Comvex SA - moşia lui Dan Drăgoi

Sorin Popescu
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 20 decembrie 2021

Dan Drăgoi

Dan Drăgoi

Surse din cadrul Comvex susţin că Dan Drăgoi derulează o parte importantă din afacerile operatorului portuar prin intermediul unor companii în care este acţionar împreună cu asociatul său Viorel Panait Conform aceloraşi surse, în timp ce companiile respective înregistrează profituri uriaşe, Comvex SA nu are profit pentru a acorda dividende acţionarilor

Operatorul portuar Comvex, societate care pune la dispoziţie danele sale din portul Constanţa pentru depozitarea diferitelor materii prime şi materiale, este o firmă care, în ultimii ani, a comercializat cărbune şi minereuri de fier. Pentru cei care se întreabă de unde are Comvex cantităţi mari din aceste materii prime, conducerea societăţii s-ar putea apăra susţinând că în zeci de ani de depozitare, pe danele respective s-au adunat resturi, aşa cum reiese din actele contabile ale societăţii.

Dar din aceleaşi acte mai reiese ceva: operatorul portuar a încheiat contractul 719/09.04.2019 cu firma Viofeli SRL pentru depozitarea în aceeaşi lună a 6.000 de tone de cărbune. La cererea clientului, în iunie 2019 a fost semnat actul adiţional nr.1 pentru depozitarea a încă 500.000 tone cărbune în terminalul Comvex.

Conform datelor existente la Registrul Comerţului, SC Viofeli SRL este o firmă din Caracal, ce are şapte angajaţi, o cifră de afaceri în 2020 de 485.897 lei, o pierdere totală de -190.852 lei - profitul net fiind pe minus cu suma respectivă. Obiectul de activitate al firmei este lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale.

În 2019, anul încheierii contractului cu Comvex pentru depozitarea celor 506.000 tone cărbune, Viofeli SRL a avut o cifră de afaceri de 945.028 lei, profitul net fiind de asemenea pe minus cu -74.780 lei. Conform statisticilor bursiere de pe piaţa de mărfuri internaţională, în anul 2019, preţul mediu al tonei de cărbune a fost 75 dolari.Practic, pentru cele 6000 tone cărbune - depozitat în aprilie 2019 în terminalul Comvex, reiese că Viofeli SRL ar fi achiziţionat cantitatea respectivă contra sumei de 450.000 dolari, adică aproape jumătate din cifra de afaceri a societăţii din Caracal în anul respectiv.

Întreaga cantitate de cărbune depozitată de societatea din Caracal de-a lungul respectivului an se pare că a intrat în 2020 în patrimoniul Comvex, conform auditului efectuat la finalul anului trecut pentru operatorul portuar. Potrivit documentului citat, cantitatea de cărbune a fost preluată de Comvex în contul cheltuielilor efectuate în iulie 2020 pentru stingerea unui incendiu izbucnit în danele respective, pe fondul autoaprinderii cărbunelui din cauza temperaturilor exterioare ridicate din timpul verii.

Cum ajunge însă Viofeli SRL să depoziteze cărbunele respectiv în danele Comvex, ne spun surse din interiorul companiei portuare, care afirmă că afacerea se bazează pe contractele derulate cu combinatul siderurgic din Galaţi. Sursele noastre susţin că există trei modele de derulare a contractelor pentru depozitarea minereului de fier şi a tonelor de cărbune necesare combinatului din Galaţi.

"Primul model legat de desfăşurarea afacerii este trecut în contractul de depozitare, în care se menţionează că societatea care deţine combinatul siderurgic din Galaţi va depozita, de exemplu, 100.000 tone minereu de fier sau cărbune, cu ±10%. În Comvex se descarcă 100.000 ori 90.000 tone, la descărcare neavând sistem de cântărire exactă. În schimb, în momentul transportului, Comvex cântăreşte 100.000 de tone, dar dacă cei de la Galaţi au adus în dane 110.000 tone, diferenţa rămâne la operatorul portuar. În timp această diferenţă de câte 10.000 tone minereu de fier sau cărbune se adună în dane şi Comvex trebuie să se debaraseze de ea, dar societatea nu cumpără materiile prime respective. Pentru debarasare are nevoie de acte de provenienţă a cantităţii respective şi aici cred că intervine societatea Viofeli SRL din Caracal care pune la dispoziţie documente fictive, pentru că valoarea cantităţilor înscrise în ele nu coincide cu cifra de afaceri raportată anual de societatea din Caracal", ne-a transmis una dintre sursele citate.

Ropamial - societate controlată de Dan Drăgoi şi Viorel Panait - face profituri uriaşe de pe urma contractelor cu Comvex

Al doilea model s-ar baza pe relaţia pe care administratorii Comvex SA o au cu societatea Ropamial SRL. 80% din capitalul social al Ropamial este deţinut de Hays Trading, companie care este deţinută la rândul ei în proporţie de 75% de firma Davira AG - unde acţionari sunt Dan Drăgoi, Viorel Panait şi Raymond de Rubeis, iar 25% de firma Boraz AG înfiinţată de Cornel Idu şi controlată, după decesul acestuia, de către moştenitorii săi.

"Societatea Ropamial are punct de lucru înregistrat pe platforma Comvex SA în danele 80-84 din Portul Constanţa. Prin intermediul acestei societăţi, Comvex vinde cantităţile de minereu de fier, considerate reziduuri minerale, care s-au adunat de-a lungul anilor în urma depozitărilor suplimentare", susţine o altă sursă.

Al treilea model este legat tot de Ropamial, dar prin intermediul firmei iraniene Aria International Gmbh, care ar aduce, conform surselor citate, reziduuri de pirite în portul Constanţa. Compania respectivă încheie un contract cu Rompamial care, în actele întocmite pentru transportarea cantităţii de materii prime, în loc să treacă reziduurile importate din Iran, ar trece că de fapt este vorba despre minerale omogene, care ar duce la un profit net anual consistent pentru societatea respectivă.

"În auditul întocmit pentru anul 2020, nu sunt evidenţiate contractele cu Ropamial, ci doar cele cu Solidmet SRL, Quayside Trading SRL şi CDRV Associates SRL, toate companiile respective având ca acţionari pe Dan Drăgoi şi Viorel Panait, administratorii Comvex SA. Dacă analizăm însă bilanţul contabil al Ropamial, reţinem că societatea respectivă are cheltuieli foarte reduse, atât timp cât din cifra de afaceri anuală majoritatea sumei o reprezintă profitul net. De exemplu, pe anul 2020, cifra de afaceri a Ropamial a fost de 5,6 milioane lei, iar profitul net realizat 2,4 milioane lei; în 2019 vorbim despre o cifră de afaceri de 19,99 milioane lei şi un profit net de 14,6 milioane lei; în 2018 consemnăn o cifră de afaceri de 3,8 milioane lei şi un profit net de 1,74 milioane lei. În 2015 - o cifră de afaceri de 6,89 milioane lei, un profit net de 4,26 milioane lei, iar în 2013 cifra de afaceri a fost de 68 milioane lei, profitul net de 53 milioane lei. Doar în anii 2014, 2016 şi 2017 nu au fost înregistrate profituri nete uriaşe de către firma Ropamial. Ce reiese de aici? Că administratorii şi acţionarii majoritari ai Comvex, Dan Drăgoi şi Viorel Panait, derulează o mare parte din afacerea privind cantităţile de minereuri şi de cărbune prin intermediul companiei Ropamial, pe care o deţin prin societatea Hays Trading controlată tot de ei prin firma elveţiană Davira în care sunt acţionari. Şi astfel, în loc ca profitul să rămânâ în Comvex SA şi să fie dat ca dividende tuturor acţionarilor, se îndreaptă către buzunarele celor doi", susţin sursele citate.

Surse din cadrul acţionarilor Comvex SA: "Majorarea de capital din 2016 - nejustificată"

Persoanele respective afirmă că în aceste condiţii cei doi acţionari majoritari ai Comvex au avut tot timpul fonduri pentru dezvoltarea operatorului portuar şi nu ar fi avut nevoie de nicio majorare de capital precum aceea intervenită în anul 2016. Mai ales că practica ulterioară momentului, în care a intervenit majorarea de capital pentru realizarea Terminalului de Cereale, arată că atunci când au avut nevoie de bani pentru Comvex SA, Drăgoi şi Panait s-au împrumutat de la una dintre firmele în care sunt acţionari.

Astfel, în anul 2020, Solidmet SRL (companie în care asociaţi sunt Dan Drăgoi, Viorel Panait şi Raymond de Rubeis) - acţionarul majoritar al Comvex SA - a împrumut Comvex cu 2 milioane euro, cu termen de returnare în 5 ani, începând cu data 1 mai 2020. În noiembrie 2020, Comvex acordă un împrumut de 250.000 lei societăţii CDRV SRL, companie în care Comvex deţine 20% din capital, iar 80% este deţinut de Quaffa Engineering din Cipru, societate care este deţinută 100% de Nobela Limited (cu sediul în British Virgin Islands), firmă în care 75% din capital e deţinut de Davira AG, companie elveţiană în care sunt acţionari Dan Drăgoi, Viorel Panait şi Raymond de Rubeis.

În aceste condiţii, o parte dintre acţionarii Comvex se întreabă de ce Dan Drăgoi şi Viorel Panait nu au făcut pentru cele 2 milioane euro anul trecut o majorare de capital, aşa cum au făcut pentru cele 4 milioane euro în anul 2016. Mai mult, în condiţiile în care Solidmet SRL este acţionar majoritar la Comvex, ceilalţi acţionari ai operatorului portuar se întreabă de unde a avut firma din Capitală cele 2 milioane euro cu care a împrumutat societatea respectivă.

Sursele citate mai arată că în perioada 2007-2008, când a fost nevoie de majorarea capitalului Comvex SA cu 20 milioane dolari, acţionarul majoritar - Solidmet SRL a luat împrumut dela compania Yakim - controlată de aceeaşi acţionari- Dan Drăgoi, Viorel Panait şi Raymond de Rubeis.

"Singura dată în istoria Comvex când s-a făcut majorare de capital a fost în anul 2016, în condiţiile în care, din celelalte companii, Dan Drăgoi şi Viorel Panait aveau sumele necesare pentru a acoperi cheltuielile cu creditarea pentru construcţia terminalului de cereale. Bani au existat mereu. De exemplu, în 2014, firma Ropamial controlată de Drăgoi şi Panait prin intermediul Hays Trading, a plătit cu titlu de dividende pentru anul 2013, în contul companiei Hays peste 10 milioane dolari, bani care au fost trasnferaţi ulterior companiei mamă din Elveţia, Davira AG, unde acţionari sunt cu părţi egale Dan Drăgoi, Viorel Panait şi Raymond de Rubeis. Cu toate acestea, în 2016 Drăgoi şi Panait au spus că nu au bani pentru terminalul de cereale, dar în prospectul emiterii de acţiuni pentru majorarea de capital aprobat de Autoritatea pentru Supraveghere Financiară prin decizia 2122/08.11.2016, la pagina 77, la «Tranzacţii cu afiliaţi», conducerea Comvex arată că în anul 2013 a plătit pentru 2012 dividende către Solidmet SRL în valoare de 7,49 milioane lei şi că în perioada 2014-2016 nu au existat tranzacţii cu firmele afiliate. Dar în «Nota explicativă la situaţiile financiare pentru anul 2015», compania afiliată Ropamial arată că are de primit de la Comvex sume pentru facturile restante, care nu fuseseră plătite pentru anul respectiv", ne-au spus sursele citate.

De aceea, sursele respective susţin că majorarea de capital din anul 2016 nu era necesară, că ea a fost făcută pentru ca Dan Drăgoi şi Viorel Panait să acapareze conducerea companiei Comvex SA, pentru ca niciun alt acţionar să nu mai poată controla modul în care cei doi derulează afacerile operatorului portuar prin intermediul societăţilor afiliate, pentru ca să nu înregistreze la sfârşitul anului un profit considerabil care ar putea fi distribuit ca dividende pentru toţi acţionarii Comvex.

Opinia Cititorului ( 12 )

 1. Copariu Ciprian a autorizat operatiunea si tot el a rezolvat reclamatiile. Totul a mers ca uns.

  1. Reclamația depusă la ESMA a fost rezolvată, se spune în târg, cu ajutorul lui Mircea Ursache. În contrapartidă fiul lui Ursache M. a fost angajat la SAI Muntenia....

   Oauuu asta da stire.

  Tot așa, surse spun, și surse foarte solide, că Dan Drăgoi, ca și feciorul Bogdan, au relații "beton" la DIICOT deocamdată și că nu li se poate întâmpla nimic. Un fel de Udrea și Cocoș până anul 2014. Să vedem cât mai ține...

  1. Nu tine. Relatiile sunt solide pana incepe presa sa vorbeasca despre ele. Dupa aia. relatiile sunt din ce in ce mai scumpe si devin atat de scumpe, incat sunt fragile si chiar deloc. Si familia Dragoi nu are atati bani cat ii trebuie. Niste saracani.

   DIICOT să-și îndeplinească obligațiile legale! DIICOT NU poate "cerceta" doar pe cei fără "relații".

   Ceea ce spui este un fapt și mulți oameni știu acest lucru.

   Tine pana cand o alta ''grupare'' mai puternica, de aceiasi factura va ''pohti'' sa faca afaceri ''portuare''.

  Acelasi sablon utilizat de catre grupul Pogonaru. Creditare pe persoana fizica a PPL, banii folositi in mare parte pentru achizitia de actiuni PPLI, mai putin de 5% sa nu depaseasca pragul de 15% si respectiv sa nu fie obigati sa raporteze tranzactia. Si asta in conditiile in care de mai bine de doi ani participatia de 10% din PPLI era raportata la sfirsit de an ca fiind disponibila vinzarii. Miscarea finala, majorarea capitalului social in doua etape gindita artistic astfel incit acea creditare pe pesoana fizica determina cresterea participatiei domnului Pogonaru de la 10% la 40% in detrimentul micilor actionari PPL dar si a actionarilor SIF2 indirect prin diluarea participatiilor NORD si PPLI in actionariatul PPL. Asa se fac marile afaceri cu bani putini si protectie. ASF nu vede nimic.

  1. Sa vedem daca cei de la EVER vor contesta in instanta hotararea pentru a apara interesul societatii si implicit actionarilor EVER.

   Daca nu inseamna ca sunt complici. 

   De la tipi gen Pogonaru, Vuza,Drăgoi 1 și 2 în vecii vecilor n-o să vezi dividende !

   Mizeria mizeriilor e că Pogonaru are o funcție reprezentând oamenii de afaceri deci n-ar lipsi un pic dr obraz! Apoi a primit gratuit bani parcă din Norvegia pentru dezvoltarea afacerii!

   Dar ce să te miri când șefii de la BVB azi-mâine își vor da tot profitul la dividende! 

   Ai uitat de Lakis.

   Care a creat o suveică la Sif 1 și mai nou premiază cu acțiuni gratuite conducerea fără să-și îndeplinească de 5 ani nici un program de răscumpărare aprobat de AGEA.

   Asta da recompensă pentru unii șmecheri că acționarii mai pot aștepta. 

România - Strategia dezvoltării
mk-airport.ro
Electromagnetica
BTPay
danescu.ro
ccib.ro
arsc.ro

Curs valutar BNR

31 Mai. 2023
Euro (EUR)Euro4.9696
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6562
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.1125
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7565
Gram de aur (XAU)Gram de aur293.0418

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
thediplomat.ro
thediplomat.ro
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro