"Strategia de dezvoltare a României" sau cum să umbli după cai morţi fără nici o speranţă că ai putea să le iei vreodată potcoavele

Cornel Codiţă
Ziarul BURSA #Editorial / 24 iunie 2020

Cornel Codiţă

Pus în faţa subiectului, prima întrebare care cere răspuns este dacă această strategie mai este posibilă în condiţiile existente în România de azi, la anul de graţie 2020. Răspunsul meu fără echivoc şi fără urmă de ezitare este un NU tunător. Este adevărat, o asemenea strategie a fost posibilă şi chiar a fost pusă în practică în vremurile socialismului de cazarmă practicat în România post-belică,botezat cu fast şi ifose "societate socialistă multilateral dezvoltată". A fost vremea în care încoţopeniţii eternizaţi în "conducerea superioară de partid şi de stat", zero tăiat în patru în materie de înţelegere a fenomenelor sociale şi a dinamicii interdependenţelor lor neliniar-complexe, au avut la îndemînă şi sub control absolut toate instrumentele decizionale şi toată puterea, de la lege şi constrîngere, pînă la fără de lege şi crimă, pentru a hotărî "dezvoltarea României". Au făcut-o fie după dicteu de la Moscova, fie după inspiraţie de la Beijing şi Phenian, fie după cum i-a tăiat capul plin de rumeguşul unei ideologii de sorginte marxist-leninist-stalinistă, devenit prin clocire şi localizare, "ceauşism". Monopolul absolut al puterii şi supercentralismul decizional, în materie politică şi economică, respectiv hiperautoritarismul susţinut de instituţiile şi soluţiile de represiune extinsă, capabile să ţină sub control şi să

suprime practic orice formă de împotrivire sau de contestaţie socială cît de cît semnificativă, au fost, istoric, condiţiile de temei pentru impunerea de sus în jos a unui "model" botezat "dezvoltare socială". Faptul că în România zisa strategie a dus, în final, la un dezastru social extins, nicidecum la dezvoltare durabilă, este consemnat deja în neiertătoarea Carte a Istoriei.

Eliberată de coşmar acum trei decenii şi aflată faţă în faţă cu posibilitatea de a cupla cu un alt tip de viitor, România ar fi avut nevoie, desigur, de o gîndire strategică şi de capacitatea instituţională de a o proiecta în social. Tot ceea ce am putut să producem, prin forţe proprii, cît de cît semnifictiv, a fost "Strategia de la Snagov". O lungă listă de obiective politice şi economice juxtapuse, fără nici o coerenţă internă şi fără nici o soluţie de implementare. Politic, tot ceea ce s-a putut obţine a fost exprimarea pioasă a consensului partidelor aflate la ora aceea în prim planul politicii din România: da, acestea sunt şi obiectivele noastre! Adio şi la gară! După care, România s-a cufundat în oceanul "realităţilor" create de procesele extinse de dezindustrializare, decapitalizare, restructurare prin pierdere a celor mai multe sectoare economice şi a pieţei forţei de muncă, deprofesionalizare şi irosire susţinută a capitalului social, însoţite de o masivă îndatorare structurală, procese care au însoţit aderarea şI ulterior "acomodarea" noastră la sistemul Uniunii Europene. Acolo unde şI astăzi abia reuşim, intermitent, să ţinem capul la suprafaţă, între două lungi momente de "capul la fund".

Ar mai fi utilă, acum, o strategie de dezvoltare? Da! Problema este, însă, aceea că nu ne-o face nimeni, iar singuri, astăzi, suntem încă şi mai puţin capabili să o realizăm, decît eram acum trei decenii. Cît despre implementare, zeroul de atunci a mai crescut ceva şi a devenit un zero mult mai mare. De ce? În primul rînd datorită primitivismului gîndirii în materie socială. Atunci, ca şi acum, în siajul unui mecanicism economic de tip marxist-leninist, dezvoltarea socială este considerată echivalentă sau tot una cu dezvoltarea economică. Socialismul, spunea Lenin, înseamnă puterea sovietelor plus electrificare. Măcar, el vedea corelaţia dintre politic şi economic! În cel mai bun caz: "dezvoltarea economică determină dezvoltarea socială!" În premisa aceasta se află scufundaţi şi astăzi cei care încă mai glosează pe marginea subiectului strategiei de dezvoltare a României. Pentru a înţelege întregul trebuie spus că această perspectivă ascunde, mai precis ignoră, lasă de o parte ca şi cînd nu ar conta, patru cincimi din structura întregului. Fără instituţii, soluţii politice şi mecanisme de implementare, susţinute de decizii adecvate, nici un proiect de dezvoltare care, prin însăşi natura lui, este unul de termen mediu şi lung, nu este posibil. Starea actuală a sistemului şi a instituţiilor politice din România, începînd cu Constituţia şi terminînd cu calitatea "clasei politice" nu lasă nici o speranţă pentru constituirea sau promovarea unui proiect capabil să determine într-un viitor previzibil dezvoltarea României. În al doilea rînd, dezvoltarea nu este posibilă fără sporirea şi îmbogăţirea prin divesificare a capitalului social, a zestrei educaţionale şi de cunoaştere, de ştiinţă aplicată, creativitate şI inventivitate socială. Nu doar tehnic-ştiinţifică. Principalele sisteme şi instituţii care ar trebui să asigure sporirea capitalului uman sunt toate, la noi, în stare de ruină: educaţia, de la familie, la instituţiile învăţămîntului de stat şi de la mediile profesional-ocupaţionale, la instituţiile de cultură. În aceeaşi stare se află şI serviciile sociale, în special cel de sănătate. În sfîrşit, dezvoltarea socială nu este posibilă fără gestiunea eficientă a conflictualităţii sociale şi fără disiparea oportună a consecinţelor conflictelor sociale. Societatea României de astăzi, după trei decenii de "adaptare" continuă se scufundă într-o maree de conflictualitate generată nu doar de sursele noi, specifice noilor rînduieli, instituţii şi instrumente de interacţiune socială, specifice unui capitalism primitiv limitat la un capăt al scalei de procese intensive de distrugere, iar la celălalt de simpla supravieţuire, ci şi actualizării unor surse specifice trecutului recent, încă incomplet ars. Rezultanta principală este numai aparent paradoxală:creşterea conflictualităţii, concomitent cu creşterea costurilor sociale şi instituţionale pentru întreţinerea unei armate mereu nesatisfăcătoare şi, deci, necontenit în creştere, a "gardienilor oficiali ai ordinii şi păcii sociale", justiţie, poliţie, servicii de informaţii etc. deveniţi destul de repede, inevitabil, parte din problemă, mai mult decît soluţie la problemă.

Pentru toate aceste domenii şi lunga listă de probleme pe care fiecare le conţine, termenul-concept de dezvoltare este în mod clar insuficient, dacă nu chiar de-a dreptul irelevant. Mult înainte de speranţa dezvoltării, societatea României trebuie să ia în calcul şi să se confrunte cu problema refacerii infrastructurilor sociale fundamentale, de la economie la educaţie şi de la cultură la spiritualitate.

În lipsa unui asemenea demers, dezvoltarea, acolo unde eventual va mai apare, va fi doar un simplu şi trecător accident, pentru care noi nu vom fi de vină... niciodată! Ciot purtat de val ori scufundat de vîltorile istoriei şi nimic mai mult!

Opinia Cititorului ( 18 )

Secţiunea de comentarii la articolele domnului Cornel Codiţă este abuzată grav, continuu, de unul şi acelasi cititor, de ani de zile, motiv pentru care, în acord cu autorul, am limitat textul oricărui comentariu la maximum 500 de semne.

 1. Strategia de dezvoltare a economiei Romaniei ar trebui integrata in strategia de dezvoltare durabila a Romaniei 2030, cu cele 17 obiective revizuite. Strategia de dezvoltare durabila este de fapt o strategie de supravietuire a Romaniei dar si cea a UE, tot una de supravietuire.

  Planul de relansare economica promis de MFP ar trebui denumit Plan de Reparare economica dupa starea de Soc.

  Sanatatea devine factor important alaturi de cultura si spiritualitate. La nivel mondial se pune... 

  1. Iluminarea este SURSA care iti deschide calea altor sisteme. Lumina constientizarii care este SURSA oricarei experiente.Iluminarea inseamna sa fii una cu Sursa cu lumina constiintei, sursa oricarei experiente.

   Exista o diferenta in ceea ce invatam din filozofie, stiinta, religie, yoga si conectarea la sursa care iti da acces la toate celelalte sisteme, ontologia si epistemologia filozofiei, validarea sau falsificarea stiintei, legatura directa cu sursa gandirii, a tuturor experientelor... 

   Ar fi minunat sa intelegi tu ceea ce ai argumentat aici. Citez: "cine stie tace, cine nu stie vorbeste mult". Dar felicitari, la capitolul memorare stai bine. Nu-ti mai pierde timpul cu chestii pe care nici tu nu le-ai trait, ar fi mai intelept, pentru toata lumea!

   Eu chiar le experimentez...p Sentru asta si traiesc, aceasta este misiunea pe terra sa gasesc un model societal mai bun pentru umanitate ca intreg. Cu totii suntem conectati la SURSA, la constiinta universului sau a multiversului, fiind individualizari ale acesteia.

   Multi cercetatori descopera astfel multe lucruri. Profesorul de filozofie imi spunea ca nu e nevoie sa studiez pentru ca raspunsul este in interiorul meu, Acesta este si rolul acestor descoperiri sa duca la evolutia umanitatii... 

   Iti multumesc.Nu e Pierdere de timp, te asigur, e chiar scopul vietii. Daca afli cum esti format tu si universul, fundamentul lor, nu iti mai este teama de abis, de necunoscut, de moarte. Acesta e rolul iluminarii. Iluninarea te face sa intelegi ca universul mic si cel mare sunt produsul constiintei si de aici unitatea, interconectivitatea lui. Adevarul te elibereaza, te ilumineaza ca sa poti crea o lume mai buna pentru tine si semenii tai.Solutiile spirituale vin de la Sursa doar daca te...

   Universul sunt eu!

   Visul Mandalei, săgetare simbolică,  

   în Realitatea Ultimă, ontologică,  

   Pitit, dincolo de formă, si culoare 

   Tronează Adevărul legii născătoare. 

   Armonia perfectei rezonanțe morfice,  

   Stropi aurii ai orchestrei cosmice,  

   Spiralate geometrii sacre, Suflet cuantic, 

   ascunde floarea vieții, trupului cel mirific. 

   Apărut din apa mării, din apa vie

   Dincolo de poarta speranței,... 

  Propun:

  Creșterea inovației și a cercetării în domeniul tehnologiilor avansate și durabile prin Crearea unei Agenții Naționale pentru Implementarea invențiilor care să valorifice invențiile verzi românești deja existente și potențiale. România ar avea invenții revoluționare care pot genera miliarde de euro.Există studiu de impact realizat de forumul inventatorilor care demonstrează... 

  1.Intoarcerea acasă a elitelor din cercetare care pot crea acest impact pozitiv asupra creșterii economice durabile. 

  2. Valorificarea inovatiilor romanesti existente  

  Inovații care duc la scăderea emisiilor cu efect de seră prin stocarea CO2 în cutii și dus în sere pentru a asigura hrana plantelor, de exemplu.

  Imbuntăţirea eficienţei energetice şi termice a clădirilor prin izolarea clădirilor de exemplu... 

  1. Impactul imprimantei 3D, de exemplu, va asigura autonomia populație, inclusiv din punct de vedere energetic.

  I.Economie circulară neutră climatic- Creștere economică durabilă folosind energia curată, promovând grija pentru naturăneutră climatic- Creștere economică durabilă folosind energia curată, promovând grija pentru natură

  1.Nu se acordă sprijin pentru a construi celelalte reactoare nucleare de la Cernavodă care să contribuie la necesarul de energie al României în perioada... 

  1.Antreprenoriatului în domeniul dezvoltarii durabile și al schimbărilor climatice

  Sprijinirea tinerilor întreprinzatori și  

  întreprinderile mici și mijlocii inovative verzi 

  2.Ocupare - creerii de noi locuri de muncă în domeniul dezvoltării durabile și al schimbărilor climatice - sincronie cu pilonul social european

  recalificare profesională relevantă pentru a evita ca fără cerere pe... 

  "Prin foc, prin spangi, prin glonti, prin fum,

  Prin mii de baionete, 

  Urcam, luptam ..." mergem inainte. 

  "Am fost s-om si!" 

  "Eroi au fost, eroi sunt încă 

  Şi-or fi în neamul românesc! 

  Căci rupţi sunt ca din tare stâncă 

  Românii orişiunde cresc."

  1. Multumesc si sunt alaturi de dvs din tot sufletul. Sper sa mai avem macar din cind in cind cite o generatie capabila sa repuna dezvoltarea sociala a Romaniei pe radarul Istoriei. E nevoie de mult mai mult decit taria de stinca. E nevoie de carte/minte, de caracter/vointa si daruire/solidaritate, de capacitatea de a sta tintit pe obiectiv, oricit de greu si lung ar fi drumul. Nu e usor si nici nu se intimpla prea des in istoria popoarelor. Vestea buna este ca noua ni s-a intimplat pina acum de...

   Solutiile sunt spirituale, trebuie doar sa le cautam, sa ne punem intentia gasirii lor...inclusiv pentru acest virus.Din pacate se duce un razboi total impotriva conectarii cu SURSA comuna.

   Un guru din India, oprit de guvern să-și promoveze produsele din plante „care vindecă COVID-19”„Coronil”, susține că ar fi vindecat 100% pacienții de coronavirus în decurs de șapte zile.Ministerul medicinii tradiționale și al școlilor de yoga a intervenit acum, ordonând lui Ramdev să înceteze promovarea produsului său și să-l retragă din piață până când firma nu va...

   Ca sa iti reinventezi corpul trebuie sa stii din ce este format si sa intelegi ca este un proces. Biologia ta este metabolismul experientei tale. Orice experienta, mancat, gandit, imaginatie, emotii,sentimente este metabolizata in constiinta. si apoi expresia ei in functiile biologice, in fiziologie. dar corpul nu. Expresia fetei, ochii, limbajul corpului niciodata nu minte,

   Corpul tau nu te minte niciodata, emotiile, mintea te mint dar limbajul corpului, tonul, nu te pot minti. Energia... 

   Socul negru este, de asemenea, eficient împotriva virusurilor gripale

   Potrivit relatărilor NaturalNews, cercetătorii britanici, cu ajutorul experimentelor „in vitro”, au descoperit că extractul din soc a demonstrat rezultate remarcabile în 99 la sută din cazurile de gripă aviară (H5N1). În timpul unei epidemii de gripă din Panama din 1995, s-a folosit cu succes tratamentul cu suc de soc. 

   Socul întăreşte... 

  1.Abundenta e infinita asemenea sursei.

  2. Ce tie nu-ti place altuia nu face, ce iti doresti sa primesti, ofera 

  Multumeste pentru tot ce ai ca sa poti deschide fereastra spre abundenta. Ofera cu bucurie, din tot sufletul si priveste-l in ochi sa vezi bucuria.Cheltuieste banii pentru o cauza, pentru a face bine in jur.

  3. Folosirea abundentei pentru Valoare- modul cum iti folosesti banii arata valorile unei societati, daca le foloseste pe arme, pe alcool in locul cresterii calitatii... 

DIN ACEEAŞI SECŢIUNE

Editorial

Citeşte toate articolele din Editorial

România - Strategia dezvoltării
mk-airport.ro
Electromagnetica
BTPay
danescu.ro
ccib.ro
arsc.ro

Curs valutar BNR

07 Iun. 2023
Euro (EUR)Euro4.9578
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6350
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.1130
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7669
Gram de aur (XAU)Gram de aur292.6639

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
thediplomat.ro
thediplomat.ro
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro