ANRE respinge acuzaţia de subvenţie încrucişată la ELCEN

ALINA TOMA VEREHA
Ziarul BURSA #Companii #Energie / 28 iulie 2015

ANRE respinge acuzaţia de subvenţie încrucişată la ELCEN

Reglementatorul pieţei noastre de energie (ANRE) a respins ieri acuzaţiile aduse de primarul Capitalei, Sorin Oprescu, şi de conducerea RADET (furnizorul de agent termic din Capitală), care susţin că a sprijinit ELCEN (producătorul de agent termic) să practice, ilegal, subvenţia încrucişată.

Oficialii ANRE au arătat: "Preţurile reglementate pentru energia termică livrată sub formă de apă fierbinte din centralele de cogenerare aparţinând ELCEN au fost aprobate pentru anul 2015 prin Decizia ANRE nr. 2827 din 17.12.2014. Decizia instituie preţul pentru energia termică destinată consumului populaţiei (casnic) livrată sub formă de apă fierbinte în anul 2015 din centralele CET Bucureşti Sud, CET Bucureşti Vest, CET Progresul şi CET Grozaveşti aparţinând ELCEN la nivelul de 159,98 lei/MWh (186,06 lei/Gcal), exclusiv TVA. Acuzaţia că se practică o subvenţie încrucişată între energia termică şi energia electrică este complet nefondată, calculul preţului energiei termice neavând la bază o alocare de costuri între energia electrică şi cea termică. Totodată, comparaţia preţului de producere în cogenerare a energiei termice de către ELCEN cu preţul de, producere în centrala termică administrată de către RADET este irelevantă prin lipsa informaţiilor care să facă posibilă această comparaţie".

Reglementatorul susţine că respectă cu stricteţe prevederile legale şi a menţionat că la preţurile de producere a energiei termice livrate de ELCEN şi aprobate, anual, prin decizie ANRE, se adaugă tarifele de transport şi de distribuţie (aferente RADET Bucureşti, care reprezintă circa 60% din preţul de producere aprobat pentru ELCEN), avizate de către ANRSC (reglementatorul serviciilor comunale), rezultând preţul local al energiei termice. Acest preţ se aprobă de Consiliul General al Municipiului Bucureşti care poate decide suportarea din fondurile proprii a unei părţi din acest preţ, constituind astfel preţul de facturare a energiei termice livrate populaţiei.

ANRE a mai explicat că, în conformitate cu HG nr. 1215/2009, prin care se instituie schema de sprijin de promovare a cogenerării de înaltă eficienţă în ţara noastră, producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare beneficiază, în perioada 2011-2023, de un bonus de cogenerare pentru fiecare unitate de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi livrată în reţelele electrice. ELCEN este cel mai mare producător de energie electrică şi termică în cogenerare. În 2014, producătorii care au accesat schema de sprijin au primit un bonus total de aproximativ un miliard de lei, din care circa 0,4 miliarde de lei au revenit ELCEN, conform sursei citate.

Oficialii ANRE mai arată că preţurile de referinţă pentru energia termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare de înaltă eficienţă sunt stabilite la nivelul preţului pentru energia termică livrată din centrale termice echivalente, funcţionând cu combustibil majoritar corespunzător. "Subliniem că nu există nicio reglementare ANRE în vigoare care să prevadă că prin producerea în cogenerare costul agentului termic este cu cel puţin 10% mai ieftin decât dacă ai produce acest agent termic într-o sursă separată care produce numai energie termică", au mai explicat aceştia, comentând afirmaţiile de la finele săptămânii trecute, făcute de oficialii RADET.

ELCEN a accesat schema de sprijin începând cu anul 2011, anul 2015 fiind anul al V-lea de accesare a acesteia. Acest producător a primit bonus, conform reglementărilor în vigoare, pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, mai susţine ANRE, în replică la acuzaţiile primarului Oprescu şi a administratorilor RADET, care afirmă că bonusul a fost cheltuit ilegal.

Conform datelor existente la ANRE, în anul 2014 cantitatea de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă de către ELCEN reprezintă aprox. 91% din totalul energiei electrice produse, eficienţa globală anuală de producere in cogenerare a energiei electrice şi termice fiind cuprinsă între 75 şi 80%. Astfel, afirmaţia că "ELCEN-ul livrează energia termică în urma unui proces de producţie cu randamente şi eficientă dezastruoase, la costuri mari, cu capacităţi supradimensionate, fără a demonstra costurile reale de producţie (randament dezastruos: de circa 40-50%)" este nefundamentată, consideră reglementatorul pieţei noastre de energie.

Referitor la Ordinul nr. 50 din 2009, la momentul emiterii, acesta respecta dispoziţiile legale în vigoare la acea vreme, a mai declarat conducerea ANRE, după ce municipalitatea a acuzat că instituţia este responsabilă de faptul că ELCEN încarează mai întâi penalităţile şi nu datoria principală. ANRE explică: "Mai mult, înainte de aprobare, proiectul Contractului-cadru a fost supus dezbaterii publice, etapă în care nici RADET şi nici Primăria Municipiului Bucureşti nu au transmis observaţii sau propuneri de îmbunătăţire. Ca urmare a modificărilor cadrului legislativ şi de reglementare, în anul 2013 Ordinul ANRE nr. 50/2009 a fost abrogat şi înlocuit prin Ordinul ANRE nr. 122/2013, care prevede că «în cazul plăţii parţiale a unei facturi, stingerea sumelor datorate se face conform dispoziţiilor legale» şi nu stabileşte o ordine de stingere a sumelor datorate de RADET pentru energia termică preluată de la ELCEN şi vândută populaţiei".

Cât priveşte utilizarea conturilor de tip ESCROW pentru asigurarea fondurilor necesare în vederea producerii energiei termice în sistem centralizat, ANRE a precizat că acest lucru este reglementat prin OUG nr.115 din 2001 şi nu intră în domeniul său de reglementare.

RADET a anunţat, ieri, că a obţinut suspendarea provizorie a executării silite impuse de către ELCEN prin dosarul de executare nr. 3201/2015. Gabriel Dumitraşcu, preşedintele Consiliului de Administraţie al RADET, a declarat: "Deşi este vorba de o suspendare provizorie până la judecarea cauzei pe fond, vom avea acces la banii necesari realizării reviziilor şi reparaţiilor la instalaţiile de alimentare cu energie termică a Municipiului Bucureşti. Prin această decizie, banii pot fi folosiţi pentru a asigura continuitatea serviciului de utilitate publică".

Domnia sa a explicat, într-un comunicat, că decizia duce la suspendarea provizorie până la judecarea pe fond a contestaţiei la executarea silită, în dosarul 23.782/301/2015, care va avea ca prim termen de judecată data de 25 august.

Acţiunea pentru suspendarea executării silite a RADET de către ELCEN a fost obţinută ca urmare a acţiunii depuse, joi, 23 iulie, la Judecătoria Sector 3 Bucureşti.

Astfel, din contul escrow, RADET poate trage acum o treime din fondurile care intră şi nu doar 6% aşa cum s-a întâmplat până acum, în urma sechestrului instituit de ELCEN.

ELCEN: "Transferul gratuit al acţiunilor către Primăria Capitalei, neconstituţional"

Electrocentrale Bucureşti (ELCEN) transmite că transferul cu titlu gratuit al acţiunilor companiei din portofoliul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri (MEIMMMA) în proprietatea Municipiului Bucureşti este neconstituţional.

Potrivit unui comunicat al ELCEN, acest transfer nu mai este posibil, ca urmare a emiterii de către Curtea Constituţională a unei decizii prin care se arată că el este neconstituţional, iar el poate fi realizat doar printr-o justă plată a acestora.

Electrocentrale Bucureşti răspunde, într-un comunicat intitulat "RADET deformează realitatea. Sunt strigătele de disperare ale unei regii falimentare", declaraţiilor reprezentanţilor RADET Bucureşti şi ai Primăriei Municipiului Bucureşti, apărute săptămâna trecută în mass-media, cu privire la activitatea desfăşurată de Electrocentrale Bucureşti S.A.

Potrivit documentului, datoriile totale ale RADET Bucureşti către ELCEN, la data de 30 iunie 2015, erau în valoare de 3,587 miliarde lei. În decembrie 2008, RADET/PMB au eşalonat integral datoriile înregistrate la acel moment (din perioada 2007 - noiembrie 2008), în valoare 743 milioane lei, pe o perioadă de trei ani. Din această eşalonare, PMB a rămas restantă cu 259 milioane lei. Deşi, prin protocolul semnat în 2008, RADET şi PMB s-au angajat să achite facturile curente la scadenţă, acest lucru nu s-a întâmplat. Mai mult, RADET a acumulat noi datorii în perioada 2009 - 30.06.2015, în valoare de 3,328 miliarde lei, cu toate că în Bucureşti gradul de încasare de la populaţie este de peste 90%, fiind cel mai ridicat nivel din ţară.

În 2014, ELCEN transmite că a livrat şi facturat către RADET energie termică în valoare de 1.033,2 milioane lei (exclusiv penalităţi de întârziere) şi a încasat, conform contractului escrow, 735,9 milioane lei, înregistrând o datorie de 297,3 milioane lei. În primul semestru din 2015, RADET a acumulat noi datorii către ELCEN, în valoare de 217,1 milioane lei, ceea ce a dus la creşterea datoriei la 514,4 milioane lei pentru ultimele 18 luni.

Potrivit comunicatului, "bugetul Municipiului Bucureşti nu a fost niciodată gândit să acopere integral subvenţia pentru energia termică livrată populaţiei. Pentru 2015, Consiliul General al PMB a aprobat cu titlu de «subvenţie» reprezentând diferenţa de preţ la energia termică livrată populaţiei doar suma de 570,4 milioane lei, faţă de 720 milioane lei, cât ar fi fost necesar. Până în prezent, din suma de 570,4 milioane lei, PMB a achitat doar 315,2 milioane lei (din care ELCEN a încasat 57%, respectiv 179,7 milioane lei), rămânând de achitat diferenţa de 255,2 milioane lei".

ELCEN arată că în vederea unei repartizări echitabile a încasărilor din energia termică, în baza OUG 115/2001 s-a înfiinţat un cont de tip escrow prin care se colectează toate sumele de la populaţie şi subvenţia de la PMB şi se repartizează proporţional între agenţi, în funcţie de aportul financiar al fiecăruia: ELCEN - 57% din total sume -, RADET - 32,8 % -, restul până la 100% fiind repartizat altor producători de energie termică şi distribuitori de gaze naturale. În aceste condiţii, din 100 lei colectaţi în cont escrow, ELCEN încasează 57 lei. RADET Bucureşti a încălcat prevederile OUG 115/2001, deoarece o parte din sumele încasate de la bucureşteni nu a fost virată în contul escrow, cum prevedea actul normativ, fiind virată din casierii direct în alte conturi curente, prejudiciind toţi ceilalţi agenţi economici, îndeosebi ELCEN. Astfel, în prezent, ELCEN încasează factura din februarie 2013, în timp ce ceilalţi producători/distribuitori încasează marfa livrată din februarie 2015. RADET doreşte să se renunţe la contul escrow pentru a dispune de banii bucureştenilor după bunul plac şi a achita energia termică preluată de la ELCEN în funcţie de alte priorităţi.

Politica subvenţiei încrucişate reclamată de către RADET nu este practicată de ELCEN, transmite compania, menţionând că societatea îşi desfăşoară activitatea cu respectarea legislaţiei în vigoare. Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) este singura entitate care emite ordine şi decizii anuale cu privire la întreaga activitate din domeniul energiei. ANRE a stabilit că pentru calculul combustibiliului necesar pentru producerea energiei termice se foloseşte un randament de 90%. Repartizarea cheltuielilor fixe comune procesului de cogenerare pentru cele două produse - energie termică şi energie electrică - se efectuează proporţional cu MWh echivalenţi produşi.

Preţurile la energia termică sunt stabilite de ANRE pe bază legală. Pentru anul 2015, preţurile la energie termică au fost stabilite în baza Ordinelor ANRE 109/2014 şi 3/2010. Tarifele actuale ale energiei termice sunt următoarele: pentru populaţie: 186,017 lei / Gcal (fără TVA); pentru non-casnici: 216,69 lei / Gcal (fără TVA).

Iniţierea unei acţiuni în instanţă de către RADET cu privire la metodologia ANRE de calcul a preţului Gigacaloriei înseamnă, de fapt, potrivit ELCEN, menţinerea şi prelungirea blocajului financiar existent, consecinţa posibilă şi probabilă fiind oprirea activităţii RADET şi ELCEN. În aceste condiţii, RADET Bucureşti va fi principalul vinovat al unei situaţii de criză.

"Sintagma «paradox păgubos» al României defineşte starea de fapt a RADET, care din 1.000 Gcal/h primite de la ELCEN, vinde consumatorilor circa 650-700 Gcal/h, restul fiind pierdute în atmosferă şi în pământ prin reţeaua de transport spartă, neizolată termic corespunzător şi nereparată, nemodernizată de ani de zile. Pentru eliminarea acestor pierderi, RADET şi PMB trebuie să întreprindă de urgenţă măsuri de reabilitare a reţelei primare de termoficare cu finanţarea, atât din surse proprii, cât şi din fonduri structurale", se mai arată în comunicatul transmis.

În ceea ce priveşte afirmaţia potrivit căreia ANRE ar fi emis o reglementare în favoarea ELCEN prin Ordinul ANRE nr. 50/2009, referitoare la ordinea plăţii facturilor, Elctrocentrale Bucureşti că această afirmaţie este nefondată, motivat de faptul că actul normativ emis de ANRE reprezintă transpunerea unei prevederi legale preluate din Codul Civil. Obligaţia de a plăti cu prioritate penalităţile a fost reglementată atât de vechiul Cod Civil, cât şi de noul Cod Civil.

Referitor la afirmaţiile PMB privind "randamentul dezastruos de 40-50%", ELCEN precizează că centralele sale produc energie termică şi energie electrică cu randamente cuprinse între 74,2% şi 89,5%, potrivit unor studii realizate de către instituţii de specialitate pentru sezonul rece 2014-2015.

ELCEN livrează energie termică municipiului Bucureşti, în conformitate cu parametrii tehnici de calitate contractuali. "Faptul că RADET semnalează că populaţia din anumite zone ale Capitalei poate rămâne fără energie termică reconfirmă situaţia critică în care se află regia. Pentru că, în ultimii ani, RADET a renunţat la reviziile anuale programate şi la efectuarea probelor de presiune hidraulică a reţelelor de transport, ce aveau drept scop depistarea problemelor tehnice şi eliminarea acestora, s-a ajuns la situaţia de astăzi. Astfel, pierderile de energie termică pe reţele au ajuns la peste 38%, completate de multiple spargeri ale conductelor de transport al energiei termice. Drept concluzie, la trei ani de funcţionare, un an înseamnă pierdere", precizează ELCEN.

Compania arată că deficitul său de cash-flow, cauzat de RADET prin neplata facturilor de energie termică, a condus la înregistrarea unor datorii de 500 milioane de lei către furnizorii de combustibil. Pentru diminuarea arieratelor şi continuarea funcţionării societăţii, singura pârghie legală a ELCEN este de a pune în aplicare deciziile executorii ale instanţelor de judecată. "Conducerea executivă şi administrativă a RADET trebuie să identifice surse financiare proprii pentru realizarea reparaţiilor şi investiţiilor, precum şi pentru achitarea datoriilor", subliniază ELCEN, care precizează că şi-a asumat pentru acest an un program de reparaţii, termenul de finalizare fiind 15 octombrie.

(E.D.)

Pe scurt

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Conferinţa “Securitatea cibernetică”
Avocat Ianul Alexandra
Electromagnetica
BTPay
cautavocat.ro
danescu.ro
arsc.ro
Gala Regista 2023

Curs valutar BNR

08 Feb. 2023
Euro (EUR)Euro4.8962
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5550
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.9559
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.5088
Gram de aur (XAU)Gram de aur275.4827

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro