Democraţia "mai directă", în coliziune cu 12 state UE

Julia Pandi
Ziarul BURSA #Internaţional / 30 martie

Colaj de MAKE

Colaj de MAKE

Douăsprezece state membre ale Uniunii Europene încearcă să pună pe butuci Conferinţa organizată de Parlamentul European, Consiliul European şi Comisia Europeană privind viitorul Europei, care implică cetăţenii în deciziile luate la nivelul instituţiilor comunitare. Guvernele celor douăsprezece ţări au redactat un document care reflectă scepticismul şi chiar dezacordul lor faţă de necesitatea implicării cetăţenilor în dezbaterile organizate de cele trei foruri europene.

Încă din iulie 2019, Ursula von der Leyen şi-a anunţat intenţia să organizeze o conferinţă privind viitorul Europei, cu scopul implicării cetăţenilor. Evenimentul se bazează pe organizarea timp de doi ani a mii de dezbateri pe mai multe teme, ce urmează să conducă la conturarea unui set de concluzii privind viind viitorul Europei. Preşedinţii celor trei instituţii europene vor asigura conducerea simbolică a manifestării, în timp ce un consiliu executiv format din reprezentanţi ai acestora va de-cide stabilirea agendei. Dezbaterile sunt progranate să aibă loc în agore cetăţeneşti, fiecare dintre ele fiind alcătuite din câteva sute de cetăţeni aleşi aleatoriu, din fiecare stat membru, respectând un echilibru geografic, socio-profesional şi de gen.

Săptămâna trecută, Danemarca, Suedia, Olanda, Irlanda, Malta, Austria, Finlanda, Letonia, Esto-nia, Slovacia, Lituania şi Republica Cehă s-au exprimat împotriva lansării unui proces de reorganizare a modalităţii de luare a deciziilor, respectiv cu implicarea directă a cetăţenilor, în contextul crizei sanitare prin care trecem, relatează Financial Times.

"Cetăţenii aşteaptă rezultate, nu dezbateri instituţionale", a spus un diplomat UE dintr-o ţară semnatară.

Documentul susţine că această Conferinţă ar trebui să fie o ocazie pentru a întreba alegătorii despre aşteptările pe care le au sindicatele. Evenimentul nu ar trebui să fie o platformă care ar per-mite cetăţenilor să iniţieze dezbateri cu privire la reformarea diviziunii puterilor UE, mai arată semnatarii documentului citat. Conferinţa "nu ar trebui să creeze obligaţii legale şi nici să interfereze în mod nejustificat cu procesele legislative stabilite", opinează cele 12 guverne.

"Atunci când cetăţenii se angajează în politică, se aşteaptă la un rezultat legislativ", a declarat euro-parlamentarul Daniel Freund.

Deputaţii europeni au spus că CoFoE ar fi o oportunitate de a examina subiecte precum înfiinţarea unei autorităţi electorale europene sau crearea listelor transnaţionale. Cu toate acestea, documentul de poziţie al statelor membre exclude în mod explicit posibilitatea modificării tratatelor, argumen-tând că "actualul cadru al Uniunii permite abordarea priorităţilor într-un mod eficient".

Până acum, atât Comisia Europeană, cât şi eurodeputaţii au pledat pentru o discuţie "deschisă şi incluzivă".

În cadrul unui eveniment de săptămâ­na trecută de la Centrul de Politici Europene, subsecretarul pentru afaceri europene, Märt Volmer, a declarat că reprezentanţii consiliul executiv ar trebui să vină cu un cadru clar de întrebări pentru a permite concluzii concrete: "Ideea este să avem această abordare de jos în sus, în care să se audă vocea oamenilor. Dacă facem acest lucru, este important ca aceste voci să ajungă undeva. În caz contrar, va exista o dezamăgire".

Secretarul de stat slovac pentru afaceri europene, Martin Klus, a subliniat, de asemenea, necesita-tea unor rezultate tangibile. "Va fi o dezamăgire imensă dacă evenimentul va rămâne doar la statu-tul de discuţie", a spus domnia sa.

Documentul statelor membre mai subliniază "monitorizarea este importantă pentru a demonstra cetăţenilor că această contribuţie a lor este luată în serios".

Citizens Take Over Europe critică modul de organizare a Conferinţei europene

Coaliţia Citizens Take Over Europe, un grup de organizaţii al societăţiilor civile, cetăţenilor şi re-zidenţilor din întreaga Europă, a salutat propunerea de "a le da cuvântul cetăţenilor" prin intermediul unui proces participativ transnaţional structurat. Cu toate acestea, coaliţia a spus că "evenimentul trebuie făcut corect pentru a avea efectul dorit". De asemenea, Citizens Take Over Europe şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la documentul semnat de cele douăsprezece state memebre privind Conferinţa.

Coaliţia a declarat: "Conferinţa trebuie să urmeze un proces democratic care se concentrează în jurul cetăţenilor. Regretăm că cele douăsprezece state membre sunt sceptice faţă de Conferinţă şi minimizează potenţialul său şi ce ar putea însemna pentru viitorul Europei şi pentru cetăţeni. Suntem îngrijoraţi deoarece observăm o interpretare excesiv de restrictivă a discursului comun, Declaraţie care limitează libertatea de exprimare şi deliberare a cetăţenilor. Cele douăsprezece guverne încearcă să limiteze agenda încă de la început. Trebuie reiterat faptul că Declaraţia comună nu exclude în niciun caz posibilitatea discuţiilor pe subiecte care ar putea duce la reco-mandări ce implică modificări ale tratatului. Cetăţenii ar putea ajunge la concluzia că sunt necesare reforme structurale ale UE pentru care este nevoie de modificări ale legislaţiei primare. Abordarea celor douăsprezece state membre în mod clar contrazice valorile de bază moderne şi democratice. În acest stadiu, este important să păstrăm rezultatul conferinţei deschise cetăţenilor şi să nu se solicite şi nici să se excludă categoric tratatul schimbării.

Din păcate, fără sprijinul guvernelor statelor membre, această Conferinţă riscă să eşueze înainte ca ea să aibă măcar ocazia de a începe. Vrem să vedem Conferinţa înflorind şi să intrăm în cărţile de istorie ca o experienţă democratică de succes, împreună cu cetăţenii. Regretăm că aceasta este părerea Guvernelor statelor membre, dar sperăm că, membrii Parlamentului European şi membrii Conferinţei Comitetul executiv vor continua să acorde atenţie proiectării şi structurii Conferinţei, în special în ceea ce priveşte rolul cetăţenilor şi în ceea ce priveşte urmărirea acţiunii politice. Îndemnăm să nu devalorizaţi principiile democratice pe care trebuie să le respecte Conferinţa ca o condiţie prealabilă pentru a avea succes şi pentru a nu cădea sub presiunea politică prin scepticism şi slăbind, astfel, Conferinţa, care are nevoie de un început puternic".

Printre altele, sursele citate şi-au manifestat susţinerea faţă de evoluţia Conferinţei, considerând că anumite condiţii de bază ale democraţiei, transparenţa şi angajamentul trebuie îndeplinite pentru a avea un exerciţiu cu adevărat util.

Siegfried Mureşan, europarlamentar PNL: "Decizii satisfăcătoare pentru cetăţeni - doar cu implicarea acestora"

Democraţia "mai directă", în coliziune cu 12 state UE

Cel mai bun mod prin care forurile europene se pot asigura că deciziile luate în Europa corespund aşteptărilor oamenilor este implicarea cetăţeniilor din toate colţurile Uniunii Europene în adoptarea acestor decizii, este de părere Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan. Domnia sa ne-a declarat: "Pentru marea majoritate a europenilor, Uniunea Europeană reprezintă răspunsul la problemele şi provocările majore cu care se confruntă. Oamenii au aşteptat soluţii de la Uniunea Europeană în timpul crizei economice de acum zece ani, în timpul crizei imigranţilor de acum cinci ani şi aşteaptă soluţii şi acum, în timpul crizei generate de pandemia de coronavirus.

Iar soluţiile cu care vine Uniunea Europeană, deciziile pe care noi, instituţiile europene, le luăm cu privire la viitorul Europei, trebuie să corespundă în primul rând aşteptărilor oamenilor.

Cu cât deciziile şi soluţiile implementate corespund mai mult aşteptărilor fiecăruia dintre cetăţenii europeni, cu atât Uniunea Europeană este mai unită şi mai puternică. La fel şi invers, cu cât reuşim mai puţin să împlinim aşteptările oamenilor, cu atât se pierde din încrederea în Uniunea Europeană.

Iar cel mai bun mod prin care ne asigurăm că deciziile pe care le luăm în Europa corespund aşteptărilor oamenilor este să implicăm cetăţenii din toate colţurile Uniunii Europene în adoptarea acestor decizii. Acesta este şi scopul dialogului cu cetăţenii iniţiat în contextul Conferinţei privind viitorul Europei".

Daniel Buda, europarlamentar PNL: "Cetăţenii vor juca un rol esenţial la Conferinţa privind viitorul Europei"

Democraţia "mai directă", în coliziune cu 12 state UE

Conferinţa privind viitorul Europei este "o nouă formă de dezbatere în care cetăţenii europeni vor juca un rol esenţial", consideră europarlamentarul PNL Daniel Buda. Policticianul european ne-a spus: "Luna aceasta, în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European, preşedinţii Comisiei Europene, Parlamentului European şi Consiliului UE au semnat declaraţia comună privind Conferinţa pentru viitorul Europei. Această conferinţă este o nouă formă de dezbatere în care cetăţenii europeni vor juca un rol esenţial. Plasându-i pe cetăţeni în inima acestui proiect, vor putea contribui direct la creionarea viitorului Europei".

Semnarea acestei declaraţii comune a marcat începutul procesului care va permite cetăţenilor să participe la redefinirea politicilor şi instituţiilor UE, potrivit domnului Buda, care a adăugat: "Decla-raţia include angajamentul instituţiilor UE de a asculta cetăţenii europeni şi de a da curs reco-mandărilor formulate de Conferinţă. Printr-o abordare favorabilă incluziunii, deschisă şi transparentă, vor participa oameni din toate mediile sociale, reprezentanţi ai societăţii civile şi părţi interesate la nivel european, naţional, regional şi local. Aceştia vor stabili tonul şi agenda conferinţei potrivit preocupărilor proprii, prin intermediul unei multitudini de evenimente şi al unei platforme digi-tale multilingve.

Această conferinţă aduce doar avantaje în ceea ce priveşte parcursul Uniunii Europene şi consolidarea democraţiei. Aşteptările cetăţenilor au crescut, împreună cu dorinţa lor de a se implica în sta-bilirea direcţiilor principale de acţiune ale UE. Formularea viitoarelor politici şi ambiţii ale UE trebuie să ţină cont de nevoile cetăţenilor şi de viziunea lor cu privire la felul în care vrem să lăsăm generaţiilor viitoare casa noastră şi modul nostru de viaţă, Europa!"

Maria Grapini, europarlamentar PPU: "Manifestarea - greu de organizat fără consens în Consiliul European"

Democraţia "mai directă", în coliziune cu 12 state UE

Există state membre ale Uniunii Europene care nu agrează ideea Conferinţei privind viitorul Eu-ropei, din acest motiv fiind greu de organizat acest eveniment, ne-a spus europarlamentarul PPU Maria Grapini. Aceasta ne-a spus: "Conferinţa nu este finalizată ca act legislativ, va trebui printr-o negociere constituţională cu Parlamentul şi Comisia Europeană să se decidă. Deocamdată s-a vo-tat ca formă de existenţă, acum trebuie să fie o negociere şi să vedem cum este condusă, cum sunt selectaţi acei cetăţeni din fiecare stat membru, cum sunt selectate organizaţiile neguverna-mentale, să vedem care este formula, pentru că nu vrem să introducem discriminări. Trebuie să fie o selecţie pe care, în mod transparent, o transpunem ca modalitate de selectare fără discriminare între o ţară şi alta şi nici în cadrul aceleiaşi ţări. Trebuie să vedem cum alegem cetăţenii, pentru că, spre exemplu, la vot e altceva - toţi cetăţenii au dreptul să meargă la vot şi aleg reprezentanţii în Parlamentul European - dar aici trebuie să decidă cineva care sunt cetăţenii care intră pe plat-formă. Nu vor fi toţi cetăţenii din Uniunea Europeană, ci vor fi reprezentanţi. Sunt state care nu agrează această conferinţă, aşa cum au fost cele cinci state care nu au agreat şi nici nu participă la Parchetul European. Va fi greu pentru că trebuie să fie consens în Consiliul European. Cred că este o formulă care, dacă se va implementa, va dura".

Lorant-Gyorgy Vincze, europarlamentar UDMR: "Cetăţenii vor fi reprezentaţi de ONG-urile mari, sindicate şi patronate"

Democraţia "mai directă", în coliziune cu 12 state UE

Cetăţenii vor fi reprezentaţi în cadrul Conferinţei privind viitorul Europei de "ONG-urile mari, sindi-cate şi patronate", susţine Lorant-Gyorgy Vincze, europarlamentar UDMR. Domnia sa ne-a pre-cizat: "Nu ştim exact sub ce formă şi cum vor arăta acele sesiuni civice în care toţi vor avea oportunitatea să îşi spună opiniile. Tot procesul va demara în iunie şi vom şti mai multe după aceea. Ideea este că, apelând parlamentele naţionale şi autorităţiile statelor, să fie intrebaţi inclusiv cetăţenii, desigur prin câteva organizaţii reprezentative, spre exemplu ONG-urile mari, sindicatele şi patronatele. Urmează ca aceste dezbateri să aibă loc în cât mai multe regiuni din Europa. Care va fi concluzia acestor adunări, dezbateri, suite de propuneri vom vedea. În funcţie de cum evoluază această iniţiativă vom avea nişte propuneri care vor ajunge pe masa instituţiilor europene şi vor fi formulate nişte concluzii despre cum ar trebui să arate Europa şi care sunt principalele linii de dezvoltare în cazul unor politici europene".

Conferinţa privind viitorul Europei - amânată timp de un an, pe fondul disputelor politice

Conferinţa privind viitorul Europei a fost amânată de mai multe ori în decursul anului trecut din cauză că liderii europeni nu reuşeau să se pune de acord asupra persoanei care ar trebui să prezi-deze aceste dezbateri, conform Politico.

Ursula von der Leyen a anunţat, la finele anului trecut, că evenimentul este "aproape gata să fie lansat", după ce, anul trecut, în martie, a fost amânat, pe fondul pandemiei.

"A fost dificil să pregătim conferinţa din cauza pandemiei, dar aceasta este absolut necesară şi sun-tem determinaţi să o lansăm", a anunţat von der Leyen.

Majoritatea instituţiilor importante de la nivel european s-au pus de acord cu privire la obiectivele şi formatul conferinţei, însă "bătălia" pentru găsirea unei figuri carismatice care să prezideze aceste dezbateri a întârziat demararea proiectului, transmite publicaţia.

Oficialii europeni susţineau, la momentul respectiv, că respingerea propunerii Parlamentului Euro-pean, Guy Verhofstadt, de către Consiliul UE a dat startul unei competiţii acerbe pentru acest post, tot mai multe nume noi fiind vehiculate.

Acest impas l-a determinat pe ministrul german al afacerilor europene, Michael Roth, să lanseze un avertisment: "Trebuie să avansăm. Nu putem lăsa conferinţa să eşueze pentru că nu avem un acord cu privire la persoana care ar trebui să prezideze lucrările".

În luna februarie a anului curent s-a decis că şefii celor trei mari instituţii comunitare - Parlamentul, Consiliul şi Comisia - vor prezida Conferinţa pentru Viitorul Europei.

------------------------------------------------------------------

Au început lucrările pentru demararea Conferinţei privind viitorul Europei

Lucrările privind demararea Conferinţei privind viitorul Europei au început, oficial, cu reuniunea constitutivă a Comitetului executiv, care a avut loc la 24 martie, conform unui comunicat de presă remis de Parlamentul European.

La două săptămâni după ce Declaraţia comună privind Conferinţa a fost semnată la Bruxelles de preşedintele Parlamentului European, David Sassoli, de prim-ministrul portughez Antonio Costa, în numele Preşedinţiei Consiliului şi de preşedintele Comisiei, Ursula von der Leyen, Comitetul execu-tiv al Conferinţei pentru viitorul Europei şi-a desfăşurat reuniunea constitutivă la Bruxelles. La această primă şedinţă, Comitetul executiv a convenit asupra unei serii de elemente esenţiale pentru a începe Conferinţa. Ei au făcut primii paşi pentru a se asigura că cetăţenii pot să contribuie fără întârziere la conferinţă, în special pe platforma digitală multilingvă. Consiliul a organizat, de aseme-nea, un schimb de opinii cu privire la metodele sale interne de lucru.

Secretarul de stat portughez pentru afaceri europene şi copreşedintele preşedinţiei Comitetului executiv, Ana Paula Zacarias, a declarat: "Acestă Conferinţă privind viitorul Europei ar trebui să fie o platformă incluzivă care să reunească diferite voci, angajând o reflecţie şi o dezbatere extinsă privind provocările cu care se confruntă Europa şi viitorul său pe termen lung şi punerea cetăţeni-lor în centrul politicilor europene".

Din partea Parlamentului European, co-preşedintele Guy Verhofstadt a spus: "Cetăţenii trebuie să decidă ce aşteaptă de la UE şi cum să realizeze acest lucru. Este vorba despre Europa şi viitorul lor, deci este Conferinţa lor! Sarcina noastră este să ne asigurăm că această Conferinţă câştigă impuls public şi apoi să trasăm o agendă pentru a contura viitorul Europei împreună".

În opinia vicepreşedintelui Comisiei pentru democraţie şi demografie şi a co-preşedintelui Dubravka ©uica, "Conferinţa va permite cetăţenilor din toate colţurile UE şi din toate mediile, să îşi împărtăşească ideile, speranţele şi visele în conturarea viitorului Uniunii lor: "Acesta este un mo-ment unic şi istoric pentru implicarea cetăţenilor în Uniunea Europeană".

Comitetul executiv se va reuni din nou pe 7 aprilie în Parlamentul European, iar Platforma digitală va fi lansată în 19 aprilie.

Opinia Cititorului ( 14 )

 1. dar prin ONG-urile mari, sindicate si patronate. Acum, sa nu exageram, domnilor!

  ong-urile nu reprezinta cetatenii ci doar opiniile celor care-i finanteaza, avem si exemple

  Deciziile majore nu pot fi luate de cetateni pentru ca in mare majoritate nu au competentele necesare. Problema e ca alesii sunt de "slaba calitate" si asta din cauza partidelor politice care-i pun pe liste. Intrebrea e cum sa facem ca cei care ne conduc sa fie cei mai buni/capabili dintre noi? Unul din punctele slabe ale sitemului democratic este lentoarea cu care se iau deciziile, iar noua varianta ar aduce intarzieri si mai mari.

  1. Reprezentantii democratici par sa aiba cam acelasi nivel de intelect ca si populatie. Deci... de ce nu?

   Singura diferenta intr-un sistem reprezentativ cu partide e ca pe linie de partid poate veni cineva sa spuna ca un lucru e o idee foarte proasta in timp ce la populatie e mai greu sa convingi ca nu putem tipari bani cat sa ajunga la toata lumea (de ex.) 

   Intrucit intre majoritatea cetatenilor si cei alesi nu exista nici un fel de diferenta in ceea ce priveste competentele, eu unul prefer ca deciziile sa fie luate de majoritatea cetatenilor.

   Pe de alta parte, chiar daca am reusi sa-i decelam, sa-i promovam si sa-i alegem pe cei mai buni/capabili dintre noi, nimic nu garanteaza ca ei nu-si vor folosi pozitia in folos propriu. Experienta ultimilor 400 de ani arata ca asta se intimpla, fara exceptie.

   Pe de alta parte, daca motivul sa preferam democratia reprezentativa in dauna celei directe, este ca masele ar fi incompetente, atunci putem suspecta puternic faptul ca "reprezentantii" cultiva incompetenta maselor, cu scopul sa le "reprezinte" (sa-si conserve privilegiile). 

   Ha,ha,ha!

   Raspunsuri care se intersecteaza... 

  ...

  1. iar ati sters fara sa intelegeti , gargara la care m-am referit este a celor de la bruxelles . iar la urma urmei , gargara e vreo injurie ?

   Comentariul tau a fost sters din cauza trivialitatii. Regulamentul cere decenta. Cel care nu a inteles esti tu. Iar.

  Principiile folosite la baza formatrii Uniunii tind sa se uzeze.

  "Vocea poporului poate sa fie auzita" - depinde de mai multe variatii. 

  Lasa vocea poporului sa fie auzita in Extaz financiar si adopti destul de multe legi pe langa ea. 

  Lasa vocea poporului sa fie auzita in Depresie financiara si vezi piedici peste piedici. 

  Echilibrul Puterilor de Decizie se mentine greu pe axul timpului.  

  Echilibrul incepe sa balanseze mereu catre cel ce preia ca pondere puterea pe o perioada mai lunga de timp conducerea. 

  Ce ar fi spus vocea poporului Roman despre o posibila aderare la euro in anii 80? 

  Ideologia erei respective nici nu concepea asemenea intrebare! (cu usile inchise se trasau de mult liniile pe harta intre natii, banci mari si fonduri). 

  Istoric, cine "conduce", odata ales nu mai doreste ca pondere procentuala (ca intensitate) sa tot incline urechea si la "vocea poporului" in timpul mandatului. 

  Chiar daca a promis / promite, treptat implementeaza structuri / legi ce mai rau indeparteaza "vocea poporului" si chiar o blocheaza in unele ramuri legislative / decizionale. 

  Culema, isi amintesc (conducatorii sau viitori consucatori) de "vocea poporului" cand au interese directe la conducerea si controlul tarii (uniunii) / sau la detronarea vechiului sistem. 

  Se joaca, istoric, un joc de "iluzie" intre puterea reala ce conduce o Natie / Uniune si puterea Aparenta. 

  "Vocea poporului" este pacalita ciclic crezand ca are "putere", iar in alta situati sa constate cum isi primeste "palma pe bot". 

  Vocea poporului detine real puterea, dar este indusa ciclic in eroare prin etc legi si politici de intimidare, construite, puse tocmai de cei alesi. 

  In contextul articolului trebuie luat in considerare si "ideologiile vechi" a unor natii / state ce nu au ingropad deplin trecutul. State ce atunci cand dau de "greu" sau de "plata", intorc ca lasii spatele principiilor asumate in raport cu Alianta / Uniunea formata (se vor interioriza ca pondere pana trece "raul"). Punand simultan presiune, generad frictiune si in randul altor state angrenate in alianta. 

  Se pot propaga (istoric) in asemenea situatii, curentii noi de trend ideologic sau pot reinflorii curentii vechi ideologici cu o mica schimbare de curent in raport cu rezentul deciziilor. Acest fenomen / actiune poate destabiliza sever drumul aliantei. 

  "Vocea poporului" este in 90% din cazuri "emotionala" si are dreptate in 90% din cazuri cand schimba sistemele vechi din temelie.  

  Dar da rateuri in procese de implementare si viziune pe termen lung. Caci "vocea poporului" este supusa urcusului si coborasului economic, al vietii, a ideologiilor ce se uzeaza, a principiilor, etc. Ce vor da semnale "scurte de luare decizii gresite", semnale ce nu au treaba cu realitate si viziunea de lunga durata a natiei / aliantei noi formate.(promisiunile asumate in trecut) 

  Tot "vocea poporului" poate destabiliza deciziile trecute a "poporului" vizionar. Se intampla mereu ca oamenii buni sa acorde prea multa incredere pe trend in institutiile / aliantele formate si nu se rascoala la fiecare soc / obstacol intalnit (ca porcent importan din totalul populatiei).  

  Simultan se nasc ideologii ce vor cauta sa urce, sau puna, stabileasca propriile interese, folosindu-se de fiecare soc ciclic in consolidarea si manipula ca pondere (in procente tot mai mari) opinieile din trecut (sau formarea opiniilor noi despre prezent). 

  Sunt cazuri in care "vocea poporului nu poate vedea" ceea ce vede conducatorul dupa numire (presiuni de lobby, coruptie, birocratie, interfereaza idealul votat / numit / ales / dorit). 

  Situatii in care conducatorul este fortat, de orbirea poporului, sa amane etape si incluziuni de dezvoltare, pana ingroapa / uzeaza vechile ideologii /conceptii / afinitati tocama ale celor pe care ce au votat. 

  Exemplul Romaniei anii 90... nu a putut sa faca salt exponential in liberalizare - democratizare - etc cum au facut alte state fost "comuniste". Ideologia populara / Vocea poporului a decis la unison (manipulata sau nu este alt subiect), iar investitorii au ocolit ca pondere pentru inca 10-15 ani Romania. Ramanand ca noi sa "ingropam", uza, distrugem, externalizam, ideologia si afinitatile vechiului sistem perpetuat (plus coruptia aferenta ce facea parte din vechea ideologie economica). 

  Trebuie mentinut un echilibru constant intre "vocea poporului" si "conducator". 

  Cel mai periculos este sa aculti "vocea poporului" in situatii de "frica". Intensitatea emotionala acapareaza consitiinta de grup si poate avea reactii negative in societate / economie. 

  Cel mai periculos este sa asculti vocea "conducatorului" in situatii de liniste / pace / stare de bine economica (atunci apare ca pondere coruptia, furtul, falsul, inselatoria, schimbarile legislative, pierderi si constrangeri de viiotare drepturi, etc). 

  Trebuie acordata o atentie sporita a claselor de varsta ce domina ca pondere piata / economia / alianta prin "vocea poporului". 

  Sunt situatii cand vocea poporului este formata din tineri cu anticipatie de productivite (15-25), tineri productivi (25-40 ani), maturi si pensionari. Vocea poporului variaza odata cu varsta pe axul timpului intr-o economie / alianta / uniune; acordarea unei atentii sportie "vocii" poate anticipa si intelege corect nevoile perpetuate pe ciclic / trend. 

  semnat comenturi "cretine" 

  1. Spui frumos, dar cam nimic.

  Se ocupa mai mult de instaurarea unei dictaturi mondiale! Cetățeanul de rând trebuie sa fie un sclav!

  1. Beizadelele roșii, ai căror tati fuseseră aduși de trupele speciale din Stepa, își băteau joc de sărăcia adusă de ei in ultimii 35 dr ani! De lipsa cetățeni lor de speranța, de prosperitate și de medicina regeneratoare!

   Care se complacusera in osanale lui Ceașca!

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Videoconferinţa “Energia în priză”
Dtlawyers
BTPay
Apanova
anahotels.ro

Curs valutar BNR

23 Sep. 2021
Euro (EUR)Euro4.9490
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2218
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.5640
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7704
Gram de aur (XAU)Gram de aur240.3568

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Hidroelectrica
Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
Codul comercial român
cnipmmr.ro
Cotaţii fonduri mutuale
bsenergyweek.com
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Pagini Aurii
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro