SIBIU - FUTURES & OPTIONS: 12-16 iulie 2004Derivatele pe acţiuni - tot mai atractive

Ioan Aleman
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital #Jurnal Bursier / 19 iulie 2004

Sumarul tranzacţiilor la BMFMS

Pe pieţele la termen organizate de Bursa din Sibiu s-au realizat 175 de tranzacţii în valoare de 4.967.758.000 lei materializate în 590 contracte futures şi opţiuni. Preţurile la care a fost tranzacţionat contractul futures euro/dolar cu scadenţa 30.09 au oscilat în intervalul 1,2300-1,2400. Pe piaţa opţiunilor cu scadenţa la sfîrşitul lunii septembrie, investitorii au preferat opţiunile de tip Call cu preţul de exercitare de 1,2400, pentru prime cuprinse între 100-200.000 lei/opţiune.

Preţul de cotare pentru scadenţa 30.09 al activul futures leu/euro s-a stabilit la 41.275 lei. Dolarul a fost tranzacţionat pentru sfîrşitul celui de-al treilea trimestru la 33.800 lei. În ultimele 52 săptămîni, moneda europeană s-a apreciat cu 10,74% faţă de moneda americană şi cu 11,63% (4.270 lei) în faţa monedei naţionale. În aceeaşi perioadă, cursul leu/dolar a crescut cu 0,8% (265 lei).

Preţurile de cotare ale derivatelor cu scadenţa 30 septembrie şi avînd drept activ suport acţiuni tranzacţionate la BVB au fost, în ultima şedinţă a săptămînii: DETLV - 7.350 lei, DESIF1 - 8.910, DESIF2 - 7.200, DESIF3 - 9.500, DESIF5 - 8.400, DERBR - 1.400 lei şi DESNP - 2.770 lei. Pentru investitorii de portofoliu care au iniţiat poziţii de vînzare futures pe aceste active s-au dovedit foarte atractive derivatele SIF5 cu un randament de 128,57%, RBR cu 105% şi SIF2 cu 100%.

Numărul total al poziţiilor futures şi options deschise este de 2.876.

Valoarea de închidere a contractelor futures pe grîu cu scadenţa august a fost stabilită la Budapesta la 116,55$/ tonă.

www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro