ASF nu ia nicio măsură să oprească manipularea; cifrele manipulate de SIF Banat Crişana continuă să fie afişate public de BVB şi AAF

MAKE
Miscellanea / 14 august 2020

ASF nu ia nicio măsură să oprească manipularea; cifrele manipulate de SIF Banat Crişana continuă să fie afişate public de BVB şi AAF
MAKE

Actualizare : Administratorul SIF Banat-Crişana a anunţat că Valorea Activului Net pentru luna iulie este de 3,99 miliarde lei

Valoarea Activului Net (VAN) al SIF Banat-Crişana (SIF1) pentru luna iulie este de 3,99 miliarde lei, cu circa 13,3% peste cea din luna iunie, iar Valoarea Unitară a Activului Net (VUAN) de 7,7549 lei, conform Situaţiei Activelor şi Datoriilor SIF-ului pentru iulie, publicată astăzi pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti.

În nota aferentă Situaţiei, care este relativ diferită de cele precedente, se menţionează: "Valoarea Activului Net (VAN) al SIF Banat-Crişana la dată de 31.07.2020 a înregistrat o creştere cu 467.757.851 lei, reprezentând 13% faţă de valoarea la data de 30.06.2020. Creşterea se datorează aprecierii valorii pachetului de acţiuni deţinut la SIF Imobiliare PLC, evaluat la data de 31.07.2020 la 1.799,9 milioane lei, valoare rezultată prin marcarea la piaţă la preţul de 400 lei/acţiune în urma tranzacţiei din dată de 16 iulie 2020 (calculată în conformitate cu prevederile art.113 lit. a) pct. 2 din Regulamentul ASF nr. 9/2014).

Variaţiile semnificative ale NAV, în special începând cu luna aprilie 2019, au fost generate în mod substanţial de fluctuaţiile valorii participaţiei SIF Imobiliare PLC, emitent listat la Bursa de Valori Bucureşti pe piaţa AeRo (simbol SIFI), dar cu o lichiditate extrem de scăzută, fiind înregistrate pe parcursul unui an tranzacţii sporadice şi cu un număr nesemnificativ de acţiuni (1- max 3 acţiuni din totalul de 4.499.974 acţiuni emise).

SIF Banat-Crişana a informat de fiecare dată acţionarii cu privire la variaţiile NAV şi factorii determinanţi ai acestora.

În cursul acestui an, Valoarea Activului Net a SIF Banat-Crişana a înregistrat creşteri semnificative în lunile mai, iunie şi iulie raportat la valorile din lunile anterioare (ianuarie - aprilie 2020), creşteri influenţate de valoarea participaţiei SIF Imobiliare PLC în urma trazacţiilor cu acţiuni SIFI efectuate în această perioadă la preţuri arbitrare, nejustificat de mari (tranzacţie în 19.05.2020, 1 acţiune SIFI, preţ 286 lei/acţiune; tranzacţie în 15.07.2020, 1 acţiune SIFI, preţ 370 lei/acţiune; tranzacţie în 16.07.2020, 1 acţiune SIFI, preţ 400 lei/acţiune). Menţionăm că tranzacţiile înregistrate pe piaţă cu acţiuni SIFI nu au fost efectuate de către SIF Banat-Crişana sau de persoane afiliate acesteia.

Normele aplicabile evaluării activelor şi calculării valorii unitare a activului net a SIF Banat-Crişana sunt stabilite în baza Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, regulile de evaluare a activelor respectând prevederile art.17 alin. (7) din Regulamentul ASF nr.10/2015 şi sunt prevăzute la art. 113 - 122 din Regulamentul ASF nr. 9/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

În conformitate cu reglementările aplicabile, evaluarea acţiunilor SIFI pentru calculul activului net se realizează prin metode diferite, în funcţie de înregistrarea sau nu a unor tranzacţii în piaţă în ultimele 30 de zile de tranzacţionare, după cum urmează:

Potrivit art.113 lit. a) pct. 2 din Regulamentul ASF nr. 9/2014:

« Art.113 - Instrumentele financiare admise la tranzacţionare şi tranzacţionate în ultimele 30 de zile de tranzacţionare (zile lucrătoare) pe o piaţă reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacţionare decât pieţele reglementate, dintr-un stat membru, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare din România, precum şi cele admise la cota oficială a unei burse sau unui sistem alternativ de tranzacţionare dintr-un stat terţ sunt evaluate astfel: a) acţiunile şi valorile mobiliare prevăzute la art. 3 alin. (1) pct. 26 lit. c) din O.U.G. nr. 32/2012:[...] 2. la preţul de referinţă aferent zilei pentru care se efectuează calculul, în cazul acţiunilor tranzacţionate în cadrul altor sisteme de tranzacţionare decât pieţele reglementate, inclusiv în cadrul altor sisteme alternative de tranzacţionare, furnizat de către operatorul respectivului sistem de tranzacţionare pentru fiecare dintre segmentele respectivului sistem. [...]».

Potrivit art.115 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 9/2014:

«Art. 115 (1) Instrumentele financiare neadmise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacţionare decât pieţele reglementate, inclusiv sistemele alternative de tranzacţionare din România, dintr-un stat membru sau terţ vor fi evaluate astfel:

a) acţiunile conform uneia dintre următoarele metode: 1. valoarea contabila pe acţiune, astfel cum rezultă din ultima situaţie financiară anuală aprobată a entităţii respective, [...]

(2) Instrumentele financiare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, în cadrul unui sistem alternativ sau în cadrul altor sisteme decât pieţele reglementate, dintr-un stat membru, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare din România, precum şi cele admise la cota oficială a unei burse sau unui sistem alternativ de tranzacţionare dintr-un stat terţ, dar netranzacţionate în ultimele 30 de zile de tranzacţionare (zile lucrătoare), vor fi evaluate, începând cu a 31-a zi de netranzacţionare, astfel: (i) acţiunile şi valorile mobiliare prevăzute la art. 3 alin. (1) pct. 26 lit. c) din O.U.G. nr. 32/2012 , instrumentele financiare derivate şi titlurile de participare emise de O.P.C. similar evaluării prevăzute la alin. (1);[...]»

Conducerea SIF Banat-Crişana analizează continuu, cu maximă responsabilitate, reflectarea corectă a valorii activelor administrate.

Având în vedere variaţiile VAN influenţate de volatilitatea valorii participaţiei SIF Imobiliare PLC determinată de preţurile din piaţă, apreciate ca nejustificat de mari, conducerea SIF Banat-Crişana a sesizat Autoritatea de Supraveghere Financiară (începând cu luna mai 2019 şi ulterior cu ocazia fiecărei tranzacţii pe piaţă cu acţiuni SIFI), solicitând verificarea acestor tranzacţii din perspectiva unor posibile încălcări ale art. 120 din Legea nr. 24/2014 şi ale art. 12 din Regulamentul UE nr. 596/2014 privind abuzul de piaţă. De asemenea, s-au înaintat propuneri privind reflectarea în activul net a valorii juste, stabilită în baza unui raport de evaluare, în cazul companiilor listate dar fără o piaţă activă şi în cazul cărora volumul şi frecvenţa tranzacţiilor este insuficientă pentru a furniza informaţii relevante despre preţ în mod constant (de ex. cazul SIFI).

Autoritatea de Supraveghere Financiară - prin reglementările deja adoptate (Regulamentul nr. 7/2020), respectiv Proiectul de regulament pentru completarea art. 114 din Regulamentul nr. 9/2014, precum şi pentru modificarea Regulamentului nr. 7/2020 aflat la acest moment în dezbatere publică - va da posibilitatea evaluării pe baza unui raport de evaluare conform standardelor de evaluare a emitenţilor fără piaţă activă.

Informăm actionarii că SIF Banat-Crişana efectuează permanent analiza lichidităţii emitenţilor din portofoliu, iar conducerea societăţii a aprobat metodologia internă de evaluare a activelor la valoare justă pentru reflectare în valoarea activului net, astfel încât, imediat ce legislaţia incidentă ne va permite, participaţiile din portofoliul SIF Banat-Crişana fără piaţă activă vor putea fi evaluate în calculul activului net pe baza unui raport de evaluare întocmit în conformitate cu standardele de evaluare.

De asemenea, informăm acţionarii că metodele de evaluare utilizate de Societate pentru evaluarea activelor financiare din portofoliu sunt prezentate pe pagina de internet, la adresa www.sif1.ro, în secţiunea Investiţii › Activul net › Metode de evaluare a activelor şi orice modificări în politicile şi metodele de evaluare vor fi comunicate în piaţă de îndată, conform reglementărilor în vigoare".

A.I.

---

Teribil!

La Bursa de Valori Bucureşti continuă să troneze cifra de 3,5 miliarde lei în dreptul Activul Net al SIF Banat Crişana, ca şi când nimeni nu ar fi aflat că e o cifră manipulată.

La Asociaţia Administratorilor de Fonduri, la fel.

Evident, şi la SIF Banat Crişana.

Oameni buni, propagaţi conştient o cifră manipulată!

ASF nu ia nicio măsură să oprească manipularea!

Nimeni nu ştie în ce constă investigaţia pe care Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a comunicat că a declanşat-o în cazul manipulării de la SIF Banat Crişana, cât durează, ce urmăreşte să obţină, cu ce metode şi dacă ASF va împărtăşi rezultatele şi publicului, pentru ca aceşti paria ai societăţii noastre, amărâţii de investitori, să ştie care este soarta banilor lor.

Pare că ASF investighează aritmetica.

Din punctul meu de vedere, investigaţia trebuia să dureze o oră, cu prânz cu tot, dacă investigatorul citeşte în timp ce mănâncă, sau o ora şi jumătate, dacă nu citeşte în timp ce mănâncă.

Investigaţia se termină când termini de citit articolul din BURSA "SIF Imobiliare - un caz care ilustrează dezmembrarea pieţei noastre de capital" , publicat la 30 iulie şi după ce verifici că e adevărat ce scrie acolo că SIF Banat Crişana şi-a umflat Valoarea Activului Net raportată public, cu peste un miliard de lei.

Ai citit, ai verificat, eşti isteţ şi ai înţeles că e adevărat ce ai citit - da, e o manipulare cât casa, care tine de şapte ani.

Sigur, întrucât a durat doar o oră, cât ai luat prânzul, te poţi delecta şi cu alte articole din BURSA, pour la bonne bouche:

- 04 august - "Replica SIF Banat Crişana poate fi suspectată de intenţia manipulării pieţei; Valoarea Activului Net este manipulată cu bună ştiinţă";

- 06 august - " Preşedintele SIF Banat Crişana Bogdan Drăgoi se autodenunţă pentru manipularea pieţei";

- 10 august - "Manipularea de la SIF Banat Crişana a fost intenţionată".

Bei o cafea.

Gata, s-a terminat investigaţia.

Cu răsfăţ cu tot, cu prânz şi cu cafea, a durat două ore.

Ce să mai investighezi?

Aritmetica?

N-ai calculator?

Investigaţia a fost comunicată de ASF Redacţiei ziarului BURSA în seara de 11 august şi noi am anunţat-o publicului tot atunci, pe site-ul www.bursa.ro.

Dar zvonuri despre declanşarea investigaţiei circulau, deja, încă din dimineaţa de luni, 10 august.

De la articolul din 30 iulie, au trecut două săptămâni, de la declanşarea investigaţiei ASF a trecut o săptămână şi nimic, nimic, nicio măsură de protecţie a investitorilor.

Cifrele manipulatorii continuă să troneze pe site-urile oficiale ale pieţei de capital şi ASF nu duce grija informării corecte a acestor paria ai societăţii noastre care sunt investitorii, să oblige la stergerea cifrelor manipulate.

Cu fiecare zi care trece, ASF devine complice la manipularea SIF Banat Crişana şi alimentează zvonurile despre corupţia din ASF şi zvonurile despre conivenţa cu infractorul Najib el Lakis şi Bogdan Drăgoi.

Sunt de înţeles circumstanţele atenuante, venite din faptul că noul preşedinte al ASF Nicu Marcu se confruntă prea curând cu un caz scandalos imens, o manipulare care durează de şapte ani, tolerată de ASF şi de restul instituţiilor pieţei.

Este de înţeles că se orientează mai greu, aflându-se deodată în vârful unei instituţii despre care se ştie că este coruptă, atrăgându-şi caracterizarea de "cloacă", din partea unui fost preşedinte al ţării.

Este şi mai de înţeles că îi trebuie discernământ în a-şi alege specialişti oneşti cu care să colaboreze, când legăturile mafiote din piaţa de capital au pătruns nu doar în ASF, ci şi în instituţiile pieţei.

Da, este o mare provocare pentru Nicu Marcu, el se confruntă la început de carieră în ASF, cu unul dintre acele taifunuri din piaţa de capital, precum FNI şi Rompetrol, care au luat pe sus echipe întregi de comisari din Autoritatea de supraveghere, pe care le-au dus direct în puşcărie.

Din păcate, nu este timp pentru adaptare.

Cazul manipulării de la SIF Banat Crişana nu poate fi muşamalizat, aşa cum doresc unii lucrători din ASF, care l-au prilejuit, tolerat şi ocrotit timp de şapte ani.

Pe de altă parte, pe cât este de izbitoare cifra de un miliard de lei adăugată din pix în Valoarea Activului Net, tot atât este şi de simplu cazul manipulării de la SIF Banat Crişana, iar BURSA l-a explicat exhaustiv.

Nu necesită cine ştie ce calificare.

Şovăiala ASF împinge cazul de manipulare SIF Banat Crişana dincolo de graniţele pieţei de capital şi este foarte posibil, să-l împingă şi dincolo de graniţele ţării, în atenţia organismelor europene, care, de curând, au început investigarea BaFin - echivalentul german al ASF, implicată într-un caz asemănător (Vezi articolul "Cine îi supraveghează pe supraveghetori?", de Mihai Gongoroi).

Nicu Marcu trebuie să înţeleagă rapid că nu este singur faţă în faţă cu mafia pieţei romăneşti de capital, ci este în Uniunea Europeană.

Nicu Marcu trebuie să înţeleagă şi că nu este "Stăpânul inelelor" din piaţa de capital, ci că trebuie să slujească pieţei de capital după regulile ei, să supravegheze respectarea regulilor pieţei, să contribuie la dezvoltarea pieţei şi să atragă din nou încrederea investitorilor în această piaţă mâncată de corupţie, restabilind corectitudinea atât în ASF, cât şi în piaţă.

Nicu Marcu trebuie să înceapă cu o măsură de bun simţ: să dicteze ştergerea cifrelor manipulate.

Legea îl obligă.

Opinia Cititorului ( 51 )

 1. Lasati ASF-ul sa "lucreze". Se pregateste pentru Champions League.

  Nu deranjati infractorii, interlopii, hotii si prostii. Romania este patria lor. Doar aici infractorii sunt bine remunerati si protejati.

  Clasa politica ne-a mutat in America de Sud. 

  1. Nicu Marcu are alte preocupări, nu are treabă cu firmele de asigurări RCA sau cu jaful de la SIFuri, lasati-l in pace.

  Domnule Make, așa cum it ain't over till the fat lady sings, așa nici aici nu e manipulare până nu spune ASF/Parchet/DIICOT. Așa că mai ușor cu etichetarile. Înțelegem concluziile dvs, dar ele nu au valoare de adevăr absolut. Și nici instanță de judecată nu sunteți. Și pun pariu că nici toate datele problemei nu le aveți. Așa că nu vă mai enervați, nu mai țipați, nu mai bateți din picior spre Marcu. Nu e frumos.

  1. stimate domnule anonim

   inteleg ca sunteti deranjat de dezvaluirea unor magarii 

   puteti fi un pic mai explicit?

   va urmarim cu interes punctul de vedre! 

   Da? Așa înțelegeți dvs îndemnul meu la obiectivitate și echilibru? Ca exprimarea unui deranj personal? N-avem, stimate domn, ce să discutăm în aceasta situație. Să veniți la Make să vă divorțeze sau să vă dea servitute, dacă tot este instanță ce poate stabili care fapte sunt infractiuni sau poate emite verdicte judecătorești...

   Sarmana judecata!

   Ti-am dat drept ghid exemplul din Germania, unde BaFin a ajuns sa fie cerecetat penal. 

   Ti-am amintit de comisarii CNVM condamnati la puscarie - am trait ambele serii de evenimente, cele de la FNI din anul 2000 si cele din 2004, de la Rompetrol si am fost parte activa la dezvaluirea malversatiunilor savirsite cu complicitatea organului de supraveghere. 

   Chiar sa nu fii in stare sa realizezi ce inseamna sa fii ziarist corect si ce competenta are ziaristul? 

   Doamne, ce sarmana judecata!

   Pe cine crezi ca pacalesti? 

   Oh my, oh my! Iar 2000, 2004, când era bunica fata mare...

   Ca să revenim în prezent: cum a ieșit ghiveciul? Nu ne dați și nouă rețeta aici?  

   In 2000 si in 2004 nu mai era bunica fata mare.Trebuie sa invatam din greselile sau infractiunile si matapazlacurile trecutului.Dar unde nu exista interes nu exista nici vointa.Sa nu mai vorbim de bun simt.

   Make, jurnalistul trebuie sa consemneze stirea. El nu o comentează făcându-se avocatul unuia sau al altuia! Dar, întrucât tu le știi pe toate, da la drept, in 3-4 ani faci dreptul( faci și doi ani in 1) , ajungi absolvent de drept cu diploma și licența, dai examen de intrare in magistratura , ajungi judecător și din acel moment poți pune verdicte! Dacă ma ai nevoie de alte detalii , spune-mi. Te pup Make!.

   Daca bunica ta era fata mare in 2004, la cati ani te-a nascut mama ta?

   Tu ai absolvit dreptul?

   Make, nu-mi sta in caracter, dar întrebarea este de om prost, tampit! Tu ai absolvit jurnalistica?

   Bine, sint cum spui tu.

   Dar, ai absolvit dreptul?

   Raspunde, nu mai comenta huliganic o intrebare formulata cit se poate de decent! 

   Iti este cumva frica ca-ti fura cineva meseria?Uite de-aia nu-mi place mie meseria de avocat.Trebuie sa aperi si sa scoti basma curata infractori si criminali de toate soiurile.Cred ca-i scoti curati ca lacrima.Au mai multe drepturi decat victimile.Doar suntem oameni civilizati,trebuie sa mangaiem infractorii pe crestetul capului.

   Make, am de doua ori msi multă școala decât tine. Am doctoratul in comunicare!.Revenind la limbajul și gândirea ta suburbana, te sfătuiesc sa nu mai fii atât de pătimaș in susținerile care ulterior se dovedesc ca le-ai aparat pe propria ta răspundere, dar te fapt te-ai pacalit. Make tu crezi ca dacă poți șterge mesajele ești Vel mai tare! Te minți singur! Nu mai apăra persoane despre care nu știi ce și in spate, ca și tine. Make , rugămintea mea este sa nu mai jignești pe crocante-ți trimit mesaje , sa ții cont de ce spun si sa fii obiectiv! Te enervezi ca unul zice una , altul alta, dar nu-i mai provoca!

   Sa nu mai jignești pe cei care-ți trimit mesaje

   Make. N-am aici emoticoane cu plânsete. Mi-ai frânt inima. M-ai distrus. M-ai nenorocit.

   Păi cum să scrii bre, tocmai matale, "NU FII"???? Cum sa-mi faci asa ceva??? Măcar atât mai aveam și eu legat de tine: iluzia că ești un om cu mare pregătire și cultură (nu caracter, pe ăla l-ai abandonat pe drum). Și acum tu vii și scrii "NU FII". Oooooooof, Doamne, ce viața amară... 

   Mars agramatule!, asa se scrie "sa nu fii", cu doi de "i".

   Cum naiba sa fii atat de imbecil, incat sa faci pe desteptul, chiar in momentul in care esti mai prost?! 

   Deci, pe voi asa v-a invatat doamna de la comunicare, ca "jurnalistul trebuie sa consemneze stirea. El nu o comentează făcându-se avocatul unuia sau al altuia!"

   Bravo! 

   Asta da doctorat in prostovanie! 

   Ia spune, dupa tine ceea ce urmeaza e jurnalism sau graffiti de closet? 

   Citeste: 

   " Începi să tremuri acum, căzătură. Aşa s-a întâmplat cu toţi câţi au umblat să-mi fure binele ce mi l-a dat Dumnezeu. Te-ai cam subţiat şi învineţit. Obrazul ţi-a intrat în gură, gulerul ţi-a căzut pe gât ca un cerc de putină uscată. Dacă te mai usuci niţel, o să-ţi adune doagele de pe jos. Ce floacă plouată-n capul tău! Ce mustaţă pleoştită! Ce ochi fleşcăiţi!" 

   Ei, ia zi?  

   Ce face aici Tudor Arghezi, "consemneazea stirea", mai neica? 

   "El nu o comentează făcându-se avocatul unuia sau al altuia!"? 

   Vai de capul tau, doctore cu studii duble, poate ca dupa tine Arghezi nici nu e jurnalist!... 

   Daca dupa tine jurnalist inseamna sa nu lupti impotriva opresorului, a hotului, a criminalului a teroristului si a dictatorului, atunci, fratele meu, lasa-ne, du-te si tripleaza-ti studiile!

   Retardatule. Retardatule, fii atent: nu mai fi prost! Este imperativ (negativ) care se formează de la infinitivul lui "a fi", deci se scrie cu un singur I. Fii atent în continuare e tot imperativ, dar la persoana a IIa singular infinitivul primește un I si devine FII. Retardatule. Ok? Înțelegi? Documentează-te si tu că ne ustura ochii deja de la câte prostii, tâmpenii și aberații scrieți, 'rați ai dreq sa fiți de cretini analfabeți. Te-am pupat - glumeam, nu fi prost!

   Baiete, ai idee ce este aia "imperativ"?

   Unde vezi tu imperativ in intrebarea "Chiar sa nu fii in stare sa realizezi ce inseamna sa fii ziarist corect si ce competenta are ziaristul? "

   Saracu'... 

   Make a folosit verbul "a fi" la modul conjunctiv,timpul prezent,forma negativa.Nu a folosit imperativul.Daca esti prost macar nu mai semnaliza!

   Băi retardatule, tu insiști. Ești un prost insistent, adevărat, veritabil. Nu vreau să folosesc cuvinte cu "p", deși le meriți cu prisosință. Uită-te dracu în dex, în manualul de gramatică, pe google, în globul de cristal, în gaura lu ..., oriunde te uiți tu pentru îndrumare și vezi cum se scrie corect NU FI și FII. Nu mai fiți retardați analfabeți handicapați, mă trollilor second hand, reciclați și ratați!

   Mai prostane,daca nu stii nici macar conjugarea verbului '' a fi'' ia-ti un meditator!Ai ramas repetent cumva de- a lungul anilor?Pune mana pe carte si nu mai cotcodaci atata!Confunzi modul imperativ cu modul conjunctiv.Studiaza-le!Ti-am spus sa nu mai semnalizezi!Daca doi oameni iti spun ca esti beat,du-te si te culca!

   Băi. Băi coteț. Ești prost tare de tot, fără scăpare și fără salvare. Dar eu azi sunt generos și mai încerc o data: CAUTĂ PE GOOGLE CUM SE SCRIE CORECT. Nu-ți mai fractura limba și creierul cu imperative și infinitive că nu-s pentru tine astea și CAUTĂ PE GOOGLE. GOOGLE IT, COTEȚ. JUST GOOGLE IT. Retardatule.

  bai, voi chiar nu intelegeti ca el dragoi lakis face ce vrea muchii lui ?

  1. IN CONTEXT, FARA SA-I JIGNIM PT CA POATE NU STIU DESPRE CE ESTE VB

   CE ZICE UNGURASUL ?

   DAR SASUL? 

  Un politruc ca multi altii !

  Ce sa zica, nu poate, are biberonul in gura...! 

  Luati aminte:

  ANSF = Autoritatea de NEsupraveghere Financiara !! 

  Marcu trebuie sa traga rapid cu arcul!Oare poate?Iar daca poate,oare va fi lasat?

  Tot de ŞAPTE anişori se derulează ancheta privind manipularea pietii de către Harinvest. Cică ancheta o face DIICOT. De ce nu sunt de ajuns 7 anişori? Pentru că putem vorbi de cărdăşie, de leafă care merge şi de lipsa protecţiei investitorilor! ASF a luat comisioane, cum să găsească vinovaţi?

  ...

  1. Au aparut din nou huliganii lui Dragoi.

   da, am vazut si eu. n-au nici o jena pentru ca nu le face nimeni nimic. ei merg cu tupeu inainte, probabil au si sriul si diicotul , nu mai zic de asf la picioare.

   nu se mai satura de bani. 

   Nu, n-au. Au in ASF, dar nu si in rest. Make le-a bagat mortu'n casa!

   N-am mai vazut atata disperare la SIF1 ca sa preia SIF5-ul. Vor cu orice pret sa-l fure si pe asta :)

   Sigur ! Urmează SIF Moldova și după ce Fratila o sa intre in puscarie pentru ca are peste 1000 de procese civile și penale, va ajunge și SIF 3 tot in mâinile lui Drăgoi. Și controland toate SIF -urile o sa se apropie încet dar sigur de ..............Banca Transilvania!!!!

  Ora 18:00 a batut, si SIF1 nu a putut sa spuna,

  cat masluiesc in cifre o megaminciuna. 

  Dar alealete surate s-au despiuat cu ce-au facut in 2020 on 7 luni 

  Sif2 a reusit sa piarda 19.6 milioane; 

  Sif3 mai tare s-a ridicat la 49 de milioane; 

  Sif4 mai modest a pierdut doar 6.7 milioane; 

  iar cel mai prost si hulit SIF,  

  adica number 5.  

  a reusit pe cancerul COVID sa faca 29 milioane profit. 

  ASF ce zici?....Ciurezu trebuie gonit? 

  ...sau poate cine stie

  sifonarea ar trebui gonita in majora vrie.. 

  1. Este normal ca Ciurezu in situația in care este sa vândă din acțiunile moștenire sa arate ce bun este. Ia cetei sa-ți spună din ce a făcut profit. Ai sa vezi ca te-apacalit.

   Întreabă-l din ce a făcut profit, ce acțiuni a vândut și și sa vezi ca sunt cele din moștenirea FPP.

   tot ce are in portofoliu Ciurezu nu este mostenit, ci construit....anonimule de rit libanez...stai si te minunezi ca un pitencantrop idiot... sa ai un week-end de trezire

   Pana una-alta SIF5 a imprumutat bani sa dea dividende. Asa ca golaneala ca asta nu s-a mai vazut. Asta e performanta lui Ciurezu. O sa ramaneti cu o gogoasa după plecarea lui. Stati sa vedeti!

   in anumite pozitii putina minte este mai confortabila decat multa minte, dar putina minte te duce intr-o singura directie...daca nu o stii, vai de curul tau si de sufletul tau

   Maretia sa SIF1 ne raporteaza ca are un VUAN de 7.75 lei, asa zis treanzactionat la 2.20 lei, discount 73%, iar

   BCR confirma 

   BVB asteapta 

   DEPOZITARUL CENTRAL doar observa 

   ...iar idiotul pitencantrop de la 9.4, doarme sau se uita la Incendiul in zgarie nori sau se imbata 

   ...iar adevarul nemilos este comunicat, tot fara semnaturi...pierdere la 7 luni 42 milioane de leil 

   La SIF 1 se impune o MAGAresetare., caci este corupt, toxic, devorator, nemernic, corupt , tradator...si foarte multe altele adjective- adverburi, care te nemernicesc. 

   haidi KEEP CALM AND LOOSE MONEY

   La SIF5 profitul vine din dividende. Nu vine din vânzări. E singurul SIF care s a conformat legii și nu mai înregistrează în contul de profit diferentele de curs. Cine casca ochii bine in situatiile financiare înțelege acest lucru elementar. Profitul vine din gestionarea portofoliului pe care il are. Asa ar trebui sa faca toate fondurile. Nu din hazard, nu din minciuni și să te trezești peste noapte ca ai bagat banii într-o nuca goală. Foarte bine a făcut ca a luat credit, de ce sa umble la avere dacă e mai ieftin sa iei de la bancă!? Problema SIFI e unsuroasa din fașă. De la fusiune si de la listare .

  Va certați dar între timp Drăgoi, un performant peste Vântu-SOV a mai vândut o acțiune SIFI la 520 lei! Castig peste 50 mil€ ! Vuanul se apropie rapid de 100 ! Bai esti nebun?

  1. Creste Vuanul? Ce tare! E vuan sau wuhan?

   Make, da i cu usturoi la wuhan ca .....

  Un puide securist, de ce nu este la Jilva sau Rahova acum?

  Spune mai manipulatorule interesat cit sunt cifrele corecte pentru activul total,activul net si vuan si nu manipula piatasi investitorii cu cidre false.De ce ai pierderi de zeci de milioane la Sem 1,nu mai au ce fura, vrai Sif5,de asta ai manipulât tôt Sem 1si acessta actiune!

  La Sif 5 tot profit il este réalisât din dividende incasate,Verzi Raportul la Sem1,Creditul a Fost liât luat pentru a évita vinzarile din portofoliu ,pentru protejarea acesguia in scopul créarii de valoare adaugata in viitor.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Videoconferinţa “Sistemul bancar după un an de pandemie”
Dtlawyers
BTPay
Allview
Stiri Locale
AAGES

Curs valutar BNR

22 Iun. 2021
Euro (EUR)Euro4.9253
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.1431
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.5003
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7465
Gram de aur (XAU)Gram de aur236.9350

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Boromir
piperea.ro
Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
Cotaţii fonduri mutuale
CCIB - Focus Bucuresti - iunie 2021
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Pagini Aurii
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro