Crypto

Când prostia seacă devine arma opoziţiei

Cornel Codiţă
Ziarul BURSA #Editorial / 15 aprilie 2020

Cornel Codiţă

În alte circumstanţe, aş fi spus cu un aer "superior" şi fără să mă mai tulbure cine ştie ce aroganţa implicită a expresiei, că opoziţia din Parlamentul României a pierdut o strălucită şi unică ocazie "SĂ TACĂ DIN GURĂ"! Cînd? Acu, cînd cu aşa zisa mobilizare pentru a trînti la vot decretul lui Iohannis pentru prelungirea cu încă 30 de zile a Stării de urgenţă. În condiţiile date, nu mai pare de ajuns!

Criza a făcut dintr-o guvernare slabă şi lipsită de idei, nu mai vorbesc despre programe şi politici, o vedetă! Nu pentru că cei aflaţi la butoanele puterii ar fi făcut rost între timp de ceea ce le lipsea (idei, programe, politici), ci pentru că are mijloacele iar, prin nenorocirea abătură peste noi, a fost pusă în situaţia să arate publicului larg cum ţine ea într-o mînă, cu nădejde, pîinea, iar în cealaltă, cu tărie, cuţitul. Iar, lumea vede, crede şi aplaudă! Nu din entuziasm, ci mai mult de frică. Asta e situaţia, a dat "norocul" crizei peste ei, nu peste ceilaţi. C-aşa-i în tenis... avantaj serviciu! Nu-i de mirare deci, că zornăindu-le în cap toată ziulica cuvîntul acesta "opoziţie" şi îngrijoraţi tot mai tare de efectele de văluire a simpatiei şi sprijinului electoral către actuala putere, PSD şi nano aliaţii săi parlamentari, Alde şi Pro, s-au tot scremut să scoată un obstacol mai consistent în calea guvernării. Doar, doar şi-o rupe gîtul! Mă rog, ar fi fost ei mulţumiţi şi cu un picior, o mînă, o coastă, două... rupte... ceva acolo, numai să li se taie maioneza. Atacurile ţintite, ba o măsură, ba alta din ordonanţele militare s-au dovedit pierdere de vreme. Nimeni nu le bagă în seamă şi nu produc nici un fel de efecte electorale vizibile. Şi atunci, ce s-au gîndit ei... cu capul lor? Să mărescă miza. Ce să mai luăm la bani mărunţi ordonanţele şi să ne încurcăm cu cimilituri, ba de una ba de alta, mai bine să tăiem răul de la rădăcină. Să le luăm jucăria care i-a făcut din neica nimeni, vedete. Jucăria "stării de urgenţă"... se înţelege! Se poate? Ba, bine că nu! Vine decretul Preşedintelui la Parlament pentru aprobare? Vine! Atunci să nu-l mai votăm! Cum ordonanţele militare nu au schimbat, încă, regulile aritmeticii elementare, pare că am avea chiar o majoritate cu care să ducem la bun sfîrşit isprava! Atunci să te ţii! Guvernarea în degringoladă, noi în jubilaţiune! Ei pe scut, noi sub scut! Ei pierd alegerile, noi le cîştigăm! Ura... şi la gară! Te uiţi la ei, te cruceşti şi tot nu-ţi vine a crede că e adevărat! Doar atît să-i ducă capul şi doar atîta văd în faţa ochilor, înainte de a se termina lungul nasului, nişte oameni pe "umerii" cărora a stat şi stă guvernarea României? Cum să crezi că 285 de oameni, oricît ar fi ei de "înregimentaţi politic", "oameni de partid" sau "idioţi utili şi ascultători" vor merge în faţa urnei aceleia şi vor vota în văzul tuturor, împotriva întregii populaţii a României? Chiar nu s-au temut nici o clipă de momentul în care vor striga mobilizator "înainte" şi nimeni nu va veni după ei??? Chiar nu mai au nici o urmă de respect, de teamă, pentru votul celor care i-au căţărat în înaltele scaune parlamentare din care sunt gata să sfideze pe oricine şi orice, inclusiv bunul simţ elementar? Nu mai vorbesc despre alegători! Marea cruciadă are însă un stindard, un ideal sub flamurile căruia a fost chemată. Nu doar ideea de opoziţie, pur şi simplu, cum ar putea crede cineva (un răuvoitor, desigur!), ci faptul că puterea vrea să prelungească starea de urgenţă dar nu dă nici un semn că ar pregăti ceva pentru a combate consecinţele severe, economice şi sociale, ale măsurilor impuse deja populaţiei şi, implicit, mediului economic. Nu au soluţii pentru necesara redresare în viitor, nu au măsuri pentru susţinerea celor care deja suferă importante pierderi, şomaj, şomaj tehnic, salarii reduse, contracţia forţată şi masivă a pieţei muncii, a micro-afacerilor etc. De aceea, nu le mai aprobăm prelungirea stării de urgenţă! Genial! Doar că bumerangul contra-argumentului i-a lovit deja în moalele capului, fără ca măcar să mai fi avut timp pentru următoarea idee genială. Păi, dacă ştii că toate acestea sunt necesare, că lumea strigă după ajutor, de ce nu vine opoziţia, adică ei PSD şi micimanii care le cîntă-n strună, cu ideile, măsurile, programele, politicile de care, într-adevăr, România are nevoie ca de aer. Să le pună ei pe masa Parlamentului, să le discute şi chiar să le aprobe, că au chiar şi o majoritate, aritmetică, aşa cum e ea!!! Nu... nu... nuuuu, aşa nu se poate! Cum adică, noi să le dăm măsurile mură în gură lor, duşmanilor noştri politici de moarte? Păi, noi cu ce ne mai alegem!

Ei vedeţi, aici e buba. Nu voi trebuie să vă alegeţi, cu ceva, ci noi, amărăştenii României, cei bănuiţi din cînd în cînd, adesea pe nedrept, că am fi chiar cetăţenii, adică stăpînii ei de drept.

Opinia Cititorului ( 53 )

 1. Europa doreste sa implementeze un plan Marshall pentru ecologizarea Europei, folosind Pactul ecologic european, deoarece poluarea este factorul de risc cel mai mare pentru sanatatea populatiei si a planetei in contextul coronacrizei..

  Impactul adică utilitatea pactului ecologic european, in contextul Planului Marshall, asupra României, se va vedea după cel puțin 10 ani de implementare, condiția fiind să fim lăsați să ne dezvoltăm prin exploatarea propriilor invenții verzi existente.Fondul pentru Tranziție Justă este un instrument al Comisiei Europene prin care se vor finanța proiecte în regiunile afectate de tranziția energetică, în special cele miniere. În acest scop, România are alocate 750 de milioane de euro, bani nerambursabili pentru: 

  investiții productive în IMM-uri, inclusiv start-up-uri, care să conducă la diversificarea economică și reconversiei;  

  investiții în crearea de noi firme, inclusiv prin intermediul unor incubatoare de afaceri și servicii de consultanță; 

  investiții în activități de cercetare și inovare și care să favorizeze transferul de tehnologii avansate;  

  investiții în digitalizării și conectivitate digitală;  

  Propun: 

  Creșterea inovației și a cercetării în domeniul tehnologiilor avansate și durabile prin Crearea unei Agenții Naționale pentru Implementarea invențiilor care să valorifice invențiile verzi românești deja existente și potențiale. România ar avea invenții revoluționare care pot genera miliarde de euro.Există studiu de impact realizat de forumul inventatorilor care demonstrează că o investiție de 18 miliarde de euro în valorificarea invențiilor va aduce o creștere economică durabilă de 10 % la sută, anual.Dacă până în prezent nu și-au pus problema creerii unei instituții care să valorifice invențiile poporului roman, acest pact ecologic va face să devină realitate această instituție care va permite o creștere economică durabiăl de cel puțin 6 %. Impactul va fi la nivel mondial prin exportul acestor tehnologii. 

  Creșterea creativității tehnice, artistice introdusă în învățământ va fi materializată în numeroase invenții, inclusiv în domeniul societal va crea premisele unui nou model societal care să asigure coeziune economică, socială și teritorială de facto nu numai de jure. Numeroase premii pe care le iau cercetătorii și copiii români la numeroase olimpiade și concursuri de inventică vor crește exponențial. Invențiile românești au o valoare extraordinară, condiția este ca acestea să fie puse în practică, sprijinite.  

  Inovații care duc la scăderea emisiilor cu efect de seră prin stocarea CO2 în cutii și dus în sere pentru a asigura hrana plantelor, de exemplu. 

  Imbuntăţirea eficienţei energetice şi termice a clădirilor prin izolarea clădirilor de exemplu printr-o vopsea izolatoare 

  Transformarea sectoarelor cu un nivel de emisii de gaze cu efect de seră mare, de sprijin ar trebui să promoveze noi activități, prin implementarea de noi tehnologii, noi procese sau produse 

  Reducerea gazele cu efect de seră prin  

  - împăduriri, stoparea tăierilor de păduri  

  - transformarea deșeurilor în peleți și folosiți pentru încălzirea locuințelor 

  Intoarcerea acasă a elitelor din cercetare care pot crea acest impact pozitiv asupra creșterii economice durabile. 

  I.Economie circulară neutră climatic- Creștere economică durabilă folosind energia curată, promovând grija pentru natură 

  Primul pilon, Fondul Tranzitiei Juste, va aloca bani pentru a diminua impactul negativ asupra regiunilor europene care vor fi cel mai puternic afectate, cum este cazul regiunilor miniere carbonifere din România. 

  investiții în implementarea tehnologiei și infrastructurii pentru energie curată la prețuri accesibile, în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, eficiența energetică și energia din surse regenerabile; 

  investiții în regenerare și decontaminarea siturilor, reabilitarea terenurilor și proiecte Repurposing;  

  investițiile în consolidarea economiei circulare, inclusiv prin prevenirea generării de deșeuri, reducerea, utilizarea eficientă a resurselor, reutilizarea, repararea și reciclarea; 

  investițiile în consolidarea economiei circulare, inclusiv prin prevenirea generării de deșeuri, reducerea, utilizarea eficientă a resurselor, reutilizarea, repararea și reciclarea; 

  investiții în regenerare și decontaminarea siturilor, reabilitarea terenurilor și proiecte Repurposing;  

  posibil să fie afectate alte politici: PAC, coeziunea, transport, inovarea sau cercetarea, 

  Posibile tăieri din fondurile europene pentru fermierii români sau 

  Posibile tăieri din fondurile pentru investiții în infrastructura rutieră din România. 

  nu se acordă sprijin pentru a construi celelalte reactoare nucleare de la Cernavodă care să contribuie la necesarul de energie al României în perioada următoare deoarece modul cum luăm energia din mediu este distructivă chiar la nivelul sursei. De aceea e nevoie de soluții alternative cum sunt: energia liberă, fuziunea la rece, motorul cu apă, invenții ale domnului Bordeianu de la Institutul de inventică din Iași, reprezintă soluția ideală pentru îndeplinirea obiectivului României, al Uniunii Europene și al lumii, de neutralitate ecologică. 

  Să dăm un exemplu esențial pentru a asigura alimente pentru populație, asigurarea irigațiilor e esențială în agricultură prin extragerea apei din sol, folosind energia eoliană, solară și subtilă a domnului Bordeianu. 

  Introducerea de ECOTEHNOLGII - putem aduce armonie în natură, putem bea apă din orice râu din munte, Natura ca profesor, Inteligența și dinamica energiei sunt cărți de referință în acest domeniu. 

  Implementarea proiectului Infra Meteo cu toate cele șapte obiective, inclusiv crearea Centrului European Regional de Agrometeorologie, va deveni operațional în anul 2023. Finanțarea proiectului privind realizarea Centrului European de Agrometeorologie pentru Regiunea VI a Europei, din cadrul Organizației Meteorologice Mondiale, este asigurată prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, iar termenul de operaționalizare este 2023 deoarece România va fi gazda.În ceea ce privește resursele financiare pentru implementarea proiectului Infra Meteo, acestea sunt în sumă de 50 de milioane de euro, 85% provenind din fonduri europene și 15% de la Guvernul României.Prin proiectul Inframeteo se continuă dezvoltarea sistemului național de monitorizare și avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase pentru asigurarea protecției vieții și a bunurilor materiale. Astfel, se urmărește reducerea efectelor și a pagubelor asupra populației cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundații și eroziune costieră.„În cadrul acestui centru se vor putea realiza evaluări ale impactului fenomenelor legate de vreme și climă asupra sistemelor agricole și se vor putea identifica măsuri de adaptare care trebuie luate în contextul în care variabilitatea și schimbările climatice sunt din ce în ce mai evidente”  

  „Schimbările care au loc în ţara noastră trebuie văzute în contextul lumii. Sunt zone cu ierni foarte grele, cu cantităţi foarte mari de precipitaţii, zăpadă, inundaţii, tot ce este specific fenomenelor de iarnă-toamnă. În zona noastră o să avem de trecut prin evenmimente deosebite, pentru că ceea ce se numesc de regulă fenomene meteo extreme o să mai aibă loc.Schimbările compoziţiei atmosferei au fost enorme din cauza incendiilor din Australia, Siberia, Alaska, erupţia vulcanilor, cantităţi uriaşe de metal în nordul Europei şi ce este peste 15 grade latitudine nordică. E important că marii specialişti în meteorologie spun că nu se mai pot da prognoze pe perioadă lungi. Trebuie create programe care să calculeze aceste variaţii”, a spus Emil Străinu.  

  Rezolvarea conflictelor legate de crizele energetice Modificarea mediului înconjurător prin tehnologii speciale militare duce la scăderea dependenței energetice față de Rusia însă pot pune în pericol viața.Termenul de modificare a mediului înconjurător se referă la orice tehnică care își propune schimbarea printr-o manipulare deliberată a proceselor naturale, dinamica, compoziția și structura pămîntului, litosferă, atmosferă, inclusiv biosfera,operațiile de modificare din spațiu. Modificările climatice pot fi folosite pentru intimidare, intră în sfera securității de mediu.Posibilitatea de a genera ceață, ploaie, uragane, viscol, cutremure, climat artificial sau de a modifica cumva spațiul face parte dintr-un sistem integrat de tehnologii militare.  

  Impactul imprimantei 3D, de exemplu, va asigura autonomia populație, inclusiv din punct de vedere energetic. 

  încurajarea formelor de transport alternativ (mersul pe bicicletă, car-pooling, car-sharing etc.) prin planificarea urbană şi dezvoltarea unei infrastructuri adecvate pentru ciclism (piste pentru biciclete, compartimente speciale pentru biciclete în metrou şi trenuri, etc.) şi extinderea zonelor pietonale, în special în marile aglomerări urbane 

  abandonarea rotilor pentru aripi.Inginerul român Marius Arghirescu a trimis la brevetare la Oficiul de Invenţii şi Mărci o dronă cu propulsie ionică, care ar trebui să funcţioneze pe principiile enunţate de celebrul fizician sârb Nicola Tesla.Noua tehnologie se poate aplica mai multor tipuri de obiecte zburătoare, de la drone, la avioane convenționale.Doi cercetatori, absolventi ai Facultatii de Fizica din Timisoara, au inventat primul motor rotativ functional cu propulsie ionica din lume.Motorul ionic, soluţia la modul de propulsare al mini-sateliţilor.Acum nimeni nu îşi poate imagina că se poate atinge satelitul natural al Pământului cu numai o parte dintr-un litru de combustibil. Arghirescu a prezentat o invenţie de pionerat - drona cu propulsie ionică, primind medalia de aur şi marele premiu al salonului de inventică şi inovaţie. Invenţia sa constă într-o dronă realizată din material metalic uşor sau compozit metalizat, cu două aripi, o coadă şi o parte tip clopot dispusă central şi având o carcasă metalizată. Propulsia dispozitivului de zbor ar urma să se realizeze prin intermediul unei bobine Tesla de înaltă tensiune.  

  “Prevăd o dezvoltare a maşinilor de zbor care să o depăşească pe cea a automobilului. Mă aştept la o contribuţie importantă a domnului Ford la realizarea acestui progres. Problema locurilor de parcare şi a drumurilor aglomerate va fi rezolvată. Turnuri de parcare se vor înălţa în marile oraşe, iar şoselele se vor înmulţi doar atât cât este nevoie. În final, şoselele vor deveni inutile pentru că civilizaţia va abandona roţile pentru aripi”. 

  “Copilul visurilor lui Tesla”, cum numea inventatorul maşina sa de zbor, aşteaptă să fie redata oamenilor. 

  II. Reducerea emisiilor cu efect de seră - Românie verde 

  Românie cu orașe și sate"verzi" 

  descriere a tipului de operațiuni avute în vedere și contribuția lor de așteptat pentru a atenua impactul tranziției 

  1.Antreprenoriatului în domeniul dezvoltarii durabile și al schimbărilor climatice 

  Sprijinirea tinerilor întreprinzatori și  

  întreprinderile mici și mijlocii inovative verzi 

  2.Ocupare - creerii de noi locuri de muncă în domeniul dezvoltării durabile și al schimbărilor climatice - sincronie cu pilonul social european 

  recalificare profesională relevantă pentru a evita ca fără cerere pe piața muncii pentru acea calificare nouă nu va aduce nimic bun oamenilor. 

  investiţiile necesare pentru a ajuta lucrătorii şi comunităţile care se bazează pe lanţul valoric al combustibililor fosili.  

  stimulente pentru deblocarea şi redirecţionarea investiţiilor publice şi private 

  va facilita realizarea de investiţii durabile de către autorităţile publice, încurajând 

  - “înverzirea” bugetului  

  - achiziţiile publice ecologice  

  - facilitarea procedurile de aprobare a ajutoarelor de stat destinate regiunilor vizate de tranziţia echitabilă. 

  III. O Românie incluzivă, care îmbunătățește calitatea vieții și a sănătății cetățenilor 

  perfecționar ea și recalificarea lucrătorilor; 

  asistență post-căutare pentru locuri de muncă 

  includerea activă a solicitanților; 

  Locuri de muncă pentru oameni în domeniul protecției mediului 

  Nivel de prosperitate bazat pe energia liberă cea care propulsează în spațiu la propriu și la figurat iar bobinaTesla, în sine ar putea fi soluția pentru energie curată.Energia liberă va oferi și libertate de autorealizare a fiecărui cetățean ieșind din starea de supraviețuire care îi ocupă tot timpul. Această energie se bazează pe radiația proprie a pământului radiația Schuman. Oricine se poate conecta la ea, ca o antenă. Orice undă se putea conecta la aceasta undă, folosind o energie din orice punct din univers. Radiația cu frecventa de 7,83 este curativă. Funcționează cu frecvența vidului, autooscilează. Este energia, vidului, energia eterică care este infinită. 

  încurajarea formelor de transport alternativ (mersul pe bicicletă, car-pooling, car-sharing etc.) prin planificarea urbană şi dezvoltarea unei infrastructuri adecvate pentru ciclism (piste pentru biciclete, compartimente speciale pentru biciclete în metrou şi trenuri, etc.) şi extinderea zonelor pietonale, în special în marile aglomerări urbane 

  Politici de economie socială care vor crea autonomie financiară 

  Crearea unui nou model societal care să asigure coeziune socială de facto nu doar de jure. 

  Risc major 

  Razboiul climatic este astăzi o realitate. Există riscul, în plus, ca aceste teste din ionosfera să poată "declanșa o cascadă de electroni, care ar produce inversarea polilor magnetici ai Pamântului". In Parlamentul European și în legislativul statului Alaska au avut loc audieri, invocand probleme ecologice.Avansate în acest extrem de periculos domeniu militar sunt Statele Unite, Rusia (moștenire de la fosta URSS), China, India și alte câteva state. Deoarece însa experiențele în domeniul razboiului climatic lovesc, în prezent, zone întinse ale planetei, aceste experiențe sunt ținute departe de mass-media și de opinia publică. Unul dintre aceștia, expertul în energie Gratan Healy, consilier al OSCE și Magda Hallvoet, deputat, șeful grupului parlamentar al Verzilor din Parlamentul European, au dezvăluit că acest proiect este "arma finală" ce poate duce la sfârșitul civilizației umane, a lumii însăși. Cei doi au prezentat un raport în care afirma că acest tip de armament considerat în stadiul actual neletal ("non lethal weaponery") are consecințe dezastruoase asupra mediului înconjurator și, mai mult decât atât, pune în pericol libertatea individuală și democrația. "Este evident că avem de-a face cu o armă strategică, dar nu este destul de clar dacă acesta are un scop defensiv sau ofensiv și împotriva cărui inamic potențial va fi folosită".De-a lungul timpului despre HAARP s-a spus că a declanșat unele catastrofe, cum ar fi inundații, secete, uragane, furtuni, cutremure devastatoare în Iran, Pakistan, Haiti, Turcia, Grecia și Filipine, întreruperi majore ale distribuției de energie electrică, prăbușirea zborului TWA 800, sindromul Războiului din Golf și sindromul oboselii cronice.Proiectul HAARP poate fi considerat o armă excepțională împotriva oricăror atacuri terestre, aeriene, cosmice și chiar extraterestre.HAARP utilizează un echipament terestru constituit dintr-o rețea de antene. Acest sistem de antene speciale de mare putere este descris de către unii oameni de știință drept "o teribilă armă geofizică, strategică și cosmică de energie dirijată", "o reeditare a proiectului Star Wars într-o formă mult mai economică și, în același timp, mult mai periculoasă, capabilă să provoace schimbarea vremii, producând ploi torențiale, uragane, inundații și chiar cutremure". 

  Așadar cine asigură securitatea ființelor și a ecosistemului? 

  Depopulare și extincție a plantelor și animalelor prin:  

  1.Război biologic,Condex alimentarius, modificări genetice, iradierea fructelor și legumele importate, produse farmaceutice cu efecte secundare care tratează simptomul și nu cauza, vaccinare, prin care se inoculează virusuri în organism.  

  2.Controlul vremii- HAARP și Chemtrails (aluminiu) 

  3.Crearea unui superconductor, ca un fel de internet la nivel global, prin care se atacă la nevoie

  4.Schimbarea înclinării axiale a Pământului.Consilierul DG de la DG mediu ne-a tinut un curs despre schimbările orbitei pe care Pământul se deplasează în jurul Soarelui, împreună cu modificare înclinării axiale a Pământului, sunt responsabile de ceea ce climatologii au numit de-a lungul timpului „încălzire globală” sau „schimbări climatice”“Din ce în ce mai mulți oameni de știință serioși ridică semne de întrebare cu privire la ideea că „schimbările climatice” au vreo legătură cu folosirea combustibililor fosili sau cu activitățile umane. E drept, motoarele cu ardere internă sunt poluante și ne afectează sănătatea, dar în ceea ce privește așa-zisa „încălzire globală”, lucrurile nu sunt chiar atât de simple pe cât ni le prezintă elitele mondiale.Prestigioasa NASA (National Aeronautics and Space Administration) afirmă, de pildă, că schimbările climatice au o altă explicație și anume modificarea orbitei pe care Pământul o descrie în jurul Soarelui.In anul 1958, NASA a observat pentru prima dată că schimbările orbitei pe care Pământul se deplasează în jurul Soarelui, împreună cu modificare înclinării axiale a Pământului, sunt responsabile de ceea ce climatologii au numit de-a lungul timpului „încălzire globală” sau „schimbări climatice”.„NASA a ales, însă, să păstreze tăcerea”, scrie Ethan Huff pe site-ul natuiralnews.com, și i-a lăsat pe progresiști să-și difuzeze liniștiți teoriile alarmiste cu privire la faptul că umanitatea riscă extincția dacă nu se iau măsuri urgente, precum reducerea consumului de combustibili fosili, interzicerea ambalajelor de plastic, ba chiar și împuținarea șeptelului mondial de vite. 

  1. Comisia Europeană va prezenta miercuri o strategie de ieşire din perioada de izolare impusă pentru limitarea propagării noului coronavirus, astfel încât statele membre ale Uniunii Europene să ridice gradual restricţiile impuse şi să-şi reia activitatea în mod normal.

   Planul, care va fi prezentat de către preşedinta executivului comunitar, Ursula von der Leyen, va propune criterii comune pentru înlăturarea treptată a restricţiilor introduse în cea mai mare parte a Europei. Totuşi, va reveni fiecărui stat membru să decidă cum şi când va adopta măsurile respective. 

   Detalii ale strategiei Comisiei au apărut deja în presă. Un element esenţial este adoptarea unor paşi mici, controlaţi strict, în următoarele luni, potrivit unui draft al strategiei. Două condiţii vor trebui să fie îndeplinite: o scădere notabilă a răspândirii virusului şi un număr suficient de paturi de spital şi locuri în unităţile de terapie intensivă. 

   pisi, poti sa faci si tu un comentariu al editorialului cu propria ta minte?

   ”Viitorul buget european trebuie să fie răspunsul european la criza coronavirusului”, a spus la rândul său preşedinta CE, Ursula von der Leyen.

   Ea a anunţat că executivul UE va organiza la 4 mai o conferinţă de presă online consacrată colectării de fonduri pentru dezvoltarea unui vaccin contra COVID-19. Pentru a susţine această iniţiativă globală sunt necesare fonduri”, a spus şefa Comisiei Europene. 

   Ursula von der Leyen a adăugat că bugetul va trebui să mobilizeze ”investiţii imense” în primii unul, doi sau trei ani. 

   Potrivit şefei Comisiei Europene, restricţiile impuse în Europa pentru a limita răspândirea noului coronavirus au fost necesare, dar au venit cu un ”preţ enorm”. 

   Executivul comunitar recomandă respectarea a trei condiţii pentru a ridica măsurile restrictive: îndeplinirea criteriilor epidemiologice, asigurarea capacităţii suficiente a sistemului de sănătate şi supravegherea sub forma testării pe scară largă. 

   Solutiile sunt rodul creativitatii si operatiilor gandirii mele, pe baza cunostintelor dobandite in timp. Si nu sunt pisi, sunt Scorpion care inteapa cu acul veninos. Nu ma provoca!Merci.

   Nu ma intereseaza comentarii ci solutii...daca nu ai observat. 

   Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a anunţat că vineri va începe cel mai important program de susţinere a IMM-urilor din România, din ultimii 30 de ani, IMM Invest, un program simplu, la care vor participa peste 40.000 de IMM-uri.

   "Primele solicitări pot să se facă pe 17 aprilie, vineri. Deci, începând de vineri este funcţional tot sistemul", a afirmat miercuri Florin Cîţu. Acesta a precizat că schema de ajutor de stat este aprobată de Comisia Europeană. 

   "Acele 3,1 miliarde de euro despre care a vorbit Comisia Europeană sunt de fapt banii pe care noi îi dăm. Comisia Europeană a aprobat doar schema noastră. Este vorba despre cele 15 miliarde de lei, echivalentul a 3,1 miliarde de euro. În acest moment, băncile au cerut solicitare de plafoane mai mari de 15 miliarde de lei, deci interesul este mult mai mare de ceea ce am prevăzut noi. Suntem flexibili, în momentul în care se ajunge la acest plafon, vedem cum suplimentăm" 

   Premierul Ludovic Orban a adăugat că vor putea fi disponibilizate 750 milioane de euro, sprijin pentru IMM. 

   "Mi-a dat o veste bună ministrul Boloş, în negocierile cu Comisia Europeană, vom putea disponibiliza 750 milioane de euro, sprijin pentru IMM. Aici trebuie să pregătim foarte bine instrumentele ca să fie complementar măsurilor pe care deja le-am adoptat pentru capital de lucru şi capitalul de investiţii, să găsim cele mai bine instrumente de susţinere a IMM-urilor" 

   un pachet semnificativ de măsuri pentru repornirea economiei, care va apărea după terminarea stării de urgenţă.

   scopul acestei rectificări este de a pune bani la dispoziţia Ministerului Sănătăţii şi a Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pentru a trece peste criza din sănătate dar şi pentru a menţine capacitatea de producţie în economie funcţională."O rectificare bugetară care vine să susţină primul pachet pe care l-a adoptat acest guvern de susţinere a economiei. Al doilea pachet la care lucrăm, pentru repornirea economiei, va apărea după terminarea stării de urgenţă. Este un pachet semnificativ, la fel de important ca cel pe care l-am făcut şi în această perioadă. Acum vrem să vedem efectele acestor măsuri, pe care le vom vedea în următoarele zile. Deja ştiu că au început să se facă plăţi pentru şomaj tehnic.Vineri începe cel mai important program de susţinere a IMM-urilor din România din ultimii 30 de ani, IMM Invest, care este un program la care vor participa peste 40.000 de IMM-uri. Este o schemă de ajutor de stat aprobată de Comisia Europeană şi este singura în acest moment. Lucrurile vor evolua în această direcţie" 

   a propus ca pe lista beneficiarilor de şomaj tehnic să fie incluse şi alte categorii afectate de criza de coronavirus, dar şi prelungirea termenului de depunere a cererilor pentru aceste noi categorii.

   "Vă voi propune să completăm lista beneficiarilor cu alte categorii despre care avem informaţii că sunt afectate, respectiv să prelungim termenul până la care pot depune solicitările noile categorii pe care vi le voi propune. Ne menţinem termenul de doar câteva zile de efectuare a plăţii şi ca atare nu afectăm termenul în care noi ne obligăm să facem plata, ci doar extindem perioada în care solicitanţii pot depune cereri" 

  Dacă "SĂ TACĂ DIN GURĂ'", opoziția parlamentară a scăpat ocazia, iar "CIOCUL MIC" este învechit și ineficient, însă "Ciocul închis total" ar lăsa-o fără aer ( crimă împotriva umanității, nu suntem în Decembrie 1989) ... oare electoratul la alegerile locale și parlamentare îi va pune * FERMOAR la GURIȚĂ*.??? - - - Deșteaptă-te... Dorele, . / Nu mai vota ca ...(b)OU' ; .

  / Căci te scufunzi ""măi dragă'", . / În mlaștină din nou.  

  1. Nu e o idee buna sa anulam tot ce am facut pana acum sa incetinim raspandirea bolii. Opozitia ar fi trebuit sa isi trimita ideile si masurile sale premierului sa fie analizate si cuprinse in documentul final, asa cum a amintit autorul editorialului, daca le pasa de noi si nu doar de putere..

   Un pastor din SUA n-a respectat normele de distanțare socială și continua să spună că ”Dumnezeu e mai puternic ca virusul”. Ei bine, tocmai această temută maladie avea să-l ucidă, la doar șapte zile de la infectare, asa cum au fost ucisi si preoti catolici in Italia, care umblau prin spitale. Riscam sa primim odata cu lumina invierii si lumina virusului?Putem aprinde lumina din sufletul nostru pentru a invia spiritual. Cred ca acesta este mesajul invierii! sa cautam lumina din sufletul nostru!

   Directorul medical al spitalului de boli infecțioase „Victor Babeș” din București, Simin Florescu, spune că măsurile de relaxare a restricțiilor anunțate pentru sărbătorile pascale vor crește riscul de infectare

   Aprinderea lumanarii este simbolica! Flacara din inima noastra trebuie sa o aprindem in seara de inviere si nu numai! Stati in casa, Dumnezeu va fi mai fericit sa va stie sanatosi, la adapost!

   Aprindeti lumanarea sfanta cu o bricheta nene... Cel de Sus stie in ce situatie de cacao ne aflam si va intelege.

   Tariceanu care inpreuna cu psd (care il tinea la guvernare)in criza din 2010 ne indemna sa cumparam case in SUA,iar dupa o periada de bum economic(determinat de adrarea laa UE) a lasat tara cu un deficit imens si total ne pregatita pt.criza.Orlando care a cheltuit ultimul ban din Fondul de urgenta ,a arucat cu banii pe cheltuieli neproductive fara sa faca nici o investitie majora.Desi BNR avertiza ca ori cand poate veni o criza si se inpune o politica pro ciclica guvernul psd-alde a lasat visteria goala si un deficit care nu poate fi justificat.

   Sa-i spuneti asta si lui Velea si partenerilor lui de protocol.

   Băiatul ăla, de nu îi știu numele, de la interne, anunță cu surle și trâmbițe, poporul ascultător, nevoiaș fără de icoane și oase de pupat, prin case ascuns de virusul cel rău, că, la solicitarea BOR, a decis ca simbriașii statului român laic să împartă prescură și lumină. Ca pe timpul marilor molii medievale.

   În România, ironia sorții face ca marea luptă cu covidul ucigaș sa fie condusă de către Ministerul de Interne. Nu conduc doctorii, nu oamenii de știință, nici măcar brancardierii cu celebrele lor izolete.  

   ”Imensa gafă” 

   Si aprindeti-o acasa. Preferabil in locul unei tigari.

   Lipsa izolării voluntare, în perioada sărbătorilor pascale, poate duce la ridicarea numărului de infecții cu coronavirus la circa 20.000 de cazuri, iar un nou vârf al epidemiei ar putea fi înregistrat în toamna acestui an 

   Ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, va susține joi, 16 aprilie, începând cu ora 18:00 o declarație de presă, informează ministerul. Declarațiile lui Vela vin ca urmare a unei ședințe de lucru cu premierul Orban.

   Declarațiile de la MAI vor fi transmise LIVE de GANDUL.ro. Premierul Ludovic Orban participă, joi după-amiază, la o şedinţă de lucru la Ministerul Afacerilor Interne, au precizat, pentru Agerpres, surse guvernamentale. Va fi emisă, cel mai probabil azi Ordonanța Militară nr.9, cu noi restricții și modificări de deplasare în contextul Sărbătorilor de Paște. 

  Care e rolul opozitiei?InAmerica cum e?Numai prin analize ,chiar si contraziceri se pot gasii solutii mai bune.

  1. Henry Kissinger în editorialul publicat în cotidianul The Wall Street Journal sub titlul "Pandemia coronavirusului va modifica pentru totdeauna ordinea mondială / Statele Unite trebuie să îşi protejeze cetăţenii de boală şi să înceapă urgent acţiunile de planificare pentru o nouă epocă",

   Orice varianta de "minunata lume noua" trebuie supusa la votul democratic al sclavilor.

   Altfel e regim totalitar (Orwell, Huxley, din astia...) 

   1. Strategie integrata de dezvoltare durabila avand in centru securitatea fiintei umane si energia libera si gratuita pt toti, pe baza planului Marshall european si mondiaL 2. Venit garantat pentru fiecare cetatean de la nastere la moarte acordat de BCE care sa ii asigure dezvoltare durabila, inclusiv culturala si spirituala 3.Un nou sistem monetar si financiar mondial care sa nu se mai bazeze pe profit si exploatarea omului de catre om.4 Prioritara e preventie in sanatate prin intarirea sistemului imunitar mai importanta decat testare si investigare prin metode invazive costisitoare, folosirea energiei libere de tip prana in vindecare la indemana fiecaruia( introducerea lor in scoli si universitati, in companii si institutii) 5. Nu razboiului total impotriva SURSEi

   Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus în fața Parlamentului European că avem nevoie de un plan Marshall pentru redresarea Europei care trebuie instituit imediat.

   O concentrare maximă asupra strategiei noastre de creștere economică prin investiții în cadrul Pactului verde european. Pe măsură ce redresarea globală prinde viteză, încălzirea globală nu va încetini. Avantajul celui care face prima mutare va valora dublu și identificarea proiectelor potrivite în care să se investească va fi esențială. O economie mai modernă și mai circulară ne va face mai puțin dependenți și ne va spori reziliența. 

   Acesta este lecția pe care trebuie să o învățăm de pe urma acestei crize: investițiile în renovarea la scară largă, în sursele regenerabile de energie, transporturile nepoluante, producția alimentară durabilă și în refacerea naturii vor fi și mai importante decât înainte. 

   Aceste investiții nu sunt benefice doar pentru mediul nostru înconjurător – ci reduc și dependența prin scurtarea și diversificarea lanțurilor de aprovizionare. De asemenea, trebuie să mai ținem cont și de alte aspecte. Criza este simetrică, însă redresarea nu va fi simetrică. Virusul nu a fost singurul șoc care să ne fi afectat grav: și șocul economic va fi resimțit cu violență. Unele regiuni se vor redresa, dar pentru altele va fi mai dificil. Prin urmare, coeziunea și convergența vor fi mai importante ca niciodată. Piața unică și politica de coeziune sunt cele două fețe ale aceleiași monede. Trebuie să asigurăm prosperitatea în întreaga UE.

   Aceasta este Europa care cred că poate ieși din această criză. O Europă care face tot posibilul pentru a proteja viețile și mijloacele de subzistență. O Europă care este deschisă către lume, dar care poate avea grijă de ea însăși. O Europă care este mai rezilientă, mai verde și mai digitală și care investește în viitorul nostru împreună. Aceasta este calea spre redresare. 

   Eu cred că mai putem salva democrația doar dacă partidele politice vor fi eliminate din viața socială sau vor fi transforma în niște ONG-uri nonprofit, ai căror membri nu pot deține funcții publice.

   Bine, bine, dar ce punem în loc? Un sistem MERITOCRATIC care nu are nevoie de partide politice și care ar garanta accesul în funcțiile publice al celor mai competenți oameni. Un sistem în care cetățeanul își votează aleșii, dar nu pe liste de partid, ci dintre cei mai competenți și onești reprezentanți ai comunității lor, sel ectați pe criterii foarte precise, fără aparteneță la vreun partid sau grup de interese. 

   Iată un exemplu de cum cred eu că s-ar putea desfășura alegerile, într-un sistem meritocratic, în cazul primarilor:

   Trebuie puse la punct niște norme pe baza cărora un cetățean își poate depune candidatura, norme care să impună un anumit grad de școlarizare, absolvirea unui curs de administrație publică, alte criterii de competență. 

   Candidatul trebuie să nu aibă antecedente penale și să poată dovedi că a adus, până la data depunerii candidaturii, cel puțin o contribuție importantă pentru bunul mers al comunei sau orașului pe care vrea să îl conducă. 

   Dintre cei care și-au depus candidatura, în urma unui examen pe teme de administrație publică, al cărui punctaj trebuie coroborat cu punctajul obținut din celelalte criterii de sel ectare (studii, competențe dovedite, contribuție la mersul bun al comunității ș.a.) se vor sel ecta 5 candidați care vor participa la alegerile publice. 

   Campania electorală a celor 5 candidați va fi finanțată integral din bugetul local, fiecare candidat beneficiind de aceeași sumă de bani. Orice finanțare privată este interzisă! 

   Orice dezbatere publică televizată trebuie să se facă cu toți cei 5 candidați, presa fiind obligată să aplice aceleași tarife pentru publicitatea tuturor candidaților. 

   În cazul în care niciun candidat nu obține 50% +1 din voturi după primul tur de scrutin, se va organiza un al doilea tur de scrutin cu cei mai bine plasați doi candidați. 

   .

   Pentru a avea o garanție suplimentară că aleșii sistemului Meritocratic nu vor fi tentați să comită acte ilegale în timpul mandatului, legea care penalizează infracțiunile personalului din administrație trebuie să fie foarte aspră, descurajantă. 

  Care e rolul stării de urgență? La ce ajuta? Cui servește?

  Italia a stat în izolare de a luat-o dracii și are zilnic un număr mare constant de morți și infectați. 

  La New York frigiderele sunt pline cu decedați iar morga da pe afara. 

  Pe cine încearcă să păcălească ăștia că nu au un plan de exterminare forțată a populatiei? 

  1. Se pot lua masuri mult mai rapid. Se suspenda anumite prevederi europene, cum e cea a deficitului de 3 la suta, astfel incat putem sa cheltuim mai mult.

   Sa ne tina in case, izolati, pentru ca nu au locuri in spitale si la ATI. Transformam casele in spita, la nevoiel. 

   Unii stau in carantina la serviciu ca sa ne asigure utilitatile necesare zilnic.  

   Două condiţii vor trebui să fie îndeplinite pentru relaxarea masurilor:  

   1.o scădere notabilă a răspândirii virusului şi  

   2. un număr suficient de paturi de spital şi locuri în unităţile de terapie intensivă.  

   Deci nu ne putem relaxa dar trebuie sa avem o strategie de revenire la normal concomitent cu cea de limitare a raspandirii virusului.

   PS.Daca se dovedeste ca infectia cu SARS Cov 2 este una mixta, atat virala, cat si bacteriana, atunci acea combinatie de hidroxiclorochina si azitromicina. de care vorbeste renumitul profesor Didier Raoult. este cu atat mai eficienta.Echipa de cercetare a Universitatii din Colorado chiar incearca sa foloseasca o versiune modificata genetic a bacteriei lactobacillus acidophilus, ce se regaseste de obicei in iaurt, chefir, sana. Ei spun ca acest probiotic ar putea fi transformat pe viitor intr-un vaccin. 

   Președintele României, Klaus Iohannis, are astăzi, 15 aprilie, la ora 12:30, la Palatul Cotroceni, o ședință privind măsurile care se impun în contextul prelungirii stării de urgență.

   Tu crezi ca Bill Gates si alti masoni sinistri care stau cu curul pe varful piramidei au bagat miliarde de dolari in virusul asta ca noi sa-l putem combate cu iaurt?

   L-au facut ca sa ne omoare pe toti, nu din alte motive.  

   sunt pline pt. la inceput decidentii politici au gandit ca tine sau mai precis ca cei care te indeamna sa scri .

   totul e posibil....ce e de facut?

   Nu vreau să mai fac parte din partidul care a ales să nu-i ajute pe români în clipele grele!

   Nu vreau să mai fac parte din partidul care ordonă ca bătrânii să fie alergați pe stradă de către polițiști, și amendați cu mii de lei! 

   Nu vreau să mai fac parte din partidul care-i transformă pe români în sclavi și îi trimite la cules de sparanghel, pentru a relansa economia altor state, în timp ce economia României este în prăpastie! 

   Nu vreau să mai fac parte din partidul care-și concediază românii, le taie pensiile și salariile!

   Nu vreau să mai fac parte din partidul care își urăște poporul! 

   ministrul Cîțu a spus că deficitul bugetar al României va crește anul acesta la 6,7% din PIB

   Iată principalele declarații ale ministrului Finanțelor:

   -Un pachet de susținere a economiei de 3% din PIB. Pentru 2020 economia va avea o contracție de 1,9% din PIB, aidcă o creșter generalizată a prețurilor în economie. Deficitul estimat crește la 6,7% din PIB, vom vedea cum va avolua economia. Deficitul se majorează cu 31,9 miliarde de lei. 

   -Din economia internă vom încasa mai puțin cu 22,3 miliarde de lei. Vom primi de la Comisia Europeană cu 3,8 miliarde de lei. Cheltuielile bugetului consolidat cresc cu 12 miliarde de lei 

   -Cresc cheltuielile sociale cu 6,9 miliarde de lei. Se majorează cheltuielile la fondul de rexzervă cu 3 miliarde de lei. Până la urmăoarea rectificare, dacă vom avea nevoie de bani îi vom putea lua de aici fără să facem rectificare. La Ministerul Sănătății se adaugă 3,8 miliarde de lei și la Ministerul Muncii 8 miliarde de lei. 

   Singura variantă de a ne reveni este să majorăm investițiile în economie

   Tu, se vede, ești CIUMAT- roșu PSD.!.. cum spui că demisionezi de la liberali??? Învață-mă și pe mine cum să demisionez din Africa deși sunt Geto-dac din naștere.!

  În plină pandemie de coronavirus, singura fabrică de ventilatoare pulmonare din România va fi închisă dintr-un motiv greu de înțeles într-o asemenea perioadă: lipsa comenzilor.

  De ce?Un posibil raspuns ar fi mutatiile suferite de acest virus sau nu. Aleg sa vorbesc despre mutati deoarece cealalta cauza nu o cunosc, presupun ca nu se doreste sa sa avem propriile produse romanesti pe care sa le exportam. Exista o posibilitatea ca Romania sa achizitioneze echipamente medicale pentru intreaga UE.Poate ne lamureste cineva. 

  Sa revin la explicatia mutatiilor virusului. Ar exista 3 tulpini in lume unii sustin ca 10 tulpini din ce in ce mai putin agresive.Tulpina de pe teritoriul Romaniei a fost mai putin agresiva, se pare. Depinde si de cantitatea de viremie, daca lucrezi in mediu plin de virusuri poti avea o forma mai agresiva a bolii, dar mai depinde si de tara de origine,de unde a fost adus virusul, si de materialaul genetic si imunitar al fiecaruia.Ce noroc are fiecare.Pana cand se va forma masa critica cu oameni cu anticorpi care sa duca la saltul comunitar morfogenetic trebuie sa ne pazim.Paza buna trece primejdia rea. 

  Acest virus ataca hematiile din sange spun anumite teorii, se pare, celulele mor prin axfisiere, plamanii se inflameaza nu mai fac fata si de aici nevoia de ventilatoare. 

  Sunt si cazuri mai usoare, cu dureri musculare, de cap, guturai, in care apare diareea, dureri ovariene si uterine, la femei si mai noi ataca si pielea. Posibil ca nu toata lumea sa aiba nevoie de ventilatie, sa nu se declanseze furtuna de citokine. Nu sunt medic dar am asistat la discutii de specialitate online in care se atragea atentia asupra pericolului ca celulele moarte sa se calcifieze, cancerul sa se instaleze.Fundatia keshe a studiat aceasta evolutie si au gasit solutie nanoparticulele care nu sunt percepute de sistemul imunitar si isi pot face efectul, nefiind inlaturate.Se pare ca aceasta tehnologie este o solutie impotriva tuturoro virusurilor daca se interpune apa plasmatica intre corpul virusat si exteruor, virusul va fi descompus energetic si scos din organism.r trebui testata si aceasta metoda in spitalele din Romania.

  1. Conform datelor oficiale, România dispune în prezent de circa 1.700 de ventilatoare, în timp ce Germania, țara care gestionează cel mai bine pandemia, are 30.000.

   În tot acest context sumbru, dominat de lipsuri în domeniul tehnic-medical, Întreprinderea Tehnică Medicală din București are lacătul pus pe ușă. 

   Reputatul virusolog american Giulio Tarro este profesor la Departamentul de biologie al Temple University și membru a numeroase organizații internaționale. El susține că, de fapt, nici nu ar fi nevoie de un vaccin pentru a distruge noul coronavirus. Potrivit afirmațiilor sale, accentul trebuie pus pe tratament. Omul de știință a avansat, de asemenea, trei variante pentru sfârșitul pandemiei.

   ”Pandemia poate dispărea complet așa cum s-a întâplat și cu pneumonia atipică; poate reveni, precum sindromul respirator din Orientul Mijlociu sau poate deveni o afecțiune sezonieră, precum gripa aviară”În acest context, el amintește că nici în cazul pneumoniei atipice, nici în cel al sindromului respirator acut nu s-a ajuns la dezvoltarea unui vaccin. Pentru vindecarea lor s-au folosit anticorpii pacienților vindecați. Tarro subliniază, de asemenea, că noul virus prezintă două tipuri - chinezesc și italian, iar un vaccin eficient este imposibil de realizat în aceste condiții.În același timp, virusul a suferit mutații, la fel cum se întâmplă cu diferite alte tipuri de virusuri împotriva cărora, după cum se știe, nu există un vaccin universal. Iată de ce, spune medicul american, accentul trebuie pus pe dezvoltarea unor tratamente eficiente. 

  Nu prea se intelege ce zice acest nene , probabil vorbeste din izoleta. Un singur lucru e cert , prelungirea starii de urgent a dus la o noua cadere la BVB.

  1. Recomandările Comisiei Europene:

   Recunoscând specificul fiecărei țări, foaia de parcurs europeană stabilește următoarele principii-cheie: 

   Este deosebit de important să se stabilească un calendar. Decizia că a sosit momentul oportun pentru a relaxa măsurile de izolare ar trebui să se bazeze pe criteriile următoare: 

   criterii epidemiologice care să evidențieze diminuarea semnificativă și stabilizarea răspândirii bolii pe o perioadă îndelungată; 

   existența unor capacități suficiente în cadrul sistemului de sănătate, ținând seama, de exemplu, de rata de ocupare a secțiilor de terapie intensivă și de disponibilitatea cadrelor sanitare și a materialului medical; 

   o capacitate adecvată de monitorizare, inclusiv capacitatea de testare la scară largă pentru a detecta și a izola rapid persoanele infectate, precum și capacitatea de localizare și de urmărire. 

   Avem nevoie de o abordare europeană. Deși calendarul și modalitățile de ridicare a măsurilor de izolare diferă de la un stat membru la altul, avem nevoie de un cadru comun care să fie bazat pe: 

   studii științifice axate pe sănătatea publică, cu recunoașterea faptului că încetarea măsurilor restrictive presupune asigurarea unui echilibru între beneficiile pentru sănătatea publică și impactul social și economic; 

   coordonarea dintre statele membre, pentru a evita efectele negative. Este o chestiune de interes european comun; 

   respect și solidaritate. Acest lucru este esențial atât din punct de vedere sanitar, cât și socioeconomic. Cerința minimă este ca, înainte de a ridica măsurile de izolare, fiecare stat membru să notifice în timp util acest lucru celorlalte state membre și Comisiei și să țină seama de punctele de vedere ale acestora.

   Acum intelegi?

   Klaus Iohannis: „Voi cere premierului și ministrului de Interne să revină asupra acordului cu BOR. Stați acasă! Altfel, după sărbători, vom avea înmormântări” 

   Vârfurile secundare ar putea fi mai mari decât situaţia actuală, în cazul în care nu vor mai exista restricţii.

   Dacă imunitatea indivizilor infectaţi este permanentă, COVID-19 ar putea dispărea în 5 ani.

   Medicamentul antiparazitar Ivermectin a arătat deja „rezultate promițătoare”. Experții au exprimat optimism prudent că Ivermectina ar putea fi folosită și pentru tratarea Covid-19 

  Secretarul general adjunct al NATO a avertizat că Rusia şi China se folosesc de "soft power" pentru a încerca să convingă opinia publică asupra faptului că sistemul lor autoritar este mai eficient,Trebuie să ne apărăm sistemul de valori şi să ne asigurăm că aceste măsuri excepţionale sunt limitate în timp şi că ne punem toate resursele în slujba cetăţenilor noştri.

  Proiectul pentru încuviințarea prelungirii stării de urgență pentru încă 30 de zile a fost aprobat miercuri, într-o ședință online, de comisiile juridice reunite ale Parlamentului. Hotărârea parlamentarilor juriști prevede ca pe perioada stării de urgență, Guvernul să prezinte la fiecare șapte zile, sau de câte ori este necesar, un raport privind măsurile adoptate. De asemenea, după încetarea stării de urgență, Curtea de Conturi va efectua un control privind gestionarea banilor publici în această perioadă.De asemenea, documentul adoptat de comisii prevede ca în această perioadă Guvernul să acționeze cu respectarea în totalitate a drepturilor omului.După încetarea stării de urgență, în termen de 30 de zile, Guvernul va trebui să prezinte către Parlament un raport complet în privința tuturor măsurilor adoptate în acest interval.

  1. Este posibilă și o prelungire ulterioară, după 15 mai, dar asta va depinde de evoluția pandemiei la noi în țară, cu atât mai mult cu cât, spune Raed Arafat, greul nu a trecut.

   Surse politice au spus că acestuia ar urma să i se propună funcția de ministru al MAI în viitorul guvern de stânga format din Pro România și PSD.

  Stimate autor,

  1. Vă grăbiți nejustificat. Opoziția parlamentară NU s-a grăbit să se mobilizeze pentru a vota decretul prezidențial de prelungire cu încă o lună a stării de urgență. Ar fi fost o prostie pe care a evitat-o, căci măcar atâta minte au și ei ca să-și dea seama că prima urmare a unui vot negativ în Parlament ar fi ca toate îmbolnăvirile, suferințele și mai ales morții de după aceea să le fie puși în cârcă.  

  2. Vă grăbiți de asemenea nejustificat să cereți opoziției să pună pe masă propunerile de măsuri guvernamentale pentru diminuarea efectelor sociale și economice ale epidemiei și relansarea economiei și a vieții sociale în a doua jumătate a anului (când este sigur că ea va fi relansată cu sau fără epidemie). Cel mai normal ar fi să cereți o astfel de viziune și un astfel de program de guvernare în primul rând celor care guvernează și care până acum nu au dat niciun semn că știu măcar ce vor scrie în următoarea ordonanță militară, necum în lunile următoare. Și care nu se pot înțelege nici măcar între ei dacă poliția să meargă să distribuie 'lumina de la Ierusalim' (mă întreb cum au adus-o trecând prin două granițe închise !?) credincioșilor ortodocși (de nu au adus și pentru catolici?).  

  3. Cu atât mai mult întrebările cu privire la viitor trebuie adresate guvernanților cu cât au refuzat să colaboreze și la guvernare și la elaborarea de politici cu celelalte partide parlamentare și în general cu cine nu este "de-al lor". În speranța că la sfârșitul epidemiei se vor urca pe cai albi și, cu săbiile fluturând, vor face un selfie de grup cu armata învingătoare a crizei și cu populația care-i glorifică. Eu, în spiritul lui Ioan, autorul Apocalipsei, le recomand să se gândească de pe acum la schimbarea culorii cailor.  

  4. Ați mai putea să-i întrebați pe guvernanți - și nu opoziția - a) de ce acum nu multe zile, când nu aveam măști sanitare, nu recomandau purtarea lor, iar acum - după ce au cumpărat milioane de măști și au lansat comenzi pentru producția altor multe milioane - se gândesc să transforme purtarea lor într-o obligație generală; b) de ce ne-a trebuit o lună de zile pentru a ajunge la capacitatea de testare a 4000 de cazuri zilnice; c) de ce cetățenii țării nu au voie să iasă din case decât pentru un număr mic de necesități care trebuiesc precizate, împreună cu traseul pe care se deplasează și numai până la orele 22:00, dar cca. 90.000 de oameni pot încălca toate ordonanțele militare emise până acum și să se deplaseze cu sprijinul autorităților noaptea, înghesuiți în autocare, pentru a fi trimiși pe cale aeriană să culeagă sparanghelul în Germania; etc.

  5. Stimate autor, cred că trebuie să vă reconsiderați propria dvs. poziționare. Dacă sunteți analist aveți obligația științifică să vă detașați de toate apartenențele și simpatiile personale și politice. În acest moment - și nu mă refer doar la articolul dvs. de astăzi - tindeți periculos de mult să deveniți un simplu propagandist al uneia dintre cele două tabere aflate în conflict și în competiție politică. Și începe să se evidențieze faptul că ați făcut cea mai proastă alegere cu putință - aceea de a vă alătura taberei aflate la putere. Ar fi păcat să fie adevărat! 

  1. Parlamentul a adoptat, joi, o hotărâre prin care se aprobă decretul președintelui privind prelungirea stării de urgență cu încă o lună, dar PSD și UDMR au introdus câteva condiții. Cea mai importantă: restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți se dispune numai prin acte normative cu putere de lege și trebuie să fie determinată exclusiv de prevenirea și combaterea pandemiei de Covid-19.

   Daca ati fi urmarit toate editorialele ati fi tras concluzia ca PNL a fost criticat, la fel si presedintele.Autorul este echidistant.

  Felicitari pentru articol! Ati pus punctul pe i.In Romania, numele opozitiei ar trebui sa fie " opozitia distructiva" pentru ca nu sunt in stare sau nu vor sa vina cu o idee buna,folositoare.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Crypto

Supliment dedicat pieţei monedelor digitale
Dezbaterea online “Exporturile, în primul rând!”
BTPay
Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale
BITCOIN ROMANIA

Curs valutar BNR

01 Mar. 2021
Euro (EUR)Euro4.8744
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.0456
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.4299
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.6469
Gram de aur (XAU)Gram de aur227.1710

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Hidroelectrica
Concurs de idei de afaceri inovative ”Money is Funny” – ÎNSCRIERI
www.hipo.ro
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro