Teroare în ASF:conducerea îi investighează pe indezirabili

GEORGE MARINESCU
Ziarul BURSA #Politică / 24 iulie

Desen de MAKE

Desen de MAKE

Cristian Muntean, avertizorul de integritate care a pus pe masa Parlamentului şi a Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) mai multe documente şi informaţii care arată starea de fapt a Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), este cercetat disciplinar a patra oară de subalternii lui Nicu Marcu, preşedintele ASF, în condiţiile în care hărţuirea avertizorului de integritate este interzisă de directiva europeană în materie şi de legea 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public (de integritate).

Cristian Muntean a dezvăluit, în mai 2021, în faţa membrilor comisiilor reunite de buget, finanţe, bănci şi piaţă de capital ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, următoarele:

1. În domeniul asigurărilor, conducerea ASF a favorizat operatorii economici supravegheaţi (asigurătorii), prin interpretarea defectuoasă a legislaţiei, omisiunea aplicării de sancţiuni sau aplicarea unor sancţiuni neproporţionale, simbolice faţă de natura faptelor constatate şi care afectează inclusiv bugetul de stat;

2. Atitudinea conducerii ASF faţă de asigurători a dus la vătămarea drepturilor şi intereselor legitime ale asiguraţilor;

3. Conducerea ASF a omis sesizarea autorităţilor competente atunci când au fost identificate nereguli grave rezultate în urma controalelor şi care impuneau alte verificări, pe care ASF nu este abilitată să le desfăşoare;

4. Conducerea ASF a emis acte administrative care serveau intereselor operatorilor economici aşa-zişi supravegheaţi;

5. Conducerea ASF are politici de personal pe criterii subiective: rudenie (gineri, soţii), interese personale (amante), cât şi în baza recomandărilor venite din partea operatorilor economici aşa-zişi supravegheaţi;

6. Presiuni directe exercitate de către Nicu Marcu, preşedintele ASF), pentru a forţa anumiţi angajaţi de a semna acte adiţionale ale contractelor de muncă ce prevedeau reducerea salariilor cu 25-30%, în timp ce veniturile consiliului ASF au rămas intacte.

În legătură cu situaţia de mai sus şi cu cea de-a patra cercetare disciplinară, Cristian Muntean nu a declarat nimic ziarului BURSA, invocând faptul că legea nu-i permite.

Motivele invocate de conducerea ASF la declanşarea anchetei interne sunt puerile. Conform art. 26 din legea avertizorilor de integritate, la cercetarea disciplinară, la solicitarea avertizorului de integritate cercetat trebuia să asiste presa, un reprezentant al sindicatului sau al asociaţiei profesionale sau un reprezentant al salariaţilor, iar acest lucru trebuia anunţat de ASF, pe pagina proprie de internet, cu cel puţin trei zile lucrătoare înaintea şedinţei Comisiei de Cercetare Disciplinară, sub sancţiunea nulităţii raportului şi a sancţunii disciplinare ce urmează a fi aplicată.

Referitor la situaţia lui Cristian Muntean, legea avertizorilor de integritate prevede, la art. 22, interzicerea represaliilor.

Conform lit.f şi g din art. 22, este interzisă aplicarea oricărei alte sancţiuni disciplinare, precum şi constrângerea, intimidarea şi hărţuirea la adresa avertizorilor de integritate. Avertizorii aflaţi în această situaţie se pot adresa instanţei. Conform art. 23 pct. 5-7 din legea 361/2022, dacă instanţa constată că măsura a fost dispusă ca represalii în considerarea raportării sau a divulgării publice, aceasta poate dispune, după caz, desfiinţarea măsurii, repunerea părţilor în situaţia anterioară, repararea prejudiciului, încetarea măsurii şi interzicerea ei pe viitor, precum şi orice alte măsuri pentru încetarea formelor de represalii.

Instanţa va dispune şi obligarea autorităţii, instituţiei publice sau persoanei juridice de drept public sau persoanei juridice de drept privat la publicarea într-un cotidian local sau naţional, pe cheltuiala sa, a unui extras din hotărârea prin care a fost constatată dispunerea în mod nelegal a uneia dintre măsurile prevăzute la art. 22. Extrasul se publică şi pe pagina de internet existentă a autorităţii, instituţiei publice, persoanei juridice de drept public sau persoanei juridice de drept privat, cu respectarea legislaţiei privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.

Dacă instanţa constată că împotriva aceluiaşi avertizor în interes public au fost dispuse, de cel puţin două ori, represalii în considerarea aceleiaşi raportări sau divulgări publice, aceasta poate dispune şi aplicarea unei amenzi civile în cuantum de până la 40.000 lei.

Cu alte cuvinte, avertizorii de integritate din cadrul ASF care sunt cercetaţi disciplinar de echipa Marcu sunt foarte bine apăraţi de directiva europeană în materie şi de legea naţională care transpune această directivă şi ar trebui să se adreseze instanţei şi să reclame abuzul exercitat de conducerea ASF asupra lor.

În mod clar cercetarea internă pe care o suportă a patra oară Cristian Muntean este o evidentă hărţuire venită dintr-o ostilitate vizibilă a conducerii ASF faţă de domeniul de predilecţie al lui Cristian Muntean - asigurarea integrităţii.

Cinci indezirabili în colimatorul lui Nicu Marcu

Se pare că nu doar Cristian Muntean este cercetat disciplinar de echipa Marcu, ci prigoana a fost dezlănţuită şi asupra altor patru persoane care sunt indezirabile pentru conducerea ASF.

Unii angajaţi din cadrul ASF, contactaţi de ziarul BURSA, ne-au declarat: "În cadrul actualelor proceduri de cercetări disciplinare au fost alese cinci persoane, toate indezirabile conducerii ASF. Nu e vorba despre nicio coincidenţă, ci de o intenţie clară de îi intimida pe colegii noştri, de a-i face să dea înapoi, să nu mai facă alte demersuri. Din cauza acestor cercetări disciplinare repetate, unii dintre colegii noştri au început să se teamă. Există teama pentru majoritatea angajaţilor Autorităţii că, dacă îşi vor pierde locul de muncă prin demitere, nu vor mai găsi un job la fel de bine plătit în altă parte aşa cum sunt cele de la ASF. Unii dintre avertizori au rămas în instituţie, deşi puteau să plece, doar pentru că au dorit să demonstreze conducerii că nu este aşa cum vrea echipa Marcu, echipă care e părtaşă la ultimele falimente din piaţa asigurărilor".

Întrebaţi dacă, după scandalul din Parlament şi după declanşarea cercetărilor penale de către procurori, s-a schimbat ceva în modul de acţiune a lui Nicu Marcu şi a celor din jurul lui, angajaţii ASF ne-au precizat: "În relaţia cu avertizorii de integritate a existat o oarecare timorare din partea conducerii Autorităţii, dar în privinţa celorlaltor acţiuni Nicu Marcu şi cei din conducerea ASF au mers înainte fără să le pese de nimic, ceea ce ne confirmă că au susţinere din partea SRI. Faptul că sunt susţinuţi din exterior, ne-a fost confirmat şi în urma celor întâmplate în Parlament, când unii deputaţi şi senatori le-au transmis colegilor noştri că au primit ordin de la conducerea partidelor din care făceau parte ca audierea conducerii ASF să fie una soft, fără întrebări care să îi pună în dificultate pe Nicu Marcu şi pe cei din jurul lui".

Parlamentul aşteaptă finalizarea anchetei demarate de procurori

Referitor la datele oferite Parlamentului de către avertizorii de integritate din cadrul ASF, senatorul Claudiu-Marinel Mureşan(USR), fost preşedinte al Comisiei de buget, finanţe, bănci, activitate bancară şi piaţă de capital din Senat, a precizat pentru ziarul BURSA, fără a nominaliza o persoană anume, deoarece nu îi permite legea 361/2022:

"Nu ştiu dacă în ASF există vreun regulament, vreo normă care să interzică angajaţilor să transmită documente sau informaţii către alte persoane sau instituţii, dar chiar dacă există ea nu se aplică în cazul avertizorilor de integritate. Documentele prezentate la Parlament de avertizorii de integritate din ASF conţineau informaţii grave ce trebuie luate în considerare şi anchetate. De aceea, am deschis atunci, la nivelul Comisiei de buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital, o cercetare a faptelor care reieşeau din documentele primite. Din punctul meu de vedere, mă aşteptam ca organele de anchetă penală să facă mai mult de atunci şi până acum, dar se pare că lucrurile s-au blocat undeva. Toată lumea din Parlament se aştepta, în urma documentelor pe care le-am văzut, la rezultate din partea cercetării penale. Poate că nu le-am văzut încă, deoarece ancheta e în continuare pe rol, nefiind finalizată. Cert este că atunci noi ne-am oprit cu cercetarea la nivelul comisiei parlamentare, deoarece conducerea ASF a spus că e o anchetă derulată de procurori şi ne poate furniza mai multe informaţii. Dar de atunci se pare că lucrurile s-au oprit undeva".

Întrebat ce s-a întâmplat cu avertizorul de integritate care a discutat cu membrii comisiei de buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital, senatorul Claudiu Mureşan ne-a spus că persoana respectivă susţinea că va demisiona din ASF, dar a rămas surprins să vadă că aceasta este încă angajată a instituţiei respective.

Conduita ASF - în mai multe publicaţii media

Cazul a explodat în presă, fiind relatat în ziarul Libertatea, în ediţia din 20 iulie 2023, care a furnizat unele detalii, conform unor declaraţii ale angajaţilor ASF, care au spus, pentru sursa citată: "Cristian Muntean, de pildă, a fost chemat la Comisia de Cercetare Disciplinară după ce e-mailuri cu unele cuvinte-cheie au fost găsite transmise către un e-mail din exterior. Dar nu era niciun e-mail de presă, cum credeau şefii, ci un e-mail privat al unei colege, cu care Muntean lucra la o notă. Colega era în concediu, lucra de acasă şi folosea e-mailul privat, pentru că fără laptop nu poţi accesa e-mailul de ASF. (...) Este pentru a patra oară când Muntean este cercetat disciplinar de către conducerea ASF, care e deranjată de faptul că el a vorbit permanent cu instituţiile".

Cristian Muntean este angajat din 2017 la ASF ca "expert de management" în sectorul asigurărilor, din 2020 el devenind avertizor de integritate.

Lipsa de etică a conducerii ASF a făcut subiectul a numeroase articole publicate de ziarul BURSA, fiind până de curând singura publicaţie care s-a încumetat să facă asta. Nicu Marcu a venit la conducerea ASF în iunie 2020 şi, timp de un an, cu răbdare, ziarul BURSA i-a acordat un termen de graţie, perioadă în care să se pună la punct cu problematica pieţei de capital, ţinând cont de lipsa lui de calificare în domeniu. Dar în acel an, noua conducere a ASF a concediat 12 directori şi în locul lor a adus oameni ai lui Nicu Marcu. Radu Soviani a scos la iveală faptul ca Nicu Marcu este plagiator.

Pe de altă parte, în acea perioadă ASF a început să manifeste toleranţă faţă de încălcările de lege săvârşite în piaţa Bursei de Valori Bucureşti, tolerând raportări false şi manevre respinse de lege pentfru obţinerea de majorităţi în adunări generale ale unor emitenţi listaţi la Bursa de Valori Bucureşti. Ziarul BURSA a dat atenţie listării pe AeRO a unor societăţi a căror unică utilitate a permis manipularea activului net în piaţa SIF-urilor. Pentru toate aceste cauze, ziarul BURSA a decis că este necesar să combată astfel de practici pe care ASF le tolerează, se poate spune complice, şi care au dus la resorbţia oricărui interes pentru piaţa noastră de capital.

Interesul pentru Bursa de Valori Bucureşti a primit, recent, un impuls de la listarea Hidroelectrica, un emitent extrem de ispititor pentru multă lume. Dar sistemul pieţei şi supravegherea sa au făcut ca numeroşi investitori sofisticaţi să nu participe la oferta publică prin care a fost listată compania.

Falimentele enorme ale societăţilor de asigurări City Insurance şi Euroins au confirmat cel puţin lipsa de profesionalism, dacă nu şi corupţia din ASF, pe care ziarul BURSA le sesizase cu ani în urmă.

Lung timp ziarul BURSA a fost singurul critic al ASF şi al pieţei rezultate din incompetenţa (şi eventual corupţia) sa. Începând de anul trecut, însă, o serie de publicaţii - Capital, România Liberă, Libertatea şi altele - au arătat că au devenit conştiente de pericolul pe care această formulă a conducerii ASF o reprezintă.

Pe de altă parte, o serie de publicaţii cu veleităţi de specializare financiară preţuiesc mai puţin adevărul, protejându-şi, astfel, sursele de venituri parvenind de la ceea ce, sub oblăduirea ASF, a ajuns să se constituie într-o mafie a pieţei de capital pe care ziarul BURSA a denumit-o Cooperativa.

Opinia Cititorului ( 43 )

 1. O tinta a cercetarii e reducerea la tacere a oricui vede cum se acopera Cooperativa in ASF. Acopera si ajuta. Cercetarea lui Nicu Marcu e un alt mod de a teroriza pe oricine nu tine sa fie implicat in lucratul in favoarea Cooperativei.

  1. Rasu-plansu :(

   In locul lui Nicu Marcu îmi făceam salariul 50.000 euro net pe lună și dădeam toți angajații afară.

   50.000 e o cifra mai mare, cel mult egala cu numărul total de neuroni și sinapse ale deținătorului lor. Fără angajați și cu un asa minuscul nr de neuroni face asf implozie. Nu te opri din în acest plan, ca spre asta se îndreaptă cine nu gândește mult dar hoteste și mai mult :))

   Și după aceea, îmi băgăm banii aia în spate.

   Trebuia judecat ptr neglijenta crasa .  

   Sub el , s-au furat 1,5 miliarde prin asigurări.

   Dacă e asa, de ce a luat salariu acest .....f deștept? 

  "Lung timp ziarul BURSA a fost singurul critic al ASF şi al pieţei rezultate din incompetenţa (şi eventual corupţia) sa. Începând de anul trecut, însă, o serie de publicaţii - Capital, România Liberă, Libertatea şi altele - au arătat că au devenit conştiente de pericolul pe care această formulă a conducerii ASF o reprezintă."

  Poate e greu de inteles ca nu DOAR conducerile ASF , adica Consiliul, sunt ce intretin coruptia din ASF. Consiliile se perinda politic. Scheletul si infrastructura corupta a ASF e data de aceleasi persoane din functii diverse de decizie și putere. Care se muta si perinda prin pozitii. Dar de fapt sunt aceiași, unii încă din 2012. Oricare nou consiliu sau presedinte ar veni se va conecta la o retea deja de foarte multi ani foarte bine conturata, sustinuta si intarita. E despre Golovatici pereni si corupti. Ionesti incompetenti si slugi servile. Despre sefi si directori care isi abuzeaza subalternii ca sa schimbe incadrari, sanctiuni catre entitati. E vorba despre middle managementul ASF care e obisnuit ca sa ramana in functii platite de la 5000 euro in sus plus cel puțin 2 bonusuri ca sa faca sa fie bine pentru entitatile supravegheate. Adică nesupravegheate. E vorba ca executa orice mizerie, cat de ilegala. A zice NU e cam interzis. Cariera se face spunand Da la orice ilegalitate. Subtila sau brutala. Nu exista ideea de a respecta vreo lege, in general. Si fiind prea multi si asa functionand de prea multi ani, e un mecanism intarit. Bine antrenat sa striveasca orice difera. Orice e altfel. Orice e opinie diferita. Trendul e NU sanctiuni sau in mod ideal sa fie mici. Mici adică atenționări în piață. Avertismente maxim. Sau deloc sanctiuni, de fapt, asa se face supraveghere. Cu pretexte, ca mai bine nu sanctionezi decat sa pierzi in instanta. Ca mai bine nu faci decat sa cada drobul de sare. In principiu ideea e sa nu faci. Sa nu superi. Nu pe asiguratori , nu pe fondurile de pensii, nu pe nimeni. Nu pe sifuri, sigur nu. Nu luat masuri in cazuri vizibile clar, ca se supara niste persoane din conducerea unor asiguratori. Sau SIF e. Sau fonduri de pensii. Cam asa ceva. Scheletul, structura coruptiei din ASF e transpartinica si independenta de consilii. Cine vine doar ii preia de buni, de folosit mai departe in interesul cui ii tine in functii. Cel mult ii muta de colo colo. De la un sector la altul. De la un serviciu la altul. E mai in adancime decat cine vine prin consiliile ASF, aia doar executa si ei cu ce gasesc in ASF. Si cine nu intra in hora e eliminat. O morisca care ocroteste in multe feluri interese de foarte multe miliarde de lei pe 3 piete, pazita de unii prin parlament si de unii din servicii, e un mecanism foarte eficient. Care produce multi bani pentru multi smecheri. Cum sa riste careva sa fie amenintat asa mecanism uns de facut bani? Iar presa in mare tace. Ca ASF da bani presei. Profit.ro, ca exemplu, din unii care faceau presa pe bune, candva, au ajuns agentie de PR pt asf. Ca un exemplu. Bani f multi in programele asa zise de educatie financiara. Asa se cumpara pr. Pe modelul banilor de la partide. O investigatie ampla de presa si cu alte autoritati o sa arate gravitatea coruptiei. Dar inca e prea multa protectie si prea multi dispusi, si din presa, si din alte parte, sa se vanda pe multi bani ca sa contrafaca orice adevar ar iesi din ASF. Dar Euroin, City, si alte cazuri arata ca sigur ceva e foarte defect si corupt in ASF. Basic, un loc bun si functional nu poate produce doar fraude ,BRD PENSII, Euroins, City si mizerii permanente in piata de capital la niste emitenti. Oricati bani s-ar da prin presa, ce e eșec de supraveghere ramane. Doar unii stau spalati pe creier si ignora, ca pentru asta sunt platiti foarte bine plus alte beneficii si favoruri prin ASF. Ne-am intors la jungla, dar mai sofisticata, a anilor fraudelor de la banci. Anii 90, reloaded in 2023. La fel de salbatici dar mai putin grosolan.

  Asta e subiect de presa dar putini indraznesc. Psd pnl stau de veghe ca nu vor scandal in buza alegerilor plecat de la ocrotitii si numitii lor. 

  1. Aveți perfectă dreptate. Dacă ASF a sesizat nereguli în funcționarea Euroins încă de anul trecut, după cum pretinde, asigurații trebuiau avertizați cu privire la opțiunile de asigurare pe anul în curs. Ceva pute rău.

   Un angajat mediocru si frustrat care jigneste, total nemeritat, sutele de angajați corecti și profesionisti din ASF. In ASF, situațiile sunt analizate de echipe complexe de economisti și juriști care nu își risca pielea de dragul cuiva.

   mai multa critica la adresa ASF din partea zf, fi, profit.ro si alte publicatii media din domeniu. apreciez continutul critic oferit de ziarul bursa dar nu inteleg DE CE CEILALTI tac sau nu critica, cine este aceasta mare forta dumnezeul marcu chiar are atata putere sa ii cumpere pe toti? parlamentul de ce se misca asa lent si tot il tine in functie? care e miza din spatele conducerii asf cu salarii de jdemiideeuro?

   Nu Nicu Marcu, nu are forta deloc. Cooperativa pe care o serveste are sutele de milioane de euro devalizate cu complicitatea ASF. Daca Nicu Marcu, prin absurd, s-ar apuca sa dea pe mana politiei pe cooperatori, a doua zi ar zbura din functie si probabil ca ar infunda si puscaria. Salariile enorme primite de angajatii ASF nu au nici o legatura cu munca depusa, ci reprezinta un fel de spaga legalizata sa inchida ochii.

   Salariile ASF nu sunt platite de la Buget, ci din taxele platite de cei supravegheati, adica de Cooperativa. Pana la urma, se dezvaluie ceea ce este ascuns prin legislatie: adevarul direct este ca ASF este platit de Cooperativa. Toti angajatii ASF sunt platiti de Cooperativa in forme legale, bashca spagile ilegale.

   Corect!

   Prea complexe, prea ca la tara...

   Bateti campii! Banii ASF vin din taxe si comosioane impuse pe tranzactii in piata de capital, pe asigurari si pensii private. In bugetul ASF piata de capital are cea mai mica contributie dintre toate sectoarele. Modelull de finantare al ASF este similar la toate autoritatile nationale din Europa sau America sau din lume. Cooperativa reprezinta prea putin din bugetul ASF pentru a conta din aceasta cauza. Daca finanteaza diversi oameni din ASF atunci institutiile statului sa-si faca datoria.

   Daaa, de asta Nicu Marcu a cercetat ca documente care arata cum s-a ocupat de City și Euroins au ajuns în presa. Toate minciuni, domne! De asta vaneaza pe care pica sau crede ca prinde, ca au apărut în presa dovezile mizeriilor de la City și euroins din ASF. Inacțiunea ASF. Și acțiunea blânda și ineficienta la mare distanta în timp. Dacă erau doar angajați frustrați ce atâta agitare 4 luni de anchete și cercetări de văzut cine a dat în presa despre asiguratorii Citu și euroins? Mai greu cu inteligenta la ASF :))

   "Banii ASF vin din taxe si comosioane impuse pe tranzactii in piata de capital, pe asigurari si pensii private. In bugetul ASF piata de capital are cea mai mica contributie dintre toate sectoarele."

   Deci, nu batem campii. 

   Nu de dragul cuiva

   De dragul lor sa isi tina posturile si pozitiile. Nici nu e despre sute de angajati. E despre un numar redus de persoane raportat la aceste sute. Dar care su putere de decizie, putere sa impuna, sa ceara, sa taie ce fac subalternii lor. A face pe prostii e o tehnica. Dar conentariul nu vorbea desore sute. Ci despre cateva persoane cheie. Asf are sute de directori si sefi? Aia impun directia cu consiliul. Aia dicteaxa cu consiliul. Sutele astea de angajati sunt fortati sa execute. Unii fortati altii nevoiti ca sa isi pastrezw niste pozitii sau sa nu cada in dizgratia sau aversiunea sefilor. Sutele nu raspund cu sutele. Raspunderea o sa fie individuala, de sus in jos. Cine da ordine, cine are putere sa impuna directii. Sa taie, sa ceara sa se faca intr-un anume fel ceva. Nu va ascundeti dupa sute ca nu va scapa. Raspunderea e de sus in jos. Incepe cu consiliul si directorii. Sutele din executiv nu decid ele. Dar o fi text bun asta pentru proces :))) Cineva a jignit sute. Nu, doar a spus adevarul despre un numar care detine pyterea si o foloseste in scopuri putrede frecvent. Unii au putere si dicteaza. Altii din sute sunt fortati sa execute. O sa vedem unde sta mai multa raspundere, la cine dicteaza si.impune sau la cine nu are incotro decat sa execute. Dupa cazul rusanu am vazut unde sta raspunderea. Nu le cei care executa. La cei care cer si impun din functii de conducere.  

   Habar nu ai ce vorbești sau vrei sa induci in eroare. Când echipa de specialisti îți spune ca e alba , 10 directori și Consilii nu au curajul sa spună ca e neagra.

   Echipa de specialiști de la Euroins :))

   Tanja, mon amor :)) CUM zicea Tanja duios, asa zicea și echipa de specialiști. 

   Dar poate se discuta de alta echipa. Cei specialiști de la sifuri :)) 

   Au zis echipele asf ca e totul alb curat și minunat la sifuri, pai asa e.

   Haha, cum suna asta :)) Asa cum suna Tanja la cei ai ei de la ASF :))  

   Tocmai a început voleiul cu vinile pasate de la directori și consiliu la echipele de specialiști din asf :)) cel mai nevinovat e Voinescu, el chiar nu știe nimic despre nimic :)))

   Și încă nu e în fata procurorilor. 

   E doar în stadiu de comentarii în bursa. 

   Cum o sa fie in fata cu *tu subsemnatu*... sa vedeti măcel atunci. Nu iooo, sclavii împuțiți, slugile murdare, io nuuu, io sunt Armeanu, membri casf :)) Nu io..aia, slugile. Specialiștii. Și specialiștii... Nu noooi, domnu șefu nicu marcu, șefu Armeanu, șefu Vali ne-au pus :)) Ne-au amenințat ca ne dau afara. Și chiar au amenințat ca dau afara :))

   Presa sa stea pe aproape, o sa fie incendiar :))  

  Avertizorii de integritate au întinat nobilele principii ale grupului infracțional Marcu - Voinescu - Rosu - Golovatic.

  Pur și simpul infractorii din conducerea ASF nu mai pot da un tun financiar cinstit (Euroins/ City Insurance) de trădătorii ăștia din ASF.

  1. E invers. Marcu a deranjat mafia din asigurari-service sprijinita de gruparea infractionala Wlassopol -Munteanu. E plin presa de înregistrare cu Munteanu in Bulgaria incercand sa santajeze a Euroins.

   Haaahahhaaaaa! Toti o apa si un pamant.

   Muntean a fost achitat definitiv, s-a dovedit ca cei care i-au făcut plângere erau in realitate infractorii, dar in creierul tău minuscul și neted nu e loc decât de pornhub.

   Marcu nu a deranjat nicio mafie. Dimpotrivă.

   Sub mandatul lui Marcu, prețul RCA a crescut cu 250%, 2 firme de asigurari - liderii RCA au intrat in faliment DUPĂ CE ACȚIONARII AU AVUT TIMP SA SCOATĂ BANII DIN ROMANIA, brokerilor de asigurari li s-au redus comisioanele, motiv pt care au închis și se vor Închide multe firme de brokeraj, pe rolul instantelor de judecată peste 100.000 de procese in care sunt implicate firmele de asigurari pt neplata despagubirilor, iar după aceste performante NICU MARCU ÎȘI MAJOREAZĂ SALARIUL CU 32%. Felicitări susținătorilor lui Marcu. Curând va veți cauta de munca împreuna cu idolul vostru din hârtie igienica!

   Ovidiule, va imbatati cu apa rece. Tine cheia de la casa la indemana, pentru ca intr-o dimineața va veni DNA după tine. Și dacă nu deschizi repede îți sparg și ușa.

   Nu te costa nimic sa bati campii anonim.

   Tic-tac, tic-tac

   Foarte bine punctat Ana! Septembrie e sfarsitul lui Nicu Marcu, Gabriel Gradinescu, Cristian Rosu, Florin Golovatic & general de hartie igienica alungat din sistem pentru acte de coruptie...

   Marcu si cu Rosu au tinut de sase la Bulgarii de la Euroins sa nu vina cu bani cand nu mai indeplineau cerintele de capital necesare de s-a ajuns la ditamai gaura la Euroins. De City Insurance nu mai vorbim. Marcu si Gradinescu tin de sase la Cooperativa din piata de capital (Sif Banat Crisana si Swiss Capital) Marcu si Armeanu mai nou tin de sase mai nou pentru administratorii de pensii de la BCR si BRD ultimul administrator (BRD) fiind in groapa dupa ce au fost fraudate banii de pensii ai deponentilor sub atenta supraveghere a ASF intre anii 2019-2022. Pandele de service Autocar si Vasile Stefanescu de la Cotar care are fiica si ginerele angajati la ASF sunt abonati la intalniri la ASF cu preacinstitul Marcu.

   Marcu, Roșu și Ionescu au lungit-o vreo 6-7 luni înainte de a lua masuri cu euroins. Luate pentru ca Libertatea. Atenție! Altfel mai trăgeau asa de euroins pana în noiembrie. Sa mai pice mandatul la domn președinte. Atenție, libertatea a impus ASF sa ia masuri în martie! Gruparea Marcu Roșu Ionescu a avut grija sa nu ia toate masurile impuse fata de euroins. Mai aveau de făcut din timp lucruri fata de euroins. Nu au mai făcut niciodată. Acum cerceteaza cercetători. Cine știe lucruri și ce știe. Succes la jucat de- a spânzurătoarea! Succes la tocat! Tocați, tocați, tot! Începeți de la cabinet.

   Obsesia asf, ascundeți!!! Sa nu se afle și ce e la pensii, pierderile din activul BCR și cum brd e pe picior de buza prăpastiei. Maxima supraveghere a acestui domn Marcu cu Armeanu, Gradinescu și rosu.

   Cei 4 Cavaleri ai Apocalipsei. Au distrus 3 piețe  

   Marcu e don Gheara de la mafia asf.

   Cu Armeanu, Roșu, Gradinescu din gașca SIF banat, etc.

   De pierderile de pe piață de pensii, nimic. Sa iasă și de acolo sa mai cerceteze unpic băieții cum se pierde activul din banii participanților. Veghează asf la investițiile tampe ale unor fonduri. Ca doar joaca e pe banii altora. Nu a administratorilor fondurilor. Ia, domnu Marcu, ia ce se întâmplă la brd pensii și ce s-a întâmplat la BCR pensii? Ne răspunde domnul Apostol? Tocați, băieți, tocați da repede ca nu mai aveți mult timp!  

   Baba și Roșu, mai ales Roșu știu mai bine cine santaja euroins. Mesagerul nu e vinovat ca Roșu avea o treaba. Alta tehnica de ascuns vina și dat pe altul. Rosu cel de 3 ori vândut, de 5 ori ipotecat, practic, la city și euroins zice ca se scoate asa. Nuuuuu e eeeeeel. Altul santaja. Altul asta e chiar Roșu. Ia zi, Roșule, din august 2022 și pana în pârtie 2023 la euroins ce ai așteptat? Sa scoată tot din tara în timp ce negai ca scot? Puscarioara celula comuna cu domnu Marcu. Ați stat de 6 la euroins vreun an. Dacă nu doi înainte de martie 2023. Te scoate pesedeaua în visele tale. Ați scăpat ușor la parlament.

   Da SRI are o părere ca acest domn Voinescu afectează imaginea SRI? asa e cu SRI, ies doar trepădușii unor hoți pe poarta lor, la pensie, sa o cumuleze cu salariul? Ca să stea de 6, trepădușii unuia ca Marcu. Cercetări e ce are domnu sri de făcut, cerceteaza cine arata hoția de la euroins si City patronata de asf. Sri are vreo jenă ca un general al sau se face paznic pentru hoți? Reacții, ceva? Sau la pensia matinala cumulata cu salariul din bani publici e liber la orice, cât de ilegal ar fi. Bursa nu poate lua o poziție de la sri pe subiect?

   Domnu Ciolacu,

   Eu, subsemnatu Marcu Nicu zis si Gheara in devenire, va rog respectuos sa interveniti.  

   Trebuie stopati, domnu Colacu, obraznicii astia ai mei. Nu ma mai inteleg cu ei, nu stiu ce sa ma mai fac. Nu sunt cuminti, nu stau potoliti, dau tot din casa. Uite, de curand m-au spus ca mi-am marit salarul. Si acum nu stiu cum sa mai dau ochii cu domnu Voinescu. Stiti dumneavoastra, al batran, generalul venit la pensie la noi la ASF. Imi promisese Protectie si eu lui bani multi si acum nu s-a ales nimic. Nu se mai opreste din certuri, din cauza nemernicilor care m-au dat in gat ca am mai mare cu 32 ca restul. Si vrea si el. Nu e multumit cu 15. Zice ca fara 32, nu mai poate sta fara. Si se duce de rapa protectia mea. Acum cand e plin de potere la ziduri. Nici nu stiu cand intra peste mine. Si nici Tuta asta mic nu ma ajuta. Nu mai poate nici el. Tocmai ce a plecat. Ca sa se intoarca. Stiti cum e cu ordonanta aia. Nici sa mai angajezi un om paznic la fumatori, director cum ar veni, nu se mai poate. Si cu restul am probleme. Acum vor toti sa plece sa ca vie inapoi. Cu toate cele trei salarii. Si vor si ei 32, daca asa rusine mi-au facut nenorocitii astia din presa. Aproape ca ma bate gandul sa mai pun de-o cercetare. Ma consult cu Voinescu cand o reveni de la bai si vedem ce o iesi. Putem noi oare sa ii cercetam si pe nemernicii astia din presa care vorbesc urat de mine? Zf, astia, Economedia, Libertatea, careo rfi. Au scris de mine foarte urat, domnu premier. Zic ca imi dau bani singur. Doar mie. Si ca fac lucruri rele si urate. Cercetez un avertizor si ma supara hartiile ajunse la dna. Ma ajutati dumneavoastra, poate il chem pe baiatul ala obraznic, Tolontan cum il cheama? Ala cu Colectiv. Sa il audiez sa vad ce mai zice apoi, il prind eu, il invat minte sa mai scrie mascari despre mine. Cat despre avertizor si restul obraznicaturilor si neascultatorilor din cladire, fiti fara grija. Ma ajuta domnu Voinescu sa pun biciul pe ei. Ce e aici, nu inteleg ei ca eu sunt sefu? Eu sunt!!! Eu sunt, si pot sa bat si din picior sa le arat!!! Aici lumea face doar ce vreau eu. Daca le zic sa taca, pai sa taca! Definitiv! Ce e aia, face fiecare ce vrea, unu vorbeste cu parlamentul, altul cu procurorii, pai ce e aici? Democratie? Eu crezusem ca instaurasem ordinea, ca domnul Voinescu reusise sa faca cazarma si soldati din oamenii astia. Asa suparare in viata mea nu am patit. De maine voi instaura legea martiana. Parca asa se spune. Si vom sigila ferestrele. Nu mai intra si nu mai iese nimeni decat dupa ce il verific eu cu domnu general. Sa vedem sa nu umble cu copiute prin mansete, in betelia chilotilor, nici nu stii cum reusesc nenorocitii astia mici sa ma pacaleasca. Cat despre ce am vorbit, fiti fara grija. Nu afla nimeni, nu sufla o vorbulita, nici musca nu zboara. Nimic desore Euroins nu o sa se mai afle. Am eu grija, aduce domnu Voinescu acuma niste baieti de la el, se ocupa ei. O sa vedeti, se sterge orice urma. Ii invat eu minte pe toti care cred ca se pun cu noi. Pai ce e aici, democratie? Prostii chiar cred ca exista lege in tara asta. Exista legea mea. Doar legea mea. Eu fac legea. Si dumneavoastra, desigur, dar de asta nici nu mai incape vorba.  

   O sa vorbesc cu fratele Tuta cand mai trece pe la frati-su sa se opreasca la dumneavoastra. V-am adus niste mere de la mine de la tara. Si niste vin d-ala bun. Poate va plac.  

   Astept ajutorul promis si corpul de control. Sa starpeasca odata vorbele astea mizerabile ca mi-am dat 32 % mie. Si ca baietii mei pleaca si vin si iau trei salarii. Va rog sa nu ma uitati. Si domnu Voinescu va saluta respectos, sa traiti! Zice ca sa nu uitati si de el, cu colegii lui mai vechi, cu baiatu lui domnu general celalalt. E si el acuma la ananghie acolo la societatile alea, si nici domnul Voinescu nu mai poate tot de unul singur. Stiti cum e viata, a imbatranit si el, nu mai e asa in putere.  

   Va imbratisam amandoi, sa traiti!  

   Cu deosebita consideratie,  

   Al dumneavoastra preaplecat supus,  

   Nicu Marcu  

   P. S. IN CURAND O SA MI SE ZICA GHEARA. CA LUI ALA. MACHIDONU. ASA SMECHER O SA FIU SI EU, cu gheara in visteria ASF si pe capul cui nu asculta. O sa ma respecte toti si o sa se teama de mine, o sa vedeti.  

  Cooperativa a făcut piața praf și pulbere. Marcu , Gradinescu și Dascălu au cunoștințe zero dar pile de stele SRI ste care deocamdată fac jocurile. Josnici!

  1. Nu o mai au de dus mult! Sfarsitul e aproape.

   Cercetarea se ocupa cu teroarea celor care știu cum Marcu a protejat Euroins. Protejat cooperativa, mizeriile de la City.

   Când e anchetata diseminarea către presa de document care au arătat cum s-a ocupat asf de city și euroins, despre ce vorbim? Obiectul anchetei ii acuza chiar pe Marcu, Gradinescu, rosu, voinescu. Obiectul e sa prindă pe cine ar prinde, cineva acolo. Cu sau fără legătură. Grav e pentru asf ca presa a aflat și cititorii au aflat cum nu s-a ocupat asf de city, euroins. Asta spune tot. Restul comentariilor de la cabinetul lui Marcu și de unde mai vin sunt fix de nivelul pe care îl au. Au cercetat și s-au acuzat singuri. Neuronul unui împărtășit de multe capete :))  

   Sfârșitul a început. Se zbat în urlete ca ajung la răcoare. Palmati, băieți, Palmati. Și fondurile de pensii, stai sa se afle și asta :)) Tocați, tocați, pentru Euroins, sif banat, și restul lucrați! Drum bun către jilava! Nu mai durează mult.

   Nu sunt de acord. Este cea mai corecta și profesionista echipa din istoria ASF/CNVM/CSA etc.

   Ezact. Asa zice si Assen. Cei mai buni, cei mai remarcabili! Puteam sa transfer fără ei activele euroins inainte imediat de decizia ASF? :)))

   Sigur ma invidiază pentru asta și din alte sectoare supravegheate. Luați model, păstrați conducatorul remarcabil al asf :)) cu asa președinte se face treaba :))  

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

GALA BURSA 2023
Electromagnetica
hidroelectrica.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

29 Noi. 2023
Euro (EUR)Euro4.9726
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5313
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.1634
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7463
Gram de aur (XAU)Gram de aur296.8710

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
ahkawards.ro
Cotaţii fonduri mutuale
ccib.ro
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb