Abonament gratuit

Măsuri pentru debirocratizarea învăţământului

Ziarul BURSA #Miscellanea /

Măsuri pentru debirocratizarea învăţământului

Prima zi de şcoală a elevilor a adus şi un prim anunţ interesant de la Ministerul Educaţiei. Ministrul Monica Anisie, anunţă cinci măsuri pentru debirocratizarea activităţii profesorilor care se aplică începând din această săptămână. Altele vor intra în vigoare în perioada următoa-re.

Măsurile sunt următoarele:"1. portofoliul profesorului conţine, în format digital sau/şi letric, doar planificările calendaristice anuale ale materiei, un proiect al unităţilor de învăţare şi instrumente de evaluare. Este exceptat de la această precizare portofoliul profesional reglementat de Metodologia - cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin OMEN nr. 5211/2018; 2. procesele verbale care nu necesită probarea modului de luare a deciziei, de la activităţile cadrelor didactice sau din cadrul anumitor activităţi cu părinţii nu sunt obligatorii şi pot fi înlocuite cu liste de prezenţă; 3. rapoartele şi statisticile solicitate de instituţii ierarhic superioare sau alte instituţii din afara sistemului educaţional, care nu sunt prevăzute în mod expres în acte normative, nu se întocmesc la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar prin implicarea cadrelor didactice. Extragerea datelor statis-tice necesare se face prin interogarea Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR) sau a altor aplicaţii specifice; 4. aplicarea tes-telor iniţiale nu este obligatorie pentru niciun nivel de învăţământ sau clasă. Cadrele didactice pot decide folosirea lor pentru clasele de început de ciclu sau la preluarea unei clase noi, la disciplina pe care o predau, pentru a cunoaşte nivelul atingerii competenţelor de către elevi; 5. portofoliul dirigintelui va conţine numai planificarea activităţilor specifice funcţiei de diriginte, calendarul activităţilor educative extraşcolare ale clasei şi fişele psihopedagogice ale elevilor din clasa respectivă." Pe lângă acestea, sunt în curs de modificare actele normative care vizează următoarele documente propuse pentru eliminare sau simplificare: - eliminarea portofoliului dirigintelui; - simplificarea condicii de prezenţă; - eliminarea comisiilor metodice/comisiei pentru curriculum; - eliminarea sau, după caz, simplificarea raportărilor situaţiei sociale a elevilor şi raportărilor programelor de sprijin; - simplificarea documentelor necesare pentru excursiile şcolare/activităţile extraşcolare; - simplificarea procesului de evaluare a calităţii (ARACIP).

Monica Anisie a precizat că a trans-mis deja o notă Inspectoratelor Şcolare prin care a cerut aplicarea acestor măsuri imediat.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.roConference on E-learning - Tips&Tricks
Cabinet de avocatservicii curatenie