Motive de optimism

Cornel Codiţă
Ziarul BURSA #Editorial /

Cornel Codiţă

Vezi, vorba românului: tot răul spre bine! Sigur, acum lumea se află sub presiunea creşterii valului pandemic şi odată cu el a consecinţelor nefaste pentru sănătatea publică, pentru viaţa a mii, sute de mii, dacă nu chiar a milioane de oameni. În plus, gestiunea prin măsuri de izolare şi ruptură socială, cu impact psihologic şi economic masiv, este atît de primitivă încît, chiar dacă livrează unele consecinţe pozitive în combaterea răspîndirii cu totul necontrolate a virusului, marea majoritate a populaţiei le resimte ca opresive, nedezirabile şi imposibil de suportat pe termen lung. Dincolo de orizontul zilei de mîine, însă, pare că putem privi cu ceva optimism. Dacă oamenii nu şi-au pierdut cu totul capacitatea colectivă de a învăţa din experienţele care marchează semnificativ viaţa socială, atunci sunt speranţe să vedem cîteva schimbări radicale şi benefice.

Una ar fi schimbarea modului în care sunt stabilite priorităţile cercetării medicale şi ale producerii soluţiilor eficiente pentru combaterea celor mai importante riscuri pentru starea de sănătate individuală şi colectivă. Fără să intru prea adînc în măruntaiele maşinăriei economice care dictează actualmente aceste priorităţi, ghidată în primul rînd de legea profitului marilor producători de medicamente, fără să mai amintesc de ravagiile pe care "moda", preconcepţiile, poziţiile autoritar dominante ale unor centre de putere în cercetarea medicală le au asupra selectării problemelor de soluţionat, este clar pentru oricine că după această păţanie colectivă, ceva trebuie să se schimbe şi se va schimba. Nu se poate ca familia mijloacelor de control şi combatere a factorilor patogeni de origine virală să îşi facă de cap, fără ca mijloacele terapeutice să nu fie la înălţimea pericolului şi a ameninţărilor sociale globale pe care le creează astfel de episoade. Costurile sunt prea mari şi două episoade de acest fel într-un deceniu pot îngenunchia oricare dintre marile puteri economice şi militare ale lumii, dacă nu chiar pe toate în acelaşi timp. Factorii de risc medical cu impact macro social (virali şi bacterieni în primul rînd) vor urca pe agenda de securitate colectivă. Reguli şi soluţii noi pentru gestiunea nu doar umanitară, ci şi medical pandemică a fluxurilor de migraţie sunt inevitabile. O categorie nouă de informaţii va însoţi în curînd persoana, evidenţiind nu doar istoria patologiei individuale, ci şi zonele de risc pe care le-a traversat sau vulnerabilităţile pe care le creează (potenţează) mobilitatea sa. În afara unui buletin meteo zilnic, la nivel global, nu este deloc imposibil să vedem, la ştirile zilnice, de acum încolo, şi un buletin global al riscurilor pandemice.

A doua mare categorie de consecinţe pozitive social are ca izvor înţelegerea şi acceptarea faptului că soluţiile supra etatizate pe care ne bizuim astăzi în asigurarea controlului, prevenirii şi combaterii factorilor de risc medical, în educaţie, în asigurarea sănătăţii publice şi individuale, în gestiunea măsurilor de combatere a efectelor distructive pe care le produc în plan economic situaţiile de urgenţă medicală sau de altă natură, sunt cu totul nesatisfăcătoare. Dacă această pandemie a arătat ceva cu claritate, în privinţa gestiunii problemelor sociale, atunci acest lucru este lipsa de viabilitate a soluţiilor în care se aşteaptă totul doar de la stat şi autorităţile sale. Balanţa trebuie urgent echibilibrată pentru că soluţiile problemelor macro sociale au concomitent dimensiuni individuale, comunitare şi macro sociale. Statul trebuie şi poate să se ocupe doar de ultimele. Pentru celelalte trebuie construite mijloace şi metode, trebuie instituite reguli şi principii noi, de la educaţie şi comportament individual, la economie şi securitate colectivă. Trebuie alocate mijloace şi asigurate formule instituţionale de acţiune eficientă. Acelaşi lucru este valabil şi pentru problemele educaţiei şi învăţămîntului. Benefic social, pandemia şi consecinţele ei au arătat că educaţia trebuie să rămînă o componentă esenţială a transferului generaţional şi, mai larg, a socializării, că şcoala de tip "industrial" are capacităţi limitate şi limitative pentru soluţiile de învăţămînt în condiţii de criză, că ieşirea din modelele de secol XIX cu care lucrăm şi acum nu mai poate fi amînată, fără mari şi ireparabile pierderi generaţionale. Un cîmp larg de acţiune şi inovaţie socială trebuie deschis pentru a aduce activităţile de învăţare şi educaţie la nivelul mijloacelor de comunicare şi interacţiune de care societăţile post moderne dispun deja. Cu bunele şi cu relele sale, modelul educaţiei "clasice" şi-a încheiat cariera. Cursa pentru crearea şi acreditarea noilor modele de educaţie şi învăţămînt începe de fapt, acum, în mijlocul acestei crize. Parteneriatul şcoală familie a fost reinvestit, surprinzător pentru unii. Este timpul reintegrării cooperării instituţionale în procesul educaţional şi de învăţare socială. În sfîrşit, în această criză s-a putut vedea cu ochiul liber care este nivelul educaţiei sociale în diferite comunităţi şi colţuri ale lumii şi cît contează acest nivel pentru capacitatea de asamblare rapidă a unor soluţii eficiente de prevenire sau limitare a consecinţelor unor crize macro sociale. Din cenuşăreasă, educaţia socială ar putea deveni, în sfîrşit, prioritate a sistemului educaţional, atît în familie, cît şi în instituţiile specializate, de stat sau particulare.

În sfîrşit, pandemia aceasta a testat modelele actuale de administraţie publică şi capacitatea lor de a interveni eficient în soluţionarea crizelor sociale. Concluzia generală: nici unul nu s-a ridicat la nivelul de eficienţă necesar combaterii crizei. Sistemele supra-centralizate, cum este şi cel din România, şi-au atins limitele de organizare şi control mult înainte ca virusul să fi atins cotele critice de răspîndire în rîndul populaţiei şi de generare a consecinţelor patologice. Sistemele cu diferite grade de libertate în articularea relaţiilor dintre decizia centrală şi cea locală, cum este cel din Statele Unite, spre exemplu, şi-au evidenţiat slăbiciunile de la nivelul critic al gestiunii autorităţii. Jumătăţile de măsură sau soluţiile bazate pe "fiecare nivel face cum şi ce crede de cuviinţă" produc deficite la fel de importante în rezultatul final al gestiunii crizei ca şi modelele supra-centralizate. Şi aici, în administraţia publică, folosim modele ale secolelor de mult apuse, XVIII şi XIX. E timpul, ne spune imperativ această pandemie, să inventăm modelele de care are nevoie şi de care se poate servi eficient societatea secolului XXI. La limită, nu doar administraţia publică, ci politica însăşi va fi obligată să se reinventeze, în soluţii şi tipare noi, dacă vrea să îşi păstreze vocaţia de parte a soluţiei pentru problemele vremurilor noi şi nu doar să rămînă parte din problemele niciodată soluţionate pînă la capăt ale tradiţiei şi moştenirii istorice.

Opinia Cititorului ( 36 )

 1. Actul VII - cheia a șaptea

  De  Modelele razelor discurilor solare ... vindecați 

  de Salomeea Romanescu 

  Aham Shanti 

  Rotative, aurii, discuri șase, Modele angelice acum, în vânt, 

  în momentul continuum, în coduri de lumină! Scut cristalin 

  de lumină format prin modelul frecvențelor noului Pământ, 

  cu frecvențele iubirii divine, perspectivele Serviciului divin. 

    

  Superioare perspective încriptate în cristalinul scut luminat 

  Acesta se revarsă în energia voastră devenind doar Unul, 

  cu voi! Activează acum un nivel mai profund, mai iluminat 

  acționează în jurul câmpului vostru energetic, doar Unul. 

    

  Acest scut amplifică a voastră intuiție incriptată prin vers! 

  Minunat!O amuletă de echilibrare a chakrei, al treilea ochi. 

  Un disc eteric, un disc Simbol, rotindu-se în sensul și invers 

  acelor de ceasornic, deschide portaluri prin al treilea ochi. 

    

  Arhanghelul Rafael crează o eterică piramidă de lumină, 

  de sănătate în jurul corpului tău! modelele discului solar. 

  Sunteți pregătiți să Admirați acest moment de  lumină! 

  Asistăm activarea modelelor ADN-ului cristalin cel solar. 

    

  Învăluit în flacăra înțelepciunii, cunoașterii de diamant, 

  mă aliniez cu centrul pământului meu în liniile solare, 

  fuzionez, activez noile structuri ale noii ere de diamant 

  aur a luminii. A doua spirală a ADN-ului meu, solare 

    

  raze ale idealismului, celor din inimă, ale soarelui central 

  Aliniat perfect! Simt deplinatatea și pacea echilibrului. 

  Chemarea și activarea...modelelor marelui soare central. 

  Învăluit în flacăra diamant, a admirației și echilibrului, 

    

  galben-auri e a înțelepciunii și a cunoașterii, mă aliniez 

  la soarele Pământului, din inima mea, simt deplinătate! 

  Chem acum toate ființele de lumina de sus! mă aliniez, 

  fuzionez cu iubita prezența EU Sunt, simt deplinătate!

    

  1. Când venim ca mesageri universali, venim sub diferite forme și devenim structura care

   iluminează Sufletul omului. 

   Unele Suflete devin conștiente de prezența noastră, mai mult decât alții, apoi ei informează. 

   Într-un fel, noi ajungem să ducem umanitatea la un nou nivel de înțelegere. 

   Ajungem în punctul în care colectiv, noi transferăm cunoaștere, nu doar Sufletului omului, și Sufletului 

   Comunității Universale. Și, în atât de multe feluri, unul câte unul, Sufletele pe măsură ce devin

   iluminate, ele informează oamenii din jurul lor. 

   Voi vă bazați pe arderi, noi v-am arătat cum funcționează Universul pe baza interacțiunii câmpurilor magnetice.

   Omul nu va muri în nici o dimensiune din Univers!

   Aceasta este imaginația omului, că omul va muri. Nu. Omul niciodată nu va muri, în nici o dimensiune din Univers. Depinde doar ce intensitate luați.

  Actul VIII , cheia a opta

  De Modelul angelic-activarea ADN-ului cristalin - portal, gaura de vierme... vindecați 

  drepturi exclusive Salomeea Romanescu 

  Zamolxis 

  Chem pe Shakti, fuzionez cu-a mea prezență sacră 

  EU SUNT!activez modelul discului solar auriu. 

  Eu acum activez, codurile cheie, geometria sacră, 

  literele de foc, ale numerologiilor, ADN-mi auriu. 

    

  Vortexul portal, douăsprezece spirale, ADN-ul meu, 

  fuzionează liniile temporale viitoare, Sinele mele, 

  multidimensionale, o singură conștiință, Sinele meu, 

  Model Angelic, Disc auriu al conștiinței Unității mele. 

    

  Ancorez cea de-a șaptea rază, ceremonial magic. 

  cer activarea primei spirale a ADN-ului luminii 

  portal. Activez a șaptea rază, ceremonialul magic, 

  Era de aur, Lumina Dumnezeu, Legiunile luminii. 

    

  Activez cea de-a doua spirală, ADN-ul portalul luminii 

  ancorez cea de-a șasea rază, ceremonialul magic. 

  devoțiune, idealism, noua eră de aur, portalul luminii. 

  calea devoțiunii cu mama, tatăl sinelui meu eteric. 

    

  Activez cea de-a treia spirală, ADN-ul portalul luminii 

  ancorez cea de-a cincea rază a ceremonialului magic. 

  cunoaștere concretă, realinierea-mi emisferelor luminii 

  pituitar e, pineală, hipotalamus, și a talamus, magic. 

    

  Activez cea de-a patra spirală, ADN-ul portalul luminii 

  ancorez cea de-a patra rază a ceremonialului magic. 

  Armonia, daruri creative, munca serviciu divin al luminii 

  la voința mamei, tatălui Dumnezeu alinierea, magic! 

    

  Activez cea de-a cincea spirală, ADN-ul portalul luminii 

  ancorez prima rază a voinței și a puterii divine, magic, 

  alinierea la voința divină a mamei, tatălui meu, a luminii 

  cu mintea superioar-a mamei, tatălui Dumnezeu,magic. 

    

  Activez cea de-a șasea spirală, ADN-ul portalul luminii 

  prin ancorarea celei de-a doua raze, ceremonial magic, 

  a iubirii și a înțelepciunii divine,vin de la sufletul luminii 

  şi curg ca dintr-un izvor dor, sufletul se vindecă magic. 

    

  Descântece,vorbel e frumoase ce fac să se nască lumină 

  în suflete, ÎNŢELEPCIUNEA. Dacă-i bolnav ca întreg, 

  partea nu poate fi sănătoasă căci, toate lucrurile lumină 

  de la suflet, bune şi rele pentru trup,vin, omul ca întreg, 

    

  Activez cea de-a șaptea spirală, ADN-ul portalul luminii 

  ancorez cea de-a treia rază a ceremonialului magic, 

  Inteligență divină,  mintea mea superioară, cea a luminii 

  cu cea a Mamei, Tatălui Dumnezeu, le unește magic. 

   Atman Shanti 

  Activez cea de-a opta spirală de ADN, cristalinul luminii 

  ancorez cea de-a opta raz-a transcendenței, transmutării 

  eliberez orice credințe și șabloane limitative, ale luminii 

  întregii creații, întinerește corpu-mi, epoca transfigurării, 

    

  Activez cea de-a noua spirală de ADN, cristalin al luminii 

  ancorez cea de-a noua rază, potențial superior al pasiunii, 

  țelului, bucuriei și visării, al bucuriei inimii mele, al luminii 

  întregii creații, întineresc corpu-mi, epoca-portal al uniunii, 

    

  Activez cea de-a zecea spirală, ADN-ul cristalin al luminii 

  ancorez cea de-a zecea rază,potențial superior, al egalității 

  divine, puterii întreite a iubiri, puterii divine și înțelepciunii 

  cunoaștere și iubire, terestra inimă-cristal a luminii unității. 

    

  Activez cea de-a unsprezecea spirală, ADN-portalul luminii 

  ancorez cea de-a unsprezecea rază, a ceremonialului meu, 

  a adevărului iluminat, a iubirii divine, a compasiunii luminii 

  iertare perspicacitate, iubire, înțelegere divină, Dumnezeu. 

    

  Activez cea de-a douăsprezecea spirală, ADN-portalul luminii 

  ancorez cea de-a douăsprezecea rază,a ceremonialului meu, 

  a unicei conștiințe a unității, portal-cristal al conștiinței luminii 

  fuzionez cu sinele mele multidimensionale, cu sufletul meu, 

    

  cu familia mea stelară și prietenii luminii, multiplele-mi forme 

  conștiința Eu sunt Avatar, co-creem Raiul acum pe Pământ! 

  Fuziunez cu întreaga viață, ajutând întreaga viață, variile forme 

  Era Luminii! Punctul 0, energie divină, copiez Raiul pe Pământ! 

    

  Cer acum Fuziunea cu întreaga viață, într-o conștiință Unică, 

  cu a mea cunoaștere interioară, conștiința cristică pe Pământ, 

  ca flacăra transformatoare sacră în această eră a iubirii Unică 

  divine, cu întregul creator colectiv, co-creem Raiul pe Pământ! 

    

  Corul dansează 

  Soarele chemat de noi, 

  Zboară săgeată, prin voi, 

  Se-nalță Regina Tronului. 

  Nodul zeiței Isis prin nor, 

  Străfulgeră pe Ra, viu dor, 

  Protejat de Iubita Siriusului! 

    

  Când Orion de jale răsună 

  Și Calea e numai un cânt 

  Nilul din cer, lacrimi de lună 

  Și pasărea Phoenix e-n vânt 

    

  Osiris viu, renăscut, 

  Din al zeiței cuvânt, 

  Prin lacrimile Nilului 

  Osiris mort,nemuritor! 

  Sub Amenti piramidelor. 

  Tronează Iubitul Orionului! 

    

  Când Sirius de dor răsună 

  Fecioara suflă blând vânt, 

  Nemurire, iubire nebună 

  Și Regina Isis e-n gând, 

    

  Zamolxis cu dor fuge, 

  Iureş sub munți, curge, 

  Veşmântul mamei Tronului. 

  Sărutul zeiței fură din zbor, 

  Sub Mare, piramide, viu dor, 

  Marduk, de zeița Siriusului! 

    

  Spre Dacia cea străbună 

  Zamolxis cu lupu-n vânt, 

  Nemuritori-n luptă nebună,

  Mamă, Isis, le dă avânt! 

  1. Postludiu

     

   Autorul 

   Te-am pictat ca pe-un vers 

   Ești al meu Univers 

   Și ce mult te iubesc! 

   O Baha|Ulah, O Baha Ulah. Baha Ulah! 

     

   Te-am cântat ca pe-un vers 

   Că să pot să te cunosc 

   Sunt al tău Univers! 

   O Baha |Ulah, O Baha Ulah. Baha Ulah! 

     

   Te-am dansat ca pe-un vers 

   Ești al meu Univers 

   Și ce mult te iubesc 

   O Baha |Ulah, O Baha Ulah. Baha Ulah! 

   În esență noi iluminăm Sufletul omului, ca acesta să aducă Pacea.

   Adevărata bogăție este cunoașterea Sufletul Creatorului, de care-mi pasă.

   Adevărata bogăție este cunoașterea Sufletul Creatorului, de care-mi pasă.

   când acești oameni răi fac aceste crime și alteasemenea păcate, cu aceste acte ale lor, Sufletul cumva, ați spus că este rupt, devine mic, ca și un virus, deci de ce Sufletul devine un virus?

   Sufletul își găsește o poziție în care nu primește. 

   Este structura Sufletului omului, care prin elevare, .... este vorba despre cât de aproape poate fi, pentru a face schimb cu o intensitate mai înaltă, să primească o intensitate mai înaltă. Și asta este destinația finală a oricărui Suflet.

   Cât de mult puteți înțelege, că la intensitate mare deveniți Creatorul. 

   ...cum a fost Hitler sau alții, aceste Suflete își găsesc poziția în care, într-un fel, nimeni nu le dă și nimeni nu primeşte. Și astfel devin îndepărtate (izolate). Este ca o stea ce explodează și care este parte, în continuare a sistemului. Nu este o pedeapsă, dar este ceea ce eu numesc separare, prin intensitatea câmpurilor.

  Zamolxis cu leacurile lui naturale pentru fiecare boala a fost uitat la fel si descantecele lui, adica vorbele frumoase care restaureaza intregul.Eu folosesc doar remedii naturale pentru boli si mai ales intaresc imunitatea pentru a preveni bolile datorate microbiomului nociv.

  Mass-media chineză dedică articole lungi medicinei tradiționale a țării, susținând că datorită ei coronavirusul a fost eradicat. La Beijing, diplomația medicală chineză este în prim-plan. Țara își promovează medicina tradițională și acest lucru se reflectă în canalele mass-media. Potrivit Global Times, 90% dintre pacienții cu coronavirus au fost vindecați datorită acestor rețete ancestrale pe bază de plante și rădăcini. 

  Caprifoiul întărește sistemul imunitar, iar un cocktail făcut din această plantă și-ar fi dovedit eficacitatea împotriva coronavirusului. 

  Dar de ce există această dezbatere amplă în jurul medicamentelor tradiționale? Răspunsul este oferit de agenția oficială chineză, care spune că medicina traditionala aduce 500 de miliarde de dolari în fiecare an. În creștere cu 70% față de 2017. 

  1. Va trebui să trăim cu acest virus pentru totdeauna. Există foarte puţine şanse să fie eradicat", a declarat în Parlament John Edmunds, membru al Grupului Ştiinţific Consultativ pentru Situaţii de Urgenţă (SAGE).

   Deşi coronavirusul va exista pe termen nedefinit asa ca doar imunitatea ne scapa de probleme. 

   Fundatia Keshe organizeaza in fiecare marti seara, pe zoom, sesiuni despre coronavirus si solutiile ieftine gasite de aceasta pentru orice tip de virus.Cand am datele vi le pot aferi,..Este sinhurul astrofizician care a gasit solutie impotriva virusurilor.

   7945568676 este nr, cafenelei, la ora 19 incepe.

   Trebuie sa intelegeti ca sufletul vostru este soarele existentei voastre iar fizicalitatea este reprezentata de pamant, luna, Saturn din interiorul acelei structuri. Orice sistem solar isi are propriul ADN, propriile coduri. Daca ADN-ul auriu este activat si razele PMTICS sunt activate atunci se produce elevarea sufletului. Cand sufletul e puternic si fizicalitatea este puternica, asa cum Zamolxis i--a invatat pe stramosii nostri.

   Sufletul fizicalitatii e reprezentat de energiile create de comunicarea una cu alta. Sufletul omului este totalitatea interactiunilor campurilor acestuia cu mediul sau.

   Tehnologia schimba intensitatea campurilor virusurilor. 

   Omenirea nu a ajuns să facă nici primul pas în înţelegerea Sufletului, ce să mai spunem de înţelegera mutaţiilor intensităţilor Sufletului ei, pentru a se con verti singură la existenţa poziţiei şi prezenţei.

   Omenirea trebuie să înveţe două lucruri fundamentale, de care trebuie să fie conştientă, să înţeleagă cum să creeze interacţiuni între Sufletul fizicalităţi cu Sufletul lui însuşi, ca din interacţiunea celor două şi din interacţiunea cu al treilea să creieze condiţia existenţei, în prezenţa dimensiunii.....(fizicalităţ ii).

   Ceea ce înseamnă că dacă omenirea învaţă să ia Sufletul fizicalităţii, cu toate dimensiunele fizicalităţii, în interacţiune cu Sufletul său, precum Sufletul sistemului solar în interacţiune cu Sufletul mediului, omul se va putea potrivi oricărei dimensiuni a Universului. 

   Sistemele „fank sitter”, nu pentru zborul omului, ci pentru (a creea) poziţii pe acestă planetă, pentu a fi acolo ca puncte unde liderii acestei planete să se întâlnească cu liderii Comunităţii Universale, cu delegaţii desemnate pentru a negocia calea, pentru a învăţa omul modul cum să schimbe comportamentul animalelor pe această planetă, să schimbe condiţiile ca Pământul să devină o planetă paşnică, fără nevoia de abuz, o planetă fără conducere, o planetă în care fiecare om conduce, toate vieţuitoarele. Prin Unităţile de Îmbunătăţire pe care voi le plasaţi în diferite părţi ale planetei, elevăm Sufletul planetei, astfel ca omul, în totalitate, poate interfaţa cu realitatea propriei sale existenţe şi cu Comunitatea Universală.

   Dacă toţi liderii lumii decid să pună toate diviziunile, să facă „o naţiune” din această planetă, vor primi cunoaşterea care va aduce prosperitate, pace şi beneficiile înţelepciuni cunoştiinţelor pentru toţi cetăţenii acestei planete. Nu numai oamenilor, ci tuturor celor care trăiesc aici, printre noi, cu diferite nume pe care le-am ales pentru ei, ca balene şi lei.

   Învăţarea şi demonstrarea utilizării Unităţii de Îmbunătăţire, ca puncte de întălnire dintre liderii lumii şi Comunitatea Universală, vor fi extinse până la nivelul la care cei mai mulţi dintre cetăţenii acestei planete, vor deveni parte, deoarece Sufletele lor sunt parte din creaţia Sufletului acestei planete. 

   Nu uitaţi „am făcut omul după imaginea mea”. Şi această imagine trebuie să trăiască în toate

   dimensiunile fizicalităţii şi ale Sufletului. Şi omul va fi învăţat, cum să-şi poată folosi dimensiunea fizică, pentru existenţa Sufletului său, în mai multe dimensiuni. Iubirea fiind parte din viaţă. A trăi înseamnă a şti şi asta înseamnă să dai necondiţionat, nu numai pentru rasa umană, dar şi dincolo de ea. 

   Se vor scutura temeliile creării vieţii pe această planetă, structurile pe care le-aţi stabilit ca cetăţeni, sistemul bancar, structurile sociale, conducătorii, nici un om nu se va mai îmbolnăvi, prin crearea echilibrului între Suflet şi fizicalitate. Aceasta niciodată omul nu a învăţat. Din frica pentru existenţa sa a ridicat temple, statui şi s-a rugat la diferite lumini, diferiţi zei, dar niciodată nu a înţeles să-şi folosească Sufletul propriu, ca lumină a existenţei, pentru a deschide.

   Într-un fel, Sufletul omului, devine imaginea fizicalităţii omului, dar nu dimensiunea fizică. Sufletul nostru devine o altă stea, în totalitatea Creaţiei, dar în esenţă poate păstra imaginea originii sale, în care se află omul, în totalitatea transparenţei câmpurilor, fără dimensiunea existenţei fizice.

   Dacă luăm (dăm de o parte) structura fizică a omului, în modul în care noi o vedem şi păstrăm aceste puncte centrale, stele, Suflete, ale ficatului, rinichilor, inimii şi restul, ce vedem? Nu vedem altceva decât o galaxie, o galaxie de stele, diferite intensităţi, dar de fapt, în totalitate, foarte asămănătoare cu forma omului.

   În esenţă omenirea se va vedea pe ea însăşi, ca pe o altă galaxie, o colecţie de stele. Şi alimentând din Suflet fiecăre celulă, fiecare stea, poate schimba condiţiile. Şi atunci omenirea va afla că viaţa (fizică) devine nedefinită, viaţa devine o înscenare (butaforie). 

   Dar pentru ca omul să trăiască acea viaţă trebuie să înţeleagă funcţionarea câmpurilor Universului.

   Vin vremuri interesante pentru om. Omenirea, va deschide noi institute şi universităţi, pentru a învăţa mai mult despre energia câmpurilor vieţii sale şi a existenţei in Univers şi va petrece mult timp contemplând cum aceste energii pot fi utilizate, nu numai pentru omenire dar şi pentru cetăţenii Universului. 

  Scuzati! Privind comentariile acestui editoraial se prea poate sa fi nimerit, din greseala, la o alta publicatie? Dle Autor, ce se intampla domne' de inspirati asa mare tacaneala? Cand spui, uite domne' este cineva care are viziune, spune bine, clar si asumat comentariile realitatii cotidiene...hop! dracie!...ramai confuz...poate n-ar trebui duduita asta sa scrie in publicatii de specialitate, daca tot o framanta salvarea universului? Aaaa! Acum inteleg...s-a desfiintat revista de 'umor'...asa care va sa zica!!!...tot eu raman cu intrebarea, ce are domne'...ula cu prefectura? Cum nimeni n-a gasit raspunsul...las-o asa domne!... mai stie cineva de capul lui?

  1. E pentru initiati doar!

   ...înţelegeţi că viaţa nu este în dimensiunea fizicalităţii, ci în dimensiunea Sufletului existenţei!

   ...atunci când Sufletul fizicalității se află în inimă iar Sufletul omului se află în creier, apoi ați vorbit despre conectarea lor și deschiderea Sufletului omului și că omul întotdeauna o face și ați exemplificat prin faptul că atunci când trecem prin emoții mari, când ni se întâmplă ceva în viață, apoi fizicalitatea nu o poate gestiona, trimite Sufletului acea emoție, acel câmp energetic, iar Sufletul nu o acceptă și atunci apare atacul cerebral.

   Inițiații tăi sunt la "altă adresă". Ia-ți kilometrul de bazaconii și.... De la Cora Pantelimon pleacă un maxi taxi la Bălăceanca.Pentru Sapoca numai cu elicopterul Smart/Smurd.

   Domnule 4. v-ați adresat greșit autorului... MĂTURA acestui site e la domnul Mache. Să sune cineva și la Protecția animalelor de (a)casă. S-o des proprietărească, de cei 8 căței, pe SALOIMEEA că-i neglijează. Iată ce ocupație are!  

   Corect se scrie intr-un cuvant desproprietareasca. Aceste poezii fac parte din Poemul vindecarii umanitatii, sunt premiate si publicate deja...Le fac cadou umanitatii, leac pentru suflet.

   Adevarul e ca nu ma ocup eu de ei noaptea si nici nu sunt proprietara lor. Ei nu cu mine...dorm, Sunt cuminti in camerele lor sau cu proprietarul lor, Ei sunt licornii mei iubiti, pe care ii ador. Pe cine iubesti, cu drag servesti! La fel procedeaza si proprietarul lor. Anonimule nu ai invatat nimic despre elevarea sufletului tau.Omul e capabil de iubire dar si de iertare. Asa ca te iert pentru lipsa ta de maniere si ...iubire. Sa invatam iubirea neconditionata, de la Catei. 

   In Marea căutare a Luminii  Păcii

   drepturi exclusive Salomeea Romanescu 

   Atman Zamolxis incantează 

   -Ghid pe calea iubirii divine în templul Adevărului 

   Valuri masive de conștiință cosmică divină vin, 

   pășim grațios pe calea iubirii divine a Adevărului 

   Noului pământ, pășim mai ușor și grațios, divin. 

     

   Trecere la nivelul ulterior, în templul Adevărului 

   adus în ființă prin energia primei raze a puterii 

   și voinței, Înflorirea splendorii luminii sufletului, 

   adus în ființă prin energia primei raze a puterii 

     

   să aliniem voința personală la voința cea divină 

   A două rază a puterii divine și a înțelepciunii 

   a treia a înțelepciunii, a inteligenței cea divină, 

   întreita Flacără a puterii-voinței-înțelepciun ii, 

     

   Detașare față de problemele de control, dominație 

   să devin luptător împuternicit ai voinței divine. 

   doar să mă supun acesteia, prefer casa - adorație. 

   Exercit puterea înțelepciunii, inteligenței divine, 

     

   Pășesc înainte, acțiune dreaptă, dinamică,apoi înapoi 

   cu iubire și înțelepciune, aspectele calităților divine. 

   Intrați în templul adevărului pentru a elibera înapoi, 

   judecata și vina prin iertare și iubire, razele divine. 

     

   prin ochii voștri de maestru priviți întreaga viață Tot 

   ca la o flacăra sacră iubită a luminii,discernământ, 

   răbd are și detașare emoțională, atunci adevărul Tot 

   vă e dezvăluit,impregnate razele toate, legământ. 

     

   Totul e dezvăluit, odată ce valurile iluziei, ni se ridică 

   și liniile temporale ale măiestriei de sine, a elibera 

   adevărul, judecata, vina prin iertare, iubire,fără frică 

   încredere și puterea de a percepe suferința altora. 

     

   Se activează la niveluri mai profunde ale înțelepciunii, 

   iubirii și emancipării, frecvențe galactice de acces, 

   prin al Zeiței portal, de eliberare a conștiinței rațiunii 

   victimei persecutor, de a căpăta încredere, interes. 

     

   Pentru toți Arhanghelii din Sirius,, inimii viu Portal 

   Am primit iubirea prin al Zeiței magnific Portal! 

   de lumină, emanat, revărsat, creează câmp toroidal 

   în inimile noastre cristice, se activează viu Portal 

     

   Vortex spre cer și în direcția opusă acelor de ceasornic 

   spre pământ,converg se activează prin chakra inimii. 

   spre templul adevărului, în sensul acelor de ceasornic, 

   Converg, vortexuri rotative cu vârfu-n chakra inimii. 

     

   Legiunile luminii, Regiunea lui Sirius, ființe iluminate. 

   Forma stelei tetraedru, merkhaba de lumină activată, 

   călătorie spre templul adevărului. mai adânc luminate 

   esență, a inimii Poartă stelară, iubire necondiționată,

   Pentru suflet imi fac timp, misiunea mea pe terra este sa aduc pace sufleteasca si sa fac pace! Rezolvarea conflictelor fara conflict!

   Pop Dan zis Anonimul, nu stii sa fii civilizat. Ai vazut ce ai patit in grupul plasmatic? Daca nu stii sa scrii corect gramatical si mai ales sa fii politicos! Universul ti-a dat o lectie. Sper sa fi invatat ceva din ea...

  Modele experimentate in toate domeniile trebuie inlocuite cu alte tipare civilizatoare. Aceste tipare civilizatoare se bazeaza pe valori spirituale comune, in armonie cu Sufletul Omului si cu sufletul fizicalitatii,

  Pe scurt echilibrul dintre Suflet si fizicalitate va face imposibila boala. 

  1. Epilog

   drepturi exclusive Salomeea Romanescu 

   Brahman (entuziasmat) 

   -Când un suflet omenesc trage cortina grea a eului 

   şi stă faţă-n faţă cu iubirea pură, divină, eterică. 

   Când viaţa omului iese teafără din rătăcirile eului 

   tot aşa, ca lumina într-o flacără a vieţii, veşnică,  

   ca şi când ar privi-o pe Shakti creând o lume-eu, 

   un salt mortal din vis-abis, în realitatea esenţei, 

   Când îşi găseşte în suflet unitatea cu Dumnezeu, 

   în conştiinţa veşniciei, e un semn al existenţei, 

   Pe cer dansează lumina şi întunericul ca pereche. 

   Perechi de stinse stele mi-arată zboruri ne-ncercate, 

   Pe pământ dansează viaţa şi moartea ca pereche. 

   Dansul mesaj primitiv al creaţiei divine fermecate. 

   Pe coarnele licornilor de pradă, un nou început de stea... 

   gravez pe coamele lor, îmblinziți de fecioare ferecate, 

   zburăm ca porumbeii spre infinita stea, din inima mea. 

   Gustăm misterul păcii dintr-o stea, întregita eternitate. 

     

   Atman Shanti (entuziasmată) 

   -Eu Universul mic mor – dor acum 

   Sunt Universul Mare-al grației 

   Misterul ce-l pătrund, chiar acum, 

   e Teoria - gând a luminii creației? 

   Corelația neseparabilei curcubeie văzute, 

   cu străluciri - gând, vânt de scânteie, 

   cu lumini alb-roz- aurii, de Dor nevăzute, 

   Cu țâșniri - gând Trandafiriu-violaceie. 

     

    

    Atman Shakti 

   -Ascultă Omule, 

   De vrei vindecare, nu ajung 

   Genele, alchimiile. 

     

   Vezi, iubite Om, 

   Câmpurile morfogenetice ale formei. 

   Tipar al vieții – Pom. 

     

   Om al luminii sacre, 

   Câmpurile holistice, neizolate, 

   geometriile sacre. 

     

   Știi, iubite Om-foc 

   Capacitatea de regenerare e vindecare, 

   Ce tai crește la loc, 

     

   Pricepe, Om- morfic, 

   Capacitatea sistemului de organizare 

   ca un tot morfogenetic. 

     

   Vibreaz ă, Om- rezonanță, 

   câmpurile depind de rezonanță morfică, 

   Fiți acum în rezonanță! 

   Pandemia este ocazie unica de schimbare a modelelor si tiparelor din varii domenii.

   Femeile sau barbatii care lucreaza domestic ar trebui retribuiti pentru munca lor. Fals se spune ca daca esti casnica sau casnic nu lucrezi. Aceasta activitate ar trebui retribuita.

   Un venit general garantat introdus de la nastere la nastere ar rezolva toate aceste probleme pecuniare, de sanatate si de pauperizare a populatiei,.Dezvoltarea si sanatatea personala ar trebui sa devina priroitati, in egala masura! Sufletul poate deveni asemenea unui virus daca se izoleaza, nici nu da si nici nu primeste.Societatea trebuie sa ofere ca sa primeasca.Sufletul comunitatii se micsoreaza pe zi ce trece si el. Egoismul este cancerul societatii! Inlocuit cu altruism, generozitate ne va scoate din blestem! 

DIN ACEEAŞI SECŢIUNE

Editorial

Citeşte toate articolele din Editorial

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

DTLAWYERS
BTPay
elco

Curs valutar BNR

27 Noi. 2020
Euro (EUR)Euro4.8735
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.0875
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.5081
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.4471
Gram de aur (XAU)Gram de aur237.6576

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cramele Cotnari
Aratoys
hygienium.com
Cotaţii Emitenţi BVBCotaţii fonduri mutuale
Pagini Aurii
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro
Cabinet de avocatservicii curatenie