Abonament gratuit

COMISARUL CJPC SORIN MANŢU REVINE CU O NOUĂ AVERTIZARE PUBLICĂ:"ANPC nu are pârghii legale să sancţioneze persoanele juridice străine cu activitate directă la noi"

EMILIA OLESCU
Bănci-Asigurări /

"ANPC nu are pârghii legale să sancţioneze persoanele juridice străine cu activitate directă la noi"
 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.

  Manţu: "ANPC a protejat, prin funcţiile de conducere, interesele instituţiilor de credit din afara ţării în detrimentul intereselor consumatorilor din România, cu încălcarea principiului legalităţii şi principiului supremaţiei interesului public" 

  Comisarul Sorin Dumitru Manţu, din cadrul Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Constanţa (CJPC), cunoscut pentru sancţiunile drastice aplicate Bancpost şi OTP Bank, continuă seria avertizărilor publice începută în urmă cu mai bine de un an.

  După ce, în primele luni ale anului trecut, Manţu a arătat că Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) şi Banca Naţională a României (BNR) nu şi-au desfăşurat niciodată activitatea aşa cum trebuie, activând mai mult în favoarea agenţilor comerciali decât în sprijinul consumatorilor, ieri, comisarul ne-a transmis o nouă avertizare publică, în care subliniază că ANPC nu are pârghii legale să poată sancţiona persoanele juridice din afara ţării care prestează servicii pe teritoriul ţării noastre şi care acţionează contrar interesului consumatorilor.

  În concluziile din nota de fundamentare primită la Redacţie se arată că nu există nicio prevedere în legislaţia naţională sau europeană care să legifereze competenţa Autorităţii în a aprecia existenţa contravenţiilor, aplicării şi executării sancţiunilor contravenţionale şi referitor la efectele juridice ale contravenţiilor săvârşite pe teritoriul României pentru nerespectarea legislaţiei naţionale de către persoane juridice care nu au sediul în România.

  Documentul citat precizează: "Autoritatea nu poate acţiona conform atribuţiilor prevăzute de H.G. nr. 700/2012, pentru prevenirea şi combaterea practicilor care dăunează vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor pentru un număr de cel puţin 60.000 consumatori, conducerea Autorităţii îndeplinându-şi defectuos atribuţiile funcţiei publice de conducere, protejând interesele operatorilor economici în detrimentul intereselor şi drepturilor consumatorilor, a căror apărare reprezintă atribuţie prevăzută de lege.

  Autoritatea este în imposibilitatea de a dispune, conform prevederilor art. 61 din O.U.G. nr. 99/2006, prevederi legale care nu au fost niciodată aplicate de către Autoritate, măsuri corespunzătoare pentru prevenirea sau sancţionarea faptelor comise pe teritoriul României, care sunt contrare dispoziţiilor legale în vigoare adoptate în scopul protejării interesului general şi altor dispoziţii de ordine publică, astfel de măsuri putând include interzicerea desfăşurării de către instituţia de credit în culpă a oricăror activităţi viitoare pe teritoriul României. (...)

  Mii de consumatori nu beneficiază de prevederile legale privind protecţia consumatorilor, motiv imperativ de interes general conform Curţii Europene de Justiţiei, cu încălcarea prevederilor art. 15, alin. (1) din Constituţia României".

  În acest context, Sorin Manţu întreabă: "Având în vedere considerentele prezentate, nu este raţional a concluziona că prin prestarea serviciilor în mod direct pe teritoriul României de către persoane juridice din afara României, în exact aceleaşi condiţii ca resortisanţii proprii (persoanele juridice din România), cu folosirea teritoriului, resurselor şi a personalului din România, fără ca impozitele să fie plătite acolo unde sunt generate profiturile şi valoarea, se eludează plata taxelor către bugetul de stat al României şi se protejează evaziunea fiscală?

  Nu este raţional a concluziona că, în Uniunea Europeană, înalta protecţie a consumatorilor reprezintă de fapt o iluzie, o înaltă protecţie acordată de fapt băncilor şi corporaţiilor, iar asigurarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi a statului de drept, este un deziderat care încă nu a fost atins?

  Având în vedere considerentele prezentate, nu este raţional a concluziona că instituţiile publice din România, la cel mai înalt nivel, au eşuat în a proteja drepturile prevăzute de legea fundamentală, Constituţia României, şi au protejat şi continuă să protejeze încălcarea legii şi interesele particulare, în detrimentul interesului public, creând iluzia unui "stat de drept", o "mascaradă" în care, printr-o atitudine falsă, ipocrită şi mincinoasă, se urmăreşte realizarea unei noi ordini sociale în care drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului vor fi încălcate iar puterea se va muta din domeniul public în domeniul privat?"

  Eurobank Ergasias S.A. Grecia şi Credit Europe Bank N.V. Olanda prestează servicii în mod direct pe teritoriul României, prin intermediul First Bank SA, respectiv Credit Europe Ipotecar IFN SA

  Instituţiile de credit Eurobank Ergasias S.A. Grecia şi Credit Europe Bank N.V. Olanda, care nu au sediul în România, sunt înregistrate în "Lista instituţiilor de credit care au notificat BNR furnizarea de servicii în mod direct pe teritoriul României" , arată nota de fundamentare transmisă de comisartul CJPC, adăugând că aceste două entităţi prestează servicii în mod direct pe teritoriul României, prin intermediul a două instituţii de credit persoane juridice române - First Bank S.A., respectiv Credit Europe Ipotecar IFN S.A., care administrează contractele de credit.

  Conform avertizării publice, instituţiile de credit menţionate prestează servicii în mod direct pe teritoriul României prin derularea de contracte de credit performante încheiate cu consumatori cetăţeni români, oferind exact aceleaşi servicii bancare ca o filială a unei bănci din România, neexistând nicio diferenţă între serviciile oferite consumatorilor de către o bancă ce are sediul în România şi între serviciile oferite consumatorilor de către instituţiile în cauză, serviciile fiind identice în ceea ce priveşte frecvenţa, periodicitatea şi continuitatea acestora, caracteristici ce au fost prevăzute de Curtea de Justiţie Europeană ca fiind cele care fac distincţia dintr-o activitate de natură temporară, specifică prestării de servicii în mod direct şi activitatea permanentă, specifică prin stabilirea în statul membru în care se prestează serviciul.

  Pentru o persoană juridică care nu are sediul social pe teritoriul României şi nu are înfiinţate sucursale pe teritoriul României, nu intră în competenţa Autorităţii în a îndeplini atribuţiile prevăzute de H.G. nr. 700/2012, atribuţiile fiind limitate în cazul reclamaţiilor transfrontaliere, mai subliniază documentul citat.

  Acesta aminteşte: "În data 06.08.2018, prin procesul verbal de constatare a contravenţiei nr. 0765283, Autoritatea a sancţionat contravenţional Bancpost SA pentru încălcarea prevederilor legale privind practicile comerciale incorecte conform Legii 363/2007, cât şi pentru afectarea intereselor economice ale consumatorilor, conform O.G. 21/1992 şi a fost aplicată măsura complementară «Restituirea sumelor de bani percepute nejustificat pentru intreg portofoliul de credite cesionat de catre Bancpost S.A (fie direct, fie prin intermediul altor societati, respectiv EFG New Europe Funding II B.V., Eurobank Ergasias S.A. etc. fara a ne limita) reprezentand dobanzi, dobanzi penalizaloare, penalitati calculate si retinute in perioada 11.07.2008-27.03.2018, cand cesionar a fost EFG New Europe Funding II B.V. (actuala ERB New Europe Funding II B.V.)»

  Procesul verbal de constatare a contravenţiei a fost contestat în instantă de judecată şi reprezintă obiectul dosarului nr. 18330/300/2018, iar instanţa de judecată a stabilit că sancţionarea Bancpost S.A. pentru fapte comise de un terţ, EFG New Europe Funding II B.V., s-a realizat prin încălcarea principiul personalităţii răspunderii contravenţionale.

  EFG New Europe Funding II BV (actuala ERB New Europe Funding II BV) a cesionat către Eurobank Ergasias Grecia o parte din contractele de credit.

  Cazul EFG New Europe Funding II BV Olanda - Bancpost S.A. este identic cu cazul First Bank S.A. - Eurobank Ergasias S.A. Grecia, First Bank S.A., în calitate de administrator al contractelor al căror credit este Eurobank Ergasias S.A. Grecia, invocând deasemenea principiul încălcării răspunderii contravenţionale în plângerile depuse în instanţă împotriva proceselor verbale de constatare a contravenţiei încheiate de Autoritate.

  Pentru a respecta principiul răspunderii personale contravenţionale, Autoritatea trebuie să realizeze încheierea proceselor verbale de constatare a contravenţiei pentru persoanele juridice din afara României care săvârşesc faptele contravenţionale".

  Sursa citată explică faptul că, în cazul contractelor de credit aflate în portofoliul Eurobank Ergasias SA cu sediul în Grecia, au fost constatate abateri de la prevederile legale prin prestarea de servicii în care au fost afectate interesele economice ale consumatorilor:

  "- modalitatea de stabilire a dobânzii variabile care a variat doar în sens crescător în funcţie de factori subiectivi de voinţa creditorului;

  - modalitatea de calculare a penalităţilor la întreg soldul creditului declarant scadent anticipat, întâlnindu-se cazuri în care cuantumul penalităţilor a depăşit cu mult soldul creditului restant (menţionăm în acest sens că există un număr de 7014 contracte de credit declarate exigibil; exemplu de caz întâlnit: suma declarată exigibilă era de 125.275 CHF, iar dobânda penalizatoare calculată, după declararea exigibilităţii, la întreg soldul creditului, era în sumă de 212.709 CHF);

  - imposibilitatea debitorului cesionat de a radia ipoteca în cazul unui contract de credit rambursat, încheiat cu Bancpost SA şi cesionat către EFG New Europe Funding II BV (actuala ERB New Europe Funding II BV) şi ulterior către Eurobank Ergasias".

  În cazul Bancpost, s-a constatat cesionarea creditelor performante în anul 2008 către EFG New Europe Funding II B.V. (actuala ERB New Europe Funding II B.V.), persoană juridică cu sediul în Olanda, care ulterior nu au mai fost cesionate către Eurobank Ergasias S.A. Grecia, 51.000 fiind numărul estimat de consumatori pentru care, începând cu anul 2008, prestarea serviciilor se realizează de către o persoană juridică care nu are sediul în România, consumatori pentru care deasemenea Autoritatea nu poate acţiona, conform atribuţiilor prevăzute de H.G. nr. 700/2012, mai arată comisarul Manţu în nota de fundamentare.

  Acesta subliniază: "În contextul în care cesionarea creditelor, inclusiv a celor performante, este o practică care a fost constatată în cadrul activităţii de control şi supraveghere piaţă, ţinând seama de principiul răspunderii personale contravenţionale, de numărul mare de consumatori care pot fi afectaţi şi de numărul redus de personal al Autorităţii, constatarea contravenţiilor şi dispunerea de măsuri de remediere sunt imposibil a fi realizate în practică pentru întreg portofoliul de clienţi afectaţi de încălcări ale legii în termenul de 6 luni de la data săvârşirii faptei prevăzut de art. 13 din O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, şi s-a propus conducerii Autorităţii analizarea oportunităţii de propunere de modificare a acestui termen astfel încât pentru abaterile de la prevederile legale constatate în cazul prestatorilor de servicii prescripţia să intervină la 6 luni de la data la care încălcările nu mai produc efecte negative, cu scopul de a asigura un nivel ridicat de protecţie a consumatorului în sensul prevederilor alin. (5) din preambulul Regulamentului CE nr. 2394/2017".

  Pentru 9.350 de clienţi bancari, ANPC nu poate acţiona

  Instituţia de credit care desfăşoară în orice mod activitate pe teritoriul altui stat membru este obligată să respecte regulile adoptate în scopul protejării interesului general de către statul gazdă, în aceeaşi măsură ca şi instituţiile de credit "locale", mai arată, printre altele, documentul pe care ni l-a pus la dispoziţie Sorin Manţu.

  Acesta arată că, în cadrul activităţii de cercetare a petiţiilor privind instituţia de credit Eurobank Ergasias S.A. Grecia, s-a constatat că aceasta nu emite extrase de cont IBAN pentru clienţi din România în conformitate cu prevederile legale.

  Conform datelor transmise de către bănci, pentru un număr de 9350 consumatori, clienţi în prezent ai unor instituţii de credit, cu sediul în afara României, Autoritatea nu poate acţiona, conform atribuţiilor prevăzute de H.G. nr. 700/2012, pentru prevenirea şi combaterea practicilor care dăunează vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor, datele fiind următoare:

  - 1865 contracte de credit, cesionar Credit Europe Bank N.V. Olanda, administrate pe teritoriul României de Credit Europe Ipotecar IFN SA;

  - 7485 contracte de credit, cesionar Eurobank Ergasias Grecia, administrate pe teritoriul României de First Bank SA.

  Numărul de contracte de credit se referă doar la contractele în derulare şi nu cuprinde contractele de împrumut pentru care a fost declarată scadenţa anticipată şi/sau a fost iniţiată executarea silită astfel încât numărul consumatorilor afectaţi este mai mare, mai arată sursa citată.

  Conducerea ANPC a sesizat Ministerul Economiei, dar nu a primit niciun răspuns

  Comisarul Sorin Manţu ne-a spus că a sesizat mai multe instituţii abilitate, printre care şi Ministerul Economiei, de la care nu a primit, însă, niciun răspuns.

  În cursul lunii noiembrie 2019, aspectele prezentate au fost aduse la cunoştinţa fostului preşedinte al Autorităţii, Horia Constantinescu, hotărându-se sesizarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Guvernului României şi Comisiei economice, industrii şi servicii din cadrul Senatului României, scrie în nota de fundamentare.

  Aceasta arată că sesizarea nu a fost finalizată în cursul lunii noiembrie 2019, "iar în contextul în care domnul Constantinescu Horia a fost demis din funcţia de preşedinte al Autorităţii, situaţia a fost adusă la cunoştinta preşedintelui interimar al Autorităţii, doamna Ionescu Mihaela Irina, care a hotărât sesizarea doar a instituţiei ierarhic superioare, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri".

  Prin adresa menţionată a fost comunicat conducerii Autorităţii şi transmis Ministerului Economiei faptul că, în cazul instituţiilor de credit, persoane juridice care nu au sediul în România, au fost constatate abateri de la prevederile legale privind protecţia consumatorilor, respectiv încălcarea prevederilor O.G. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, pentru care Autoritatea nu deţine pârghiile legale pentru a constata abateri şi pentru a dispune măsuri de remediere conform atribuţiilor prevăzute de lege.

  Sorin Manţu evidenţiază că nu a fost primit răspuns de la Ministerul Economiei la adresa respectivă.

  Documentul citat conchide: "Nivelul protecţiei consumatorului trebuie să fie identic, dacă serviciul este furnizat în baza libertăţii pentru furnizarea serviciilor sau prin sediu. Ar fi de neacceptat ca un client să fie mai puţin protejat în conformitate cu faptul că a primit un serviciu de la o companie fără sediu sau o companie cu sediu.

  Or, în cazul nostru, prestarea serviciilor în mod direct se realizează din motive independente de consumatori, exclusiv din voinţa prestatorului de servicii".

  Avertizarea publică a comisarului CJPC concluzionează că Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, în calitate de Autoritate a Statului ce are ca atribuţie principală controlul respectării dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor şi apărarea drepturilor legitime ale acestora în cazul prestării de servicii financiare, a protejat, prin funcţiile de conducere, interesele instituţiilor de credit din afara României în detrimentul intereselor consumatorilor din România, cu încălcarea principiului legalităţii şi principiului supremaţiei interesului public.

  Opinia Cititorului ( 3 )

  1. Felicitari pentru curajul de a incerca sa va faceti auzit in conditiile in care toate celelalte institutii din statul roman intorc capul in fata unor asemena practici!

   1. Pai daca strainii dau spaga direct unde se fac legile rezultatul este cel din titlul articolului.

   Este o veșnică bătaie de joc.

   Clienții au reclamat instituțiile de credit din ROMÂNIA și pe cele din străinătate. 

   În mod obsesiv atât ANPC, BNR, ANSPDCP, magnificul inutil CSALB, dar și justiția, vorbesc numai de cumpărătorii creanțelor. Din păcate și domnul Mândru a fugit după fentă, a atacat cumpărătorul dar vânzătorul, instituție de credit autorizată de BNR, este protejat de toată sleahta de funcționari aresponsabili din instituțiile enumerate anterior. 

   Abia aștept să văd cum intră în faliment Banca Transilvania, continuatorul Bancpost.

   Puneți mâna pe carte! 

  Cotaţii Internaţionale

  vezi aici mai multe cotaţii

  Bursa Construcţiilor

  www.constructiibursa.ro

  www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.roConference on E-learning - Tips&Tricks
  Cabinet de avocatservicii curatenie