Blue Air este forţată să înapoieze banii către SIF Banat-Crişana printr-o Ordonanţă de Urgenţă

Andrei Iacomi
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital #Transporturi /

Blue Air este forţată să înapoieze banii către SIF Banat-Crişana printr-o Ordonanţă de Urgenţă

Ministerul Finanţelor garantează împrumuturi de 600 milioane lei pentru Tarom şi Blue Air

Surpriză: din valoarea de nouă milioane de euro a obligaţiunilor Blue Air cumpărate de SIF Banat-Crişana, compania aviatică mai are de plată doar şase milioane de euro, conform Ordonanţei de Urgenţă

Până la rambursarea integrală a împrumutului garantat de stat, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor vor numi câte un reprezentant al statului în consiliul de administraţie al Blue Air, cu drept de veto

Actualizare - Comisia Europeană a aprobat ajutorul pe care Statul Român vrea să-l acorde companiei Blue Air

Comisia Europeană a aprobat o garanţie pe care Statul Român vrea să o acorde companiei Blue Air, pentru împrumuturi în valoare de 62 milioane de euro, în vederea despăgubirii companiei aviatice pentru daunele suferite ca urmare a pandemiei de COVID-19, informează Executivul comunitar, printr-un comunicat, conform Agerpres.

În comunicat se menţionează: "Comisia Europeană a aprobat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o garanţie românească pentru împrumuturi, în valoare maximă de aproximativ 62 de milioane de euro (aproximativ 301 milioane de lei), în favoarea companiei aeriene Blue Air. Prin această măsură se urmăreşte despăgubirea companiei aeriene pentru daunele suferite ca urmare a pandemiei de COVID-19, precum şi acordarea de sprijin urgent sub formă de lichidităţi în favoarea companiei. Măsura a fost aprobată parţial în temeiul articolului 107 alineatul (2) litera (b) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) şi parţial în temeiul Orientărilor din 2014 ale Comisiei privind ajutoarele de stat pentru salvare şi restructurare".

Margrethe Vestager, vicepreşedinte executiv, responsabilă cu politica în domeniul concurenţei, a subliniat că sectorul aviaţiei a fost grav afectat de pandemia de COVID-19 iar această garanţie pentru împrumuturi în valoare de 62 de milioane de euro îi va permite ţării noastre să despăgubească parţial Blue Air pentru daunele suferite ca urmare a pandemiei. Totodată, garanţia îi va oferi companiei resursele necesare pentru a acoperi o parte din nevoile urgente şi imediate de lichidităţi cu care se confruntă.

"Se vor evita astfel perturbările pentru pasageri şi se va asigura conectivitatea regională, în special pentru numărul semnificativ de cetăţeni români care lucrează în străinătate şi pentru numeroase mici întreprinderi locale care depind de biletele accesibile oferite de Blue Air pe o reţea de rute dezvoltată pentru a răspunde nevoilor specifice ale acestora. Continuăm să lucrăm cu statele membre pentru a discuta posibilităţile existente şi a găsi soluţii viabile pentru a conserva această parte importantă a economiei, în conformitate cu normele UE", a spus Margrethe Vestager.

Comunicatul menţionează că Blue Air îndeplinea condiţiile pentru a fi considerată o întreprindere aflată în dificultate la 31 decembrie 2019, înainte de pandemia de COVID-19. Mai precis, compania înregistra pierderi din cauza investiţiilor ample pe care le-a întreprins începând din 2016 pentru a-şi îmbunătăţi reţeaua de rute.

"Compania aeriană redevenise profitabilă în 2019 şi la începutul anului 2020, însă, ca şi alte companii din sectorul aviaţiei, a înregistrat pierderi semnificative din cauza pandemiei de COVID-19 şi a restricţiilor de călătorie pe care guvernul României şi alte guverne au fost nevoite să le impună pentru a limita răspândirea virusului. În prezent, compania se confruntă cu nevoi urgente de lichidităţi", precizează sursa citată.

Ţara noastră a notificat Comisiei o măsură de ajutor în valoare de 62 de milioane de euro care să sprijine Blue Air, compensând compania aeriană pentru pierderile cauzate direct de pandemia de COVID-19 şi oferindu-i resursele necesare pentru a-şi acoperi nevoile urgente şi imediate de lichidităţi până în ianuarie 2021.

Măsura constă într-o garanţie publică cu o valoare maximă de aproximativ 62 de milioane de euro (aproximativ 301 milioane lei) asociată unui împrumut acordat companiei aeriene, care va fi alocată după cum urmează: aproximativ 28 de milioane de euro (circa 137 de milioane de lei) garanţie publică menită să despăgubească Blue Air pentru daunele cauzate direct de pandemia de COVID-19 şi de restricţiile de călătorie introduse de ţara noastră şi de alte ţări de destinaţie pentru a limita răspândirea coronavirusului în perioada 16 martie 2020-30 iunie 2020 şi aproximativ 34 de milioane de euro (circa 164 de milioane de lei) ajutor pentru salvare sub forma unei garanţii publice asociate unui împrumut destinat să acopere parţial nevoile de lichidităţi acute cu care se confruntă Blue Air din cauza pierderilor mari din exploatare pe care le-a suferit în urma pandemiei de COVID-19.

Comisia a constatat, în special, faptul că ajutorul acordat de ţara noastră va compensa daune legate direct de pandemia de COVID-19. O firmă de audit extern independentă va verifica faptul că ajutorul nu depăşeşte valoarea daunelor suferite în perioada 16 martie - 30 iunie 2020. În urma auditului, va trebui ca orice sprijin public primit de Blue Air peste nivelul daunelor suferite efectiv să fie returnat ţării noastre. Prin urmare, riscul de supracompensare este exclus. De asemenea, Comisia a constatat că măsura este proporţională, deoarece compensaţia nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru acoperirea daunelor.

În ceea ce priveşte ajutorul pentru salvare, Comisia l-a evaluat în temeiul Orientărilor sale din 2014 privind ajutoarele de stat pentru salvare şi restructurare, care le permit statelor membre să sprijine întreprinderile aflate în dificultate, cu condiţia, mai ales, ca măsurile de sprijin public să fie limitate în timp şi ca domeniu de aplicare şi să contribuie la realizarea unui obiectiv de interes comun. Ajutorul pentru salvare poate fi acordat pentru maximum şase luni pentru a-i acorda unei întreprinderi suficient timp pentru a găsi soluţii într-o situaţie de urgenţă.

"România s-a angajat să se asigure că, după şase luni, garanţia publică va înceta sau Blue Air fie va prezenta un plan de lichidare, fie va efectua o restructurare cuprinzătoare pentru a deveni viabilă pe termen lung. O astfel de restructurare ar face obiectul evaluării şi aprobării de către Comisie", mai scrie în comunicat.

Totodată, Comisia a constatat că măsura va contribui la asigurarea continuării ordonate a serviciilor de zbor pentru aproximativ 400.000 de pasageri care fie au rezervat un zbor cu Blue Air în următoarele luni, fie aşteaptă să li se ramburseze biletul anulat. Mai mult, măsura va contribui la menţinerea conectivităţii regionale pentru numărul semnificativ de cetăţeni români care lucrează în străinătate, precum şi pentru mici întreprinderi locale care depind de biletele accesibile oferite de Blue Air pe o reţea de rute dezvoltată de companie pentru a răspunde nevoilor specifice ale acestora. În acelaşi timp, condiţiile stricte asociate împrumutului în ceea ce priveşte remunerarea şi utilizarea fondurilor, precum şi durata limitată a ajutorului vor reduce la minimum denaturarea concurenţei care ar putea fi cauzată de sprijinul acordat de stat.

A.I.

---

Ministerul Finanţelor Publice va garanta, în numele şi în contul statului, unul sau mai multe împrumuturi pentru Blue Air, în sumă de cel mult 300,77 milioane lei, cu titlu de ajutor de stat, conform unei Ordonanţe de Urgenţă adoptată de Guvern miercuri, bani din care compania aviatică va achita, între altele, obligaţiunile cumpărate de SIF-Banat Crişana (SIF1) la finele anului trecut.

Dar, în textul Ordonanţei se arată că valoarea rămasă a obligaţiunilor este de şase milioane de euro, faţă de nouă milioane, suma iniţială.

SIF Banat-Crişana nu a anunţat în mod explicit la Bursa de Valori Bucureşti că ar fi primit trei milioane de euro din obligaţiunile Blue Air. Ultimul comunicat referitor la împrumutul acordat companiei aviatice afişat pe portalul BVB datează din 16 iunie, la o zi după ce titlurile cumpărate de SIF1 în data de 16 decembrie 2019 ar fi trebuit să ajungă la maturitate.

Atunci, SIF-ul a anunţat că, având în vedere efectele negative pe care pandemia Covid-19 le-a produs asupra companiilor aeriene, inclusiv asupra Blue Air, s-a agreat amendarea prospectului de ofertă şi prelungirea cu trei luni a termenului de maturitate a obligaţiunilor, adică până în 15 septembrie.

De asemenea, SIF Banat-Crişana menţiona că, la data de 15 iunie, Blue Air achitase integral dobânda datorată până atunci, fără a se spune ceva de principal.

Pe lângă Blue Air, Ministerul Finanţelor va garanta şi pentru Tarom unul sau mai multe împrumuturi de cel mult 312,74 milioane de lei, în cazul ambelor companii împrumuturile urmând să fie acordate pentru o perioadă de şase ani.

Garanţiile, ce au fost autorizate la solicitarea companiilor, urmează să acopere în procent de cel puţin 100% valorile împrumuturilor, precum şi dobânzile şi comisioanele aferente, se arată în Ordonanţa de Urgenţă.

De asemenea, se precizează că ajutoarele de stat sub formă de garanţie se acordă în scopul acoperirii cheltuielilor de exploatare şi de capital necesare susţinerii activităţii celor două companii până la data de 31 decembrie 2020, şi nu vor depăşi valoarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei COVID-19 şi cauzate direct de pandemie.

Pierderile vor fi evaluate de către companii şi stabilite în conformitate cu decizia de autorizare a Comisiei Europene.

În Ordonanţă se arată că, în cazul Blue Air, prin pierderi suferite ca urmare a pandemiei COVID-19 şi cauzate direct de această pandemie se înţeleg şi eventualele pierderi înregistrate până la 31 decembrie 2020 şi pentru acoperirea cărora Comisia Europeană a autorizat acordarea unui ajutor de salvare. Ajutorul de salvare trebuie rambursat în termen de şase luni sau, iar în situaţia în care nu se realizează acest lucru, Blue Air are obligaţia de a prezenta în acest termen un plan de restructurare care trebuie notificat şi aprobat de către Comisia Europeană.

Evaluarea capacităţii de rambursare, a clasei de risc şi a structurii garanţiilor constituite de fiecare beneficiar în favoarea statului se realizează pe baza unei analize economico-financiare efectuate de către EximBank. Costurile analizei economico-financiare se suportă de către fiecare Beneficiar, din surse proprii.

Garanţiile vor fi instituite în favoarea statului pe baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, nu mai vechi de două luni, prin care să se stabilească valoarea de piaţă a bunurilor asupra cărora se constituie garanţii. Valoarea garanţiilor instituite în favoarea statului va acoperi cel putin 100% din valoarea împrumutului şi a dobânzilor şi comisioanelor, se arată în Ordonanţă.

Totodată, se menţionează că, până la rambursarea integrală a împrumutului garantat de stat şi a plăţii dobânzilor, comisioanelor sau primelor aferente, în cazul companiei Blue Air:

a) acţionarii nu încasează dividende;

b) beneficiarul nu rambursează împrumuturi către acţionari;

c) Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor vor numi câte un reprezentant al statului în consiliul de administraţie al Blue Air, cu drept de veto;

d) orice contract de achizitie sau vânzare cu impact asupra activelor si pasivelor companiei, încheiat după intrarea în vigoare a prezentei Ordonanţe de urgenţă, se realizează cu aprobarea consiliului de administraţie al Blue Air. În acest sens, consiliul de administraţie poate delega activităţi către conducerea executivă a companiei Blue Air;

e) Blue Air nu poate înstrăina/restitui aeronave sau alte active aferente activităţii de bază decât cu avizul Ministerului Transporturilor Infrastructurii şi Comunicaţiilor;

f) din împrumutul garantat de stat beneficiarul rambursează cu prioritate, datoriile către statul român, împrumutul contractat de la Eximbank, în nume şi cont stat, în valoare de 30,3 milioane lei si accesoriile aferente, precum şi obligaţiunile corporative emise prin plasament privat către Societatea de Investiţii Financiare Banat-Crişana, în valoare rămasă de 6 milioane euro şi accesoriile aferente;

g) după rambursarea împrumutului contractat de la Eximbank S.A., în nume şi cont stat, şi plata accesoriilor aferente, precum şi răscumpărarea obligatiunilor corporative emise către Societatea de Investiţii Financiare Banat-Crişana şi plata accesoriilor aferente, ipotecile prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a), b) şi lit. e) - g) devin ipoteci de rang I;

h) Airline Invest S.A. are calitatea de co-debitor/fidejusor al împrumutului garantat de stat.

În situaţia în care pe parcursul derulării împrumutului, unul dintre beneficiari intră în lichidare, creanţele statului rezultate din gestionarea împrumutului se urmăresc şi se execută în condiţiile legii. Sumele recuperate în urma procesului de lichidare se fac venit la fondul de risc.

Conform notei de fundamentare a Ordonanţei, în lipsa acordării ajutoarelor de stat există o mare probabilitate ca Tarom şi Blue Air să intre în incapacitate de plată şi, în final, în faliment.

În luna martie 2020, Blue Air a înregistrat o scădere cu 60% a numărului de pasageri transportaţi faţă de perioada similară a anului precedent, în condiţiile deciziei de sistare a zborurilor regulate începând cu data de 21 martie 2020, în contextul măsurilor de restricţionare a circulaţiei populaţiei luate de statele europene şi ţări terţe. În lunile aprilie-mai, cursele regulate au fost suspendate complet, compania operând numai zboruri charter şi la cerere, ale căror încasări au fost folosite exclusiv pentru costurile de operare are respectivelor curse, şi, în mică măsură, pentru acoperirea necesarului de certificate de CO2 necesare conformării cu cerinţele europene.

În anul 2019, cifra de afaceri a Blue Air a fost de 2,187 miliarde lei, cu 5% sub cea din decembrie 2018, în timp ce profitul înainte de impozitare a fostd e 72,2 milioane lei, după trei ani de scăderi consecutive.

Opinia Cititorului ( 51 )

 1. Cum anume este "forțată" Blue Air sa restituie împrumuturile către SIF Banat Crișana ȘI Exim Bank? Ce e aia "forțată"?

  Domnilor, dacă ați fi citit cu responsabilitate ȘI fără patimă OUG ul, ați fi văzut că Blue Air a constituit o ipotecă în favoarea SIF1, în garanția obligațiunilor emise, ipotecă pe care statul român o vrea în favoarea sa. Deci este necesar ca Blue Air să restituie împrumutul, să elibereze de sarcini garanția și să instituie ipotecă pentru acel bun în favoarea statului. Este doar un business foarte bine făcut de SIF1, cu risc aproape inexistent. Atât. Fără "forța", fără constrângeri, doar cu inteligență și profesionalism. Deci titlul vostru este pur și simplu deplasat și nepotrivit. 

  1. Și Comisia Europeană și-a dat acceptul pentru împrumut, cu toate condițiile stabilite deja. Deci și ei sunt părtași la "forțare":).

   Se numeste "ordonanta" si este "de urgenta", adica este o interventie in forta a Guvernului, prin care Blue Air este fortata sa restituie împrumuturile către SIF Banat Crișana.

   Riscul de neplata, la momentul cumpararii obligatiunilor a fost de 100% si daca era dupa Blue Air, nu ar fi restituit niciodata banii..

   Dragoi a stat in genunchi "cu inteligență și profesionalism" in fata Guvernului, sa-i acopere gaura. 

   Sa execute garanția. Sunt active supraevaluate.Si Eximbank are experiența, cu creditul de la Romcab, știe sa constituie garanție pe ceva ce nu exista. Doar hârtii....

   Statul își da inapoi banii prin Eximbank, altfel marca o pierdere la banca și trebuia sa majoreze capitalul social, îl ajuta și pe Lakis Drăgoi, restul se topește de Urgentă... 

   Deci după tine orice "ordonanță" care e "de urgență" este intervenție în forță? Înseamnă că tâmpiții ăștia de la guvernare, oricare ar fi ei, ne forțează și abuzează de ani de zile, că s-au dat nenumărate ordonanțe până acum. Vreo 10.000 probabil sau mai multe:)

   Nu, OUG e o procedură legislativă urgentă, simplificată, nu de forță. Nu stau să-ți explic tot ca n-am chef. Urgența, în cazul ăsta, era starea critică a Tarom si Blue Air care, ca toate companiile aviatice din lume, sunt într-o situație financiară delicată și au nevoie de ajutor. Acum. Scopul OUG au fost cele 2 companii, nu obligațiunile SIF1, care erau garantate oricum.

   Despre cum a stat Dragoi la Guvern eu știu altceva. Dar gura lumii, dupa cum se zice, n-a astupă nici pământul. Așa că imaginează-ți tu ce vrei. Dar realitatea nu poate fi schimbata de fantezii provinciale bolnave, să știi.  

   ...

   Oalele sparte se aduna la guvern, turcul plateste. Pierderera statului este garantata.

   Ce dreptate ai! Dragoi a avut intelepciunea ca, in decembrie 2019, sa imprumute o societate falimentara, pentru ca a prevazut ca va veni pandemia in primavara urmatoare si statul ii va da o ordonanta de urgenta prin care va forta societatea falimentara sa-i dea banii inapoi, iar Uniunea Europeana va aproba asta. Dragoi este extraordinar! Warren Buffett e un tampit pe langa Bogdan Dragoi! Dar, nu intelegem, de ce Dragoi a incalcat regulamentele ASF in aceasta operatiune sclipitoare?!

   Eu am inteles ca Blue Air era intr-o situatie delicata si inainte de pandemie.Din ce motiv isi ia statul roman responsabilitatea si investeste in potcoave de cai morti?Noroc pe capul lor cu pandemia.

   Pierderea statului este pierderea populatiei. Bogdan Dragoi este genial!

   Tu stii altceva, nu stai sa explici...domnule, dar ce destept esti si asa mai departe, dar nu vrei sa ne arati, nu-i asa?

   Deci, dupa tine, Blue Air este libera sa nu ia imprumutul garantat de stat. Stai sa-ti explic: ordonanta guvernului are statut de lege. Daca nu o pui in aplicare, incalci legea, atat in capitala, cat si in provinciile din fantezia ta bolnava.

   Si 2+2=4?

   Vai, ce prostie! 

  totusi sa nu uitam cine e Dragoi......se descurca nimic de zis

  1. Cine e Dragoi? Se descurca, adica da...din ce nu-i al lui. Mai mult decat tupeu, nu are.

   Da, sa nu uitam cine e Dragoi: cel mai prost administrator de SIF, un mincinos si o gioarsa de om.

   Angajatul lui Lakis. Ia tăiat și din salariu după ce a văzut cât de bun e...urmează o noua tăiere, nu știe sa gestioneze criza. Alecum Salam

   ...

   Ia tăiat, da. Ia luat din salar, normal. Inteligentule, cum le știi tu pe toate... Doar la cratime te mai poticnesti.

   Ha ha ce funny ești! Mă uitam aseara pe B1 la Mănăstire, care îl avea invitat pe Zamfir, prietenul ziarului. La un moment dat Zamfir a încercat sa spună că "se aude și se vorbește" ca Nicușor Dan ia șpagă. Iar Mănăstire a intervenit prompt și i-a spus "va rog sa prezentați dovezi în sensul ăsta. Daca nu aveți, vă rog sa va abțineți".

   Cam așa ar trebui să se practice jurnalismul: pe probe, pe anchete, cu respect si responsabilitate. Dar mă rog, fiecare face cum crede. Însă aș vrea să n-ai așteptări nerealiste, asta-i tot.  

   Dovezile ca Dragoi este o gioarsa de om mincinos se afla in raportarile SIF1 la bursa. Dragoi s-a autodenuntat ca manipuleaza. Ce mai vrei?

   ...

   Pai pe probe la Sif 1 conduce Lakis condamnat pentru delapidare de ceva milioane de euro. Pe probe cu banii Storși din Sif a cumpărat acțiuni Sif . Pe probe Drăgoi l a iertat de datorie pe Lakis. Deci pe probe concluzia e cristal! Drăgoi a acoperit furtul ca sa își pună jobenul de președinte de Sif . Pe probe , in loc sa dea dividend acționarilor îl ajuta pe Blu air. Care sa fie explicația pentru un aranjament atât de sulfuros?! O fi Hrebe pe acolo?! Haide, nu ne crede prosti. Ca sunt experți in furt nu ii face nici deștepți nici mai frumoși și in niciun caz nu ne face pe noi prosti. ASF=mizerie.

   Ha, ha, ce funny esti! Cand vezi probele te faci ca nu le vezi. Asta-i jurnalismul care-ti place tie.

   Eu vorbesc doar cu cine îmi place și cu cine am chef. Nu vorbesc cu cine nu vreau. Ca nu mă "forțează" nimeni și nimic. Așa că ha ha ha, vezi-ti de treabă. Noi 2 nu conversăm. Hai pa.

   Se pare ca si probele sunt la fel, nu le iei in considerare decat pe cele care iti plac, dar nu si pe cele care nu-ti plac. Din pacate, nu este nici o proba care sa-ti placa, sunt doar probe care nu-ti plac. Ce dragut sa traiesti in lumea viselor, crezand ca realitatea nu te forteaza si ca adevarul este cel pe care-l stabilesti tu, cu tine!

   N-ai înțeles. HAI PA. ATÂT. NU VORBESC CU ROBOȚI.

   Tu spui ca noi 2 nu conversam, dar dovada ca noi 2 conversam este vizibila oricui. Hai pa ai spus de 2 ori. Ha ha ce funny ești! Nu-ti place nu vorbesti. Nu vorbesti cu roboti. Select all squares with traffic lights. If there are none, click skip. Ha ha ce funny ești! De 2 ori.

  Dragoi sa spuna unde e diferenta de 3 mil de euro din I mprumut,altii fac pirnaie pt o gaina , pt un baton de Salam pe care sunt nevoiti sa-l ia pt copii,iar pt furtul a milioane de euro si manipulare de Piata esti recompensat si popularisat.Rusine autoritati ,adio stat de drept ,corruptie generalizata .Ce mai trebuie facut sa interveniti?Cine este acest Dragoi de se da OUG special pt rambursares unui plasament privat?in dauna a mii de creditors cu vechime si scadentaanterioare lui??Oricum sunt bani aruncati din sudoarea poporului, societatea tot in faliment merge.De ce nuevaluati garantiile anterior acordarii ajutorului?!de ce puneti carul inaintea boilor??Cu cegaranteaza ajutorul de 300 Mil lei cind are active imobilizate de 173 mil lei??Dince ramburseaza surplusul de guarantie cind toata averea este ipotecata??!!

  1. ...

   ...

   ...

   ...

  detinerea la 31.10.2019 aOPUS - ch arTERED ISSUANCES SAde 5,0548 % din Sif 2 (care de fapt este a lui Sif 1& 4) nici pana la aceasta ora nu au revenit sub procentul de 5% din CS, cat este legal de detinut dintr-un Sif.

  Dupa lege aveau 3 luni la dispozitie sa revina sub prag.Nu au facut-o nici in zi de azi.ASF vad ca nu a luat nici o masura impotriva lor. 

  1. ...

   ...

   ...

   ...

  ...

  ...

  1. ...

  Nu se poate ca aceasta persoana , aceasi persoana sa posteze tot felul de injurii de câteva zile. Noi vrem sa comentam subiectele articolelor , nu sa citim înjurături ca la usa cortului. Intenția acestei persoane este sa va exaspereze si sa nu ne mai lase pe noi cititoarii interesați de subiectele articolelor sa comentam asupra un lucruri grave si serioase. Va rugam insistent sa luati atitudine. Eu o sa va trimit și un mail cu o părere personală despre cum cred ar trebui sa procedați și va spun și despre cine este vorba, dacă nu știți sau nu bănuiți .

  1. Asteptam mail.

   ...

   ...

  UAU ce dea valma se comenteaza, toti Baietii destepti lucreaza !

  Eu doar vreau sa ma lamuresc, de azi dimineata ma tot gindesc, de pe toilet cind citii, de SIF1 a uitat sau e penala ca nu anuntat ca a luat inainte de vreme cele 3 milioane euroi fara dobinda de la noi ? 

  1. ...

   Câți bani a luat Iordache de la Ciurezu ?

   ...

   ...

  ...

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

BTPay
Hidroelectrica

Curs valutar BNR

15 Ian. 2021
Euro (EUR)Euro4.8737
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.0172
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.5274
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.4853
Gram de aur (XAU)Gram de aur239.4568

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Video
Pagini Aurii
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro