ICT

Tudor Ciurezu a prezidat pentru ultima oară AGA de la SIF Oltenia

Andrei Iacomi, Mihai Gongoroi
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 13 octombrie 2020

Tudor Ciurezu îşi strânge documentele, după ultima AGA prezidată de el la SIF Oltenia.

Tudor Ciurezu îşi strânge documentele, după ultima AGA prezidată de el la SIF Oltenia.

Actualizare -Acţiunile SIF Oltenia sunt suspendate de la tranzacţionare

Tudor Ciurezu: "SIF-ul a rămas fără conducere, atât administrativă cât şi executivă, pentru că legea precizează că, pentru a fi autorizată, societatea trebuie să aibă cel puţin doi conducători"

Pe lângă fostul preşedinte al SIF-ului, Anina Radu, Carmen Popa şi Nicolae Stoian sunt ceilalţi administratori care au fost revocaţi din funcţii

Ciurezu: "Această acţiune nu are decât menirea să slabească încrederea acţionarilor în acţiunea SIF Oltenia, să scadă preţul din piaţă, pentru ca SIF1 şi SIF4 împreună cu fondurile respective să achiziţioneze volume importante la preţuri cât mai mici"

Cristian Buşu: "Trebuie să asigurăm tranziţia până la AGA din 29 octombrie când se va alege un nou Consiliu de Administraţie"

Actualizare -Acţiunile SIF Oltenia sunt suspendate de la tranzacţionare

Acţiunile SIF Oltenia (SIF5) au fost suspendate de la tranzacţionare de către Bursa de Valori Bucureşti (BVB), la solicitarea Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

Temeiul suspendării stă în art 111, alin (1), lit. d, Titlul II din Codul BVB, unde se menţionează că: "BVB poate decide suspendarea de la tranzacţionare a instrumentelor financiare, în următoarele situaţii, enumerate cu caracter enunţiativ şi nu limitativ: (...) d) în vederea menţinerii unei pieţe ordonate şi a asigurării accesului egal la informaţia necesară deciziei de a investi (protecţia investitorilor)".

---

Tudor Ciurezu a prezidat, ieri, ultima AGA de la SIF Oltenia. Atât Tudor Ciurezu, cât şi Anina Radu, Carmen Popa şi Nicolae Stoian au fost revocaţi din funcţiile de administratori a SIF Oltenia (SIF5), în Adunarea de ieri, în care a fost aprobată şi încetarea mandatului lui Ciurezu din fotoliul de director general, puncte puse pe ordinea de zi la solicitarea SAI Certinvest.

Deciziile au fost luate cu 67,9% din voturile exprimate în cazul revocărilor celor patru administratori, în timp ce în cazul încetării mandatului directorului general au fost 68% din voturi exprimate pentru, adunarea având un cvorum de 50,12%.

În schimb, punctul privind atragerea răspunderii tuturor celor cinci administratori, incluzându-l şi vicepreşedintele Cristian Buşu, nu a întrunit majoritatea necesară de voturi pentru a fi aprobat, 22,5% din voturile exprimate fiind pentru, 24,4% împotrivă şi 48,68% abţineri.

Practic, în momentul de faţă SIF Oltenia nu mai are Consiliu de Administraţie, orice ţine de activităţile board-ului fiind suspendat, iar activitatea generală a companiei merge înainte fiind condusă de directorul general adjunct, Cristian Buşu, conform unor opinii din sală.

Cristian Buşu ne-a declarat: "Acţionarul este suveran, iar eu nu am decât să iau act de ceea ce s-a întâmplat şi să acţionez ca atare. Mesajul general este că trebuie să asigurăm tranziţia până la AGA din 29 octombrie când se va alege un nou Consiliu de Administraţie. Să sperăm că ASF-ul se va mişca repede privitor la interviurile noilor membri ai Consiliului de Administraţie ce vor fi aleşi, astfel încât să putem intra în normalitate şi să facem business aşa cum trebuie".

Directorul general adjunct al SIF5 nu a vrut să comenteze punctul 27 de pe ordinea de zi, ce presupunea atragerea răspunderii tuturor acţionarilor, inclusiv a sa, spunând doar că: "Acţionarul a propus, a venit toată lumea la AGA, s-a votat, acesta este rezultatul şi mergem mai departe".

Punctele privind revocarea hotărârilor celor două adunări generale ale acţionarilor din data de 28 aprilie au fost aprobate de acţionari, în timp ce punctele referitoare la aprobarea situaţiilor financiare aferente anului trecut, repartizarea profitului, descărcarea de gestiune a administratorilor şi aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi a strategiei pentru acest an au fost respinse.

În schimb, punctele referitoare la înregistrarea "la venituri" a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilităţii lor şi a demersurilor necesare implementării acestei măsuri au fost aprobate.

Tudor Ciurezu, fostul conducător al SIF Oltenia, ne-a declarat: "În primul rând, societatea rămâne fără conducere, atât administrativă cât şi executivă, pentru că legea 74, de funcţionare a AFIA, precizează la articolul 8 că, pentru a fi autorizată, societatea trebuie să aibă cel puţin doi conducători. Acum a rămas doar unul. Societatea este condusă de un Consiliu de Administraţie conform noului act constitutiv, format din cinci membri, înainte erau şapte, iar acum este unul singur. Deci nu poate să funcţioneze, Consiliul este nefuncţional, iar conducerea superioară practic nu există".

În al doilea rând, faptul că nu s-a aprobat bilanţul şi nu s-a aprobat repartizarea profitului va genera o multitudine de acţiuni în instanţă, mai este de părere Tudor Ciurezu.

"Este strigător la cer cum unii acţionari au votat şi votează împotriva bilanţului, împotriva repartizării profitului, în speţă aprobării repartizării dividendelor, dar cu toate acestea au primit dividendele. Le contestă repartizarea, dar dividendele sunt menţinute. Au fost primite acum patru luni de zile, în iulie. Dar ceilalţi acţionari, din cauza faptului că au fost suspendate, nu pot spera că le pot primi nici după patru luni. Există o discriminare pe care o promovează acţionarii SIF1, SIF 4 şi fondurile de investiţii pe care le finanţează. Revocarea hotărârilor de către o altă adunare generală într-o altă structură de acţionariat nu poate să aibă loc, nu există instituţia revocării. Deci sunt puncte care au fost puse pe ordinea de zi în afara cadrului legal, tot ei sunt cei care le-au propus spre aprobare de către AGA, şi apoi le resping", spune Tudor Ciurezu.

Întrebat dacă SIF Oltenia are acum o creanţă asupra acţionarilor având în vedere respingerea distribuirii de dividende în AGA de ieri, fostul conducător al societăţii a spus: "Deocamdată hotărârea din AGA din 28 aprilie, prezidată de mine, care a hotărât aprobarea bilanţului şi repartizarea profitului către dividende, este încă în vigoare. Ea este suspendată, dar nu este anulată. Depinde de instanţă. Dacă va fi respinsă de către instanţă, atunci într-adevăr SIF Oltenia va deveni creditoare faţă de acţionarii săi".

Tudor Ciurezu a mai precizat: "N-am găsit niciun precedent în istoria existenţei societăţilor de acest fel. Aceasta nu are decât menirea să slabească încrederea acţionarilor în acţiunea SIF Oltenia, să scadă preţul din piaţă pentru ca SIF1 şi SIF4 împreună cu fondurile respective să achiziţioneze volume importante la preţuri cât mai mici".

În rest, adunarea acţionarilor a constat, în mare parte, într-un discurs al fostului preşedinte SIF Oltenia, care a detaliat realizările societăţii din ultimii ani, într-o prezentare punctată de atacuri trimise către SIF Banat-Crişana.

"SIF Oltenia are mai puţine societăţi în portofoliu decât are SIF Banat-Crişana în reorganizare sau insolvenţă" a spus Ciurezu, adăugând: "Despre ce performanţă vorbim?".

Dan Paul, preşedintele Asociaţiei Brokerilor şi Liviu Ungureanu, director general al Flaros, au fost singurii acţionari care au intervenit, în cadrul AGA.

Liviu Ungureanu a spus că, fără a contesta dreptul SIF1 şi SIF4 de a convoca acţionarii, în opinia sa adunarea este ilegală. Primul motiv este lipsa de cvorum, a apreciat directorul de la Floros.

"Trebuia făcută o ofertă publică de preluare, înainte de a convoca această adunare. (...) Anumite puncte de pe ordinea de zi contravin legii. Doctrina şi jurisprudenţa spune că AGOA unei societăţi comerciale nu poate să-şi anuleze propriile hotărâri decât în anumite condiţii. Instituţia revocării unei hotărâri AGA nu există în legea 31", a spus Ungureanu.

Acesta a cerut lămuriri pentru acţionarii de retail în legătură cu ce se va întâmpla cu această companie în viitor, mai precis în legătură cu direcţia în care va fi dus SIF-ul. Reprezentanţii SIF Banat-Crişana şi SIF Muntenia nu au comentat intervenţiile directorului general al Flaros.

Intervenţia lui Dan Paul a fost scurtă, preşedintele brokerilor apreciind că acţionarii operează concertat, conform legislaţiei în vigoare.

În esenţă, a fost ceva de formă. O adunare al cărei singur scop a fost schimbarea administratorilor SIF Oltenia, cu excepţia lui Cristian Buşu, de către grupul coordonat de SIF Banat-Crişana, într-o acţiune considerată concertată de mulţi participanţi la piaţă, dar pe care ASF a refuzat să o declare.

"Prezenta solicitare de convocare a adunării generale a acţionarilor are în vedere (....) revocarea hotărârilor anulabile şi readoptarea hotărârilor, în condiţii de legalitate", se arăta în justificarea convocării adunării, înaintată de SIF Banat-Crişana şi SIF Muntenia în data de 13 august.

Nu a fost vorba despre aşa ceva, pentru că hotărârile nu au fost readoptate. Chiar dacă ar fi fost aprobate, cel puţin partea privind repartizarea profitului nu putea fi dusă la îndeplinire, deoarece data de înregistrare şi ce a plăţii dividendelor erau anterioare datei ţinerii adunării, ceea ce excede prevederile legale, după cum arată SIF5 în comunicatul din data de 18 septembrie.

Motivul atragerii răspunderii administratorilor invocat de SIF1 şi SIF4 este netemeinic, după cum spune chiar fosta conducere SIF5 în comunicatul din 17 septembrie, care arată că suma cheltuită cu împrumutul de la Banca Transilvania, de 30 milioane de lei pentru plata dividendelor este de 0,198 milioane de lei. A fost o măsură luată în urma schimbării condiţiilor care, prealabil convocării AGOA din 28 aprilie, ar fi asigurat fondurile necesare plăţii dividendelor propuse. Decizia Consiliului a evitat valorificarea unora din participaţiile lichide ale societăţii, sub presiunea timpului, în condiţii de lichiditate scăzută a pieţei, arată SIF5.

Dacă de pildă în locul creditului societatea ar fi recurs la asigurarea sumei respective prin vânzarea de acţiuni Banca Transilvania în perioada iunie - iulie 2020, la preţul maxim de 2,235 lei/acţiune înregistrat în aceeaşi perioadă (dificil de realizat), operaţiunea ar fi presupus înstrăinarea unui număr de 12,975 milioane de acţiuni. Dar, prin deţinerea acestor acţiuni, SIF Oltenia va încasa, sub formă de dividende, în data de 16 octombrie 2020, suma de 1,417 milioane lei şi va primi gratuit un număr de 1,297 milioane de acţiuni.

"În consecinţă, prin recurgerea la finanţare printr-un contract de credit care a antrenat costuri totale insignifiante de 0,198 milioane lei, nu s-a creat un prejudiciu, aceasta reprezintă un cost de oportunitate generator de beneficii în patrimoniul societăţii şi acţionarilor", se arată în raportul SIF5 din 17 septembrie, care a fost recitat de Tudor Ciurezu la adunarea de ieri.

Tot legat de punctul privind atragerea răspunderii administratorilor iese în lumină faptul că hotărârea Consiliului din data de 25 iunie 2020 de aprobare a contractării creditului a fost luată cu votul unanim al tuturor administratorilor, inclusiv al vicepreşedintelui Cristian Buşu, iar întreaga documentaţie înaintată băncii pentru obţinerea împrumutului a fost semnată atât de directorul Tudor Ciurezu, cât şi de directorul general adjunct Cristian Buşu. Dar în solicitarea înaintată de SIF1&4 privind atragerea răspunderii administratorilor nu era inclus şi Buşu, contrasemnatarul documentaţiei. De ce să nu fie atras la răspundere şi Cristian Buşu?

Pe de altă parte, motivele invocate de Certinvest pentru aprobarea revocării administratorilor, fără Cristian Buşu, au fost nerespectarea dreptului acţionarilor de a completa ordinea de zi a unei AGA şi nerespectarea deciziilor ASF. Sfidarea drepturilor acţionarilor este un motiv în regulă pentru dorinţa revocării administratorilor, dar sfidarea ASF?

"Într-un proces în instantă pe tema «sfidării ASF», fondurilor Certinvest li s-ar respinge calitatea procesuală", se arată în articolul "Atacul asupra SIF Oltenia - o crimă financiară la lumina zilei, săvârşită în complicitate cu ASF", publicat în Ziarul Bursa, în data de 10 octombrie.

Adunarea acţionarilor SIF Oltenia a fost de formă, lucrurile fiind hotărâte înainte. Acum, SIF5 a rămas fară Consiliu de Administraţie, până la avizarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a celor care vor fi votaţi în adunarea acţionarilor din 29 octombrie.

Opinia Cititorului ( 40 )

 1. N.ar trebui acuzat ASF, in totalitate, ca jigodism in stare pura ci sunt anumite persoane de acolo ce n.au nici morala, nici taria si nici cunostintele sa nu permita iesiri din lege ...

  1. ASF este principalul vinovat pentru toată mânăreala. Acestă entitate este vinovată, nu o parte din ea. Nu pentru faptul că acționariatul a schimbat conducerea societății, este dreptul lor, normal și legal, ci pentru că încurajează prin ceva mai mult decât prin inacțiune , o bălăcăreală pe piața de capital. O bălăcăreală de care piața de capital românească nu avea nevoie. Și de care nu avea nevoie nici micul acționariat al emitentului SIF5, și nu numai , pe care reglementările pieței de capital din România nu-l apără în nici un fel.

   ASF este o jigodie institutionala.

   De fapt sunt jocuri de culise inclusiv politice, simplii actionari sunt "simpe hamsii" care vor fi devorati de sacalii care au pus la care smecheriile astea, de fapt, Nu chiar simplii actionari vot fi "devorati ci "banii lor investiti" in actiunile Sif 5. Se stie ca exista o anumita stare de alerta care o data instalata, micii invetitori de frica sa nu ramana chiar cu ZERO lei, vo vinde la orice pret.

  Acuzația că împrumutul bancar pentru plata dividendelor ar fi adus un prejudiciu pentru societate dovedește o prostie atât de crasă și descalificanta încât mă ingretoseaza

  Faptul că societățile lui Drăgoi contestă dividendele,dar nu returnează banii primiți ca dividende arată o perversitate de neimaginat a minții omenești! 

  1. Eu de astazi voi bombarda ASF si alti reprezentanti ai parlament, senat, presedinte, DIICOT, DNA cu petitii, reclamatii si tot ce-mi trece prin cap...macar sa-mi mai treaca nervii...va sfatuiesc sa faceti la fel.

   Asta e o idee grozavă!!! Hai sa-i dăm curs!

   ar fi grozav ca toti aflati in cauza sa procedeze in acest fel

   sunt f curios ce reactie vor avea autoritatile (exceptand ASF de la care nu ma astept la nimic!) 

  Principalul vinovat în povestea asta este ASF. Au acuzat fosta conducere ca nu respectă drepturile acționarilor. Acum trebuie să constate că Sif1 si Sif4 ii prejudiciaza pe ceilalți acționari si ca modul lor de actiune este periculos pentru piata de capital. ASF ar trebui să mențină o piata ordonată. Poate mai exista totusi câțiva funcționari vechi la ASF care sa explice conducerii ce consecinte au deciziile de ieri din Aga Sif5.

  1. daca lucrurile stau asa ASF trebuie desfiintat si reorganizat din temelii

  Dacă astăzi Sif5 nu crește cu cel puțin 10 % care să marcheze borna dintre o conducere mai puțin performanta (Ciurezu) si o noua eră ( Drăgoi) înseamnă că totul a fost un puci ordinar!!

  Voi ce credeți?  

  1. A fost o golaneala patronată de ASF

   Da, asa ar fi logic, sa crească, avand in vedere înlăturarea lui Ciurezu, un "neperformant",..

   Dar vom vedea... 

   eu cred ca azi o sa scadă cu 2 %.

   Logica de catel libanez.

   O sa creasca SIF5 dupa ce vor incerca sa ia inapoi dividendele platite; o sa creasca asa cum cresc toate celelate SIF-ele, care au pierderi fantasmagorice si administratori infractori.  

   Matale faci parte din aia, cu logica beton, care si-au vandut casa si au bagat banii la cooperative Caritas, Gerald. FMOA, FNI, FNA, ca sa iei un mare nimic, realizat de performeri, cu mot maro si rabdari prajite. 

   Stii ce s-a petrecut ieri? A fost finalizata lucrarea de jaf al avutiei nationale care a fost creata de o generatie, care cu largul consens al mizerabililor care conduc, supravegheaza, judeca, a fost lasata in fundul gol si cu buza umflata.

   Iohanis, Premieru-l

   voi cititi aceste informatii 

   sau daca nu, vi le sintetizeaza cineva?

   sau vreti sa fiti partasi la un jaf national, eventual sa-i dati si girul? 

  A fost o glaneala a unui grup din ASF de mincinosi si escroci.

  Astăzi SIF 1, 4 certinvest, BRK ar trebui să returneze dividendele. Urgent ASF ar trebui să ii puna la punct.

  1. Daca am fi intr o sfera a moralitatii si a normalitatii, dar nu putem banui aceste personaje meschine de asa ceva.

  De aseara toate institutiile financiare internationale de top se intrec in oferte pentru pensionarii performanti de la SIF 5. Cutremur de proportii la NEW YORK, Londra, Paris, Tokio...Exact cum a fost in cazul lui Fercala acum ceva timp...

  1. Eroare...Ultima Ora...Actiunea SIF5 suspendata de la tranzactionare. Evident sa fie evitata aglomeratia la cumparare

   Un titlu din ziarul Bursa din data de 12 oct 2020 "BURSELE LUMII Optimism pe pieţele din Europa şi SUA". Intrebare pentru Dan : de ce BVB are la acestă oră toți indicii pe ROSU ? Să fie oare rezultatul operațiunii ASF în disputa de preluare a SIF5 de către SIF1 și SIF4 , operațiune care a transmis un semnal NEGATIV , deopotrivă investitorilor interni cât și , mai ales, celor externi ? Nu este vorba de schimbarea lui Ciurezu, pe care , dacă îl eliminăm din discuție, toți susținătorii operațiunii, ASF, Sif1 Sif4 și Certinvest rîmăn fără argumente.

  SECURISTOIZII au invins..,metoda ca la. ALEGERI,,,BUSU. a fost atras.,cum e si CIOLACU.....,nu Mai au. RUSINE

  Corect , Ciurezu a prezidat AGA. Drăgoi a condus-o . Busu tranzitează și nu Raportează . ASF doarme.

  1. ASFdoarme doar pentru unii.Pentru altii,in functie de interese si de ceea ce li se ordona au si un ochi in ceafa.

  Acum vom vedea si restul institutiilor DNA, DIICOT ce fac cu astia de la ASf si SIF1+4 plus fondurile, ca tot asa au stat la terminarea economiei romanesti.Ei prindeau vanzatori de seminte de pe trotuare( chiar la Craiova a fost un caz, dar nea BANDOI Cezarica de la DIICOT s-a pensionat acum).

  Acum astia scot banii si va lasa coaja. 

  Unde duce actiunea ASF de coborare prag cvorum de la 50% la 25% pentru AGA?

  la data de 15.07.2020/decizia nr.315 a Curtii de Apel Craiova in dosar 2635/63/2020 de sistare a platii dividendelor de la Sif 5 avem deja 16.121.418 lei neachitati actionarilor Sif 5,asta inseamna ca sunt 161.214.188 actiuni care nu au ridicat dividendele, ce reprezinta de fapt 32,2428% din capitalul social.Asadar avem in mare si procentul de cuponari de la Sif 5.

  Multumim domnule Make pentru necrologul domnului Ciurezu.

  Sa se duca in pace!!!

  1. Matale nu esti un catel libanez, ci de-adreptul o jigodie a aluia, jigodie la randu-i.

   Probabil ca esti prea tanar pentru bancuri cu evrei care erau exportati pe vremea lui Ceausescu. Dar, pe vremurile de atunci, cand se despartea unul, care lua calea exilului, le ura colegilor, membrii PCR, multa caldura. Intrebat fiind ce-i cu urarea asta, evreul nostru raspundea: dar ce, puteam sa le spun arze-i-ar focul iadului ?

   Make le stie pe-astea si nu se supara, si noi fraierii pietei de capital ii multumim din inima pentru opiniile pertinente si pentru spatial virtual pentru vorbe spuse la suparare, pus la dispozitie.  

  Mă uit și îmi place ce văd! Avem viitor! La ora asta Sif1 scade cu 3,02 %! Normal! Lumea e îngrijorată că performantul Sif1 a cumpărat " jaful" de Sif5 și îi vor trebui ani sa-l aducă pe linia de plutire! Am încredere în Drăgoi! Il voi ierta dacă 10 ani nu vă dă dividende! Sunt încă tânăr, am 65 de ani si Buffet la 9 m-a învățat să aștept!?

  Hotararile nu sunt publicate nici la ora asta. Cam grea functia pentru Busu. Nici Decizia ASF de suspendare de la tranzactionare nu este publica. Tinand cont de faptul ca ieri s-au tranzactionat peste 70.000 actiuni ma intreb cate ordine au ramas in aer si cat va mai dura. Asta nu este piata de capital.

  1. E o bataie de joc!

  Felicitări redacției Bursa pentru maratonul de ieri și pentru toate articolele cu referire la SIF 5 Oltenia din ultimul timp.

  Am căutat informații despre ce s-a întâmplat ieri la SIF Oltenia in ziarele de specialitate, aproape nimic, un scurt comunicat aseară la 19.46 că Ciurezu a fost demis, în Ziarul Fin. in rest, liniște și pace. Azi la fel, nimic, liniște peste tot.  

  1. Pai nimeni nu preia porcariile din Bursa

  IN ATENTIA DOMNULUI GOLDSTEIN ZIS SI DON QUIJOTE

  Daca toata Campania furibunda pe care ATI dezlantuit o impotriva sif 1 SI SIF 4 nu a fost stimulata pecuniar de MARELE TUDORICAAAAAA sunteti Don quijote 

  Daca ATI fost stimulant VA inteleg in conditiile in care FOAIA dvs VAD CA O duce cam prost 

  SI intr uncaz si in CELALALT EU am avut dreptate 

  TUDORICA E ISTORIE 

  1. Când " dreptatea" ta înseamnă hoție legalizată si pierderi financiare pentru acționari cinstiti tot prost rămâi BĂAAAA( de la TUDORICAAAA)

   BAAAA ANALFABETULE

   ACTIONARII 

   CU TUDORICA SE INCHIDE CERCUL

   FILIMON OUT 

   FECALA SI INFRACTORUL ADAM OUT (DOAR UNUL) ALALALT PE LA FACULTATE CA TOT SE DADEA EL MARE PROFESOR UNIVERSITAR 

   ACU A PLECAT SI TUDORICA

   Dar cum poti sa vezi tu asta? Ai acces la date financiare? Nu prea cred.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Dtlawyers
Apanova
BTPay
Boromir

Curs valutar BNR

07 Mai. 2021
Euro (EUR)Euro4.9262
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.0800
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.4941
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.6770
Gram de aur (XAU)Gram de aur238.7720

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Tohani
Cotaţii Emitenţi BVB
Concurs de idei de afaceri inovative ”Money is Funny” – ÎNSCRIERI
Cotaţii fonduri mutuale
Energy CEO forum awards
Pagini Aurii
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro