LEONARDO BADEA (ASF):Drepturile consumatorilor de produse financiare nonbancare trebuie respectate !

ADELINA TOADER
Piaţa de Capital /

Leonardo Badea

Leonardo Badea

Reporter: Cum apreciaţi evoluţia de ansamblu a pieţei asigurărilor în acest an?

LEONARDO BADEA: Datele pe care le avem până în prezent indică o creştere robustă a pieţei, atât în ansamblu (+7,8%) cât şi pentru o serie de segmente importante la care facem referire de obicei şi care se numără printre principalele noastre preocupări. În special ne bucură faptul că asigurările de viaţă îşi menţin ritmul de creştere (+4,6%), ceea ce contribuie la păstrarea unui echilibru sănătos al pieţei şi la confirmarea dezvoltării graduale a unei culturi de risc şi de economisire/investire a românilor, fără a pierde din vedere nici corelaţia acestora cu evoluţia creditării. De asemenea observăm creşterea segmentului asigurărilor de sănătate (+24%), cu mult peste ritmul mediu al pieţei, ceea ce confirmă perspectivele foarte bune pe care acest sector le are precum şi eforturile din ultimii ani ale tuturor participanţilor la această piaţă. Şi asigurările de locuinţe (atât facultative cât şi obligatorii) au crescut semnificativ (+7% pentru asigurarile facultative de locuinţe, +4% pentru cele obligatorii şi +6% pe întregul segment). Aşadar informaţiile de care dispunem conturează un an bun din perspectiva primelor brute subscrise pe piaţa de asigurări din România, iar indicatorii privind solvabilitatea şi lichiditatea societăţilor de asigurare se menâin favorabili, în linii mari la niveluri comparabile cu cele din anul 2018 (rata SCR la nivelul pieţei fiind de 1,72 iar rata MCR de 3,94).

Reporter: Despre piaţa asigurărilor auto şi în special despre RCA ne puteţi confirma aceleaşi perspective favorabile?

LEONARDO BADEA: Evoluţiile la care m-am referit anterior arată o uşoară tendinţă de reducere a dependenţei pieţei faţă de asigurările auto, prin creşterea consistentă a segmentelor de viaţă, sănătate, locuinţe etc. De exemplu asigurările pentru riscuri de incendiu şi calamităţi naturale au avut de asemenea o creştere robustă anul acesta (+8,4% pentru clasa A8 de asigurare), în condiţiile în care ca volum sunt pe locul trei în structura pieţei de asigurări generale (dupa asigurările RCA şi CASCO). Sperăm ca aceste tendinţe să se menţină şi chiar să se amplifice în timp pentru că ele contribuie la sporirea stabilităţii şi eficienţei pieţei prin diversificare. Este adevărat însă că, deocamdată, şi pentru încă cel puţin o bună perioadă de timp, asigurările auto rămân dominante pe piaţa românească (57% din total). În 2019 am observat o creştere semnificativ mai consistentă a clasei A3 (asigurările CASCO, respectiv +11%) prin comparaţie cu clasa A10 (în principal RCA, respectiv +5%).

Reporter: Aceste creşteri la care vă referiţi sunt rezultatul majorării preţurilor asigurărilor sau este vorba de mai mulţi români care apelează la asigurare?

LEONARDO BADEA: Nu putem avea pe piaţa asigurărilor o statistică extrem de exactă privind asiguraţii, pentru că o persoană deţine de regulă mai multe asigurări, adesea la societăţi diferite (şi asta este un lucru foarte bun pentru piaţă şi pentru asiguraţi, arată că piaţa este eficientă, că există diversificare etc.), aşa cum investitorii pe piaţa de capital pot realiza tranzacţii bursiere prin mai mulţi intermediari sau pot investi simultan în mai multe fonduri de investiţii. Avem însă informaţii şi statistici cu privire la evoluţia numărului de contracte de asigurare, pe fiecare clasă, şi vedem că în 2019 până acum numărul lor pe total piaţă a crescut în raport cu perioada similară din 2018. Desigur, din numărul de contracte nou încheiate, cele mai multe sunt pentru CASCO şi RCA, pentru că aceste asigurări au adesea maturităţi mai scurte chiar de un an. În vreme ce, de exemplu, în asigurările de viaţă contractele se derulează şi pe 20-30 de ani, de aceea numărul de contracte noi poate fi uneori mai redus pe parcursul unei anumite perioade de referinţă deşi segmentul pe ansamblu consemnează o creştere a primelor subscrise şi rezervelor constituite de societăţi. Vedeţi că piaţa asigurărilor este, chiar şi în România, suficient de complexă în unele aspecte încât raţionamentele utilizate pentru analiza ei să fie în mod necesar diferite în funcţie de produs sau de la un segment la altul. Pentru multe dintre segmentele de asigurări generale pe care le-am menţionat în răspunsurile anterioare se observă şi o creştere a numărului de contracte, nu doar a valorii primelor brute subscrise. Această statistică va fi însă mai relevantă la finalul anului, datorită ciclicităţii pe termen scurt specifică pieţei locale, în special pe segmentul auto. De exemplu, creşterea pieţei RCA este într-o mai mică măsură bazată pe creşterea preţurilor pentru că, cel puţin până la jumătatea anului, ritmul cu care a evoluat prima medie (+2,15%) este mai redus comparativ cu cel al primelor brute subscrise (+3,64%), raportat la perioada similară a anului anterior. De asemenea, numărul de contracte RCA a consemnat o creştere atât ca echivalent în unităţi anuale cât şi ca număr efectiv (acesta din urmă trebuie însă interpretat cu atenţie pentru că există o pondere mare a contractelor pe 6 luni şi pe o lună).

Reporter: Ştim că adesea creşterile cantitative pot face loc unor vulnerabilităţi. Există astfel de potenţiale ameninţări pentru evoluţia viitoare a pieţei?

LEONARDO BADEA: Întotdeauna există şi riscuri potenţiale, de aceea suntem atenţi la toate evoluţiile pieţei, atât la nivel micro cât şi sectoriale. Suntem totodată conştienţi că ameninţările pot fi endogene, venite din structura şi particularităţile pieţei, sau exogene, generate de cauze externe adesea imprevizibile. Cum ştiţi, ASF urmăreşte în permanentă un dublu obiectiv: dezvoltarea pieţelor financiare nebancare în condiţii de robusteţe, sustenabilitate şi stabilitate, precum şi protecţia consumatorilor de astfel de produse financiare. Nu întâmplător m-am referit la un dublu obiectiv şi nu la două obiective distincte. Cred cu tărie că cele două se întrepătrund în mod natural şi că nu poţi dezvolta o piaţă dacă nu există încredere din partea participanţilor că drepturile lor sunt respectate întocmai. Revenind la ameninţările potenţiale, sunt convins că cele mai importante nu mai constituie un secret pentru nimeni, pentru că deja de o lungă perioadă de timp le menţionăm în publicaţiile noastre periodice, ele fiind din pacate de natură structurală: concentrarea pieţei atât din perspectiva societăţilor de asigurare (ex. pe piaţa RCA avem un grad mare de concentrare, primele doua societăţi cumulând circa două treimi din primele brute subscrise) cât şi a concentrării pe clase de asigurare (ex. dependenţa de asigurările auto la care făceam referire şi în răspunsurile anterioare), precum şi pierderile pe care segmentul RCA (şi mai nou şi CASCO) le aduc în activitatea societăţilor (nu uităm că pe termen lung pierderile pot afecta solvabilitatea, chiar dacă în prezent acest risc este redus la nivelul pieţei în ansamblu).

Reporter: Care sunt elementele de noutate care s-ar putea face simţite în viitorul apropiat pe aceasta piaţă?

LEONARDO BADEA: Aşa cum menţionam, Consiliul ASF este atent la toate evoluţiile pieţei, încercând să anticipeze tendinţele şi având ori de câte ori este posibil o abordare pro-activă faţă de riscurile potenţiale pe care le identifică. Nu cu mult timp în urmă am creat un departament dedicat supravegherii conduitei asiguratorilor şi intermediarilor pe piaţa asigurărilor tocmai pentru că ne-am dat seama că efortul nostru de a contribui la dezvoltarea pieţei trebuie dublat de adresarea cât mai timpurie şi eficientă a potenţialelor riscuri din sfera operaţională şi a conduitei. Este firesc ca un volum de activitate în creştere să pună într-o primă etapă presiune pe fluxurile operaţionale ale entităţilor supravegheate de noi, mai ales în cazul acelora care din cauza profitabilităţii reduse funcţionau anterior cu un aparat administrativ şi operaţional dimensionat la minim (pentru eficienţă maximă) care ar putea gestiona sub-optim un volum de activitate în creştere. De aceea am suplimentat resursele ASF destinate supravegherii conduitei, fără a le afecta pe cele destinate supravegherii prudenţiale. Ne aşteptăm ca acest efort să producă rezultate în cursul acestui an şi să contribuie la creşterea încrederii consumatorilor în această piaţă. Tot pentru creşterea încrederii consumatorilor ne gândim să dăm caracter obligatoriu decontării directe pentru asigurarea RCA. Consiliul ASF nu a luat încă o decizie dar cântărim cu multă grijă şi dăm multă atenţie avantajelor pentru asiguraţi şi pentru reglarea pieţei pe care această soluţie le-ar putea avea. Dacă ar fi obligatorie decontarea directă credem că s-ar diminua foarte mult fenomenele de hazar moral şi selecşie adversă, clientul fiind mult mai interesat de calitatea şi promtitudinea serviciilor asiguratorului şi nu doar de preţul poliţei aşa cum se întâmplă în prezent. Mai mult, comportamentul lui în trafic s-ar putea îmbunătăţi ştiind că societatea de asigurări preferată pentru calitatea şi promtitudinea serviciilor de decontare directă ii va solicita o primă mai mare la reînoirea poliţei în cazul unui accident din vina sa. Aşadar ar fi mai atent cum conduce pentru a beneficia în continuare la rândul său de o protecţie foarte bună la un preţ convenabil în cazul în care ar fi el cel lovit în trafic. Tot din această perspectivă, sperăm ca în viitor asigurările auto cu componentă telematică să fie mai mult prezente în piaţă şi să contribuie la creşterea eficienţei acesteia deopotrivă pentru asiguraţi şi asigurători.

Reporter: Mulţumesc !

Opinia Cititorului ( 8 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

 1. Ce e cu articolul ăsta comunist Leo? Ți-e frică? Crezi că nu te mai trimit ăștia la BNR? Tu vorbești de Consiliul ASF și de cât de atent supraveghează piața când majoritatea membrilor CASF nu știu să citească bine literele....tu și CASF supravegheați doar angajările în ASF a intereselor voastre cu 10 clase că sunt salarii bune la ASF. Atât știi să faci. Mișculații ieftine de partid ca la tine la Târgoviște. Toxic mai ești! Țară fără viitor.

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. Calomnii scrise sub protecția anonimatului. Plecarea lui Badea la Bnr este o mare pierdere pentru piata financiara nonbancara.

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

   Ai mare dreptate. Badea a "făcut" piața de capital BVB o piață emergentă, ba nu, chiar dezvoltată, el a ținut ascuns până acum dezastrul mocnit de la City Insurance și tot el a" reușit" să salveze Pilonul II și să scoată cu Ministerul Muncii o lege clară cum se vor plăti pensiile din Pilon II după anul 2020. Aiurea.....Badea doar a băgat ASF într-un con de umbră. A pus păturica pe ASF și a angajat în d ra ci tot felul de adunături și adulatori de partid, majoritatea femei că doar a fost anul MeToo. Faceți investigații jurnalistice pe tema asta, nu prostiile spuse de el. Totul pe salarii imense! Într-o țară ca România asta agrară. Comentatorul Nr. 2 este o dovadă vie. Groupie nebun, naiv sau vândut. Când te face unul om deși ești umbră și praf crezi că ăla e Dumnezeu. Cam așa a fost și Badea pentru activiștii de partid - Dumnezeu cu posturi. Care a fost evoluția reală a piețelor financiare non-bancare? SSIF-urile sunt bine? Sau dispar toate? SIF-urile nu se mai ceartă? Au fost listări noi? Asigurările au scăzut ca preț al primei? City Insurance nu va deveni curând un nou Astra? Dacă ar cunoaște oamenii simpli cine este Badea cu adevărat....oh...Numai dacă l-ar cunoaște.......Țară fără viitor!

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

   "Plecarea lui Badea este o mare pierdere pentru piața financiară non-bancară....." Din ce văgăuni ies personajele astea??? Ce pierde piața financiară non-bancară? Pe unul care și-a încasat cash și concediul. Nu s-a dus la plimbare că muncea pentru piață nu? Nu îi ajungeau cei 15000 de euro lunar. Nu nu...a vrut cash și pe concediu...apropos fanulule Badea..știi de unde încasează cash cash cash Badea-eroul-piețelor-non-banc are?? Știi măi fanule? E cash stors din piața financiară non-bancară. De acolo vin banii lui Badea. Știi ce salarii au angajații din aceste piețe? Știi cât are un ADEL? Sau unul care îți încheie ți-e asigurarea? Crezi că au 15000 de euro lunar? Crezi că se lăfăie în bani? Vai de capul tău.....

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

   Salariul este corelat cu responsabilitățile funcției.

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

   Da corect. Și obiectiv vorbind funcția de președinte al ASF este mai mult decât responsabilă și onorabilă. Problema este când astfel de funcții sunt ocupate de personaje sinistre, pur politice care nu au nicio calitate sau merit pentru astfel de funcții. Ați văzut discursul lui Badea de investire în funcție? O animație proastă. Un debutant în orice instituție din țară asta trebuie să dea examen scris, oral din zeci de legi. Chiar dacă e debutant. Trebuie să știe inclusiv Constituția deși nici Președintele nu o știe. Un Președinte al ASF ocupă funcția cu o responsabilitate enormă așa pe cumetrii de partid, că a lipit el afișe. Este normal? Apoi intra la ASF, calcă în picioare oamenii performanți, îi dă afară și apoi angajează relații de partid nemeritat. Înțelege cineva chestia asta? Asta este problema. Calitatea umană a celor din CASF. Nu au studiile pentru funcțiile alea importante pentru bunăstarea noastră a tuturor.

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

   Mea culpa: învestitură în funcție

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  Subalternii circula Cu interest si pt satisfacerea proprietor interese in Dubai !

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro
Cabinet de avocatTMPS