Abonament gratuit
Videoconferinţa “Antreprenoriat fără gen”Videoconferinţa “Antreprenoriat fără gen”

MINISTRUL MUNCII:"Guvernul a aprobat ordonanţa privind salarizarea bugetarilor"

Laura Boico
Ziarul BURSA #Macroeconomie /

"Guvernul a aprobat ordonanţa privind salarizarea bugetarilor"

Actualizare 19:45 MApN:"Aproximativ 70% din personalul sistemului de apărare va beneficia de o măsură reparatorie"

Aproximativ 70% din personalul instituţiilor din sistemul naţional de apărare va beneficia de o măsură reparatorie prin aplicarea modificărilor aduse Ordonanţei de urgenţă privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării Naţionale (MApN).

"În Ministerul Apărării Naţionale, potenţialii beneficiari, în număr de aproximativ 33.000, vor primi începând cu luna august 2016, 50% din cuantumul sumei compensatorii corespunzătoare soldei de merit, aflată în plată la nivelul anului 2009, respectiv diferenţa de 50% începând cu luna august 2017.Cuantumul soldei de merit se determină prin aplicarea unei cote de 20% asupra soldei de funcţie, aflată în plată la 31 decembrie 2009. În prima etapă, se va acorda 50% din acest cuantum", se precizează în acelaşi comunicat.

(G.F.)

----------------

Actualizare 19:15 Guvern: Cheltuieli de 873 de milioane lei anul acesta şi 2,6 miliarde de lei în 2017, pentru salarizarea bugetarilor

Cheltuielile bugetare estimate în 2016 pentru aplicarea noilor măsuri privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice sunt estimate la 873 milioane lei, iar pentru 2017 totalizează 2,6 miliarde lei, se arată într-un comunicat de presă al Guvernului.

Potrivit sursei citate, sistemul de salarizare pentru personalul bugetar din sănătate şi educaţie va fi restructurat începând cu luna august 2016, iar de aceste modificări vor beneficia aproximativ 650.000 de salariaţi din cadrul tuturor familiilor ocupaţionale.

În cazul personalului din aparatul propriu al ministerelor, eliminarea diferenţelor de salarizare se va face prin acordarea a 70% din nivelul de salarizare al Secretariatului General al Guvernului, însă în situaţia în care salariile de bază calculate la nivelul menţionat sunt mai mici, se păstrează nivelul salariilor aferente lunii iulie 2016.

În sectorul de Apărare, pentru personalul militar, poliţişti din aceeaşi instituţie publică, respectiv unitate, soldele de funcţie/salariile de funcţie în care nu au fost cuprinse sumele compensatorii corespunzătoare soldei de merit/ salariului de merit la nivelul anului 2009, vor fi stabilite la nivelul în plată al soldelor de funcţie/salariilor de funcţie care cuprind aceste sume compensatorii. Aceste drepturi salariale se vor acorda în două etape: 50% din acestea începând cu luna august 2016 şi 50% începând cu luna august 2017, precizează comunicatul Guvernului.

Ordonanţa reglementează şi situaţia pentru personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor şi nu beneficiază de suma compensatorie inclusă în anul 2010 în salariul de bază, prin acordarea unei sume compensatorii aferentă titlului ştiinţific de doctor stabilită la nivelul similar în plată pentru aceeaşi funcţie, grad didactic, tranşă de vechime în învăţământ şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic din învăţământ, respectiv grad/treaptă profesională şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă la celelalte categorii de personal din instituţia, autoritatea publică, unitatea/unitatea similară.

De asemenea, în sistemul de salarizare din sănătate se va stabili, începând cu luna august 2016, o grilă de salarizare cu valori nominale ale salariilor, în vederea eliminării inechităţilor existente.

"Stabilirea unei creşteri suplimentare de aproximativ 10% faţă de restul funcţiilor a salariilor debutanţilor, în vederea creşterii atractivităţii carierei în sistemul public de sănătate. De exemplu, salariul de încadrare al unui medic din unităţi clinice va fi între 2.364 de lei şi 2.944 de lei, în funcţie de vechime, iar al unui asistent medical între 1.960 lei şi 2.441 lei, în raport de vechimea în muncă. Salariul unui medic primar din serviciul de ambulanţă sau primiri urgenţe va fi între 4.371 lei şi 5443 lei. De asemenea, cuantumul salariului lunar brut/soldei brute lunare luat/luate în calcul la stabilirea bursei de rezidenţiat este stabilit la nivelul de 4.749 lei", se mai arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, prin aplicarea acestei grile se elimină inechităţile salariale pentru toţi cei aproximativ 163.000 de angajaţi din sistemul de sănătate.

De asemenea, începând cu luna august 2016, va avea loc şi restructurarea completă a sistemului de salarizare pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, prin stabilirea unei grile de salarizare cu valori nominale ale salariilor, în vederea eliminării inechităţilor existente.

Astfel, pentru un profesor cu studii superioare de lungă durată, grad didactic I, vechime între 1-6 ani, salariul de bază va fi între 1.896 şi 2.361 lei, iar pentru un profesor debutant salariul va fi între 1.700 şi 2.117 lei. Pentru un profesor universitar cu vechime în învăţământ între 6-10 ani, salariul de bază va fi între 2.991-3.465 lei, va creşte gradual, în funcţie de vechime, ajungând, în cazul persoanelor cu peste 40 de ani de vechime la 6.935 de lei.

Tot de la 1 august se va stabili o creştere suplimentară de aproximativ 10% faţă de restul funcţiilor a salariilor debutanţilor, în vederea creşterii atractivităţii carierei în sistemul de învăţământ.

"În situaţia în care salariul brut determinat potrivit actului normativ adoptat astăzi este mai mare decât cel aferent lunii iulie 2016, se va acorda 50% din creşterea rezultată începând cu luna august 2016 şi 100% începând cu luna decembrie 2017. Astfel se elimină inechităţile salariale pentru aproximativ 280.000 de cadre didactice şi personal auxiliar din învăţământ", precizează Guvernul.

Ordonanţa reglementează şi acordarea indemnizaţiei pentru învăţământul special (15% din salariul de bază), a gradaţiei de merit (25% din salariul de bază), a indemnizaţiei de diriginte (10% din salariul de bază), a cuantumului compensaţiilor tranzitorii pentru personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare şi control, dacă acesta îndeplineşte condiţiile de acordare prevăzute de lege.

Nu în ultimul rând, începând cu luna ianuarie 2017, se va introduce un sistem de premiere bazat pe condiţii de reformă şi criterii de performanţă pentru personalul din sistemul de sănătate, iar din luna ianuarie 2018 şi pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ.

În aceste condiţii, ordonatorii de credite pot acorda premii anuale, semestriale şi trimestriale, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut în statul de funcţii, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget, în condiţiile îndeplinirii condiţiilor de reformă şi a criteriilor de performanţă, condiţii care vor fi elaborate de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării ştiinţifice şi vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

De asemenea, pot fi acordate premii anuale, semestriale şi trimestriale, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile dar numai după aprobarea condiţiilor de reformă şi a criteriilor de performanţă prin hotărâre a Guvernului.

Un alt element de noutate al OUG are în vedere înfiinţarea registrului general de evidenţă al persoanelor plătite din fonduri publice, pentru a avea o evidenţă clară a angajaţilor din sistemul bugetar. Modul de aplicare va fi stabilit prin Hotărâre a Guvernului.

(S.A.)

-----------

Actualizare 18:25 Ministerul Sănătăţii: "Creşterile salariale se aplică pentru 163.000 de persoane"

Creşterile salariale din domeniul medical se vor aplica pentru 163.000 de persoane în urma aprobării de către Guvern a ordonanţei de urgenţă pentru salarizarea în sistemul public, majorările pentru medici fiind cuprinse între 294 şi 914 lei, a transmis Ministerul Sănătăţii prin intermediul unui comunicat.

Astfel, medicul primar gradaţia 5 va avea o creştere de 914 lei, medicul specialist gradaţia 5 - 557 lei, medicul rezident anul VI-VII - 746 lei, medicul rezident anul III - 294 lei, iar medicul rezident anul I - 312 lei.

"Întrucât ordonanţa prevede creşterea salariilor de bază, pentru medicii rezidenţi s-a majorat plafonul de la care se acordă bursa de rezident până la 4.749 lei. Se menţine valoarea lunară a bursei de 670 lei", se arată în comunicat.

De asemenea, pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar au fost stabilite salarii de bază pe funcţii, grade, trepte profesionale şi gradaţii diferenţiate pe unităţi clinice, unităţi neclinice, servicii de ambulanţă şi structuri de primiri urgenţe, anatomie patologică şi medicină legală.

"În termeni practici, această măsură vrea să stimuleze ocuparea posturilor în unităţi unde se constată deficit de personal. Vorbim despre secţiile sau compartimentele cu paturi de ATI/TI şi de transport neonatal. Personalul din aceste unităţi va fi inclus în capitolul serviciilor de ambulanţă şi compartimentelor de primiri urgenţe şi va primi salarii de bază mai mari", menţionează Ministerul Sănătăţii.

Noile salarii intră în vigoare începând cu data de 1 august.

(S.A.)

-----------

Actualizare 15:39 Pîslaru: "Instituţiile publice şi agenţiile vor raporta datele bugetarilor într-un registru de evidenţă, similar REVISAL"

Datele privind veniturile salariale ale angajaţilor din instituţiile publice şi agenţii vor fi raportate într-un registru de evidenţă generală, în baza unui articol nou introdus în ordonanţa de urgenţă privind salarizarea bugetarilor, a anunţat ministrul Muncii, Dragoş Pîslaru, astăzi, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria, potrivit unor surse din presă.

"În această ordonanţă veţi găsi ceva nou: un articol, 7, care aduce o premieră foarte importantă. Este vorba de obligativitatea tuturor instituţiilor publice şi agenţiilor de a raporta datele într-un registru de evidenţă generală, similar cu cel pe care îl cunoaşteţi pentru sectorul privat şi anume REVISAL. Este foarte important, noi vom integra, practic, un singur registru, pentru care metodologia se va stabili prin HG ulterior. Vom avea, pe baza acestei prevederi, o evidenţă centralizată a tuturor angajaţilor din sectorul public. Am spus-o de mai multe ori şi nu ca o lamentaţie, ci ca o constatare a iresponsabilităţii din trecut în ceea ce priveşte salarizarea în zona publică şi a ignoranţei, dacă vreţi o formă mai uşoară, care era de natură să permită construcţia măririlor salariale plecând de la 300 - 400 de mii de oameni într-un sistem de 1,2 milioane. Printr-un efort aproape sisific am reuşit să ajungem undeva la 700 de mii de oameni din 1,2 milioane, ca să ne fundamenteze aceste două sectoare - Sănătate şi Educaţie, om cu om, şi să ne permită extrapolare cât de cât rezonabilă pentru impactul pe celelalte sectoare", a declarat Pîslaru, în conferinţa de presă având ca subiect principal ordonanţa privind salarizarea bugetarilor.

Ministrul Muncii a specifiat că, atât el personal, cât şi premierul, şi Guvernul, îşi asumă ca "oricine va dori să facă un calcul referitor la salarizare să poată avea o bază de date".

"Ca să ştim pe ce cheltuim banii, care este salariul de încadrare de bază, care sunt sporurile, indemnizaţiile, om cu om. Este vorba de a avea o evidenţă a ce cheltuim. Ca în orice firmă, pentru orice administrator din această ţară este firesc să ştim efectiv care sunt cheltuielile de personal, dar nu agreat, să le pot urmări individual. Cred că această prevedere nu este doar una simbolică. Înseamnă o nouă paradigmă în a crea politici salariale bazate pe evidenţe, pe date. Este o măsură extrem de concretă care va reaşeza şi va repune pe cu totul alte principii posibilitatea de a lucra o lege de salarizare unitară care să aibă sens. Şi să putem testa, să putem modela într-un mod în care multe alte state o fac deja", a explicat Pîslaru, conform aceloraşi surse.

--------

Actualizare 15:17

Sistemul de salarizare pentru personalul bugetar din sănătate şi educaţie va fi restructurat începând cu luna august 2016, iar de aceste modificări vor beneficia aproximativ 650.000 de salariaţi din cadrul tuturor familiilor ocupaţionale, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Guvernul a aprobat astăzi o Ordonanţă de Urgenţă care modifică şi completează OUG 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, în scopul de a îndrepta erorile făcute în ultimii cinci ani în salarizarea sistemului bugetar. Actul normativ este rezultatul consultărilor în cadrul mai multor întâlniri cu reprezentanţi ai tuturor familiilor ocupaţionale.

Cheltuiala bugetară pe care o presupune aplicarea noilor măsuri în 2016 este estimată la 873 milioane lei, iar pentru 2017, la 2,6 miliarde lei, conform sursei citate.

(L.B.)

-------

Guvernul a aprobat, astăzi, ordonanţa de urgenţă privind salarizarea bugetarilor, de prevederile acesteia urmând să beneficieze peste 650.000 de persoane din administraţia publică centrală, a declarat ministrul Muncii, Dragoş Pîslaru, într-un briefing la Palatul Victoria, potrivit unor surse din presă.

"Să nu uităm că această ordonanţă (...) este despre oameni, despre oameni care ne-au comunicat frustrările pe care le au în sistem, ne-au comunicat încurajările pentru rezolvarea acestor disfuncţionalităţi. Ce facem noi astăzi, prin adoptarea acestei ordonanţe de urgenţă? (...) Încercăm să rezolvăm, să corectăm nişte inechităţi, nişte disfuncţii majore care s-au strâns de ani de zile în sistemul public de salarizare, după o încercare ratată în 2010 de a avea o lege-cadru care nu s-a aplicat niciodată, deşi ar fi putut să fie începută, să fie aplicată de ani de zile. Nu vom rezolva absolut toate problemele prin această ordonanţă, dar ştim exact ce rezolvăm, ştim pe ce date stăm şi ştim că peste 650.000 de oameni din administraţia publică centrală vor beneficia de prevederile acestei ordonanţe", a afirmat Pîslaru.

Prevederile OUG se vor aplica în două etape, astfel încât o parte dintre acestea vor intra în vigoare la 1 august 2016, urmând ca întreaga grilă de salarizare să fie aplicată din decembrie 2017.

Ministrul a mai spus că această ordonanţă vizează în primul rând corecţiile din sistemul public de salarizare.

"Ne ocupăm de corecţiile care ţin de un principiu aflat şi în Constituţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii - la muncă egală plată egală. Şi acest principiu este un principiu-cheie pe care noi îl aplicăm, având în vedere că persoanele care aveau aceeaşi funcţie, aceeaşi vechime, (...) în acelaşi birou, aveau salarii diferite datorită unor prevederi legale haotice din trecut. Acest lucru îl corectăm pentru întreaga administraţie publică din România, mai ales în zona funcţionarilor publici centrali şi locali", a explicat Dragoş Pîslaru.

Pîslaru a precizat că ordonanţa corectează şi "disfuncţionalităţile majore" privind modul în care sunt salarizaţi cei din sectorul medical.

"În sectorul de sănătate, pe lângă problemele, crizele, pe care le avem acum una după alta, care izvorăsc tot din trecut, observăm că există nişte disfuncţionalităţi majore în modul în care sunt salarizaţi cei din sectorul medical şi observăm că există deja o penurie de personal, ca urmare a faptului că din ce în ce mai multe cadre medicale, în ultima vreme, în mod accelerat au părăsit ţara. Atunci a fost necesar aici să venim cu o reaşezare a grilei, apropierea de principiile legii-cadru 284 şi rezolvarea disfuncţionalităţilor atât pe orizontală, la nivel sistemic, în toată ţara, astfel încât un medic de o funcţie şi o vechime, (...) indiferent unde ar fi în ţară, să aibă acelaşi salariu de bază. Şi un lucru iarăşi foarte important, pe verticală, ceea ce înseamnă aşezarea vechimilor, ca să existe un anumit progres în carieră, pe care un cadru medical poate să îl aibă. În acelaşi timp, în sistemul medical am introdus ideea de bonus de performanţă, care de la începutul anului viitor va reprezenta 2% din masa salarială", a mai declarat Pîslaru.

În privinţa salarizării din domeniul Educaţiei, grila este similară cu cea din Sănătate, a spus ministrul Muncii.

"Pentru sectorul de Educaţie, (...) problemele pe care le-am discutat cu colegii din învăţământ nu au fost pe fond. Noi venim cu o grilă la fel ca la Sănătate, care are iarăşi accent pe zona de debutanţi, pe zona de funcţii auxiliare (...) şi aşezăm (...) lucrurile pe temeiul acesta al unei legi uitare, anulând, abrogând o lege specială care a fost dată de la an la an începând cu 2011, este vorba de Legea 63, care crea practic un statut special familiei ocupaţionale din învăţământ", a explicat Pîslaru.

Acesta a precizat că 50% din beneficiile pe care le aduce grila de salarizare în Educaţie vor intra în vigoare de la 1 august. "50% din beneficiile pe care le aduce grila vor intra în vigoare începând cu 1 august (...) 2016, iar la sfârşitul anului viitor va intra întreaga grilă, cu toate beneficiile ei. Din decembrie 2017, vom avea întreaga grilă aplicată, urmând ca de la 1 ianuarie 2018 să existe şi acest bonus de 2% din masa salarială şi pentru sistemul de educaţie", a spus ministrul Muncii.

Pîslaru a mai afirmat că ordonanţa rezolvă şi inechităţile din aparatul propriu central al ministerelor. "Există în acest moment din ce în ce mai multe posturi vacante în administraţia centrală. Este fără precedent ceea ce se întâmplă şi există o corelaţie perfectă, robustă, între locurile vacante şi ministerele care au (...) salariile mici, sub media din administraţia centrală. (...) Am luat ca reper o medie a salarizării în aparatele proprii ale ministerelor şi anume 70% din grila Secretariatului General al Guvernului şi am folosit-o ca reper pentru a ridica şapte ministere, plus Ministerul Economiei, care (...) a fost deja avut în vedere cu ceva timp în urmă, de a le aduce la (...) un nivel minim de motivare, de stimulare, pentru ca să se poată ocupa prin concurs poziţiile vacante. (...) Au existat concursuri de ocupare a poziţiilor vacante şi nu s-au ocupat, deci nu este vorba numai că există aceste posturi, ci lumea nu a venit pentru un salariu de 1.600-1.700 de lei, cum de exemplu este la Ministerul Comunicaţiilor sau Ministerul Culturii, Ministerul Mediului", a adăugat Dragoş Pîslaru.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro
Cabinet de avocatTMPS