Despre un subiect care nu interesează pe nimeni

Cornel Codiţă
Ziarul BURSA #Editorial / 15 octombrie

Cornel Codiţă

Este un risc, admit. Să scrii despre ceva care nu interesează pe nimeni, aşa cum singur ai declarat, pare o întreprindere contraproductivă. Inutilă. Lipsită de sens, gratuită. Caraghioasă, ridicolă, care ţine de grotesc, la limită. Şi totuşi, în cazul acestui subiect, cred, riscul merită înfruntat. Nu de alta, dar orice punct marcat pe tabelă face diferenţa "cosmică" dintre momentul în care nimic nu era şi cel în care a fost creat ceva... Nu neapărat Lumea, ci o lume, fie ea şi incipientă. Un micro univers embrionar oarecare... dar totuşi un univers plin de fapte, întîmplări, situaţii, lucruri şi mişcare. De viaţă.

Mulţimea aceasta a temelor care nu interesează mai pe nimeni este, în cazul nostru, departe de a fi vidă, ori conţinînd un singur element. O droaie de subiecte dintre cele mai importante pentru fiecare dintre noi şi mai ales pentru binele public zac în România într-un fel de "cimitir al elefanţilor"... undeva la periferia atenţiei şi a interesului general. Din păcate şi la marginea interesului celor care ajung să aibă pe mînă deciziile de guvernare, cele de care depinde, într-o măsură nu tocmai mică, ceea ce se întîmplă în şi cu vieţile noastre, ale tuturor. Am ales astăzi, din buchetul bogat al subiectelor care, mai ales la noi, nu interesează pe nimeni: cultura socială şi efectele dezastruoase ale lipsei sau puţinătăţii ei mai ales în rîndurile celor care ajung să decidă în sistemul guvernării. Nu are nici un rost să daţi buzna imediat la dicţionare ori să "goagălaţi" pe telefon "cultură socială". Fără nici un fel de farafastîcuri "teoretizante" o să convenim, simplu, că prin "cultura socială" înţelegem zestrea de cunoştinţe ştiinţific şi pseudo-ştiinţific acreditate despre societate, în general, şi despre societatea de apartenenţă, în special. Această zestre se referă pe de o parte la ceea ce există stocat, păstrat de-a lungul timpului şi poate fi accesat de către oricine sub eticheta "cunoştinţelor generale despre viaţă şi lume", iar pe de altă parte la ceea ce este efectiv accesat şi utilizat de către oameni în demersul lor de a înţelege societatea în care trăiesc şi de a formula atitudini, reacţii şi soluţii pentru problemele cu care sunt confruntaţi. Altfel spus, cultura socială există ca potenţial disponibil şi respectiv ca potenţial actualizat. În toate societăţile transmiterea elementelor de cultură socială de la o generaţie la alta se face în cea mai mare măsură în grupurile de interacţiune directă, nemijlocită, cum este familia, precum şi în instituţiile de integrare şi apartenenţă, de la şcoală şi alte structuri educaţionale, la instituţia care furnizează locul de muncă şi de la "biserică" la "clubul" de distracţie. Cultura socială este stocată şi transmisă cel mai frecvent şi eficient sub forma principiilor şi a normelor de acţiune/interacţiune socială, care trebuie să ghideze comportamentul individual, respectiv a "soluţiilor standard" pentru anume situaţii şi probleme esenţiale cu care omul este confruntat de-a lungul vieţii. Chiar dacă nu vă vine să credeţi, poveştile pentru copii au fost "inventate" şi se regăsesc universal în culturile lumii, nu pentru distracţia pruncilor şi nici pentru a-i adormi mai uşor, ci pentru că sunt formele cele mai eficiente şi uşor asimilabile de transmitere a unor soluţii sociale standard, la nivelul de înţelegere al copilului preşcolar. Expresia cîndva preţuită, astăzi aproape uitată şi irelevantă, "cei şapte ani de acasă" trimite direct la acest proces. Întotdeauna şi în mai toate societăţile, pînă azi, cultura socială se transmite fragmentar (în "cuante"), inegal, discontinuu şi relativ puţin coordonat. Acolo unde, în anumite societăţi, pentru perioade de timp relativ limitate, regimurile de guvernare au făcut un efort coordonat de "socializare forţată", rezultatul a fost supraideologizarea, îndoctrinarea masivă, îndobitocirea populaţiei, nicidecum o transmitere eficientă a bogăţiei zestrei de socializare disponibilă cultural. În sfîrşit, să mai adăugăm şi faptul că grupuri distincte social, după diverse criterii, accesează şi transmit elemente specifice de cultură socială, "subculturi sociale", ale căror norme şi principii pot fi şi sunt adesea deosebite, foarte diferite sau chiar contradictorii. Două lucruri sunt cu totul remarcabile în cazul societăţii României, din acest punct de vedere, şi reprezintă tot atîtea surse ale deficitului uriaş de cultură socială pe care îl avem şi pe care îl transferăm, din păcate, generaţiei care ne urmează. Primul este sărăcia moştenirii social-culturale consemnată şi păstrată ca potenţial de socializare ulterioară. Am parcurs, ca societate, patru mari secvenţe istorice ale modernităţii noastre tîrzii: 1850-1918; 1919-1945, 1946-1989, respectiv 1990 pînă în zilele noastre. Trecerea de la o secvenţă istorico-socială la alta este marcată, la noi, de o ruptură culturală masivă, accentuată de ideologiile dominante social. În consecinţă, după fiecare moment de trecere, cultura socială anterior acumulată este considerată, tratată politic şi cultural, ca "veche", "demodată", "irelevantă", dacă nu chiar "o piedică", "dăunătoare" în raport cu noile realităţi sociale. Aşa s-au petrecut lucrurile în perioada interbelică, aşa a fost în perioada bolşevico-comunistoidă, aşa este în perioada tranziţiei căreia nu suntem capabili să îi mai punem capăt. Al doilea fapt remarcabil este "rezistenţa" culturii noastre sociale atît cea potenţială, cît şi cea actualizată, la asimilarea, integrarea şi transmiterea elementelor de "ştiinţă socială", adică a acelor contribuţii de experienţă şi expertiză socială care sunt disponibile ca urmare a demersurilor de cunoaştere ştiinţifică (pseudo-ştiinţifică) în domeniul social. De la 1850 şi pînă în anul de graţie 2011, în cultura occidentală, de la care ne revendicăm ca apartenenţă şi sursă, a avut loc o explozie uriaşă de cunoaştere socială. În niciuna dintre etapele de istorie socială parcurse la noi, integrarea elementelor de teorie socială disponibile a fost inexistentă sau minimală, nu s-a făcut decît ca excepţie şi aceea cu totul neremercabilă. Diagnosticul "negru" care rezultă de aici este acela că trăim şi încercăm să ne rezolvăm problemele, avînd ca moştenire o cultură socială precară, aproape deloc coerentă, pestriţă şi ferfeniţată, transmisă rău şi fragmentar. Cultura socială care provine din demersurile ştiinţifice, cel puţin în ultimii 75 de ani, include o caracteristică esenţială, aceea a perspectivei sistemice. Oricît l-am diseca pe bucăţi pe masa de lucru, pentru a ne clarifica şi îmbogăţi înţelegerea sa, "socialul", în toate formele lui de manifestare, este un tot structurat şi funcţionează ca atare. De aici, rezultă "legi" şi regularităţi funcţionale cu proprietăţi speciale, care se regăsesc astăzi la nivelul Teoriei Generale a Sistemelor pe care se sprijină "Ştiinţa", de la biologie la "ştiinţa calculatoarelor" şi de la fizica cuantică la ştiiinţele noologice. Cultura socială din România nu a integrat nici pînă astăzi această achiziţie, esenţială pentru operarea eficientă asupra unor fenomene şi procese sociale. Iau un exemplu definitoriu. Aşa cum am spus de mai multe ori pînă acum şi cum o să mai spun şi în viitor, cea mai gravă şi destabilizatoare problemă socială a societăţii României de azi este sărăcia structurală, procesul accentuat de sărăcire care o alimentează şi consecinţele lor distrugătoare social, mai ales în planul cooperării, al capacităţii de acţiune socială coerentă. Degeaba aşteptăm de la "cîţu et co". Ei nici măcar nu au instrumentele intelectuale să înţeleagă de ce aceasta este o problemă socială. În ce constă ea. De ce nu poate fi redusă la cîţi bani au în buzunar sau în conturi diferiţi cetăţeni şi diferite categorii de cetăţeni. De ce şi cum sărăcirea economică este alimentată de "sărăcia de minte" a celor care au făcut în România post-decembristă din distrugerea şi valorificarea ca "deşeuri" a infrastructurilor sociale, inclusiv şi mai ales ale celor de producţie, transport şi amenajare agricolă, forma dominantă de "economie". De ce şi cum sărăcia cronică de fonduri şi reforme structurale în sănătate alimentează sărăcia de mijloace pe care le avem acum la dispoziţie în criză pandemică, iar, mai grav, sărăcia de resurse biologice a naţiunii, care duce constant de cîţiva ani buni la creşterea galopantă a morbidităţilor şi scăderea speranţei de viaţă în România. De ce sărăcia cronică de fonduri acordate susţinerii activităţilor educaţional-ştiinţifice a creat noile insule de analfabetism structural în România, ameninţînd să devină în cîţiva ani, adevărate continente. De ce aceeaşi sărăcie de fonduri şi mai ales de reforme radicale în educaţie a dus şi duce galopant la sărăcirea fondului limbii române, la utilizator, respectiv la "inventarea" unor "alternative" la limba cultă, care ameninţă să o desfiinţeze pur şi simplu. De ce şi cum "sărăcia de limbă" devine "sărăcie de minte", iar amîndouă duc la sărăcia din buzunarele unei uriaşe majorităţi a societăţii. De ce sărăcia lucie de cunoaştere structurată în materie de guvernare şi instituţii sociale, ca să nu spun prostia crasă, din punct de vedere al capacităţii de înţelegere a problemelor sociale, în care se scaldă "clasa politică" a României de azi lungeşte inevitabil şirul "crizelor" care ne lovesc ca din senin şi mereu pe nepregătite, din care nu ieşim niciodată, decît parţial şi alimentînd alte crize, de care o să ne ocupăm mîine, dacă mai rămîne timp, ori dacă mai avem cetăţeni!!

Opinia Cititorului ( 20 )

Secţiunea de comentarii la articolele domnului Cornel Codiţă este abuzată grav, continuu, de unul şi acelasi cititor, de ani de zile, motiv pentru care, în acord cu autorul, am limitat textul oricărui comentariu la maximum 500 de semne.

 1. Valorile si lipsa lor sunt determinante la fel cum sunt legile universale din care decurg acestea. Stiinta fara o baza a valorilor din care isi ia seva orice civilizatie este incompleta .Egoismul este principala cauza. Schimbarea de paradigma incepe cu altruismul.

  1. Ma refer la valori spirituale nu numai cele democratice.

  "cunoştinţelor generale despre viaţă şi lume" ne ajuta sa ne pozitionam si sa actionam in beneficiul tuturor nu numai al unei minoritati economico-financiare. Cand intelegem ca facem parte din totalitate iar daca exploatezi semenul tau te exploatezi pe tine insutri , totul se intoarce ca un bumerang. Actiune si reactiune, legile primordiala a Universului.

  1. Newton (1) a enunţat cele trei legi ale fizicii mecanice care l-au făcut faimos. Acestea sunt valabile nu numai pentru corpuri, dar şi pentru ansamblul unitar de corpuri omeneşti numit “societate umană”.

   Din Principiul I al Mecanicii (2) tragem concluzia că societatea stă pe loc dacă nu primeşte un impuls şi derapează ca un tren nebun dacă nu pui un zid în faţa ei. De asemenea, este inutil... 

   să o tragi într-o direcţie dacă cineva cu aceeaşi forţă o trage în alta: masa de oameni va rămâne pe loc.

   Principiul al II-lea al Mecanicii spune că F = ma (3), adică Forţa este produsul dintre masă şi acceleraţie. Din această lege deducem faptul că Forţa societăţii umane este produsul dintre numărul de persoane care alcătuiesc masa de oameni... 

   şi acceleraţia vitezei cu care ei dau un răspuns (adică acţionează).

   Cel mai interesant este Principiul al III-lea al Mecanicii (4): dacă cineva “acţionează” asupra societăţii cu o forţă de acţiune, atunci va primi din partea ei o forţă de reacţiune, de aceeaşi mărime şi direcţie, însă îndreptată în partea opusă. 

   Reacțiunea împotriva hitleriștilor vaccinului (martorii lui Covid) este imensă. Omul simplu nu mai suporta abordarea tiranic hitleristă.

   Grozava asociatie! E buna de trecut la cele 10 percepte .In plus sa avem in vedere ca daca in capul turmei conduc dintre cei fara sapte ani de-acasa ,adica cei care nu au auzit povesti cand erau mici sau un fel de produse ale caselor de copii de proasta amintire sau chiar a celor cu cheia de gat ce sa mai concluzionam Acest secol nu va fi religios....

  Valorile circulare sunt de adaugat in panoplia valorilor ca sursa a unei civilizatii.

  1. Cultura circulara va permite integrarea tuturor in sistemul social asa cum se intampla in realitatea fizica si substructrura ei.Suntem cu totii parte a totalitatii, corelati, actiune si reactiune, entanglarea din fizica cuantica.

  O întrebare pt. Autor: credeți că, în toată această perioadă, s-a modificat ceva în conștiința oamenilor ? Ceea ce trăim acum este o falsă realitate sau este însăși realitatea ce se manifestă liberă si nerevendicată de nimeni până acum? S-a spart 'buba', ceea ce s-a acumulat în câteva decenii, ceea ce s-a strâns nestingherit sub preșul...

  Da, cultura sociala a noastra este precara, dar subiectul ar fi prezentat importanta acum câteva decenii când încă exista un termen de comparație cu cea occidentala la care am tanjit.

  Acum nu mai are nicio relevanta. 

  Îndobitocirea si distrugerea acestei culturi în istoria moderna a avut loc și în vest și în est, în modalitați diferite. Cu biciul ca la noi, cu zaharelul la ei.

  La noi cultura asta sociala e inca... 

  Ocean plămădit din stele

  Şi eternizat ca gândul 

  Zbori din valurile grele 

  Pace, respirând sufletul. 

  Totalitatea vibrează 

  Şi te-mbracă-n Bunătate 

  Tu de-a pururi luminează 

  Pacea picurând Dreptate. 

  Tot oceanul te doineşte 

  Şi străpunge tot pamântul, 

  Picătura te doreşte 

  Tu eternizat ca gândul. 

    

  1. Toate-s doar perechi gemene...

   Printre sărutări de miri 

   Nasc iar gândurile mele 

   Mii boboci de trandafiri, 

   Iubire pe cer cu stele, 

   Florile-i dulci adunam , 

   Pe orbita vieţii mele 

   Iubire-n schimb ofeream! 

   Toate-s dor, iubiri prin soarte... 

   S-au născut spre a muri! 

   Printre iubiri-ngemănate,

   Curg suflete argintii. 

   Suntem stele iubitoare,

   Strălucim, ne înălţăm, 

   Fiinţe atrăgătoare, 

   În tăceri, le aşteptăm. 

   Curge lacrimă din ceaţă... 

   La mormânt noi doi ofeream, 

   Parcă dintr-o altă viaţă, 

   Iubire noi doi primeam 

   Iubire făr de Nevoi! 

   Într-o soartă trecătoare, 

   Râd iubirile din noi.

   Suflet sărutat nu moare.. 

   Cântul XLV- a Totalităţii putere Lege

   A zborului spre ale Totalităţii stele...Glossă 

   Ocean plămădit din stele 

   Şi eternizat ca gândul 

   Zbori din valurile grele 

   Pace, respirând sufletul. 

   Fericirea lăcrimează 

   Şi te-mbracă-n Bunătate 

   Tu de-a pururi luminează 

   Pacea picurând Dreptate. 

   Ciuma zboară din ruine

   Şi îi cântă o cucuvea,... 

   Cântul XLV- a Totalităţii putere Lege

   A zborului spre ale Totalităţii stele...Glossă 

   Ocean plămădit din stele 

   Şi eternizat ca gândul 

   Zbori din valurile grele 

   Pace, respirând sufletul. 

   Fericirea lăcrimează 

   Şi te-mbracă-n Bunătate 

   Tu de-a pururi luminează 

   Pacea picurând Dreptate. 

   Ciuma zboară din ruine

   Şi îi cântă o cucuvea,... 

   Cântul I-a atracţiei Universale Lege

   A atracţiei gravitaţionale Newtoniene Glossă 

   Te chem ca să îți fiu neaua 

   Unei ierni prea geroase, 

   Noaptea să ne-arate steaua 

   Totalității spumoase. 

   O să vin să îți fiu gândul 

   Ce-ți aduce bucurie 

   Precum soarele din vântul 

   Gravitației nurlie. 

   Cânt de soare-n rezonanțe,

   Gravitație zurlie. 

   Cântul XXIII- a nemuriri spiritului Lege

   A Penelopei si a lui Ulisse nemurire Glossă 

   O să vin să-ți fiu furtună, 

   Dup-un mâine plin de soare, 

   Strângem raze Împreună 

   Să devii nemuritoare, 

   Să le prindem în buchete 

   Să întindem iar aripa, 

   Sărutări să ne îmbete. 

   Să mușcăm cu poftă clipa. 

   Parcă dintr-o altă viaţă,

   Noi doi am mai... 

   ...deschis pleoapa

   Nu vă lăsăm în Nevoi! 

   Reci stele nemuritoare, 

   Nu e vis revin spre voi, 

   Inimi dor, suflet ne doare, 

   Toate-s fum, dureri prin soarte, 

   Toate-s oglinzi paralele, 

   Spirală prin zbor de moarte, 

   Zbor spre ale dreptăţii stele. 

DIN ACEEAŞI SECŢIUNE

Editorial

Citeşte toate articolele din Editorial

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

PREŢUL SĂNĂTĂŢII

Dtlawyers
BTPay
Apanova
GRAMPET GROUP
Electromagnetica
ifep.ro
UNNPR

Curs valutar BNR

26 Noi. 2021
Euro (EUR)Euro4.9491
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3869
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.7398
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8407
Gram de aur (XAU)Gram de aur255.1246

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
romaniansmartcity.ro
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Pagini Aurii
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro