Mîna de fier şi inima curată, din fruntea ASF

MAKE
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 21 septembrie 2022

În răspunsul la Adresa AISIF privitor la sesizarea că Drăgoi Bogdan, după sancţiunea dictată de CNCD, nu mai corespunde criteriilor legale de bună reputaţie, ASF, prin vicepreşedintele său Gabriel Gădinescu (în fotografie), susţine că Legea 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative "nu cuprinde o definiţie expresă cu privire la buna reputaţie şi nici prevederi referitoare la ipotezele şi situaţiile care califică persoana evaluată ca având o bună reputaţie sau care nu se bucură de o bună reputaţie".[vezi nota (*)]

În răspunsul la Adresa AISIF privitor la sesizarea că Drăgoi Bogdan, după sancţiunea dictată de CNCD, nu mai corespunde criteriilor legale de bună reputaţie, ASF, prin vicepreşedintele său Gabriel Gădinescu (în fotografie), susţine că Legea 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative "nu cuprinde o definiţie expresă cu privire la buna reputaţie şi nici prevederi referitoare la ipotezele şi situaţiile care califică persoana evaluată ca având o bună reputaţie sau care nu se bucură de o bună reputaţie".[vezi nota (*)]

MAKE

Dacă ASF nu dispune de "o definiţie expresă a Legii 74/2015 cu privire la buna reputaţie", după cum afirmă în răspunsul dat AISIF, atunci cum poate să aplice Legea 74/2015?

Timp de şapte ani, din 2015 pînă acum în 2022, ASF a aplicat Legea 74/2015 complet netulburată şi nu a semnalat niciodată că nu o poate aplica.

Ba chiar le-a aplicat-o al dracului de tare lui Fercală şi Ciurezu şi nu s-a împiedicat de legi care nu-i permiteau excesele şi abuzurile, dînd indicaţii ilegale Bursei de Valori Bucureşti să cenzureze Rapoartele curente parvenite de la aceştia şi să le publice pe ale celor care nu erau reprezentanţii legali ai SIF-urilor.

După şapte ani, în faţa ASF a apărut acea piedică în calea uitării care poartă numele de Drăgoi (în primul rînd) şi Bogdan (în al doilea rînd).

Reputatul domn Drăgoi Bogdan, preşedinte al SIF Banat Crişana, care îşi manifestă în public cu dezinvoltură proasta creştere/xenofobia, l-a insultat fără explicaţie pe investitorul Ben Madadi, cetăţean român de origine iraniană.

Fără explicaţie, dar nu inexplicabil (* *).

Confruntată cu sancţionarea publică a reputatului domn Drăgoi Bogdan, dictată de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD), ASF a avut brusc revelaţia că nu poate aplica Legea 74/2015, pentru că Legea nu-i dă definiţia noţiunii de "bună reputaţie".

Foarte inteligent!

Mă şi mir, deoarece acest răspuns foarte inteligent este semnat chiar de Gabriel Grădinescu (totuşi, suspectez că nu a compus el răspunsul, ci angajaţii inteligenţi din Direcţia juridică a ASF).

Dar, Legea 74/2015 mai cuprinde şi alte cuvinte pe care nu le-a definit.

De exemplu, prepoziţia "cu".

"Cu" nu este definită; atunci cum putem înţelege şi aplica Legea 74/2015?!

Ştiţi de cîte ori apare prepoziţia "cu" în Legea 74/2015?

De 863 de ori.

De şapte ani, ASF aplică Legea 74/2015, deşi este o lege ininteligibilă, pentru că, în afară că nu defineşte prepoziţia "cu", nu o defineşte nici pe "şi", nici pe "sau", sau pe "ori" şi pe "pe", Pepe şi Oana Zăvoranu.

Legea 74/2015 defineşte 45 de noţiuni sau cam aşa.

Dar, Limba Română numără circa 70 de mii de cuvinte.

Legea 74/2015 numără doar 32.504 cuvinte.

Ţinînd seama că multe se repetă, probabil că vocabularul Legii 74/2015 numără o sărăcie de vreo 800 de cuvinte.

ASF ar fi putut să le definească pe toate, pentru ca respectabilul ASF, în frunte cu respectabilul Nicu Marcu şi tot atît de respectabilul Gabriel Grădinescu să poată aplica Legea 74/2015.

Totuşi, apare o problemă, pentru că cuvintele următoare nu apar în Legea 74/2015, ci în "Regulament nr. 1/ 2019 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de ASF - forma consolidată, ian. 2022" - iată cuvintele:

"a) adecvare - totalitatea calităţilor şi atributelor pe baza cărora o persoană este considerată a avea o bună reputaţie şi care are, în mod individual şi, după caz, în mod colectiv, împreună cu alte persoane, cunoştinţe, competenţe şi experienţă pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice funcţiei; adecvarea acoperă, de asemenea, onestitatea, integritatea şi gândirea independentă a fiecărei persoane şi capacitatea acesteia de a aloca timp suficient pentru a-şi îndeplini atribuţiile; [.]" ( CAPITOLUL I)

ASF nu dispune de definiţia noţiunii de "bună reputaţie", dar o foloseşte în propriul Regulament ASF.

Apar două aspecte uimitoare ale problemei inteligente pe care domnul Grădinescu ne-a relevat-o cu amabilitate şi înţelepciune.

- Primul:

Dacă ASF nu dispune de definiţia Legii 74/2015 pentru "bună reputaţie", atunci ce înţeles i-a alocat cînd a folosit expresia "bună reputaţie" în propriul Regulament?;

Ar fi, oare, exagerat să bănuim că reprezentanţii de vîrf ai ASF vorbesc fără să înţeleagă ce spun?

Adică, că ASF nu-şi înţelege propriile Regulamente, deşi "le-a consolidat" la începutul anului acesta?

- Al doilea:

Dacă, ştiind că nu dispune de o definiţie legală pentru această noţiune, totuşi, ASF a folosit expresia "bună reputaţie" în propriul Regulament, atunci ce a împiedicat ASF să dea definiţia în Regulament, pentru ca să poată aplica Regulamentul?

Ca să ieşim din această groapă a logicii ASF, haideţi să presupunem că tehnica interpretării legii impune ca atunci cînd un cuvînt sau o expresie folosită în textul legii nu este definită în mod special în lege, să folosim înţelesurile limbii române fixate în Dicţionarul Limbii Române.

Înţelegeţi domnule Marcu?

Înţelegeţi domnule Grădinescu?

Adică, o Lege are nişte termeni speciali, pe care îi defineşte şi are nişte cuvinte pe care nu le defineşte Legea, ci ele sînt definite de Dicţionarul Limbii.

Domnule Marcu, dumneavoastră sînteţi şeful rigurosului domn Grădinescu, haideţi să îl ajutăm în meserie, spuneţi-i să nu mai caute definiţia cuvîntului "reputaţie" în Lege, ci să o caute în Dicţionar!

Domnule Grădinescu, în Dicţionarul Explicativ, cuvîntul "reputaţie" este definit astfel:

"Părere publică, favorabilă sau defavorabilă, despre cineva sau ceva; felul în care cineva este cunoscut sau apreciat".

Înţelegeţi cuvintele, domnule?

Hai să aplicăm definiţia la "cazul Drăgoi" şi o vom face cu întrebare şi răspuns, ca să înţeleagă şi domnul Grădinescu:

- Întrebare: Există vreo părere publică despre Drăgoi Bogdan?

- Răspuns: Da, există o părere publică.

- Întrebare: De unde ştim că este o părere?

- Răspuns: Pentru că Drăgoi Bogdan a fost amendat şi amenda a fost motivată cu părerea pe care şi-a format-o instituţia care l-a amendat despre cel amendat.

- Întrebare: De unde ştim că aceasta este o părere publică?

- Răspuns: Părerea este publică, pentru că CNCD, care a emis-o, este "o autoritate autonomă, cu personalitate juridică, sub control parlamentar şi garant al respectării şi aplicării principiului nediscriminării, în conformitate cu legislaţia internă în vigoare şi cu documentele internaţionale la care România este parte", conform cu site-ul oficial al CNCD; Hotărîrea de amendare contra lui Drăgoi a fost publicată pe site-ul oficial al CNCD, iar ştirea despre această Hotărîre a fost publicată de ziarul BURSA, în ediţia 25-26 martie/2022 (* * *).

- Întrebare: De unde ştim că părerea aceasta publică este defavorabilă?

- Răspuns: Părerea CNCD este defavorabilă, pentru că motivează o amendă de 10.000 de lei dictată de CNCD, pentru ca Drăgoi Bogdan să o plătească din banii lui; dacă părerea era favorabilă, atunci CNCD nu îi lua amendă, ci îi dădea un premiu.

Înţelegeţi, domnule Grădinescu, este o diferenţă dintre a-i lua banii şi a-i da banii.

Ei, bine, cred că măcar pe asta din urmă o înţelegeţi excelent - a lua bani este bine, a da bani este rău.

Din această succesiune de întrebări şi răspunsuri care tocmai s-a încheiat, trebuie să înţelegeţi că reputaţia domnului Drăgoi Bogdan este compromisă şi că nu mai îndeplineşte criteriul de "bună reputaţie", obligatoriu, cu care Legea şi Regulamentul ASF condiţionează autorizarea în funcţia de preşedinte al unui SIF.

Dacă mai aveţi nedumeriri (deşi nu ar trebui să mai aveţi, dar, desigur, asta în mod normal), atunci îmi declar disponibilitatea să va explic şi mai în detaliu.

Domnule Nicu Marcu, dacă colegul Gabriel Grădinescu nu înţelege nici acum (şi în cazul că nu împărtăşiţi opinia lui Drăgoi despre iranieni), atunci trebuie să redeveniţi bărbatul din fruntea ASF aşteptat de toţi oamenii cinstiţi, cel care, cu mînă de fier şi inimă curată, plin de aspiraţii înalte care nu ţin seama de faptul că a lua bani este bine, ei bine, cu mînă de fier şi suflet de oţel, să redeveniţi bărbatul Nicu Marcu care face ordine în această, cum i-ar spune Traian Băsescu, "cloacă de corupţi" care a devenit ASF.

Sau şi dumneavoastră...?

Ooo, dar nu-mi vine să cred, dragă!

NOTE

(*) Vezi articolul ASF a decis că, după condamnarea pentru xenofobie, reputaţia lui Bogdan Drăgoi a rămas, totuşi, imaculată

(* *) Între cei doi nu există, oficial, vreo "rivalitate", deoarece Ben Madadi este un investitor liber, în timp ce Drăgoi Bogdan este angajatul administratorului, pus acolo să-l servească pe Ben Madadi, inclusiv.

Totuşi, Drăgoi se manifestă arogant şi dispreţuitor faţă de Madadi, ca şi cînd el, Drăgoi, i-ar fi, ierarhic, superior lui Madadi; unui psiholog versat, îi devine evident că Drăgoi Bogdan nu se poate abţine să nu se manifeste ca stăpîn al SIF Banat Crişana, pentru că îl controlează.

Aroganţa şi tupeul lui Drăgoi reprezintă, din punct de vedere psihologic, o naivă mărturisire: Cooperativa are ploile aranjate şi vrea să se scuture de incomodul Ben Madadi, deşi el este unul dintre cei mai mari investitori individuali de pe piaţa noastră de capital.

(* * *) Membrii Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, în hotărârea nr.161/09.03.2022, au constatat că discursul folosit de Bogdan Drăgoi la adresa lui Ben Madadi, în şedinţa AGA din 25 noiembrie 2021, este "un discurs de ură, care încalcă demnitatea umană a cetăţenilor care aparţin unei minorităţi, potrivit articolului 15 din OG 137/2000" şi l-au amendat cu 10.000 lei pe preşedintele SIF Banat-Crişana (SIF1) Drăgoi Bogdan.

-------------------------------------------

Cum sunt evaluaţi şi aprobaţi membrii din conducerea companiilor din domeniul financiar

BURSA/25 septembrie 2019

[...]

Regulamentul ASF privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară a fost actualizat la începutul anului în curs [n.r. - 2019] pentru a se conforma ghidului emis de ESMA şi EBA. Astfel, prin respectivul regulament se stabilesc criteriile şi procedurile aplicabile de către ASF şi de către entităţile reglementate pentru a se asigura că persoanele ce conduc companiile din domeniul financiar sunt cele potrivite.

Conform Regulamentului, au obligaţia de a realiza această evaluare instituţiile de tipul: Societăţi de servicii de investiţii financiare, societăţi de administrare a investiţiilor (SAI) şi administratorii fondurilor de investiţii alternative (AFIA) care deţin o cotă de piaţă de cel puţin 5%, asigurători şi administratori de fonduri de pensii private.

Sunt supuse aprobării ASF persoanele care îndeplinesc sau urmează să îndeplinească funcţii în structurile de conducere (consiliu de administraţie, consiliu de supraveghere, Directorii generali şi adjuncţi - directori în sensul Legii 31/1990) şi funcţii-cheie (evaluarea şi administrarea riscurilor, conformitate şi/sau control intern conform legislaţiei specifice, director de investiţii, audit intern, actuar).

Verificarea îndeplinirii cerinţelor de adecvare a persoanelor evaluate se realizează atât într-un stadiu iniţial, precum anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea iniţială a entităţii reglementate, sau înaintea desemnării unor noi membri în structura de conducere, cât şi pe parcurs, în situaţii precum cea în care cerinţele funcţiei s-au modificat cu mai mult de 50% sau în cazul unui impact real negativ asupra reputaţiei persoanei evaluate sau a entităţii reglementate.

Entităţile reglementate au obligaţia de a verifica dacă persoanele evaluate îndeplinesc şi menţin, pe toată durata de desfăşurare a activităţii, cerinţele cuprinse în prezentul regulament, astfel încât să se asigure că persoanele evaluate nu reprezintă un risc potenţial, care poate determina vulnerabilitatea entităţii.

Astfel, persoanele evaluate trebuie:

a) Să aibă cunoşţinţele, competenţele şi experienţa profesională necesare îndeplinirii atribuţiilor funcţiei;

b) Să aibă o bună reputaţie şi să acţioneze cu onestitate şi integritate;

c) Să îndeplinească cerinţa de guvernanţă.

Reputaţia, onestitatea şi integritatea persoanei evaluate sunt luate în discuţie atât înainte de desemnare, cât şi pe parcursul desfăşurării activităţii, în cazul în care există evidenţe relevante care să indice un posibil risc legat de aspectele menţionate în Art. 13 al Regulamentului.

Pentru evaluare se iau în considerare inclusiv aspecte şi situaţii minore care, cumulat, pot avea impact semnificativ asupra reputaţiei persoanei evaluate.

Potrivit Art. 25, evaluarea adecvării este realizată de către ASF sau de entitatea reglementată prin diferite modalităţi, canale şi instrumente, printre care: diplome şi certificate, scrisori de recomandare, curriculum vitae, interviuri şi chestionare.

Cerinţele enunţate de ghidului emis de ESMA şi EBA se aplică nu doar entităţilor supravegheate de ASF, ci şi membrilor din conducerea instituţiilor de credit. Regulamentul BNR nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit conţine o secţiune dedicată membrilor structurii de conducere, însă acesta nu a fost încă actualizat pentru a implementa ghidul european.

Opinia Cititorului ( 20 )

 1. Make, tot respectul pentru integritatea jurnalistica, dar mai ales pentru talentul in domeniu. Lasand la o parte continutul textului, modalitatea fabuloasa de exprimare se cunoaste imediat.

  Referitor la Gradinescu si Marcu, ei ca si Iohannis, Ciuca si Ciolacu reprezinta tragedia Romaniei. Astia nu sunt nici analfabeti functionali, sunt analfabeti nefunctionali. Dar... ce mult le place confortul, banul... si ce tupeu au, mai ales in a reprezenta tot ce este la fel de josnic ca si ei. Se completeaza.  

  1. Felicitări domnule Goldstein că încă arătați adevărata față a ASF și BNR! Ați fost și ați rămas singurul ziar care face asta. Opinia publică largă încă nu înțelege și nu crede ce personaje mișună prin aceste instituții și mai ales pe ce salarii o fac. Din păcate apăreți mai rar în ultim timp în Ziarul Bursa. Este nevoie mai des de dumneavoastră și cu subiecte cât mai diverse despre adevărul din interiorul ASF și BNR (ex: pregătirea profesională a angajaților, cum au fost angajați și ce salarii au). Și articole spumoase despre domnișoarele din holurile ASF ...ca în vremurile bune

   Pentru că există Make citesc ziarul Bursa în fiecare zi. E singurul ziar financiar independent și cu abordări profesioniste.

  Cum sa redevina Marcu simbolul inimii curate si a mintii ascutite cand el nu are nici pe una nici pe ailalta? Si cum sa redevina ce nu a fost vreodata? Un biet nedumerit paralizat de propria nestiinta, o victima a ironiei sortii care pune omul in functii bine platite care sa ii arata goliciunea deplina.

  Motivatia ASF ca nu are definitie legala pentru buna reputatie este o minciuna prosteasca.

  Desi sunt incompetenti, Gradinescu si Marcu mai si fac pe prostii. 

  Dupa amenda CNCD, reputatia lui Bogdan Dragoi a devenit, oficial, incompatibila cu functia de presedinte SIF.

  Faptul ca ASF nu il demite din functie pe Dragoi, este o dovada clara a coruptiei ASF, in mod direct a lui Gradinescu si Marcu si a faptului ca ei fac parte din Cooperativa lui Lakis si Dragoi.Totul este la lumina zilei. 

  1. Dar si cu functia de membru CA la BRD.

  Gradinescu vicepresedintele pauzei mentale.

  1. Pauza mintala permanenta si ireversibila. A ingropat piata de capital.

  FELICITĂRI! Textul este o lecție de jurnalism. ASF secafunda in ridicol și trage toata economia in cloaca dragoilor. Pensiile, asigurările și investițiile tuturor sunt pe mana unor ticăloși analfabeti.

  Felicitari dl. Goldstein si ziarului Bursa pt. prezentarea situatiei din ASF.

  Dar cand Bogdan Dragoi a tinut AGA la SIF 5 in strada si manca hamburger direct de pe capota masinii o fi dat dovada de comportament exemplar, demn de un președinte de SIF cu o buna reputatie? Oricum ASF a ingropat problema adunarii din strada si nu i-a aplicat nici o amenda.

  1. L-a amendat pe Ciurezu. Ciurezu e si el mare om, mare caracter, dar in comparatie cu mafia asta, Ciurezu e sfant. Se vedea si in pretul actiunii.

  Legea 74/2015 este o transpunere a Directivei UE 2011/61.

  In limba engleaza : "the persons who effectively conduct the business of the AIFM are of sufficiently good repute and are sufficiently experienced also in relation to the investment strategies pursued by the AIFs managed by the AIFM" 

  In lege : " persoanele care conduc în mod efectiv activitatea AFIA au o bună reputaţie şi o experienţă suficientă conform reglementărilor A.S.F., inclusiv în legătură cu strategiile de investiţii urmărite de FIA administrate de AFIA" 

  Nu prea se defineste nici in directiva dar as remarca ca in traducere a disparut "sufficiently".

  In concluzie intrebarea trebuie pusa la UE ce au vrut sa spuna cu asta pt. ca daca ii lasam ASF-ul sa decida , vor abuza in continuare definind cu dubla masura. 

  1. Omule, cand citesti un articol, tu il si intelegi? Pentru ca tot articolul iti demonstreaza fara putinta de tagada, ca buna reputatie nu trebuie definita de lege si ca definitia se ia din dictionarul limbii romane. Dupa ce citesti un articol bine gandit si bine facut si bine argumentat, cum este acesta, este de asteptat sa faci un progres. Tu, nu. Esti Gradinescu?

   Ce influenta toxica are autoritatea corupta asupra mintilor inguste!

   Iata un om care, daca un Gradinescu spune ca nu are definitie, il crede si are si idei ca trebuie mers la sursa. Presupunand ca comentariul este, totusi, al unui om cinstit, el se constituie intr-o oglinda a nivelului cetatenilor din piata de capital care se lasa tunsi ca oile, cu incredere. De aici apare si dispretul Cooperativei, a carei conceptie implicita este ca idiotii trebuie deposedati. 

  Mai bine abate vanatul cu coarne si vulpile rosii Si iepurii mici , de ieri a inceput cu Porsche pe aici. De aceea iti zic sa ne unim si din Frankfurt sa le vorbim, cam cat o sa coste un Porsch de hartie, sa l punem si noi la parpriz de fudulie.Vom face si o mica gargara, e bun pretul sau e o vrajeala, poze oricum iti trimit eu, al Tau vechi amic!

  Dar cei de la BNR si BRD au raspuns?

  Articolul este o demonstrație logica fără cusur. Numai ca dacă ai in fata un analfabet grandoman devine inutila. Răspunsul ASF este o ipocrizie. Cu cei mici trosnește scurt sancțiuni uluitoare cu motivarea pompoasă ASF este singura autoritate care asigura echilibrul pieței . Cu gușterii astia i se înmoaie genunchii lu domnu Goemarcugradi. Cică nu e clară legea. Nu, cu Hoții legea e ca plastilina , nu-i așa ? Altfel, felicitări Bursa, felicitări dlui Make, text rarisim in presa noastră .

  Mâna de porțelanuri inima zburdalnică . Minte putina, voința ioc. Drăgoi Bogdan e cel care a șocat piața cu vot împotriva dividendelor la SIF5 . Vot împotriva dat de pe capota mașinii care vot ne-a ținut captivi un an. Asta e reputația . Drăgoi Bogdan e cel care face răscumpărări cât sa își îndese in buzunar milioane de acțiuni . Ăla care a parcat acțiunile lu Najib in fondurile exotice ale lui Juravle pe comision de 12%. Da, omul are o reputație imaculata. Felicitări dle Goldstein!

  1. si anume il constrange ca pe ceilalti sifisti sa isi vanda actiunile nerepartizand niciun dividend si imediat cum a scapat de toate sifurile scutura dividende de sute de milioane, genialitatea fiind ca le da unei firme mame numita EGB CEPS Holding, firma care de cel putin 2 ani era stersa din registrul comertului. Tipul de la firma de audit care a aprobat aceasta sminteala s-a facut imediat dupa ce am fost la ei la sediu profesor de matematica la Londra, contrar maximei cainele nu pleaca de la macelarie...

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

unbr.ro
danescu.ro
arsc.ro
raobooks.com
heidi-chocolate.com
Stiri Locale

Curs valutar BNR

01 Mar. 2024
Euro (EUR)Euro4.9699
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5984
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.1913
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8083
Gram de aur (XAU)Gram de aur303.5750

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
uniprest.ro
hipo.ro
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb