GHEORGHE PIPEREA:"E.ON şi Engie ar fi trebuit să fie temporar închise, însă procesele pentru anularea ordinelor ANPC vor dura minimum trei ani"

M.G.
Ziarul BURSA #Companii #Energie / 7 februarie 2022

"E.ON şi Engie ar fi trebuit să fie temporar închise, însă procesele pentru anularea ordinelor ANPC vor dura minimum trei ani"

Deciziile din septembrie ale ANPC suspendă activitatea "operatorului economic până la încetarea practicii comerciale incorecte, respectiv încetarea emiterii notificărilor privind mărirea preţului de furnizare a gazelor naturale consumatorilor cu acord tacit şi păstrarea tarifului din oferta notificată iniţial cu valabilitate 12 luni" Curtea de Apel Bucureşti a suspendat măsurile impuse de ANPC E.ON şi Engie resping ferm acuzaţiile de tratament discriminatoriu şi practici comerciale înşelătoare în raport cu clienţii

Engie România şi E.ON România, cele două mari companii furnizoare de gaze naturale de pe piaţă, ar fi trebuit să aibă activitatea suspendată temporar, încă din septembrie 2021, prin ordin de încetare a practicilor comerciale incorecte emis de ANPC, a scris, săptămâna trecută, pe pagna sa de Facebook, avocatul Gheorghe Piperea. Măsura impusă de ANPC nu a fost pusă, însă, în executare întrucât Curtea de Apel Bucureşti a suspendat procesele verbale şi deciziilor Autorităţii. De menţionat că în cazul E.ON este vorba despre E-ON Energie România SA Târgu Mureş. Ambele companii au fost amendate cu câte 150.000 de lei de către ANPC.

Potrivit deciziilor Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, consultate de BURSA, instituţia a efectuat, în septembrie 2021, controale la cele două companii - care au o cotă de piaţă cumulată de circa 90% pe partea de furnizare de gaze naturale - şi a constatat că Engie România şi E.ON Energie România SA Târgu Mureş au folosit practici comerciale incorecte când au transmis notificări succesive clienţilor casnici prin care cresc preţul din contracte al gazelor-marfă, preţuri care ar fi trebuit să fie fixe pentru o perioadă de 12 luni. În cazul notificărilor, dacă nu se exprimă un refuz sau dacă nu se semna un contract cu alt furnizor, se considera că oferta cu preţul majorat este acceptată tacit.

Prin deciziile ANPC, se suspendă activitatea operatorilor economici "până la încetarea practicii comerciale incorecte, respectiv încetarea emiterii notificărilor privind mărirea preţului de furnizare a gazelor naturale consumatorilor cu acord tacit şi păstrarea tarifului din oferta notificată iniţial cu valabilitate 12 luni".

ANPC a mai stabilit: "De asemenea, în mod inacceptabil, Engie România aplică pe facturi sume mari cu titlu de «regularizări», pe anii anteriori, dar aplicând retroactiv Ordinul ANRE de anul acesta (2021 - n.r.) privitor la regularizare. Acestea fiind sume care ajung, practic, să dubleze facturile pe perioada de iarnă din anii 2020-2021; în plus, sunt «pierderi» calculate din perioada aplicabilităţii OUG nr. 114/2018, care plafonase şi tarifele la gazele de consum pentru populaţie care se regăsesc, de asemenea, în facturi. Comerciantul a săvârşit şi o discriminare nepermisă între consumatorii care au acceptat şl consumatorii care au omis să îşi manifeste acordul/dezacordul la modificarea unilaterală şi retroactivă a condiţiilor financiare ale contractului, un număr mare de consumatori fiind sub ameninţarea debranşării, în caz de refuz al noilor condiţii financiare; aceasta reprezintă o practică agresivă a comerciantului". Justificarea deciziei ANPC menţionează: "Operatorul economic foloseşte ca practică transmiterea de notificări iniţiale către consumatori în care menţionează un anumit preţ şi anumite condiţii, cu care consumatorii sunt de acord întrucât aceştia si-au exprimat consimţământul în mod tacit, ulterior transmiţând o nouă notificare cu o ofertă de alt preţ valabilă de la 01.11.2021, omiţând faptul că notificarea iniţială acceptată tacit de consumator are o valabilitate de 12 luni. Operatorul economic procedează la modificarea unilaterală a unui contract încheiat, după numai 3 luni de la prima notificare, deşi se consideră că întreaga ofertă transmisă iniţial era acceptată de ambele părţi pe o perioadă de 12 luni. Astfel, prin comportamentul său de a notifica succesiv consumatorii cu oferte diferite de preţ, operatorul economic induce în eroare consumatorii prin aceea că, aceştia din urmă deşi acceptaseră în mod tacit oferta iniţială pe o perioadă de 12 luni, operatorul economic procedează în mod incorect la schimbarea tarifului la numai 3 luni de la acceptarea ofertei iniţiale fără a ţine cont de valabilitatea de 12 luni. De asemenea, operatorul economic prezintă informaţii contradictorii raportat la valabilitatea ofertei pe o perioadă de 12 luni (...). Operatorul economic prin modul de precizare a unei perioade de valabilitate, respectiv de 12 luni pe care ulterior menţionează că o poate modifica, oferă consu­matorului într-un mod neclar şi ambiguu o informaţie esenţială si nu indică intenţia comercială a practicii, astfel încât consumatorul este determinat sau este susceptibil a fi determinat de o decizie de tranzancţionare pe care altfel nu ar fi luat-o".

Engie a fost, iniţial, obligată de ANPC (prin decizia suspendată de Instanţă) să anuleze o majorare de 51% a preţului gazelor aplicată de la 1 noiembrie 2021 (de la 0,116 lei kWh la 0,175 lei kWh) consumatorilor casnici clienţi finali, majorare aplicată celor care au acceptat oferta Engie Gas Start. Creşterea preţurilor gazelor-marfă a venit în condiţiile în care mai toate societăţile de furnizare de pe piaţă nu aveau contractate de pe piaţa angro suficiente gaze pentru aprovizionarea clienţilor şi au fost apoi nevoite să cumpere la preţurile mai mult decât duble de pe parcursul celei de-a doua jumătăţi a anului anterior.

Compania a reuşit să suspende executarea deciziilor ANPC până la soluţionarea definitivă a acţiunii pe fond. Nicholas Richard, directorul general adjunct al Engie România, a afirmat,în noiembrie 2021, în cadrul audierilor din Comisia parlamentară de anchetă privind creşterea preţurilor la produsele energetice: "Preţul gazelor naturale oferit clienţilor casnici începând cu noiembrie reflectă exact ce gaze am putut cumpăra de dinainte şi ce putem cumpăra acum pentru a ne asigura că, la iarnă, clienţii vor avea alimentare cu gaze naturale".

Ordinele ANPC constată că cei doi furnizori au aplicat retroactiv reglementările referitoare la liberalizare, trecând pe facturi regularizări şi corecţii pentru anii de dinainte de 2019, care au dublat facturile.

Totodată, potrivit avocatului Piperea, ordinele constată "clauze abuzive şi acte adiţionale la contract ilegale - de aceea, în baza art. 6 din Legea clauzelor abuzive nr. 193/2000, consumatorii pot considera că, în ce-i priveşte, aceste clauze şi acte adiţionale sunt fără de efecte, deci preţurile şi tarifele reale şi legale sunt cele de dinainte de liberalizare şi care nu conţin regularizări şi corecţii".

Gheorghe Piperea adaugă: "Engie ar fi trebuit să fie temporar închisă, încă din septembrie 2021, prin ordin de încetare a practicilor comerciale incorecte, emis de ANPC. Practici incorecte în­semnând chiar majorarea excesivă şi abuzivă a facturilor consumatorilor, desigur. La fel şi E.ON. Facturile ar fi trebuit refăcute imediat, iar banii luaţi în plus de la oameni, restituiţi. Erau şi amenzi acolo - câte 150 mii lei de fiecare. Ordinele de încetare, însă, nu s-au pus în executare, pentru că onor Curtea de Apel Bucureşti a dispus rapid suspendarea. Procesele pentru anularea ordinelor de încetare vor dura 3 ani, minim. Până atunci, cele două multinaţionale (originate, semnificativ, în Franţa şi Germania) pot continua practicile comerciale incorecte. Şi, desigur, să extragă profit excesiv din suferinţa, sărăcirea şi falimentul oamenilor".

Engie s-a apărat, anterior, în faţa sancţiunilor spunând că a comunicat consumatorilor faptul că preţul este valabil pentru o perioadă de 12 luni cu excepţia cazului în care se schimbă circumstanţele de formare a preţului, compania citând prevederile din contractul de furnizare potrivit cărora preţul final se poate actualiza la apariţia unor modificări de elemente survenite la achiziţia gazelor, în cazul de faţă scumpirea lor masivă pe pieţele angro.

Engie România: "Pentru cei aproximativ 950.000 de clienţi care semnaseră un contract de furnizare de gaze naturale pe piaţa concurenţială, cu un preţ fix, preţul a rămas neschimbat pe durata valabilităţii ofertei"

Într-un răspuns transmis vineri redacţiei BURSA, Engie România spune că a pus "la dispoziţia organelor abilitate toate informaţiile necesare şi argumentele care susţin decizia de majorare a preţurilor gazelor naturale pentru clienţii casnici care nu semnaseră un contract de furnizare de gaze naturale pe piaţa concurenţială până la 1 iulie 2021".

Engie arată: "Pentru cei aproximativ 950.000 de clienţi care semnaseră un contract de furnizare de gaze naturale pe piaţa concurenţială, cu un preţ fix, preţul a rămas neschimbat pe durata valabilităţii ofertei".

Compania mai subliniază că "respinge ferm orice acuzaţie de practici înşelătoare" şi asigură "opinia publică de faptul că respectă legis­laţia şi reglementările în vigoare în relaţia comercială cu clienţii săi".

De asemenea, compania mai face următoarele precizări cu privire la acest caz: "Începând cu vara anului 2021, piaţa de gaze naturale a cunoscut creşteri fără precedent ale preţurilor de achiziţie a gazelor naturale, ca urmare a dezechilibrului între cerere şi ofertă, la nivel european şi local. Aceste creşteri accelerate ale preţului de achiziţie nu au fost generate şi nu sunt sub controlul ENGIE România, fiind determinate de mecanisme de piaţă. ENGIE România a fost nevoită să le reflecte în ofertele pentru clienţii care nu semnaseră un contract cu preţ fix. Ajustarea preţului final la 0,214 lei (fără TVA)/kWh) este legală, respectă toate reglementările în vigoare şi este realizată în baza prevederilor din contractul de furnizare. Menţionăm, de asemenea, că preţul de vânzare de 0,214 lei (fără TVA)/kWh) propus de ENGIE România acestui segment de clienţi este unul avantajos, fiind cu mult sub preţurile din piaţă şi chiar sub nivelul de preţ plafonat prin schema de sprijin. Clienţii cărora li s-a aplicat majorarea au fost informaţi printr-o notificare transmisă cu trei luni înainte de aplicare, excedând obligaţia legală de notificare, tocmai pentru a le oferi o perioadă suficientă de timp pentru a lua cea mai bună decizie referitoare la furnizorul lor de gaze naturale. Nu în ultimul rând, precizăm că nu a fost adusă nicio reclamaţie şi nicio dovadă în sprijinul acuzaţiei nefondate că ENGIE Romania a aplicat retroactiv reglementările referitoare la liberalizare".

Engie România mai afirmă că este deschisă "unui dialog bazat pe o informare corectă şi echilibrată, rezervându-şi dreptul de a se apăra, prin toate mijloacele legale avute la dispoziţie, atunci când imaginea sa este grav afectată de acuzaţii nefondate".

E.ON spune că a făcut toate demersurile legale necesare pentru a demonstra faptul că notificarea şi ofertarea clienţilor s-a realizat în mod transparent şi în deplină conformitate cu cadrul legal şi contractual

Claudia Griech, directorul general al E.ON Energie România, spunea, în cadrul aceleiaşi comisii parlamentare de anchetă, că preţul din contractele transmise anul trecut "nu a fost schimbat în mod unilateral".

"Noi am transmis ofertele noastre de preţ către clienţi în luna mai, respectiv cu 45 de zile înainte de termenul de 1 iulie, ofertele pentru perioada de 1 iulie 2021 - 30 iunie 2022. Într-adevăr, la momentul acela era imposibil să prevedem situaţiile sau condiţiile excepţionale care au urmat în piaţa gazelor naturale, motiv pentru care, la finalul lunii august, conform reglementărilor în vigoare, am trimis o nouă notificare către clienţi, informându-i de faptul că trebuie să creştem preţurile, informându-i de alternativa pe care o au şi transmiţând şi actul adiţional care presupunea creşterea de preţ. Clienţii aveau 30 de zile la dispoziţie, timp în care fie să accepte acest lucru, fie să caute oferte mai bune în piaţă. Deci nu aş spune că a fost vorba despre o modificare unilaterală", a declarat în noiembrie Claudia Griech.

Totodată, într-un răspuns remis vineri la solicitarea BURSA, E.ON spune că respinge acuzaţiile de tratament discriminatoriu şi de practici comerciale incorecte în raport cu clienţii săi.

"E.ON Energie România a făcut toate demersurile legale necesare pentru a demonstra faptul că notificarea şi ofertarea clienţilor s-a realizat în mod transparent şi în deplină conformitate cu cadrul legal şi contractual aplicabil în relaţiile cu clienţii noştri. Totodată, compania respinge ferm acuzaţiile de tratament discriminatoriu şi de practici comerciale incorecte în raport cu clienţii săi.

E.ON Energie România îşi reafirmă angajamentul privind respectarea tuturor normelor şi reglementărilor care îi sunt aplicabile în activităţile pe care le desfăşoară", ne-a transmis E.ON Energie România.

ANRE a sancţionat Engie şi E.ON cu câte 800.000 de lei fiecare pentru aceleaşi probleme

Amintim că şi ANRE a sancţionat, la rândul său, E.ON Energie România şi Engie România, cu câte 800.000 de lei pentru acelaşi lucru. ANRE arată, de altfel, în comunicatul cu sancţiunile aplicate în octombrie 2021, că "în ofertele lansate public cu un preţ fix, valabil pe o anumită perioadă (6-12 luni calendaristice), (companiile) nu au menţionat că furnizorul îşi rezervă dreptul de a modifica pe parcursul acestei perioade preţul ofertat şi, astfel, nu şi-au îndeplinit obligaţia legală de a pune la dispoziţia clienţilor, în mod transparent, informaţii clare, cu privire la preţurile practicate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, preţ pe care, ulterior, au intenţionat să-l modifice, începând cu lunile octombrie şi noiembrie 2021, prin notificări trimise anumitor categorii de clienţi".

Totodată, ANRE a dispus acestor furnizori (printre ei şi Restart Energy şi Premier Energy, amendaţi şi ei în octombrie) să notifice tuturor clienţilor finali care au acceptat oferte comerciale cu preţ fix menţinerea preţului gazelor naturale la care s-au obligat prin ofertă, pe toată durata acesteia, şi, după caz, modificarea contractelor de furnizare a gazelor naturale în acord cu oferta comercială cu preţ fix.

Inclusiv sancţiunea şi decizia ANRE a fost contestată în instanţă de către E.ON şi Engie. E.ON are două procese cu ANRE şi unul cu ANPC la Curtea de Apel Bucureşti.

Opinia Cititorului ( 4 )

  1. Pe luna Noiembrie si Decembrie sume mai mari cu cel putin 100 Ron , si mariri de pret nejustificate , fata de contractul avut !Pret unitar fara TVA pe luna dec.0,22277 si pe luna Ianuarie 2022 , 0,23587 fara TVA ! Ce pot sa fac ?

    Destepti din astia care vor sa inchida tot avem multi ... avem nevoie de oameni care sa creeze ceva, sa crestem competitia, colaborarea, sa ne interconectam cu ceilalti, etc.

    Cred ca lumea uita cum ajuns la Engie sau E.ON ... dupa ce s-au capusat bine de tot cat s-a putut fostele Distrigaz Sud si Nord de catre romanasii nostri competenti. Acum ca sunt administrate de "straini" (desi la Engie de ex statul are 49% deci beneficiaza din plin de dividende, redistributia profitului, etc.) tot nu e bine, le vrem inchise ... sa ne incalzim cu lemne eventual. Sau sa ajungem si mai dependenti de rusi ... poate asta se vrea ... propaganda ruseasca functioneaza.

    Nu se va intampla nimic! "Decizia ANPC nu cuprinde o motivare, ci este doar o preluare a Procesului Verbal de sancționare - aspect rapid și facil observabil chiar în analizarea sumară a aparenței de drept. Astfel, nu există în cuprinsul Deciziei ANPC o justificare privind modul in care neemiterea acesteia ar afecta grav interesul public."

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Energia în priză
Apanova
BTPay
Electromagnetica
Apanova
hidroelectrica.ro
danescu.ro
arsc.ro

Curs valutar BNR

29 Sep. 2023
Euro (EUR)Euro4.9746
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6864
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.1446
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7433
Gram de aur (XAU)Gram de aur282.2442

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
ahkawards.ro
cnipmmr.eu
gotech.world
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb