Motive de îngrijorare

Cornel Codita
Ziarul BURSA #Editorial / 11 noiembrie 2020

Cornel Codita

Cînd vrea să sublineze iminenţa unor consecinţe negative grave, Preşedintele Iohannis apelează cel mai frecvent la expresia "sunt îngrijorat"... după care urmează desemnarea faptului, evenimentului, procesului purtător al pericolelor care stau să se prăvale peste noi. Cu speranţa că nu s-a găsit cineva din anturajul său suficient de harnic încît să finalizeze deja demersurile de înregistrare la OSIM a acestei soluţii de comunicare, o împrumutăm aici pentru a pune în evidenţă o agendă pe care autorităţile de guvernare par să nu o vadă destul de clar sau să o rătăcească într-un noian de preocupări care mai de care mai alături cu drumul, adică cu problemele stringente şi grave care tind să prefigureze atît viitorul zilei de mîine, cît şi perspectiva socială pe termen mediu şi lung.

România, asemenea aproape tuturor ţărilor din lume are de gestionat o situaţie specială. Nu doar o criză, ci mai multe care se derulează pe aceeaşi secvenţă de timp, care îşi suprapun, intersectează şi potenţează reciproc consecinţele detrimentale social. Fiecare dintre ele are o dinamică specifică. La rîndul său, ansamblul compunerii lor are un parcurs critic de sine stătător.

Să începem cu aspectul demografic al pandemiei de coronavirus. Datele oficiale ne spun că în circa 9 luni putem fi siguri că circa 300.000 de persoane au căzut sub incidenţa acţiunii virale specifice, covid-19. Cîţi sunt sau cîţi ar putea să fie în total, în realitate, nu ne-a spus nimeni, niciodată. Cel mai probabil nu ştie nimeni. Toate datele publice se referă la curba de înregistrare a fenomenului (urma pe care el o lasă în scriptele autorităţilor), niciodată la curba fenomenului propriu zis, fie ea estimată cît de grosier. Două treimi dintre purtătorii înregistraţi au fost declaraţi vindecaţi, doar că datele publice nu ne spun dacă minunea s-a întîmplat ca efect al unor tratamente spitaliceşti, ambulatorii, ale leacurilor băbeşti auto-administrate sau ale intervenţiei Proniei cereşti! După cum nu ne spune nimeni nici care este statutul ultimei treimi din socotelile oficiale. Sunt bolnavi sub tratament spitalicesc, ambulatoriu sau lăsaţi la voia Duhului Sfînt?!! Mai ştim, de asemenea, din datele publice, că circa 8000 dintre cei afectaţi viral au decedat, majoritatea cu comorbidităţi, ceea ce înseamnă circa 3 persoane dintr-o mie, care au contractat virusul şi aveau o stare fragilă de sănătate dinainte. Prima îngrijorare, firească, este că nici după atîta amar de vreme nu ştim dacă autorităţile au stabilit modelul pandemic, măcar după parametrii viteză şi arii de difuziune. În mod firesc, dacă au unul şi îl folosesc, atunci el ar trebui să fie public, pentru că ajută enorm populaţia să înţeleagă pericolul şi să aleagă căile cele mai bune de a se feri singură, fie şi temporar, de consecinţele negative ale contaminării. Dovada peremptorie că nu au plecat la drum cu vreun model clar este instituirea stării de urgenţă atunci cînd fenomenul se manifesta cel mult local şi cu rate de răspîndire mici, în timp ce acum, cînd atît viteza de răspîndire, cît şi ariile de difuziune s-au mărit de zeci de ori, măsurile sunt "relativ blînde". Privind aceste date nu prin prisma dramelor umane produse oricui este confruntat cu pierderea prematură şi nedreaptă a unui membru al familiei, prieten sau apropiat, ci sub aspect demografic, ele nu descriu nici pe departe o criză, adică o ameninţare masivă asupra ansamblului populaţiei României; incidenţă semnificativă asupra masei demografice totale şi a dinamicii ei naturale, respectiv afectarea selectivă a echilibrelor structurale: gen, vîrstă, mediu de locuire, ocupaţii etc.

Pandemia nu a produs şi nici nu ameninţă să producă, aşadar, o criză demografică, ci de altă natură. Iar răspunsul este evident: o criză a sistemului de asistenţă medicală!!! Lucru nici pe departe greu de produs, dat fiind faptul că şi în condiţii "normale" el era deja periclitat şi disfuncţional, de la formula de organizare, la finanţare şi de la proceduri administrative şi interacţiunea cu pacientul, la dotare şi asigurarea cu personal medical, de asistenţă, de suport şi de management. Ceea ce a pus pe butuci sistemul sau, mă rog, pe aproape, nu este nici numărul de îmbolnăviri, nici dinamica lor, nici agresivitatea elementului patologic, ci combinaţia simplă dintre faptul că aceşti 300.000 de pacienţi au trebuit simultan detectaţi-diagnosticaţi, izolaţi de restul populaţiei atît pe traiectele tratamentului ambulatoriu cît, mai ales, pe cel spitalicesc, unde s-a adăugat presiunea suplimentară pe compartimentul de ATI. Cu alte cuvinte, criza, dacă este să-i spunem pe nume, este una, prin excelenţă, de organizare, management, dotare şi resurse specifice. Păi, în nouă luni, parcă ar fi fost ceva timp să găsim ceva soluţii, dacă cineva ar fi fost în stare şi ar fi avut curajul să pună degetul pe rană şi să dea aiurea vina pe virus şi cvasi-pandemia provocată de el.

A doua criză este cea din sistemul de învăţămînt. Iar esenţa ei ţine de încăpăţînarea prostească a autorităţilor de a crede că "formula industrială" care organizează sistemul, altfel, de mult vetustă şi ineficientă în asigurarea pentru fiecare generaţie a unei zestre cognitive şi de abilităţi pre-profesionale adecvate realităţilor sociale în care absolvenţii vor intra în rolurile ocupaţionale, va putea fi pur şi simplu translatată din clasă, acasă, şi de la tablă, pe tabletă!!! A doua mare problemă a sistemului este că nu dă seamă, nu înregistrează, ba chiar se ocupă intens să mascheze costurile sociale imense ale unei cronice disfuncţionalităţi scufundată brusc într-o schimbare radicală a condiţiilor sociale şi psihologice ale învăţării. Nimeni, de la Preşedintele-profesor, la miniştrii de resort, parlament şi alţi responsabili sociali nu pare să priceapă cît de grea va fi nota de plată a creşterii radicale, directe şi indirecte, a abandonului şcolar şi aşa ajuns la ordinul sutelor de mii de copii, supra-alimentat acum de lipsa mijloacelor tehnice, cît va însemna prăbuşirea continuităţii procesului de asimilare a cunoştinţelor dintr-o programă de an pentru radicalizarea sărăciei şi prăpastiei sociale dintre cei cu mijloace de compensare educaţională (o infimă minoritate a populaţiei) şi cei fără nici un fel de mijloace, majoritatea zdrobitoare! În aceste nouă luni de oarbă rătăcire prin întunericul gîndirii şi deciziei responsabililor guvernării, România a săpat groapa din care se vor zbate să iasă cel puţin două generaţii de acum înainte. Şi, după cum se vede, semnele de trezire la realitate nu se văd nici pe departe. Doamna ministru este preocupată de introducerea, scoaterea sau amînarea tezelor, respectiv de propaganda electorală căreia i-a fost subordonată acţiunea de difuzare a tabletelor pe la nişte şcoli din judeţele cu apetit liberal mai ridicat.

În sfîrşit, un cuvînt despre criza resurselor umane şi de timp. În orice criză, nu mai spun de crize simultane şi suprapuse, gestiunea resurselor este critică. Iar cea a resursei de timp, respectiv a celei umane, decisivă! La noi, timpul crizei a rămas cel indicat de ceasul din turnul primăriei. Nimeni nu pare să înţeleagă că timpul are acum alte măsuri, că decizia trebuie să opereze cu "timpi" diferiţi, specifici, funcţie de natura problemelor şi a măsurilor menite să le soluţioneze. Cît despre resursa umană este suficient să analizeze cineva cum a fost gestionată cea din domeniul medical, personal spitalicesc, medici de familie etc. pentru a înţelege că responsabilii gestiunii crizei se comportă ca şi cînd aceste resurse ar fi nelimitate!!!! Protestele personalului medical, care au început să înflorească, sunt singurele evenimente care încep să arate cu degetul adevărul simplu: resursa umană este regenerabilă, într-o anumită măsură, înlocuibilă, după un anumit algoritm, dar niciodată nelimitată, mai ales în timp de criză!!! După cum nici răbdarea populaţiei nu este fără de margini. Poate ar fi de luat în seamă şi acest aspect psihologic, pentru că aici este teritoriul specific "lebedelor negre", al evenimentelor mici, relativ nesemnificative, dar care produc, în anumite condiţii şi circumstanţe, consecinţe devastatoare, schimbătoare de sistem şi paradigmă.

Opinia Cititorului ( 10 )

 1. Portalul vindecarii sufletului umanitatii 

  de Salomeea Romanescu 

  - Ascultă dragă Omule, 

  De vrei tinerețe, nu e posibil doar activând etern 

  Creatoarele Gene, alchimiile! 

   

  - Vezi, iubite Om, 

  Câmpurile morfogenetice ale formei. dansând etern, 

  Tipar al vieții – Pom? 

   

  -Nu voi să - mbătrânesc, 

  cu inima-mi mult prea zăludă, 

  Cu zâmbetul copilăresc, 

  şi morții voi să-i fac în ciudă! 

   

   

  -Om al luminii sacre, 

  Câmpurile holistice, neizolate, cântă veșnic iubire, 

  geometriile sacre. 

   

  -Mi-i poftă și de fericire, 

  gândul mă bate, nu mă lasă; 

  Sufletul dus în nemurire, 

  când ea mă căuta pe acasă! 

   

   

  - Știi, iubite Om-foc 

  Capacitatea de regenerare e vindecare, fericire, 

  Ce tai crește la loc, 

   

  -Şi foame mi-i şi ard de sete, 

  de tot ce n-am trăit, furată, 

  De mistere, lumina-n plete, 

  trăind în piesa nejucată! 

   

  -Pricepe, Om - morfic, 

  Capacitatea sistemului de organizare-n rezonanță morfică 

  e totul morfogenetic! 

   

   

  -Să-mbătrânesc? Nu pot!Vă jur! 

  Îmi cântă-n poartă bucuria; 

  Rămân maturul-imatur, 

  Ce-a ferecat copilăria! 

   

  -Vibrează, Om- rezonanță, 

  Câmpurile depind de a pământului rezonanță morfică, 

  Vibrează!Fiți, în rezonanță! 

  Energia lui 11:11 ne ghidează și înspre găsirea echilibrului dintre mintea, trupul și sufletul nostru. Visați, rugați-vă, meditați, creați, manifestați în această zi, dar nu uitați nici să acționați și să vă deschideți inima către vibrația iubirii și a înțelegerii. Este foarte important de asemenea să arătați iertare și compasiune față de voi înșivă și față de ceilalți,uitarea grijilor. 

  1. Zeița Portal al elevării Sufletului Umanităţii

   Salomeea Romanescu 

   -Energie angelică, a Zeiței iubirii pure,divine,  

   încarnată prin floarea vietii pitită-n inimă,  

   Alchimia flăcării sacre a iubirii pure, divine,  

   EU SUNT iubita Zeiță–portal- gând -inimă,  

    

   a existenței bibliotecă, din Sirius, conexiune,  

   cu centrul galaxiei acum, sfântă aliniere,  

   înregistrările bibliotecii akașice coduri uniune,  

   Atlantida, Lemuria și Egiptul, antice ere.  

    

   Odată ce aste linii temporale, din epoca de aur  

   în astă linie temporală,scăpăm de blestem,  

   aduce posibilități, schimbăm vieți epoca de aur  

   aliniat fiece potențial e potențialul suprem.  

    

   La linii temporale ale măiestriei de sine aliniate,  

   scopului sufletului și reveriei inimii, portal.  

   Transformările din viață sunt parțial amplificate.  

   Adevăr, iubire și iertare, etern tipar, fractal.  

    

   Asupra schimbărilor din propriile vieți Reflectare  

   unsprezeveze a unsprezecea portalul - gând  

   portalul elevării Sufletului omului, în Accelerare  

   în serviciul întregii vieți și al mamei Pământ,  

    

   Claritate, aliniere acum, la sinele nostru superior,  

   și la iubita prezență EU SUNT,la rețeau uniunii  

   iubirii divine, a noului pământ,Iumină,pur adevăr,  

   aliniere emisferelor sufletului omului și al inimii.  

    

  Vom crea condiția ca prin noua tehnologie, ca orașele să fie sterilizate de

  orice viruși distructivi și pe care Sufletul omului nu-i acceptă. 

  Nu este necesară vaccinarea, deoarece această tehnologie este utilizată frecvent în spațiu, tot timpul, 

  pentru a curăța spațiul navelor spațiale și mediul atunci când aterizează. Aceasta nu este o tehnologie 

  necunoscută nouă, ci este ceva ce omul nu cunoaște. 

  Când aterizați pe suprafața planetei Marte, pachete de energie ce vă lovesc pe durata vieții, sau care sunt 

  create, pot fi mult mai periculoase decât coronavirusul sau orice altceva ce omul cunoaște. Trebuie să 

  curățați zona, la nivelul aminoacidului omului, fără nici un virus, ca atunci când o atingeți să nu vă

  ucidă. 

  1. . La fel cum intenţia voastră crează o nouă celulă pentru rinichi, cum intenţia voastră creează, prin Sufletul

   vostru, structura unghiei, sau culoarea ochilor, omenirii i se va da cunoaşterea universală, prin noile 

   sisteme, astfel ca voi să decideţi forma, culoarea şi orice doriţi să fie. Alimentele, adăpostul, medicamentele, vor deveni dreptul Sufletului oricărei fiinţe de pe această planetă. Nici un om nu va mai

   fi al străzii, nici unul nu va mai dormi flămând 

   Noua Unitate de Îmbunătăţire este Universul şi va satisface orice nevoie a omului de pe această planetă.

  Mulţi oameni nu înţeleg efectele alegerilor Americane în structura umanităţii.

  Guvernele pot susţine oamenii, fără să muncească, dându-le chiar o viaţă mai bună. 

  1. Nu trebuie să munceşti, dar poţi fi mai bine, mai fericit şi apoi faci ceea ce ai nevoie să faci.

   Întreaga structură, întreaga înţelegere a noii tehnologii este să aducă această condiţie de confort şi vom 

   prezenta tehnologii pe această bază. 

   În Sistemele Universale creăm literalmente sori, structuri ca soarele, care vă vor da hrană, nu numai 

   lumină. Putem înlocui cele 20 de procente (de hrană fizică), care am spus că sunt necesare omului pentru 

   a trăi, eliberându-le gratis în oraşe. Vom începe cu oraşul Linz, Austria. Vom steriliza întregul oraş, prin 

   structura noii plasme şi apoi vom hrăni naţiunea, în acelaş mod. Vom extinde în toată Austria şi dincolo în 

   Europa, etapă cu etapă. 

   Nimeni nu va înţelege tehnologia şi nimeni nu o va vedea, dar vor vedea beneficiile ei. Zero corona în 

   oraşul Linz va fi ceva normal şi apoi în toată Austria şi pas cu pas vom extinde. Cei care aveţi posibilitate

   scrieţi guvernanţilor, vor fi bucuroşi să cunoască.  

   Şi într-un fel, dacă ei vă dau injecţii, corpul vostru le va rejecta. Avem cunoaşterea de a le gestiona.

   Cunosc o metodă prin care corpul însuşi poate rezista. Unii dintre voi au văzut deja procesul. Dacă creeaţi o condiţie, o tumoare este extrasă din corp. Dacă creaţi o condiţie ca corpul vostru să nu accepte şi stabiliţi o structură, ori ce pun ei în corp, acesta rejectează. Această tehnologie va fi eliberată în săptămânile următoare, în special pentru a depăşi orice injecţie, de a opri orce probleme cauzate de chimicalele care ar intra în corpul omului. Într-un fel, creaţi o condiţie pentru a realiza îmbunătăţirea celulei, din structura corpului omului.  

  Felicitari dl.Codita pentru articol.Sunteti una dintre persoanele lucide, care are curajul sa spuna lucrurilor pe nume.

  Din pacate alesii sunt mult sub vremuri. 

  Si pe mine ma îngrijorează faptul că Make nu ne-a mai delectat cu un articol de ceva vreme.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

BTPay
Cotaţii Emitenţi BVBCotaţii fonduri mutuale
Super protecție cyber pentru echipamente de business
BITCOIN ROMANIA

Curs valutar BNR

24 Feb. 2021
Euro (EUR)Euro4.8743
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.0100
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.4221
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.6714
Gram de aur (XAU)Gram de aur233.0869

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Hidroelectrica
Learning and Development Conference 2021
www.hipo.ro
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro