OTP Global Mix - perspectiva abordării diversificate a investiţiilor

Andrei Iacomi
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 24 septembrie

OTP Global Mix - perspectiva abordării diversificate a investiţiilor

OTP Global Mix este un fond din categoria celor multi-active, flexibil, a cărui alocare strategică pe termen lung este de până la 50% acţiuni şi fonduri de investiţii locale şi internaţionale şi de până la 50% în instrumente cu venit fix şi/sau instrumente ale pieţei monetare, conform OTP Asset Management, societatea ce administrează fondul.

Lansat în ultima parte a anului 2015, OTP Global Mix este destinat investitorilor care acceptă un risc mediu, iar perioada recomandată investiţiilor este de trei - cinci ani, nefiind indicat celor ce doresc să îşi retragă banii în mai puţin de un an, potrivit administratorului său.

Alexandru Ilisie, directorul de investiţii al OTP Asset Management, spune: "Evoluţia fondului multi-asset OTP Global MIX este influenţată, în cea mai mare măsură, de evoluţiile pieţelor internaţionale de acţiuni, dar în condiţii de risc diminuat, datorită evoluţiilor pieţelor de obligaţiuni. Universul investiţional al fondului este format, în special, din instrumente financiare (acţiuni şi obligaţiuni) emise de companii internaţionale din Statele Unite şi Europa. Managerul de portofoliu al fondului îşi propune să investească în companii solide cu un potenţial puternic de creare de valoare pe termen mediu şi lung şi un profil de risc/randament atractiv".

Randamente pozitive în patru din cei cinci ani scurşi integral de la lansare

Conform OTP Asset Management, obiectivele fondului, ce include două clase de unităţi de fond - Clasa L, denominată în lei şi Clasa E, denominată în euro - sunt concretizate în creşterea capitalului, în vederea obţinerii unor rentabilităţi superioare în condiţii de volatilitate relativ redusă.

De la lansare şi până la finele lunii august, OTP Global Mix Clasa L a avut un randament de 47,7%, conform datelor publicate de administrator. Practic, în patru din cei cinci ani scurşi integral de la lansare, fondul a avut randamente pozitive, doar în 2018 înregistrând un randament negativ.

De la începutul anului şi până la finele lunii august, OTP Global Mix Clasa L a marcat un randament de 12,19%, în timp ce pentru OTP Global Mix Clasa E randamentul s-a ridicat la 10,72%. Spre comparaţie, OTP Obligaţiuni, fond cu risc mai mic dar şi cu un randament potenţial mai redus, avea o rentabilitate de 0,61%.

Pentru aceeaşi perioadă, OTP Avantis RO clasa L, fond ce investeşte în principal în acţiuni locale, deci cu un risc mai mare şi un randament potenţial mai mare decât OTP Global Mix, avea o rentabilitate de 23,47%, conform datelor prezentate de OTP Asset Management.

OTP Global Mix - perspectiva abordării diversificate a investiţiilor

Microsoft, Banca Transilvania şi Apple - cele mai importante deţineri de acţiuni ale fondului, la finele lunii august

Luna trecută, 48,3% din portofoliul fondului era compus din acţiuni, în uşoară scădere faţă de iulie, cea mai mare pondere de 3,48%, fiind titluri Microsoft. Acţiunile Banca Transilvania aveau o pondere de 2,98% din portofoliu, cele Apple de 2,33%, în timp ce titlurile Alphabet (compania mamă a Google) deţineau o pondere de 2,24%. Alte companii importante din portofoliul OTP Global Mix erau OMV Petrom, Amazon sau Fondul Proprietatea. Pe sectoare, domeniul IT&C era cel mai bine reprezentat în portofoliul fondului, cu o pondere de 24,7%, în timp ce sectorul financiar avea o pondere de aproape 22%, iar cel al imobiliarelor de circa 13,4%.

"În topul acţiunilor din portofoliul fondului se regăsesc companii care considerăm că au un potenţial ridicat de apreciere pe termen mediu şi lung", spune Alexandru Ilisie, managerul fondului.

Obligaţiunile, atât cele suverane şi supranaţionale cât şi cele corporative, care au rol de atenuare a volatilităţii, aveau o pondere de 30,8%, în timp ce depozitele reprezentau 13,2% din portofoliul fondului.

OTP Global Mix - perspectiva abordării diversificate a investiţiilor

Activul net total (clasa L plus clasa E) se ridica la 59,62 milioane de lei, în timp ce Valoarea Unitară a Activului Net (VUAN) era de 12,3921 lei, cu 1,6% peste cea de la finele lunii iulie. La data de 31 august, fondul având 1.822 de investitori (din care 17 persoane juridice), cu mult peste cei 876 de investitori de la finalul anului trecut.

Repere din evoluţia OTP Global Mix - cel mai bun randament din categoria fondurilor multi-active, în 2016

OTP Global Mix a avut o rentabilitate de 7,97% în 2016, primul an complet din viaţa fondului, dobândind astfel cel mai bun randament din piaţă la categoria fondurilor Multi Active, conform statisticilor Asociaţiei Administratorilor de Fonduri (AAF).

Performanţa a fost obţinută într-un context marcat de volatilitate ridicată în pieţele financiare internaţionale, pe fondul unui cumul de factori între care aşteptările privind evoluţia economiei Chinei, votul pro-Brexit sau alegerile din SUA câştigate contrar aşteptărilor de Donald Trump. În acest climat, fondul a avut o abordare prudentă, urmărindu-se crearea unui portofoliu diversificat, cu alocări tactice în obligaţiuni suverane şi corporative, precum şi în acţiuni locale şi internaţionale, după cum se menţionează în raportul anual al OTP Global Mix pentru 2016.

La finele anului, ponderea acţiunilor din portofoliu era de 33,2%, cele mai importante deţineri fiind ale companiilor Roche şi Shire, ambele din sectorul farma, pe poziţia a treia fiind Apple. Obligaţiunile corporative avea o pondere de 20,8% în portofoliul OTP Global Mix, cele mai importante fiind cele Cable Communications Systems NV, actuala Digi Communications.

2018 - singurul an cu pierdere al fondului, într-un context dificil pentru toate clasele de active

Anul 2018 a fost singurul de la lansare în care OTP Global Mix a înregistrat pierdere, încheind luna decembrie cu o Valoare Unitară a Activului Net (VUAN) de 10,6863 lei, cu 8,45% sub cea de la finele anului anterior, într-un climat dificil pentru toate clasele de active, în special pentru acţiuni.

În plan internaţional, lichiditatea oferită pieţelor de marile bănci centrale s-a redus, iar Rezerva Federală a ridicat de patru ori rata de dobândă de politică monetară în acel an. În plus, tensiunile dintre Statele Unite şi China au escaladat iar în Europa a continuat povestea Brexit-ului şi problemele bugetului italian. Toate acestea au dus la o scădere a pieţelor de capital, în special către sfârşitul anului. În 2018, toţi indicii de acţiuni din SUA au încheiat în scădere, pentru prima dată în ultimii trei ani, după cum se arată în raportul OTP Global Mix pentru 2018.

În ţara noastră, după un început bun al principalelor acţiuni de la BVB, pe fondul rezultatelor financiare şi al propunerilor de dividende, începând cu aprilie-mai, mediul a început să se deterioreze. La finalul anului, Guvernul a lansat OUG 114, ce prevedea, între altele, aplicarea unei taxe pe activele băncilor, plafonarea preţului gazelor naturale din producţia internă, o taxă pe cifra de afaceri a companiilor din domeniul energetic, precum şi o reformă în sistemul de pensii, ce presupunea majorarea capitalului administratorilor fondurilor Pilon II, elemente ce au avut impact sever asupra acţiunilor de la BVB.

În acest context general, în prima parte a anului managerul OTP Global Mix a avut o abordare mai prudentă, cu alocare mai mare pentru companiile de tip Value faţă de cele Growth. De asemenea, o altă temă abordată a fost alocarea investiţiilor înspre companiile energetice, mizând pe creşterea barilului de petrol. În cel de-al patrulea trimestru s-a decis eliminarea din portofoliu a companiilor de tehnologie din SUA, conform raportului fondului pentru acel an.

Astfel, la finele lui 2018, depozitele reprezentau 37,2% din deţinerile OTP Global Mix, în timp ce obligaţiunile corporative aveau o pondere de 29%. Acţiunile aveau o pondere de numai 17,6% din portofoliu, cea mai importantă deţinere, de 2%, fiind titluri ale Zavarovalnica Triglav, companie de asigurări din Slovenia, pe următoarele poziţii aflându-se acţiuni ale Purcari şi Alphabet (compania mamă a Google).

Şocul Covid-19 şi recuperarea din minime

Anul trecut a fost marcat de pandemia Covid-19, care a dus la închideri parţiale ale unor părţi ale economiilor, ce au fost susţinute de măsurile monetare şi fiscale fără precedent ale băncilor centrale şi guvernelor.

Conform raportului pentru 2020 al OTP Global Mix, odată cu declararea pandemiei au fost eliminate din portofoliul fondului companiile care ar fi putut fi afectate de prelungirea situaţiei create de Covid, respectiv cele din sectorul rezervărilor online pentru concedii, asigurători europeni precum şi companiile din sectorul energetic de la BVB. De asemenea, a fost redusă ponderea companiilor din sectorul bancar local.

"În momentele de panică am decis să mărim expunerea pe marile companii de tehnologie din SUA, respectiv Microsoft, Amazon şi Alphabet (Google), aşteptându-ne ca acestea să fie marile beneficiare al trendului de «work from home» şi digitalizare accelerată a serviciilor. De asemenea, am mărit expunerea pe companiile cu prezenţă în piaţa 5G, respectiv Nokia şi Ericsson, acestea putând fi beneficiare în situaţia reizbucnirii unui război comercial între SUA şi China. Cele două companii europene pot fi, de asemenea, ţinte de preluare pentru marile companii americane de tehnologie", se arată în raport.

Până la finele anului, fondul reuşise să recupereze toată scăderea faţă de maximul din februarie, revenire la care au contribuit companiile din sectorul semiconductorilor cât şi, în cea de-a doua parte a anului, cele din transportul maritim, mai punctează echipa de la OTP Asset Management.

"O contribuţie semnificativă a avut-o şi deţinerea de obligaţiuni suverane emise de Statul Român în euro, deţinere care a fost redusă la începutul pandemiei şi majorată pe parcursul lunilor aprilie şi mai", se adaugă în raport.

La finele anului, ponderea acţiunilor în portofoliu era de 43,1%, cele mai importante deţineri fiind Purcari, Hapag-Lloyd (companie germană de transport maritim de containere) şi Ericsson. Obligaţiunile suverane şi supranaţionale aveau o pondere de 30,4%, iar depozitele de 11,6%.

Prima jumătate a acestui an

După un an remarcabil din toate punctele de vedere pentru pieţele financiare, în prima parte din 2021 bursele de acţiuni internaţionale şi cea locală au avut trenduri ascendente cu volatilitate redusă, într-un context în care atenţia investitorilor s-a îndreptat către semnalele transmise marile bănci centrale, datele privind evoluţia campaniei de vaccinare şi dinamica recuperării economice, precum şi rezultatele financiare raportate de companii.

În acest mediu, echipa de la OTP Asset Management a avut o strategie de administrare activă a portofoliului fondului, conform raportului semestrial al OTP Global Mix.

"Sesizând oportunităţile din piaţa locală am majorat deţinerile în companii româneşti, astfel încât la finalul primului semestru ponderea deţinerilor fondului în aceste companii se ridică la peste 17% din activ", se arată în raport.

De asemenea, s-a majorat expunerea pe companii americane din sectorul tehnologiei şi al comunicaţiilor datorită marjelor ridicate de profitabilitate, se mai menţionează în document, adăugându-se: "Aceste marje le pot face să reziste într-un mediu inflaţionist ridicat, reuşind în acelaşi timp să transfere costurile către consumatorul final".

Un alt sector pe care echipa de la OTP Asset Management a mizat în primul semestru al anului a fost cel imobiliar, prin investiţiile în companii cu expunere pe sectorul logistic şi industrial, societăţi cu activitate ridicată şi în România, conform raportului

"Companiile din sectorul semiconductorilor cât şi cele din transportul maritim au contribuit la performanţa fondului în primul semestru, însă acestea au fost eliminate în ultima parte a semestrului", se mai menţionează în document.

La data de 30 iunie 2020, acţiunile aveau o pondere 50,9% în portofoliu OTP Global Mix, cele mai importante titluri fiind Microsoft, Banca Transilvania şi Purcari.

Obligaţiunile suverane şi supranaţionale reprezentau 19,42% din portofoliu, cele corporative 10,47%, iar depozitele 12,55%.

În primele şase luni ale anului, OTP Global Mix Clasa L a avut un randament de 9,14%, iar cazul clasei E randamentul a fost de 7,88%.

Note:

- Performaţele indicate în material au deduse cheltuielile curente, dar exclud comisioanele de subscriere, conform OTP Asset Management;

- Suma minimă ce poate fi investită iniţial în OTP Global Mix Clasa L este de 50 de lei, iar investiţiile minime ulterioare sunt tot de 50 de lei. În cazul OTP Global Mix Clasa E suma minimă iniţială este de 50 de euro, iar investiţiile ulterioare pot fi de minim 10 euro. Nu sunt percepute comisioane de subscriere şi răscumpărare a unităţilor de fond. Nu există comision de performanţă, iar comisionul anual perceput este de 2,21% din valoarea fondului, conform materialelor informative ale OTP Asset Management.

Opinia Cititorului ( 11 )

 1. Opinia mea este ca, tot in aceasta editie a ziarului, a fost publicat un alt articol despre OTP, in care incepatorilor le era recomandat sa apeleze la fondurile de investitii, dar, nu stiu cum, la acel articol a fost suprimata sectiunea de comentarii.

  Drept pentru care o spun aici: puneti mana sa cititi, educati-va, si nu platiti comisioane toata viata unor fonduri care au drept unic scop profitul pentru patronii lor.  

  Daca nu credeti, puneti mana pe prospectele lor si calculati cat castiga ei daca depuneti regulat aceasi suma in 20-30 de ani, respectiv cat castigati voi.

  Spor la invatat! 

  1. E greu sa accepti situatia de win-win, e normal sa castige mai mult administratorul de fond a doar el munceste????

   Nu toată lumea vrea, are timpul necesar sau înclinația că să se specializeze. Chiar si așa profesioniștii au echipe în spate și acces la alte resurse de informare și analiza. In Statele Unite investițiile în fonduri sunt ceva atat de răspândit încât majoritatea celor care au venituri cat de cat decente pentru SUA investește. Și nu sunt specialiști.

   Nu e greu sa accept situatia de win-win, insa mi se pare firesc ca oamenii sa inteleaga faptul ca pot sa isi administreze banii mai bine daca depun ei insisi efort. Poti accepta aceasta idee ca fiind mai buna decat sa-ti dai banii pe mana altcuiva?

   Depinde.

   Eu am studii de arhitectura si cei care au studii de filologie vin la mine sa le fac planuri de case, desi, daca ar studia cativa ani, si le-ar putea face singuri si nu ar mai trebui sa ma plateasca pe mine. 

   Cu toate ca nu mi-am dat banii niciodata vreunui fond si investesc pe barba mea de mult, da-mi voie sa nu fiu de acord cu tine! Privesti destul de simplist...

   Sa inteleg ca tu te specializezi in orice domeniu, de fiecare data, in functie de ce obstacol iti ofera viata? E.g. Daca ti se strica TV-ul, te apuci de citit electronica doar pentru simplul motiv ca ai putea sa ti-l repari si singur, scutind astfel banii pe care i-ai fi dat profesionistului? 

   Si inca un lucru: faptul ca invata, se documenteaza etc, asta nu le garanteaza "ca pot sa isi administreze banii mai bine"!!! Ca in orice domeniu, experienta e cea mai importanta ;)

   Da, sunt de acord ca trebuie sa ai un minim de cunostinte financiare, e util, evident. Eventual te poate ajuta sa gasesti metode noi de diversificare prin care poti obtine randamente comparabile cu cele din articol... Si asta fara prea mult efort (e.g. Mentos - special am facut erata pentru a nu le face reclama directa dar merita cautat p2p) 

   Ai dreptate, privesc simplist.

  Buna ziua,

  Opinia mea este ca e util articolul - prezinta cum functioneaza fondul de investitii, cum a evoluat economia si prezinta performantele fondului. 

  Ar trebui sa fie prezentate mai multe articole si de la alte fonduri de investitii. Astfel oamenii isi pot face o parere informata despre diferentele dintre fonduri. Si ar putea face tranzitia de la depozite bancare. 

  Informatiile despre comisioase sunt tocmai jos in Note. Ascuns la vedere.  

  Pentru cei care nu vor sa aloce timp sa se educe vor plati dobanda compusa, pentru cei care vor o sa aibe de castigat pe termen lung. 

  Educati-va financiar oameni buni, merita! 

  Cam multa reclama la OTP...

  1. Tu platesti pentru articolele din gazeta BURSA?

  Sa fugi de astia ca de draq!

  In 2018 cu a facut banca centrala QT au si cazut in cap!!! 

  Acum ca e QE au randamente mediocre!!!! 

  Astia cad mai grav in termeni reali si ofera mai putin (cand cresc) in termeni reali!!!! 

  O mizerie de fond! 

  Nici de lene (mentala) nu recomand sa se investeasca in acest fond!!! 

  Naima administratorii va jefuiesc pe fata cu legea de partea lor! 

  Ceret divulgarea tuturor comisioanelor ascunse, sa vezi ce va aburesc! 

  semnat comenturi "Cretine" 

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Înăuntrul Bursei de Valori din Bulgaria

Dtlawyers
BTPay
Apanova
Stiri Locale

Curs valutar BNR

22 Oct. 2021
Euro (EUR)Euro4.9467
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2501
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.6354
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8655
Gram de aur (XAU)Gram de aur244.9416

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

eximbank.ro
gerocossen.ro
Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
romaniansmartcity.ro
cnipmmr.ro
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
thediplomat.ro
Pagini Aurii
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro