Adrian Sârbu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

Elena Deacu
Anticorupţie / 4 februarie 2015

Adrian Sârbu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

Actualizare 21:45 Adrian Sârbu, îngrijiri medicale de urgenţă

Omul de afaceri Adrian Sârbu ar fi avut nevoie, astăzi, de îngrijiri medicale de urgenţă, după ce i s-ar fi făcut rău în arest, scriu surse din presă.

(Valentin Busuioc)

---

Actualizare 17:06 Surse: Parchetul General a instituit sechestru asigurător pe proprietăţi deţinute de Sârbu

Arestat preventiv pentru 30 de zile, proprietarul Mediafax Group Adrian Sârbu va achita o parte din prejudiciul calculat în dosar, aproximativ cinci milioane de euro, cu un bloc pe care-l deţine în Paris şi cu complexul hotelier Susai, din Predeal, pe care anchetatorii au instituit deja sechestru asigurător, potrivit sursazilei.ro.

(A.C.)

--------------

Actualizare 13:00 Sârbu a fost luat de acasă şi dus în arest

Adrian Sârbu, patronul Mediafax Group, a fost ridicat în această dimineaţă de la domiciliu şi dus în arestul Poliţiei Capitalei, potrivit surselor din presă. Aici va sta cel puţin 30 de zile, conform mandatului de arestare aprobat de judecători azi noapte.

Aseară, el a declarat că nu se va prezenta singur la arest: "Să vină să mă ia, cum să mă duc eu singur, că nu mă primesc...!".

Concluziile referatului cu propunerea de arestare preventivă întocmit de procurori arată că în cadrul societăţilor din grupul Mediafax a fost creat "un mecanism infracţional" coordonat de către reprezentanţii acestora şi pus în aplicare de angajaţi, "mecanism ce avea nu doar scopul sustragerii de la plata către Bugetul General Consolidat al Statului a taxelor şi impozitelor ci şi utilizarea sumelor de bani provenite din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în scopul plăţii de bonusuri pentru funcţiile de top ale societăţilor şi în special pentru inculpatul Sârbu Adrian, evident după disimularea adevăratei naturi a provenienţei acestor sume de bani prin interpunerea în circuitul financiar a societăţilor de tip fantoma sau a unor societăţi ce facturau servicii fictive".

Schema descrisă presupunea în prima etapă: înfiinţarea unor societăţi comerciale (de tip fantomă) pe numele "unor persoane lipsite de posibilităţi materiale şi cunoştinţe în domeniul media", care nu şi-au exercitat niciodată mandatul de asociat şi administrator al acestora, fiind folosite de către angajaţii S.C. Mediafax Grup S.A, notează procurorii. La circa un an şi jumătate, firmele "fantomă" erau înlocuite cu altele noi, "de acelaşi gen", fapt ce le permitea un control direct şi strict asupra acestora de către managementul grupului Mediafax, creându-se astfel aparenţa de legalitate a circuitelor frauduloase în faţa autorităţilor, în eventualitatea realizării unor verificări, potrivit sursei citate.

O altă verigă a schemei infracţionale viza practica semnării contractelor de cesiune drepturi de autor între persoanele angajate de Mediafax Grup şi societăţile controlate de către inculpaţi şi suspecţi.

"Astfel, persoanele beneficiare ale drepturilor de autor, din care o parte semnificativă erau angajate şi la societăţile din grup cu contracte individuale de muncă, erau determinate de către angajaţii de la resurse umane să semneze contracte de cesiune drepturi de autor cu aceste societăţi, fără a intra în contact direct cu reprezentanţii legali, în sensul existenţei unor negocieri a clauzelor de contractare a muncii acestora, de termene de livrare a produselor etc. Activităţile de angajare ale beneficiarilor drepturilor de autor se făceau la departamentul resurse umane al grupului şi interviurile aveau loc cu şefii departamentelor unde persoanele respective se angajau, sau după caz, cu managementul companiilor pentru cei care urmau să ocupe funcţii de coordonare şi conducere în cadrul companiilor. Practic, acest mod de plată era o condiţie «sine qua non», impusă în mod direct la angajare, dar şi ulterior, cu ocazia schimbării contractelor de cesiune de drepturi de autor după o firmă pe alta, ca urmare a popririi conturilor bancare si înregistrării unor datorii mari către bugetul de stat. Pentru mulţi dintre aceşti angajaţi semnarea contractelor de cesiune şi actelor adiţionale era o pură formalitate, fără de care nu se puteau angaja şi nu îşi puteau continua activitatea", explică procurorii.

Din probele administrate până în prezent, a mai rezultat că semnarea contractelor de cesiune drepturi de autor, între persoanele angajate la Mediafax Grup şi societăţile controlate de persoanele cercetate se perpetua de la o lună la alta prin semnarea de acte adiţionale la aceste contracte (în cadrul cărora se modifica doar suma remuneraţiei), angajaţii fiind puşi în faţa faptului împlinit ori de câte ori erau chemaţi la departamentul resurse umane al Mediafax. Cei mai mulţi dintre angajaţi le semnau fără a le mai citi, "activitatea fiind o pură formalitate", notează anchetatorii.

"Semnarea contractelor de cesiune drepturi autor se făcea fără a exista o negociere prealabilă, cu toate că această condiţie era o prevedere contractuală. Mai mult, decizia rezilierii şi semnării unor noi contracte cu alte societăţi nu se făcea la iniţiativa angajaţilor, aceştia fiind practic transferaţi prin decizia conducerii Mediafax către alte societăţi comerciale în care modul de colaborare (angajare) se desfăşura identic. Astfel, pe baza probatoriului administrat rezultă faptul că nu ar fi existat posibilitatea unei delimitări între munca pe care o prestau conform contractului de muncă şi cea care era prezentată în contractele de cesiune de drepturi autor şi remunerată sub forma cesiunii pentru aceste drepturi, neexistând la nivelul Mediafax Grup SA un sistem implementat şi utilizat, de natură a conduce la această delimitare", potrivit concluziilor procurorilor remise azi redacţiei.

O altă etapă a schemei descrise o reprezintă practica instituită de către persoanele cercetate care controlau societăţile de tip fantomă, care facturau lunar sume cu TVA reprezentând prestări servicii către S.C. Mediafax Grup SA, S.C. Mediafax S.A., S.C. Apropo Media S.R.L, creând aparenţa unor circuite comerciale reale şi posibilitatea acestora din urmă să-şi deducă TVA-ul aferent facturilor emise de acestea. În acest fel, societăţile din grupul Mediafax beneficiau de deductibilitatea taxei pe valoare adăugată şi diminuarea bazei impozabile cu sumele înregistrate ca şi cheltuieli aferente facturilor emise de unele dintre societăţile de tip fantomă, reuşind să-şi echilibreze balanţa de TVA prin diminuarea TVA colectat, cu TVA -ul dedus din facturile de cheltuieli la care am făcut referire anterior.

"Astfel datoriile către bugetul de stat (TVA-ul colectat aferent facturilor emise) se transferau, în baza unor operaţiuni comerciale fictive, către societăţile anterior menţionate, care invocând lipsa disponibilităţilor băneşti (lipsă provocată tocmai de Mediafax Grup SA, Mediafax SA şi Apropo Media SRL ca urmare a neplăţii facturilor care le erau emise) nu le mai achitau către bugetul de stat, intrând în procedură de insolvenţă şi ulterior fiind radiate (vezi cazul Eastfield Prod SRL, Digital Age SRL; Productiv Management SRL)", potrivit procurorilor.

Totodată, intenţia de fraudare a taxei pe valoare adăugată şi a impozitelor cu munca, rezultă însăşi din modul în care se efectuau plăţile către unele dintre societăţile comerciale anterior menţionate, cărora le erau poprite conturile, tocmai pentru neplata taxelor generate de relaţiile comerciale respective, în sensul că S.C. Mediafax Grup S.A., S.C. Apropo Media S.R.L. şi Mediafax S.A. achitau persoanelor fizice, titulare de drepturi de autor (care de altfel le erau si angajaţi cu contract individual de muncă) direct în conturile bancare ale acestora, conturi în care de altfel, le achitau şi drepturile salariale.

În acest fel, se evita poprirea acestor sume în conturile bancare ale societăţilor datornice, şi se putea asigura plata beneficiarilor de drepturi de autor (în speţă a angajaţilor lor pe diverse societăţi).

"În cazul în care S.C Mediafax Grup S.A., Mediafax S.A şi Apropo Media S.R.L. ar fi realizat plăţile în conturile unora dintre societăţile anterior menţionate, controlate de persoanele cercetate, aşa cum rezultă din probatoriul administrat şi în conformitate cu care s-ar fi derulat operaţiunile comerciale, prin emiterea de facturi şi înregistrarea lor în contabilitatea societăţilor implicate, aceste sume ar fi fost poprite, pentru acoperirea debitelor fiscale restante. De asemenea, în acest fel, prestatorii persoane fizice nu ar mai fi putut fi plătiţi, şi astfel, ar fi fost încălcate înţelegerile negociate cu privire la modul de încasare a drepturilor salariale purtate între aceştia şi reprezentanţii societăţilor Mediafax Grup S.A, Mediafax S.A şi Apropo Media S.R.L. Din aceste considerente se constată că scopul încheierii acestor contracte de achiziţie conţinut de către societăţile comerciale anterior menţionate, nu era unul comercial în sensul obiectelor inserate în contracte, ci era de a regla în contabilitatea S.C. Mediafax Grup S.A, S.C. Mediafax S.A. şi S.C. Apropo Media S.R.L, cheltuielile deductibile din punct de vedere fiscal de care beneficiau nejustificat societăţile cercetate. Acest aspect nuanţează ideea că societăţile care facturau serviciile către societăţile din grupul Mediafax, aveau un rol pur formal, scopul fiind de a genera în mod fictiv documente justificative având ca şi consecinţă prejudicierea bugetului de stat prin neplata taxelor", mai arată procurorii în referatul cu propunerea de arestare preventivă.

Ultima verigă a schemei infracţionale viza transferul sumelor de bani provenite din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în conturile unor societăţi "prestatoare" de servicii fictive, în baza unor relaţii comerciale fictive sau transferul direct în contul unor societăţi fantomă, cu titlul de plată în numele societăţilor prestatoare de servicii fictive. Operaţiunile erau urmate de extragerea sumelor din conturile acestor societăţi si returnarea lor în casieria societăţii, fără documente justificative, de unde erau utilizate pentru plata de salarii "la negru", bonificaţii, însă cel mai adesea fiind predaţi prin intermediul inculpatei Liliana Şerban pentru Adrian Sârbu.

"Cercetările efectuate în cauză şi analiza efectuată cu privire la tranzacţiile efectuate între S.C. Mediafax Group S.A, S.C. Apropo Media S.R.L, S.C. Digital Age S.R.L, S.C. Produktiv Complet Management S.R.L, S.C. Vasal Hard 3 Total Imex S.R.L, S.C. Razor 2 Total S.R.L, S.C. Finance Prest Engineering S.R.L, S.C. Quartz Total Point S.R.L, S.C. Pro Media Total Services S.R.L, S.C. Aurelia 1 Total S.R.L, S.C. Volare 5 Total Com S.R.L, S.C. Bentos 1 Top Impex S.R.L, S.C. Development 1 Total Growth S.R.L, S.C. Capital 1 Agent Com S.R.L, S.C. Recovery 1 Agent Com S.R.L, S.C. Com Stoc Services S.R.L, S.C. Capital Uno Equity S.R.L, S.C. First Equity Agent S.R.L, S.C. Vexam 2 Tot Com Dat S.R.L. au pus în evidenţă existenţa a 4 tipuri de circuite financiare create în scopul disimulării adevăratei naturi si provenienţe a sumelor ce erau returnate în casieria societăţii", mai arată sursa.

Totodată, din probatoriul administrat în cauză a rezultat faptul că Adrian Sârbu este deţinătorul unei cote de 87% din acţiunile S.C. Alleria Management Company S.A., societate ce deţine 99,41378% din S.C. Mediafax S.A., 95% din acţiunile S.C. Apropo Media S.R.L. şi 50% din S.C. Mediafax Group S.A. (restul de 50% fiind deţinută în cote egale de S.C. Mediafax S.A şi S.C. Apropo Media S.R.L.).

În aceste condiţii, deşi în perioada săvârşirii faptelor Sârbu nu îndeplinea funcţii în cadrul acestor societăţi, "se poate spune că, în fapt, deţinea controlul asupra tuturor societăţilor din grup, deciziile acestuia impunându-se cu putere de lege", mai notează procurorii.

Astfel, în cadrul şedinţelor de bugetare a societăţilor la care a participat şi Sârbu, acesta s-a arătat interesat de găsirea unor modalităţi concrete de evitare a taxelor datorate bugetului de stat, fapt pentru care, la nivelul managementului S.C. Mediafax Group S.A., S.C. Mediafax S.A. si S.C. Apropo Media S.R.L, a fost gândit un sistem de eludarea a taxelor care trebuiau virate la bugetul de stat. Pentru aceasta, s-a hotărât înfiinţarea de societăţi în care să fie transferat capitalul, pentru a fi protejat de sistemul legislativ din România, care impunea obligativitatea achitării acestor taxe.

"Sistemul creat nu avea ca scop doar sustragerea de la plata către bugetul general consolidat al statului a taxelor şi impozitelor, ci şi utilizarea mai departe a sumelor de bani provenite din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în scopul plăţii de bonusuri pentru funcţiile de top ale societăţilor şi în special pentru inculpatul Sârbu Adrian", explică procurorii.

Totodată, pe baza probatoriului administrat până în prezent a rezultat faptul că Liana Petrovici, al cărei cabinet de avocatură se ocupa în exclusivitate de societăţile din grupul Mediafax, a fost prezentă la o discuţie ce a avut loc la cabinetul său, în anul 2008 (anterior apariţiei S.C. Mediafax Group S.A.) la care au participat alături de ea mai multe persoane, moment în care s-a decis utilizarea unor societăţi tip fantomă, interpuse în circuitele fictive.

"Astfel, se evitau achitarea taxelor către bugetul de stat, pe de altă parte diminuându-se şi TVA-ul de plată, inculpata Petrovici Liana evidenţiind avantajul că, prin această metodă TVA-ul aferent facturii emise în numele societăţii utilizate era dedus de către S.C. Publimedia International Services S.A.", mai notează procurorii.

"Totodată, pe baza probatoriului administrat până în prezent a rezultat că inculpata Petrovici Liana (în calitate de avocat) a participat în cursul lunii aprilie 2014, la o întâlnire ce a avut drept scop găsirea unei modalităţi în care să fie închis soldul de casa existent în balanţa contabila a S.C. TELEFERIC PRAHOVA S.A. care evidenţia, la acea dată, o sumă în casierie în cuantum de aproximativ 2.100.000 lei, care în realitate lipsea, fiind anterior însuşită de către Adrian Sârbu, în calitate de acţionar al societăţii prin intermediul S.C. ALLERIA MANAGEMENT COMPANY S.R.L., fiind remisă acestuia prin intermediul directorului general G. G. Cu această ocazie, inculpata Petrovici Liana a întocmit şi avizat contractele prin care au fost create circuitele financiare fictive având drept scop ascunderea şi disimularea modului în care sumele de bani au fost însuşite din casieria S.C. TELEFERIC PRAHOVA S.A., având cunoştinţă de scopul urmărit de inculpaţi", potrivit procurorilor.

Prejudiciul total produs bugetului general consolidat al statului, prin activitatea infracţională derulată de către inculpaţi, se cifrează la valoarea de 16.809.964 lei.

Dosarul a fost constituit în baza sesizării Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi a fost instrumentat împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, procurorii beneficiind şi de suportul tehnic şi informativ al Serviciului Român de Informaţii.

(Alexandru Costea)

-------------

Judecătorii de la Curtea de Apel Bucureşti au decis, în noaptea de marţi spre miercuri, arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Adrian Sârbu, pus sub acuzare în dosarul de evaziune fiscală de la Mediafax Group.

În acelaşi dosar, magistraţii au respins propunerea procurorilor de arestare preventivă a avocatei Liana Petrovici, urmând ca ea să fie cercetată sub control judiciar.

Decizia instanţei nu este definitivă.

Procurorii Parchetului General au pus ieri în mişcare acţiunea penală faţă de Adrian Sârbu, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de instigare la evaziune fiscală, spălare de bani şi instigare la delapidare şi faţă de Liana Petrovici, reprezentantul legal al trustului de presă patronat de Adrian Sârbu, dar şi acţionar în unele dintre firmele controlate de acesta, acuzată de complicitate la spălare de bani.

Procurorii de la Parchetul General susţin că, la solicitarea lui Adrian Sârbu, inculpaţii Liliana Şerban, Roxana Dorina Grigoruţă, Eugenia Bălan (arestată în altă cauză), Sorin Dinu, Daniela Reghină Cozac (cercetată în stare de libertate), Rodica Crisbăşan şi Dragoş Chiş, împreună cu Diana Atanasiu şi Dragoş Eremia, au folosit o schemă infracţională în scopul sustragerii de la plata taxelor către bugetul de stat, schemă în care au fost interpuse mai multe societăţi comerciale, care au derulat operaţiuni fictive, în intervalul 2011 - 2014, în relaţia cu beneficiarii drepturilor de autor derulate de societăţile din grupul Mediafax (SC Mediafax Grup SA, SC Mediafax SA, SC Apropo Media SRL).

Prejudiciul produs bugetului general consolidat al statului se cifrează la valoarea de 16.809.964 lei rezultat din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, la suma de 2.660.000 lei din săvârşirea infracţiunii de delapidare, fiind supusă spălării banilor suma de 2.893.607 lei.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

unbr.ro
danescu.ro
arsc.ro
raobooks.com
Stiri Locale

Curs valutar BNR

23 Feb. 2024
Euro (EUR)Euro4.9753
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5970
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.2177
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8238
Gram de aur (XAU)Gram de aur298.9173

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
thediplomat.ro
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb