Abonament gratuit

SUPLIMENT OIL TERMINALParcursul Oil Terminal la Bursa de Valori Bucureşti

Mihai Gongoroi
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital /

Parcursul Oil Terminal la Bursa de Valori Bucureşti

Oil Terminal Constanţa este o companie de stat de interes strategic şi, după cum sugerează numele acesteia, operează unul dintre cele mai mari terminale petroliere din sud-estul Europei, la Marea Neagră, compania fiind specializată în transportul ţiţeiului şi al produselor petroliere şi petrochimice derivate, precum şi al altor produse şi materii prime.

Compania a fost listată la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) în data de 30 ianuarie 1998, iar titlurile companiei se tranzacţionează pe piaţa secundară a bursei locale, la categoria I, sub simbolul OIL, începând din 9 februarie 1998.

Principalii competitori pe piaţa internă ai Oil Terminal sunt: terminalul din Portul Midia, exploatat de Rompetrol Rafinare, terminalul Unicom - Oil Terminal din Galaţi, Frial SA Constanţa şi Minmetal SA Constanţa. Primele companii concurente pe piaţa externă sunt: terminalul portului Omisalje din Croaţia, care a preluat în totalitate tranzitul de ţiţei către Serbia, şi terminalul Reni.

În momentul ulterior listării, capitalul social al Oil Terminal era de 458.279.772.000 de ROL, divizat în 458.279.772 de acţiuni, fiecare cu o valoare nominală de 1.000 ROL.

În primii trei ani la BVB, acţiunile OIL s-au menţinut într-un interval de tranzacţionare stabil. Pentru prima lună de tranzacţionare pe piaţa secundară la bursa locală, preţul de închidere a fost de 0,327 lei pe acţiune. Un vârf de preţ al primilor trei ani a fost atins în luna aprilie 1998, când preţul de închidere a fost de 0,407 lei pe acţiune, iar un minimum al preţului de închidere lunar, anume de 0,117 lei pe acţiune, a fost atins în iulie 2000. Titlurile OIL au încheiat anul 2000 la un preţ de 0,0162 de lei pe acţiune.

Anul 2001 a adus cotaţiei operatorului petrolier o înscriere pe un trend ascendent, în contextul în care preţul de închidere al acţiunilor OIL pentru luna decembrie a fost de 0,0387 de lei pe acţiune.

În Adunarea Generală a Acţionarilor din data de 31 iulie 2001 s-a aprobat diminuarea capitalului social cu 32,9 miliarde ROL, de la 152 miliarde ROL la 119,8 miliarde ROL, reprezentând valoarea mijloacelor fixe trecute în proprietatea statului. În cadrul aceleiaşi şedinţe, a fost aprobată majorarea capitalului social prin includerea diferenţelor favorabile din reevaluare, de la 119,8 miliarde ROL la 448 miliarde ROL, potrivit informaţiilor dintr-un ziar constănţean. Gheorghe Negreanu, directorul companiei de la acea vreme, declara, pentru publicaţia locală: "Societatea este considerată obiectiv strategic de importanţă naţională şi respectivele active au trecut în patrimoniul statului pentru ca, indiferent de situaţie, să nu poată fi blocat singurul terminal de acest gen din ţară".

Ulterior, acţionarii înregistraţi la data de 20 iulie 2001 au primit încă două acţiuni distribuite cu titlu gratuit pentru fiecare acţiune deţinută.

La vremea respectivă, statul român, prin Ministerul Industriei şi Resurselor deţinea 61,39%, în timp ce 38,61% era deţinerea persoanelor fizice şi juridice, din care 11,78% reprezenta participaţia Broadhurst Investments.

În luna august 2002, capitalul social al companiei era de 458.279.772.000 de ROL, divizat în 458.279.772 de acţiuni, fiecare cu o valoare nominală de 1.000 ROL.

În cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 27 octombrie 2003, acţionarii au amânat o majorare de capital social, însă, ulterior, în anul 2004, a avut loc majorarea capitalului social până la 582.430.253.000 de ROL, divizat în 582.430.253 de titluri, prin emiterea de acţiuni oferite spre vânzare cu drept de preferinţă acţionarilor existenţi.

În anul 2004, preţul acţiunii Oil Terminal a continuat să crească, atingând un nivel de 0,9 lei pe acţiune la sfârşitul lunii ianuarie şi un maximum de 0,32 de lei pe acţiune la începutul lunii ianuarie 2005. Aprecierea cotaţiei OIL a avut loc în contextul unor rezultate financiare pozitive. În anul 2005, preţul acţiunilor emitentului nu a depăşit nivelul maxim atins în lunile ianuarie-februarie, în timp ce în 2006 acţiunile OIL au subperformat, retrăgându-se până la 0,23 de lei pe acţiune la sfârşitul lunii august.

În urma reevaluării monedei naţionale din 2005, noul capital social al Oil Terminal a devenit în sumă de 58.243.025,3 lei, fiecare acţiune având o valoare de 0,1 lei.

În 2 martie 2006, un număr de 58.243.026 de acţiuni ale societăţii emitente, reprezentând 10% din capitalul social, a fost transferat din contul Ministerului Economiei şi Comerţului, acţionarul majoritar al companiei, în contul S.C. Fondul Proprietatea de către Regisco S.A. (n.r. fostul Depozitar Central) la cererea FP, în conformitate cu legislaţia şi deciziile aferente înfiinţării şi transferării unei cote din participaţiile statului în contul Fondului (n.r. Art. 9 din Legea nr. 247 pe 2005; Art. 2, alin. 1, lit. j) din Instrucţiunea CNVM nr. 9 pe 2004; H.G. nr. 1481 pe 2005 privind înfiinţarea FP şi decizia CNVM nr. 409 din 2 februarie 2006).

Astfel, la data de 2 martie 2006, structura acţionariatului companiei Oil Terminal era următoarea: Statul român, prin Ministerul Economiei şi Comerţului - 59,62% (347.257.973); Fondul Proprietatea - 10% (58.243.026 acţiuni); persoane juridice - 18,02% (104.957.031); persoane fizice - 12,35% (71.972.223), dintr-un total de 582.430.253 de acţiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,1 lei.

De-a lungul timpului, Fondul Proprietatea, acţionar semnificativ al Oil Terminal, a atacat în instanţă mai multe decizii ale acţionarilor societăţii, conducând efectiv la blocaje în activitatea companiei, potrivit reprezentanţilor companiei.

2007-2008

Anul 2007 reprezintă cel mai performant an pentru acţiunile Oil Terminal, în contextul în care titlurile societăţii erau cotate la 0,28 de lei pe acţiune la data de 1 februarie. După primele două luni ale anului, preţul acţiunilor OIL au înregistrat un salt fulminant în următoarele şase luni, atingând, în luna iulie, cel mai înalt nivel de preţ de la listare şi până în prezent, de 1,09 lei pe titlu. În următoarele luni, preţul OIL s-a menţinut stabil, cu o uşoară tendinţă de scădere, atingând în luna decembrie preţul de 0,95 lei pe acţiune.

2008 a adus o retragere la fel de rapidă către preţul premergător creşterii înregistrată în anul anterior, titlurile depreciindu-se de la 0,82 de lei pe titlu în luna ianuarie la 0,16 lei pe titlu în luna decembrie 2008.

Totodată, în data de 5 martie 2007, acţionarii societăţii au hotărât schimbarea acţionariatului în sensul preluării pachetului de 347.257.973 acţiuni, reprezentând 59,62% din capitalul social al emitentului, de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) de la Ministerul Economiei şi Comerţului, în aplicarea prevederilor OUG nr. 101 din 2006 privind reorganizarea AVAS prin comasarea prin absorbţie cu Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (OPSPI).

În perioada primei jumătăţi a anului 2007, compania OIL Terminal a semnat un număr de şapte contracte cu OMV Petrom (3), Petrotel - Lukoil (2) şi Rompetrol Rafinare (2), în valoare cumulată de 80,22 milioane de lei, pentru prestarea de servicii aferente traficului internaţional cu produse petroliere pentru anul 2007, (până la 31 martie 2008 în cazul contractelor cu OMV).

Pe 5 iulie 2007, delegaţii Comitetului Interstatal reprezentând Guvernele a cinci ţări europene, anume Serbia, Croaţia, Slovenia, Italia şi România, s-au întâlnit la sediul Oil Terminal S.A. Constanţa, pentru discuţiile premergătoare semnării Acordului de constituire a Companiei care urma să dezvolte proiectul de construcţie a oleoductului Pan-European, PEOP, după ce un memorandum a fost semnat pe 3 aprilie la Zagreb.

Proiectul PEOP (Pan-European Oil Pipeline) trebuia să conecteze Constanţa cu Trieste, trecând prin Serbia şi Croaţia în scopul reducerii dependenţei UE faţă de livrările de petrol din Rusia şi Orientul Mijlociu.

Acţionarii companiei formate în urma asocierii au adoptat un statut şi au instalat un consiliu de administraţie, în 2008, însă, în urma unor reticenţe din partea unora dintre parteneri şi a lipsei de investiţii, proiectul a început să treneze. În urmă cu nouă ani, Italia şi Croaţia au renunţat la acest proiect.

Potrivit declaraţiilor reprezentanţilor Conpet din 2017, Conpet fiind operatorul sistemului naţional de transport produse petroliere, investiţia în conducta Piteşti - Pancevo ar fi estimată la 220 de milioane de euro, acesta aflându-se încă la stadiul de proiect.

Acest oleoduct este doar o porţiune din vechiul proiect PEOP Constanţa-Trieste (Italia), despre care conducerea Conpet spunea în 2017 că nu îl consideră "mort".

În 2007, punerea în funcţiune a conductei Constanţa - Trieste era preconizată pentru 2012, costul investiţiei fiind estimat la 2-3,5 miliarde de dolari, iar Comisia Europeană propunea chiar extinderea acestei conducte până în Marsilia.

În cadrul AGEA OIL Terminal din 13 august 2014, compania a decis retragerea din proiectul oleoductului Constnaţa - Trieste.

În data de 17 iulie 2007, Comisia de Admitere la Tranzacţionare a BVB a admis cererea de transfer a acţiunilor OIL la prima categorie a bursei, după ce, în data de 2 iulie, societatea de intermediere S.S.I.F. Central European Investments a depus cererea de transfer a acţiunilor Oil Terminal şi documentaţia necesară în acest sens.

La vremea aceea, structura acţionariatului companiei era următoarea: statul român, prin AVAS - 59,6%; Fondul Proprietatea - 10%; Broadhurst Investments - participaţie de 7,6%, în timp ce diferenţa se tranzacţiona liber la bursă.

Prima zi de tranzacţionare a acţiunilor OIL la prima categorie a BVB a fost vineri, 10 august 2007.

Din ianuarie 2015, ca urmare a aplicării noii segmentări a pieţei de către BVB, acţiunile OIL au fost incluse în categoria Standard.

În ceea ce priveşte tendinţa de evoluţie a preţului titlurilor OIL de-a lungul anilor, se poate remarca o creştere a cotaţiei în primul semestru al anului, când compania acordă dividende acţionarilor societăţii, şi o scădere a valorii cotaţiei ca urmare a înregistrării datei ex-dividend, excepţia fiind anul 2007, cel mai bun an pentru titlurile OIL din punct de vedere al preţului, de la listare şi până în prezent.

2009 - 2012:

În perioada ianuarie 2009 - decembrie 2011, preţul acţiunii Oil Terminal s-a tranzacţionat între un nivel maxim de 0,28 lei pe acţiune atins la finalul lunii martie 2009 şi un minimum de 0,18 lei pe titlu la finalul lunii decembrie 2011.

La sfârşitul anului 2010, structura acţionariatului Oil Terminal S.A. era următoarea: Ministerul Economiei - 59,62% (347.257.973 acţiuni); Fondul Proprietatea - 10% (58.243.026 acţiuni); persoane juridice - 18,78% (109.395.541 acţiuni); persoane fizice - 11,60% (67.533.713).

2011:

În 2011, societatea a propus acţionarilor majorarea capitalului social cu 151,7 milioane de lei, la 210 milioane de lei, propunerea fiind respinsă în Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) din 26 aprilie de către acţionarul majoritar al companiei, statul român.

În propunerea Oil Terminal din AGA, cea mai mare parte din majorarea capitalului social avea să aibă loc prin aportul în natură din partea statului, constituit din două terenuri de 254.000 metri pătraţi, respectiv 129.000 metri pătraţi, ambele din judeţul Constanţa, în valoare cumulată de 90,5 milioane de lei.

2012 - 2016:

În perioada ianuarie 2012 - decembrie 2016, interesul pentru acţiunile Oil Terminal a rămas relativ scăzut, cotaţia OIL situându-se la un preţ de 0,19 lei pe acţiune la sfârşitul primei şedinţe de tranzacţionare din luna februarie 2012 şi încheind luna decembrie a aceluiaşi an la un preţ al acţiunii de 0,18 lei pe titlu.

Ulterior, acţiunile emitentului s-au înscris pe un trend uşor descendent, fiind cotate la 0,1189 lei pe titlu la începutul lunii ianuarie 2013 şi atingând un minimum al ultimilor zece ani în luna iunie a anului 2015, de 0,0865 lei pe acţiune.

Luna iulie a aceluiaşi an a adus o uşoară revenire, Oil trecând pentru scurt timp pragul de 0,1 lei pe acţiune şi menţinându-se în jurul acestui nivel pentru restul anului şi în 2016.

2016:

În cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) din 10 octombrie 2016, acţionarii OIL Terminal reprezentând 77,79% din capitalul social au aprobat majorarea capitalului social cu o valoare maximă de 260.993.338,50 de lei, prin aport în natură (2 terenuri ale statului în valoare de circa 156 milioane de lei) şi restul de 104 milioane aport în numerar, de la 58.243.025,30 de lei la valoarea maximă de 319.236.363,80 de lei.

În data de 19 iulie 2017, societatea a informat acţionarii cu privire la o cerere de chemare în judecată de către Sebastian Valentin Dumitrescu, acţionar al societăţii cu o deţinere actuală de 14,84% din operatorul constănţean, domnul Dumitrescu solicitând "constatarea nulităţii absolute integrale a hotărârii AGEA din 10.10.2016 privind majorarea de capital al Oil Terminal S.A.", cererea aflându-se spre soluţionare pe rolul Tribunalului Constanţa, fâcând obiectul dosarului nr. 4811/118/2017.

Potrivit unui raport de evaluare, realizat în vara anului 2016 de evaluatorul Aurelia Biţă şi cerut de companie, pentru a-şi conserva participaţiile, investitorii ar trebui să subscrie în cadrul majorării de capital câte 4,48 de titluri la fiecare acţiune deţinută. Potrivit documentului, ar trebui emise pentru acţionarii care vor contribui la majorarea prin numerar un număr de 1.053.832.595 de acţiuni, în timp ce acţionarului majoritar i s-ar cuveni, în schimbul aportului cu cele două terenuri, 1.556.100.790 de acţiuni. Astfel, numărul total de acţiuni care ar trebui emise în cadrul operaţiunii este de 2.609.933.385.

În vara anului 2018, compania a anunţat că apelul domnului Dumitrescu a fost respins definitiv, iar la finalul lunii octombrie a anului curent, Oil Terminal a desemnat Bursa Română de Mărfuri (BRM) să întocmească prospectul proporţionat de ofertă în vederea continuării procedurii de majorare a capitalului social.

Dividendul brut acordat pe anul 2016 a fost de 0,24424 lei pe acţiune, dintr-o sumă netă repartizată de 13,93 milioane de lei, din care au fost plătiţi sub formă de dividende către acţionari 12,86 milioane de lei.

2017:

De la începutul anului 2017, cotaţia OIL s-a reînscris pe un trend ascendent, preţul unei acţiuni ajungând pe 11 mai la 0,21 lei pe acţiune, un nivel nemaiatins din luna septembrie a anului 2011, pe fondul unui rulaj de 35,28 milioane de unităţi, cel mai mare rulaj înregistrat de la listarea companiei în anul 1998, şi în contextul în care data exdividend era 12 mai. Ulterior, titlurile OIL au înregistrat încă o corecţie exdividend, atingând în data de 29 iunie un minimum anual de 0,131 lei pe acţiune. Până la finalul anului, cotaţia OIL a înregistrat o revenire marginală, situându-se la 0,171 lei pe acţiune la data de 27 octombrie 2017. La 29 decembrie 2017, preţul de închidere al acţiunilor companiei a fost de 0,1595 lei pe acţiune, emitentul având o capitalizare de 92,89 milioane de lei.

În 2017, Oil Terminal nu a desfăşurat activităţi de răscumpărare de acţiuni şi nu a emis obligaţiuni, în timp ce suma brută repartizată pentru dividende a fost de 4,5 milioane de lei.

La finalul lunii ianuarie, Fondul Proprietatea a renunţat la două procese intentate Oil Terminal în 2016, ambele referitoare la procedura de majorare a capitalului social.

Tot în 2017, Fondul Proprietatea şi-a lichidat deţinerea de 10% din Oil Terminal, reprezentând 58.243.026 de acţiuni cu o valoare de 0,1 lei.

În prezent, statul român, prin Ministerul Energiei, este acţionarul majoritar al societăţii, cu o deţinere de 59,62%, în timp ce Sebastian Valentin Dumitrescu, omul de afaceri în vârstă de 95 de ani, are o participaţie de 14,84%, iar 25,53% din companie este deţinut de către alte persoane fizice şi juridice.

2018:

În primul trimestru al anului, cotaţia OIL s-a situat la un preţ de 0,163 lei pe acţiune la sfârşitul primei şedinţe de tranzacţionare din 2018 şi a încheiat primele trei luni ale anului cu un maximum anual de 0,1802 lei pe acţiune înregistrat în şedinţa din 12 februarie.

În prima lună din cel de-al doilea trimestru al anului, cotaţia OIL s-a menţinut stabilă, în jurul pragului de 0,17 lei pe acţiune. Însă, în contextul datei exdividend din 14 mai, preţul acţiunii OIL s-a corectat până la 0,14 lei pe acţiune la 30 mai.

În a doua jumătate a anului, acţiunea Oil Terminal s-a tranzacţionat în intervalul de preţ de 0,172 lei pe acţiune, maximum înregistrat în şedinţa din 27 iulie, şi 0,143 lei pe titlu, nivel minim al celui de-al doilea semestru consemnat pe 22 noiembrie.

Compania a anunţat pe 3 septembrie că a încheiat un contract în valoare de 19,48 milioane lei cu Petroconst SA, pentru modernizarea unui rezervor la Secţia Platforma Sud, termenul de execuţie fiind de 14 luni.

www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.roConference on E-learning - Tips&Tricks
Cabinet de avocatservicii curatenie