Retail

LASZLO BORBELY:Putem deveni, din nou, eligibili pentru Protocolul de la Kyoto

EMILIA OLESCU
Ziarul BURSA #Companii #Mediu / 09 ianuarie 2012

LASZLO BORBELY

LASZLO BORBELY

Tăierile ilegale de pădure - o problemă fără rezolvare, dacă legislaţia nu va fi drastic înăsprită

Ţara noastră are şanse să fie din nou eligibilă, din luna martie a aces-tui an, pentru participarea la mecanismele prevăzute de Protocolul de la Kyoto, ne-a spus Laszlo Borbely, ministrul mediului şi pădurilor, în cadrul unui interviu. Rezolvarea sus-pendării eligibilităţii României pentru Protocolul de la Kyoto reprezintă unul dintre obiectivele în curs de derulare ale Ministerului Mediului.

"Am luat mai multe măsuri administrative, am pornit studiile pentru furnizarea datelor necesare îmbunătăţirii Inventarului Naţional de Estimare a Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră. Sunt progrese pe care Comitetul de Conformare sub Protocolul de la Kyoto le-a apreciat, spunând că, dacă studiile şi reglementările necesare vor fi finalizate, nu mai există motive pentru a menţine suspendarea. Asta înseamnă că sunt şanse foarte mari ca, începând din martie 2012, România să-şi redobândească eligibilitatea pentru participarea la mecanismele prevăzute de Protocolul de la Kyoto", ne-a precizat minis-trul de resort.

O problemă majoră care nu poate fi rezolvată fără o înăspire drastică a legislaţiei este legată de tăierile ilegale de pădure, ne-a mai spus minis-trul Borbely: "Este un fenomen greu de stăpânit, oricâte controale am face. (...) Problemele cele mai mari cu tăierile ilegale sunt în zona pădurilor private care nu beneficiază de pază pentru că proprietarii nu au încheiat contracte pentru astfel de servicii. În aceste zone, statul nu poa-te interveni decât prin controale. (...) În acest moment, se încadrează la infracţiuni doar acele tăieri care depăşesc cinci metri cubi şi, evident, în controale, cea mai mare parte a tăierilor ilegale nu ating această cantitate, putând fi sancţionate doar cu amendă".

În prezent, se află în Parlament un proiect de lege pentru modificarea Codului Silvic, care prevede, printre altele, ca furtul a peste un metru cub de material să devenină infracţiune.

În opinia oficialului, o altă problemă importantă din domeniul mediului este infrastructura deficitară. Pentru rezolvarea acestui aspect, au fost alocate cu prioritate fonduri de la bugetul de stat.

Reporter: Care sunt problemele cu care se confruntă, în această perioadă, sectorul de mediu şi care ar fi soluţiile pentru rezolvarea acestora?

Laszlo Borbely: Evident, sunt multe probleme, însă este important ceea ce facem pentru rezolvarea lor. Una dintre problemele majore este legată de faptul că încă suntem deficitari în ceea ce priveşte infrastructura, însă pentru a rezolva acest lucru am alocat fonduri cu prioritate pentru investiţii şi de la bugetul de stat, chiar dacă avem fonduri importante alocate atât prin POS Mediu, cât şi de la Fondul de Mediu. Un alt aspect pe care îl avem în curs de rezolvare este cel legat de suspendarea eligibilităţii României de a participa la mecanismele prevăzute de Protocolul de la Kyoto. Am luat mai multe măsuri administrative, am pornit studiile pentru furnizarea datelor necesare îmbunătăţirii Inventarului Naţional de Estimare a Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră. Sunt progrese pe care Comitetul de Conformare sub Protocolul de la Kyoto le-a apreciat, spunând că, dacă studiile şi reglementările necesare vor fi finalizate, nu mai există motive pentru a menţine suspendarea. Asta înseamnă că sunt şanse foarte mari, ca, începând din martie 2012, România să-şi redobândească eligibilitatea.

Sigur, o problemă majoră care nu poate fi rezolvată fără o înăsprire drastică a legislaţiei este legată de tăierile ilegale de pădure. Este un fenomen greu de stăpânit, oricâte controale am face. După cum se ştie deja, în 2010 am modificat legislaţia şi am înăsprit foarte mult sancţiunile, însă hoţii, din păcate, nu se sperie de amenzi. Problemele cele mai mari cu tăierile ilegale sunt în zona pădurilor private care nu beneficiază de pază pentru că proprietarii nu au încheiat contracte pentru astfel de servicii. În aceste zone, statul nu poate interveni decât prin controale. Iar de doi ani, am intensificat acţiunile de control. Cu toate acestea, încă se taie ilegal şi nu se va întâmpla nimic spectaculos până când tăierile ilegale nu vor deveni infracţiuni. În acest moment, se încadrează la infracţiuni doar acele tăieri care depăşesc cinci metri cubi şi, evident, în controale, cea mai mare parte a tăierilor ilegale nu ating această cantitate, putând fi sancţionate doar cu amendă. Noi am iniţiat anul trecut un act normativ prin care orice tăiere ilegală să fie infracţiune, însă nu am avut succes, pentru că Ministerul Justiţiei nu a fost de acord. Nu ne lăsăm bătuţi, însă. Acum este un proiect de lege în Parlament pentru modificarea Codului Silvic şi am inclus acolo o prevedere prin care furtul a peste un metru cub de material să devenină infracţiune.

Reporter: În ce măsură ne aliniem la regulamentele impuse de UE în domeniul mediului?

Laszlo Borbely: Unde-i lege nu-i tocmeală, iar cu regulamentele UE nu se poate juca nimeni, pentru că, altfel, primim sancţiuni. Am avut unele întârzieri în transpunerea legis-laţiei europene faţă de termenele pe care ni le-am asumat, iar din această cauză au fost declanşate proceduri de infringement pe anumite zone, însă am reuşit să rezolvăm aceste probleme şi nu am ajuns în situaţia ca România să primească sancţiuni. În acest moment, cu excepţia a trei directive care sunt în curs de trans-punere, toate directivele cu termen de transpunere până la 31 decembrie 2011 au fost preluate în legislaţia naţională.

Reporter: Care sunt obiectivele pe care trebuie să le îndeplinim în perioada care urmează?

Laszlo Borbely: România, în calitate de stat membru al UE, are obligaţia să respecte atât prevederile Tratatului de Aderare la UE, cât şi pe cele ale celorlalte Tratate care stau la baza Uniunii Europene.

Sectoarele de activitate economico-socială au fost şi vor continua să fie afectate de costuri semnificative, relaţionate cu necesitatea restructurării economice pentru respectarea legislaţiei de mediu. Astfel, costurile necesare diferitelor sectoare indus-triale pentru respectarea legislaţiei de mediu au reprezentat şi continuă să reprezinte o problemă în special pentru agenţii economici, chiar dacă au fost obţinute perioade de tranziţie. Totodată, costurile necesare îmbunătăţirii infrastructurii de mediu au generat şi vor genera probleme asupra populaţiei, din punctul de vedere al posibilităţii de suportabilitate.

Un alt aspect care trebuie avut în vedere în perioada următoare este respectarea legislaţiei şi aplicarea ei corectă, atât de autorităţi, cât şi de agenţii economici şi populaţie, pentru evitarea declanşării procedurii de infringement de către Comisia Europeană.

Reporter: În ce stadiu se află negocierile pentru avizarea proiectului "Roşia Montană"?

Laszlo Borbely: Pentru avizarea acestui proiect nu negociem. Aici e vorba de respectarea legii şi a celor mai bune practici existente în Uniunea Europeană pe acest domeniu. Proiectul "Roşia Montană" este în plin proces de evaluare a impactului asupra mediului şi nu aş dori să avansez acum un termen până la care va fi luată o decizie în legătură cu acordul de mediu. Evaluarea aces-tui proiect este realizată de o Comisie de Analiză Tehnică formată din reprezentanţi ai mai multor instituţii, însă acordul de mediu va fi dat prin hotărâre de guvern. Vreau să subliniez încă o dată ceea ce am spus de la bun început pe acest subiect: nu voi propune Guvernului o hotărâre pentru emiterea acodului de mediu decât dacă sunt convins sută la sută că proiectul nu afectează mediul. În acest sens, am cerut inves-titorului să implementeze cele mai bune tehnologii care să aibă ca rezultat reducerea concentraţiei de cianuri până la un nivel la care să nu mai prezinte niciun pericol pentru mediu.

Reporter: În ce măsură este influenţat mediul de dezvoltarea proiectelor de producţie de energie din surse regenerabile?

Laszlo Borbely: În mod normal, aceste proiecte nu ar trebui să afecteze sub nicio formă mediul. Pornind de la sesizările cu privire la dezvoltarea unor astfel de proiecte în zona Transfăgărăşan, am dispus controale pe această temă, la nivel naţional, pentru a verifica modul în care au fost respectate prevederile din actele de reglementare. Aceste controale sunt rea-lizate atât de Administraţia Naţională "Apele Române", cât şi de Garda Naţională de Mediu. Totodată, Garda a demarat şi o evaluare a lucrărilor de investiţii, precum şi stadiile în care se află fiecare proiect care vizează amenajarea microhidrocentralelor.

Ca minister, trebuie să privim lucrurile în ansamblu, să identificăm o soluţie care, la nivel general, rezolvă problemele privind reglementarea. Prin urmare, am dat dispoziţie colegilor mei să găsească soluţii pentru armonizarea procesului de emitere a actelor de reglementare de către instituţiile implicate şi, în cazul în care se consideră oportun, aştept chiar şi modificări de legislaţie.

După finalizarea controalelor şi evaluărilor, vom analiza rezultatele, în vederea adoptării celor mai bune decizii.

Reporter: Care au fost activităţile realizate de ministerul de resort în 2011?

Laszlo Borbely: Ministerul Mediului a realizat foarte multe activităţi în 2011, fie că vorbim de inves-tiţii de la bugetul de stat sau din fondul de mediu, fie că vorbim de partea de reglementare sau de iniţiative legislative. În privinţa investiţiilor, aş menţiona, în primul rând, proiectele care ţin de infrastructura de apărare, unde, începând din 2010 şi continuând şi în 2011, am alocat de departe cele mai mari sume din ultimii 20 de ani. De asemenea, pentru împădurire, în 2010 am reuşit să dăm de şase ori mai mulţi bani faţă de 2009, iar anul trecut de două ori mai mult decât în 2010. Dintre programele derulate de Administraţia Fondului pentru Mediu sunt de menţionat mai ales "Rabla" şi "Casa Verde", care, şi în 2011 s-au bucurat de succes. În cadrul programului "Rabla", anul trecut au fost casate 116.641 de maşini mai vechi de zece ani, generând, în acelaşi timp, pe baza tichetelor, achiziţia a 39.216 de maşini noi, din care 15.005 din indus-tria autohtonă. În cadrul programului "Casa Verde", în 2011, în numai o lună şi jumătate de la des-chiderea sesiunii, au fost 23.938 dosare, în valoare de 144.418.023,19 lei. Au fost montate sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă pentru 10.604 de case, valoarea acestora depăşind 63 milioane de lei. Mai avem şi programe în derulare pentru care am investit sume importante: programul pentru alimentare cu apă şi canalizare, cel de realizare a pistelor pentru biciclişti sau cel pentru energii regenerabile.

Reporter: Per total, cât a cheltuit instituţia în 2011?

Laszlo Borbely: Anul trecut am avut un buget de stat de circa două miliarde lei, din care, pentru cheltuieli aferente investiţiilor, a foat alocat peste un miliard de lei. La aceas-tă sumă se adaugă încă 40 de milioane de lei, pe care le-am obţinut pentru investiţii în şedinţa Guvernului din data de 21 decembrie. Aşadar, bugetul pentru investiţii din 2011 a fost aproape 70% din întregul buget de stat, iar gradul de utilizare a fondurilor este de circa 99%.

Cât priveşte bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu, acesta s-a ridicat, în 2011, la aproape 2,4 miliarde lei, la care se adaugă credite de angajament în valoare de pes-te trei miliarde lei. În cadrul programelor derulate de AFM, anul trecut au fost încheiate 666 de contracte, în valoare de aproape 1,65 miliarde lei.

Reporter: Ce obiective are minis-terul pentru 2012?

Laszlo Borbely: Avem mai multe obiective, însă menţionez ceea ce este poate cel mai important. În primul rând, creşterea absorbţiei fondurilor europene prin POS Mediu, domeniu în care nu sunt deloc mulţumit de rezultatele pe care le-am avut în acest an, în ciuda tuturor măsurilor întreprinse cu acest scop. Anul viitor ne aşteptăm, totuşi, la alte rezultate, având în vedere că anii 2010 şi 2011 au fost marcaţi de semnarea a numeroase contracte de finanţare pentru proiecte majore care vor genera absorbţie mai ales în perioada următoare. De asemenea, ne vom concentra în continuare pe investiţiile pentru infrastructura de apărare la inundaţii, pentru infrastructura de apă şi canalizare, dar şi pe proiectele de împădurire. Evident, vom continua programele AFM, în cadrul cărora derulăm investiţii de mediu foarte importante.

Reporter: Care este bugetul ministerului aprobat pentru acest an?

Laszlo Borbely: Pentru 2012, bugetul de stat aprobat se cifrează la 2,76 miliarde lei, cu 31% mai mare decât în 2011. Din acest buget, peste un miliard de lei este alocat pentru investiţii. De asemenea, aproape 1,4 miliarde lei sunt alocaţi pentru cofinanţarea proiectelor cu finanţare europeană.

Reporter: Mulţumesc!

"Proiectul < Roşia Montană > este în plin proces de evaluare a impactului asupra mediului şi nu aş dori să avansez acum un termen până la care va fi luată o decizie în legătură cu acordul de mediu. Evaluarea acestui proiect este realizată de o Comisie de Analiză Tehnică formată din reprezentanţi ai mai multor instituţii, însă acordul de mediu va fi dat prin hotărâre de guvern. Vreau să subliniez încă o dată ceea ce am spus de la bun început pe acest subiect: nu voi propune Guvernului o hotărâre pentru emiterea acodului de mediu decât dacă sunt convins sută la sută că proiectul nu afectează mediul".

"În acest moment, se încadrează la infracţiuni doar acele tăieri care depăşesc cinci metri cubi şi, evident, în controale, cea mai mare parte a tăierilor ilegale nu ating această cantitate, putând fi sancţionate doar cu amendă".

Dtlawyers
BTPay
Allview
Stiri Locale
AAGES

Curs valutar BNR

14 Iun. 2021
Euro (EUR)Euro4.9188
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.0604
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.5162
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7235
Gram de aur (XAU)Gram de aur242.7733

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Boromir
CCIB - Emitere de certificate forta majora
Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
Cotaţii fonduri mutuale
energynomics.ro
CCIB - Focus Bucuresti - iunie 2021
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
thediplomat.ro
Pagini Aurii
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro