stabilirea existenţei sau inexistenţei unui eventual prejudiciu dar şi celelalte aspecte lagate de acesta nu sunt de competenţa AVAS, această instituţie nedeţinând nici o calitate într-un eventual litigiu pe această temă, a listării acţiunilor BCR.

Avocata Ioana Sfîrăială, un acţionar minoritar al BCR, a înaintat, în 10 ianuarie 2012, o acţiune în care cheamă în judecată pe Erste Group Bank (EGB) AG, EGB Ceps Holding GMBH şi Banca Comercială Română. Ea a cerut în instanţă ca Erste Bank să respecte prevederile contractuale de listare a BCR la Bursa de Valori Bucureşti. "Astfel, prin Contract, la art.13.2 - Obligaţii post privatizare - s-a prevăzut ca şi condiţie post privatizare, obligaţia cumpăratorului (Erste Bank, iar apoi EGB) de a lua măsurile necesare în vederea admiterii la tranzacţionare la BVB a acţiunilor BCR (fără derularea unei oferte publice), fie efectuarea unei Oferte publice în vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor BCR la Bursa de Valori Bucureşti", notează Sfîrăială în acţiunea depusă la Secţia a VI-a civilă a Tribunalului Bucureşti. Potrivit acţionarului BCR, aceste măsuri trebuiau luate în 36 de luni de la "finalizare" înţeleasă ca "executarea de către vânzător şi cumpărator a obligaţiilor legate de vânzare cumpărare ce le revin potrivit Clauzei 7 din contract (art.1.1 - Definiţii - din Contract)".

Avocata Ioana Sfîrăială arată că "finalizarea" s-a realizat în 2006 şi, cu toate acestea, nici până la acest moment, "BCR şi/sau acţionarul majoritar, Erste Bank, iar mai apoi EGB Ceps Holding GMBH (creat ulterior de Erste Bank şi care a preluat toate drepturile şi obligaţiile prevăzute în contract) nu au luat măsurile prevăzute în contract în vederea listării la BVB a acţiunilor BCR". Totodată, arată sursa citată, la articolul 13.2, litera h), părţile au stipulat că prevederile articolului 13.2 au valoare juridică pentru acţionarii minoritari, aceştia putând oricând, după împlinirea "finalizării", să solicite îndeplinirea de către Cumpărător a obligaţiilor asumate prin contract.

Listarea acţiunilor BCR la BVB este prevăzută în contractul de privatizare, dar, pentru AVAS, este "o stipulaţie pentru altul"  

Adoptarea sau neadoptarea deciziei de listare a aparţinut de la început şi în continuare acţionarului majoritar, Erste Bank

Reporter: Care sunt consecinţele faptului că "Erste Bank" nu a listat BCR, aşa cum prevedea contractul de privatizare?

Cristina Chiriac: Vă pot spune, în mod foarte clar că, prin contract, nu sunt prevăzute sancţiuni pentru nelis­tarea BCR.

Da, contractul prevede această clauză de listare. Însă, în termeni juridici, este o "stipulaţie pentru alţii". Adică, această prevedere a fost inserată în contract pentru protejarea intereselor acţionarilor minoritari şi este supusă legislaţiei în domeniu.

Din punctul de vedere al AVAS, din postura sa de vânzător, şi ca parte în acest contract, înseamnă că nu poate fi reţinut un prejudiciu prin neducerea la îndeplinire a acestei prevederi şi nici nu poate fi ţinut răspunzător pentru aceasta.

Decizia rămâne la managementul BCR, desemnat de către investitori. Desigur, inacţiunea Erste în acest sens, poate fi subiect de dezbateri, negocieri, înţelegeri sau alte practici legal admise, între acţionarul majoritar şi cei minoritari. Dar, repet, AVAS nu are calitate (juridică) în aceste demersuri. Ştiu că au existat numeroase opinii, potrivit cărora AVAS ar fi avut la îndemână acţiunea în instanţă, cu daune, însă, vă spun că, potrivit opiniilor de specialitate juridică, acest lucru nu era posibil, fiind vorba doar de o stipulaţie pentru alţii. Iar despre daune, ce să mai vorbim?!

Reporter: Şi-a îndeplinit "Erste Bank" obligaţiile post-privatizare?

Cristina Chiriac: Din punct de vedere al obligaţiilor asumate de cumpărător, din simpla lecturare a contractului, se observă că sunt prevăzute penalităţi specifice obligaţiilor postprivatizare numai pentru încălcarea, si numai în perioada de derulare a acestora, a obligaţiilor 13.3, 13.4 şi 13.5. Scadenţa pentru aceste obligaţii era în anul 2009.

AVAS, în urma unei analize riguroase a dosarului şi a documentelor din post-privatizare, a confirmat aceste clauze ca fiind respectate.

În prezent, mai sunt în monitorizare unele clauze, precum cea a confirmării îndeplinirii planului de afaceri, ca de exemplu.

Clauzele menţionate anterior conţin prevederi referitoare la o serie de aspecte de importanţă majoră.

Spre exemplu, clauza care include obligaţia privind protecţia socială, asumată la art. 13.3 lit. b, şi care a avut scadenţa la 12.10.2009.

Aceasta a prevăzut:

"În raporturile cu salariaţii Cumpărătorul se angajează să respecte prevederile contractului colectiv de muncă încheiat la nivelul Băncii şi legislaţia aplicabilă. Pe o perioadă de 3 (trei) ani de la Data Finalizării, Cumpărătorul va institui un program complex de pregătire pentru conducerea şi salariaţii Băncii, conform celor stabilite în mod rezonabil de către Cumpărător, în conformitate cu Planul de Afaceri, astfel încât să fie asigurată dezvoltarea profesională a angajaţilor Băncii la un nivel înalt; acest program va include, în măsura necesităţilor, stagii de pregătire în afara României precum şi în cadrul altor societăţi din grupul Cumpărătorului".

Conform documentelor admise din punct de vedere legal pentru atestarea îndeplinirii acestor clauze, transmise de cumpărător (declaraţii pe proprie răspundere autentificate notarial ale reprezentanţilor legali ai acestuia şi ai reprezentanţilor legali ai BCR), a reieşit că "EGB a respectat prevederile contractului colectiv de muncă al BCR şi legislaţia aplicabilă în raporturile sale cu salariaţii Societăţii. De asemenea, a instituit un program complex de pregătire pentru conducerea şi salariaţii Societăţii, conform celor stabilite în mod rezonabil de către EGB, în conformitate cu Planul de Afaceri, astfel încât să fie asigurată dezvoltarea profesională a angajaţilor EGB la un nivel înalt. Acest program a inclus şi stagii de pregătire în străinătate, precum şi în cadrul altor societăţi care fac parte din Grupul EGB". De altfel, Contractele Colective de Muncă negociate şi semnate de Federaţia Sindicatelor Independente din BCR SA şi de reprezentanţii BCR SA au fost înregistrate la Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie a Municipiului Bucureşti.

Aşadar, din punctul de vedere al AVAS, prin prisma prevederilor contractuale cât şi legale, cumpărătorul şi-a îndeplinit obligaţiile asumate cu privire la protecţia socială.

De asemenea, vă mai pot spune că dividendele au fost achitate către AVAS în termenele prevăzute în contract.

AVAS i-au revenit pentru exerciţiul financiar al anului 2005 dividende nete în cuantum de 119.476.072 lei, iar în anul 2006, suma netă încasată de AVAS cu titlu de dividende a fost de 95.362.147 lei.

Referitor la clauza 13.3, scadentă în data de 12.10.2009, şi care prevede: "a) Pe o perioadă de 3 (trei) ani de la Data Finalizării, Cumpărătorul, în calitatea sa de acţionar majoritar: (i) nu va întreprinde, fără consimţământul prealabil scris al Vânzătorului şi al Băncii Naţionale a României, nici o acţiune menită să dizolve voluntar sau să lichideze Banca, nu va determina şi nu va consimţi fără a se opune (pentru evitarea oricărui dubiu, fără a determina obligaţii financiare pentru Cumpărător) la falimentul Băncii, administrarea specială sau lichidarea din motive de insolvenţă sau orice altă procedură de faliment prevăzută în legislaţia românească; ...", considerăm că a fost respectată.

Este evident chiar şi în momentul de faţă, când suntem în afara perioadei de monitorizare a acestei clauze, că banca nu este supusă nici unei proceduri de dizolvare, lichidare sau faliment.

Contractul de vânzare-cumpărare prin care au fost tranzacţionate acţiunile Băncii Comerciale Române a fost semnat de către reprezentanţii statului român, în speţă AVAS, prin reprezentanţii legal îndreptăţiţi şi mandataţi în acest sens, şi cei ai ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG Viena, în data de 21 decembrie 2005, pe baza stategiei de privatizare aprobată prin HG 772/2003 (cu modificările ulterioare, aduse prin HG 4672005, 760/2005, 1170/2005), dar şi în strictă concordanţă cu cadrul legislativ în materia privatizării.

Prin acest contract au fost vândute simultan atât acţiunile deţinute de statul român, adică 292.282.131 acţiuni deţinute de AVAS, reprezentând 36,8825% minus două acţiuni din capitalul social al BCR, precum şi drepturile de vot aferente acestora, cât şi cele deţinute de cei doi investotori instituţionali - BERD şi IFC -, care deţineau, fiecare, aproximativ 12,5% plus o acţiune din capitalul BCR.

Stategia de privatizare a stabilit formarea acestui pachet majoritar de 61,8825% care să fie vândut unui investitor strategic. Ofertantul Erste Group a fost declarat câştigător, în temeiul ofertei angajante şi al ofertei angajante îmbunătăţite, şi a plătit un preţ de 2.235.958.302,15 euro.

Opinia Cititorului ( 9 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

 1. Avem atatea femei frumoase , destepte si tinere in pozitii importante. NU ??

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. Stimata doamna Chiriac,

   intr-adevar noua generatie de manageri au stofa. Ati raspuns, bineinteles dupa parerea mea, extraordinar de bine si mai ales cu mult rafinament. Frumusetea dumneavoastra este incontestabila, insa talentul diplomatic depaseste prima calitate. Prin raspunsul dumneavoastra ati reusit sa aratam domnilor civilizati din tara balului legendar ca printre brute se afla si doamne pe care iti face placere sa le admiri din toate punctele de vedere. Alaturat va trimit un scurt fragment din opere financiare stagiunea 2010 ca sa vedeti de ce va admir si mi-ar face placere sa bem o cafea impreuna :-) 

   "Investor confidence in public companies is essential to the functioning of the global economy. Transparent operations and reporting play a crucial part in building up confidence.Accordingly it is one of the main goals of Erste Group and its investors that the financial results fairly reflects the results of its operations".

   Revenind la visul meu de a savura o cafea in prezenta doamnei director si tinand cont de parametrul Return on Equity 53,4 poate ca as fi inteles de ce Romania a fost declarata in 2011 ca tara din Sud-Estul Europei unde profitul nu s-a ridicat la valoarea asteptarilor.  

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  Avem o tara frumoasa si saraca .

  Avem si manageri de A 'VAKS!. 

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. Draga Anonim,

   nu este adevarat. Avem o tara frumoasa , cu oameni pe masura. Bogatiile ei sunt intr-adevar pentru noi oamenii de rand ceva care nu poate fi transpus pe masa de bucate. Avem prea multi oameni care si-au pierdut increderea in ei pentru ca nu mai au curajul sa recunoasca ca nu mai au timp sa viseze. Avem oameni care pentru copiii lor cutreiera mapamondul in cautarea unui trai mai bun, nefiind constienti ca astfel lasa in urma lor un spatiu care va fi folosit de cei care doresc ca Romania "sa creasca prin bun simt". Prin raspunsul doamnei Chiriac mi-am dat seama ca tarisoara romaneasca are inca sansa de a-i face pe oameni sa inteleaga ca notiunea de speculant poate fi interpretata si prin prisma domnului Kostolany. Cititi inca o data textul declaratiei si veti intelege ca Romania a castigat. Mult mai mult decat experienta, a castigat rafinament si prestatie juridica la cele mai inalte cote. 

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

   AI UITAT: APLAUZE FURTUNOASE SI PRELUNGITE !..... 

   Am vazut intrun reportaj transmis zilele trecute de prin Moldova, o declaratie emblematica pentru frumoasa si bogata noastra tara; o batranica "scoasa" de sub nameti ii spune cu lacrimi in ochi reporterului: Ce sa facem maica daca am ramas un sat de batrani neputinciosi si nimeni nu ne mai cauta, nu ne mai ajuta.

   Intradevar ; avem o tara si oameni pe masura. Desigur nu este vorba de frumoasa din poveste -pardon , articol..... 

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

   Draga anonim,

   da drumul te rog la difuzoare si la auzi! Vorbesc serios. Ca sa ma intelegi trebuie sa apelez la secventa geniala a maestrului Dinica din filmul Dacii sau Nemuritorii (oricum acelasi lucru)-Zicea cam asa: In NEMERNICIA MEA ca un CAINE am muscat mana care M-A HRANIT.....Acum fii atent la citatul ingerului salvator: Nach Rumänien kam er 1981, da war er knapp 17 Jahre alt, „weil das damals noch kommunistische Rumänien einfach am schnellsten auf meinen Antrag auf einen Studienplatz reagiert hat“, sagt er. Nu vreau sa traduc ca sa nu existe interpretari. Dar poti ruga pe cei de la Petrom, poate intre timp au reusit sa invete cate ceva. Cand i-am rugat sa-mi dea un raspuns referitor la un comentariu in limba lui Goethe nu prea erau in tema. Oricum intorcandu-ne la oile noastre sau ale domnului Becalli, raspunde-mi daca pentru tine acest domn ramane in continuare un erou. Din punct de vedere al verticalitatii spiritului sau de a recunoaste ca fara o anumita persoana astazi nu ar fi fost decat unul din milioanele de oameni care au avut sansa de a avea o inima pentru altii , dar mult prea putin pentru cei care undeva, candva l-au ajutat sa-si indeplineasca visurile. Si iata ca ne intoarcem din nou la aceleasi simboluri. VIS, RASPUNDERE, REALITATE, INTELEGERE si poate nu in cele din urma RECUNOSTIINTA :-( 

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

   Esti o "bestie" cu fata umana ?. 

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

   Draga anonim,

   Nu stiu ce sa spun. Daca mi-ai trimite o poza as putea sa-ti spun daca am fata umana sau nu! Uita-te si tu pe Tubul Tau si vezi ce iese daca introduci cuvinte de genul asta.  

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

   Ce sa mai spui? spun eu:

   Frumoasa si Bestea! 

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro
Cabinet de avocatTMPS