Ce trebuie să cuprindă rapoartele anuale

Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 25 martie 2004

(urmare din numărul 58)

Analiza bilanţului

În cadrul bilanţului, două elemente sînt cele care trebuie să atragă atenţia, şi anume: totalul capitalurilor proprii şi ponderea datoriilor în capitalurile proprii (gradul de îndatorare). Căutaţi o valoare scăzută a datoriilor în total capitaluri proprii! În general, un grad de îndatorare mai mic este echivalent unui risc mai mic asumat de către creditorii companiei şi cos-turi mai scăzute în cazul atragerii de finanţări. Cu toate acestea, mărimea datoriilor unei companii privind capitalurile proprii variază pe scară largă, în funcţie de sectorul de activitate şi de strategia companiei. Simpla exis-tenţă a unui grad mare de îndatorare nu reprezintă un semnal de slăbiciune, dacă valoarea sa se află în intervalul practicat în sectorul respectiv. Este bine să căutaţi informaţiile "ascunse".

În cazul bilanţului este important de reţinut că majoritatea companiilor încearcă să pună accentul pe activele lor şi nu pe datorii. De exemplu, bilanţul fur-nizează o valoare pentru totalul activelor şi pentru totalul capitalurilor proprii, dar nu şi pentru datorii. Pentru a determina valoarea datoriilor scădeţi din totalul activelor totalul capitalurilor proprii. Un autor anonim a spus la un moment dat că "Nevoile unui om sînt puţine la număr - să aibă ce mînca, să aibă un adăpost şi să ţină datoriile în afara bilanţului". Păs-traţi acest gînd în minte şi în-cercaţi să căutaţi atît datoriile raportate în mod direct, cît şi indirect.

Pentru a găsi detalii în legă-tură cu datoriile unei companii, puteţi întotdeauna să verificaţi şi conţinutul notelor la situaţiile financiare. Titlurile acestor note sînt: "Datorii", "Dobînzi la datorii" etc.

Aduceţi-vă aminte în permanenţă că o companie este mai mult decît cifre cuprinse în situaţii financiare. Informaţiile financiare sînt utile, dar nu toate activele şi datoriile pot fi măsurate în termeni contabili. Situa-ţiile financiare omit adesea active care sînt dificil de cuantificat sau care nu rezultă din acte trecute specifice. De exemplu, "Se-mă-nătoarea" SA Bucureşti îşi va majora capitalul social cu suma de 2,7 milioane dolari reprezentînd valoarea mărcii "MYO-O", proprietatea acţionarului majoritar al societăţii ("MYO-O" SA Bucureşti). Aceste active necorporale pot face ca valoarea de piaţă a unei companii să fie mult mai mare decît cea prezentată în situaţiile financiare.

Analiza fluxurilor de trezorerie

Uitaţi-vă la numerarul provenit din activitatea de exploatare ca să determinaţi dacă o companie este profitabilă doar din exercitarea obiectului său de activitate. În cadrul situaţiei fluxurilor de trezorerie atenţia trebuie îndreptată asupra fluxurilor furnizate sau utilizate de activitatea de exploatare. Fără nici o îndoială aceasta este valoarea critică din cadrul acestei situaţii. Dacă o companie nu reuşeşte în mod constant să genereze bani din activitatea sa principală, atunci va avea în mod cert dificultăţi să supravieţuias-că. În cadrul unei companii "sănătoase", mature, activităţile de exploatare conduc la un flux net pozitiv.

Celelalte activităţi care furni-zează şi consumă numerar - investiţiile şi finanţarea - sînt mai dificil de interpretat. De exemplu, fluxuri de investiţii negative pot indica doar faptul că, firma se dezvoltă şi achiziţionează active. Fluxurile de finan-ţare sînt afectate de împrumuturile luate de companie şi de sumele plătite ca dividende pe parcursul anului. Ca să interpretaţi aceste valori trebuie să obţineţi informaţii suplimentare despre strategia companiei.

Ce date trebuie verificate înainte de investiţia în acţiunile unei companii

Înainte de a te decide să achiziţionezi acţiunile unei companii, verifică tendinţele date de cinci cifre. Aceste cifre sînt vîn-zările nete, rezultatul net, flu-xul net din activităţile de exploatare, raportul preţ-cîştig (PER) şi valoarea comenzilor nee-xecutate. Primele trei valori sînt uşor de identificat în cadrul situaţiilor financiare, dar pentru determinarea PER-ului şi a comenzilor neexecutate sînt necesare analize suplimentare.

Atunci cînd companiile pe care le analizăm nu au o istorie prea mare în spate, şi mai ales în momentul în care domeniul lor de activitate este tehnologia, cel mai bine este să apelaţi la persoane care au cunoştinţe de specialitate. Este util, de asemenea, să citiţi rapoartele în-toc-mite de formatorii de piaţă sau ale societăţilor care se specializea-ză în tranzacţionarea unor asemenea companii.

Primele date la care ar trebui să vă uitaţi este volumul vînză-rilor nete şi să vă întrebaţi: "A existat în ultima perioadă de timp o creştere constantă a volumului vînzărilor la o rată superioară celei a inflaţiei?". În situaţia în care răspunsul este afirmativ, semnalul transmis este unul pozitiv. Institutul Na-ţional de Statistică publică periodic rapoarte privind evoluţia inflaţiei, aceste informaţii fiind disponibile în presă. Ţineţi minte că rata inflaţiei variază de la an la an, şi de la ţară la ţară.

Apoi, ar trebui să vă îndreptaţi atenţia asupra mărimii rezultatului net, iar întrebarea pe care trebuie să v-o adresaţi este dacă rata de creştere a profitului net este cel puţin aceeaşi cu cea a vînzărilor nete în aceleaşi perioade de timp. În cazul în care răspunsul este pozitiv aţi identificat deja cel de-al doilea semn pozitiv. În unele cazuri, o scădere a rezultatelor este justificată. De exemplu, competiţia intensă poate conduce la reducerea preţurilor. Pe de altă parte, cheltuielile cu utilităţi ar putea creşte datorită unor schimbări meteorologice ori politicilor guvernamentale. În alte situaţii însă, scăderea rezultatului net este un semnal de alarmă.

Descoperiţi dacă activităţile de exploatare ale companiei generează un flux de numerar suficient. În cadrul acestei situa-ţii, elementul asupra căruia trebuie să vă concentraţi atenţia este fluxul net generat de activităţile de exploatare. Este important să vedeţi dacă o companie generează suficient numerar, întrucît orice firmă trebuie să producă bani din activitatea sa principală. Aceşti bani acoperă salariile, chiriile, utilităţile s.a.m.d.

O altă valoare care trebuie să vă intereseze este raportul PER pentru valorile mobiliare ale companiei. Nu toate situaţiile financiare includ această valoare, astfel încît, determinarea ei ar putea presupune analize suplimentare. Această informaţie este precizată zilnic în sintezele asupra evoluţiei pieţei. Cîteodată, rapoartele anuale includ valoarea PER la sfîrşitul anului. Investitorii ar trebui să compare această valoare cu valoarea PER-ului companiilor competitoare. Valoarea PER se poate schimba de la o zi la alta în funcţie de fluctuaţia preţului, astfel încît trebuie să aveţi grijă să comparaţi valorile la acelaşi moment în timp.

Ultimul număr asupra căruia ar trebui să vă îndreptaţi aten-ţia se referă la comenzile pe care compania le-a contractat, dar nu le-a executat încă. Pentru companiile care sînt implicate în producţie această valoare poa-te prezice destul de bine ceea ce se va întîmpla în anul ur-mător.

Existenţa comenzilor nelivrate poate fi un semnal asupra faptului că societatea primeşte comenzi într-un ritm mai alert decît reuşeşte să le expedieze. Clienţii se aşteaptă şi înţeleg o oarecare întîrziere. Întîrzierile prea mari conduc la frustrarea clienţilor şi la plasarea comenzilor la societăţi competitoare.

Începeţi analiza cu situaţiile financiare, dar căutaţi în cadrul companiei după mai multe informaţii. Încercaţi să porniţi la drum analizînd cele trei situaţii financiare ale unei firme (bilan-ţul, contul de profit & pierdere şi situaţia fluxurilor de trezorerie).

Cu toate acestea, analiza valorilor cuprinse în cadrul situaţiilor financiare nu trebuie să se constituie într-un factor esen-ţial de decizie în privinţa inves-tirii într-o companie. Semnificaţia valorilor de sine stătătoare nu este una foarte mare, cifrele putînd fi manipulate, iar previziunea nu este 100% corectă în nici unul dintre cazuri. Pentru a găsi răspunsuri la întrebările dvs., căutaţi-le în interiorul companiei.

Articol realizat în colaborare cu societatea de brokeraj "Ieba Trust"

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Conferinţa “Securitatea cibernetică”
Avocat Ianul Alexandra
Electromagnetica
BTPay
cautavocat.ro
danescu.ro
arsc.ro
Gala Regista 2023

Curs valutar BNR

07 Feb. 2023
Euro (EUR)Euro4.9022
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5747
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.9405
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.4884
Gram de aur (XAU)Gram de aur275.3601

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro