"AmCham militează pentru toleranţă zero faţă de mită şi corupţie"

A consemnat ANCUŢA STANCIU
Ziarul BURSA #Macroeconomie / 28 ianuarie 2016

"AmCham militează pentru toleranţă zero faţă de mită şi corupţie"

"Este absolut necesar ca Guvernul să relanseze o agenţie de investiţii"

Interviu cu doamna Daniela Nemoianu, preşedintele Camerei de Comerţ Americană în România (AmCham România)

Reporter: Care este opinia AmCham despre campania anticorupţie din ultimul an?

Daniela Nemoianu: Fenomenul corupţiei rămâne o ameninţare directă asupra securităţii naţionale, precum şi un obstacol sistemic major în calea dezvoltării pe termen lung a României, din cauza acestuia fiind irosite atât oportunităţi ireversibile, cât şi un potenţial imens de ţară, în detrimentul cetăţenilor, şi al mediului de afaceri.

Suntem martorii unor eforturi remarcabile întreprinse de către autorităţile implicate în lupta anticorupţie şi suntem impresionaţi de profesionalismul şi tenacitatea acestora. Susţinem intensificarea măsurilor anticorupţie sistemice, accelerarea investigaţiilor acumulate şi aflate momentan în impas, aplicarea corectă a legilor, absenţa abuzurilor şi a influenţei politicului sau a altor terţe părţi, cu accent pe recuperarea efectivă a prejudiciilor produse prin faptele de corupţie, prevenirea şi remedierea acestora.

Corupţia distorsionează mediul concurenţial echitabil pentru afacerile corecte şi aceste comportamente anticoncurenţiale exagerează în mod artificial costurile legate de desfăşurarea afacerilor în România, diminuând eficienţa şi blocând totodată proiecte de investiţii importante, irosindu-se în acest fel banii contribuabililor. În absenţa unor priorităţi strategice şi a unui model de ţară sustenabil şi solid, economia locală riscă să fie în continuare zdruncinată de cazuri de corupţie, spălare de bani, evaziune fiscală, restituiri şi defrişări ilegale, colectare redusă a taxelor, respectiv absorbţia ineficientă a fondurilor europene. Toate aceste lucruri se traduc în diminuarea interesului investitorilor pentru România, un mediu impredictibil punând sub presiune dezvoltarea afacerilor.

AmCham România consideră că pentru atragerea investitorilor străini pe piaţa locală este obligatorie existenţa unui mediu politic, legislativ şi de afaceri stabil, echitabil şi predictibil. Aplicarea strictă a regulilor anticorupţie, împreună cu politici avansate de guvernanţă corporativă şi o implementare riguroasă a unor instrumente de etică şi independenţă, reprezintă o dovadă de diligenţă şi de bună administrare pentru orice companie responsabilă. În aceeaşi măsură, aşteptările legitime ale cetăţenilor şi oamenilor de afaceri sunt legate de existenţa statului de drept şi de responsabilizarea sectorului public şi a politicienilor. AmCham promovează la nivelul societăţii şi în rândul membrilor săi toleranţă zero faţă de corupţie, standarde înalte de guvernanţă corporativă şi integritate în afaceri.

Reporter: A fost afectat dialogul mediului de afaceri cu autorităţile de problemele de pe scena politică din ultima perioadă?

Daniela Nemoianu: Sistemul imunitar al mediului de afaceri s-a întărit în ultimii doi ani şi a dezvoltat un mecanism complex de aliniere strategică fără precedent, prin platforma de dialog a Coaliţiei pentru Dezvoltarea României, care reuneşte cele mai importante asociaţii de afaceri şi camere bilaterale de comerţ din România, coagulate într-un demers amplu, consensual şi integrat. Continuăm să participăm proactiv la consultările publice pe diverse teme relevante, cum ar fi pachetul de reformă a sistemului de achiziţii publice, accelerarea absorbţiei fondurilor europene, educaţia, priorităţile din infrastructură, securitatea energetică etc.

AmCham militează pentru o reformă a procesului de aplicare a legilor în România şi toleranţă zero faţă de mită şi corupţie. Alături de multe alte tragedii ce au trecut neobservate la nivelul opiniei publice, dezastrul Colectiv, care ne-a marcat şi a mobilizat întreaga societate civilă, este o dovadă de necontestat a faptului că, pe termen lung, corupţia, iresponsabilitatea, nepăsarea, urmărirea interesului propriu şi lipsa de performanţă nu sunt doar factori ce împiedică progresul României, adâncind criza traversată de ţara noastră, ci risipesc resurse valoroase şi, cel mai grav, pun în pericol viaţa cetăţenilor.

Considerăm că eforturile depuse până în acest moment pentru înlăturarea corupţiei au fost insuficiente şi că este nevoie de o schimbare reală la toate palierele societăţii româneşti, de la cel mai înalt nivel al administraţiei centrale până la cele mai mici autorităţi locale. În timp ce autorităţile au cea mai mare responsabilitate cu privire la asigurarea unui cadru clar de reglementare, implementare şi monitorizare a respectării normelor în toate domeniile, fiecare dintre noi, companii sau persoane fizice, trebuie să îşi asume rolul de agent al schimbării, în vederea atingerii obiectivului comun de asigurare a securităţii, democraţiei şi prosperităţii. Transformarea României presupune un efort colectiv, iar schimbarea trebuie să avanseze de la ambele capete ale spectrului decizional şi societal. AmCham România rămâne un contributor valoros în cadrul procesului de dialog public-privat, urmărind o legislaţie clară şi aplicată corect, care să nu mai permită interpretări, abuzuri sau lipsa asumării responsabilităţii.

Reporter: Care este principala prioritate a AmCham în mandatul dumneavoastră?

Daniela Nemoianu: Contextul complex de tendinţe globale în accelerare, concurenţa maximă pe pieţele internaţionale, riscuri regionale agravate şi de criză identitară prelungită a României, precum şi corupţia, lipsa de viziune sistemică, decalajele acumulate şi restrângerea capacitaţii administrative indică necesitatea stringentă a conturării şi calibrării unui Proiect de Ţară, a unei direcţii şi a unor priorităţi strategice care să ţină cont de valorile naţionale şi de interesele ţării, pe coordonatele euro-atlantice.

Proiectul de Ţară este un concept dincolo de interesele politice sau economice punctuale. "Împreună pentru o Românie puternică" presupune, în viziunea AmCham, captarea şi alinierea integrată a acţiunilor sistemice în direcţia interesului naţional, fiind o şansa unică de progres în asentimentul naţiunii, de proiecţie şi construcţie a unei viziuni strategice de anvergură, multigeneraţionale, în beneficiul ţării.

Am decis, capitalizând pe forţa şi angajamentul comunităţii de membri AmCham, să ne concentrăm pragmatic pe transformarea AmCham şi alinierea mediului de afaceri pentru schimbarea competitivă a României, demonstrând un prag de maturitate şi capabilităţi dincolo de perimetrul imediat de acţiune. Datoria noastră este să contribuim la declanşarea procesului - un astfel de proiect aparţine tuturor, fără credit sau ambiţii partizane. Ţara are minţi luminate gata să se implice, există metodologii şi modele solide de organizare a unor astfel de demersuri, pe care le putem pune la dispoziţia celor interesaţi. Dacă luaţi pulsul societăţii, veţi vedea uşor că toată lumea se întreabă despre direcţia şi viziunea reconstrucţiei naţionale pentru reafirmarea capabilităţilor şi potenţialului acestui popor (şi diaspora). Va fi greu şi va dura, iar responsabilitatea de a începe acest edificiu ne atinge pe fiecare. O dată conturat proiectul de ţară, va trebui dezbătut, asumat prin consens politic şi vegheat cu stăruinţă pentru implementare.

Reporter: Cum apreciaţi mediul de afaceri din ţara noastră? Investiţiile străine sunt destul de mici. Vă rugăm să enumeraţi câteva cauze pentru care ţara noastră nu ocupă un loc mai înalt în gradul de atractivitate pentru investitorii străini. Vor creşte investiţiile în urma aplicării noului Cod Fiscal?

Daniela Nemoianu: Stimularea investiţiilor publice şi private, în condiţiile existenţei unui volum notabil de lichidităţi şi surse de finanţare, implică măsuri concrete în privinţa punctelor forte de competitivitate ale României. Construirea unui climat investiţional atractiv trebuie să ţină cont de tendinţele globale şi de contextul evoluţiilor europene. Toate acestea presupun un exerciţiu amplu de proiecţii strategice sustenabile sistemic pe termen mediu şi lung, capabilităţi sincronizate de administrare şi management extinse din partea autorităţilor, resurse specializate dedicate investiţiilor strategice, antreprenoriatului şi capitalului românesc, IMM-urilor, dar şi capacitatea de a propune şi susţine proiecte viabile şi eligibile, eficienţă şi transparenţă la toate nivelurile şi pe parcursul tuturor etapelor.

Remarcăm, pe o notă îmbucurătoare, creşterea uşoară a fluxului de investiţii, prin extinderea şi consolidarea celor existente, dar şi prin apariţia recentă sau iminentă a unor jucători noi de mare anvergură. În egală măsură, însă, este importantă susţinerea capitalului autohton, a antreprenoriatului şi IMM-urilor, prin simplificarea birocraţiei, facilitarea accesului la finanţare, scheme de ajutor de stat şi finanţare europeană, promovarea industriilor competitive la export, în mod sistematic şi consistent, inclusiv prin reprezentanţele diplomatice ale României şi departamentele de stat responsabile. Este absolut necesar ca Guvernul să relanseze pe baze moderne o agenţie de investiţii modernă şi puternică, cu plajă de operare extinsă intern şi internaţional.

Antreprenorii de orice categorie, dar în special cei din zona IMM, reprezintă sistemul imunitar al economiei. Sunt necesare măsuri ample şi urgente de facilitare a accesului la finanţare şi proiecte, de simplificare a birocraţiei şi reducere a corupţiei şi evaziunii fiscale, de accelerare a absorbţiei fondurilor europene şi de promovare a iniţiativelor locale. Incubatoarele, acceleratoarele de afaceri şi hub-urile sunt instrumente eficiente de selecţie şi dezvoltare a business-urilor, multe prea puţin încurajate, la fel ca şi instrumentele financiare.

În privinţa prognozelor de creştere economică, se acumulează accelerat presiunea unor megaforţe de mare impact asupra economiilor regionale şi locale în contextul sincopelor sistemice, fie că vorbim de situaţia demografică, dezvoltarea tehnologică, managementul resurselor sau de schimbările climatice, interconectarea economică şi urbanizarea intensivă. În acest context, este esenţial pentru companiile care activează în România să abordeze strategii flexibile şi competitive de poziţionare pe piaţă, de consolidare şi eficientizare a perimetrelor de operare, de modernizare a modelelor de afaceri, astfel încât să permită o creştere economică consistentă şi durabilă, prin atragerea şi menţinerea unor resurse umane specializate, dezvoltarea de noi produse şi capitalizarea elementelor forte specifice. Obstacolele principale, pentru înlăturarea cărora trebuie să ne mobilizăm cu toţii, rămân corupţia, insuficienta valorificare a fondurilor europene, gestionarea improprie a resurselor naturale (în special minereuri, păduri şi ape), imprevizibilitatea legislativă şi birocraţia, evaziunea fiscală, decalajul în infrastructură şi ineficienţa autorităţilor publice, în contextul echilibrului bugetar fragil.

Reforma fiscală orientată către stimularea investiţiilor, mai degrabă decât spre stimularea consumului, în condiţii bugetare sustenabile, poate fi un element de susţinere a mediului de afaceri, dar nu izolat. Mai importante ramân stabilirea unui set de priorităţi strategice competitive la nivel naţional, continuarea luptei anticorupţie, îmbunătăţirea infrastructurii, creşterea gradului de transparenţă şi predictibilitate pentru cadrul legislativ şi investiţional, simplificarea poverii administrative la nivel central şi local, sincronizarea autorităţilor în privinţa aprobărilor necesare la demararea investiţiilor, atragerea şi menţinerea talentelor (inclusiv din diaspora).

Reporter: Care este poziţia AmCham cu privire la nou Cod Fiscal? Unele voci susţin că în Noul Cod Fiscal sunt avantajate companiile mari, în detrimentul companiilor mici şi mijlocii. Cum comentaţi?

Daniela Nemoianu: Reforma fiscală era necesară, atât la nivel legislativ, cât şi administrativ. Noile coduri oferă transparenţă, predictibilitate şi stabilitate, susţinând poziţionarea competitivă a României. Mediul de afaceri a fost intens implicat în ultimii doi ani în consultările publice pe tema modificărilor fiscale, iar AmCham a contribuit direct, prin experţii de top activi în cadrul Comitetului de Fiscalitate, la formularea unor recomandări tehnice ample către Ministerul Finanţelor Publice şi Guvern.

Respingem distorsiunile de categorisire în grupe antagonice (investitori români/străini, corporaţii/firme locale, companii mari/mici, stat/privat), dar şi corupţiei transpartinice care este o vulnerabilitate sistemică şi un obstacol în calea progresului.

În calitate de stat membru, România are obligaţia de a implementa eficient şi complet normele europene, iar perioada care va urma va reprezenta una dintre cele mai mari provocări pentru sectorul public, având în vedere că guvernul şi autorităţile în general încep, în sfârşit, să fie judecate după criterii de eficienţă economică, transparenţă şi performanţă. ANAF nu face excepţie, iar programul actual de modernizare, finanţat de Banca Mondială, are tocmai o astfel de finalitate. Legislaţia secundară şi terţiară va trebui să reflecte echilibrat relaţia autoritate - contribuabil diligent. Dau aici exemplul controversat al Formularului TVA, 088 care, deşi conceput să contracareze frauda la TVA, are efecte birocractice absurde pentru companiile conforme.

Reporter: Cum apreciaţi aplicarea Codului Fiscal împreună cu legea salarizării bugetarilor în an electoral? Cum percep investitorii anul electoral 2016?

Daniela Nemoianu: Sustenabilitatea echilibrului bugetar este un obiectiv cheie pentru dezvoltarea competitivităţii României, iar calibrarea impactului bugetar al reducerilor de taxe şi al creşterilor salariale cu nevoia reală de investiţii performante rămâne o provocare - este de necontestat însă că ne aflăm într-o poziţie privilegiată prin indicatorii macroeconomici actuali şi putem avansa datorită contextului favorabil al evoluţiilor regionale.

Legea salarizării unice, pe criterii de performanţă, este un pas necesar pentru modernizarea administraţiei publice. Susţinem un nivel de salarizare adecvat, care să permită atragerea şi dezvoltarea unor profile competente şi integre în sectorul public, asumarea răspunderii şi eliminarea corupţiei şi a conflictelor de interese.

În egală măsură, este extrem de important ca alegerile din 2016 să aducă o competiţie de programe politice vizionare, asumarea unor poziţii de substanţă şi dezbaterea constructivă a unor soluţii realiste pentru temele stringente şi de perspectivă, inclusiv în ceea ce priveşte poziţionarea României în formula euro-atlantică, astfel încât electoratul să-şi poată forma opţiuni nedistorsionate, iar procesul democractic să fie reluat fără alterări.

Apreciem ca extrem de benefică pentru investitori recenta comunicare a priorităţilor şi planului de acţiune pe termen scurt ale Guvernului şi salutăm profesionalismul şi efortul de sincronizare transsectorială de natură a genera predictibilitate.

Reporter: Care credeţi că este şansa de dezvoltare a României?

Daniela Nemoianu: Atât sectorul privat, cât mai ales cel public sunt în nevoie de specialişti, de profile tinere şi competente, cu potenţial de dezvoltare şi capabilităţi manageriale. Mandela spunea că educaţia este cea mai puternică armă pe care o putem folosi pentru a schimba lumea. Un sistem de educaţie care să ţină cont de realităţile contemporane şi de liniile de dezvoltare viitoare reprezintă un ideal şi o şansă care să ne mobilizeze fără ezitare pe toţi într-un demers de anduranţă.

România este privilegiată printr-un potenţial de dezvoltare impresionant în multiple arii. Provocarea este deblocarea acestui potenţial prin acţiuni structurate strategic, într-un model de ţară competitiv şi sustenabil pentru generaţiile viitoare. Sunt convinsă că vom avea în continuare rezultate pozitive notabile în industria auto, agricultură, IT, energie&resurse, retail&comerţ online, servicii financiare, telecomunicaţii. Există multe reţete de succes pentru companiile româneşti, dar toate converg către un numitor comun, compus din elemente precum adaptabilitatea, creativitatea şi anduranţa. Aş menţiona şi managementul performant şi dedicat al acestor companii, angajamentul pentru investiţii şi dezvoltare, precum şi calitatea resurselor umane. Companiile au evoluat, ajungând la un grad de maturitate corespunzator unei complexităţi crescânde a mediului economic local şi internaţional, au dobândit o anvergură extinsă a operaţiunilor şi structurilor de guvernanţă, s-au adaptat la standardele europene şi la cerinţele fluctuante ale pieţei.

Reporter: Managementul privat în companiile de stat pare că a fost un eşec. Cum explicaţi acest insucces?

Daniela Nemoianu: Tema managementului privat rămâne o mare provocare - AmCham a transmis o serie de comentarii la proiectul de modificare a OUG 109/2011. Dincolo însă de litera legii, rămâne esenţială implementarea de substanţă a acestor reguli, prin transparenţă, asigurarea autonomiei şi continuităţii manageriale, eliminarea interferenţelor politice, a conflictelor de interes şi a corupţiei. Nu putem ignora inerţia şi neregulile acumulate de-a lungul timpului, astfel încât orice schimbare va lua timp şi eforturi susţinute până când mecanismele noi să devină reflexe sănătoase.

Reporter: De ce credeţi că Bursa din România nu îşi îndeplineşte rolul de finanţare a economiei?

Daniela Nemoianu: Bursa are un rol vital în stimularea creşterii economice şi s-au făcut paşi importanţi în ultimii doi ani pentru eliminarea unor bariere majore şi accelerarea modernizării şi a pregătirii pentru statutul de piaţă emergentă. Modificările Legii pieţei de capital, aprobate de Parlament în toamna 2015, au fost rezultatul benefic al unui exerciţiu consultativ amplu între autorităţi (ASF, BVB, BNR, Parlament, Guvern) şi mediul de afaceri, iar AmCham a participat, prin Comitetul de Pieţe de Capital, la aceste demersuri. Apreciem în mod deosebit eforturile intense ale BVB, inclusiv de creştere exponenţială a interacţiunilor cu potenţialii investitori, prin iniţiative diversificate. Evident, procesul trebuie să continue prin încurajarea unor listări de referinţă ale societăţilor de stat, promovarea bunelor practici de guvernanţă corporativă, definitivarea unor reguli viabile şi transparente în privinţa managementului privat şi alinierea la liniile de dezvoltare a pieţei unice europene de capital.

Reporter: Vă mulţumesc!

Opinia Cititorului ( 8 )

 1. Compania americana Elliott a cumparat actiunile FP obtinute prin coruptie si mita de Cocos, Simu si altii, de la ANRP. Toleranta zero? :-)))

  1. Toleranța ZERO pentru corupția LOR, nu a noastră. A noastră se cheamă "lobby".

  Ce taxe au platit mcdonalds si uber in Romania ?

  apropo de corectitudine > 

  1. Tu n-ai ocoli achitarea taxelor, dacă ai putea? Statul roman nu are pârghiile (sau mai bine zis nu vrea) sa controleze multinaționalele! Întrebați-l pe gelu diaconi

   Ce Puscarie , ce de catuse ar trebui sa probati voi...

   Normal ca va convine sa lucrati cu alde tzuca si zbarcea sau madam ana diculescu sova, ce a reusit performanta sa le dea banii papagalilor de la FNI in cardasie cu LIBERALUL teodor atanasiu, nu-i asa.... 

   Sa ma caute pesedistii, sa le dau mingea la fileu, cat au jecmanit mafiotii liberali tara asta, cu Banditul basescu alaturi, de la tariceanu si vozganian pana la boc si mustaciosul de la bistrita...

   Sat fara caini Romania, unde multinationalelor ar trebui sa li se dea numa' suturi prin coccisuri !!! 

   si ea mai si rade.

   imi aduce aminte de activistele de partid ce vorbeau de lupta de clasa. 

  Decat mult si fara rost, mai bine putin si prost!

  Pretinsul protector al intereselor Romaniei, in realitate Protectorul Mafiei Imobiliare si a altor jafuri, acum a fost recompensat: Ambasador la Washington! Ne-am saturat de ipocrizie! Normal este RECIPROCITATE la PLATA VIZELOR!

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Apanova
csalb.ro
BTPay
Electromagnetica
Stiri Locale

Curs valutar BNR

01 Iul. 2022
Euro (EUR)Euro4.9461
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.7286
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.9311
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7088
Gram de aur (XAU)Gram de aur273.0029

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
romaniansmartcity.ro
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro