VOCI: CAZUL "STATUL ROMÂN VERSUS REMUS BORZA", FOST ADMINISTRATOR JUDICIAR LA HIDROELECTRICASistemul judiciar din România, în pragul unei grave erori

IONEL BLĂNCULESCU, Consultant financiar
Ziarul BURSA #Companii #Energie / 10 septembrie 2013

Sistemul judiciar din România, în pragul unei grave erori

Asistăm de câteva zile, cu oarecare surprindere, mai ales pentru necunoscătorii din domeniu, pentru că ceilalţi cam ştiu despre ce este vorba, la începutul unei grave erori judiciare, în ceea ce priveşte cazul fostului administrator judiciar de la Hidroelectrica, Remus Borza.

Conform unei Rezoluţii a Parchetului Curţii de Apel Bucureşti, din data de 8 iulie 2013, specialistul în insolvenţă Remus Borza, fost administrator judiciar la Hidroelectrica, a fost pus sub urmărire penală, pentru săvârşirea infracţiunii de conflict de interese. Curiozitatea profesională m-a îndemnat să efectuez o analiză a situaţiei existente pe care v-o împărtăşesc şi dvs, de fapt celor interesaţi. Ce am constatat?

Potrivit legii 161/2003, privind conflictul de interese pentru demnităţi publice şi funcţii publice, cu toate că încadrarea este eronată, nicicând un administrator judiciar neputând fi asimilat acestor funcţii, însă să admitem speţa de dragul exerciţiului de analiză, art.70 şi 71 din legea menţionată specifică: "Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea să influenţeze îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative. Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţii publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa decizională şi SUPREMAŢIA INTERESULUI NAŢIONAL.

Mai mult, Codul penal - art. 253 ind. 1, astfel cum a fost introdus prin Legea nr. 278/04.07.2006 - ca normă generală - Conflict de interese - Fapta funcţionarului public care, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, îndeplineşte un act ori participă la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, soţul său, o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv, sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de servicii sau foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie publică pe durată maximă.

Dispoziţiile alin. 1 nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau adoptării actelor normative".

Pe cale de consecinţă, Remus Borza, fost administrator judiciar al Hidroelectrica, nu numai că nu poate fi încadrat la conflict de interese, ci dimpotrivă, ar putea fi încadrat, dacă acest concept ar exista, la CONVERGENŢĂ DE INTERESE.

Mă voi explica: conflictul de interese ar fi însemnat că Remus Borza, în funcţia de administrator judiciar "s-ar fi înţeles", "ar fi pactizat" cu cel puţin un "băiat deştept", nu i-ar fi denunţat contractele oneroase, preferenţiale, contra unei "beneficiu personal", afectând în continuare, cu bună ştiinţă şi rea credinţă situaţia financiară a Hidroelectrica. Se ştie că deja aceasta, în baza contractelor cu "băieţii deştepţi" a fost prejudiciată cu 1,1 miliarde de euro în perioada 2006-2011, urmând să mai fie "mulsă" de domniile lor de încă 1 miliard de euro, în perioada 2012-2018, în baza prelungirii în anul 2009 a "contractelor cu adresa" până în anul 2018, cu toate că respectivele erau valabile până în anul 2013, când urmau să expire.

Dimpotrivă, Remus Borza s-a implicat şi cu calitatea de avocat într-o luptă juridică extrem de riscantă, implicându-se patrimonial, atât cu compania de insolvenţă Euro Insol, cât şi cu Casa de avocatură Borza şi asociaţii într-un litigiu foarte periculos şi grav, de o valoare imensă, 450 milioane de euro, care dacă ar fi fost pierdut ar fi echivalat cu eliminarea de pe piaţă a ambelor entităţi, aparţinând unui singur om, care a înţeles să sacrifice tot şi profesional şi personal pentru o cauză în care credea, asumându-şi responsabilităţi pe care foarte puţini dintre noi şi le asumă, să zicem din spirit de conservare, ca să nu spun din frică, indiferenţa pentru ce nu este al nostru personal şi laşitate. Cele două companii deţinute de Remus Borza, în situaţia pierderii proceselor, ar fi suportat, alături de Hidroelectrica, adică de noi toţi, aceasta aparţinând încă statului român, prejudiciile inventate de către "băieţii deştepţi sau şmecheri", aferente denunţării contractelor oneroase de 450 milioane de euro, probabil cu mult peste jumătate de miliard de euro, de altfel piatra de moară de gâtul Hidroelectrica, pe care nimeni nu a putut până la Remus Borza să o înlăture. Şi atunci, unde este conflictul de interese?

Mai departe, nu a existat un interes personal de natură patrimonială, atâta timp cât plata acelor contracte de reprezentare juridică a vizat "preţul derizoriu", 3000 de euro atât fond, cât şi recurs, fără bonus de succes, necuprinzând un profit personal, ci numai plata efectivă a costului de producţie, cum spunem noi economiştii. Adică hârtii, salarii, taxe judiciare, transport la instanţe, alte asemenea. Să nu mai vorbim de faptul că procesele în integralitate, cred că 74, au şi fost câştigate la instanţa de fond, Tribunalul Bucureşti şi într-un timp extrem de scurt, 6 luni, ceea ce demonstrează efectiv performanţa în acest domeniu al reprezentării juridice în instanţele de judecată. Chiar şi Codul de Conduită Etică profesională şi disciplinară a Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România defineşte "conflictul de interese ca fiind starea în care se află membrul Uniunii care are un interes personal, de natură patrimonială, care ar putea influenţa imparţialitatea şi obiectivitatea activităţii sale în evaluarea, realizarea şi raportarea activităţii ce îi revin".

Cum putem interpreta că există o decizie definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată, în speţă Tribunalul Bucureşti, Instituţia Judecătorului Sindic, care aprobă Planul de reorganizare la Hidroelectrica, în condiţiile în care în acesta se specifică fără echivoc, nici nu se putea altfel, angajarea Casei de avocaţi Borza şi asociaţii pentru soluţionarea contestaţiilor aferente celor 450 milioane de euro şi mai mult regăsim aprobarea expresă a Comitetului Creditorilor, din şedinţa din 25.10.2012 şi a Adunării Creditorilor, din şedinţa din 18.06.2013, când a aprobat cu peste 90% respectivul plan, care devine lege într-o astfel de situaţie, încă o dată statuând starea de convergenţă de interese, ceea ce a şi convins probabil pe cei 381 de creditori să accepte. Mai mult, Planul de reorganizare, nefiind contestat, devenind irevocabil, nu mai permite nimănui punerea sub îndoială a vreunui aspect conţinut şi necontestat în timpul legal.

În concluzie, atâta timp cât te supui riscului cu entităţi deţinute personal, care nu sunt obligate să participle la acesta, oare aceasta înseamnă conflict de interese, ce vizează afectarea Hidroelectrica sau dimpotrivă convergenţa de interese, ce vizează posibila afectare nu a companiei de stat, ci a însuşi Remus Borza, atât la nivelul companiei de insolvenţă Euro Insol, cât şi a Casei de avocaţi Borza şi asociaţii.

Numai cine nu a trecut prin asemenea situaţii periculoase nu înţelege cum, printr-o astfel de acţiune, poţi rămâne pe nedrept fără tot ce-ai construit în viaţă, mai mult, fără casă, fără masă, dator pentru toată viaţa ta şi a copiilor, nu către ţară, ci către aşa-zişii "băieţi deştepţi", care prin cinismul lor te distrug şi o fac cu mare satisfacţie, savurând clipa, în detrimentul celor care mai încearcă să facă şi ceva pentru ţară, nu numai pentru ei şi sunt, vai, atât de puţini astăzi, într-o Românie secătuită de resursele ei financiare, prin astfel de inginerii şi nu numai.

Şi pentru a finaliza această analiză, iată cele două feţe ale Hidroelectrica, una hidoasă, la intrarea în insolvenţă, căpuşată totalmente, mai precis la 20.06.2012, 4,4 miliarde lei datorii, deci 1 miliard de euro şi 350 milioane lei pierderi, pe primele 6 luni ale lui 2012 sau 693 milioane lei, pierderi cumulate pentru anii 2011/2012. La ieşirea din insolvenţă, 01.07.2013, o stare normală, după decăpuşare, fără pierderi, mai mult cu profit de 481 milioane de lei pe primele 6 luni ale acestui an.

Nu ştiu cum va evolua acest caz, nu realizez încă dacă Remus Borza va fi sacrificat, însă ceea ce ştiu este că acest OM a acţionat pentru interesul economic naţional, şi-a riscat existenţa pentru noi, a îndrăznit să facă ceea ce nimeni nu a mai avut curajul să facă, punând interesul naţional în faţa celui personal, riscând la eventuala pierdere a celor 74 de procese aferente valorii de 450 milioane euro suportarea prejudiciului asociat acestei imensei sume, care l-ar fi îngropat şi la propriu şi la figurat.

Remus Borza în întreaga activitate vizând Hidoelectrica a urmărit ca şi scop final SUPREMAŢIA INTERESULUI PUBLIC, ceea ce astăzi se vede foarte clar că s-a şi întâmplat.

Chiar şi procurorii care-l văd astăzi vinovat pe Remus Borza de un aşa-zis conflict de interese, alături de toţi procurorii din România, se luptă cu acelaşi tip de flagel şi atunci de ce să sacrificăm şi să aruncăm în arena oprobriului public un om de aceeaşi parte a baricadei, care a făcut bine pentru noi şi nu rău, cum fac mulţi, ascunşi şi disimulaţi sub diverse calităţi şi forme, până când braţul legii îi ajunge.

Să încercăm să oprim această gravă eroare judiciară, pentru a nu descuraja şi demotiva pe alţii asemenea lui Borza, care cu mult curaj şi determinare luptă pentru interesul naţional, lăsându-se pe ei pe un plan secundar, riscându-şi casa, familiile pentru cauze drepte, care se opun erodării situaţiei economice a României, mai pe scurt şi pe înţelesul tuturor, furtului din bani publici şi din avuţia naţională, a noastră, a tuturor.

Să nu ucidem performanţa denunţării contractelor cu "băieţii deştepţi", a decăpuşării Hidroelectrica, acum, în prag de recurs, pe cele 74 de procese câştigate de avocatul Remus Borza.

Domnule Procuror care-l acuzaţi pe Remus Borza de conflict de interese, ce credeţi că se va întâmpla cu Hidroelectrica, dacă pe fondul atmosferei şi atitudinii generate de aruncarea la gunoiul istoriei a celui care a salvat-o de la faliment iminent, printr-un curaj apropiat de inconştienţă, "băieţii deştepţi" cu certitudine folosind această nouă oportunitate ivită, recursurile vor fi pierdute de către companie, de către stat, iar câştigătorii acestei stări se vor transforma în "călăi" şi vor executa compania şi statul de cele 450 milioane de euro plus majorări, penalităţi, daune, despăgubiri, care vor putea ajunge la peste 700 milioane euro?

Vă spun eu, Hidroelectrica va intra în faliment, nu va mai exista, vom pierde cea mai ieftină formă de energie electrică, care asigură peste 28% din totalul pieţei noastre, vom trage heblu la grădiniţe, şcoli, spitale, case şi cine ştie pe unde mai există oameni mai puţin favorizaţi de soartă, pentru care un preţ mai redus al energiei electrice contează mai mult decât credem noi.

Domnule Procuror Şef, încă mai există posibilitatea îndreptării acestei grave erori judiciare!

Articolul reprezintă exclusiv opinia autorului.

Opinia Cititorului ( 31 )

 1. Domnule Blanculescu, felicitari si admiratie !

  Mai rar oameni care sa aiba tarie de caracter si sa sustina public o cauza dreapta ! 

  Asa cum spuneti, acuzatia de conflict de interese impotriva lui Borza este total nefondata ! 

  Parchetul a anuntat public dupa o luna si jumatate ca Borza este urmarit penal. De ce nu a anuntat din prima zi, sau de ce nu a pastrat in continuare celebra "confidentialitate a actelor penale" ? 

  Borza a castigat pentru Stat toate procesele, pana acum. Cine ar avea interesul sa il blocheze ? Si, mai ales, cine si ce interes ar putea avea ca Hidroelectrica in continuare sa fie aparata "altfel" ? 

  Romania are nevoie de oameni drepti ! Sa recunoastem valoarea si cinstea ! Sa ne alegem bine conducatorii !

  1. Justitia colcaie de taratoare corupte pentru care banul este stapan si sunt puse acolo sus sa imparta dreptate celui care ofera mai mult !

   Domnul Blanculescu se face avocatul Diavolului ! Un om ca Borza care spune ca are voie sa faca pe vrea pe mosia statului unde lichideaza, taie si spanzura pentru ca-i da voie ,,legea" este un pericol pentru statul de drept din Romania ! Deci Borza are voie sa jupoaie (3000.000 E ) firmele peste care tot prin mita, hotii si alte interventii nelegale a ajuns vataf !!! Felicitari procurorilor care instrumenteaza acest caz ! Sa starpim din temelii acest tip de aroganta, nerusinare, dispret, pentru oamenii simpli care nu au milioanele de Euro ale domnului,,mason" !!!

   Eu propun ca dl. Borza sa fie sanctificat. Sunt convins ca dupa ce se va duce in lumea dreptilor, moaștele domniei sale vor emana miros de tămâie și ne vor induce o stare beatifică fără sfârșit.

   Iar Apostolul Ionel Blanculescu este cel care ne boteaza cu apa sfântă din barajele Hidroelectricii... Pocaiti-va, necredinciosilor si nu va mai legati de cei 30 de arginti ai mântuitorului Borza... Ce spuneti? Ca erau 30 ori zece la a cincea? Acum si voi... 

   Va rog sa nu-l mai vorbiti de rau pe dl. Borza. Poate ca d-voastra nu stiti, dar in momentele de cumpana ale Hidroelectricii, dl. Borza, intr-un urias sacrificiu, invesmantat in straiele de Superman, s-a rotit in jurul turbinelor Hidrocentralelor, in mare viteza si a reusit sa sporeasca productia de electricitate, salvand astfel compania de la insolventa si poate, cutremurati-va, faliment !!! Un erou !!

   Sa-ti fie rusine, Borza! Tu scrii articolul si tot tu „anonim” lauzi pe cel care l-a scris. Apoi critici si intimidezi justitia prin "Theraflu" care esti tot tu. In articol te ridici singur in slavi, minti cu nerusinare si ameninti cu falimentul Hidroelectrica. Pai, daca falimenteaza, e numai vina ta! Stii tu dece, penalule!

   Sa-ti fie rusine, Blanculescule! Manipulezi opinia publica si influentezi actul de justitie. Esti in cardasie cu acest penal ridicol si i-ai publicat articolul in numele tau. Cum se numeste asta? Hai, spune, ca doar stii sa faci analize juridice si sa demonstrezi ca justitia romana comite „o grava eroare”. 

   Cat de „neinspirat”, (sa nu spun altfel!) trebuie sa fii incat sa pui poza lui Borza cand pretinzi ca scrii tu articolul? De unde o ai? Ai primit-o cu dedicatie? Dormi cu ea sub perna? Sau ai capturat-o din spatiul virtual? In acest caz, i-ai cerut voie lui Borza sa o publici? Poate ca nu e cea mai reusita! V-ati intalnit? Ati discutat la telefon? Numai despre poza? Sau si despre articol? Sau autorul articolului, Borza, in prostia lui megalomana si-a pus si poza cand a scris aricolul, uitand ca vrea sa-l publice pe numele altcuiva? Consider plauzibila ultima varianta. Este cea de bun simt. Bun simt, care voua va lipseste cu desavarsire. 

   Vai voua!

  Foarte corect articolul! Numai functionarii publici sunt sanctionabili daca fac incredintari directe din care beneficiaza material. Privatii sunt intotdeauna corecti si daca cumva isi favorizeaza propria firma o fac in interesul nstru general. Este o axioma si nu trebuie justitia sa se bage. Ne-ar spulbera un mit si noi avem nevoie de acest mit.

  Urasc baietii destepti, cu unii dintre ei am avut conflicte directe, si ma bucur ca s-au terminat acele contracte. L-asi ruga totusi pe dl. Blanculescu sa prezinte un calcul cu cat a castigat suplimentar Hidroelectrica in anul scurs de la denuntarea contractelor (preturile la care a vandut sunt pe Opcom si sunt de regula mai mici decat cele din contractele incriminate) si cum s-a reflectat asta in binele general.  

  Si o intrebare: sa mai astept reducerea facturii la energia electrica ca urmare a denuntarii contractelor cu baietii destepti, sau astept degeaba?  

  Toata lumea il ridica in slavi pe Borza , care a facut ceea ce putea face si un cpil de clasa a IV a. A taiat tot , nu numai pe baietii destepti.

  A vandut bunuri ale patrimoniului national , neconstruite de el si aici ma refer la microhidrocentrale. 

  A concediat mame cu prunci in brate si femei cu burta la gura. Vorbim de decenta aici Domnule Blanculescu ??? Sau de calificativele de strada cu care acesta le a gratulat.  

  Vorbim de reparatii care nu au fost facute de mai bine de un an de zile. Pentru acestea cine raspunde. 

  Sincer daca din eroare acest om ajunge la mititica , nu ne deranjeaza , are aproape 3 milioane de EURo capusate de la Hidroelectrica.

  Nu plangeti de mila cui nu merita Domnule Blanculescu .Principiile economice impuse cu barda si cu limbajul de cartier seamana a Mafie. Succes JUSTITIEI , oricare ar fi verdictul. 

  1. Aveti dreptate doamna Angela, a gresit in mai multe randuri, mai ales in cazul mamelor, are o gura sa spunem prea sloboda, a jignit mai multe persoane, insa in afara de toate acestea, pentru care trebuie sa-l blamam si poate vreodata isi va cere scuze celor pe care i-a ranit, cu sau fara intentie, trebuie sa admitem ca facut ceva pentru tara noastra, ceva pe care foarte putini dintre noi au facut-o sau ar fi facut-o, a te pune cu niste indivizi foarte puternici, cu relatii foarte mari, care-i "ingroapa in bani" pe unii pentru a te distruge, a le denunta contacte de 500 milioane euro, a opri un jaf cu banii H. de peste 2,2 miliarde euro, reprezinta totusi o manifestare care pentru mine reprezinta motiv pentru a-l sustine.

   A fi distrus acum, inainte de Recursuri, inseamna a crea toate conditiile pentru ca Hidroelectrica sa piarda procesele si odata cu aceasta, peste 700 milione de euro, ceea ce de fapt reprezinta sfarsitul ei. 

   Imi cer eu iertare in numele lui, fiind barbat, pentru tot ce a atins si jignit cu gandul, vorba si fapta, mai ales in cazul mamelor cu copilasi sau celor insarcinate.

   Blanculescu 

   Este intr-adevar un iures mai larg, creat de Fondul Proprietatea, Corpul de Control al PM, presa si apoi de dl. Borza. Dar domnule Blanculescu, sunteti sigur ca este intr-adevar un jaf de 2,2 mld euro? Lasand la o parte baietii destepti, mai sunt investitiile abandonate de HE (inclusiv Tarnita, investitii evident nerentabile deci jaf) si contractele HE cu Electrica, Deva, Paroseni si ALRO (alti baieti destepti). Si ce sa vezi? DG Comp investigheaza cazurile cu o mare probabilitate de a ajunge la concluzia ca este ajutor de stat ilegal, bazat tocmai pe isteria creata si sprijinul autoritatilor romane hotarate sa demonstreze ca s-a furat. Consecinta va fi falimentul Complexului Energetic Hunedoara (7000 de angajati, 5 orase alimentate cu energie termica din care 4 in Valea Jiului), falimentul Electrica Furnizare iar ce va face proprietarul rus al ALRO (cateva mii de angajati) nu stiu. Pot banui, pe baza exemplului Mechel. Totusi e si o parte pozitiva, caci noi analistii economici vom avea de lucru din greu si ar trebui sa pregatim sugestii de pe acum. Si alta parte pozitiva: satisfactia ca am ajutat la stoparea unui jaf de 2,2 mld, indiferent de consecinte (ca factura la electricitate inteleg ca nu o sa ne scada).

   Cifra este cuprinsa in Planul de reorganizare, aprobat de Adunarea Creditorilor si devenit, prin hotarare a Tribunalului Bucuresti, definitiva si irevocabila, credibila.

   1,1 miliarde euro pt 2006-2011 si 1 miliard pentru 2013-2018.

   Ce mai putem comenta, daca totul este irevocabil si legiferat prin hotarare definitiva de instanta de judecata.Inseamna ca asta este cifra, daca si Adunarea Creditorilor a acceptat-o. 

   Mai am putin si ma apuca plansul de mila acestui Borza....

   Saracul de el, cum a suferit pentru binele obstesc... Si acum este chinuit si obidit. 

   Un avocat de doi bani, care n-are alt merit decat ca a fost pus administrator... Oricine putea face ce a facut el. Mare lucru... Si parca a luat vre-o doua milioane de euro, nu-i asa?

   Domnule Blanculescu, de ce ma rog frumos sa indrepte, cica, lucrurile Procurorul general? Nu acesta este mersul justifiei. Daca Borza este nevinovat (putin probabil), atunci poate dovedi asta in instanta. 

   Mare smecherie dle. Blanculescu cu cifrele astea! Incercati sa ne aburiti cu miliardele de euro! Sa nu spuneti ca dl. Borza a anulat si datoriile! Deci: se retin doar 600 milioane de lei pierderi pe doi ani, adica 300 milioane pe an. Cca. 75 de milioane euro pe an, pierderi. Borza cca. 100 milioane euro profit pe 6 luni. Asta e tot. Daca eram eu sau altul in locul lui si: taiam bugetul de investitii, taiam bugetul de reparatii, instrainam patrimoniul, concediam haotic, etc. ( chestiuni comise de susnumitul), castigam 200 milioane de euro. Deci unde e performanta?

  Nimic despre Rosia Montana, domnule consultant? E subiectul nr. 1 la ordinea zilei si dvs. nu ne mai dati nicun sfat referitor la cate cianuri putem sa bem pe stomacul gol? Hmmm... cam suspect...

  1. Intelept este ca intotdeauna sa nu iei decizii sau sa dai sfaturi in situatii limita. Mai astept cateva zile si probabil voi prezenta opiniile mele in legatura cu cazul.Daca va intereseaza pozitiile mele va pot anunta, cred ca joi cel mai devreme voi fi prezent la o televiziune. Am avut foarte multe invitatii la televiziuni, insa mi s-a parut corect sa astept sa se linisteasca lucrurile, sa putem discuta rational si nu emotional.

   Blanculescu 

   E vina ta, daca nu esti atent si/sau nu retii ce citesti.

   Cam de prin august 2011, in calitatea domniei sale de expert in minerit si chimie, dl. Blanculescu a dat numeroase sfaturi pe cat de valoroase, pe atat de dezinteresate cu privire la proiectul Rosia Montana. Si aici, in Bursa, si in multe alte locuri. 

   In alte dati, dl. Blanculescu a dat sfaturi de o la fel de mare valoare in materie de politica (de exemplu, a prezis care va fi cel mai mare lider regioal in partea noastra de lume in urmatorii 20 de ani, sau cam asa ceva), (macro)economie, finante, energie si multe, multe altele. 

   Acum insa se ocupa de sistemul judiciar, caruia-i face o analiza critica pe cat de necrutatoare, pe atat de obiectiva. 

   Sa fim rezonabili, nici chiar dl. Blanculescu nu se poate ocupa de toate problemele Romaniei si-ale lumii - cel putin nu intr-un singur articol.

   Eu, unul, astept sa se faca lumina si pe ulita mea, respectiv sa citesc o exegeza semnata IB pe teme de pomicultura, ca am vreo trei hectare de livada batrana in deal si nu ma pot hotara ce sa pun in locul ei :-( 

   Intelept ar fi sa nu va pronuntati despre senior Borza. Mai asteptati putin. Poate cativa anisori. Intre timp iese si dl. Borza de la "sanatoriu"

  “LEGE Nr.16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese Publicat: 30.05.2008 în Monitorul Oficial Nr.94-96

  Art. 2 conflict de interese – conflictul dintre exercitarea atribuţiilor funcţiei deţinute şi interesele personale ale persoanelor prevăzute la art. 3, în calitatea lor de persoane private, care ar putea influenţa necorespunzător îndeplinirea obiectivă şi imparţială a obligaţiilor şi responsabilităţilor ce le revin potrivit legii; 

  Art.3.(2) Prevederile prezentei legi se aplică şi persoanelor care sînt împuternicite, conform actelor legislative, să ia decizii în privinţa bunurilor aflate în proprietatea statului sau în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv în privinţa mijloacelor băneşti, ori care au dreptul de a dispune de astfel de bunuri, precum şi persoanelor care nu sînt funcţionari publici, dar cărora statul le deleagă temporar una dintre aceste atribuţii.” 

  …R 30;…. 

  Domnilor Blanculescu si Borza, dezinformati amandoi!  

  Procurorii nu sunt in eroare si nici nu sunt prosti.  

  Voi in schimb incerercati sa ne prostiti in continuae si sa dati tunuri in interes personal. Cei care au dus Hidroelectrica in dificultate au dat tunuri, dar nu e acuzat nimeni. Cei care o scot, vor sa dea (si chiar au dat) si ei alte tunuri. Un tun «legal» de 2,8 milioane de euro a dat masonul «patriot» Borza incasand in nume personal acesti bani de la o companie de stat in dificultate si cu lipsa de lichiditati.  

  Nu mai vorbesc de cele 34 de contracte in care el a emis factura si tot el si-a platit-o. Ce este in acest caz, daca nu e conflict de interese, cand tu iti aprobi la plata din patrimoniul statului pe care il administrezi, factura emisa de tine ca agent comercial prestator de servicii juridice? Nu uitati ca atribuirea acestor contracte s-a facut prin incalcarea grava de catre urmarirul penal Borza a legislatiei in vigoare privind achizitiile publice. Borza nu a facut ca ceilalti infractori sa atribuie contracte acolitilor, ci si le-a atribuit direct lui! Este o premiera in Romania! Pana unde poate merge nesimtirea si atitudinea sfidatoare acestui individ? 

  Sunt dezolat ca aceiasi excroci cu interese meschine ne-au prostit si jefuit in ultimii 20 de ani si incearca sa ne prosteasca in continuare. Sper sa nu reuseasca la infinit.  

  Domnule Blănculescu, nu ti se pare ca din pozitia dumitale (care ai primit si primesti bani si avantaje de la statul roman) ar trebui sa te abţii pana cand justitia aceluiasi stat roman va da un verdict? 

  Nu crezi ca influentezi actul de justitie? Sau te consideri un nimic in pozitia in care te gasesti dumneata?  

  Ai scris un articol, apoi te-ai felicitat singur sau prin interpusi de justetea lui. Nu ti-e rusine? 

  Ce functie ai dumneata in oganizatia in care urmaritul penal Borza este mare orator? Ii esti cumva subordonat? Aveti un juramant prin care jurati sa va aparati in orice situatie? 

  Lasati justitia sa judece nu judecati voi! Sau considerati ca atunci cand voi sunteti obiectul cercetarii penale justitia nu e buna si comite «o grava eroare»? 

  P.S. Insasi intrarea in insolventa a Hidroelectricii este o excrocherie la limita legii, o masura politica nu o masura economica rezultata ca necesara in urma unui audit calificat.

  1. 1. Nu sunt platit de stat, nu lucrez la stat, sunt consultant financiar privat de aproape 9 ani;

   2. Nu influentez justitia, cazul nefiind pe rolul instantelor de judecata, ci exact in faza in care astfel de analize pot servi partilor implicate; 

   3. Nu m-am felicitat singur, nu practic o astfel de metoda, pe care observ ca dvs o cunoasteti, nu credeam ca nivelul nostru este posibila, nu stiu carui strat social apartineti dvs; 

   4. Referitor la analiza pe copnflict de interese va aflati intr-o profunda eroare, la finalizarea cazului va voi demonstra, daca veti mai avea placerea si timpul sa interveniti prin mesaje!

   Blanculescu 

   Domnule Blanculescu ai in continuare avantaje de la statul roman! A-l numi pe grobianul de Borza om cu o mare este blasfemie. Cred ca stii cui i se atribuie acest apelativ. Sau pentru masoni nu conteaza? Acest individ este un penal notoriu si sper ca justitia va demonsta aces lucru. Nu influentezi justitia dar textul dumitale poate servi partile? Care parte? Justitia? NIcidecum! O consideri proasta si in grava eroare? Ne deschizi dumneata ochii la toti care suntem intr-o grava eroare! Care este valoare Hidoelectricii dupa insolventa si care era inainte? Cum a salvat acest individ Hidroelectrica din moment ce pretul de piata al acesteia a scazut la jumatate? Sa nu mai vorbim de tote celelalte abuzuri facute de acest personaj sinistru impotriva si in ciuda legii, desi statutul lui il obliga la responsabilitate si legalitate.

   Acum am inteles, cei care sunteti intr-atat de inraiti impotriva lui Borza, probabil ca sunteti "victimele" lui, adica ati fost restructurati de la Hidroelectrica pentru "performante'in activitatea de productie sau Deal Justice, pentru activitatea in compartimentul juridic. Promit sa nu va mai raspund, sa nu pierdem timpul nici cititorii, nici eu.

   As fi totusi curios ce fel de avantaje am eu de la statul roman, atata timp cat de aproape 9 ani detin compania mea de consultanta financiara si platesc eu taxe si impozite acestuia. Stiti cum este, de fapt nu a luat, a dat!

   Blanculescu 

   Chiar asa, ce avantaje aveti? Qui rogat, non errat. Astept sa ni le spuneti, intr-un moment dement de sinceritate.

   Asa... si n-am nici o treaba cu Hidroelectrica. Si nici cu pamfletul ala de Borza, pseudoeroul care a omorat Hydra. Sau Hydroelectrica?... Ma rog... 

   Publicand acest articol, dumneata te solidarizezi cu penalul de Borza.

   Se vede clar ca articolul este scris de Borza chiar daca l-ai publicat in numele dumitale. Si primul comentariu, care este pozitiv, semant "anonim" este scris tot de Borza, ca raspuns la publicatia dumitale. Spun asta deoarece ii este cunoscut foarte bine si chiar inregistrat limbajul limitat si discursul "politic" de doi bani. Nu mai intoxicati opinia publica cu asemenea marsavii, si mai ales nu incercati sa influentati justitia. Borza este deocamdata urmarit penal, si e un lucru bun, deoarece este banuit ca infractor. Au ramas fara raspuns multe din intrebarile ridicate mai sus, dar dumneta deocamdata raspunzi la ce vrei si cum vrei.

   Worthy Reward 

   Angajatii nu au fost disponibilizati pe criterii de performanta, nu s-a dat niciun concurs pentru niciun post, in nicio sucursala. Au ramas aproape 2000 de angajati cu varsta intre 50-60 de ani si 400 peste 60 de ani, in timp ce toti tinerii au fost pur si simplu "maturatI". Pe ce considerent? Ca isi gasesc mai usor loc de munca? Inteligentul Domn Borza nu s-a gandit ca in 2-3 ani nu va mai avea cine sa munceasca in Hidroelectrica? Nu, pentru ca dansul si-a incasat bine-mersi comisionul. Ar trebui sa va fie rusine pentru acest articol. Si nu, nu ma numar printre cei disponibilizati... sunt unul dintre "prostii" care au ramas!!!!

   Credeti ca pe musiu' Borza-l durea in ...turul pantalonilor de cine ramane in Hidroelectrica ??? Nu pe el il interesau numarul de oameni dati afara ale caror salarii pe 30 de ani le-a luat pentru a-si rotunji comisionul de 3.000.000 de euro !

   din ce se scrie in presa sau ce se spune prin mass-media, fiindca stiu care este ADEVARUL!!! Si e suficient. Dar pur si simplu ma revolt cand vad cum un astfel de individ ( Blanculescu) isi permite sa prezinte o astfel de teorie..... pe care nimeni n-o mai crede.

  Am inca o nedumerire . Observ ca inca este membru in comisia de supervizare a Hidroelectricii . Daca este cercetat penal nu ar trebui sa-si dea demisia de onoare? Nimeni din politicienii de noi platiti nu intervine in acest caz pentru a se asigura impartialitatea si a se asigura de neinterventia Dmnului Borza?

  Eu propun ca firma d-lui Blanculescu sa fie angajata (fara licitatie si pentru o suma, fireste, confidentiala) in calitate de principal consultant financiar, tehnic si strategic - si chiar si juridic, de ce nu - al Hidroelectricii.

  In felul asta s-ar inchide gura tuturor rau-voitorilor si carcotasilor care se intreaba retoric ce interese are dl. Blanculescu la Hidroelectrica.

  Imi dau seama ca propunerea nu e deloc in interesul meu, personal (pentru ca in acest fel dl. Blanculescu nu se va mai putea ocupa si de problema mea, cea cu livada din deal), dar, deh, ca toti acesti domni, sunt si eu patriot. 

  Jenanta oda.

  Azi 16.02.2015 Borza a fost condamnat definitiv de ICCJ in speta de mai sus. Ce mai spui acum? Justitia e proasta? Tu esti destept? Eu cred ca si tu esti un infractor exact ca si Borza si vei da socoteala pentru asta. Spune ceva, kktule ordiar care te pronunti inainea justitiei si manipulezi institutiile si opinia publica!

  La dat de 10.09.2013 spuneai: "4. Referitor la analiza pe copnflict de interese va aflati intr-o profunda eroare, la finalizarea cazului va voi demonstra, daca veti mai avea placerea si timpul sa interveniti prin mesaje!

  Blanculescu"

  Acum e momentul tau. Astept demonstratia!  

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Apanova
BTPay
Electromagnetica
DIGI
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

25 Noi. 2022
Euro (EUR)Euro4.9250
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.7278
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.0120
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7274
Gram de aur (XAU)Gram de aur266.4903

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro