Abonament gratuit
Videoconferinţa “FONDURI EUROPENE”Videoconferinţa “FONDURI EUROPENE”
Videoconferinţa “Afaceri în agricultură”

Ambasada făgăduită la Ierusalim

MAKE
Ziarul BURSA #Politică /

Ambasada făgăduită la Ierusalim

Stăruinţa lui Liviu Drag­nea în intenţia să mute ambasada noastră din Tel Aviv, la Ierusalim, alimentează o confuzie generalizată, mai veche. Mult mai veche. Politic, Ierusalimul a fost divizat de la prima prezenţă a iudeilor pe pământurile palestinienilor, încă de pe timpul lui Abraham şi Abimelec. "Ierusalimul indivizibil" dorit de Beniamin Netanyahu este o creaţie spirituală.

MAKE

Categoric, pelerinii şi localnicii sus­ţin că Ierusalimul are o geografie, astfel că oraşul ar fi compatibil cu punctele cardinale şi de aceea, palestinienii şi israelienii şi oamenii, în general, inclusiv cei de la ONU, UE şi din SUA, vorbesc despre Ierusalimul de Est şi despre Ierusalimul de Vest, fără să se mire nimeni că asta se petrece în "L'ombilico del mondo" - buricul lumii, de unde Dumnezeul iudeilor şi-a început Facerea, pornind de la chiar stânca de pe care, ulterior, Îngerul Gabriel l-a ridicat pe Mohamed să viziteze Paradisul, acelaşi loc de origine unde unul din cei şapte îngeri "mi-a arătat cetatea cea sfântă, Ierusalimul, pogo­rându-se din cer, de la Dumnezeu" (Apocalipsa, 21: 10), unde Dumnezeu este mereu unul şi acelaşi.

Manualele de istorie se înşeală, căci nu este posibil ca Ierusalimul de Est să fi fost cucerit de armata israeliană a Ierusalimului de Vest, în cursul Războiului de Şase Zile, din iunie 1967, cum toată lumea crede, pentru că putea dura Războiul şi Şase Sute Şaizeci şi Şase de Zile şi oricât de mult, că oricum, în Centrul Universului nu încap est-vest-nord-sud (vezi NOTA 1), ci de acolo pornesc, aşa că "reunificarea teritorială a Ierusalimului" este, desigur, o aiureală politică, aşa cum este şi mutarea ambasadei.

Muntele Moriah, pe care Dumnezeu îi cere lui Abraham să-l sacrifice pe fiul său Isac, poate să penduleze pe teritoriul amorit între Ierusalim (cum pretind iudeii) şi Gerizim (cum pretind samaritenii).

Această oscilaţie a unui întreg munte vine cumva la Mohamed, să-l confirme că "Nu contează pe ce cale te apropii de El"- deci, unde să ne mutăm ambasada, care astăzi funcţionează în bună pace, pe strada Adam HaCohen, în nordul Tel Aviv-ului?

În Ierusalimul de Est sau în Ierusalimul de Vest? (vezi NOTA 2). Sau poate în Ierusalimul Ceresc?

Templul lui Solomon a fost ridicat pe Muntele Moriah, şi a fost ridicat de demonii asupra cărora Solomon a căpătat putere printr-un inel de la Dumnezeu şi deşi a fost ridicat de demoni, chiar acolo locuieşte Dumnezeu (de aceea există un singur Templu) - o extravaganţă care forţează eliberarea spiritului de conformism.

Casa lui Dumnezeu şi-a pierdut adresa precisă, astfel că, după cum se pare, Zidul Plângerii, la care se închină iudeii, nu ar fi chiar ultimul vestigiu al Templului, ci un zid al construcţiei care, culmea!, adăpos­tea garnizoana ocupantului roman (atât de detestat). După unii,Templul se găsea undeva mai jos, dar mulţimea de iudei care se clatină cu faţa la Zidul Plângerii, desigur, aduce Templul mai sus, chiar acolo unde se roagă ei.

Spiritual, imprecizia geografică este fertilă, oferind o bogăţie de înţelesuri, în schimb ea devine catastrofală pentru întreaga omenire, în plan politic.

Este clar că nebuloasa îşi are originea în folosirea numelui "Eretz Israel" de către David Ben-Gurion, şeful executiv al Organizaţiei Mondiale Sioniste şi preşedintele Agenţiei Evreieşti pentru Palestina, când, la 14 Mai 1948, a declarat "înfiinţarea unui stat evreu în Eretz Israel, care să fie cunoscut sub numele de statul Israel", un stat independent, (după încetarea mandatului britanic pentru Palestina, la 15 mai 1948).

Eretz Israel, aşa cum exegeţii iudei au stabilit între secolele XII-XVI, este un alt nume pentru Univers, căci "Tora, Dumnezeu şi Universul sunt unul şi acelaşi lucru", având drept variantă ca "Tora, Dumnezeu şi Eretz Israel sunt unul şi acelaşi lucru", chestiuni pe care Ben-Gurion, cu tot respectul, nu ar fi trebuit să le amestece în Declaraţia de Independenţă.

Niciodată nu au fost cunoscute hotarele Ţării Făgăduite / Eretz Israel, sunt ele acelea ale teritoriului pe care evreii l-au ocupat şi l-au împărţit spre folosinţă (iar nicidecum dat în proprietate de Dumnezeu) între cele douăsprezece triburi, după moartea lui Moise, sau în Eretz Israel sunt cuprinse şi teritoriile cucerite ulterior?

Într-o interpretare fariseică de ordin politic, din jurul anului zero, coliziunea dintre Mitzvah (Poruncile Dumnezeieşti) şi geografia imprecisă a Eretz Israel a blocat respectarea Legământului iudeilor cu Dumnezeu, pâna în zilele noastre.

La 30 iulie 1981 Ierusalimul "întregit" a fost proclamat de Knesset drept capitala Israelului, ignorând Recomandarea ONU de partiţie teritorială a Palestinei, între evrei şi palestinieni, din 29 Noiembrie 1947.

Dar identitatea evreilor şi identitatea palestinienilor sunt discutabile, ambele popoare, contrar impresiilor biblice, fiind relativ tinere (oricum, mai tinere decât dacii, de pildă) şi nu este exclus ca palestinienii să fie, de fapt, evrei (urmaşi ai Tribului lui Beniamin, întorşi din refugiul găsit în Insula Creta - vezi NOTA 3). Eventualitate în care ciocnirile sângeroase dintre ei sunt fratricide. Este de notat că zona din Eretz Israel încredinţată iniţial Tribului lui Beniamin cuprinde şi Ierusalimul şi conform Legii Dumnezeieşti a Jubileului, din Tora, posesiunea asupra teritoriului este restaurată obligatoriu, din 50 în 50 de ani.

Deşi se închină aceluiaşi Dumnezeu, cele trei religii abrahamice îşi dis­pută prioritatea, în Cetatea Cerului, în Temeiul Păcii.

Ierusalimul este un oraş ridicat pe nisip. De-a lungul secolelor, fiecare palmă de nisip a fost revendicată, ca şi când ar fi fost mai mult decât aur, nu siliciu, temelia Ierusalimului s-a întărit, nisipul a găsit liant în sângele vărsat, care s-a uscat.

Ce este mai valoros ca aurul?

De ce s-au bătut atâţia oameni, atâta amar de vreme, pentru o bucată de deşert?!

Ce este mai valoros ca aurul?

De ce o lume întreagă are mereu privirea aţintită spre Ierusalim?

Ce este mai valoros ca aurul?

De ce pare, uneori, că întreaga planetă este dependentă de ceea ce se petrece la Ierusalim?

Ce este mai valoros ca aurul?

NOTA 1

Talmudul citează că Ierusalimul a primit "numele Celui Unic şi Sfânt, binecuvântat fie EL", adică a primit Tetragrama (YHWH), ca un comentariu la Iezechiel (Capitolul 48; 35): "De jur împrejurul cetăţii sunt optsprezece mii de coţi. Iar din ziua aceea înainte numele cetăţii va fi: Domnul este acolo.", precizând "Nu citi «acolo», ci «numele ei»", interpretarea folosind un joc de cuvinte între "Sham" şi "Shem" (în funcţie de vocalizare), în care primul înseamnă "acolo", iar al doilea, "nume".

Adică, Ierusalimul primeşte numele lui Dumnezeu.

NOTA 2

Abimelec, regele filestenilor, a încheiat un legământ cu Abraham, la naşterea lui Isac, care stipula că atât timp cât un descendent al lui Abimelec locuieşte în ţară, niciun descendent al lui Abraham nu ar duce război împotriva lui. Acest legământ a fost mai târziu motivul pentru care israeliţii nu au capturat partea estică a Ierusalimului (https://en.wikipedia.org/wiki/Jerusalem_in_Judaism).

NOTA 3

Scenariul conform căruia palestinienii ar fi urmaşi ai Tribului lui Beniamin, întorşi din refugiul găsit în Insula Creta, este riscant din punct de vedere istoric, dar are un grad de verosimilitate, care îi reclamă relatarea.

Caracterul său verosimil este îngustat de două condiţii:

a) să acceptăm că filistenii din povestea "Samson şi Dalila" (circa 950 î.e.n.) sunt o altă populaţie decât cea care l-a avut drept rege pe Abimelec (circa 2000 î.e.n. sau, în altă variantă, circa 1500 î.e.n.);

b) să acceptăm o prestidigitaţie a cronologiei evenimentelor dintre anii 1500 - 1000 î.e.n., epocă în care, de altfel, însăşi istoria consacrată operează cu aproximaţii de câte 200 de ani şi chiar mai mult.

Tribul lui Beniamin ("Fiul moartei" - ultimul fiu din cei 12 ai lui Israel) a fost masacrat de celelalte 11 Triburi, în Bătălia de la Gibeah (datată cu o aproximaţie de 200 de ani, cândva, între 1200-1000 î.e.n); se poate spune că aces­ta este primul pogrom antisemit din istorie, cu menţiunea că este iniţiat de evrei.

Rămăşiţele Tribului lui Beniamin s-au refugiat pe mare, având trei destinaţii: Spania, Grecia continentală şi Creta. Un artificiu temporal ar putea lega exilul în Creta al beniamiţilor de sosirea taurului alb al lui Poseidon, la curtea regelui Minos, al Cretei (civilizaţia minoică, circa 2000 - 1350 î.e.n.), ca formulă de exprimare mitologică a migraţiei evreieşti.

Dar Creta este, într-o variantă deseori acceptată, locul de origine al filistenilor, (menţionat în Biblie drept "Caphtor"), cretani care se refugiază din calea cuceritorilor fie micenieni (1600 - 1100 î.e.n.), fie dorieni (1100 - 1000 î.e.n.).

Rămăşiţele cretane au trei destinaţii de refugiu: Spania (care le moşteneşte portul popular, dansurile şi tauromachia) şi Grecia continentală, care sunt şi destinaţiile iniţiale ale beniamiţilor, astfel că s-ar zice că îşi caută scăparea la rude şi...Palestina, de unde probabil că au emigrat iniţial.

Ar rezulta de aici că palestinienii, urmaşi ai filistenilor, sunt succesori ai cretanilor migraţi în Palestina, cretanii prezentând o probabilitate să fie succesori ai rămăşiţelor Tribului lui Beniamin.

Mutarea ambasadei la Ierusalim - Calendarul declaraţiilor

6 decembrie 2017: - Preşedintele SUA, Donald Trump: "Am hotărât că este timpul să recunoaştem oficial Ierusalimul drept capitala Israelului".

9 decembrie 2017: - Haaretz: " Mogherini [Federica Mogherini, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe şi politică de securitate]: Republica Cehă mi-a promis că nu mută Ambasada în Ierusalim"

10 decembrie 2017: - Federica Mogherini: "Noi, europenii, credem că Ierusalimul trebuie să fie capitala a două state, statul Israel şi statul Palestinei. Şi noi credem că singura modalitate de a atinge acest obiectiv este prin negocierile directe dintre israelieni şi palestinieni".

21 decembrie 2017: - AL JAZEERA NEWS: "Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a votat cu mare majoritate să declare «nulă şi neavenită» o recunoaştere unilaterală a Ierusalimului ca fiind capitala Israelului. La o sesiune de urgenţă a Adunării Generale, joi, 128 de ţări au votat în favoarea unei rezoluţii care a respins decizia controversată a preşedintelui SUA, Donald Trump, la 6 decembrie. Nouă ţări au votat împotrivă, în timp ce 35 s-au abţinut." [Vezi lista voturilor.]

22 decembrie 2017: - Declaraţii de presă susţinute de Liviu Dragnea la Parlament: "Eu cred că România ar trebui să se gândească serios să mute ambasada României din Israel în Ierusalim".

24 decembrie 2017: - jewishpress.com: "Comunitatea arabă din România a cerut oficialilor Autorităţii Palestiniene de la Ramallah să ia măsuri urgente pentru a convinge România să renunţe la decizia de a transfera ambasada din Tel Aviv la Ierusalim, a informat Ma'an duminică dimineaţa. [...]Republica Cehă şi Filipine şi-au anunţat intenţia de a-şi muta ambasadele în Ierusalim".

11 aprilie 2018: - Camera Deputaţilor, Comunicat de presă: "Domnul Liviu Dragnea, preşedintele Camerei Deputaţilor, a avut miercuri, 11 aprilie a.c., o întrevedere cu doamna Tzipi Hotovely, ministru adjunct al Afacerilor Externe al Statului Israel, în care a fost abordat stadiul proiectelor aflate pe agenda de cooperare bilaterală. Întrevederea a constituit un excelent prilej pentru a reitera susţinerea stabilirii Ambasadei Româ­niei din Israel în oraşul Ierusalim."

- Senatul, Comunicat de presă: "Primirea de către dl. Călin Popescu Tăriceanu, preşedintele Senatului României, a dnei Tzipi Hotovely, minis­tru adjunct al Afacerilor Externe al Statului Israel [...] Referitor la situaţia actuală a Procesului de pace din Orientul Mijlociu, preşedintele Senatului a subliniat că România împărtăşeşte, în coordonare cu statele membre ale Uniunii Europene, soluţia de pace care prevede co-existenţa în condiţii de suveranitate, securitate şi recunoaştere reciprocă a două state, Israel şi Palestina, iar statutul oraşului Ierusalim să fie stabilit printr-un acord negociat direct între părţi".

18 aprilie 2018: - g4media.ro: "SURSE: Guvernul Dăncilă vrea să mute la Ierusalim ambasada Româ­niei din Israel."

19 aprilie 2018: - Liviu Dragnea a anunţat la Antena 3: "Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide începerea procedurilor pentru mutarea efectivă a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim".

- jewishpress.com: "Autoritatea pa­lestiniană a cerut ca România să nu-şi mute ambasada din Israel la Ierusalim. Cererea a fost remisă joi de Primul Ministru al PA, Rami Hamdallah, trimisului român la Ramallah, Katalin Terlia, în timpul unei întâlniri între cei doi bărbaţi care au avut loc la cea de-a 70-a Zi a Independenţei Israelului. [...] Statele Unite intenţionează să îşi transfere oficial ambasada din Tel Aviv la Ierusalim şi să deschidă facilităţi temporare la data seculară a declaraţiei de independenţă a Israelului, 14 mai.

Preşedintele Jimmy Morales din Guatemala a anunţat luna trecută că naţiunea sa va reloca ambasada la Ierusalim la două zile după ce Statele Unite vor fi mutate pe 16 mai. Guatemala a fost prima ţară în 1959 care şi-a des­chis ambasada la Ierusalim.

Honduras este a treia naţiune care şi-a anunţat planul de a-şi muta ambasada în capitala Israelului. Decizia a fost adoptată de o vastă majoritate a Congresului Honduras".

20 aprilie 2018: - EURACTIV/AFP: "Potrivit lui Dragnea, guvernul prim-ministrului PSD, Viorica Dăncilă, a fost de acord miercuri cu privire la "demararea procedurilor în vederea transferării ambasadei la Ierusalim."

- Comunicat al Preşedintelui Româ­niei: "Cu privire la informaţiile vehiculate în spaţiul public referitoare la intenţia Guvernului Româ­niei de lansare a procesului de relocare a Ambasadei României din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, Administraţia Prezidenţială face următoarele precizări: Preşedintele României nu a fost informat sau consultat în prealabil în legătură cu acest demers. Adminis­traţia Prezidenţială subliniază că această decizie nu are la bază evaluări solide şi cuprinzătoare. [...] Preşedintele Klaus Iohannis consideră că iniţiativa Guvernului României poate reprezenta, eventual, cel mult începutul unui proces de evaluare în materie, care poate fi finalizat doar în momentul încheierii negocierilor privind Procesul de Pace din Orientul Mijlociu, în cadrul căruia statutul Ierusalimului reprezintă o temă centrală. [...] Administraţia Prezidenţială reaminteşte faptul că există o serie de rezoluţii ale Consiliului de Securitate al ONU şi ale Adunării Generale a ONU prin care se solicită, printre altele, statelor membre ONU să se abţină să stabilească misiuni diplomatice în Ierusalim şi să intensifice eforturile internaţionale pentru o pace durabilă, cuprinzătoare şi justă în Orientul Mijlociu. Prin urmare, în această etapă, relocarea ambasadei României în Ierusalim ar reprezenta o încălcare a dreptului internaţional relevant".

- Comunicat MAE: "Ministerul Afacerilor Externe precizea­ză că a fost lansat un proces de analiză şi evaluare privind relocarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim. [...] În mod tradiţional, România a avut o poziţie echilibrată în gestionarea dosarului israeliano-palestinian, fapt confirmat inclusiv de recunoaşterea, în plan bilateral, de mai bine de trei decenii a statului palestinian".

23 aprilie 2018: - Surse oficiale invocate de presă: "Premierul Viorica Dăncilă va efectua, miercuri şi joi, o vizită fulger în Israel".

24 aprilie 2018 - Comunicat al Guvernului: "Prim-ministrul Viorica Dăncilă va efectua, în perioada 25-26 aprilie, o vizită oficială în Statul Israel, la invitaţia prim-ministrului Statului Israel, Benjamin Netanyahu".

25 aprilie 2018: - MAE anunţa "Participarea ministrului afacerilor externe, Teodor Meleşcanu, în delegaţia condusă de prim-ministrul Viorica Dăncilă, care efectuează o vizită oficială în Statul Israel - 25-26 aprilie".

- Agenţia AP: "Preşedintele Republicii Cehe a sugerat miercuri că ţara sa intenţionează să se alăture Statelor Unite ale Americii în mutarea ambasadei sale de la Tel Aviv la Ierusalim, dar guvernul ceh, care controlează politica externă, nu a confirmat anunţul".

26 aprilie 2018: - Agenţia France-Presse: "Premierul român, Viorica Dăncilă, a declarat joi că doreşte mutarea ambasadei ţării sale în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, dar a avut o susţinere insuficientă acasă pentru o astfel de mişcare. «Avem consultări pe această temă cu toate instituţiile din România. Este dorinţa noastră, dar din nefericire, nu beneficiem de susţinerea tuturor părţilor, aşa cum ne-am dori», a spus premierul Viorica Dăncilă, la o întâlnire, la Ierusalim, cu preşedintele Israelului, Reuven Rivlin".

- AGERPRES: "«În ceea ce priveşte vizita preşedintelui Camerei, mai mare secret. S-a aflat că a plecat acolo doar după ce a ajuns acolo. Nu ştiu care sunt dedesubturile acestei abordări, cine ştie ce înţelegeri secrete face domnul Dragnea acolo cu evreii», a afirmat şeful statului".

- AGERPRES: "Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a declarat joi că declaraţiile preşedintelui Klaus Iohannis referitoare la vizita în Israel au «o anumită doză de antisemitism»".

- Romania TV.net: "Klaus Iohannis, scuze publice faţă de comunităţile evreieşti: Nu am vrut să jignesc. Dacă cineva s-a simţit ofensat, îmi cer scuze."

27 aprilie 2018: - g4media.ro: "Ministrul de externe, Teodor Meleşcanu, [se pare că] i-ar fi prezentat premierului Viorica Dăncilă un al doilea memorandum pe tema mutării ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, care este mult diluat faţă de primul, au declarat pentru G4Media.ro surse oficiale. Potrivit surselor G4Media.ro, acest al doilea memorandum a fost elaborat după criticile dure ale preşedintelui Klaus Iohannis la adresa lui Liviu Dragnea, care a confirmat că Guvernul a adoptat un memorandum pentru mutarea ambasadei la Ierusalim. Noul document ar conţine în mod explicit referiri la faptul că în acest moment nu sunt favorabile argumentele pentru mutarea ambasadei".

- AGERPRES: "Victor Ponta arată că preşedintele Camerei Deputaţilor «a stabilit în secret ca din contractele de achiziţii militare cu diverse companii din SUA o parte din bani să meargă prin firme din Israel» şi că a stabilit ca în schimbul mutării Ambasadei României la Ierusalim, «plus o consistentă sumă de bani "negri' să fie sprijinit prin firma de lobby a unui fost Ambasador al Israelului pentru o vizită la Washington»".

28 aprilie 2018: - news.ro: "Niciun stat membru al Uniunii Europene nu îşi va muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim, a declarat ambasadorul palestinian pe lângă UE, Abdul Rahim Farra, care a susţinut că a primit aceste asigurări din partea şefei diplomaţiei europene, Federica Mogherini, scrie agenţia de presă palestiniană Wafa, care a preluat o declaraţie dată de ambasadorul palestinian postului Vocea Palestinei".

03 Mai 2018: - ziare.com: "Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a insistat, joi, că România ar trebui să îşi mute ambasada la Ierusalim, în ciuda recomandărilor UE şi ONU [...]"

4 mai 2018: - AGERPRES: "Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat vineri, referindu-se la memorandumul privind mutarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, că greşeala a fost făcută şi acum trebuie reparată".

(F.G.)

Votul asupra rezoluţiei ONU de anulare a recunoaşterii Ierusalimului drept capitală a Israelului - 21 decembrie 2017

Statele membre care au votat în favoarea rezoluţiei (128):

Afganistan, Albania, Algeria, Andorra, Angola, Armenia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgia, Belize, Bolivia, Botswana, Brazilia, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Republica Capului Verde, Cambod­gia, Chad, Chile, China, Comoros, Congo, Costa Rica, Cote d'Ivoire, Cuba, Cipru, Republica Populară Democrată Coreea (Coreea de Nord), Danemarca, Djibouti, Republica Dominicană, Ecuador, Egipt, Eritrea, Estonia, Ethiopia, Finlanda, Franţa, Gabon, Gambia, Germania, Ghana, Grecia, Grenada, Guinea, Guyana, Islanda, India, Indonesia, Iran, Iraq, Irlanda, Italia, Japonia, Iordania, Kazakhstan, Kuweit, Kyrgyzstan, Laos, Liban, Liberia, Libia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Madagascar, Malaezia, Maldive, Mali, Malta, Mauritania, Mauritius, Monaco, Muntenegru, Maroc, Mozambic, Namibia, Nepal, Olanda, Noua Zeelandă, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norvegia, Oman, Pakistan, Papua Noua Guinee, Peru, Portugalia, Qatar, Republica Coreea (Coreea de Sud), Rusia, Saint Vincent and the Grenadines, Arabia Sau­dită, Senegal, Serbia, Seychelles, Singapore, Slovacia, Slovenia, Somalia, Africa de Sud, Spania, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Suedia, Elveţia, Siria, Tajikistan, Thailanda, Fosta Republica Iugoslavă Macedonia, Tunisia, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Marea Britanie, Republica Unită Tanzania, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zimbabwe.

Statele membre care au votat contra rezoluţiei (9):

Guatemala, Honduras, Israel, Insulele Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, Togo, Statele Unite ale Americii.

Statele membre care s-au abţinut (35):

Antigua-Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Benin, Bhutan, Bos­nia-Herzegovina, Camerun, Canada, Columbia, Croaţia, Republica Cehă, Republica Dominicană, Guinea Ecuatorială, Fiji, Haiti, Ungaria, Jamaica, Kiribati, Letonia, Lesotho, Malawi, Mexic, Panama, Paraguay, Filipine, Polonia, România, Rwanda, Insulele Solomon, Sudanul de Sud, Trinidad-Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu.

(SURSA: AL JAZEERA NEWS)

Opinia Cititorului ( 21 )

 1. Mi-ați oferit un plăcut început de zi.

  Poate ne depănați și niște gânduri, idei în legătură cu urmașii lui Noe. 

  Despre Sem și popoarele semitice, despre Ismael, fiul lui Avraam ...

  Ceilalți, care nu sunt semiți, s-or trage din Ham sau Iafet? 

  1. Multumesc pentru apreciere, dar trebuie sa va dezamagesc: in chestiuni biblice, nu ma pricep decit la anumite subiecte mai mici din subiecte mai mari si nici pe acelea nu le-am adincit cit sa ma multumeasca. Dar mai am timp, sint inca tinar.

   Modestia nu derutează pe toată lumea. Ilustratia dezvăluie ca autorul este un inițiat, iar felul în care scrieți dovedește studiu intens.

   Apropos, ilustrația este extraordinară!

  De ce este atâta vorbărie pe subiect.

  Superb articolul! 

  Capitală a doua tari, cine a spus, sau cum sa împaci capra cu varza.

  Din citatul din Biblie înseamnă că Biblia a fost scrisă acolo, reclama la oraș. 

  Superb articol. Felicitari!

  Mi-a placut articolul, interesant, mai ales pentru a ne reaminti cronologia evenimentelor din "politichia" noastra.

  Cu parere de rau trebuie sa va spun insa ca D-l Make nu a citit Vechiul Testamant.Dupa cei 40 ani prin desert (Peninsula Sinai) prin glasul lui Moise, " Domnul Dumnezeul parintilor tai" le spune " sclavilor scapati din Egipt: 

  "Tot astazi , Domnul te-a alespe tine sa-I fii popor ales....si sa fii tu mai presus dacat toate neamurile, asa cum te-a facut El.." 

  Si mai spune: 

  " Si va fi ca'n ziua in care veti trece Iordanul in tara pe care Domnul, Dumnezeul tau, Ti-o da tie...." 

  Deci, " acel teren " pe care d-voastra ati considerat ca " nu li s-a dat -evreilor-in folosinta, este Tara Sfanta si acel popor trebuie "sa-i fie Domnului, Dumnezeului ..popor sfant". 

  Nu fac parte din poporul lui Israel, desi as vrea si nu fac parte din nici un partid politic, nu simpatizez cu niciun partid politic si nici nu sunt "slujitor al  

  bisericii".

  1. Un pic de atentie iti va aduce o surpriza:

   "23.Pământul să nu-l vindeţi de veci, că pământul este al Meu; iar voi sunteţi străini şi venetici înaintea Mea." (Leviticul; Capitolul 25) 

   Pina astazi, Israelul inca nu a dezlegat problema vinzarii/cumpararii in domeniul imobiliar, astfel ca pe subiect continua sa se poarte controverse inversunate in Knesset, implicind si Autoritatea religioasa.

   De altfel, este indeajuns de lesne de urmarit logica in virtutea careia sa nu fie permisa proprietatea asupra pamintului, asupra apei si aerului (cam la fel cum nu este normal sa detii licenta asupra griului si vacii). 

   Daca ai dori neaparat sa stabilesti un raport de proprietate intre Tara Fagaduita/Eretz Israel si poporul lui Israel, atunci, in mod corect, raportul este invers: nu Tara apartine poporului lui Israel, ci poporul lui Israel apartine Tarii.

  Domnule Make, fi concis: au procedat bine/trebuie sau nu sa dam curs "initiativei" Trump?. 

  Multumesc. 

  1. Dupa 3-4 milenii de controverse in jurul problemei, nu prea mi se pare potrivit sa-mi ceri sa fiu concis in raspuns.

   Personal, mi se par de bun simt rezolutia ONU din 29 Noiembrie 1947 si pozitia UE, conform carora problema Ierusalimului trebuie rezolvata prin negocieri bilaterale israeliano - palestiniene, dar...Dumnezeu cu mila Lui cea mare!...politica, in modul idiot in care este practicata, nu are a face nici cu bunul simt si nici cu spiritul. 

   Bun. Atunci nu ma mai mira actiunile enciclopedistilor Dragnea&Dancila; spuneti bine "politica, in modul idiot in care este practicata". 

  Draga Make,

  probabil ca ai citit exceptionala carte a lui Simon Sebag Montefiore despre Ierusalim.Excelent articol. Felicitari  

  1. Multumesc!, nu, nu am citit, nu citesc istorie decit daca este esential implicata in intelesul vreunei notiuni.

   egzista o profetie:atunci cand ierusalimul va fi inconjurat de osti.atunci va sosi sfarsitul lumii.

  a trebuit sa-l citesc de doua ori spre a intelege batzul bagat prin gard. ce sa zic, gold-stein!

  "Politic, Ierusalimul a fost divizat de la prima prezenţă a iudeilor pe pământurile palestinienilor," - ?!Autorul anonim ne informeaza ca "iudeii"(utilizarea termenului e ciudata si tendentioasa) erau de la inceputul inceputurilor niste intrusi pe "pamanturile palestinienilor". Care palestinieni, stimate anonim?! In Canaan nu erau palestinieni, va dura mii de ani pana vor aparea pe scena istoriei.Pe cine incercati sa induceti in eroare?

  1. "Autorul anonim" are fotografia publicata in articol si de 28 de ani, poate fi gasit la telefoanele Redactiei, la e-mail-ul Redactiei si la adresa Redactiei, unde semneaza, aproape zilnic, adrese oficiale, inclusiv catre organele de stat, carora nu le-a trecut niciodata prin minte sa afirme ca el ar fi anonim.

   Spui ca "utilizarea termenului ["iudeii"] e ciudata si tendentioasa" si desi nu explici de ce crezi asta, pot sa fiu de acord cu tine, ca este ciudat ca Abraham sa fie numit "iudeu", caci numele de "iudeu" vine de la stranepotul lui Abraham, Iuda (Yehuda), al patrulea fiu al lui Iacob/Israel si indeobste nu-i normal ca stramosul sa fie numit dupa stranepot, ci invers.

   Dar… 

   Nu ai luat in calcul Scriptura: 

   "5. Pentru că Abraham, tatăl tău, a ascultat cuvântul Meu şi a păzit poruncile Mele, poveţele Mele, îndreptările Mele şi legile Mele!" (Facerea; 26) 

   Dar "Cuvintul lui Dumnezeu" este Tora,ceea ce inseamna ca Abraham a respectat Tora inca inainte ca Tora sa fie transferata de Dumnezeu poporului lui Israel pe Muntele Sinai si contrar parerii exprimate de o parte a exegetilor ca Abraham ar fi respectat doar cele sapte Porunci Noahide, el le-a respectat pe toate cele 613 Mitzvah. 

   In acest mod ciudat, asta face din Abraham "primul iudeu", inca inainte ca stranepotul sau Iuda sa traiasca si asta nu este deloc tendentios. 

   Ai fi preferat sa-l numesc pe Abraham "israelit", dupa nepotul sau Israel? 

   Ai fi preferat sa-l numesc "evreu", cind originea lui este babiloniana?

   Da, in Canaan, pe vremea lui Abraham nu erau palestinieni, ci filisteni si asa cum am spus-o in articol, filistenii sint stramosii palestinienilor, asa ca singurul care se afla in eroare esti chiar tu, amice.

  Si povestea asta este pur si simplu fantastica.

  Si povestea redata de Istorie, desi prozaica, este deosebit de frumoasa si interesanta. 

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

DTLAWYERS
BTPay
Nuclearelectrica

Curs valutar BNR

19 Oct. 2020
Euro (EUR)Euro4.8746
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.1456
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.5464
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.3917
Gram de aur (XAU)Gram de aur254.7806

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

AAGES GROUP
ROMANIAN ENERGY DAY 2020
Cotaţii Emitenţi BVBCotaţii fonduri mutuale
14 Noiembrie - Noaptea Muzeelor
Legal Accelerators
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Pagini Aurii
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro
Cabinet de avocatservicii curatenie