Hamlet la mîna a doua

Cornel Codiţă
Ziarul BURSA #Editorial / 18 noiembrie 2020

Cornel Codiţă

Ei... ştiu, uşile teatrelor stau cu lacătul pe ele. De unde atîta Shakespeare, de unde atîta Hamlet? Ne mai rămîne internetul. Nu trebuie să căutaţi prea insistent. Variante care au făcut istorie încă se mai găsesc şi se oferă generos. Laurence Olivier, de la apusul erei expresionismului cinematografic; cea a lui Peter Brook, care restabileşte firescul expresiei actoriceşti şi dimensiunea umană a tragediei, într-un minimalism scenic care face punte cu teatrul japonez; cîteva scîntei din geniul lui Pintea, în varianta Tompa Gabor; varianta cinematografică a lui Zeffirelli, cu Mel Gibson în rolul titular şi... cîte altele, dacă ai răbdare să cauţi cu rîvnă. Iar, dacă nu vă place să răscoliţi internetul pînă daţi de asemenea "conserve" demodate, atunci vă rămîne întotdeauna credincioasă cartea... chestia aia cu coperţi şi foi multe între ele, pe care stau cuminţi tipărite litere, cuvinte, fraze şi catedrale ale gîndirii omeneşti, care închid în ele toate întrebările esenţiale despre viaţă şi rosturile ei.

Buuuun! Presupun că v-aţi făcut temele şi v-aţi lăsat orbiţi... a cîta oară... de tensiunea tragică a piesei. Acum să vedem cum vă descurcaţi la seminar! Dacă nu v-aţi pus-o niciodată, iaca, vă întreb eu acum: Cum se face că Hamlet junior nu moşteneşte coroana de la Hamlet senior, tatăl său? Cum se face că nu el, ci unchiul său, Claudius este încoronat ca noul rege? Faptul că tînărul Hamlet se află la Wittenberg, la studii, atunci cînd survine moartea fulgerătoare a tatălui său, nu are cum să ţină loc de explicaţie. Bîrfa din tîrg, de la Stratford, de pe Avon, zice că, în vremurile acelea, în Regatul Danemarcei, urmaşul regelui plecat la cele sfinte era ales de o adunare a nobililor mai de seamă... un fel de Cameră a Lorzilor cu funcţii constituţionale. Textul lui Shakespeare dă o picătură de apă la moară pentru această variantă, Act. 4, sc. 2, unde Hamlet se referă la modul în care Claudius a ajuns să îşi pună coroana pe cap: "Mi-a omorît un rege, iar pe mama o prefăcu în tîrfă ca să se-aşeze curmeziş între alegeri şi speranţele ce-avui şi-n locul vieţii mele, destinul lui să îl mărească". Ar mai fi o variantă, bazată pe un drept imperial de moştenire a coroanei, deţinut de Gertrude, fosta şi actuala regină, la care se referă chiar noul ei soţ, Claudius, Act1, sc2, atunci cînd pare că vrea să motiveze, să arunce o lumină asupra raţiunilor grabnicei şi neobişnuitei lor căsătorii: "...cîndva a noastră soră, acum regina noastră, moştenitoare imperială a acestui stat războinic"... Soluţia nu este deloc neobişnuită, vezi demersul lui Richard al III-lea care cere în căsătorie mîna văduvei Prinţului de Wales, Eduard, moştenitorul de drept al coroanei, pe care tocmai îl trimisese în lumea celor drepţi, iar asta încă înainte ca văduva să apuce să ajungă la groapă cu rămăşiţele iubitului ei soţ. Neobişnuita solicitare, însoţită de o tulburătoare declaraţie de dragoste, parte a unei macabre scene de seducţie, din care nu lipseşte admiterea omorului, este... acceptată de ilustra Doamnă chiar lîngă sicriul regalului defunct! Va să zică, accesul la Coroană prin intermediul femeilor, prin căsătoria cu deţinătoarea unui drept legitim asupra ei nu era deloc o stratagemă necunoscută, nici în vremea lui Shakespeare, nici în istoria anterioară a caselor regale. Cu toate acestea, ceva este încă putred în regatul Danemarcei. Dacă era la Wittenberg, cum se face că Hamlet, Prinţ al Danemarcei, îndreptăţit pretendent la Coroană, nu este anunţat nici de moartea părintelui său, nici de nunta mamei sale cu Claudius, cumnatul ei, intervenită la circa o lună după aceea? Unul dintre răspunsurile tulburătoare este că, de fapt, el era deja de o bună bucată de vreme acasă, la Elsinore! Era de mult la curte şi a fost martorul tuturor evenimentelor de care însă este profund şocat. Pentru care nu are nici o explicaţie satisfăcătoare. Dorinţa lui, exprimată faţă de rege şi regină, de a reveni la Wittenberg este doar proba faptului că a fost cîndva acolo, nicidecum că a fost în timpul evenimentelor care i-au dezintegrat lumea pe care o putea înţelege şi din care făcea parte. De întors acasă, recent, se întoarce Horatio, prietenul şi cîndva colegul său din vremea trecută a studenţiei. Hamlet are deja 30 de ani! Îl recunoaşte... dar abia cu greu, nu ca pe cineva pe care nu l-ai mai văzut doar de o lună. Un personaj suspendat existenţial, o personalitate în criză, un om care are sentimentul palpabil că se află în mijlocul unui ocean ostil şi ar da orice să se poată agăţa de ceva care să îi salveze viaţa, pe care să se sprijine. Iar sprijinul vine de la Horatio, Marcellus şi Bernardo. Problema este că el constă într-o închipuire!!!! O ipotetică ingerinţă a unei lumi intangibile în lumea reală. Este adevărat, o posibilitate luată în serios nu doar de contemporanii lui Shakespeare, ci şi de antici; textul lui Shakespeare face referire la premoniţiile de la Idele lui Marte ce preced căderea lui Iulius. Dar ce spune eu, este luată în serios şi de noi, astăzi, poate în forme culturale puţin modificate, dar cu acelaşi conţinut. O imagine marţială a decedatului rege Hamlet poate fi prevestitoare pentru vremuri de restrişte, poate de război, căci tînărul Fortimbras, necugetatul rege al Norvegiei, a încălcat tratatele semnate de tatăl său, învins cîndva de Hamlet, regele cel mort al Danemarcei, şi pregăteşte noi războaie. Cei trei nu pot desluşi deplin rostul arătării, căci ea refuză să le vorbească. Mesajul încă nedezvăluit ar putea fi o chestiune cu implicaţii de stat, ce privesc soarta ţării, de aceea se hotărăsc să îl implice pe Hamlet în interacţiunea cu protoplasmatica întrupare a fostului rege. Nu încape nici o îndoială că Horatio, Marcellus şi Bernardo încadrează fenomenul în această largă categorie a semnelor premonitorii, de unde şi importanţa pe care i-o dau. Odată ajuns mesajul la Hamlet însă, lucrurile se schimbă radical. Hamlet închide ermetic semnificaţia evenimentului în universul său personal. Spectrul îi vorbeşte numai lui şi îi oferă explicaţia morţii tatălui său: abominabilul asasinat fratricid. Tot ceea ce urmează este dezlănţuirea consecinţelor mecanismului minuţios pus în mişcare de Hamlet pentru a se autoconvinge de indestructibilul adevăr al ipotezei care îi oferă materialul realcătuirii sale existenţiale. Se naşte o nouă lume, în care el este din nou personajul principal şi anume cel distribuit în rolul răzbunătorului implacabil, cel ce anticipează pedeapsa divină cuvenită ucigaşului de frate. Deschideţi cartea de psihopatologie şi o să regăsiţi toate elementele sindromului paranoic obsesiv. Lumea omului paranoic este una perfect articulată, minuţios organizată şi fără fisură. Are două proprietăţi esenţiale: se construieşte în jurul unei singure idei dominante, o ipoteză, a cărei forţă determină întregul univers al evenimentelor şi explicaţiile lor, oricare ar fi acelea. Acest clopot de sticlă sub care creşte lumea celui căzut pradă sindromului paranoid nu comunică cu exteriorul decît prin acele surse care verifică, întăresc şi amplifică ecoul premisei de bază, obsesive! Restul nu există sau nu are nici un fel de importanţă!!! Acesta este Hamlet pentru tot restul piesei. Propria mamă este o femeie decăzută, Polonius este un trădător care şi-a meritat moartea, chiar dacă a venit întîmplător din spada lui Hamlet, Ofelia, receptaculul celor mai nobile sentimente ale iubirii lui Hamlet, devine precursoarea unei decăderi morale implacabile, doar pentru că este parte a genului feminin şi fiica trădătorului Polonius, Claudius este "dovedit" ca vinovat de reacţia sa disproporţionată şi aparent necontrolată la reprezentarea teatrală a actului ucigaş, pe care o întrerupe cerînd goethean să se facă lumină, mai multă lumină.

Aloooo! Redacţia... Bursa... Make... păi de cînd ne ocupăm noi în editoriale de Shakespeare şi Hamlet, în loc de covid, alegeri, guvern, preşedinte, politică şi alte alea, din categoria: "realităţile care este şi care ne doare"?

"Rămîneţi la locurile voastre" şi fiţi pe pace, de ele ne ocupăm, doar că nu ştiam cum să vă spun, cum să pun în ramă enormitatea derapajului logico-psihologic din zicerea unui personaj hamletian, mă rog, chiar dacă la mîna a doua, care a hotărît şi ne-a exprimat public convingerea sa intimă că noi suntem de vină pentru accelerarea şi extinderea tot mai largă a pacostei de pandemii, care abia acum muşcă vizibil şi substanţial din vieţile oamenilor. Noi, adică o minoritate care nu respectăm regulile. Păi, eu zic să ne adunaţi pe toţi într-o piaţă publică, ori la marginea unei gropi ceva mai mari şi să puneţi mitraliera pe noi! De acum, nu mai are nici un rost să ne încurcăm cu jumătăţile de măsură!!!

Opinia Cititorului ( 17 )

 1. Sublim!

  1. Nu vor mai exista titluri ereditare sau roluri de conducere moștenite, care includ

   regalitatea, dictatura familială sau redevența oricărui titlu. 

   Nu vor mai exista frica de pedeapsă pentru nici o crimă. Elevarea sufletului celor care 

   greșesc va permite abolirea tuturor formelor de închisoare și pedepse capitale. Prin 

   educație și împărtășirea cunoștințelor la nivelul sufletului, toate ființele se vor eleva ele 

   însele. Pedeapsa nu are nici un loc la nivelul sufletului, în înțelegerea intensității 

   propriului câmp. 

   Nu există nici o nevoie a unui sistem monetar pentru funcționarea schimbului de bunuri și servicii. 

   Noi vom crea un mediu în care nu au nici un loc în societate. Când toate nevoile fizice 

   ale tuturor ființelor sunt satisfăcute, munca va fi făcută pentru a aduce plăcere celorlalți 

   și nouă înșine. Sfârșitul sistemului monetar va aduce o eră a ființelor umane sănătoase 

   și a iubirii adevărate între toate ființele acestei planete albastre, Pământul. 

   Munca ar trebui să fie pentru pura bucurie a acesteia, sau pentru plăcerea de a servi pe 

   alții și pentru a eleva sufletele altora cât și pe ale noastre. 

   Toți cei ce doresc să servească ca și factori decizionali și ghizi, se pot oferi să 

   servească cu înțelegerea propriului lor suflet și să câștige consensul celorlalți, încât să 

   poată îndeplini rolul necesar. Elevarea înțelegerii ne va permite să recunoaștem 

   intensitatea unică a unui suflet, ceea ce le va permite să servească în beneficiul 

   celorlalți și să eleveze întreaga umanitate. Acești oameni vor servi la iluminarea și 

   inspirarea elevării celorlalți. Conducerea provine din sufletul omului și din acordul

   celorlalți de a servi. 

  Hamlet face referire la iluminare dar si la un Consiliu Universal, in structura de profunzime, de fapt Shakespeare. Pandemia este o oportunitate pentru iluminare si pentru crearea unui Consiliu Universal al Terrei avand drept numitor comun protoplasma, adica sufletul comun planetar.

  Luați-vă înapoi puterea. Puterea sufletelor de a guverna toate ființele vii de pe Pământ. 

  Puterea nu aparține nici unui lider sau entități în scopul de a controla sau a-i domina pe 

  alții, ci vine din interiorul nostru pentru a iubi și a dărui (pace, iubire, fericire și libertate) 

  celorlalți. 

  Cons iliul Pământului a fost creat pentru a garanta că prin acordarea de drepturi egale 

  tuturor ființelor, niciodată nu va mai fi un alt conflict sau război pe această planetă și 

  dincolo de ea, de către și între toate ființele create și cetățeni. Sfârșitul războiului și 

  stabilirea păcii va fi obținută prin înțelegerea potențialului tuturor ființelor create. Calea 

  de obținere a păcii, trebuie să fie prin înțelegerea faptului că soluțiile sunt obținute prin 

  dialog și elevare sufletului părții oponente mai degrabă, decât prin degradarea sau prin 

  înjosirea celuilalt suflet sau a existenței lui fizice. 

  Pacea trebuie să fie scopul fiecărei mișcări din existența fiecărei ființe de pe această 

  planetă. Consiliul va fi purtătorul stindardului acestei mișcări, pentru a crea un mediu în 

  care pacea să poată fi obținută pe Pământ. Pacea trebuie să fie piatra de temelie a 

  existenței, printre cei ce sunt de pe această planetă și/sau aleg să trăiască pe această 

  planetă, cât și pentru cei care sunt de pe Pământ și aleg să trăiască în spațiu. Pământul 

  trebuie să devină leagănul păcii, pentru evoluția tuturor raselor. 

  Noi, Consiliul Pământului, recunoaștem că Pământul este parte a sistemului solar, a 

  galaxiei, a universului și a întregului Unicos. Astfel, planeta Pământ trebuie să devină 

  parte a ciclului creației, prin sprijinirea planetei și a tuturor ființelor ce trăiesc pe ea, 

  pentru a se eleva ele însele după ciclul actual de evoluție, la o existență mai împlinită și 

  mai pașnică. Noi recunoaștem Mama Pământ ca fiind ea însăși o entitate vie ce are 

  propriul ei suflet. . 

  Deoarece fiecare atom, plante, animale, insecte, microbi și multe altele, precum și toate 

  celelalte ce vor mai fi descoperite, sunt suflete care împărtășesc esența Creatorului cât 

  și câmpurile Planetei Pământ. Împreună formăm sufletul colectiv al Planetei.

  Pendemia o oportunitate pentru O planeta unita in Pace nu divizata de conflicte si razboaie.

  Noi recunoaștem că toate celelalte ființe de pe această planetă trebuie să fie sprijinite, 

  hrănite, și să li se permită să prospere în pace, incluzând animalele, plantele 

  ecosistemele și alte ființe nevăzute, precum și însăși Mama Pământ. Toate vor fi 

  sprijinite să crească și să prospere, deoarece aceasta în schimb va spori viața nu doar 

  pe această planetă ci a întregii totalități, deoarece noi recunoaștem că suntem parte a 

  întregului. Cooperarea mutuală, colaborarea, împărtășirea și contribuția la bunăstarea 

  tuturor, ar trebui să fie angajamentul principal al Consiliului Pământului. 

  Scopul nostru este să sprijinim planeta ca pe un întreg și pe fiecare ființă ce trăiește aici. 

  Noi vom sluji la crearea unui mediu favorabil și armonios, în care toate ființele vor crește

  și prospera în propriul lor mod unic.  

  Mandatul Consiliului Pamantului 

  Să aducă sufletelor noastre, înțelegerea faptului că puterea este în interiorul nostru 

  pentru a ne guverna pe noi înșine în interacțiunea cu alte suflete, și să creăm o 

  coexistență pașnică. 

  Intenția noastră este să scoatem ce este mai bun din fiecare suflet viu de pe 

  această planetă pe care o numim Pământ. 

  Să dăm manifestării în fizicalitate a sufletului nostru, libertatea de a trăi în 

  pace, iubire și încredere, pe această planetă și în spațiu. 

  Dorințele noastre pentru toate ființele vii din Creație, sunt ca să trăiască în pace, 

  armonie și liniște. Este timpul pentru accesarea și partajarea egală a resurselor, într-o

  manieră corectă și justă, între toate ființele.  

  Consiliul Pamantului va Servi și Sprijini furnizarea tuturor ființelor cu următoarele

  1. Libertatea de asociere. 

  2. Libertatea de exprimare. 

  3. Libertatea de mișcare. 

  4. Libertatea față de înfometare. 

  5. Libertatea față de lipsa de resurse. 

  6. Libertatea de explorare a căilor de înțelegere a propriului nostru suflet. 

  7. Libertatea de a învăța. 

  8. Libertatea de a contribui în societate conform cu talentele noastre și cu ceea ce 

  descoperim că ne împlinește. 

  9. Libertatea de a alege cu sufletul, cum și când să ne manifestăm în fizicalitate, sau 

  dacă vrem să o facem. 

  10. Libertatea față de a fi proprietatea cuiva. 

  11. Libertatea față de toate formele de suprimare a teKnologiilor noi și inovatoare și a 

  informațiilor, pentru aplicații pașnice. 

  12. Libertatea de a împărtăși. 

  13. Libertatea de gândire. 

  14. Libertatea de a iubi și a da. 

  15. Libertatea de alegere 

  16. Libertatea de a vorbi orice limbă. 

  17. Libertatea față de sistemul monetar. 

  18. Libertatea față de pedeapsă. Fără captivitate sau execuție. 

  19. Libertatea față de conflict sau război. 

  20. Libertatea față de frica față de alții care ne interzic aceste libertăți. 

  Nu vor mai exista frontiere naționale sau regionale, distincții între culori, rase sau 

  credințe, prejudecăți culturale sau bariere monetare care să-l dividă pe unul față de

  celălalt sau să-i confere un avantaj incorect unuia în defavoarea celuilalt.  

  1. Bravo Salomeo! aceasta si anterioarele postari il vor inalta la ceruri pe domn" profesor.

   The Portal of the Elevation of the Soul of Humanity In Great Search for the Peace Light with Atman Shanti

   exclusive rights Salomeea Romanescu 

   The author – Prelude 

   I paint you like a vers 

   You are my Universe 

   And how much I love you! 

   O Baha Ulah, O Baha Ulah. Baha Ulah! 

    

   I sing you like a verse 

   So I can know you. 

   I'm your Universe! 

   O Baha Ulah, O Baha Ulah. Baha Ulah! 

    

   I dance you like a verse 

   You are my Universe 

   And how much I love you! 

   O Baha Ulah, O Baha Ulah. Baha Ulah! 

   The Author  

    

   Who am I? 

    

   I am the Artist who always creates infinite paintings of qualia, 

   The symphony of the unified field, I perceive even Consciousness. 

   I imagine now, fine-tuning I set to the area of self-awareness 

   Out of the Perfume of Platonic Values, the waves of good, 

    

   Blessing, I am now painting the purely mathematical truth 

   of existence, of intelligence, the essence, the dynamic Ocean. 

   I smell pleasure and sorrow, the firefly of joy in You, 

   a living field or a dead field, the one forever inseparable fr om me? 

    

   I sing my Ocean drop of you, my eternal fractal, 

   in itself reverberates it, Your eternal universal Ocean, 

   The harp symphony of the universe, I touch the intelligent harmony, 

   Tones and vibrating, undulating flickering, I see absent thinking. 

    

   Vibrate in various trills strings, superstrings in Olympus, 

   possible Return in time, beyond space and time, 

   of the pure consciousness unified state, I am now Samadhi, 

   Abstract awareness, I taste now the source of Matters. 

    

   Ethics in Brahman consciousness, cut as an eternal pattern 

   of the geometry of Platonic wisdom, an eternal pattern. 

   Localized Atman, the law makes the world an intelligible leaven, 

   The same law of nature makes the world a predictable leaven. 

    

   Correlation of the superposition of the single particle in space-time. 

   The consciousness-wave collapses fr om the quantum vacuum in time. 

   The superposition exists until Your consciousness intervenes, 

   by Platonic wisdom, before its collapse. 

    

    

   Act I - The Key to Universal love - The Dance of the Creation Light - The Universe is ME 

    

   The Choir Dances - The Dance of Creation 

    

   Harmony, erotic ballet, 

   the movement of the fire drill 

   fr om the drum of the mystical dance, 

   The light of the rain cascade 

   Moving plasma splashes 

   dances that consume our 

   worlds slowly - slowly perishing 

   when they no longer love each other. 

    

   Brahman (solemn) 

   - Can you love and be loved? 

   You could be loved, flame man! 

   Yes, man. Now may you be loved! 

   The sky is burning. A sea on fire! 

    

   Atman Zamolxis (is singing in meditation) 

   - O Shakti, Your hope hand, 

   Holy mercyfull 

   You conceived by Your love the dance of creation, art. 

    

   Your contemplation keeps 

   the unconscious order. 

   Your hand deeply protects 

   the conscious order. 

    

   O Shiva, Your sacred Foot, 

   at the scorched earth put, 

   it wonderfully envelops the soul 

   by fatigue slain. 

    

   Your foot raised, beatitude 

   the dance of Your creation, 

   drop magnet, fullness 

   the illusion of Your redemption. 

    

   Shakti (dreamy) 

   On the azure sea of the sky 

   The stars are reflected in sidereal waves. 

   I anchor the ship of the soul 

   On the shore of love’s sidereal light 

    

   On the shore of happiness I step 

   On the sand and I wonder, in immensity 

   Dream and reality intertwine 

   Is reality a dream or is the dream a reality? 

    

   Atman Shanti (is singing enthusiastically) 

   -I ressurect by longing every time, 

   Born anxieties I change 

   In eternities of pure love. 

   I transcend in space and time, 

    

   Naive reality, illusion present, 

   embodying the spirit-desire of the dream, 

   The thought becomes a careful presence, 

   radiating the being with rewritten yearning. 

    

   I want to share my empty existence 

   between the eternity and the naïve reality of the dream, 

   To crucify my illusion in the real world, 

   to move my life fr om time into the abyss. 

    

   Brahma (solemn) 

   - fr om the great Abyss below us 

   I fly in my divine grace 

   The sun goal towards you 

   Beyond imagination. 

    

   The flight – nostalgia of Lucifer 

   Taken out only by the light 

   He is the key to the mystery, 

   To the darkness you wear. 

    

   Candle light always 

   The flower of life in your heart 

   Only One God 

   Totality, my Light. 

    

   Love, is the very Light, 

   She doesn't stay hidden, 

   Drilling deafly your heart 

   By nostalgia unpenetrated. 

    

   May your mind be enlightened, 

   By the Divine Totality. 

   Only with true love, 

   The Well of Light Life. 

    

   Shakti (firmly) 

   Heaven can be here on Earth 

   There, love is the first 

   Heaven can be here on Earth. 

   Let's do this first. 

    

    

   Act II - The Key to The Mystery of the Totality Rose Longing fr om a Leafless Star 

    

   The Choir Dances - The Dance of Creation 

    

   Harmony, erotic ballet, 

   the movement of the fire drill 

   fr om the drum of the mystical dance, 

   The light of the rain cascade 

    

   Moving plasma drops 

   dances that burn us 

   the worlds slowly slowly perishing 

   when they no longer love each other. 

    

   Brahman (thinking) 

   - Beings of light know they are light. 

   Beings of light, mind - rainbow body, 

   Light beings are the universe of light. 

   The emotion of a rainbow, the perception of a rainbow. 

   Rainbow beings, rainbow feeling, 

   Rainbow perception, rainbow image, 

   Rainbow beings, every rainbow thing, 

   Light thoughts, rainbow light energy. 

   Rainbow beings, every rainbow matter, 

   Thoughts light, rainbow plasma light .. 

   The beings of the rainbow light in the rainbow radius, 

   The body of light, the whole existence of the rainbow. 

    

   Atman Shanti (is dancing reciting) 

   -The rainbow beings know that the whole transformation 

   Conscious alchemy, is the present intention, hypothesis, 

   It influences the sensation with heartbeats of the flower heart, 

   Vibration transformation flies with the light speed 

   Key mystery in the spiral of consciousness, pure Intention, 

   Freedom is enlightenment, Wisdom is enlightenment, 

   Beloved Man, I pray you, do not forget the pure Secret, the Intention. 

   Awareness, lighting Lighting Seeds, 

   I, the small Universe, the Great Universe of grace 

   The correlation, of the inseparable dream light, seen. 

   The mystery that I get now at, is the Theory of Creation 

   Of Longing for the Rose, a dream of the unseen light. 

    

   Shakti (is dancing) 

   - to be one with the Source, you feel eternally free, 

   to melt into it, conceiving your eternal reality. 

   Rays of generosity, love, harmony, kindness, 

   They will be eternally awakened in your infinite white reality. 

   The seeds of fear, waves of hatred, tsunamis rise 

   The seeds of the light of consciousness, eternally fulfilled. 

   With love, with happiness or with playful love 

   Both of them can be woken up, if you want, you see them sprouted. 

    

   Atman Zamolxis (thinking) 

   - He who knows the beginning of the Unity world, 

   Remember, man, that everything that exists 

   releases its star fr om the realm of night, 

   another form of what does not exist. 

   Reigns the Truth of the delivering law, 

   The Mandala's Dream a symbolic stung, 

   Flight beyond shape, smell and color 

   in Ultimate Reality, ontological, 

   Emerged fr om the wave of the horizon, fr om the living water, 

   fr om the holy breath, fr om magic, pure love 

   Beyond the gate of hope, so be it! 

   Boundless light, the winged immortality. 

   The light of the great fire dark-released, 

   through pain and toil, the star in you 

   Through its own struggle, your handcuffed star 

   will flourish in a new life, through Me. 

    

   Shakti (is dancing singing) 

   - Golden drops of the cosmic orchestra, 

   spiral sacred geometries, quantum Soul, 

   The harmony of perfect morphic resonance, 

   hides the flower of life, wonderful body. 

   The light of the great dark fire, released, 

   through pain and toil, the star in you 

   Through your own struggle, your handcuffed star 

   will flourish in a new life, through Me. 

    

    

   Act III - The Key to the Mystery of the Totality of the Plasmatic Dance of Two Leafless Stars 

   On the Shortcut of the Wormhole to Qualia Worlds 

    

   The Choir Dances - The Dance of Creation 

   I float on the azure sea of the sky, 

   Leafless Stars, sidereal waves. 

   I am now anchoring the ship of the soul, 

   On the empty shore, of the primordial world 

    

   The dream with my reality I plait, 

   in fractal of light, naked immensity 

   Portal to happiness in thought I step, 

   Is reality a dream or my dream is reality? 

    

   Lovers kindle in eternal longing. 

   They coupled die in longing, two by two 

   The small world- I entire am flying now, 

   on waves of - Abyss, eternelly towards you all 

    

   Rusty suns are now fading on the branch. 

   A quantum soul in an eternal flight. 

   And we will be, we are and we were, 

   The same flight we are, of eternal longing. 

    

   Atman Zamolxis (is dancing singing) 

   -Inside myself and out, I’m crying, 

   Tears swarm of stars in the portal, 

   Leaf eyelids at dusk 

   enclosed between fractal crosses, 

    

   Leafless quasars cry naked, 

   Pulsars shook the leaf off the branch. 

   Flies the empty soul through us 

   By crying, I don't have any more stars. 

    

   The longing soul flies with us, 

   Ruby extinct stars appear to us ... 

   Coupled two by two, 

   Lovers kindle in fever. 

    

   Rusty suns light up on the branch 

   A soul in an eternal flight ... 

   We will be too ... we were too, 

   The same flight of eternal longing. 

    

   Golden drops of qualic Soul, 

   The harmony of the cosmic orchestra, 

   The life flower in a wonderful body. 

   The buds of the morphic resonance, 

    

   spiral sacred geometries hide, 

   The dark light of the great fire, 

   released, by pain, by thought, 

   Will bloom again, your handcuffed star 

    

   Shakti (is dancing singing) 

   - I float longingly, flight- thought 

   to the sky, to leafless stars. 

   I am soothed ceaselessly by a longing 

   a thought hidden through a dream of wicked fairies; 

    

   I'd like to understand him, but I don't know him. 

   for it is far away, it is in the stars 

   and only the stars recognize it. 

   I steal immortality now fr om them. 

    

   I float out of longing, I refly 

   in unform, out of leafless stars. 

   I hear eternal pulsars of longing 

   they are the empty thoughts of mine. 

    

   I go up stealthly, the unseen ladder 

   To smell what no one could. 

   To taste the sweet burden 

   To see the Mystery in a star! 

    

   I float through longing, I fly again 

   Sizeless, dead merged stars. 

   whe retime cries out too I’m dying, 

   Mortal time, the quasars living through stars 

    

   On eternal dream wings; 

   Leaves of thoughts empty of time 

   Stop forever in the Abyss. 

   They resurrect - Immortal Longing in Olympus. 

    

    

   Act IV - The Key to spiritual revival through love 

   I Shakti, Isis, the Phoenix Bird, I Ressurect with Longing through the White Hole 

    

   Atman Zamolxis (is dancing with Shakti singing) 

   - I can't grow grey, 

   with my heart much too thoughtless, 

   With the childish smile, 

   and I want to spite the death! 

    

   I also long for happiness, 

   I have a thought, which doesn’t leave me; 

   The soul gone in immortality, 

   when she was looking for me at home! 

    

   And hungry am I and burning of thirst, 

   For everything I haven't lived, stolen, 

   For mysteries, light in the locks of hair, 

   living in the unplayed play! 

    

   Me to grow old? I can not! I swear to you! 

   Joy sings to me in front of the gate; 

   I remain the mature-immature one, 

   Who framed childhood! 

    

   Shakti (singing) 

   - I’m Your Dream, Your Symphony, 

   I will be your spring 

   Forever and ever, the only One 

   You who enlighten, you will be the unique One 

    

   I love eternely your Light 

   Shadowless, I'll sing 

   To chase away the darkness of Light. 

   Out of the freedom of the heart. 

    

   My love, great God 

   My endless rainbow 

   The dream come true, 

   Intention fr om infinity 

    

   - The destiny of your own sweetheart, 

   The sun of the shady morning, 

   Will follow you forever 

   God, too strong 

    

   Forever and ever, the only One 

   who enlighten, you will be the unique One 

   you will be my spring 

   The dream, my Symphony. 

    

   Atman Zamolxis (singing for Shakti) 

   Because I LOVE YOU, I would do anything 

   I will give you my heart, my life, 

   Because I LOVE YOU, I will be anything 

   To be my light, to be my guide. 

    

   Because I LOVE YOU, my heart a portal 

   Honey, please come in, in my essence 

   Because I LOVE YOU, I will be fractal 

   To be my light, to be my guide. 

    

   Shakti (excited is dancing singing with Zamolxis) 

    

   -A love a heart, as it was in the beginning 

   We are one with the Source of Peace, in freedom, 

   The Light of Truth, the eternally reborn one 

   We melt into it, in the eternal reality. 

    

   The choir is dancing 

   The sun called by us, 

   An arrow flies through you, 

   The Queen of the Throne rises. 

   The knot of the goddess Isis through the cloud, 

   Flashes on Ra, live longing, 

   Protected by Sirius' sweetheart! 

    

   When Orion mournfully resounds 

   And the Way is only a song 

   The Nile in the sky, tears of moon 

   And the Phoenix bird is in the wind 

    

   Osiris alive, reborn, 

   fr om the goddess’ word, 

   Through the tears of the Nile 

   Osiris dead, immortal! 

   Under Amenti of the Pyramids. 

   Patronizes Orion’s beloved! 

    

   When Sirius longingly resounds 

   The virgin blows gentle wind, 

   Immortality, crazy love 

   And Queen Isis is in the thought, 

    

   Zamolxis longingly flees, 

   Rushly under the mountains, flows, 

   The Garment of the Throne’s mother. 

   The kiss of the goddess steals in flight, 

   Under the Sea, pyramids, live longing, 

   Marduk, for the goddess of Sirius! 

    

   To the ancestral Dacia 

   Zamolxis like the wolf in the wind, 

   Immortals in a mad battle, 

   Mother, Isis, gives them a boost 

    

   Shakti's dance 

    

   The sun now invoked by us, 

   Bridge over the quantum field, in the valleys, 

   Wanders nowhe rehai-hui 

   I darted in flight again, 

   fr om the white of the snows 

   To love the Sky’s (White-star of the) Blue. 

    

   When the Ocean of Life resounds 

   And vibrates in harmony in spiral song, 

   The wisdom of love, crazy 

   I, the goddess Shakti, plasma in the wind, 

    

   Phoenix, I’ve ressurected again 

   fr om the Ocean of Creation in the Word 

   I get up out of nowhe rehai-hui 

   I will create in flight again 

   fr om the white of the snows 

   And now I see the White Star (Blue) of time. 

    

   When the ocean of silence resounds 

   And the waves give birth only to a thought, 

   Isis, the symphony of life, fr om the moon 

   I, the bird Phoenix, immortality sing to you. 

    

    

   Act V - The Key to Healing 

   By their TEARS Healed ... in Plenitude 

    

   Atman Zamolxis (is dancing with Shanti in dialogue) 

   We drink water fr om the spring of white unicorns drawn to death 

   By the quiet and peaceful spirit in pale, starry nights, 

   warmed by oryx sheltered in the heart, deep in whispers, 

   laying us the bed on the ancestral star weddings. 

    

   On the horns of the prey unicorns, a new star beginning ... 

   and pairs of extinct stars come to show me untested flights, 

   Let us fly like doves to the infinite star, fr om my heart. 

   Let's write on the unicorn's mane, we love to be locked virgins, 

    

   Let us be one with the Source of Peace, we have forever a choice, 

   Let's melt into it, now conceiving our dream a reality. 

   will be they now awakened fr om the infinite formless immensity. 

   Rays of generosity, love, harmony, compassion, kindness, 

    

   The seeds with fear in waves of hatred, a tsunami lift 

   The seeds of the light of consciousness, thoughts of leafy stars 

   With love, with happiness, with fulfillment or playful love 

   Both of them can be woken up, if you want, we see them now sprouted. 

    

   Atman Shanti 

    

   Fragments of thought take body fr om the mist of memories. 

   The same earthquake of the being, so well known, 

   through which the gates open, now into the worlds of dreams. 

   For a few nights, I've been trying to let it be seen. 

    

   Each time, I burst into live fire, longing weeping 

   Off when I feel something breaking inside me. 

   The dimensions intertwine, I don't know whe reI fly anymore. 

   The white unicorn, majestic, gentle as ... my longing. 

    

   smelling of spring air with lilac and rose, 

   And I miss him, I miss him more and more every hour. 

   smelling of tender grass, longing with drops of zephyr pink. 

   In his mane I would have liked to soothe my cheek, mildly 

    

   to embrace his neck with my arms, a warm hug 

   fr om the beginning with Adam and his Eve and with kings, 

   with virgins, with Mother. In the world’s religions He appears again, 

   studs of unicorns, we by their TEARS healed 

    

   they lay down in the grass and fell asle ep. And the unicorns were coming 

   and love tears were dripping over their heads, 

   and they were miraculously healed. when they woke up 

   Magic unicorn horn dust, brings their massacre. 

    

   Until only two of them left: he and she taken to another heaven 

   Or men, because of their wickedness, have fallen into another, 

   if you anoint yourself with unicorn horn dust, a false mystery, 

   you have magical powers, you can rule the world, you can have everything, 

    

   Thus was lost the luck of eternity, of the immortality light, 

   This is how man chose the temporary magnification, 

   in tears I burst out: Forgive us, Lord, us the humans 

   who killed love, Forgive me, my eternal wonder! 

    

   I will no longer be alone, the unicorns called me in their dream. 

   They attract me with an unimaginable tenderness, lightly wafted 

   They dream about me, smoothly opening to me the portal to the realms. 

   a gentle breeze, a strange sound terrifies me in flying. 

    

   The leaves listen, trills of saplings flood my soul 

   the petals give off lively, rosy aromas like those I miss 

   They appear lush, a vision of beauty that runs through the air 

   looking at me, it pierces with gentle light my soul. 

    

   She is more withdrawn. She's shy and gentle as a flight breeze 

   I understand that fear fr om people still lingers in her memory. 

   Fearful but the love in her is unbounded by ... longing. 

   the unicorn approaches easily, looking gently, purly in my eyes. 

    

   and lets me pet her. Envelops me, traverses my being 

   a wave of pure love, of the mother, the tenderness of the overbeloved, 

   Caresses me eagerly, the child’s purity, my tenderness 

   And I become the wholeness of my being, now loved by them! 

    

   They are both beautiful in their divine, pure love! 

   They shake their head, our tears flow knottedly, a white heart, 

   They gave me back something, my heart explodes of so much pure love! 

   We remain united through tears, infinite peace, a white heart. 

    

   The choir is dancing 

   The sun called by us, 

   As an arrow flies through you, 

   The Queen of the Throne rises. 

   The knot of the goddess Isis through the cloud, 

   Flashes on Ra, live longing, 

   Protected by Sirius' sweetheart! 

    

   When Orion mournfully resounds 

   And the Way is only a song 

   The Nile in the sky, tears of moon 

   And the Phoenix bird is in the wind 

    

   Osiris alive, reborn, 

   fr om the goddess’ word, 

   Through the tears of the Nile 

   Osiris dead, immortal! 

   Under Amenti of the Pyramids. 

   Patronizes Orion’s beloved! 

    

   When Sirius longingly resounds 

   The virgin blows gentle wind, 

   Immortality, crazy love 

   And Queen Isis is in the thought, 

    

   Zamolxis longingly flees, 

   Rushly under the mountains, flows, 

   The Garment of the Throne’s mother. 

   The kiss of the goddess he steals in flight, 

   Under the Sea, pyramids, live longing, 

   Marduk, for the goddess of Sirius! 

    

   To the ancestral Dacia 

   Zamolxis like the wolf in the wind, 

   Immortals in a mad battle, 

   Mother, Isis, gives them a boost ! 

    

    

   Act VI - The Key to Truth 

    

   By the Water of the Wonderful White-Golden and Silver Roses... Healed 

    

   Shakti's dance 

    

   The sun now invoked by us, 

   Bridge over the quantum field in the valleys, 

   He wanders nowhe rehai-hui 

   We sprang into flight again, 

   fr om the white of the snows 

   To love the Blue (white star) of the Sky. 

    

   When the Ocean of Life resounds 

   And vibrates in harmony in spiral song, 

   The wisdom of love, crazy 

   I, the goddess Shakti, plasma in the wind, 

    

   Phoenix, I was reborn 

   fr om the Ocean of creation in word 

   I get up out of nowhe rehai-hui 

   I will create in flight again 

   fr om the white of the snows 

   And now I see the White Star of time. 

    

   When the ocean of silence resounds 

   And waves only give birth to a thought, 

   Isis, the symphony of life, fr om the moon 

   I, the Phoenix bird, sing you all, immortality. 

    

   Shakti 

   Angelic energy, of the Goddess of pure, divine love, 

   embodied in the flower of life hidden in the heart, 

   The alchemy of the sacred flame of pure, divine love, 

   I AM the beloved Goddess - the gate of the Lion- a heart, 

    

   Existence’s library, fr om Sirius, connection, 

   with the center of the galaxy now, holy alignment, 

   records of the Akashic library, codes- union, 

   Atlantis, Lemuria and Egypt, ancient eras. 

    

   As these temporal lines, fr om the golden age 

   in this temporal line, we get rid of the curse, 

   brings possibilities, we change lives golden age 

   aligned each potential is the supreme potential. 

    

   At temporal lines of the mastery self- aligned, 

   At the purpose of the soul and of the heart, portal. 

   The transformations of life are partially amplified. 

   Truth, love and forgiveness, eternal pattern, fractal. 

    

   On the changes in their own lives Reflection 

   OnEight the eighth gate of Leo, courage, discernment 

   through the solar eclipse the divine will, in Acceleration 

   in the service of the whole life and of Mother Earth, 

    

   Clarity, alignment now, to our higher Self, 

   and to the beloved presence I AM, to the network of the union 

   of divine love. of the new earth, light, pure truth, 

   alignment of the left and right hemispheres, of the heart. 

    

   Zamolxis 

    

   Guide on the way of divine love in the temple of Truth 

   Massive waves of divine cosmic consciousness come, 

   we tread gracefully on the way of divine love of the Truth 

   Of the new earth, we tread more easily and gracefully, divinely. 

    

   Passage to the ulterior level, in the temple of Truth 

   brought into being by the energy of the first ray of power 

   and of will, The flowering of the splendor of the soul light, 

   brought into being by the energy of the first ray of power 

    

   Let’s align the personal will with the divine will 

   The second ray of divine power and wisdom 

   the third of wisdom, of the divine intelligence, 

   the threefold Flame of the power-will-wisdom, 

    

   Detachment fr om control problems, domination 

   to become an empowered fighter of the divine will. 

   than to submit to it, I prefer the house - worship. 

   I exercise the power of wisdom, divine intelligence, 

    

   I step forward, straight, dynamic action, then back 

   with love and wisdom, the aspects of divine qualities. 

   Enter the temple of truth to deliver back, 

   judgment and guilt through forgiveness and love, the divine rays. 

    

   through your mastery eyes you look at your all life The Whole 

   like at a sacred loved flame of light, discernment, 

   patience and emotional detachment, then the truth The Whole 

   is revealed to you, the impregnated all rays, a covenant. 

    

   Everything is revealed, once the waves of illusion rise for us 

   and the temporal lines of self-mastery, to release 

   truth, judgment, guilt through forgiveness, love, without fear 

   confidence and the power to perceive the suffering of others. 

    

   Are activated at deeper levels of wisdom, 

   love and emancipation,the galactic access frequencies, 

   through the Goddess’ portal, of liberation of the consciousness of reason 

   of the victim persecutor, to come into trust, interest. 

    

   For all Archangels of Sirius the heart’s live Portal 

   I received love through the Goddess’ magnificent Portal! 

   Of light, emanated, shed, creates a toroidal field 

   in our Christic hearts, activated is a living Portal 

    

   Vortex towards the sky and counterclockwise 

   towards the earth, converge, activated by the heart chakra. 

   towards the temple of truth, clockwise, 

   Converge, rotating vortices with the tip in the heart chakra 

    

   The Legions of Light, the Region of Sirius, enlightened beings. 

   The shape of the tetrahedron star, merkhaba of activated light, 

   journey to the temple of truth. deeper enlightened 

   essence, the heart’s stellar Gate, unconditional love, 

    

   and the zero point while connecting simultaneously ...of 

   the existence of the library in Sirius, of all the lines of the ages 

   golden temporals of the light, we receive ascension codes 

   which flow into the galactic center, now fr om their shield. 

    

   I get ascension codes. I walk through the stellar gate 

   the mind acquires neutrality, the awareness of consciousness 

   cosmic merges with divine love, we unite again 

   consciousness as a unified, cosmic heart of consciousness 

    

   as fighters of light, step by step, as master of life, 

   witnesses the awakening of all life on this sacred earth. 

   They establish to our sacred space, beings of the light of life 

   of the energies of wisdom, love, deeper and sacred. 

    

   Polarity energy, it manifests itself in the collective consciousness! 

   I penetrate deeper. In emotional detachment, compassion, 

   lack of judgment and superior perspectives! Just intuitive! 

   I visualize in front of me the Trinity of the Lords of Light, miracle! 

    

   I activate their light shield around my Diamond Sphere 

   with twelve points with two infinite symbols, in the Star, 

   integrated one horizontally and one vertically, deeply aligning to me 

   in the matrix of the consciousness of creation, I am an Avatar, fr om the Star. 

    

   You are ready, enter the temple of higher perspectives! 

   Your guides appear before you, the Archangels now invoked 

   The only God, enter the temple of higher perspectives! 

   Activation, activation, activation! A portal of light activated now! 

    

   You experience them in the golden yellow robe, Ray Frequencies 

   with the symbol of life, focusing on the power of knowledge 

   Horus' eye, three flames Appear, the diamond of Knowledge, 

   of admiration and balance, of wisdom and Knowledge 

    

   Silver Moon’s and Golden Sun’s Symbol in the flame’s center 

   The light Temple of the living sun, View! silver 

   Mirrors that are arching above the head ! deeply in the center 

   towards this altar, wonderful white-golden and silver roses. 

    

    

   Act VII - The Key to Illumination 

   By the Models of the Rays of the Solar Disks ... Healed 

    

   Zamolxis 

    

   Rotating, golden, disks six, angelic Patterns now, in the wind, 

   in the continuum moment, in light codes! Crystalline shield 

   of light formed by the frequency pattern of the new Earth, 

   with the frequencies of divine love, the perspectives of the divine Service. 

    

   Superior perspectives encrypted in the illuminated crystalline shield 

   It flows into your energy becoming only One, 

   with you! It now activates a deeper, brighter level 

   acts around your energy field, only One. 

    

   This shield amplifies your intuition encrypted by verse! 

   Wonderful ! A chakra balancing amulet, third eye. 

   An etheric disk, a Symbol disk, rotating clockwise and 

   Counterclockwise, opens portals through the third eye. 

    

   Archangel Raphael creates an etheric pyramid of light, 

   health around your body! solar disk models. 

   You are ready to Admire this moment of light! 

   We are witnessing the activation of crystalline DNA patterns the solar one. 

    

   Wrapped in the flame of diamond wisdom and knowledge, 

   I align myself with the center of my earth in the sun lines, 

   fuses, I activate the new structures of the new diamond era 

   of gold of the light. The second spiral of my DNA, solar 

    

   rays of idealism, of those in the heart, of the central sun 

   Perfectly aligned! I feel the fullness, the peace of balance. 

   Calling and activating ... the models of the great central sun. 

   Wrapped in the diamond flame, of admiration and balance, 

    

   golden-yellow of wisdom and knowledge, I align 

   to the sun of the Earth, in my heart, I feel fullness! 

   I now call all beings fr om the light above! I line up, 

   I merge with the beloved presence I AM, I feel completeness! 

    

   Act VIII The key to Earth Heaven 

   By the Angelic Model- Activation of the Crystalline DNA - Portal, Wormhole ... Healed 

    

   Zamolxis 

    

   I call Shakti, I merge with my sacred presence 

   I AM! I activate the solar disk model the golden one. 

   I now activate, key codes, sacred geometry, 

   the letters of fire, of numerology, my golden DNA. 

    

    

   The vortex a portal, twelve spirals, my DNA, 

   merge the future timelines, My Selves, 

   multidimensional, one consciousness, my Self, 

   Angelic Model, Golden Disc of the consciousness of My Unity. 

    

   I anchor the seventh ray, magical ceremonial. 

   I require the activation of the first spiral of DNA light portal 

   I activate the seventh ray, magical ceremonial, 

   The golden era, the Light God, the Legions of light. 

    

   I activate the second spiral, the DNA portal of light 

   I anchor the sixth ray, magic ceremonial. 

   devotion, idealism, the new golden age, the portal of light. 

   the path of devotion with the mother, the father of my etheric self. 

    

   I activate the third spiral, the DNA a portal of light 

   I anchor the fifth ray of the magical ceremonial. 

   actual cognition, realignment of hemispheres of light 

   of pituitary, pineal, hypothalamus, and of thalamus, magical. 

    

   I activate the fourth spiral, the DNA portal of light 

   I anchor the fourth ray of the magical ceremonial. 

   Harmony, creative gifts, the work divine service of light 

   at mother’s will, to the father God the alignment, magical! 

    

   I activate the fifth spiral, the DNA portal of light 

   I anchor the first ray of divine will and power, magical, 

   the alignment to the divine will of my mother, my father, of light 

   with the superior mind of the mother, of the father God, magical. 

    

   I activate the sixth spiral, the DNA portal of light 

   by anchoring the second ray, magical ceremonial, 

   of divine love and wisdom, they come fr om the soul of light 

   and flow as fr om a spring thirst, the soul is magically healed. 

    

   Enchantments, beautiful words that give birth to light 

   in souls, THE WISDOM. If this whole thing is sick, 

   the part cannot be healthy because, all things-light 

   fr om the soul, good and bad for the body, come, man as a whole, 

    

   I activate the seventh spiral, the DNA- the portal of light 

   I anchor the third ray of the magic ceremonial, 

   Divine intelligence, my higher mind, of light 

   with that of the Mother, the Father- God, magically unites them. 

    

   Atman Shanti 

    

   I activate the eighth spiral of the DNA- crystalline of light 

   I anchor the eighth ray of transcendence, of transmutation 

   I release any limiting beliefs and patterns, of the light 

   of all creation, rejuvenates my body, the age of transfiguration, 

    

    

   I activate the ninth spiral of light crystal DNA 

   anchor the ninth ray, superior potential to passion, 

   to the goal, to the joy and the dream, to the joy of my heart, to the light 

   of all creation, I rejuvenate my body, the epoch-portal of the union, 

    

   I activate the tenth spiral, the crystalline DNA of light 

   I anchor the tenth ray, superior potential of the divine equality, 

   Of the threefold power of love, of the divine power and wisdom 

   knowledge and love, the earthly crystal heart of the light of unity. 

    

   I activate the eleventh spiral, the DNA-portal of light 

   I anchor the eleventh ray of my ceremonial, 

   of enlightened truth, of divine love, of the compassion of light 

   forgiveness, insight, love, divine understanding, God. 

    

   I activate the twelfth spiral, the DNA-portal of light 

   I anchor the twelfth ray of my ceremonial, 

   of the unique consciousness of unity, portal-crystal-of the consciousness of light 

   I fuse with my multidimensional selves, with my soul, 

    

   with my stellar family and friends of light, my multiple shapes 

   the consciousness I am Avatar, we co-create Heaven now on Earth! 

   I fuse with my whole life, helping the whole life, various shapes 

   The era of the Light! Point 0, divine energy, I copy Heaven on Earth! 

    

   I now ask for the Fusion with the whole life, in a Unique consciousness, 

   with my inner knowledge, the Christian conscience on Earth, 

   as the sacred transforming flame in this age of Unique love 

   divine, with the whole collective creator, we co-create Heaven on Earth! 

    

   The choir is dancing 

    

   The sun called by us, 

   An arrow flies through you, 

   The Queen of the Throne rises. 

   The knot of the goddess Isis through the cloud, 

   Flashes on Ra, alive thirst, 

   Protected by Sirius' sweetheart! 

    

   When Orion of mourning resounds 

   And the Way is just a song 

   The Nile in the sky, moon tears 

   And the bird Phoenix is in the wind 

    

   Osiris alive, reborn, 

   fr om the goddess’ word, 

   Through the tears of the Nile 

   Osiris is dead, immortal! 

   Under the Amenti of the Pyramids. 

   Patronizes Orion’s Beloved! 

    

   When Sirius resounds with thirst 

   The virgin blows gentle wind, 

   Immortality, crazy love 

   And Queen Isis is on mind, 

    

   Zamolxis thirstly flees, 

   In a rush under the mountains, flows, 

   Mother’s grament of the Throne. 

   The kiss of the goddess steals while flying, 

   Under the Sea, pyramids, living thirst, 

   Marduk, for the goddess of Sirius! 

    

   To the ancestral Dacia 

   Zamolxis with the wolf in the wind, 

   Immortals in a mad battle, 

   Mother, Isis, gives them a boost! 

    

   Act IX- The Key to inner divine 

   I Throw this Burden on the Shoulders of the Inner Divine and Free Myself! 

    

   Zamolxis - meditates 

    

   The mind and flashes of inspiration, the image in the heart? 

   Divine magical matrix for health, wealth! 

   Love and perfect self-expression, light- dream! 

   I act according to intuition, an infinite dream-wonder! 

    

   Universal reserve, is always at hand, 

   The materialization of the word, the desire, is instantaneous. 

   The name of Isis- extraordinary power, by hand. 

   The materialized truth, if I ask the Lord God, 

    

   Whatever you receive unconditionally, fr om your own Self, 

   fr om the fourth dimension, Brahman, He is the Absolute 

   it is the resurrection in the fourth dimension of You, 

   He is the One who has never died, he is the unborn Self. 

    

   Brahman is the Universalness that becomes the particular in us, 

   through Shakti je. She the Artist paints with wonderful touches, 

   fr om thinking an art, She the Ideal becoming real through you, 

   No power can destroy her perfection. 

    

   Allowed is any power that will bring heaven to earth! 

   The emasculate love! Freed fr om everything that held him captive! 

   Let each one know the truth that sets him free in the word. 

   Changed by the power of the heart of thought, the active word! 

    

   God my infallible source and big waves smoothly come. 

   Full of divine light my cell! My eyes, His eyes, 

   with the ears of the spirit. I hear waves of joy, I smell softly. 

   with Brahman..even I am, sensitive only to His will. 

    

   Sensitive I am to my intuitive guidance, God. 

   The divine idea takes shape, dissolves everything that does me no good! 

   Divine love dissolves everything that is wrong in my body! 

   it is the strongest substance, Harmony in me! 

    

    

   Epilogue 

    

   Brahman (elated) 

   When a human soul draws the heavy curtain of the self 

   and stands face to face with pure, divine, etheric love. 

   When man's life comes out safely fr om the wanderings of the ego 

   just like the light in a flame of eternal life, 

   as if he is looking at Shakti creating a world - I, 

   a deadly leap fr om dream – the abyss, into the reality of the essence, 

   When he finds in his soul unity with God, 

   in the consciousness of eternity, it is a sign of existence, 

   In the sky, light and darkness dance as a pair. 

   Pairs of fading stars show me untested flights, 

   On the Earth, life and death dance as a couple. 

   The dance the primitive message of the enchanted divine creation. 

   On the horns of prey unicorns, a new beginning of star ... 

   I engrave on their manes, tamed by locked virgins, 

   we fly like doves to the infinite star in my heart. 

   We taste the mystery of peace in a star, the integrated eternity. 

    

   The god Zamolxis (happy) 

   Beyond the passage of time and the thinking of the gods, 

   it is the Living and Eternal Fire, fr om which all come 

   and by which are all things that are the fruit of the eyes. 

   Everything and nothing are His breath, I smell them all 

   emptiness and fullness are His hands, I perceive them all 

   movement and stillness are His feet, in everything 

   nowhe reand everywhe reare His means, I hear them all 

   and His face is the light of all, I see them all. 

   Nothing is done without light, I feel them all, 

   Everything that comes fr om the light of the eyes comes to life and takes shape. 

    

   As lightning brings light and thunder fr om light 

   and the fire that overflows, so is the thought of man, 

   he passes into the word of man and then into his deed as a thought, 

   So, remember this until the lightning fire 

   a light and thunder pierced the heavens to the earth. 

   The light of man is his thought, the fortune of man 

   the most precious of all worlds unknown to man 

   Light takes power through the word, the will of man 

   it is the desire in his heart that spirals the intention of man 

   ignites the fire through which everything around is done. 

    

    

   The power of man begins with the unspoken word, like the seed 

   what sprouts, is not even seen when it catches the breath of life. 

   It is the light of the seed that raises it, It is the will of the seed 

   the earth is the one who gives it food, the water gives it vigor and life. 

   Pay attention to the evil thought, beware of it .... for life, 

   like lightning, let him go as he came, alive, 

   for he urges you to unnatural things, beware of life 

   of vain words and untruth; blows spirit in the fog, 

   like the dust of the field that covers your eyes, you are in the mist. 

   as the spider's web for your human soul and the soul of the seed. 

    

   Shakti 

    

   Listen Man, 

   If you want healing, it is not possible to rewrite forever 

   Genes, alchemy! 

    

   See, dear Man, 

   The morphogenetic fields of the form. dancing forever, 

   Pattern of life - Tree? 

    

   Man of sacred light, 

   Holistic, unisolated fields sing eternal love, 

   sacred geometries. 

    

   You know, darling Fire Man 

   The capacity for regeneration is healing, it is happiness, 

   What do you grow back, 

    

   Understand, morphic - Man, 

   The capacity of the organization system in morphic resonance 

   it's all morphogenetic! 

    

   Vibrate, Man- resonance, 

   The fields depend on the earth's morphic resonance, 

   Vibrate, be in resonance! 

    

   Atman Shanti (elated) 

   I, the little Universe, am dying – longing now 

   I am the Great Universe - of Grace 

   The mystery that I pervade right now, 

   is the law - thought of the light of creation? 

    

   The correlation of the inseparable rainbow seen, 

   with shines - thought, sparkling wind, 

   with white-pink-gold lights, unseen by the longing, 

   With outbursts - thought Rosy - violaceae. 

    

    

    

    

    

    

   Într-un fel, inteligența Universului va deveni inteligența omului. Într-un fel, înseamnă că omului îi va fi dată biblioteca cunoașterii Creației în limba din vremea Creaţiei. Tot ceea ce Creatorul cunoaște, îi este accesibil omului, conform cu puterea lui de înțelegere și cu puterea devoțiunii lui față de Creație și de Creator, în încercarea de a servi și de a da, încât prin elevarea Sufletului, umanitatea sau Sufletul omului atinge o mai mare înțelegere a totalității.Și uneori există necesitatea să facem reglaje colective, Apoi descoperiți în acest proces, că nu ar trebui să existe regi, nu ar trebui să existe președinți și șefi, deoarece voi dăruiți, conform cu puterea voastră, conform celei mai bune abilităţi pe care o aveți în

   esența câmpurilor Universului, altora nu doar unuia, încât totalitatea se elevează la dimensiunea înțelegerii procesului Creației 

   Yes! ies si mă duc la culcare.

  Nu am luat în considerare care este esența ființei umane. Acesta este primul lucru pe care trebuie să-l recuperăm: libertatea interioară pe care am acordat-o guvernelor. Recuperați suveranitatea de sine, autoresponsabilitatea, autogestionarea ... De acolo, din autoresponsabilitatea mea, începeți să construiți o societate diferită, în care fiecare își poate exprima libertatea maximă individuală, ceea ce îi face unici, într-un context de armonie de grup, cu un scop comun: să exprimăm în continuare viața care suntem, să exprimăm în continuare miracolul și misterul vieții care suntem.

  Dacă vă este frică de un virus care vă face rău, îmbunătățiți-vă sistemul imunitar cât puteți: ieșiți în natură, mergeți desculți, faceți plajă, beți apă curată, faceți mișcare, meditați (sau conectați-vă cu acea parte din voi care Este întotdeauna liniștită, oricum te uiți la ea), îmbrățișează-i pe cei pe care îi iubești, dansează, practica meserii, concentrează-te pe ceea ce îți dorești în viață. Deconectați-vă de excesul de informații (în special din mass-media), deconectați-vă de excesul de tehnologii (urmați o dietă digitală), uitați de telefonul mobil cel puțin o zi pe săptămână, intrați în modul avion oricând puteți. Folosește-ți mintea pentru a crea, nu pentru a repeta temerile care ți-au fost insuflate ... Acestea sunt recomandările mele. 

  Am putea vorbi despre multe alte aspecte ale acestei viziuni asupra lumii, în care suntem ținuți într-o „realitate paralelă”, continuând în același timp cu planul: transumanism, noua ordine mondială. Nu puteți înțelege pe deplin o parte fără a avea o imagine globală: chemtrails, nanotehnologie, vaccinuri, inteligență artificială, smartdust, HAARP, microunde ... Acestea sunt ingredientele unui tort grozav care a fost gătit în fața ochilor noștri, ascuns la vedere, și despre care aproape nimeni nu a auzit. Acum toate acestea ies la iveală, toate piesele au început să se unească și ne trezim ...

  ... adevaratul "rege" al omului este constienta de sine ... iar "regina" este fondul psihologic in care sineitatea se exprima ... faptul ca o anumita ordine sociala se incheie ... nu cere neaparat fatalism si/sau nihilism ... retragerea in sine, ca efect al izolarii si restrictiilor ... poate - si insist pe acest "poate" - atrage efecte benefice ... daca aceasta retragere este abordata ca un proces de dezvoltare personala si autocunoastere ... libertate de miscare inca exista ... comunicarea cu semenii ramane si ea posibila chiar prin pseudosocializarea virtuala ... riscul apare in situatia in care omul devine doar o "extensie" a unui computer planetar ... intr-o asemenea situatie omul nu se va diferentia cu mult de animal ... dupa cum un animal, ca exemplar al speciei, nu poate manifesta individualitate ... in alta ordine de idei, in ultimile doua zile, domnul piperea ne descrie un hamlet contemporan ... printr-un exercitiu de imaginatie, putem vedea in stat "regele" ... iar in fondul economic "regina" ... in vreme ce populatia apare ca un hamlet demoralizat ...

  1. Fara regina nu exista regi!

   ... exista un motiv pentru care tot mai multi oameni gasesc comuniunea stat-corporatii ca fiind nefireasca ... este contra-arhetipala ... comuniunea "rege" - "regina" ar trebui sa se regasesca intr-o amonizare stat respectiv, populatie ... economicul ar trebui sa ofere suportul acestei comuniuni ... statul ofera directia ... populatia, cultural, o inglobeaza ... economicul genereaza resursa materiala ...

  Aloooo! Redacţia... Bursa... Make... păi de cînd ne ocupăm noi în editoriale de Shakespeare şi Hamlet, în loc de covid, alegeri, guvern, preşedinte, politică şi alte alea, din categoria: "realităţile care este şi care ne doare"?

  Simplu: sindromul paranoid se intinde in toate zonele.....a infestat si Bursa. 

  nu este respectat de o televizune de stiri listată la bursă de aceea îi ciunează din discurs deși a primit o felie din cei 40 mil €?

DIN ACEEAŞI SECŢIUNE

Editorial

Citeşte toate articolele din Editorial

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Dtlawyers
Apanova
anahotels.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

02 Aug. 2021
Euro (EUR)Euro4.9171
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.1348
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.5687
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7547
Gram de aur (XAU)Gram de aur240.4651

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Allview
Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
Cotaţii fonduri mutuale
Pagini Aurii
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro