DUPĂ O SUMEDENIE DE RECLAMAŢII Mircea Ursache consideră că piaţa Forex trebuie reglementată

A.A.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 16 noiembrie 2015

Mircea Ursache consideră că piaţa Forex trebuie reglementată

Raport: "În ultima perioadă s-a constatat o creştere a ofertelor firmelor neautorizate pentru efectuarea de tranzacţii Forex"

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a ajuns la concluzia că piaţa Forex trebuie să fie reglementată, în urma reclamaţiilor primite din piaţă, dar şi a solicitărilor din partea Asociaţiei Brokerilor şi a Organizaţiei Profesioniştilor Pieţei de Capital.

Mircea Ursache a menţionat, de mai multe ori, de la înfiinţarea ASF, că atât Autoritatea, cât şi Poliţia au primit multe reclamaţii cu privire la intermediarii neautorizaţi de pe piaţa Forex, numărul acestora crescând periodic.

"Având în vedere necesitatea clarificării cât mai rapide a problematicii Forex, a fost iniţiat procesul de elaborare a unei norme care să prevadă calificarea produselor Forex cu decontarea la sfârşitul zilei, care dau naştere la rostogolirea poziţiilor, în categoria instrumentelor financiare derivate conform MIFID (ex: rolling spot forex, spread bets)", potrivit unui raport realizat de Mircea Ursache, vicepreşedintele ASF .

Conform documentului citat, implicaţiile unei astfel de măsuri ar fi următoarele: prestarea de servicii de investiţii financiare pe teritoriul României cu astfel de produse pe platforme forex se va putea realiza numai de către intermediarii autorizaţi conform legislaţiei pieţei de capital; se va putea monitoriza conduita intermediarilor în raport cu clienţii, cu efecte pozitive în ceea ce priveşte protecţia investitorilor (în special a investitorilor de retail); se va putea reglementa în mod strict publicitatea agresivă.

În ultima perioadă s-a constatat, atât la nivel european, cât şi în România în mod particular, o creştere a ofertelor firmelor neautorizate pentru efectuarea de tranzacţii Forex spot cu perechi valutare, Forexul devenind din ce în ce mai accesibil investitorilor de retail, potrivit analizei ASF: «Aceste companii furnizează conturi online de investiţii, oferind accesul la o platformă de tranzacţionare (the Order Routing System), care poate fi un soft extern (ex: Meta Trade) sau un soft special dezvoltat de companie. Pe aceste platforme, clienţii pot urmări cotaţii ale diferitelor perechi valutare care sunt furnizate de compania respectivă şi pot specula evoluţia acestora.

Brokerii denumesc aceste tranzacţii «Forex Spot» deoarece investitorii tranzacţionează la preţul spot oferit de platformele de tranzacţionare.

Totuşi, deşi în mod normal decontarea se realizează la două zile lucrătoare de la data tranzacţiei, nu există nicio intenţie în ceea ce priveşte livrarea activului suport, în cele mai multe cazuri aceasta fiind exclusă în mod explicit prin contractul de intermediere.

Astfel, nu există în fapt o tranzacţie spot de schimb valutar, profitul/pierderea investitorului calculându-se în moneda în care şi-a deschis contul.

Tranzacţiile sunt realizate în marjă, de multe ori cu un efect de levier ridicat, ceea ce face ca riscul implicat de tranzacţionarea pe piaţa Forex să fie cu mult mai mare decât cel aferent tranzacţiilor de pe pieţele reglementate».

În anul 2011, ESMA a emis o alertă, preluată şi pe site-ul CNVM, prin care avertiza investitorii pe platformele Forex cu privire la riscurile implicate de acest tip de tranzacţii (complexitatea, volatilitatea, tranzacţionarea în marjă).

De asemenea, se aducea în atenţia investitorilor prestarea de servicii de investiţii pe platforme Forex de către firme neautorizate, care nu au obligaţia de a respecta regulile de protecţie a investitorilor prevăzute de Directiva Europeană MIFID, referitoare la: -conduita intermediarului, păstrarea activelor clienţilor, oferirea de informaţii cu privire la riscurile aferente acestor produse financiare, accesul la schemele de compensare a investitorilor în situaţiile de fraudă.

Dintre produsele financiare care se tranzacţionează pe piata Forex, cea mai mare parte sunt similare din punct de vedere al funcţiei economice, caracteristicilor şi a riscurilor asumate cu instrumentele financiare derivate conforme MiFID, potrivit analizei ASF.

Produsele care sunt efectiv spot sunt puţine sau deloc.

Majoritatea produselor financiare de pe piaţa Forex au caracteristicile derivatelor (activ suport, marjă, standardizare, nu are loc schimbul valutar efectiv - livrarea activului suport, suma disponibilă a clientului este mult mai mică decât valoarea schimbului valutar, rezultând un efect de levier care poate fi, spre exemplu, şi 1:100) - ex. CFD pe valute, rolling spot Forex, forward Forex, spread bets.

"Trebuie subliniat faptul că, în prezent, în situaţia tranzacţiilor efectuate pe platformele Forex, aplicabilitatea legislaţiei pieţei de capital, deci implicit stabilirea jurisdicţiei ASF cu privire la supravegherea regulilor de conduită şi protecţia investitorilor se stabileşte în funcţie de natura instrumentelor tranzacţionate", precizează raportul lui Mircea Ursache, adăugând: "În situaţia în care produsele oferite reprezintă instrumente financiare definite de legislaţia pieţei de capital emisă în aplicarea MiFID, serviciile prestate reprezintă servicii de investiţii financiare şi pot fi realizate numai prin entităţi autorizate în acest scop (societăţi de servicii de investiţii financiare, intermediari instituţii de credit şi firme de investiţii care prestează servicii pe teritoriul României în baza paşaportului).

O problematică aparte o reprezintă contractele de tip rolling spot forex care, deşi formal nu sunt clasificate de MiFID ca instrumente financiare, asemănarea ca funcţii economice şi mod de tranzactionare cu CFD-urile (instrumente financiare derivate conform MiFID) face necesară asimilarea lor în categoria instrumentelor financiare".

Până în prezent poziţia ASF/CNVM referitoare la tranzacţiile realizate pe piaţa Forex cu perechi valutare a fost aceea că aceste produse nefiind considerate instrumente financiare, nu intră sub jurisdicţia autorităţii.

În acest sens, CNVM a emis Avizul nr. 24/09.07.2010, care stipulează că "tranzacţiile de vânzare/cumpărare cu perechi valutare efectuate pe platforme de tip FOREX, cu decontare în maximum două zile de la data încheierii tranzacţiei, la cursul de schimb stabilit între părţi (operaţiuni la vedere spot) nu se încadrează în serviciile şi activităţile de investiţii prevăzute de legislatia pieţei de capital"

Astfel, intermediarii autorizaţi de ASF au putut presta pe piaţa Forex numai servicii cu privire la instrumente financiare derivate, aşa cum sunt acestea definite de legislaţia pieţei de capital (în special tranzacţii cu CFD - uri).

Mircea Ursache a constatat că, şi în România, în ultima perioadă, a crescut numărul reclamaţiilor clienţilor platformelor Forex (adresate atât Autorităţii de Supraveghere Financiară, cât şi Poliţiei, Avocatului Poporului), iar sumele reclamate / pierdute de asemenea.

Vicepreşedintele ASF adaugă că problemele acestei pieţe, în condiţiile actuale, sunt reprezentate de: necunoaşterea mecanismelor de tranzacţionare de către persoanele dispuse să investească în acest mod, sperând la câştiguri fabuloase peste noapte (public potenţial speculativ, care le consideră ca şi pariuri); intermediari de rea credinţă, care profită de lipsa de educaţie financiară a clienţilor în domeniu; lipsa unei protecţii adecvate a persoanelor care investesc (întrucât tranzacţionarea unor produse care nu sunt calificate drept instrumente financiare conform MiFID nu se află sub jurisdicţia ASF, există doar protecţia oferită de legislaţia referitoare la înşelăciune); prestarea de servicii şi activităţi de investiţii de către entităţi neautorizate, în marea lor majoritate societăţi cu răspundere limitată care pretind că desfăşoară, în principal, activitate de introducing broker, respectiv promovarea serviciilor şi activităţilor de investiţii unor firme de investiţii din alte state membre (în special Cipru); frauda.

Totodată, din cauza lipsei de informare a unei mari părţi a investitorilor de pe platformele Forex, s-a creat confuzie între tranzacţionarea pe aceste platforme şi cea de pe pieţele reglementate, confuzie de natură a transfera prejudiciul de imagine şi către intermediarii autorizaţi conform legislaţiei pieţei de capital.

Mircea Ursache este de părere că operaţiunile de tip Forex spot- perechi valutare afectează funcţionarea corectă şi eficientă a pieţei de capital, întrucât: piaţa Forex atrage fluxuri financiare dinspre piaţa de capital, produsele oferite făcând concurenţă neloială produselor conforme MiFID, ce sunt oferite de pieţele reglementate; firmele care oferă astfel de produse fac concurenţă neloială intermediarilor autorizaţi, care sunt supuşi unui regim strict, referitor la autorizare, capitalul social, structura organizatorică, reguli de conduită etc; o serie de intermediari veniţi pe paşaport sau chiar fără autorizaţie prezintă pe aceeaşi pagină serviciile conforme MiFID cu operaţiunile Forex Spot, fiind evident faptul că încearcă să inducă în eroare investitorii prin inducerea faptului că tranzacţiile efectuate de ei se supun regulilor MiFID privind protecţia investitorilor şi reglementării / supravegherii autorităţilor competente (BNR, ASF sau alte autorităţi); scheme de compensare etc.

Forexul (Foreign Exchange Market sau FX) este cea mai mare piaţă financiară în termeni de lichiditate. Este o piaţă descentralizată de tip OTC (over the counter), neexistând un sistem centralizat de tranzacţionare şi nici o casă de compensare cu rol în decontarea tranzacţiilor.

O gamă largă de companii (atât societăţi autorizate - instituţii de credit şi firme de investiţii, cât şi companii neautorizate) oferă servicii de tranzactionare online pe platforme Forex.

---------------

Demersuri la nivel european, privind încadrarea tranzacţiilor Forex

ASF precizează că, în scopul clarificării încadrării sau nu a produselor tranzacţionate pe platforme FOREX în sfera instrumentelor financiare definite de MIFID, reprezentanţii autorităţii din Austria au realizat în anul 2010 un chestionar care a fost transmis statelor membre cu invitaţia de a se pronunţa asupra următoarelor aspecte: -dacă statele membre au luat până în prezent în considerare statutul legal al platformelor Forex, dacă statele membre consideră că aceste contracte sunt instrumente financiare conform MIFID sau sunt contracte spot pe valută, dacă forma de tranzacţionare a contractelor spot cu perechi valutare este asemănătoare tranzacţionării instrumentelor financiare derivate.

Rezultatele chestionarului au fost discutate în cadrul întâlnirii ESMA - Pol din data de 30.11.2010.

Potrivit lui Mircea Ursache, la întrebarea dacă a fost luat în considerare statutul platformelor Forex, 14 state membre (printre care şi România), din totalul de 21 care au răspuns la chestionar, au răspuns afirmativ.

Instrumentele tranzacţionate pe aceste platforme, identificate de statele membre sunt: forward pe valute, CFD-uri, opţiuni, perechi valutare, tranzacţii spot, contracte de tip rolling spot forex.

La întrebarea dacă aceste contracte (perechile valutare) sunt considerate instrumente financiare conform MIFID sau sunt contracte spot pe valută, 15 state membre din 20 de state care au răspuns consideră aceste contracte drept instrumente financiare.

Raportul prezentat de Mircea Ursache arată: "Germania consideră că aceste contracte ar trebui privite drept instrumente financiare derivate, conform anexei I, secţiunea C, nr. 9 din MiFID. Distincţia între instrumente financiare derivate şi tranzacţii spot se realizează în funcţie de data decontării. Instrumentele cu data de decontare mai mare de T+2 sunt considerate instrumente financiare derivate.

În ceea ce priveşte contractele la care se face referire în cadrul chestionarului, din punctul de vedere al autorităţii din Germania data de decontare agreată (T+2) nu este esenţială pentru clasificarea acestora ca fiind tranzacţii spot, în condiţiile în care livrarea în formă fizică a activului suport este exclusă.

Franţa apreciază că, în unele cazuri, aceste contracte pot fi clasificate drept CFD-uri (instrumente financiare conform MiFID) atunci când sunt instrumente financiare la termen (forward), permiţându-i investitorului să primească diferenţa dintre preţul activului suport la iniţiere şi preţul activului suport la data scadenţei contractului.

În Franţa, Autoritatea de Control prudenţial (ACP) si Autoritatea pentru Pieţe Financiare (AMF), într-un document publicat în anul 2011, precizează faptul că acele contractele forex cu decontare la sfârşitul zilei, care dau naştere la rostogolirea poziţiilor (rolling spot forex) sunt instrumente financiare şi prin urmare pot fi prestate numai de companii autorizate în acest sens, în caz contrar fapta constituind infracţiune.

Contractele care permit clienţilor speculaţii pe mişcările perechilor valutare cu decontare în numerar (cash settlement) şi presupusa reînnoire a acestora la data scadenţei sunt considerate contracte pentru diferenţă, fiindu-le aplicabil paragraful 9 din Anexa 1 a MiFID, apreciază Marea Britanie.

Autoritatea competentă din Estonia le consideră a fi instrumente financiare derivate în condiţiile în care contractul este reînnoit, extins sau maturitatea nu este fixată, iar contractul este reziliat în mai puţin de 2 zile.

Contractele pot fi considerate fie contracte financiare pentru diferenţă (conform anexei I, secţiunea C, nr. 9 din MiFID), fie drept orice tip de contract pe instrumente financiare derivate, având ca suport valutele (conform anexei I, secţiunea C, nr. 4 din MiFID), apreciază Danemarca.

Letonia consideră că tranzacţiile Forex constituie, prin natura lor, instrumente financiare derivate (cele cu care se aseamănă cel mai mult sunt CFD-urile pe valută). Reprezentanţii autorităţii din Letonia, nu consideră aceste tranzacţii drept contracte spot pe valută.

Cei din Malta sunt de părere că reînnoirea contractelor Forex de tip spot (rolling spot forex), care nu implică livrarea activului suport (valuta), dar implică constituirea unor marje se consideră a avea caracteristicile unui CFD sau a unui alt tip de instrument derivat pe valută, încadrându-se în secţiunea C, anexa 1 din MiFID.

Spania apreciază că aceste contracte ar putea fi considerate contracte spot dacă livrarea valutei din contract (cumpărată sau vândută) are loc, situaţie în care tranzacţiile nu se află sub supravegherea autorităţii competente din Spania. În orice alt caz, tranzacţia este asemănată unui instrument financiar derivat (sau unui CFD), aplicându-i-se art. 4.1.18) c) din MiFID şi deci sub supravegherea autorităţii din Spania.

Norvegia, Portugalia, Cehia, Cipru, Grecia si Luxemburg consideră, de asemenea, aceste contracte drept instrumente financiare derivate.

România, alături de Finlanda, Lituania şi Slovenia nu consideră că aceste contracte ar fi instrumente financiare, ci contracte spot pe valută, nefiind acoperite de legislaţia pieţei de capital.

La întrebarea dacă ar clasifica tranzacţionarea contractelor spot cu perechi valutare ca tranzactionare de instrumente financiare derivate, 14 state membre au răspuns afirmativ (din totalul de 19 state membre care au indicat un răspuns pentru această întrebare) ».

Potrivit ASF, un nou chestionar pe această problematică a fost elaborat în anul 2014 în cadrul grupului de lucru privind activitatea intermediarilor din cadrul ESMA (IPISC). Chestionarul intitulat - IPISC survey on national implementation of FX derivatives definitions (Chestionar IPISC privind implementarea la nivel naţional a definiţiilor contractelor derivate pe valuta) avea ca obiectiv identificarea practicilor din statele membre cu privire la criteriile pentru includerea în categoria instrumentelor financiare derivate definite conform Anexei I din MiFID a tranzacţiilor cu perechi valutare.

Conform răspunsurilor primite la acest chestionar se observă că 18 state nu au definiţie pentru «FX forwards". Dintre acestea 9 state nu deţin nici criterii de identificare între contractele spot şi FX forwards, 8 state, deşi nu au adoptat criterii specifice de identificare, dacă perioada de decontare depăşeşte două zile, se consideră ca respectivul contract este FX forward şi un stat (Irlanda) a emis un ghid pe acest subiect în contextul implementării EMIR, în cadrul căruia se menţionează că orice tranzacţie cu decontarea de t+3 sau mai mare ar trebui să fie considerată tranzacţie forward.

Faţă de răspunsurile primite în primul chestionar din cadrul ESMA-POL, se constată că Finlanda, în anul 2014, la data completării noului chestionar IPISC pe această problematică, şi-a schimbat regulile privind contractele rolling spot forex, considerând tranzacţionarea contractelor rolling spot forex ca fiind de natura prestării serviciilor şi activităţilor de investiţii. Astfel, entităţile care fac astfel de tranzacţii au obligaţia de a fi autorizate în conformitate cu regulile impuse pentru firmele care prestează servicii şi activităţi de investiţii.

Mircea Ursache precizează că, urmare a discutiilor din comitetul de lucru ESMA-Pol, în anul 2011 a fost emisă de către ESMA o alertă (preluată şi pe site-ul CNVM) prin care erau avertizaţi investitorii cu privire la prestarea de către firme neautorizate de servicii de investiţii pe platforme Forex cu instrumente financiare derivate, în această categorie fiind incluse şi produsele de tip rolling spot.

De asemenea, raportul menţionează că problematica forex a făcut obiectul unor întrebări adresate Comisiei Europene, fiind publicate la secţiunea întrebări şi răspunsuri (Q&A) o serie de clarificări cu privire la includerea acestor tipuri de instrumente în categoria instrumentelor financiare care intră în sfera MiFID.

Conform răspunsurilor date de Comisia Europeană la întrebarea privind includerea în categoria instrumentelor financiare derivate conform MiFID a contractele rolling spot forex, se aprecieză că acestea, prin caracteristicile lor, respectiv posibilitatea oferită de aceste contracte de a fi reinoite permanent şi de a nu exista o livrare efectivă a valutei, acestea sunt considerate ca fiind instrumente financiare aşa cum sunt acestea definite de Anexa I din Directiva 39/2004».

Opinia Cititorului ( 7 )

 1. Scandalul Harinvest e nestins unde 14% din clienti figurau datori !

  Dar la spargerea buboiului disparusera banii si actiunile tuturora ! 

  Cum i-a aparat pe investitori ASF-ul? 

  Si piata era "reglementata! 

  Dar pe Forex cum va face? 

  Va mai proteja pe careva ? 

  Cum se face ca fondurile investitorilor si activele Harinvest au disparut iar Fondul de Garantare e recuperat?

  Vine i-a furat pe investitori ? 

  Cum se numeste raportul "realizat de Mircea Ursache, vicepreşedintele ASF" si unde este disponibil ?

  Hai ca am terminat cu rasdaqu in loc sa il reglementam L-AM ARUNCAT LA GUNOI pe banii minoritarilor, la sifuri aproape am legalizat hotii care le-au devalizat si acum ne bagam pe FOREX ca nu prea mai avem ce face . La o piiata asa mica ar trebui trimisi peste jumatate din paduchii de la asf acasa . Rapoarte , studii de impact , comunicate etc in mintea lui ursache ca sunt secret de stat sau numai pentru el. Uitati-va la ce proiect de pregatire si inregimentare a celor care lucreaza pe piata financiara, credite de pregatire ca la moase si asistente. In loc sa se inspire din piata SUA se inspira de la oamr.

  Urasche sa plece acasa sa-si manance pensia cat mai poate ,ca a facut praf piata de capital iar DNA pregateste citatiile. 

  Cate sesizari a facut mai departe ASF pe baza reclamatiilor primite in cazul desfiintarii rasdaq ? 

  Drepturile si obligatiile partilor rezultate din aplicarea legii151 raman neafectate societatea avand obligatia respectarii prevederilor legale . 

  Cum raman in vigoare daca societatea nu le-a respectat supravegheata de ursache care spunea ca in cazul harinvest avea doar 2(DOUA) persoane la supraveghere. La FOREX cate o sa puna ? Mai bine ramane nereglementata piata FOREX, te duci acolo sti ce riscuri sunt asa cu ASF abuzurile chiar vor fi legalizate . Sa publice reclamatiile ASF pe site ca investitorii sa se fereasca de tepari ! 

  Da, mare Bou, orice piata trebuie reglementata ca doar nu traim in jungla. Mult timp ti-a luat ca sa realizezi asa ceva (de unde si concluzia logica ca esti un mare Bou). Iar o consecinta a acestei concluzii este ca NU ai ce cauta la ASF pentru ca esti incompetent si Bou (adica greu de cap, ca sa intelegi si tu).

  1. si daca va fi nevoie imi voi aparea titlul in instanta. Boul de caracterizeaza prin CONSECVENTA. BCR va avea in curand cotatie la Bursa. Cum isi va mai pastra nea Mircea promisiunea verbala catre nea Andreas......

  Deci se dezgoapa un chestionar ESMA vechi de 4-5 ani plus un raport fantoma pe care nu l-a vazut nimeni (vechi de cati ani si asta?) de parca am fi descoperit Arca lui Noe. Nu mai spun ca lucrurile nivelul UE or fi evoluat intre timp, ca poate oamenii din alte tari s-au mai desteptat sau or fi ajuns la alte concluzii. Nu, noi dezgropam un raport de pe vremea defunctei CNVM si ne facem ca ne-a lovit grija de investitori, dam pe repede inainte un regulament (atacabil desigur in instanta, cand problema ar fi trebuit rezolvata la nivel de lege) ca sa spunem ca am facut ceva, iar apoi, cand se mai sparge un buboi spunem ca am muncit, desigur. Sau deja buboiul exista? Intrebari-intrebari.

  1. Ursache sa spuna de ce cand sa spart buboiul la harinvest si alte tepe autorizate de catre ASF conform prerogativelor legale nu le-a preluat in admnistrare ci lea lasat oleaca cat sa mai fure cxe mai era pe colo si apoi sa le trmeata in afara reglementarii !

   De aceea ajung regulamentele si dispunerile de masuri sa ocoleasca legea si sa fie in contradictie cu legea insasi.  

   unde e studiu privind achizitiile incrucisate la sifuri ?

Comanda carte
Conferinţa BURSA “Digitalizare şi Siguranţă Cibernetică”
APA NOVA
e-infra.ro
digi.ro
fngcimm.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

19 Iun. 2024
Euro (EUR)Euro4.9763
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6356
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.2368
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.9010
Gram de aur (XAU)Gram de aur347.0661

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
roenergy.eu
rommedica.ro
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb