Preşedintele Electroargeş acuză ASF de abuz în relaţia cu conducerea societăţii

A.I.
Piaţa de Capital / 23 noiembrie 2020

Preşedintele Electroargeş acuză ASF de abuz în relaţia cu conducerea societăţii

Săptămâna trecută, Autoritatea l-a sancţionat pe preşedintele Electroargeş cu amendă de 110.000 lei

Constantin Ştefan, preşedintele Consiliului de Administraţie al Electroargeş (ELGS) acuză Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) de noi acţiuni de abuz de drept în relaţia cu conducerea societăţii, se arată într-un raport al emitentului remis, astăzi, Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Este o reacţie faţă de decizia supraveghetorului pieţei din 20 noiembrie 2020, prin care Autoritatea l-a amendat pe Constantin Ştefan cu suma de 110.000 lei, ASF justificându-şi decizia prin faptul că Preşedintele Consiliului Electroargeş, prin conduita sa, a afectat/lipsit de efect dreptul legal lui Tudor Dumitru de a obţine convocarea AGA /completa ordinea de zi cu rezoluţiile propuse de acesta, cu respectarea termenelor legale.

În comunicatul de astăzi, Constantin Ştefan arată că, în anul 2018 ASF i-a aplicat o primă amendă de 15.000 lei pentru că nu ar fi completat ordinea de zi la solicitarea acţionarului Tudor Dumitru. Electroargeş şi Constantin Ştefan au contestat decizia în instanţă, iar Curtea de Apel Bucureşti a anulat-o, reţinându-se că interpretarea ASF este nelegală şi netemeinică, deoarece fapta invocată nu era prevăzută drept contravenţie de textul de lege menţionat de către ASF, se arată în raport.

În acest an, Electroargeş convoacă AGOA pentru 27/28 aprilie, iar în legătură cu acea adunare, acţionarul semnificativ Tudor Dumitru a formulat o nouă cerere de completare a ordinii de zi, solicitând includerea a peste 35 de puncte, despre care Constantin Ştefan spune că în mare parte nu aveau legătură cu atribuţii ale AGA, iar altele nici nu puteau să fie votate, deoarece nu erau de competenţa AGOA (de exemplu solicitarea să se voteze de către AGA atragerea răspunderii administratorilor).

"Cererea acţionarului a fost analizată de către Electroargeş, sens în care s-a considerat că nu este nici posibilă şi nici necesară completarea AGOA, cu punctele solicitate de către acest acţionar, fiind comunicat punctual, pentru fiecare solicitare, care sunt motivele", se arată în comunicatul de astăzi a Electroargeş.

Ulterior Tudor Dumitru s-a adresat ASF, iar Autoritatea a emis o decizie prin care l-a amendat pe Constantin Ştefan cu 60.000 lei pentru că nu ar fi completat ordinea de zi a AGOA la cererea acţionarului semnificativ.

"De această dată, probabil dată fiind soluţia Curţii de Apel Bucureşti (pe care ASF o atacă cu recurs), se poate observa că ASF încadrează fapta ca fiind încălcarea dispoziţiilor art. 46, alin. 4, din Legea nr. 24/2017, dispoziţii evident generale care nu au legătură cu situaţia, contrazicându-se în mod expres în propria argumentaţie anterioară, cuprinsă în Decizia ASF nr. 1160/26.09.2018, în care a susţinut că fapta de a nu completa ordinea de zi ar fi prevăzută de un alt text de lege, şi anume de art. 126 din Legea nr. 24/2017", se menţionează în comunicat.

De asemenea, se adaugă: "Mai mult, după ce ASF precizează un alt text de lege decât cel anterior menţionat în actele emise pentru aceeaşi faptă, se înţelege a se suplimenta sancţiunile şi cu aplicarea unei sancţiuni în legătură cu presupusa nerespectare a obligaţiei de transparenţă, şi anume faţă de faptul că Electroargeş nu ar fi publicat un raport curent prin care să anunţe investitorii că Tudor Dumitru ar fi solicitat completarea ordinii de zi, chiar dacă această solicitare nu a fost aprobată".

Conform raportului remis de Constantin Ştefan, interpretarea anterioară a ASF, cuprinsă în decizia din 2018, era că nu există o asemenea obligaţie.

"Deşi se invocă acest fapt, ASF înţelege a răspunde, cu maximă nonşalanţă, că s-ar fi modificat legislaţia, şi că din acest motiv şi-ar fi schimbat poziţia anterioară, invocând în mod expres: «legislaţia aplicabilă la acel moment, respectiv Regulamentul CNVM nr. 1/2006, nu impunea în mod expres emitenţilor obligaţia de a publica rapoarte curente cu privire la primirea unei cereri de completare a ordinii de zi a AGA». În realitate, chiar dacă textul Regulamentului CNVM nr. 1/2006 nu prevedea în mod expres situaţia invocată de către ASF, orice persoană interesată poate verifica că la data AGOA din 27/28 aprilie 2018 cât şi la dată AGOA din 27/28 aprilie 2020 erau în vigoare aceleaşi dispoziţii legale care defineau informaţiile privilegiate, cât şi obligaţia de a publica rapoarte curente, respectiv dispoziţiile art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 596/2004 şi art. 114 din Legea nr. 24/2017 - deci nu există absolut nicio justificare pentru care ASF să interpreteze în două maniere diferite aceeaşi situaţie", se arată în raportul de astăzi semnat de Constantin Ştefan.

Printr-o decizie din 5 august 2020, ASF instituie în sarcina consiliului de administraţie al Electroarges obligaţia de a convoca AGOA în 45 de zile, cu punctele de pe ordinea de zi solicitate de către Tudor Dumitru, deşi la acea dată, AGOA tocmai avusese loc, se mai menţionează în raportul Electroargeş, adăugându-se că ASF a ignorat complet acea situaţie, deşi a fost invocată în mod expres de către Electroargeş.

"Practic, ASF obliga Electroargeş să rediscute hotărârile AGOA tocmai adoptate, aspect de neprimit", se menţionează în raport.

După ce se formulează contestaţia la ASF, Autoritatea, cu invocarea unei argumentaţii despre care Constantin Ştefan spune că este absolut hilară, revine asupra obligaţiei de convocare a acţionarilor pe care o revocă, şi nu admite contestaţia pe motiv că nu se pot rediscuta hotărârile AGOA anterior aprobate într-o nouă adunare, ci cu argumentaţia că Tudor Dumitru ar fi renunţat la solicitare.

Deoarece compania nu a fost în măsură să ţină AGOA convocată pentru datele de 27/28 aprilie 2020, adunarea a fost ulterior amânată pentru 4/5 august.

Conform raportului Electroargeş, Tudor Dumitru reiterează la începutul lunii iulie exact cererea pentru care a fost dispusă amendarea anterioară a preşedintelui Consiliului companiei, de această dată cu solicitarea de a fi convocată o nouă AGOA, deşi acesta cunoaştea că la data de 2 iulie 2020 era convocată şedinţa CA prin care fusese aprobată convocarea AGOA pentru data de 5 august 2020, deoarece acesta face parte din Consiliul de Administraţie Electroarges.

"Prin Decizia nr. 1379/20.11.2020 se amendează din nou preşedintele CA al Electroarges, cu suma istorică de 110.000 lei, pentru faptul că nu ar fi convocat AGOA, care a avut loc la data de 4 august 2020, pentru a fi discutate aceleaşi solicitări ale acţionarului Tudor Dumitru, pentru care anterior aceeaşi persoană a fost sancţionată prin Decizia ASF nr. 957/05.08.2020, deci de două ori pentru exact aceeaşi fapta!", se arată în comunicatul Electroargeş.

De asemenea se adaugă că amenda este aplicată deşi se face cunoscut Autorităţii că Tudor Dumitru şi-a valorificat dreptul de a solicita convocarea AGOA, prin formularea acţiunii de autorizare convocare AGA, ce face obiectul unui dosar aflat pe rolul Tribunalui Specializat Argeş, şi că ASF nu se poate suprapune cu atribuţiile instanţei de judecată, aceasta fiind singura care poate analiza dacă Electroargeş a refuzat sau nu justificat cererea acţionarului.

"Poziţia fermă a societăţii Electroargeş este că ASF, sau persoanele din conducerea acestei instituţii, abuzează în continuare de atribuţiile prevăzute de lege, strict pentru a aplica amenzi şi a destabiliza activitatea societăţii, din motive oculte (care însă vor fi lămurite cu siguranţă). Este evident că măsurile ASF au drept obiectiv amendarea cu orice motivare, chiar şi contradictorie şi nelegală, şi nu au niciun temei legal, acestea vizând în mod subiectiv doar pe preşedintele Consilului - Ştefan Constantin", se precizează în raport.

Totodată se apreciază drept fapt şi mai grav că din dorinţa de a fi aplicate sancţiuni preşedintelui Electroargeş, ASF insistă în interpretări precum că orice solicitare a unui acţionar de convocare a unei AGOA trebuie să determine neapărat o asemenea convocare, şi că societatea nu poate cenzura niciuna dintre aceste solicitări, indiferent de conţinutul acestora.

"Pentru a demonstra practic că este de neprimit această interpretare, şi că, implicit, ASF propagă pe piaţa de capital interpretări care încurajează abuzul de drept, deşi ar trebui să protejeze piaţa de asemenea interpretări şi abuzuri, Electroargeş va solicita în toate societăţile în care are calitatea de acţionar îndreptăţit să solicite convocarea AGOA, noi convocări ale AGOA, pentru a fi rediscutate absolut toate hotărârile AGOA adoptate pentru anul 2020", se arată în raportul companiei semnat de preşedintele Constantin Ştefan, adăugându-se: "Pentru ca să fie evident că poziţia ASF este complet neîntemeiată, Electroargeş va face asemenea solicitări în mod repetitiv, similar solicitărilor acţionarului Tudor Dumitru, din moment ce ASF califică asemenea demersuri că fiind complet legitime".

În măsura în care aceste solicitări nu vor fi primite, şi nu se vor convoca AGOA, se va solicită ASF să aplice propriile interpretări cuprinse în actele administrative menţionate (că orice solicitare a unui acţionar îndreptăţit trebuie să determine neapărat convocarea AGOA şi că acestea nu se pot cenzura), şi să aplice, similar cu cele aplicate lui Constantin Ştefan, amenzi de peste 100.000 lei pentru refuzul persoanelor din conducerea societăţilor de a convoca AGOA, pentru fiecare refuz în parte, se mai arată în raport.

În sprijinul cererilor de sancţionare, compania va cita în mod expres poziţia ASF din decizia din data de 20 noiembrie 2020, faţă de care s-au dispus sancţiuni în cazul Electroarges, respectiv: "Potrivit prevederilor legale şi statutare incidente, administratorii societăţii au obligaţia de a da curs întocmai solicitării acţionarilor cu deţinerea calificată prevăzută de lege, astfel cum a fost formulată, aceştia neavând dreptul de a interveni asupra rezoluţiilor propuse de acţionari, în sensul eliminării/modificării acestora, adunarea generală a acţionarilor fiind singurul organ decizional în măsură să se pronunţe cu privire la admiterea/respingerea acestora".

De asemenea, Constantin Ştefan îşi exprimă convingerea că urmează să se dovedească, în cel mai scurt timp, veridicitatea susţinerilor Electroarges, respectiv că ASF şi-a exercitat abuziv atribuţiile prevăzute de lege, insistând în interpretări greşite ale dispoziţiilor legale, strict pentru a dispune sancţiuni disproporţionate. De asemenea, se menţionează că urmează să se dovedească, inclusiv în mod practic, că poziţia Autorităţii este de neprimit în legătură cu emitenţii listaţi pe BVB.

De menţionat că săptămâna trecută, Curtea de Apel Bucureşti a dat câştig de cauză ASF într-un litigiu împotriva lui Constantin Ştefan şi a societăţii Electroargeş, dispunând respingerea cererii ca neîntemeiată. Reclamanţii solicitaseră instanţei "anularea Deciziei de sancţionare nr. 936/18.07.2019 (...) şi, pe cale de consecinţă, revocarea tuturor măsurilor dispuse în acel temei , printre care şi cea a sancţionării Preşedintelui Consiliului de Administraţie al Electroargeş, Constantin Ştefan, cu amendă în cuantum de 16.000 lei şi cea a publicării Deciziei pe site-ul ASF".

Opinia Cititorului ( 3 )

 1. s-a deschis cutia pandorei la bursa....adio incredere in bursisica!

  GOLDSTEIN

  S A TERMINAT CASCAVALU LU TUDORICA SI FECALA? 

  TI AI GASIT ALT SPONSOR? 

  VEZI CA ASTA NU I DE CURSA LUNGA SI E SI TEPAR PE DEASUPRA

  OI VEDEA TU 

  Il doare in cot, isi da o prima dubla fata de amenda si gata, cand va intelege Asf-ul ca amenzile sunt platite tot de catre companii?

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda carte
APA NOVA
e-infra.ro
eximbank.ro
fngcimm.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

13 Iun. 2024
Euro (EUR)Euro4.9772
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6060
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.1441
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8891
Gram de aur (XAU)Gram de aur342.8803

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
roenergy.eu
rommedica.ro
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb