Conferinţa BURSA “FONDURILE EUROPENE”Conferinţa BURSA “FONDURILE EUROPENE”

DEPARTAMENTUL DE LUPTĂ ANTIFRAUDĂ, ÎN RAPORTUL PENTRU 2018:Peste 78 milioane euro din bugetul UE, fraudaţi în ţara noastră

GEORGE MARINESCU
Ziarul BURSA #Anticorupţie /

Departamentul pentru Lupta Antifraudă a prezentat, vineri, raportul de activitate pentru anul 2018. Din analiza datelor furnizate de DLAF reiese că 76.044.094,34 euro au fost fraudaţi din banii alocaţi de Uniunea Europeană pentru derularea proiectelor din ţara noastră.

Angajaţii instituţiei au efectuat anul trecut 557 de acţiuni de control, din care au fost finalizate 259 de cazuri. Din cele 259 acţiuni de control finalizate în anul 2018, în 160 s-au constatat indicii privind săvârşirea unor fraude care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, în 92 de cazuri nu s-au confirmat faptele sesizate, iar în 7 acţiuni de control nu s-au mai impus verificări suplimentare, acestea fiind închise de inspectorii DLAF, deoarece instituţia de urmărire penală a dispus asupra cauzei penale respective.

În privinţa celor 160 de cazuri în care au fost constatate fraude, dosarele au fost trimise spre cercetare şi instrumentare către Direcţia Naţională Anticorupţie (153 de dosare) şi către alte parchete din ţară (7 dosare).

Dintre cele 160 de acţiuni penale pentru fraudarea fondurilor europene, des-chise în urma verificărilor efectuate de DLAF, 4 vizează fraudarea programului de preaderare SAPARD, 117 sunt pentru proiectele finanţate pe cadrul financiar multianual 2007 - 2013, trei pentru perioada de programare 2014 - 2020, iar 36 privesc fraudele rezultate din acordarea sau cheltuirea ilegală a unor subvenţii agricole.

Potrivit bilanţului DLAF, în urma acţiunilor de control desfăşurate în perioada ianuarie - decembrie 2018, s-au constatat indicii privind săvârşirea unor fapte de natură penală care afectează interesele financiare ale UE, în numeroase domenii:

- În domeniul asistenţei sociale, verificările au fost legate de incluziunea persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii (persoane cu dizabilităţi, şomeri de lungă durată, persoane defavorizate, persoane marginalizate, persoane excluse social sau supuse riscurilor de excluziune socială.

- În cel al comunicaţiilor, controalele au fost legate de dezvoltarea zonelor rurale, prin introducerea infrastructurii de broadband la sate, respectiv îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţia din mediul rural şi asigurarea accesului la unele servicii de bază.

- În infrastructură - verificările au vizat construcţia, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii rutiere.

- În domeniul educaţiei, controalele au fost legate de reabilitarea şi modernizarea unităţilor de învăţământ, îmbunătăţirea educaţiei şi formării profesionale, în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere.

- În agricultură au fost vizate obţinerea subvenţiilor, îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale, iar în domeniul pescuitului - înfiinţarea fermelor de peşte, valorificarea şi conservarea tradiţiilor.

În privinţa formulării sesizărilor, cele 557 de controale au fost solicitate astfel: 267 de către autorităţile de ges-tionare a proiectelor, 225 de către DNA, 28 de Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi, 17 de persoane fizice şi juridice, 7 de către Oficiul European de Luptă Antofraudă (OLAF). 3 de Corpul de Control al Primului Ministru şi 10 au fost sesizări din oficiu.

DLAF susţine în raportul pentru anul trecut, că în 2018 a crescut numărul verificărilor privind proiectele şi programele finanţate prin Fondul European de Dezvoltare Rurală, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, dar a scăzut numărul acţiunilor de control privind fondurile agricole.

Cele 557 acţiuni de control derulate anul trecut au avut ca obiect verificarea modului de obţinere şi de utilizare a fondurilor structurale, de coeziune, agricole şi a subvenţiilor, astfel:

- pentru perioada de preaderare la Uniunea Europeană au fost efectuate 5 acţiuni de control, dintre care patru pe fondurile acordate prin programul SAPARD şi una pentru banii alocaţi prin programul ISPA.

- pentru fondurile alocate de Comisia Europeană pe cadrul financiar multianual 2007 - 2013 au fost efectuate 425 de controale;

- în cazul proiectelor finanţate din fondurile alocate pentru perioada 2014 - 2020 au fost efectuate 7 acţiuni de control.

În privinţa schemei de plată unică pe suprafaţă pentru subvenţiile acordate campaniilor agricole, anul trecut inspectorii DLAF au efectuat 120 de verificări.

Dintre cele 425 acţiuni de control pentru perioada de programare 2007 - 2013, cele mai multe verificări - 121 - au fost efectuate penrtru proiectele derulate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). Un număr mare de acţiuni de control s-a înregis-trat şi la proiectele realizate prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - 107 verificări - şi prin Programul Operaţional Regional, 97 de verificări.

În urma verificărilor de anul trecut, DLAF a transmis autorităţilor de ges-tionare a fondurilor europene sau altor autorităţi naţionale, 270 note de control şi 126 adrese de informare.

Conform prevederilor legale, în cazul identificării unor suspiciuni de fraudă sau nereguli, DLAF transmite actul de control autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene.

În privinţa valorificării administrative şi judiciare a verificărilor efectuate anul trecut, Departamentul Antifraudă a transmis către DNA şi alte parchete 228 de note de control, 160 de procese verbale de sesizare a organelor de urmărire penală şi trei adrese de informare.

În baza notelor de control transmise de către DLAF, procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au întocmit 12 rechizitorii şi un acord de recunoaştere a vinovăţiei.

Pe linia cooperării cu Oficiul European de Luptă Antifraudă, în anul 2018 DLAF a acordat OLAF asistenţă tehnică în 87 de cazuri.

Practic, raportul DLAF pentru anul trecut, confirmă datele din raportul întocmit anul trecut de Curtea de Conturi Europeană, în care este menţionat că ţara noastră se situează pe locul al doilea în privinţa numărului mare de cazuri privind fraudarea fondurilor europene alocate în perioada 2007-2013.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Gala BURSA 2019
Gala BURSA 2019

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro
Cabinet de avocatTMPS