TradeVille: AROBS îşi menţine planul de îndeplinire a obiectivelor

F.A
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 21 mai

TradeVille: AROBS îşi menţine planul de îndeplinire a obiectivelor

AROBS Transilvania Software SA a încheiat primele trei luni ale anului 2024 cu o cifră de afaceri şi un profit net în scădere, ca urmare a dificultăţilor întâmpinate de industria IT la nivel global şi a sub-performanţei diviziei de sisteme integrate. Compania îşi menţine planul cu privire la îndeplinirea obiectivelor din BVC pentru întreg anul 2024, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille

AROBS Transilvania Software este cea mai mare companie românească de tehnologie listată la BVB, fiind lider în furnizarea de servicii şi produse software. Compania deţine o prezenţa solidă pe piaţa românească şi internaţională, având peste 1.200 de angajaţi şi colaboratori, deservind un total de peste 11.000 de clienţi la nivel mondial. AROBS îşi desfăşoară activitatea pe următoarele segmente de business: Servicii Software; Produse Software; Sisteme integrate.

În prezent, directorul general (CEO) şi fondatorul companiei este Voicu Oprean, care ocupă şi funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie. Compania deţine peste 5.000 de acţionari, cu o prezenţă puternică a investitorilor de retail şi atractivă pentru cei instituţionali. De la încheierea cu succes a plasamentului privat din toamna anului 2021, capitalizarea bursieră a companiei s-a majorat cu peste 40%, iar începând cu 25 septembrie 2023, acţiunile AROBS se tranzacţionează pe piaţa principala a BVB. În prezent, Voicu Oprean controlează 66,37% din acţiunile companiei, restul fiind deţinute atât de persoane fizice, cât şi de persoane juridice.

Veniturile pe piaţa serviciilor IT - estimate la 1,36 trilioane de dolari, în 2024

Conform datelor INS, industria IT&C din ţara noastră reprezenta aproximativ 6,6% din Produsul Intern Brut în 2022, contribuind cu 1,3% la creşterea economică de 4,8% a României din anul precedent, pe fondul unui nivel al activităţii în creştere cu 20%. La finalul anului 2022, piaţa locală de IT&C a atins valoarea de 9 miliarde de euro, urmând ca în 2025 să ajungă la o pondere de 10% din PIB, segmentul înregistrând o rată anuală de creştere medie de 16%. Totdată, ponderea valorii adăugate brute a sectorului IT&C în PIB-ul României a avut o tendinţă ascendentă şi în primul trimestru din 2023, ajungând la 8,2%, semnificativ peste media zonei euro, de 4,8%, conform datelor Eurostat

Se estimează că veniturile pe piaţa serviciilor IT vor ajunge la 1,36 trilioane de dolari în 2024. Segmentul IT Outsourcing domină piaţa, cu un volum preconizat de 512,50 miliarde de dolari în 2024. De asemenea, se estimează că veniturile vor înregistra o rată de creştere anuală compusă (CAGR) în perioada 2024-2028 de 6,75%, ceea ce va conduce la un volum al pieţei de 1,77 trilioane de dolari în 2028. Cheltuielile medii pe angajat pe piaţa serviciilor IT ar urma să ajungă la 388,80 dolari în 2024. În ceea ce priveşte distribuţia acestora, cele mai multe venituri vor fi generate în Statele Unite (495,30 miliarde de dolari în 2024).

Dacă analizăm şi segmentul de cloud public, conform datelor Statista, se estimează că veniturile vor ajunge la 690,3 miliarde de dolari în 2024, segmentul SaaS (Software as a Service) dominând piaţa, cu un volum preconizat de 282,2 miliarde de dolari în anul curent. Totodată, se estimează că volumul acestei pieţe va înregistra o rată de creştere anuală compusă (CAGR) pentru perioada 2024-2028 de 11,4%, ceea ce va conduce la un volumul al pieţei de 1,06 trilioane de dolari. După zona geografică, cele mai multe venituri vor fi generate de piaţa din SUA în acest an, atingând apoximativ 330 de miliarde de dolari.

AROBS - cifră de afaceri în scădere

AROBS Transilvania Software a încheiat primul trimestru al anului fiscal 2024 raportând o uşoară scădere a cifrei de afaceri (-5% în ritm anual), până la 105 milioane de lei, contribuţia segmentului de software în cifra de afaceri fiind de 82%, în timp ce divizia de produse software a crescut pe fondul atragerii de noi clienţi, înregistrând o pondere de 17% din cifra de afaceri. Principala cauza a reducerii cifrei de afaceri o reprezintă divizia de sisteme integrate, care a scăzut semnficativ, determinată de sezonalitatea şi tipul de contracte câştigate în urma ofertelor publice la care compania participă prin intermediul acestei divizii.

Primul trimestru al acestui an a continuat să fie dificil pentru industria globală de IT, companiile axându-se pe activitatea de optimizare operaţională şi pe limitările de bugete pentru proiectele de dezvoltare software. Acest lucru a afectat profitabilitatea companiei, indicatorul EBITDA normalizat (excluzând impactul generat de programul ESOP) marcând o scădere de 22%, până la 20,6 milioane de lei, în timp ce profitul net normalizat s-a diminuat cu 30%.

TradeVille: AROBS îşi menţine planul de îndeplinire a obiectivelor

Perspective pentru 2024

În cadrul raportului privind Bugetul de Venituri şi Cheltuieli (BVC), AROBS a emis o serie de obiective pe care compania se va axa în anul 2024. Printre cele mai importante puncte se numără: integrarea entităţilor din grup - AROBS va continua procesul de integrare a entităţilor din grup în vederea optimizării costurilor şi pentru a creşte valoarea adăugată în produsele sale pentru clienţi; eficientizarea operaţiunilor - prin utilizarea tehnologiilor avansate şi a proceselor optime la nivel intern, compania îşi propune să accelereze activitatea de furnizare de servicii şi produse software; extinderea organică - extinderea pe pieţele din SUA şi UE se va concentra pe consolidarea relaţiilor cu clienţii existenţi. Compania îşi propune să adapteze aria de servicii şi produse software pentru a răspunde la nevoile clienţilor, facilitând totodată accesul la inovaţiile tehnologie ale companiei; retenţia angajaţilor cu accent pe eficienţă - continuarea programelor de motivare şi retenţie a angajaţilor, prin continuarea programelor de Stock Option Plan şi a susţinerii oportunităţilor de dezvoltare personală.

Acţiunea AROBS - printre cele mai tranzacţionate de pe segmentul Premium

Pe piaţa de capital, acţiunea AROBS a fost printre cele mai tranzacţionate de pe segmentul Premium, valoarea tranzacţionată pentru luna aprilie fiind de 8,53 milioane de lei, preţul acţiunii variind între 0,9940 şi 0,8780 lei. În total, în primul trimestru din 2024, valoarea totală a tranzacţiilor cu acţiunea AROBS a atins suma de 26,88 milioane de lei, ceea ce indică un nivel optim pentru pasul următor, şi anume integrarea acţiunii în componenţa indicelui BET.

Privind evoluţia preţului pe bursă, dinamica negativă din ultimele 12 luni (-10,28%) poate fi privită ca o corecţie, având în vedere faptul că, în prezent, acţiunea AROBS se tranzacţionează la un multiplu P/E de 18, comparativ cu valoarea de 24 a multiplului la începutul anului. Prin urmare, menţinerea strategiei pe termen lung, finalizarea integrării companiilor în grup şi dezvoltarea pe zona de produse software cu marjă mare pot contribui la o creştere a rezultatelor financiare în special în zona profitabilităţii şi a perspectivelor pe termen mediu şi lung, întărind astfel încrederea investitorilor şi evaluarea companiei.

Dacă privim în ansamblu, anul 2024 a debutat relativ moderat pentru industria IT, majoritatea companiilor generând fie o dinamică uşor pozitivă fie o dinamică negativă, comparativ cu ascensiunea semnificativă de anul trecut. Prin urmare, scăderea de la începutul anului până în prezent, de 6,5%, poate fi catalogată ca o mişcare relativ normală, pe fondul contextului fiscal şi macroeconomic din Europa şi România, notează TradeVille

Oportunităţi şi riscuri ale investiţiei în acţiunea AROBS

Oportunităţi

-Preţ ţintă: În baza raportului din luna martie, analiştii din cadrul WOOD&Company au emis un preţ ţinta mediu de 1,43 lei/acţiune în următoarele 12 luni, oferind o recomandare de BUY ("cumpără"), ceea ce reprezintă un randament potenţial de 58,8% în baza preţului de închidere din data de 14 aprilie 2024. Pe bursă, în ultimele 12 luni, preţul acţiunii AROBS a marcat o dinamică negativă (-10,29%), în timp ce de la începutul anului până în prezent, preţul acţiunii a scăzut cu 6,5%.

-Rezilienţă: 2023 a fost un an marcat de incertitudine şi turbulenţe pentru industira IT, unde majoritatea companiilor au apelat la optimizări masive, punând astfel presiune asupra indicatorilor de profitabilitate. În ciuda perioadei nefaste, AROBS a reuşit să se dezvolte, generând şi la nivelul cifrei de afaceri şi la nivelul EBTIDA normalizat creşteri sustenabile.

-Capitalizare şi creştere: În ultimii trei ani, compania a reuşit să îşi crească capitalizarea bursieră de la 618 milioane de lei, la 750,1 milioane de lei, fiind cea mai mare companie de tehnologie listată la BVB pe baza acestui criteriu. De acest lucru poate beneficia pentru a câştiga cotă de piaţă pe viitor. Totodată, creşterea organică solidă a veniturilor anuale este susţinută în continuare de activitatea de fuziuni şi achiziţii (M&A).

-Lichiditate: La finalul lunii aprilie 2024, compania a reuşit să înregistreze o valoare totală a tranzacţiilor de 8,53 milioane de lei, fiind a 15-a cea mai tranzacţionată companie de pe segementul Premium, dintr-un total de 30 de companii ce fac parte din această categorie. În luna precedentă, compania s-a aflat pe locul 14, marcând un turnover tranzacţionat de 14,7 milioane de lei.

-Indici: Compania a fost inclusă de curând în indicii FTSE Rusell Micro Cap, MSCI Frontier şi România Small Cap, îndeplinind criteriile pentru fiecare obiectiv în parte, următorul pas şi obiectiv fiind integrarea în indicele de referinţă BET.

-Leverage: Conform rezultatelor financiare preliminare consolidate aferente anului 2023, indicatorul Net Debt/EBITDA are o valoarea subunitară, ceea ce indică pe viitor capacitatea companiei de a atrage finanţări atât bancare, cât şi de pe piaţa de capital prin emisiuni de obligaţiuni pentru dezvoltarea activităţii.

-M&A: În utlimii doi ani, AROBS a realizat zece tranzacţii de M&A, reuşind să integreze cu success companii cu activitate în domeniul tehnologiei. Atât din punct de vedere al expansiunii geografice, cât şi din optimizarea costurilor, AROBS dispune de expertiza şi experienţa necesare pentru continuarea activităţii de M&A în perioada următoare, consolidând şi mai mult cota de piaţă.

Riscuri

-Polticile fiscale: Noile măsuri fiscale cu impact direct asupra costurilor cu forţa de muncă din industria IT ar putea pune presiune asupra marjelor, generând volatilitate pe piaţa muncii din acest sector.

-Evaluare: În prezent, AROBS se tranzacţionează la un multiplu de preţ P/E de 18,3, ceea ce, raportat la media companiilor listate la BVB din industria IT, este un nivel uşor peste medie.

-Grafic: Scăderea cotaţiei sub 0,96 lei (media mobilă simplă de 200 de zile) poate atrage de la sine formarea unei zone de rezistenţă pe grafic. Până când preţul nu revine peste acest nivel, ne putem aştepta ca trendul din prezent să continue.

Sursele menţionate de TradeVille în acest raport sunt: arobs.com, Statista, INS, Gartner, platforma TradeVille, BVB, BNR, mfin.ro.

-------------------------------------------------

Investiţia în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanţele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziţie şi fluctuaţiile valutei pot influenţa randamentul investiţiei. Cotaţiile afişate sunt cele de la sfârşitul zilei precedente de tranzacţionare.Lista potentialelor conflicte de interese, research-uri din ultimele 12 luni. Nu există instrument financiar fără risc.

Opinia Cititorului ( 11 )

 1. Riscul numarul 1 care nu este mentionat de catre stimabilii de la SSIF

  -piata serviciilor software vandute cu ora ca outsourcing apune accelerat in Romania pentru ca nu mai beneficiaza de marele avantaj competitiv al tuturor afacerilor lohn=forta de munca ieftina.Acum e mult mai ieftin in alte parti si pentru clientii straini e usor sa termini un contract cu un Arobs si sa-l semnezi pe alt continent.De aia nu se obosesc sa angajeze mii de oameni local,ca e bataie de cap sa-i dai afara si costa.Asa,cine stie ca s-a terminat contractul outsourcing servicii incheiat de Arobs cu X? 

  In plus s-a terminat frenezia din pandemie cand mii de startups erau pompate cu bani ieftini din Venture Capital ca sa faca'al doilea FB','al doilea AAPL' etc,etc,etc.Acele firme solicitau servicii IT sa le scrie bucatele de cod. 

  Marile firme de tehnologie au terminat-o cu proiectele incepute ca poate se diversifica,vezi AAPL cu masina si cate si mai cate.Isi vad de activitatea lor ca au apus vremurile cand actionrii inghiteau fantasme. 

  O parte deloc de neglijat din scrisul de cod simplu va fi facuta de catre AI.Asadar se reduce utilitatea celei mai mari parti din programatorii din Romania si creste utilitatea celei mai mici parti,adica aia care e capabila de programare de inalt nivel,inclusiv a AI.Acei angajati merg freelancer pentru ca isi permit sa nu stea intr-o firma de outsourcing de la noi cand ii cauta cu limba scoasa gigantii.

  Nu e dragut ca in fiecare zi auzim de cate o firma importanta care reduce drastic activitatea de servicii software in Romania si tot zilnic vedem cate un SSIF care ne povesteste din alta era?! 

  deranjeaza e ca la listare au promis marje de peste 30% iar acum marja neta scade sub 10%. de ce as investi?

  1. marja scade ca trebuie sa presteze ieftin ca altfel pierd accelerat veniturile,asa o sa le piarda mai lent dar tot la gara aia ajung

   ura si la gara.

   Arobs,de evitat.Povestea cu prețul țintă 1,43lei de la Wood e ptr proști

   Obiectivul 1 Arobs sunt SOP urile și achiziția de firme la prețuri mari și fără generare de profit,conform sit.consolidate

   Arobs Unicorn eșuat 

   mie imi place ca analistii unui broker dau punct forte pret tinta din analiza altui broker

   asta e absolut geniala,Caragiale ar fi fost invidios 

   Ai dreptate, e de evitat clar.In completare pot spune că Oprean om plin de inițiative mărețe dar cu calități discutabile creaza multe firme,care merg le păstrează pentru el iar cele cu probleme le vinde pe bani buni la Arobs!

  Hai ca s-a lamurit ce era cu ploaia asta de rapoarte zilele astea-sa se ridice pretul sa stabileasca ei pret de subscriere cat doreau si sa fie mai mare decat ala din piata,poate-poate gasesc naivi sa trimita bani in butoiul spart.

  1. schema nu e noua, altii care evaluau activele la trimestru umflau cotatiile pe 31 martie la 17:50

   Si uite ca au reusit sa salte pretul la AROBS cu 10 % in cateva zile, de la 0.84 la 0.93, ca unii au botul la raportul asta de evaluare :))

   Daca nu punea nimeni botul, numai Oprean putea sa rascumpere singur, la greu, actiuni din piata pt SOP, pentru a forta pretul in sus ... 

   Subscriem si noi imediat dupa Voicu in prima etapa si apoi dupa wood si tradeville.Sau ei vand drepturile si doar indeamna pe altii?

   Nu era de ajuns de suprevaluata, acum se mai emit si porcoi de actiuni in schimbul unora bani de care se alege praful, reteta e brevetata deja.

   Hai ESOPu, hai ai nostri!  

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda carte
Conferinţa BURSA “Digitalizare şi Siguranţă Cibernetică”
APA NOVA
e-infra.ro
digi.ro
fngcimm.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

19 Iun. 2024
Euro (EUR)Euro4.9763
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6356
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.2368
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.9010
Gram de aur (XAU)Gram de aur347.0661

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
roenergy.eu
rommedica.ro
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb