ÎN URMĂTORII TREI ANI,"Chimcomplex" Borzeşti vrea să facă investiţii de peste 25 milioane de euro

ARISTICĂ BRÂNZAN
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 20 septembrie 2012

"Chimcomplex" Borzeşti vrea să facă investiţii de peste 25 milioane de euro
 • document ataşat Rezultate financiare
  apasă aici pentru a descărca.

  Înfiinţată în anul 1954, sub denumirea de Combinatul Chimic Borzeşti şi având ca principal obiectiv prelucrarea şi valorificarea zăcămintelor de sare din zona Târgu Ocna, societatea Chimcomplex SA Borzeşti a constituit nucleul de bază al platformei petrochimice Borzeşti în anii 1960-1990. În anul 2003, acţionar majoritar al companiei a devenit, prin intermediul societăţii A2 Impex SRL Ploieşti, Grupul Serviciile Comerciale Române Piatra Neamţ, grup care mai are în componenţa sa şi alte societăţi româneşti, precum CONTACTOARE S.A. Buzău, SINTEROM S.A. Cluj-Napoca, UZUC S.A. Ploieşti, IAŞITEX S.A. Iaşi, SOMEŞ S.A. Dej, CAROMET S.A. Caransebeş, NOVATEXTILE S.A. Piteşti, INAV S.A. Bucureşti. În prezent, Chimcomplex S.A. Borzeşti are un capital social de 129.267.929 lei, împărţit în 129.267.929 acţiuni cu valoarea nominală de 1 leu, principalii săi acţionari fiind societatea A2 Impex SRL (83,81%) şi AVAS (12,89%), în prezent desfăşurându-şi activitatea cu 674 salariaţi.

  Interviu cu domnul Dumitru Coman, director general al societăţii

  Reporter: Ce loc ocupă "Chimcomplex" Borzeşti în cadrul economiei naţionale şi cum comentaţi evoluţia activităţii sale în acest an?

  Dumitru Coman: "Chimcomplex" SA Borzeşti este una dintre cele mai importante companii din industria chimică a României, cu o experienţă de peste 55 de ani în fabricarea şi comercializarea de produse chimice, în principal a produselor clorosodice. În prima parte a acestui an, rezultatele economice obţinute de societate sunt bune, concretizate într-o cifră de afaceri în valoare de 96.510.902 lei, în creştere cu 7,3% faţă de cea obţinută în primul se-mestru 2011 şi un profit net de 4.918.678 lei.

  Faţă de situaţia înregistrată la 31 decembrie 2011, indicatorii de lichiditate arată o îmbunătăţire semnificativă la 30 iunie 2012 (lichiditatea curentă a crescut de 1,57 ori; lichiditatea imediată de 2,18 ori), iar indicatorii de risc au scăzut (gradul de îndatorare a scăzut de 1,32 ori), asigurându-se la indicatorul ren-tabilitate economică nivelul de 5%.

  Reporter: Care sunt produsele realizate şi comercializate în prezent?

  Dumitru Coman: Gama de produse fabricate şi comercializate de Chimcomplex SA Borzeşti include următoarele categorii:

  a) produse clorosodice: sodă caus-tică soluţie, sodă caustică fulgi, clor, acid clorhidric, hipoclorit de sodiu;

  b) solvenţi organici: tricloretilenă;

  c) cloruri anorganice: clorură ferică, clorură de calciu, clorură de var;

  d) alchilamine: izopropilamină, monometilamină, dimetilamină, trimetilamină.

  Portofoliul de produse a fost completat în anul 2012 cu alte produse chimice care au multiple utilizări în industria chimică, industria alimentară, cosmetică şi a fabricării lacurilor şi vopselelor.

  Reporter: Ce investiţii s-au făcut în ultimii ani pentru modernizarea şi retehnologizarea societăţii?

  Dumitru Coman: Fiind un mare consumator de energie electrică şi termică, "Chimcomplex" SA Borzeşti şi-a propus să-şi îmbunătăţeas-că eficienţa energetică atât în procesul de consum, cât şi în cel de exploa-tare a capacităţii de producţie exis-tente. Instalaţia de cogenerare a energiei electrice şi termice, cu o putere instalată de 7,2 MW, este un proiect care are ca rezultat îmbunătăţirea randamentelor la producerea energiei electrice şi termice.

  Concurenţa puternică pe pieţele produselor din gama "Chimcomplex", presiunea preţurilor energiei electrice şi termice generată de fluctuaţia preţului combustibililor, oportunităţile legislative de susţinere din fonduri europene a proiectelor de creştere a eficienţei energetice sunt câţiva dintre cei mai importanţi factori care au favorizat apariţia proiectului privind Instalaţia de Cogenerare, ca principală soluţie de creştere a eficienţei energetice şi de diminuare a impactului asupra mediului.

  Realizarea centralei de cogenerare pe baza unor tehnologii de vârf a contribuit la reducerea preţului de achiziţie la energie electrică cu circa 40% faţă de preţul energiei achiziţionate de pe piaţă, ceea ce o promovează în cadrul investiţiilor de "cogenerare de eficienţă înaltă".

  Alte investiţii importante realizate în perioada menţionată sunt instalaţia de fabricare a clorurii de calciu, instalaţia de reconcentrare a acidului sulfuric, instalaţia de răcire a soluţiei de saramură epuizată, modernizarea fazei de hidratare de la instalaţia clorură de var.

  Realizarea acestor investiţii a asigurat creşterea competitivităţii produselor fabricate, prin reducerea cos-turilor de producţie şi îmbunătăţirea calităţii acestora.

  Reporter: Ce alte investiţii se vor realiza în acest an şi în perspectivă?

  Dumitru Coman: Pornind de la obiectivele strategice ale societăţii în perioada 2011 - 2013, Chimcomplex este interesată să dezvolte relaţii de afaceri sau parteneriate pentru aplicarea programului de dezvoltare strategică pe termen mediu. Avem în vedere realizarea unor investiţii în instalaţii tehnologice care să asigure integrarea pe verticală a producţiei de clor, prin fabricarea de produse pentru tratarea apei.

  În plus, pentru anul 2012 sunt planificate lucrări de modernizare ale unora dintre instalaţiile existente şi ale infrastructurii de transport.

  În următorii trei ani, compania intenţionează să investească peste 25.000.000 euro, din care cele mai importante sume sunt prevăzute pentru modernizarea instalaţiei de electroliză şi a infrastructurii de trans-port (locomotive, vagoane, parc auto).

  Şi în domeniul protecţiei mediului, în care Chimcomplex a excelat în ultimii zece ani, realizând inclusiv o modernă haldă ecologică pentru deşeurile industriale şi menajere, sunt prevăzute lucrări de modernizare şi reabilitare în 2012.

  Reporter: Cât din producţia realizată se exportă, pe ce pieţe şi cum a evoluat acest indicator în ultimii ani?

  Dumitru Coman: Valoarea exporturilor în anul 2011 a reprezentat 76% din totalul vânzărilor, iar pe primele 6 luni ale anului 2012 a fost de 68%.

  Grupa principală de produse exportate este cea a produselor clorosodice, care acoperă circa 80% din cifra de afaceri şi 85% din export. Principalele pieţe externe pentru aceste produse sunt Turcia, Ungaria, Polonia, Italia, Bulgaria şi Grecia, care împreună deţin peste 75% din volumul exporturilor.

  Exporturile realizate în primul semestru 2012 au scăzut cu 9,5%, la 64,8 milioane lei, din cauza crizei economico - financiare şi a recesiunii economice din zona euro. Vânzările pe piaţa internă au crescut însă substanţial, cu 78%, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2011.

  Gradul de utilizare a principalei capacităţii de producţie a fost de 76,6% în primul semestru 2012, în creştere cu 4,5% faţă de aceeaşi perioadă din 2011, când a fost de 73,3%.

  Reporter: Cum este structurată producţia societăţii pe tipuri de produse/servicii şi care este ponderea acestora în veniturile totale.

  Dumitru Coman: Chimcomplex SA Borzeşti fabrică 20 de produse, din care pentru un număr de 10 produse este producător unic în Româ-nia. Produsele fabricate în instalaţia de electroliză, respectiv soda caustică şi clorul, sunt livrate ca atare sau sunt utilizate în procese chimice de prelucrare avansată şi transformate în produse finite cu valoare adăugată.

  Produsele clorosodice deţin cea mai mare pondere în structura vânzărilor, reprezentând circa 80% din cifra de afaceri. Alte două mari grupe de produse, solvenţii organici şi clorurile anorganice, au contribuit semnificativ la realizarea cifrei de afaceri a societăţii, cu o cotă de 7,5%, respectiv de 7%.

  Reporter: Cum a evoluat piaţa internă pe segmentul dumneavoastră şi care sunt tendinţele acesteia?

  Dumitru Coman: Evoluţia pieţei interne de produse clorosodice depinde în cea mai mare măsură de capacitatea de consum a clienţilor care utilizează această categorie de produse. În primul semestru 2012, piaţa internă a fost relativ stabilă, caracterizată prin menţinerea cererii de produse chimice la un nivel bun pe anumite segmente de piaţă, cum sunt industria siderurgică, alimentară şi tratarea apelor.

  Piaţa internă este marcată de blocajele financiare cu care se confruntă companiile din sectorul de stat, de legislaţia şi strategia naţională, care nu sprijină suficient producţia naţională.

  Chimcomplex SA Borzeşti are capabilitatea de a se adapta şi asigura cu produse clorosodice în cantităţi suficiente pentru toată piaţa internă.

  Reporter: Care sunt principalii dvs. furnizori de materii prime şi materiale? Dar principalii clienţi?

  Dumitru Coman: Cea mai importantă materie primă pentru Chimcomplex SA Borzeşti este energia electrică, care este utilizată în procesul de electroliză.

  O altă materie primă importantă pentru noi este sarea soluţie achiziţionată de la Salina Târgu Ocna.

  Alte materii prime utilizate în procesele tehnologice sunt carbidul, amoniacul, metanolul, acetona, care sunt achiziţionate din import.

  Principalii clienţi interni activează în următoarele domenii industriale: petrochimie, chimie, siderurgie, farmaceutică, industria alimentară, tratarea apelor etc.

  Exportul se derulează în principal prin intermediul partenerilor reprezentativi pe anumite pieţe.

  Reporter: Care sunt greutăţile cu care se confruntă societatea raportate la mediul economico-financiar intern şi internaţional?

  Dumitru Coman: Principalele dificultăţi cu care se confruntă societatea sunt: efectele crizei economice, care a afectat semnificativ zona euro, şi în mod special regiunea balcanică; dificultăţi în recuperarea sumelor de la consumatorii finali din România; creşterea preţului energiei electrice şi a gazelor naturale.

  Reporter: Proiecte de viitor ?

  Dumitru Coman: În anii următori, accentul se va pune pe susţinerea efortului investiţional pentru creşterea performanţelor, prin achiziţii de noi tehnologii, dar şi prin modernizarea celor existente, urmărindu-se realizarea unor tehnologii ecologice în toate instalaţiile societăţii. În perioada 2012-2015, principalele căi de realizare a strategiei societăţii sunt: inves-tirea într-o centrală de cogenerare a energiei electrice şi termice, care ar conduce la dobândirea independenţei din punct de vedere energetic, respectiv modernizarea instalaţiei de electroliză, cu un efort investiţional de circa 12.000.000 de euro.

  Reporter: Vă mulţumesc.

  Cotaţii Internaţionale

  vezi aici mai multe cotaţii

  Bursa Construcţiilor

  www.constructiibursa.ro

  GALA BURSA 2022
  Avocat Ianul Alexandra
  Apanova
  BTPay
  Electromagnetica
  DIGI
  arsc.ro
  roovi.ro
  Stiri Locale

  Curs valutar BNR

  08 Dec. 2022
  Euro (EUR)Euro4.9192
  Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6852
  Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.9737
  Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.6962
  Gram de aur (XAU)Gram de aur268.5155

  convertor valutar

  »=
  ?

  mai multe cotaţii valutare

  Cotaţii Emitenţi BVB
  Bursele din regiune
  Cotaţii fonduri mutuale
  Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
  thediplomat.ro
  Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
  Carte - The crisis solution terminus a quo
  www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro