GAMBLING/BURSACinci dintre cele mai mari societăţi globale de certificare - licenţiate să activeze în România

Ziarul BURSA #Companii #Gambling / 07 martie 2017

Cinci dintre cele mai mari societăţi globale de certificare - licenţiate să activeze în România

(Interviu cu Odeta Nestor, preşedintele ONJN)

"Consider că o modificare a Codului Fiscal în sensul impozitării jucătorilor din online prin reţinerea la sursă ar fi mai bună"

"Operatorii au înţeles că fără reglementări stricte nu pot avea un business corect, predictibil, iar jucătorii au înţeles că reguli mai stricte înseamnă, de fapt, un joc lipsit de suspiciuni"

Cinci dintre cele mai importante societăţi de certificare la nivel global au obţinut licenţă de funcţionare pe piaţa noastră, după cum ne-a spus doamna Odeta Nestor, preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN). Printre altele, domnia sa ne-a precizat, într-un interviu, că aceste firme au intrat în ţara noastră ca urmare a trendului şi cerinţelor Comisiei Europene de liberalizare a pieţei, dar şi a cerinţelor pieţei proprii.

Reporter: Cum a evoluat piaţa de gambling, mai ales după ce au fost introduse noile norme de reglementare pentru jocurile online?

Odeta Nestor: Normele pentru organizatorii jocurilor de noroc la distanţă au existat încă din decembrie 2010, iar după înfiinţarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc legislaţia a suferit mai multe modificări, actualizări, în funcţie de necesităţile domeniului, constatate pe parcurs. Toţi operatorii care au avut drept de operare au aplicat şi au obţinut licenţă pentru zece ani, conform noilor reglementări.

2016 a fost, pentru ONJN, anul în care au fost create premisele unei industrii stabile şi puternice, prefigurată încă din 2015. Suntem la nivel european cu reglementările legale, astfel că ne propunem să ajungem la acest nivel şi în privinţa activităţilor din domeniu, pentru că şi operatorii şi noi mai avem de lucru la capitolul percepţie, imagine a acestei industrii.

Până la acest moment, avem 14 organizatori de jocuri de noroc la distanţă. Estimările iniţiale au fost de circa 20 de operatori şi ne aşteptăm ca în perioada următoare să atingem acest volum.

Pe lângă organizatorii de jocuri online, sunt, acum, şi 243 de operatori care desfăşoară activităţi conexe, dar lista este tot timpul actualizată în funcţie de solicitările noi şi de deciziile pe care le dă Comitetul de Supraveghere cu privire la acordarea licenţelor clasa a II-a.

Reporter: Până în ultimele zile ale lunii februarie, operatorii de jocuri de noroc tradiţionale aveau obligaţia să se conecteze la serverul central, administrat de ONJN. Câţi au făcut acest lucru?

Odeta Nestor: Toţi organizatorii de jocuri de noroc landbase care au solicitat autorizaţii de exploatare pentru aparate s-au conectat la un server central propriu, care este, conectat, la rândul său, la terminalul ONJN. Practic, conectarea la acest server este o condiţie obligatorie la obţinerea autorizaţiei.

Art. 156, alin. (3) din HG 111/2016 spune: "Organizatorii de jocuri de noroc de tip slot-machine vor asigura interconectarea tuturor mijloacelor de joc prin protocolul de comunicare serial la sistemul informatic unic la nivelul organizatorului şi conectarea acestuia la terminalul situat la ONJN sau în locaţia indicată de acesta, în conformitate cu ordinul preşedintelui ONJN. Interconectarea se va face în termen de maximum 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice".

Reporter: Câte aparate tip slot machine sunt autorizate să activeze pe piaţă?

Odeta Nestor: La nivelul anului 2016, au existat 65.355 de aparate slot machine cu autorizaţie de exploatare clasa A, iar pentru clasa B au fost emise autorizaţii pentru 1.859 posturi de joc. Aceste cifre sunt în schimbare; pe măsură ce operatorii fac solicitări pentru autorizaţii şi depun documentaţia completă, obţin aceste autorizaţii sau sunt operatori care pot renunţa la un număr anume de aparate şi notifică Oficiul. Astfel, numărul sloturilor este în permanenţă actualizat.

Reporter: Câte companii de certificare au obţinut licenţă să activeze în România? De ce a fost nevoie de intrarea acestora pe piaţa noastră?

Odeta Nestor: Sunt cinci societăţi care desfăşoară activităţi de certificator pe teritoriul României, care au obţinut licenţă clasa a II-a în acest sens: NMI Metrology&Gaming, Limited eGaming Compliance Services Limited şi Gaming Associates Europe din Regatul Unit al Marii Britanii, GLI LLC din Olanda şi BMM Spain Testlabs din Spania. Sunt printre cele mai cunoscute firme de profil din Europa şi din lume, laboratoare profesioniste care au venit la noi în ţară ca urmare a trendului şi cerinţelor Comisiei Europene de liberalizare a pieţei, dar şi a cerinţelor pieţei proprii. Mai exact, numărul angajaţilor de la Biroul Român de Metrologie Legală a rămas acelaşi, dar domeniul a evoluat, piaţa a crescut, astfel că era o necesitate să existe mai mulţi certificatori. În plus, certificatorii fac acele verificări de ordin tehnic ale aparatelor de joc, astfel că este important ca în acst segment, al controlului sloturilor, să avem societăţi de prestigiu care lucrează în România.

Reporter: Care este investiţia pe care trebuie să o facă aceste companii şi ce demersuri sunt necesare?

Odeta Nestor: Investiţiile unei firme sunt la latitudinea reprezentanţilor companiei respective, legea nu impune niciun fel de investiţii societăţilor. În funcţie de domeniu (tradiţional/online/conexe), organizatorii sunt obligaţi să depună un fond de garanţie şi să deţină un capital social, atunci când depun documentaţia pentru obţinerea licenţei, dar fondul pentru garanţie şi capital social nu reprezintă investiţii. În privinţa certificatorilor, garanţia depusă se ridică la aproximativ 250.000 de euro, care, de asemenea, nu reprezintă o investiţie. Cu siguranţă, însă, că la astfel de laboratoare investiţiile sunt de ordinul milioanelor de euro, pentru că echipamentele tehnice, logistica unor asemenea mari societăţi cu laboratoare implică şi costuri pe măsură.

Reporter: Care este, acum, modul de impozitare a organizatorilor de jocuri şi ce reglementări consideraţi că ar mai fi necesare în acest segment?

Odeta Nestor: Firmele licenţiate în domeniu, care sunt din România, plătesc taxele şi impozitele conform Codului Fiscal, la ONJN achitând doar taxele specifice activităţii de jocuri de noroc. Persoanele juridice din spaţiul european plătesc taxele şi impozitele în ţara de origine, conform legislaţiei lor (taxe pe profit, taxe pentru salarii etc), iar în România au obligaţia să achite taxele specifice activităţii de jocuri de noroc.

Consider că o modificare a Codului Fiscal în sensul impozitării jucătorilor din online prin reţinerea la sursă ar fi mai bună.

De altfel, Oficiul a făcut astfel de propuneri de modificare a legislaţiei, pentru că am observat, din funcţionalitatea ultimilor ani, că toată lumea ar avea mai mult de câştigat printr-un astfel de sistem de impozitare: jucătorul ar fi impozitat corect, iar statul ar colecta mai mult la buget. În acest moment, pe lângă faptul că există jucători care poate că nu îşi declară singuri toate veniturile obţinute din jocuri de noroc, acest proces este şi unul birocratic şi greoi.

Reporter: Care sunt rezultatele controalelor efectuate de ANAF anul trecut, în contextul în care, la vremea respectivă, a fost un adevărat scandal pe marginea acestora?

Odeta Nestor: Cu privire la verificările ANAF, trebuie să solicitaţi date şi informaţii la Ministerul Finanţelor Publice. ONJN primeşte de la această instituţie, lunar, lista operatorilor care înregistrează datorii. Conform art. 17 din OUG/2009, Comitetul de supraveghere al ONJN poate dispune, în funcţie de consecinţele produse, măsura revocării licenţei de organizare a jocurilor de noroc în situaţia în care nu au fost îndeplinite obligaţiile de plată faţă de bugetul general consolidat sau plata acestora, conform prevederilor legale în vigoare, întârzierea fiind mai mare de 30 de zile de la data la care obligaţiile respective sunt scadente în condiţiile legii.

Statistic, în ultimii ani au fost mai multe societăţi de pariuri care au intrat în insolvenţă, dar cele mai multe şi-au continuat activitatea, nu au întrerupt-o, încercând să se organizeze astfel încât să îşi achite, obligatoriu, taxele şi datoriile, dar să nu renunţe la toată activitatea.

Ne aflăm, în acest moment, după aplicarea unor noi reglementări, aşa încât lucrurile au început să se aşeze pe făgaşul normal. Operatorii au înţeles că fără reglementări stricte nu pot avea un business corect, predictibil, iar jucătorii au înţeles că reguli mai stricte înseamnă, de fapt, un joc lipsit de suspiciuni. În doar 3-4 ani de la înfiinţarea acestei instituţii, putem spune că suntem mulţumiţi. Este loc şi de mai bine, dar rezultatele obţinute sunt satisfăcătoare. Numeroasele verificări demarate de ONJN, măsurile dispuse de inspectorii de la control, au făcut ca piaţa de gambling să ajungă la un nivel european, stabil, astfel că acum putem vorbi de un domeniu controlat.

Reporter: Spuneţi că este loc şi de mai bine. Mai exact, ce ar mai trebui făcut în domeniul gamblingului?

Odeta Nestor: După ce am pus la punct legislaţia cu privire la obţinerea licenţelor, ar fi nevoie de alte norme care să stimuleze această industrie şi să îi schimbe percepţia publică, o strategie de schimbare a imaginii acestui domeniu, atât din partea noastră, cât şi a organizatorilor de jocuri de noroc. Dacă legile sunt bune, funcţionale, operatorii sunt corecţi şi oferă servicii de calitate, atunci şi jucătorii vor avea un comportament responsabil şi ponderat.

Piaţa de gambling din ţara noastră este una dintre cele mai bine reglementate pieţe din Europa, fapt recunoscut la întâlnirile de la Comisia Europeană şi de la celelalte evenimente la care ONJN a participat. Legislaţia a fost construită pe criterii internaţionale, dar a fost adaptată, ca în fiecare stat, la specificul pieţei de aici.

Prin modificările legislative recente, cum este prelungirea perioadei de licenţiere de la 5 la 10 ani, satul român a oferit agenţilor economici posibilitatea să îşi dezvolte un business predictibil, să îşi propună şi să îşi facă afacerile pe o perioadă previzibilă. Şi din alte puncte de vedere, care ţin de reglementările în vigoare, consider că piaţa românească este o piaţă atractivă de jocuri de noroc.

Reporter: La ce nivel se ridică piaţa neagră din acest segment?

Odeta Nestor: Nu deţinem date despre piaţa neagră, dar, din verificările şi datele obţinute de inspectorii de la control, pe teren, şi ca urmare a acţiunilor lor, din an în an se diminuează această parte de activităţi ilegale.

Direcţia Generală de Supraveghere şi Control constituie o verigă importantă din cadrul Oficiului, acţionând, aşa cum reiese din însăşi titulatura sa, atât în zona supravegherii activităţii operatorilor economici implicaţi în activitatea de jocuri de noroc, cât şi în zona controlului privind modul în care aceştia respectă reglementările specifice din domeniu.

De exemplu, inspectorii cu atribuţii de control au efectuat, în cursul anului 2016, un număr total de 8.921 controale, din care 7.753 la operatori licenţiati şi autorizaţi în domeniul jocurilor de noroc şi al activităţilor conexe acestuia. În urma acestor verificări, au fost constatate 1.289 de contravenţii, fiind aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 8.105.000 lei, cuantumul sumelor încasate din aplicarea amenzilor şi a măsurilor complementare fiind de 1.336.178, 40 lei. În ocazia acţiunilor de supraveghere şi control au fost dispuse măsuri cu privire la confiscarea sumei totale de 476.470 lei şi a unui număr total de 200 de mijloace de joc. În momentul în care au fost constatate infracţiuni care ţin de Codul Penal, cum este evaziunea fiscală, inspectorii au sesizat poliţia şi parchetele competente.

Reporter: Mulţumesc!

Principiile de responsabilitate socială ale industriei de jocuri de noroc din România

Respectarea de către fiecare operator de jocuri de noroc a principiilor enunţate mai jos reprezintă angajamentul voluntar al companiilor de profil în probarea unei reale responsabilităţi sociale.

Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc susţine şi promovează aceste principii, elaborate de echipa "Joc Responsabil", cel mai important program din România de prevenţie şi tratare a manifestărilor adictive în practicarea de jocuri de noroc.

- Promovează-ţi afacerea ca mijloc de distracţie, nu ca pe o modalitate de a câştiga bani.

- Alocă resursă umană care să aibă drept principală sarcină derularea de acţiuni de responsabillitate socială şi protecţie a clientului. Asigură şi un buget pentru asta!

- Instruieşte-ţi permanent angajaţii referitor la cele mai recente practici în legătură cu Jocul Responsabil.

- Oferă cu limite băuturi sau servicii care ar putea încuraja jocul excesiv.

- Informează-ţi permanent şi cu onestitate clienţi i despre pericolele problemelor de joc şi cum se tratează acestea.

- Asigură-te că identifici la timp jucătorii cu probleme.

- Acţionează imediat când ai identificat un jucător cu probleme.

- Cooperează cu familia în cazul jucătorilor cu probleme.

- Asigură-te că în sala de joc accesul minorilor este strict interzis!

- Caută permanent parteneriatul cu autorităţile şi participarea benevolă la acţiunile care vizează responsabilitatea socială. (ONJN)

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

BTPay
Electromagnetica

Curs valutar BNR

21 Ian. 2022
Euro (EUR)Euro4.9449
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3614
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.7821
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.9178
Gram de aur (XAU)Gram de aur257.2300

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
romaniansmartcity.ro
Cotaţii fonduri mutuale
Pagini Aurii
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro