AGA SIF Banat-Crişana şi un păienjeniş de vehicule investiţionale

Andrei Iacomi
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 27 aprilie 2020

AGA SIF Banat-Crişana şi un păienjeniş de vehicule investiţionale

Actualizare - Toate propunerile pentru adunarea extraordinară SIF Banat-Crişana au fost aprobate de acţionari.

Printre puncte se află repartizarea întregului profit aferent anului trecut către "Alte rezerve", în scopul demarării unui program de răscumpărare a 15 milioane de acţiuni proprii, reprezentând circa 2,9% din SIF Banat-Crişana, în scopul reducerii capitalului social prin anularea titlurilor.

De asemenea, 0,88 milioane de acţiuni SIF1, răscumpărate în temeiul unei hotărâri din aprilie 2018, vor fi alocate către administratorii şi directorii societăţii, în cadrul Planului de tip "Stock Option Plan", aprobat în aprilie 2019.

---

Actualizare - Acţionarii SIF Banat-Crişana au respins propunerea ca societatea să distribuie dividende din profitul anului trecut.

---

Actualizare - Atragerea răspunderii administratorilor şi directorilor SIF1 a fost respinsă de acţionari.

---

Actualizare - Se votează pornirea acţiunii în răspundere a administratorilor şi directorilor SIF1.

Solicitanţii au atras atenţia celor din sală că în speţă operează prevederile art. 127, din Legea 31/1990, ceea ce înseamnă că cei care au un interes contrar trebuie să se abţină de la vot.

---

Actualizare - S-a aprobat cererea propusă de Flaros SA şi Cristinel Preda, de a fi introdusă pe ordinea de zi, pornirea acţiunii în răspundere faţă de administratorii şi directorii SIF1, pentru prejudicii create de aceştia companiei.

---

Actualizare - S-a cerut revocarea administratorilor şi directorilor SIF Banat-Crişana!

---

Actualizare - S-a solicitat comunicarea nominală a acţionarilor prezenţi, dar conducerea SIF-ului a refuzat să dea curs cererii.

Cvorumul adunării este de 36,58%, în sală fiind prezenţi opt acţionari ce au circa 10% din capitalul SIF Banat-Crişana.

Şedinţa este condusă de Vicepreşedintele Radu-Răzvan Străuţ, într-o atmosferă calmă. Preşedintele Bogdan Drăgoi lipseşte.

Adunarea se desfăşoară într-o sala în care sunt cam 15 scaune, toate măsurile de protecţie sanitară fiind asigurate.

---

SIF Banat-Crişana (SIF1), laolaltă cu o serie de fonduri de investiţii pe care le finanţează în proporţii diferite împreună cu SIF Muntenia (SIF4), deţinea la finalul anului trecut circa 26% din capitalul SIF4, în timp ce SIF Muntenia împreună cu astfel de vehicule financiare avea aproape 18,2% din capitalul SIF Banat-Crişana.

De pildă, FIA Romania Strategy Fund AA/Vaduz, administrat de Accuro Fund Solutions AG, Liechtenstein (deţinere SIF1 - 50,88%, SIF4 - 49,12%), avea 4,11% din capitalul SIF Banat- Crişana şi 5% din capitalul SIF Muntenia.

În plus, la data de 14 aprilie 2020, fondul înregistrat în Vaduz, deţinea 3,62% din capitalul SIF Oltenia.

Opus-Chartered Issuances SA/AA, emitent înregistrat în Luxemburg, ca societate de securitizare nereglementată, de la care SIF Muntenia a achiziţionat în 2016 un număr de 1.140 obligaţiuni (ce urmăresc evoluţia preţului unui coş de acţiuni SIF Moldova - în proporţie de 9,17% şi SIF Oltenia - în proporţie de 90,83%) şi în 2017 un număr de 501 titluri obligatare (ce urmăresc evoluţia unui coş de acţiuni format din SIF Banat-Crişana - 52% şi SIF Moldova - 48%) avea la finele anului trecut 4,99% din SIF Banat-Crişana, dar şi 5,05% din SIF Moldova, iar la 14 aprilie vehiculul investiţional deţinea 4,21% din SIF Oltenia.

FII Active Plus (97,22% - deţinere SIF 1&4), fond de investiţii administrat de SAI Swiss Capital Asset Management avea 2,81% din SIF Banat- Crişana şi 4,73% din SIF Muntenia.

De asemenea mai deţinea 3,56% din SIF Moldova, iar la data de 14 aprile avea 4,83% din SIF Oltenia.

Exemplele pot continua (Vezi diagramele).

Reiese că SIF Banat-Crişana şi SIF Muntenia (care se află într-o relaţie de control deoarece SIF1 deţine în proporţie de 99,98% SAI Muntenia, care este administratorul SIF4), dar şi alte SIF-uri cum este SIF Moldova, cumpără titluri de participare la fonduri de investiţii care achiziţionează, în diferite proporţii, acţiuni SIF1, SIF4 dar şi SIF2 şi SIF5.

Pe lângă problema concertării, despre care Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a spus că din analizele pe care le-a efectuat nu au reieşit date/elemente care să conducă către o astfel de concluzie, SIF Oltenia în frunte cu directorul Tudor Ciurezu a ridicat, în luna februarie a acestui an, problema regimului juridic al unor asemenea deţineri.

Astfel, adunarea acţionarilor SIF Banat-Crişana din data de 10 martie (când s-a votat eliminarea pragului la SIF1), a avut pe ordinea de zi anularea unui număr de acţiuni reprezentând 14,07% din societate, şi suspendarea dreptului de vot pentru aceste titluri, până la înregistrarea reducerii capitalului social, puncte introduse la solicitarea SIF Oltenia.

Atunci, SIF-ul din Craiova a indicat înspre titlurile SIF1 aflate în posesia SIF Muntenia, OPUS - Chartered Issuances şi FIA Romanian Strategy, despre care a susţinut că nu respectă regimul juridic referitor la dobândirea propriilor acţiuni de către o societate, invocând în acest sens o serie de articole din Legea nr. 31/1990, o decizie a Consiliului Concurenţei din iunie 2013 şi o decizie ASF din noiembrie 2019 (Vezi, la note, argumentaţia SIF5).

De cealaltă parte, conducerea SIF Banat-Crişana a opinat că solicitarea celor de la SIF5 reprezintă, pe fond, o exercitare abuzivă a drepturilor acţionarilor care, dacă ar fi adoptată, va îngrădi sau suprima drepturile altor acţionari, deoarece este vorba despre anularea unor acţiuni deţinute de alţi acţionari ai SIF1 (nu de societate) şi suspendarea dreptului de vot aferent, fără o bază legală.

Practic, SIF Oltenia spunea că acţiunile deţinute de aceste fonduri reprezintă, în realitate, titluri pe care le deţine indirect chiar SIF Banat-Crişana şi care, conform prevederilor în vigoare, trebuie anulate, dar SIF1 a precizat că acţiunile sunt deţinute în nume propriu şi aflate în proprietatea exclusivă a SIF Muntenia şi a celor două vehicule investiţionale.

Atunci, solicitările SIF5 nu au trecut de votul acţionarilor, în condiţiile în care, nu a fost întrunită majoritatea de voturi necesară pentru adoptare, aproape jumătate din voturile exprimate fiind abţineri.

Astăzi, este adunarea generală şi extraordinară a acţionarilor SIF Banat-Crişana, iar păienjenişul de vehicule investiţionale din jurul SIF1 şi SIF4 este năucitor, aproape că nu mai ştii cine pe cine deţine.

Dar, sub umbrela unui astfel de hăţis de fonduri, despre care nu ştim cum arăta în urmă cu trei sau patru ani, SIF Banat-Crişana nu a mai distribuit dividende, conform opţiunii acţinarilor, din 2015, în condiţiile în care, în toţi anii din perioada cuprinsă între 2001 şi 2012, SIF1 a făcut distribuţii către investitori, conform datelor prezentate pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti.

De altfel, lipsa dividendelor este una dintre principalele nemulţumiri ale investitorilor de retail faţă de SIF1, şi unul dintre motivele pentru care mulţi se ţin departe de societatea de investiţii financiare.

Pentru adunările de astăzi, conducerea SIF-Banat Crişana a propus două variante de repartizare a profitului net aferent anului trecut.

O opţiune are în vedere alocarea către acţionari a sumei de 25,73 milioane de lei, respectiv un dividend de 0,05 lei, echivalentul unui randament brut de 2,14% faţă de ultima cotaţie a acţiunii SIF1 din piaţă, iar diferenţa de 133,76 milioane de lei să fie direcţionată către "Alte rezerve".

Cealaltă variantă presupune repartizarea întregului profit către "Alte rezerve", în scopul demarării unui program de răscumpărare a 15 milioane de acţiuni proprii, reprezentând circa 2,9% din SIF Banat-Crişana, în scopul reducerii capitalului social prin anularea titlurilor.

De asemenea, se are în vedere alocarea a 0,88 milioane de acţiuni SIF1, răscumpărate în temeiul unei hotărâri din aprilie 2018, către administratorii şi directorii societăţii, în cadrul Planului de tip "Stock Option Plan", aprobat în aprilie 2019, precum şi demararea unui alt program de răscumpărare, tot pentru 0,88 milioane de acţiuni SIF1, în vederea distribuirii către membrii conducerii societăţii, alocare ce urmează să se facă pe baza unor criterii de performanţă ce vor fi stabilite de Consiliul SIF Banat-Crişana.

Un alt punct prevede aprobarea reducerii capitalului social al SIF-ului prin anularea a 2,038 milioane de acţiuni proprii ce au fost achiziţionate în cadrul unor programe de răscumpărare.

Pentru adunările de astăzi, ASF a dispus conducerii SIF1 să limiteze voturile la 5% din deţinere pentru Aris Capital, Torch Invest şi Smart Capital Investment, care acţionează în mod concertat şi au împreună 12,22777% din capitalul societăţii.

De asemenea, la 13 aprilie, data de referinţă, grupul coagulat în jurul SIF Oltenia avea puţin peste 5% din capitalul SIF Banat-Crişana.

Notă:

În data de 6 februarie, grupul de acţionari ai SIF Banat-Crişana, coagulat în jurul SIF Oltenia, a solicitat reducerea capitalului social al SIF1, prin anularea unui număr de 72,84 milioane de acţiuni, echivalentul a circa 14,07% din societate, precum şi suspendarea dreptului de vot pentru aceste acţiuni, deţinute de SIF Muntenia, OPUS - Chartered Issuances SA/AA Luxembourg şi FIA Romanian Strategy Fund AA/Vaduz, până la înregistrarea reducerii capitalului social.

Atunci, SIF5 a invocat prevederile art. (1) din Legea nr. 31/1990, potrivit cărora, unei societăţi i se permite să dobândească propriile actiuni, fie direct, fie indirect, cu acordul acţionarilor, care trebuie să stabilească anumite condiţii în acest sens, cum ar fi numărul maxim de acţiuni ce urmează să fie dobândite, valoarea nominală a acţiunilor proprii dobândite de societate, inclusiv a celor aflate deja în portofoliul său, ce nu poate depăşi 10% din capitalul social subscris, sau că plata acţiunilor se poate face numai din profitul distribuibil sau din rezervele societăţii, înscrise în ultima situaţie financiară anuală aprobată.

De asemenea, SIF Oltenia a invocat şi art. (1) din aceeaşi lege care arată că, subscrierea, dobândirea sau deţinerea de acţiuni ale unei societăţi pe acţiuni de către o altă societate la care societatea pe acţiuni deţine, direct sau indirect, majoritatea drepturilor de vot sau ale cărei decizii pot fi influenţate în mod semnificativ de societatea pe acţiuni, este considerată ca fiind efectuată de către societatea pe acţiuni însăşi.

SIF Banat-Crişana deţine 99,98% din SAI Muntenia Invest, administratorul SIF Muntenia, ceea ce înseamnă că poate influenţa în mod semnificativ deciziile SIF4, spunea atunci SIF Oltenia, adăugând că, SIF Muntenia deţine 4,97% din SIF Banat-Crişana.

SIF1 şi SIF4 deţin 100% din FIA Romanian Strategy Fund, care are 4,11% din capitalul SIF Banat-Crişana.

Obligaţiunile emise de OPUS - Chartered Issuances în 2017, achiziţionate de SIF Muntenia, urmăresc evoluţia preţului unui coş de acţiuni SIF Banat-Crişana (în proporţie de 52%) şi SIF Moldova (în proporţie de 48%).

În acest context, societatea din Craiova susţinea că, deoarece nu a existat o hotărâre a acţionarilor SIF1 care să autorizeze SAI Muntenia Invest să achiziţioneze acţiuni SIF Banat-Crişana şi că, din raportările administratorului SIF4 nu rezultă că achiziţia de acţiuni SIF 1 s-a realizat din rezervele extralegale sau din profitul distribuibil, nu se respectă regimul juridic referitor la dobândirea propriilor acţiuni de către o societate.

Astfel, în acest caz devin incidente prevederile art. alin. (1) din Legea nr. 31/1990R, care impun înstrăinarea acţiunilor în termen de maxim un an de la dobândire, preciza atunci SIF Oltenia.

În plus, deoarece din informaţiile existente se scursese o perioadă mai lungă de un an de la momentul achiziţionării de titluri SIF1 de către acţionari, devin incidente dispoziţiile art. 104' alin. (3) din Legea nr. 31/1990R, care stipulează obligaţia societăţii emitente, prin Consiliul de Administraţie, de a anula acţiunile ce nu sunt înstrăinate într-un an de la dobândire, se mai arata în notificarea SIF5.

De asemenea, deoarece SIF Muntenia, OPUS - Chartered Issuances SA/AA şi FIA Romanian Strategy Fund AA/Vaduz, nu şi-au înstrăinat participaţiile la SIF1 în termenul menţionat, toate acţiunile deţinute la acel moment de cei trei acţionari erau lipsite de drept de vot, mai sublinia SIF Oltenia.

Opinia Cititorului ( 10 )

 1. Aoleu! Aoleu! S-a prabusit casa pe Lakis si Dragoi!

  1. Felicitari „Bursa” pentru seria asta de articole curajoase despre SIFuri.

   Se spune des ca „viata bate filmul”. Povestea asta incalcita despre SIFuri pe care o urmaresc de atatia ani, mai mult de pe margine, are ceva din parfumul capitalismului salbatic si al intrigilor din romanul Nobila Casa al lui James Clavell. In perioade din acestea in care legile sunt neclare si interpretabile, in care autoritatile se uita cu blandete in alta parte, in care micii investitori sunt prinsi in parfumul innebunitor si promitator al discount-ului VUAN, ei bine, in perioade din acestea se construiesc marile averi si milionarii se transforma in miliardari.

   Peste ani si ani de zile toate povestile astea turbulente si tensionate vor fi doar o amintire si poate un singur conglomerat financiar urias cu actionari in offshoruri va domina minuscula piata romaneasca de capital. Sau poate nu... 

   Stai linistit ca au polita de asigurare casco cu supraprotectie ASF suprem.

  Draga ASF, Servicii secrete,Parlament,Guvern

  Va intrebati de ce Romania este la nivelul tarilor din America deSud? 

  Va intrebati de ce avem o bursa de valori subdezvoltata cu tranzactii zilnice la niveelul tarilor africane subdezvoltate? 

  Va intrebati de ce romanii nu mai au inceredere in stat in piata de capital si in general in tot ceea ce are legatura cu autoritatea centrala? 

  Raspuns: De 30 de ani suntem bataia de jos a unor interese obscure,marunte,clanuri din diverse servicii secrete care stiu ca Romania este o albie de porci, corupta, usor manipulabila ,niste curve care se gandesc la obtinerea unor avantaje pe termen scurt fara a avea in vedere ca generatiile de dupa noi trebuie sa mostenesca o lume mai buna, mai curata perspective de crestere, afaceri sanatoase, branduri, inovatie. 

  Vai de noi... 

  Intregul paienjenis de sifonare si control am managementului este construit pe suveicile care administreaza fonduri, suveici care se afla un ograda ASF-ului si gandite de hoti impreuna cu fostul sef Ursachie care a ridicat cateva bariere din calea hotilor cum ar fi achizitiile incrucisate intre sifuri si in loc sa sparga buboiul a gandit legalizarea lui.

  Eu ma intreb ce fel de actionari sau detinatori de titluri de valoare sunt administratorii

  unor fonduri de investitii, care timp de 5 ani nu voteaza pentru dividende si nu spun un cuvintel referitor la actiunile din portofoliul lor, care se tranzactioneaza cu discount de 50%? Dar pe de alta parte sunt foarte nemultumiti de managementul unuia din putinele societati pe care le detin, care distribuie dividende. 

  Tot asa ma intreb ce fel de administrator este dl Dragoi care timp de ani de zile pompeaza banii SIF1 in niste vehicule doar cu rentabilitate oe hartie, 

  Poate ne spune dl Dragoi sau mai bine doamna aceea atotstiutoare, MI7, de la ASF, care este scopul si obiectivele organismelor de plasament colectiv, acele faimoase FII sau FIA in care SIF1 avea "inmormantati" 366 milioane de lei in decembrie 2019 din care in martie au mai ramas 280 milioane lei, autorizate in vederea functionarii de catre ASF. As vrea sa cunosc de asemenea obligațiile de transparență, informare și raportare cu privire la administrarea și depozitarea activelor acelor FII sau FIA  

  Este insa clar ca SIF1 in exercitiul 2019 nu a realizat profit din investitiile in FII, dar a realizat o pierdere din dezinvestirea din FII Omnitrend, fond in care timp de 7 ani au zacut 21 milioane de lei, cu rentabilitate negativa la final.

  ASF are legi, regulamente pe care le interpreteaza european, dar unul din obiectivele principale cel de protectie a actionarului de retail, le interpreteaza in stil romanesc, permitand devalizarea SIF-urilor si mutaarea averii actionarilor mici, prin astfel de scheme, in Liban via Cipru. 

  Aoleuuu NU s-a prabusit casa pe Dragoi?????????Dar de cand e ziarul bursa avocatul SIF 5? Sau a ramas de cand Iordache de la bursa lua consilii de administratie de SIF5? Mache tu ce stii de asta? Ne spui tu mai multe sau afla procurorii dupa ce o sa cada Ciurezu ?

  Preluați si raportul curent al SIF5, care își bate joc de acționari. Comentați si atitudinea lui Ciurezu, care mâine își ridică premiul pentru întreaga activitate. Fiți imparțiali, ce jurnalismul vostru!!

  1. Capusa nu reactioneaza decat la prezenta sângelui, data fiind disproportia evidenta dintre abdomen si creier.

  Mache de ce nu ceri ASF si organelor de urmarire penala sa sesizeze restrictionarea accesului actionarilor la SIF 5? Hotul Ciurezu vrea sa tina decat 30 min sedinta! Unde ati mai vazut asa ceva?!? Mache ar trebui sa dai dovada de impartialitate dar nu poti ca esti pe statul de plata al lui Ciurezu! Insa Mache stai linistit ca poti sa latri cat vrei pentru ca “ursul trece cateii latra”!!

Apanova
BTPay
Electromagnetica
hidroelectrica.ro
asbis.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

25 Sep. 2023
Euro (EUR)Euro4.9677
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6717
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.1335
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7103
Gram de aur (XAU)Gram de aur288.7148

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
ahkawards.ro
roenergy.eu
cnipmmr.eu
gotech.world
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
thediplomat.ro
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb