"Strategia de dezvoltare a României" sau cum să umbli după cai morţi fără nici o speranţă că ai putea să le iei vreodată potcoavele

Cornel Codiţă
Ziarul BURSA #Editorial / 24 iunie 2020

Cornel Codiţă

Pus în faţa subiectului, prima întrebare care cere răspuns este dacă această strategie mai este posibilă în condiţiile existente în România de azi, la anul de graţie 2020. Răspunsul meu fără echivoc şi fără urmă de ezitare este un NU tunător. Este adevărat, o asemenea strategie a fost posibilă şi chiar a fost pusă în practică în vremurile socialismului de cazarmă practicat în România post-belică,botezat cu fast şi ifose "societate socialistă multilateral dezvoltată". A fost vremea în care încoţopeniţii eternizaţi în "conducerea superioară de partid şi de stat", zero tăiat în patru în materie de înţelegere a fenomenelor sociale şi a dinamicii interdependenţelor lor neliniar-complexe, au avut la îndemînă şi sub control absolut toate instrumentele decizionale şi toată puterea, de la lege şi constrîngere, pînă la fără de lege şi crimă, pentru a hotărî "dezvoltarea României". Au făcut-o fie după dicteu de la Moscova, fie după inspiraţie de la Beijing şi Phenian, fie după cum i-a tăiat capul plin de rumeguşul unei ideologii de sorginte marxist-leninist-stalinistă, devenit prin clocire şi localizare, "ceauşism". Monopolul absolut al puterii şi supercentralismul decizional, în materie politică şi economică, respectiv hiperautoritarismul susţinut de instituţiile şi soluţiile de represiune extinsă, capabile să ţină sub control şi să

suprime practic orice formă de împotrivire sau de contestaţie socială cît de cît semnificativă, au fost, istoric, condiţiile de temei pentru impunerea de sus în jos a unui "model" botezat "dezvoltare socială". Faptul că în România zisa strategie a dus, în final, la un dezastru social extins, nicidecum la dezvoltare durabilă, este consemnat deja în neiertătoarea Carte a Istoriei.

Eliberată de coşmar acum trei decenii şi aflată faţă în faţă cu posibilitatea de a cupla cu un alt tip de viitor, România ar fi avut nevoie, desigur, de o gîndire strategică şi de capacitatea instituţională de a o proiecta în social. Tot ceea ce am putut să producem, prin forţe proprii, cît de cît semnifictiv, a fost "Strategia de la Snagov". O lungă listă de obiective politice şi economice juxtapuse, fără nici o coerenţă internă şi fără nici o soluţie de implementare. Politic, tot ceea ce s-a putut obţine a fost exprimarea pioasă a consensului partidelor aflate la ora aceea în prim planul politicii din România: da, acestea sunt şi obiectivele noastre! Adio şi la gară! După care, România s-a cufundat în oceanul "realităţilor" create de procesele extinse de dezindustrializare, decapitalizare, restructurare prin pierdere a celor mai multe sectoare economice şi a pieţei forţei de muncă, deprofesionalizare şi irosire susţinută a capitalului social, însoţite de o masivă îndatorare structurală, procese care au însoţit aderarea şI ulterior "acomodarea" noastră la sistemul Uniunii Europene. Acolo unde şI astăzi abia reuşim, intermitent, să ţinem capul la suprafaţă, între două lungi momente de "capul la fund".

Ar mai fi utilă, acum, o strategie de dezvoltare? Da! Problema este, însă, aceea că nu ne-o face nimeni, iar singuri, astăzi, suntem încă şi mai puţin capabili să o realizăm, decît eram acum trei decenii. Cît despre implementare, zeroul de atunci a mai crescut ceva şi a devenit un zero mult mai mare. De ce? În primul rînd datorită primitivismului gîndirii în materie socială. Atunci, ca şi acum, în siajul unui mecanicism economic de tip marxist-leninist, dezvoltarea socială este considerată echivalentă sau tot una cu dezvoltarea economică. Socialismul, spunea Lenin, înseamnă puterea sovietelor plus electrificare. Măcar, el vedea corelaţia dintre politic şi economic! În cel mai bun caz: "dezvoltarea economică determină dezvoltarea socială!" În premisa aceasta se află scufundaţi şi astăzi cei care încă mai glosează pe marginea subiectului strategiei de dezvoltare a României. Pentru a înţelege întregul trebuie spus că această perspectivă ascunde, mai precis ignoră, lasă de o parte ca şi cînd nu ar conta, patru cincimi din structura întregului. Fără instituţii, soluţii politice şi mecanisme de implementare, susţinute de decizii adecvate, nici un proiect de dezvoltare care, prin însăşi natura lui, este unul de termen mediu şi lung, nu este posibil. Starea actuală a sistemului şi a instituţiilor politice din România, începînd cu Constituţia şi terminînd cu calitatea "clasei politice" nu lasă nici o speranţă pentru constituirea sau promovarea unui proiect capabil să determine într-un viitor previzibil dezvoltarea României. În al doilea rînd, dezvoltarea nu este posibilă fără sporirea şi îmbogăţirea prin divesificare a capitalului social, a zestrei educaţionale şi de cunoaştere, de ştiinţă aplicată, creativitate şI inventivitate socială. Nu doar tehnic-ştiinţifică. Principalele sisteme şi instituţii care ar trebui să asigure sporirea capitalului uman sunt toate, la noi, în stare de ruină: educaţia, de la familie, la instituţiile învăţămîntului de stat şi de la mediile profesional-ocupaţionale, la instituţiile de cultură. În aceeaşi stare se află şI serviciile sociale, în special cel de sănătate. În sfîrşit, dezvoltarea socială nu este posibilă fără gestiunea eficientă a conflictualităţii sociale şi fără disiparea oportună a consecinţelor conflictelor sociale. Societatea României de astăzi, după trei decenii de "adaptare" continuă se scufundă într-o maree de conflictualitate generată nu doar de sursele noi, specifice noilor rînduieli, instituţii şi instrumente de interacţiune socială, specifice unui capitalism primitiv limitat la un capăt al scalei de procese intensive de distrugere, iar la celălalt de simpla supravieţuire, ci şi actualizării unor surse specifice trecutului recent, încă incomplet ars. Rezultanta principală este numai aparent paradoxală:creşterea conflictualităţii, concomitent cu creşterea costurilor sociale şi instituţionale pentru întreţinerea unei armate mereu nesatisfăcătoare şi, deci, necontenit în creştere, a "gardienilor oficiali ai ordinii şi păcii sociale", justiţie, poliţie, servicii de informaţii etc. deveniţi destul de repede, inevitabil, parte din problemă, mai mult decît soluţie la problemă.

Pentru toate aceste domenii şi lunga listă de probleme pe care fiecare le conţine, termenul-concept de dezvoltare este în mod clar insuficient, dacă nu chiar de-a dreptul irelevant. Mult înainte de speranţa dezvoltării, societatea României trebuie să ia în calcul şi să se confrunte cu problema refacerii infrastructurilor sociale fundamentale, de la economie la educaţie şi de la cultură la spiritualitate.

În lipsa unui asemenea demers, dezvoltarea, acolo unde eventual va mai apare, va fi doar un simplu şi trecător accident, pentru care noi nu vom fi de vină... niciodată! Ciot purtat de val ori scufundat de vîltorile istoriei şi nimic mai mult!

Opinia Cititorului ( 18 )

 1. Strategia de dezvoltare a economiei Romaniei ar trebui integrata in strategia de dezvoltare durabila a Romaniei 2030, cu cele 17 obiective revizuite. Strategia de dezvoltare durabila este de fapt o strategie de supravietuire a Romaniei dar si cea a UE, tot una de supravietuire.

  Planul de relansare economica promis de MFP ar trebui denumit Plan de Reparare economica dupa starea de Soc.  

  Sanatatea devine factor important alaturi de cultura si spiritualitate. La nivel mondial se pune problema schimbarii de paradigma care implica un nou model societal. 

  Intrebarea este cine creeaza acest model societal? Concluzia conferintei de ieri a fost ca e nevoie de oameni luminati si de darul nesperat al bunului Dumnezeu. 

  Artistii si intelectualii care acces la SURSA vor avea misiunea nobila de a manifesta acest model societal care sa asigure nu numai supravietuirea ci abundenta. 

  Daca schimbam constiinta saraciei cu cea a abundentei vom schimba si starea lumii.  

  Daca existenta noastra are sursa infinita a abundentei. cum se face ca noi suferim din cauza finantelor. Oamenii nu au ce manca zilnic.Istoria abundntei in afaceri , in cultura , in decoperirii stiintifice, in megacity, in transport, in tehnologie, in industrie, silicon valley, e prezenta din abunenta si in viata de zi cu zi saracie, oameni care raman fara loc de munca zilnic. Constiinta saraciei vine din din identificarea ta cu o existenta identitara limitata. Noi suntem fiinte infinite si deci abundente, apartinem fluxului infinit al abundentei.Oricat am lua din infinit ramane infinit, asemwnea banilor infiniti proveniti din creditare. 

  Daca am deschide pentru fiecare fiinta umana un cont infinit, cod si o cheie, cum ar arata lumea?Fiecare ar folosi banii pentru a-si indeplini potentialul maxim, toate nevoile si dorintele. 

  Abundenta este o stare a constiintei care creeaza abundenta infinita, pentru a-ti indeplini orice dorinta, generozitate infinita.daca ai constiinta saraciei niciodata nu vei avea abundenta. Constiinta saraciei este responsabila de injustitie sociala, schimbari climatice. Daca schimbam constiinta saraciei cu cea a abundentei vom schimba si starea lumii.  

  Introducerea conceptului de dezvoltare durabilă în toate domeniile ar putea duce la un salt calitativ în dezvoltarea economică durabilă a României și implicit a nivelului de trai prin crearea unui nou model societal care să creeze coeziune economică, socială și teritorială.  

  Deși pactul ecologic vizează în special domeniile mediu, schimbări climatice, energie, industrie (siderurgiei, cimentului, clădiri, textilelor şi produselor chimice), transporturi, agricultură, digitalizare şi sectorul financiar, conceptul de dezvoltare durabilă ar putea fi internalizat de fiecare cetățean în cadrul activităților cotidiene, de entități politice, economice, culturale, spirituale și sociale. 

  Creșterea creativității tehnice, artistice introdusă în învățământ va fi materializată în numeroase invenții, inclusiv în domeniul societal va crea premisele unui nou model societal care să asigure coeziune economică, socială și teritorială de facto nu numai de jure. Numeroase premii pe care le iau cercetătorii și copiii români la numeroase olimpiade și concursuri de inventică vor crește exponențial. Invențiile românești au o valoare extraordinară, condiția este ca acestea să fie puse în practică, sprijinite.  

  1. Iluminarea este SURSA care iti deschide calea altor sisteme. Lumina constientizarii care este SURSA oricarei experiente.Iluminarea inseamna sa fii una cu Sursa cu lumina constiintei, sursa oricarei experiente.

   Exista o diferenta in ceea ce invatam din filozofie, stiinta, religie, yoga si conectarea la sursa care iti da acces la toate celelalte sisteme, ontologia si epistemologia filozofiei, validarea sau falsificarea stiintei, legatura directa cu sursa gandirii, a tuturor experientelor entanglate, corelate ale yogai.  

   1. Ce inseamna perspectiva cea dreapta.pentru Budda. El ne spune ca toate perspectivele ne duc pe cai gresite deoarece sunt bazate pe perceptie fragmentata, individuala a realitatii..Perceptia este o experienta invatata.Ceea ce vezi este ceea ai fost invatat sa percepi.Vazut printr-o anumita fereastra universul ar fi o holograma.Exista materie sau e doar perceptia noastra?  

   2. Samsara, seminte din constiinta depozitata local, karma pot fi activate automat, asta inseamna ca nu avem libertatea alegerilor.  

   3.Seminte ale iluminarii bazate pe iubire, bunatate, generozitate si seminte opuse acesteia bazate pe teama, ura. Ambele pot fi activate. De tine depinde pe care doresti sa le activezi.  

   4. Toate punctele de vedere sunt gresite deoarece sunt bazate pe perceptii fragmentate ale realitatii 

   Budda ne spune ca Viziunea asupra lumii este absenta acestei viziuni, transcenderea oricarei perceptii, samadi, devii observatorul, ajungi sa vezi, fara sa percepi. Intelepciunea e cea care conteaza, adica faptul ca ai libertaea sa iti creezi propria realitate si sa experimentezi propria realitate.Calitatea atentiei si a intentiei este cea care conteaza.  

   Diferenta dintre Iluzie si Realitate, adevar si fiintare 

   Din perspectiva budista.Gandirea dreapta inseamna sa te conduci spre un loc in care nu gandesti dar stii tot, intelegi pe deasupra gandirii rationale. 

   De la iluzie la realitate. Din ce e facuta. Gandirea Unde dispare dupa ce o experimentam. 

   Iluzia este tradusa ca mit, confuzie, fantezie, deceptie.Opusulul ei tradus ca realitate, fapte 

   Iluzia apare reala. Este o experienta reala. Viata este un continuum de experienta.Experiente a tot ceea ce se intampla in constientizarea noastra. Viata este un continuum de experiente, de la nastere la moarte 

   Corpul tau este o perceptie,mintea ta este tot nerealibila. Filmul cuprinde toate mintile, perceptiile, corpurile. Dar cum este filmul produs si cine proiecteaza filmul. Acesta e o iluzie, o fictiune,,,dar cine sau ce proiecteaza filmul este realitate. Cum a fost produs filmul si cum este proiectat. Filmul e iluzie si cine, ce il produce si proiecteaza este realitate. 

   Gandirea are 4 stadii de dezvoltare- Vedanta 

   1. Para-potential nemanifestat sa devina manifestat- direct revelatie- vedanta 

   2. Pashanti- ideile nu au devenit concrete, sunt la nivel de intuitie, vizualizare, miros, sunete,pipait, expresii trascendente ale perceptiilor 

   3. Matyama- dialog intern, un speech intern, cineva iti vorbeste atunci cand auzi si cine este aceasta entitate care iti vorbeste. Unde sunt aceste entitati care iti vorbesc. Gandirea a fost transformata in idei.Ideile- sunt generate. 

   4. Vekari- vorbire, speech, scris articulat, verbalizare.  

   Libertatea creatiei – este sfarsitul iluziei- imaginatia este produsul interpretarii perceptiei 

   1. Inchisoare 

   2. Karma 

   3. Cosmar 

   4. Iluzie 

   5. Moksa- eliberare din karma 

   Poti iesi din dualitate si sa creezi o noua realitate. Aceasta libertate suna ca ceva mistic. Evolutie ca minte-corp. Sfarsitul evolutiei ca minte-corp. Akasha dispare..este parte a proiectiei.Nu mai exist scena.Nu mai creezi drama si filmul. Esti liber de melodrama din film. Se evapora si atman se indentifica cu Brahman. Constiinta pura cade in ea insasi si se dezvolta ca univers in expansiune.Stii fara sa gandesti, cunoastere pura.Kriya shakti., ceea ce e real, nu mai e invaluit in iluzie. Eu sunt e real. Eu sunt Steven, nu e real.Eu sunt universul este cheia catre libertate. Daca intelegem acest lucru o masa critica vom crea o alta lume mai buna. 

   In libertate posezi totul ca unul.Evolutia nu inceteaza dar identitatea inceteaza. 

   Imaginatia unei constiinte mai inalte. Imaginatia este un produs al unei interpretari a perceptiilor Atunci cand vezi realitatea asa cum este Imaginatia este si rodul ei si iti poti imagina tot ceea ce doresti.

   Ar fi minunat sa intelegi tu ceea ce ai argumentat aici. Citez: "cine stie tace, cine nu stie vorbeste mult". Dar felicitari, la capitolul memorare stai bine. Nu-ti mai pierde timpul cu chestii pe care nici tu nu le-ai trait, ar fi mai intelept, pentru toata lumea!

   Eu chiar le experimentez...p Sentru asta si traiesc, aceasta este misiunea pe terra sa gasesc un model societal mai bun pentru umanitate ca intreg. Cu totii suntem conectati la SURSA, la constiinta universului sau a multiversului, fiind individualizari ale acesteia.

   Multi cercetatori descopera astfel multe lucruri. Profesorul de filozofie imi spunea ca nu e nevoie sa studiez pentru ca raspunsul este in interiorul meu, Acesta este si rolul acestor descoperiri sa duca la evolutia umanitatii in directia cea buna.Degeaba stii ceva fara sa percepi si tii doar pentru tine lumina. Ea trebuie oferita si altora. Lumina se imparte cu altii. Scriu pentru ca asa simt sa fac...vine din interior. 

   Cu totii ne putem conecta la sursa,cu cat mai multi cu atat mai bine pentru planeta. Eu de acolo imi primesc informatiile. Cand nu puteam rezolva seara o problema la matematica sau fizica, dimineata gaseam solutia, o si visam. Tesla nu proiecta niciodata el avea viziuni pe care le manifesta pentru binele umanitatii. 

   Daca mai multi s-ar conecta zilnic, lumea ar arata mult mai buna si justa.Iti doresc si tie sa faci asta si sa ai curajul sa manifesti. Mi-am dorit asta cand am luat contact cu mai multi budisti si brahmani. Ma minunam cand imi spuneau ce vedeau cu ochii deschisi. Dupa 3 ani le-am dat dreptate, atunci cand am ajuns in acele locuri descrise mi-am amintit . 

   S-a intamplat exact ca in viziunea brahmanului, am ajuns sa studiez cu lideri spirituali ai lumii pentru o lume mai buna.  

   De atunci idealul meu de viata a fost sa am acces si eu la astfel de informatii pentru a crea o lume mai buna pentru toti si implicit pentru mine.Nu poti avea singur viata buna si restul sa sufere in jur. Eu caut compaia aomenilro asemnatori mie. Cu o floare nu se face primavara! Am atras multi aomeni asemnatori mie, cu aceleasi idealuri de a manifesta o lume mai buna.Romania nu poate fi mai dezvoltata intr-o lume nedezvoltata cultural, spiritual, social, economic si ecologic.

   Din 2000 duc aceasta activitate de diseminare a informatiilor legate de dezvoltare durabila umana. 

   Iti multumesc.Nu e Pierdere de timp, te asigur, e chiar scopul vietii. Daca afli cum esti format tu si universul, fundamentul lor, nu iti mai este teama de abis, de necunoscut, de moarte. Acesta e rolul iluminarii. Iluninarea te face sa intelegi ca universul mic si cel mare sunt produsul constiintei si de aici unitatea, interconectivitatea lui. Adevarul te elibereaza, te ilumineaza ca sa poti crea o lume mai buna pentru tine si semenii tai.Solutiile spirituale vin de la Sursa doar daca te conectezi cu ea.Acolo se afla adevarul pentru ca mintea ne minte.

   Universul sunt eu!

   Visul Mandalei, săgetare simbolică,  

   în Realitatea Ultimă, ontologică,  

   Pitit, dincolo de formă, si culoare 

   Tronează Adevărul legii născătoare. 

   Armonia perfectei rezonanțe morfice,  

   Stropi aurii ai orchestrei cosmice,  

   Spiralate geometrii sacre, Suflet cuantic, 

   ascunde floarea vieții, trupului cel mirific. 

   Apărut din apa mării, din apa vie  

   Dincolo de poarta speranței, fie! 

   Prin sfântul duh, din christică, pură iubire  

   nemărginită, înaripata nemurire. 

   Lumina marelui foc întunericat,liberată  

   prin propria luptă, steaua-ţi încătuşată  

   Doar prin durere şi trudă, steaua din tine  

   va înflori într-o nouă viaţă, prin Mine.  

   Cel ce ştie începutul lumii Unităţii 

   îşi slobodă steaua din tărâmul nopţii. 

   Aminteşte-ţi, omule, că tot ce există 

   E doar o altă formă a ceea ce nu există.

  Propun:

  Creșterea inovației și a cercetării în domeniul tehnologiilor avansate și durabile prin Crearea unei Agenții Naționale pentru Implementarea invențiilor care să valorifice invențiile verzi românești deja existente și potențiale. România ar avea invenții revoluționare care pot genera miliarde de euro.Există studiu de impact realizat de forumul inventatorilor care demonstrează că o investiție de 18 miliarde de euro în valorificarea invențiilor va aduce o creștere economică durabilă de 10 % la sută, anual.Dacă până în prezent nu și-au pus problema creerii unei instituții care să valorifice invențiile poporului roman, acest pact ecologic va face să devină realitate această instituție care va permite o creștere economică durabiăl de cel puțin 6 %. Impactul va fi la nivel mondial prin exportul acestor tehnologii. 

  1.Intoarcerea acasă a elitelor din cercetare care pot crea acest impact pozitiv asupra creșterii economice durabile. 

  2. Valorificarea inovatiilor romanesti existente  

  Inovații care duc la scăderea emisiilor cu efect de seră prin stocarea CO2 în cutii și dus în sere pentru a asigura hrana plantelor, de exemplu. 

  Imbuntăţirea eficienţei energetice şi termice a clădirilor prin izolarea clădirilor de exemplu printr-o vopsea izolatoare 

  Transformarea sectoarelor cu un nivel de emisii de gaze cu efect de seră mare, de sprijin ar trebui să promoveze noi activități, prin implementarea de noi tehnologii, noi procese sau produse 

  Reducerea gazele cu efect de seră prin  

  - împăduriri, stoparea tăierilor de păduri

  - transformarea deșeurilor în peleți și folosiți pentru încălzirea locuințelor 

  1. Impactul imprimantei 3D, de exemplu, va asigura autonomia populație, inclusiv din punct de vedere energetic.

  I.Economie circulară neutră climatic- Creștere economică durabilă folosind energia curată, promovând grija pentru naturăneutră climatic- Creștere economică durabilă folosind energia curată, promovând grija pentru natură

  1.Nu se acordă sprijin pentru a construi celelalte reactoare nucleare de la Cernavodă care să contribuie la necesarul de energie al României în perioada următoare deoarece modul cum luăm energia din mediu este distructivă chiar la nivelul sursei. De aceea e nevoie de soluții alternative cum sunt: energia liberă, fuziunea la rece, motorul cu apă, invenții ale domnului Bordeianu de la Institutul de inventică din Iași, reprezintă soluția ideală pentru îndeplinirea obiectivului României, al Uniunii Europene și al lumii, de neutralitate ecologică. 

  2.Să dăm un exemplu esențial pentru a asigura alimente pentru populație, asigurarea irigațiilor e esențială în agricultură prin extragerea apei din sol, folosind energia eoliană, solară și subtilă a domnului Bordeianu. 

  3. Introducerea de ECOTEHNOLGII - putem aduce armonie în natură, putem bea apă din orice râu din munte, Natura ca profesor, Inteligența și dinamica energiei sunt cărți de referință în acest domeniu. 

  4.Implementarea proiectului Infra Meteo cu toate cele șapte obiective, inclusiv crearea Centrului European Regional de Agrometeorologie,

  5.Rezolvare a conflictelor legate de crizele energetice Modificarea mediului înconjurător prin tehnologii speciale militare duce la scăderea dependenței energetice față de Rusia însă pot pune în pericol viața.Termenul de modificare a mediului înconjurător se referă la orice tehnică care își propune schimbarea printr-o manipulare deliberată a proceselor naturale, dinamica, compoziția și structura pămîntului, litosferă, atmosferă, inclusiv biosfera,operațiile de modificare din spațiu. Modificările climatice pot fi folosite pentru intimidare, intră în sfera securității de mediu.Posibilitatea de a genera ceață, ploaie, uragane, viscol, cutremure, climat artificial sau de a modifica cumva spațiul face parte dintr-un sistem integrat de tehnologii militare.  

  1.Antreprenoriatului în domeniul dezvoltarii durabile și al schimbărilor climatice

  Sprijinirea tinerilor întreprinzatori și  

  întreprinderile mici și mijlocii inovative verzi 

  2.Ocupare - creerii de noi locuri de muncă în domeniul dezvoltării durabile și al schimbărilor climatice - sincronie cu pilonul social european 

  recalificare profesională relevantă pentru a evita ca fără cerere pe piața muncii pentru acea calificare nouă nu va aduce nimic bun oamenilor. 

  investiţiile necesare pentru a ajuta lucrătorii şi comunităţile care se bazează pe lanţul valoric al combustibililor fosili.  

  stimulente pentru deblocarea şi redirecţionarea investiţiilor publice şi private 

  va facilita realizarea de investiţii durabile de către autorităţile publice, încurajând 

  - “înverzirea” bugetului  

  - achiziţiile publice ecologice  

  - facilitarea procedurile de aprobare a ajutoarelor de stat destinate regiunilor vizate de tranziţia echitabilă. 

  III. O Românie incluzivă, care îmbunătățește calitatea vieții și a sănătății cetățenilor 

  perfecționar ea și recalificarea lucrătorilor; 

  asistență post-căutare pentru locuri de muncă 

  includerea activă a solicitanților; 

  Locuri de muncă pentru oameni în domeniul protecției mediului 

  Nivel de prosperitate bazat pe energia liberă cea care propulsează în spațiu la propriu și la figurat iar bobinaTesla, în sine ar putea fi soluția pentru energie curată.Energia liberă va oferi și libertate de autorealizare a fiecărui cetățean ieșind din starea de supraviețuire care îi ocupă tot timpul. Această energie se bazează pe radiația proprie a pământului radiația Schuman. Oricine se poate conecta la ea, ca o antenă. Orice undă se putea conecta la aceasta undă, folosind o energie din orice punct din univers. Radiația cu frecventa de 7,83 este curativă. Funcționează cu frecvența vidului, autooscilează. Este energia, vidului, energia eterică care este infinită. 

  încurajarea formelor de transport alternativ (mersul pe bicicletă, car-pooling, car-sharing etc.) prin planificarea urbană şi dezvoltarea unei infrastructuri adecvate pentru ciclism (piste pentru biciclete, compartimente speciale pentru biciclete în metrou şi trenuri, etc.) şi extinderea zonelor pietonale, în special în marile aglomerări urbane 

  Politici de economie socială care vor crea autonomie financiară

  Crearea unui nou model societal care să asigure coeziune socială de facto nu doar de jure. 

  "Prin foc, prin spangi, prin glonti, prin fum,

  Prin mii de baionete, 

  Urcam, luptam ..." mergem inainte. 

  "Am fost s-om si!" 

  "Eroi au fost, eroi sunt încă 

  Şi-or fi în neamul românesc! 

  Căci rupţi sunt ca din tare stâncă 

  Românii orişiunde cresc."

  1. Multumesc si sunt alaturi de dvs din tot sufletul. Sper sa mai avem macar din cind in cind cite o generatie capabila sa repuna dezvoltarea sociala a Romaniei pe radarul Istoriei. E nevoie de mult mai mult decit taria de stinca. E nevoie de carte/minte, de caracter/vointa si daruire/solidaritate, de capacitatea de a sta tintit pe obiectiv, oricit de greu si lung ar fi drumul. Nu e usor si nici nu se intimpla prea des in istoria popoarelor. Vestea buna este ca noua ni s-a intimplat pina acum de doua ori. Vestea proasta este ca trecu mai bine de un secol de atunci. Sa auzim tot mai des de bine si Romania sa fie pururi in paza Alui de Sus.

   Solutiile sunt spirituale, trebuie doar sa le cautam, sa ne punem intentia gasirii lor...inclusiv pentru acest virus.Din pacate se duce un razboi total impotriva conectarii cu SURSA comuna.

   Un guru din India, oprit de guvern să-și promoveze produsele din plante „care vindecă COVID-19”„Coronil”, susține că ar fi vindecat 100% pacienții de coronavirus în decurs de șapte zile.Ministerul medicinii tradiționale și al școlilor de yoga a intervenit acum, ordonând lui Ramdev să înceteze promovarea produsului său și să-l retragă din piață până când firma nu va prezenta guvernului studii clinice care să-i dovedească eficacitatea. De parca alte medicamente care se folosesc acum pentru covid 19 si-ar fi demonstrat eficacitatea pana in prezent.Adevarul este ca ne autovindecam. Suntem ceea ce mancam, ce gandim si ce facem.

   Ca sa iti reinventezi corpul trebuie sa stii din ce este format si sa intelegi ca este un proces. Biologia ta este metabolismul experientei tale. Orice experienta, mancat, gandit, imaginatie, emotii,sentimente este metabolizata in constiinta. si apoi expresia ei in functiile biologice, in fiziologie. dar corpul nu. Expresia fetei, ochii, limbajul corpului niciodata nu minte,

   Corpul tau nu te minte niciodata, emotiile, mintea te mint dar limbajul corpului, tonul, nu te pot minti. Energia bucuriei este markerul bunastarii tale.Cu cat mai multa energie cu atat mai multa sanatate si bunastare.Cum dobandim aceasta energie? Prin meditatie, prin emotii pozitive, hrana sanatoasa, plimbari in natura, prana yama, cand ti se bucura sufletul.Concluzia este ca prin energia bucuriei vom reusi sa ne reinventam corpul nostru si corpul planetei. 

   Socul negru este, de asemenea, eficient împotriva virusurilor gripale

   Potrivit relatărilor NaturalNews, cercetătorii britanici, cu ajutorul experimentelor „in vitro”, au descoperit că extractul din soc a demonstrat rezultate remarcabile în 99 la sută din cazurile de gripă aviară (H5N1). În timpul unei epidemii de gripă din Panama din 1995, s-a folosit cu succes tratamentul cu suc de soc. 

   Socul întăreşte semnificativ sistemul imunitar

   Oamenii de ştiinţă de la Centrul de Cercetare Bundesforschungsanstalt Research Center for Food din Karlsruhe, Germania, au demonstrat că un nivel ridicat de antocianine îmbunătăţeşte sistemul imunitar şi creşte producerea de citokine. Acest lucru este valabil şi pentru oricare din imunodeficienţe, inclusiv infecţia cu HIV. 

  1.Abundenta e infinita asemenea sursei.

  2. Ce tie nu-ti place altuia nu face, ce iti doresti sa primesti, ofera 

  Multumeste pentru tot ce ai ca sa poti deschide fereastra spre abundenta. Ofera cu bucurie, din tot sufletul si priveste-l in ochi sa vezi bucuria.Cheltuieste banii pentru o cauza, pentru a face bine in jur. 

  3. Folosirea abundentei pentru Valoare- modul cum iti folosesti banii arata valorile unei societati, daca le foloseste pe arme, pe alcool in locul cresterii calitatii vietii... 

  4. Creativitate spontana- intentia ta este de a crea bine pentru cei din jur, intentia are putere de organizare 

  5. Intentie si atentie in campul infinitelor posibilitati. Transcedere prin arta, prin viziune comuna.  

  6.Sa creezi un grup eterogen pentru constiinta abundentei.

  7. Scopul bogatiei este sa creezi in jur bucurie si fericire, nu numai pentru tine. Sa nu te simti vinovat pentru bogatia ta. 

DIN ACEEAŞI SECŢIUNE

Editorial

Citeşte toate articolele din Editorial

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

BTPay

Curs valutar BNR

22 Ian. 2021
Euro (EUR)Euro4.8740
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.0034
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.5255
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.4696
Gram de aur (XAU)Gram de aur238.5807

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

The Diplomat-Bucharest Awards Gala 2021
Video
Pagini Aurii
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro