DIGI Comunications

14 CANDIDAŢI PENTRU BOARDUL ELECTRICA"Accelerarea ritmului de investiţii în reţea şi infrastructură, prioritară pentru Electrica"

A.S.
Ziarul BURSA #Companii #Energie / 10 decembrie 2015

"Accelerarea ritmului de investiţii în reţea şi infrastructură, prioritară pentru Electrica"

Interviu cu Ovidiu Demetrescu, candidat la funcţia de administrator al companiei

14 candidaţi s-au înscris pentru cele şapte posturi de membri în Consiliului de Administraţie al Electrica, printre aceştia fiind şi cei actuali, demişi în urma deciziei acţionarilor de a trece de la un CA format din cinci membri la unul cu şapte. Acţionarii urmează să aleagă o nouă conducere în Adunarea Generală de luni.

Victor Cionga, Michael Adriaan Maria Boersma, Arielle Malard De Rothschild, Cristian Busu şi Ioana Alina Drăgan sunt cei cinci membri ai actualului Consiliu care au fost înscrişi de drept pe lista candidaţilor, potrivit informaţiilor Electrica.

Ministerul Energiei, care deţine cea mai mare participaţie la Electrica, cu 48,78% din titluri, a propus doi candidaţi, Constantin Bulac şi Corina Georgeta Popescu.

Bogdan George Iliescu şi Pedro Mielgo Alvarez sunt alţi doi candidaţi, propuşi de către Swiss Capital, respectiv Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD).

Candidatul selectat din partea agenţiei de recrutare independentă Pedersen& Partners este Alin Andrei Hareţ, propus de către fondul NN Pensii SAFPAP. Alţi patru candidaţi au fost propuşi de unul sau mai mulţi acţionari persoane fizice. Aceştia sunt Stelian Gal, manager de proiect al Romanian Energy Center, Ovidiu Demetrescu, fostul director general al companiei de proiect Hidro Tarniţa, Mihai Păun, consilier la European Network of Transmission System Operators for Electricity şi vicepreşedinte al Romanian Energy Center, şi Graţian Mircea Ilie, directorul general al firmei de consultanţă MGI International Advisors.

Domnul Ovidiu Demetrescu ne-a explicat, într-un interviu, ce obiective are în cazul în care ar primi un mandat de administrator la Electrica.

Reporter: Care ar trebui să fie prioritatea Consiliului de Administraţie al Electrica?

Ovidiu Demetrescu:Pe lista de priorităţi a Consiliului de Administraţie al Electrica SA ar trebui să fie în primul rând folosirea finanţării atrase la IPO, la un randament cel puţin egal cu cel al companiei însăşi, după care putem vorbi despre realizarea unui mix optim de finanţare pentru programele de investiţii ale companiei, folosirea resurselor companiei într-o manieră eficientă începând cu resursă umană, care cred că poate străluci dacă i se va oferi oportunitatea. În opinia mea, în această companie există un potenţial intern foarte bun care trebuie pus în valoare şi atunci vom putea vorbi de perfomanţă, atât pentru angajaţi, cât şi pentru companie, implicit pentru board şi acţionari.

Pe termen mediu şi lung, în afară de programele de investiţii, trebuie să avem în vedere şi asigurarea resursei umane la nivel operaţional, ţinând cont de faptul că vârsta medie este relativ ridicată. Trebuie avută în vedere recrutarea şi formarea profesională a tinerilor, în următorii 5 ani, pentru a asigura transferul de know-how spre o nouă generaţie. Aceste probleme trebuie discutate şi concretizate cu partenerii de business, comunităţile locale şi sistemul de învăţământ profesional.

Reporter: Care sunt investiţiile prioritare pe care trebuie să le facă Electrica?

Ovidiu Demetrescu:La capitolul investiţii, prioritară este accelerarea ritmului de investiţie în reţea şi infrastructură, care la acest moment este la peste 70% din durata de exploatare. Instalaţiile vechi cu un grad mare de uzură fizică şi morală duc la parametri de exploatare scăzuţi cu pierderi mari şi un grad de satisfacţie scăzut al clienţilor.

O altă prioritate este modernizarea infrastructurii de IT, începând cu smart metering şi terminând cu integrarea sistemelor IT în core business, contribuindu-se astfel la îmbunătăţirea şi fluidizarea deciziilor în timp real. Acest lucru este necesar şi din perspectiva creşterii protecţiei la atacurile informatice, fapt ce reprezintă o ameninţare directă la businessul companiei şi la serviciile pe care compania le asigură în perimetrele de operare.

Orientarea către noi segmente de business cu valoare adăugată pentru clienţi în afară veniturilor din activitatea reglementată reprezintă o a treia prioritate. Această orientare va conduce, implicit, la îmbunătăţirea performanţei financiare a companiei. Am câteva idei în acest sens, care cred că vor putea fi implementate într-un orizont de 12-18 luni şi vor începe să genereze plus valoare.

Reporter: Consideraţi că profilul dumneavoastră profesional va califică pentru a fi membru în Consiliul de Administraţie al Electrica?

Ovidiu Demetrescu:Fără falsă modestie, cred că este profilul ideal pentru acest Consiliu de Administraţie, datorat atât pregătirii profesionale -diplomă de inginer, absolvent al Facultăţii de Electrotehnică, diplomă MBA obţinută în SUA şi cursuri post universitare la Harvard -, dar şi din experienţa vastă dobândită în servicii financiare şi ca membru în consiliile de administraţie la Electrica Distribuţie, la un producător de energie şi la o Companie de proiect al cărei obiectiv este dezvoltarea celui mai mare proiect hidroenergetic din România post - comunistă. Prin urmare, consider că am atât background-ul educaţional, cât şi experienţa necesară pentru a pune în valoare o companie precum Electrica SA.

Reporter: Cum apreciaţi propunerea statului pentru creşterea numărului de administratori la Electrica? Ce avantaje/dezavantaje consideraţi că ar putea aduce această formă de administrare?

Ovidiu Demetrescu:Nu putem vorbi de o schimbare a formei de administrare, ea rămânând aceeaşi.

Având în vedere dimensiunile şi importanţa companiei, cred că majorarea numărului de administratori este benefică pentru companie din simplul considerent de atragere al unui pool de resurse şi expertiză mai mare la nivelul de vârf al companiei. Pentru o companie de talia şi anvergură Electrica, este absolut necesară dezvoltarea unei viziuni de business multianuale, multidisciplinare şi care să poată răspunde intereselor tuturor "stakeholderilor", acţionari, angajaţi, comunităţi etc.

Un potenţial dezavantaj în creşterea numărului de administratori poate veni din dificultatea coordonării unui număr mai mare membri CA şi implicit al situaţiilor ce vor izvorî din interacţiunea unui grup mai numeros. Dar în condiţiile în care va fi selectat un board profesionist şi cu experienţă relevanţă pentru companie, cred că majorarea numărului de membri va fi benefică şi acest fapt va fi reflectat în viziunea pe termen mediu şi lung şi în rezultatele obţinute de companie.

Reporter: Care este poziţia dvs. cu privire la achiziţionarea de către grup a întregii participaţii deţinute de FP la filiale?

Ovidiu Demetrescu:Una extrem de simplă: dacă o astfel de tranzacţie aduce valoare companiei prin folosirea optimă a resurselor financiare, atunci reprezintă o oportunitate. O astfel de tranzacţie poate fi numai una win-win şi nicidecum un cadou făcut FP.

Reporter: Cum caracterizaţi actualul Consiliu de Administraţie al Electrica, ca preşedinte ARBA (Asociatia Română pentru Buna Administrare)? Dacă veţi fi ales, cum veţi contribui la funcţionalitatea optimă a boardului Electrica?

Ovidiu Demetrescu:Nu pot face o caracterizare a actualului CA nici măcar din perspectiva de preşedinte ARBA, pentru că nu am calitatea de evaluator al performanţei.

Dacă voi fi ales, în afara îndeplinirii atribuţiilor din mandatul de administrator, trebuie să învăţăm să lucrăm împreună ca o echipă, foarte rapid şi eficient. Trebuie să ne cunoaştem capabilităţile şi zonele de expertiză pentru a ne baza unii pe alţii în deciziile pe care le luăm şi să evaluăm echipa executivă, compania şi perspectivele de dezvoltare pe termen scurt, mediu şi lung. Foarte importantă este şi comunicarea cu acţionarii şi stabilirea priorităţilor pentru companie pe durata contractelor de mandat pentru administratori. Rodarea boardului împreună cu echipa executivă trebuie să se întâmple foarte rapid şi cred că prin abilităţile de comunicator, leadership şi bun negociator voi contribui la realizarea acestui proces într-o manieră profesională în timp optim.

Continuarea şi perfecţionarea programului de etică în business început de CA sunt importante pentru a asigura dezvoltarea durabilă, corectă a companiei. Prin această abordare vom promova o imagine schimbată pentru mediul de afaceri din România şi cred că putem construi un "studiu de caz - performanţă şi profesionalism în industria energetică din România". Să nu uităm că Electrica este listată şi pe pieţele inernationale, oferind o vizibilitate companiei, sectorului de activitate şi economiei româneşti şi, de aceea, continuarea şi perfecţionarea bunei practici corporative reprezintă şi va rămâne un punct important pe agenda boardului.

Reporter: Care sunt modalităţile prin care Electrica ar putea scăpa de presiunile politice?

Ovidiu Demetrescu:Simplu, prin profesionalizarea reală a structurii de conducere şi a managementului executiv. Vor exista întotdeauna presiuni politice pe companiile mari, mai ales pe cele în care statul este şi acţionar semnificativ sau majoritar. Ceea ce trebuie să înţeleagă mediul politic este că, dacă laşi profesioniştii să îşi facă treaba în mod corect, toată lumea va avea de câştigat:

- cetăţenii şi comunităţile locale vor avea servicii mai bune la preţuri competitive, contribuind astfel la creşterea economică reală şi a bunăstării în general;

- angajaţii vor avea joburile asigurate pe termen lung şi un nivel de salarizare corect;

- comunităţile locale vor avea sprijinul direct şi indirect al companiei, prin recrutarea personalului din rândul comunităţii respective, prin plata taxelor şi impozitelor locale şi programelor derulate la nivel local.

Reporter: Cum vedeţi piaţă noastră de energie? Ce riscuri/oportunităţi vedeţi pentru perioada următoare?

Ovidiu Demetrescu:Sectorul energetic românesc are o tradiţie bună şi a moştenit din perioada comunistă un sistem performant pentru acea perioada. În ultimi 25 de ani însă, am neglijat investiţiile şi acest lucru se vede. În contextul existenţei unor finanţări atractive în momentul de faţă, depinde numai de noi să transformăm această slăbiciune a sistemului în oportunitatea de dezvoltare necesară sectorului energetic şi economiei româneşti.

1. Oportunităţi:

Derularea programelor de investiţii în smart metering şi reducerea pierderilor tehnologice (CPT - Consumul Propriu Tehnologic) reprezintă o oportunitate de îmbunătăţire a performanţei companiei, dar acest efort trebuie să fie recunoscut la justă valoare şi de reglemntator. Fără această recunoaştere a investiţiilor în tarifele reglementate, acţionarii nu vor putea aproba derularea unor programe investiţionale cu randamente suboptime.

- Oportunităţi legate de realizarea investiţiilor în generarea de energie şi racordarea noilor capacităţi la reţeaua locală.

- Diversificarea serviciilor oferite de furnizorul de energie din cadrul grupului.

- Schimbarea mentalităţii companiei în sensul de a deveni pro-activă în abordarea schimbării în relaţia cu clienţii şi părţile interesate.

- Restructurarea şi eficientizarea activităţii companiei reprezintă o altă oportunitate de îmbunătăţire a parametrilor operaţionali, dar acest lucru trebuie făcut valorificând resursele existente.

2. Riscuri:

Pentru operatorii de distribuţie şi transport de energie electrică, principala ameninţare este cea legată de riscurile informatice asupra reţelelor. De aceea am menţionat importanţă investiţiilor în securitatea informatică şi în infrastructură de IT a companiei. Acest aspect ţine şi de realizarea dezideratelor de securitate naţională prin asigurarea alimentării cu energie a infrastructurii critice.

Riscurile legate de schimbarea reglementărilor într-o manieră în care afectează planurile existente al companiei sunt extrem de importante şi singura modalitate de a le mitiga este aceea a dialogului constant atât cu reglementatorii, cât şi cu comunităţile şi stakeholderii afectaţi de aceste reglementări. Schimbarea regulilor în timpul jocului nu este benefică deloc pentru niciuna din părţile participante.

Opinia Cititorului ( 2 )

  1. Întotdeauna un "pur sânge" român competent și un foarte bun profesionist este soluția ideală, intr-un moment de impas, de blocaj, de lipsă de soluții.

    Mult succes d-nule Ovidiu . 

    Important si relevant este ce rezultate ai abtinut pe acolo pe unde ai fost. Simpla insiruire de diplome nu este relevanta. Toti avem in cariera si esecuri pe care odata asumate pot fi punctul de plecare in corectarea atitudinilor si deciziilor. Nu inteleg de ce Ovidiu Demetrescu nu-si asuma esecul de la CE Hunedoara(adusa in prag de insolventa) si Hidro Tarnita(epuizarea resurselor inainte de gasirea investitorului duce la insolvemta).In rest, daca doar ai trecut prin diverse locuri, nu capeti decat experienta turistica a traseului parcurs.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Dtlawyers
Apanova
BTPay
Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale

Curs valutar BNR

09 Apr. 2021
Euro (EUR)Euro4.9212
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.1382
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.4671
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.6712
Gram de aur (XAU)Gram de aur232.3306

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Garanti BBVA
Pagini Aurii
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro