Peste 60% din bugetul judeţului Suceava merge în dezvoltare

Emilia Olescu
Ziarul BURSA #Politică / 11 iulie

Peste 60% din bugetul judeţului Suceava merge în dezvoltare

Bugetul judeţului Suceava pentru anul în curs prevede cheltuieli totale mai mari de un milliard de lei (1.027.193.870 lei), din care 624.066.490 lei (60,75%) sunt alocaţi secţiunii de dezvoltare, ne-a transmis Irina Vasiliuc, administrator public în cadrul Consiliului Judeţean.

Conform sursei citate, o prioritate importantă a alocării fondurilor din bugetul anului 2024 o reprezintă finanţarea lucrărilor la drumurile judeţene, derulate atât direct, prin bugetul propriu al judeţului, cât şi prin Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Suceava. Totalul sumelor alocate în anul 2024 cu această destinaţie este de 436.391.720 lei. Bugetul de dezvoltare al Direcţiei Judeţene de Drumuri şi Poduri Suceava pentru anul 2024 este de 91.959.480 lei, din care 34.326.545 lei reprezintă suma alocată pentru cinci obiective de investiţii finanţate prin PNI Anghel Saligny. Din surse proprii ale bugetului judeţean se asigură finanţarea în acest an a lucrărilor la patru obiective de investiţii, aflate în implementare multianuală, precum şi pentru continuarea documentaţiilor necesare demarării unor noi obiective de investiţii, din care cele mai importante sunt:

- "Regiunea Nord-Est - Axa Rutieră Strategică 1: Iaşi-Suceava";

- modernizarea drumului judeţean DJ 174C Panaci-Bilbor;

- reabilitarea DJ 209B Văleni - Stânişoara - Iesle - limita jud.Neamţ;

- reabilitarea DJ 208E Dolheşti - Manolea - Forăşti - Oniceni;

- modernizarea DJ 176 Brodina - Brodina de Jos;

- asfaltarea DJ178B Satu Mare - Grăniceşti;

- asfaltarea DJ177A Frasin - Stulpicani - Ostra - Tarniţa - Holda (DN17B) - Etapa 2;

- întocmirea documentaţiilor necesare pentru cele două obiective de investiţii promovate la finanţare în parteneriat cu Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere: varianta de ocolire Gura Humorului şi drum expres A7 Suceava - Botoşani;

- asfaltarea DJ177B Câmpulung Moldovenesc - Gemenea;

- modernizarea DJ 209G Ulma - frontiera Ucraina;

- asfaltarea DJ176 Argel;

- asfaltarea DJ 178 Humoreni - Bălăceana;

- expertize tehnice şi întocmirea documentaţiilor necesare în vederea demarării unor noi obiective de investiţii: "Modernizare DJ 172 D, Grădiniţa (limita jud.Bistriţa Năsăud) - Teşna", "Modernizare DJ 176, Argel - Brodina de Jos" şi "Modernizare DJ 208 B Hănţeşti - Bereşti - Şerbăneşti".

Investiţiile finanţate în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă însumează, în acest an, un total de 140.983.980 lei, din care 2.728.260 lei reprezintă finanţarea din bugetul propriu al judeţului.

Proiectele aflate în derulare au ca surse de finanţare Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), Programul Naţional de Investiţii Anghel Saligny, Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), Compania Naţională de Investiţii, Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul European de Dezvoltare Regională (FEADR), Programul Operaţional Comun România - Ucraina 2014-2020, precum şi resursele proprii şi vizează următoarele domenii prioritare învăţământul, sănătatea, asistenţa socială, turismul şi administraţia publică.

Învăţâmânt

În sectorul de învăţământ, printre obiectivele de investiţii ale CJ Suceava se numără:

1. "Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a şcolilor speciale şi a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE)", cu o valoare totală de 4.656.046,16 lei. Obiectivul general al proiectului are ca scop asigurarea unui proces educaţional de calitate, modern şi incluziv.

Obiectivele specifice ale proiectului:

- dotarea cu echipamente digitale specifice a patru laboratoare de informatică în patru şcoli speciale din judeţul Suceava, respectiv: Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Suceava, Liceul Tehnologic Special Bivolărie, Centrul Şcolar de Educaţie Inclusivă "Sf. Andrei" Gura Humorului şi Şcoala Profesională Specială Câmpulung Moldovenesc;

- dotarea cu echipamente digitale a 116 săli de clasă în cadrul celor şase şcoli speciale din judeţul Suceava;

- dotarea cu mobilier specific a 64 săli de clasă din cadrul a cinci şcoli speciale din judeţul Suceava, respectiv: Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Suceava, Grădiniţa Specială Fălticeni, Liceul Tehnologic Special Bivolărie, Şcoala Gimnazială Specială "Sf. Stelian" Rădăuţi, Şcoala Profesională Specială Câmpulung Moldovenesc;

- dotarea cu mobilier, materiale didactice specifice şi echipament digital a laboratorului de fizică matematică din cadrul Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Suceava;

- dotarea cu mobilier, materiale didactice specifice şi echipamente digitale a 11 cabinete de asistenţă psihopedagogică din cadrul Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Suceava, Grădiniţei Speciale Fălticeni, Liceului Tehnologic Special Bivolărie, Şcolii Gimnaziale Specială "Sf. Stelian" Rădăuţi, Centrului Şcolar de Educaţie Inclusivă "Sf. Andrei" Gura Humorului şi CJRAE Suceava, dotarea cu echipamente digitale a cabinetului de religie din cadrul Şcolii Profesionale Speciale Câmpulung Moldovenesc, precum şi dotarea cu echipamente sportive a sălii de sport din cadrul Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Suceava;

- dotarea cu materiale didactice şi echipamente digitale a zece ateliere de practică din cadrul Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Suceava şi Liceului Tehnologic Special Bivolărie.

2. "Microbuze electrice pentru elevii din Judeţul Suceava", proiect ce are ca obiectiv îmbunătăţirea condiţiilor de transport şcolar prin achiziţionarea a 26 de microbuze electrice pentru elevii din 26 de comune din judeţul Suceava (Capu Câmpului, Moldova Suliţa, Păltinoasa, Valea Moldovei, Frătăuţii Noi, Suceviţa, Râşca, Cornu Luncii, Vadu Moldovei, Şaru Dornei, Arbore, Forăşti, Poiana Stampei, Grămeşti, Zvoriştea, Marginea, Horodnic de Sus, Ciprian Porumbescu, Straja, Horodniceni, Moldoviţa, Vatra Moldoviţei, Ipoteşti, Izvoarele Sucevei, Frumosu şi Dorna Arini). Valoarea totală a proiectului este de 36.096.721,78 lei.

3. "Perfecţionarea personalului din învăţământul special din judeţul Suceava în instituţii similare din străinatate", proiect finanţat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene, cu un buget aprobat de 69.400 Euro.

4. "Creşterea eficienţei energetice a clădirilor Şcolii Gimnaziale "Sf. Stelian" Rădăuţi", cu o valoare totală de 1.688.011,39 lei.

Sănătate

În domeniul sănătăţii, autorităţile judeţene din Suceava lucrează la următoarele proiecte:

1. "Renovarea energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Sf. Ioan cel Nou" Suceava", proiect ce îşi propune realizarea lucrărilor de renovare a clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Ioan cel Nou" Suceava, în vederea reducerii consumului de energie în exploatare şi creşterii performanţei energetice a clădirilor, cu o valoare eligibilă a proiectului de 55.232.694 lei.

2. "Întărirea capacităţii instituţionale pentru reducerea riscului de infecţii nosocomiale la Spitalul Judeţean de Urgenţă Sfântul Ioan cel Nou, de la Suceava"

Proiectul urmăreşte adaptarea infrastructurii existente şi întărirea capacităţii instituţionale pentru reducerea riscului de infecţii nosocomiale la Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sfântul Ioan cel Nou" Suceava, prin:

- reabilitarea şi modernizarea infrastructurii existente a Spitalului Judeţean de Urgenţă "Sfântul Ioan cel Nou" Suceava, în vederea organizării în unitatea medicală a unor structuri funcţionale de boli infecţioase pentru izolarea/gruparea şi tratarea pacienţilor cu IAAM (infecţii asociate asistenţei medicale), determinate de microorganisme MDR (multidrogrezistente) şi cu infecţii cu Clostridium difficile;

- organizarea unor saloane cu un singur pat, în vederea izolării microbiologice;

- reabilitarea/modernizarea blocurilor operatorii;

- controlul microbiologic al aerului din blocurile operatorii şi din unităţile de terapie intensivă;

- dezvoltarea laboratorului de microbiologie;

- îmbunătăţirea capacităţii şi capabilităţii laboratoarelor de microbiologie, prin dotarea cu analizoare automate sau semi-automate de identificare a micro-organismelor şi de efectuare a antibiogramelor (achiziţionarea de echipamente destinate reducerii infecţiilor nosocomiale);

- sisteme de decontaminare a aerului din încăperi - aparate de nebulizare;

- sisteme de dezinfecţie suprafeţe cu abur/ presiune înaltă etc - robot dezinfecţie UVC;

- sisteme de sterilizare echipamente protecţie personal - cabinet mobil colectare/ depozitare/distribuţie lenjerie;

- sisteme de curăţenie automate care utilizează tehnici avansate pentru dezinfecţie/decontaminare aer, suprafeţe şi sau echipamente;

- sisteme de sterilizare instrumentar medical şi echipamente bazate pe tehnologii moderne cu plasmă, UV etc - lămpi bactericide UV;

- sisteme/echipamente de control al igienei mâinilor - dozatoare dezinfectante lichid şi pudră;

- sisteme/echipamente de evidenţiere a încărcăturii microbiologice în aer şi pe suprafeţe - maşini de spălat;

- echipamente şi sisteme digitale/IT/AI de monitorizare al infecţiilor nosocomiale: sistem automat monitorizare igiena mâinilor, program monitorizare suprafeţe.

3. "Micii luptători - Şansă la viaţă"

Proiectul prevede achiziţionarea de echipamente medicale adecvate dotării a cinci paturi existente din cadrul Secţiei de Neonatologie şi achiziţionarea a trei kit-uri pentru screening şi are ca obiectiv îmbunătăţirea programului de screening, în cadrul secţiilor de terapie intensivă pentru nou - născuţi, prin dotarea infrastructurii spitaliceşti din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă "Sfântul Ioan cel Nou" Suceava şi are o valoare de 5.842.253,65 lei.

4. "Creşterea siguranţei pacienţilor Spitalul Judeţean de Urgenţă Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava", cu o valoare totală de 12.814.409,12 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea infrastructurii existente şi creşterea securităţii la incendii în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă "Sfântul Ioan cel Nou" Suceava, prin instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii, cu acoperire totală şi de detectare, semnalizare şi alarmare în cazul depăşirii concentraţiei maxime admise de oxigen în atmosferă şi prin reabilitarea, modernizarea, extinderea infrastructurii electrice, de ventilare şi tratare a aerului, precum şi infrastructura de fluide medicale.

5. "Îmbunătăţirea disponibilităţii instituţiilor medicale de urgenţă din oblastul Cernăuţi şi judeţul Suceava", proiect cu o valoare totală de 1.430.566,79 euro, din care:

- 152.136,30 euro - Consiliul Judeţean Suceava;

- 1.278.430,49 euro - Întreprinderea Municipală Regională Necomercială "Spitalul de Urgenţă Cernăuţi".

Obiectivul proiectului este îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale de urgenţă în zona transfrontalieră România - Ucraina la standardele Uniunii Europene, prin utilizarea protocoalelor comune şi a echipamentelor mai eficiente. Proiectul vizează îmbunătăţirea bazei materiale a secţiilor de urgenţă ale Spitalului de Urgenţă Cernăuţi, precum şi ale secţiilor de cardiologie şi medicină internă a Spitalului Judeţean de Urgenţă "Sfântul Ioan cel Nou" Suceava, unificarea protocoalelor medicale de urgenţă în zona transfrontalieră Ucraina-România, creşterea cunoştinţelor şi abilităţilor practice ale grupului ţintă în medicina de urgenţă prin schimbul de experienţă.

6. "Îmbunătăţirea serviciilor medicale în zona transfrontalieră Suceava - Cernăuţi", proiect ce îşi propune îmbunătăţirea calităţii şi accesul la serviciile medicale a populaţiei din zona transfrontalieră Suceava - Cernăuţi, prin:

- dotarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Sfântul Ioan cel Nou" Suceava cu un scintigraf, care va facilita diagnosticarea timpurie a afecţiunilor din sfera tiroidiană, cerebrală, a plămânului, osoasă şi cea a rinichiului de către personalul medical din cadrul Secţiei de Oncologie;

- organizarea unei sesiuni de informare şi conştientizare cu privire la prevenirea şi diagnosticarea cancerului, la care va participa personalul medical din cadrul Întreprinderii municipale regionale non-comerciale "Centrul clinic de oncologie Bucovina" Cernăuţi şi din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă "Sfântul Ioan cel Nou" Suceava;

- realizarea unei campanii de promovare şi informare a proiectului.

Valoarea totală a proiectului este de 472.756,00 euro, din care:

- 461.355,00 euro (97,59%) - Consiliul Judeţean Suceava;

- 11.401,00 euro (2,41%) - Întreprinderea municipală regională non-comercială "Centrul Clinic de Oncologie Bucovina" Cernăuţi.

7. "Îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale minim invazive în regiunea transfrontalieră România - Ucraina", proiect ce are ca obiectiv îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale chirurgicale şi de tratament în zona transfrontalieră România - Ucraina la nivel European, folosind protocoale comune şi echipament eficient şi are o valoare totală de 348.712,37 euro.

Obiectivul de investiţii vizează îmbunătăţirea bazei materiale pentru chirurgia minim invazivă în spitalele regionale din Cernăuţi şi Suceava, unificarea protocoalelor medicale din Ucraina şi România pentru tratamentul curent şi creşterea nivelului de cunoştinţe teoretice şi de aptitudini practice al grupului ţintă din sfera medicală prin intermediul instruirilor.

Echipamentele achiziţionate de Instituţia Comunală Regională Spitalul Clinic Cernăuţi sunt: un videoendoscop cu instrumente gastro-duodenale pentru chirurgie; un videoendoscop cu coagulare şi instrumente pentru chirurgie, urologie, proctologie şi traumatologie; trei mese chirurgicale; un aparat pentru radiografie panoramică digitală pentru oftalmologie, stomatologie, chirurgie maxilo-facială şi otorinolaringologie; un aparat pentru anestezie şi respiraţie; un set de ustensile pentru chirurgia coronariană.

Activităţile ce vor fi realizate de Consiliul Judeţean Suceava, în calitate de partener, sunt:

- achiziţia a două dispozitive de ventilaţie pulmonară artificială (copii şi adulţi), a unui electrocardiograf cu 12 canale şi a şase video-laringoscoape ce vor intra în dotarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Sfântul Ioan cel Nou" Suceava;

- organizarea întâlnirilor de lucru, în judeţul Suceava şi Cernăuţi, a experţilor din domeniul medical din cele două ţări, necesară elaborării draftului de protocol comun privind ajutorul medical în regiunea transfrontalieră;

- instruirea cadrelor medicale din judeţul Suceava şi din regiunea Cernăuţi asupra protocoalelor comune de tratament;

- realizarea unei campanii de promovare şi informare a proiectului;

- elaborarea unui document comun "Unificarea standardelor de tratament", ce se va realiza prin studierea standardelor medicale româneşti şi ucrainene în scopul stabilirii unui protocol regional pentru spitalele din regiunea Cernăuţi şi din judeţul Suceava.

Asistenţă socială

În ceea ce priveşte asistenţa socială, reprezentanţii CJ Suceava lucrează la următoarele obiective de investiţii:

1. "Renovarea energetică pentru sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava"

Valoarea totală a proiectului finanţat este de 10.949.329,25 lei şi are ca obiectiv reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii, reabilitarea termică a sistemului de încălzire a sistemului de furnizare a apei calde, instalarea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de climatizare şi/sau ventilaţie mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior, reabilitarea/modernizarea instalaţiilor de iluminat în clădire.

2. "Reabilitarea, accesibilizarea şi dotarea spaţiilor actuale ale Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi Blijdorp România", proiect cu o valoare de 1.354.350 lei.

3. "Reabilitarea, accesibilizarea şi dotarea spaţiilor actuale ale Centrului de servicii de recuperare neuro-motorie pentru persoane adulte cu dizabilităţi (de tip ambulatoriu)", cu o valoare de 1.338.832 lei.

Totodată, Consiliul Judeţean Suceava a alocat, în acest an, suma de 3.852.870 lei pentru susţinerea finanţării proiectelor aflate în derulare la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului a Judeţului Suceava, respectiv a proiectelor "Paşi spre viitor" şi "Siguranţă pentru viitor", având ca beneficiari persoane adulte cu dizabilităţi asistate.

Turism

Sursele citate ne-au transmis că şi în domeniul turismului au loc investiţii, printre acestea numărându-se:

1. "Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel naţional", proiect care sprijină transportul durabil şi care are o valoare eligibilă de 201.659.815,50 lei, la care se adaugă TVA aferentă cheltuielilor eligibile în valoare de 38.315.364,95 lei.

Proiectul este suportat din bugetul UAT Judeţul Suceava, bugetul UAT Judeţul Bistriţa-Năsăud şi bugetul UAT Judeţul Mureş şi vizează creşterea accesibilităţii zonelor turistice şi dezvoltarea infrastructurii aferente prin realizarea următoarelor obiective:

- piste pentru biciclete pe partea carosabilă sau acostament, inclusiv lucrări de separare a traficului auto de cel velo;

- piste pentru biciclete pe digurile de protecţie la inundaţie ale cursurilor de apă sau pe terasamentul căilor ferate dezafectate;

- lucrări de tasare şi reabilitare a zonei de protecţie aferentă drumurilor deschise circulaţiei publice, a potecilor/drumurilor din zona forestieră, drumurilor agricole şi drumurilor din ariile naturale protejate, astfel încât să asigure planeitatea suprafeţei de rulare şi confort în deplasarea cu bicicleta;

- în cadrul localităţilor, pe străzile secundare şi terţiare se vor realiza trasee sugerate pentru biciclete, cu marcaj la nivelul carosabilului şi prin indicatoare;

- elemente constructive care să asigure continuitatea infrastructurii de cicloturism, inclusiv construcţia de pontoane, debarcadere sau achiziţia de ambarcaţiuni, utilizate doar în acest scop;

- amenajare marcaje, semnalizări, indicatoare, inclusiv elemente de vegetaţie înaltă care să permită marcarea traseelor cicloturistice;

- investiţii conexe investiţiei de bază: asigurarea iluminatului traseului cicloturistic (după caz): construcţii, instalaţii şi dotări, puncte de odihnă, refugii, mobilier urban, puncte de reparaţii biciclete, senzori contorizare trafic velo şi sistem de monitorizare, utilaje pentru întreţinere cu putere maximă de 30 kW.

2. "Green Pilgrimage - Supporting Natural and Cultural Heritage"

Începând din anul 2017, Consiliul Judeţean Suceava este implicat, ca stakeholder, în proiectul european Green Pilgrimage - Supporting Natural and Cultural Heritage, cofinanţat din FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională) prin Programul de Cooperare Interregională INTERREG EUROPE. Proiectul vizează realizarea unei reţele de rute de pelerinaj la nivel european care va promova o mai bună înţelegere interculturală şi interreligioasă şi va creşte gradul de conştientizare privind istoria şi patrimoniul cultural şi natural comun.

Potrivit reprezentantului CJ Suceava, scopul proiectului este realizarea unei rute asemănătoare cu cele devenite deja celebre: Drumul lui Iacob, Via Mariae, Via Francigena, Drumul Sfântului Olav şi Drumul Sfântului Augustine.

De asemenea, în urma întâlnirilor de lucru se are în vedere posibilitatea de a prelungi ruta de pelerinaj Via Mariae din judeţul Harghita către judeţele Neamţ şi Suceava.

Prin extinderea traseelor de pelerinaj către judeţul Suceava, localităţile aflate pe traseu, preponderente în mediul rural, vor duce la dezvoltarea turismului pe termen lung şi la creşterea numărului de turişti în zonă dar şi a duratei medie de şedere, apreciază sursa citată.

Administraţie publică

În Administraţia Publică, autorităţile judeţene lucrează la următoarele proiecte:

1."Siguranţă şi protecţie - factor comun în cooperarea transfrontalieră", cu o valoare totală de 522.433,00 euro.

Obiectivul proiectului este creşterea nivelului de siguranţă şi securitate a populaţiei în zona transfrontalieră Suceava-Cernăuţi, prin reducerea timpului mediu de răspuns la intervenţie, ca urmare a îmbunătăţirii nivelului de pregătire profesională şi a creşterii capacităţii operaţionale în ceea ce priveşte serviciile profesionale de urgenţă şi structurile care au atribuţii legale în activitatea de protecţie civilă. De asemenea, se urmăreşte creşterea capacităţii operaţionale comune a tuturor partenerilor, prin achiziţionarea de echipamente specifice pentru prevenirea inundaţiilor, alunecărilor de teren şi salvarea populaţiei, elaborarea unui cadru operaţional transfrontalier pentru situaţii de urgenţă, desfăşurarea de sesiuni de instruire şi exerciţii pe teren, precum şi dezvoltarea unui plan comun de cooperare.

Echipamente achiziţionate de Consiliul Judeţean Suceava: remorcă cu trei axe + excavator multifunctional; staţie de purificare a apei; echipamente de salvare de la înălţime 5 bucăţi.

Echipamente achiziţionate de Administraţia pentru protecţie civilă a populaţiei din cadrul Administraţiei Regionale de Stat Cernăuţi: echipamente de salvare de la înălţime 2 bucăţi; pompe submersibile 11 bucăţi; staţii de tratare a apei 5 bucăţi; bărci de salvare 11 bucăţi; bărci cu motor 11 bucăţi; sisteme de alarmare pentru populaţie 11 bucăţi.

2. "Sprijin la nivelul Regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanţate din perioada de programare 2021-2027", cu un buget total al proiectului de 52.450.999,31 lei, din care suma alocată pentru Consiliul Judeţean Suceava este de 9.677.701,50 lei.

Proiectul se derulează în parteneriat cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord Est, în calitate de lider, şi are ca obiectiv elaborarea documentaţiilor tehnico-economice necesare proiectelor de investiţii în domeniile infrastructură rutieră de interes judeţean, inclusiv variante ocolitoare şi/sau drumuri de legatură şi infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic, astfel:

- Modernizare reţea drumuri judeţene - (DJ 177 C Păltinoasa - Valea Moldovei - DJ 209 A; DJ 209 A Fălticeni - Horodniceni - Cornu Luncii - Mălini - Slatina; DJ 209 B Mălini - Văleni);

- Muzee pentru comunitate (Muzeul Satului Bucovinean Suceava, Casa Memorială "Simion Florea Marian" Suceava).

3. "Creşterea calităţii vieţii în Oraşul Siret, prin cultură, educaţie permanentă şi spaţii urbane moderne", proiect cu o valoare totală de 24.313.710,13 lei, are ca obiectiv general creşterea calităţii vieţii în oraşul Siret prin cultură, educaţie permanentă şi spaţii urbane moderne prin construirea unui centru educaţional pentru învăţare permanentă, reabilitare şi modernizare spaţii publice urbane în centrul oraşului Siret, precum şi reabilitarea/modernizarea Muzeului de Istorie Siret.

În anul 2024, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sfântul Ioan cel Nou" Suceava beneficiază de transferuri pentru investiţii din bugetul judeţean în sumă de 50.027.840 lei, cele mai mari alocări fiind destinate finalizării obiectivului de investiţii "Modernizare, transformare şi extindere Secţie de Oncologie".

De asemenea, se urmăreşte demararea unor investiţii noi, aflate în stadiu de întocmire a documentaţiilor tehnico-economice sau de începere a lucrărilor, cu finanţare din surse proprii sau pentru care s-a aplicat sau se va aplica pentru obţinerea de finanţări din alte surse (PNRR, CNI). Dintre cele mai importante proiecte, reprezentanţii autorităţii amintesc:

- finalizarea Punctului de operare aeromedicală de la Câmpulung Moldovenesc;

- cofinanţarea lucrărilor de Consolidare, restaurare, reabilitare şi dotare Palat Administrativ, judeţul Suceava, cu finanţare prin Compania Naţională de Investiţii;

- finalizarea obiectivului de investiţii "Amenajare etaj clădire Garaj auto utilaje mari şi remiză PSI în spaţii administrative, desfacere construcţii C2 (birouri) şi C3 (turn control), relocare utilităţi inclusiv centrală termică şi amenajare teren, str. Aeroportului nr.1, oraşul Salcea, jud.Suceava";

- punct de belvedere tip Skywalk în perimetrul Piatra Şoimului - Rarău;

- finalizarea proiectelor "Şanse egale pentru un viitor mai bun" la Grădiniţa Specială Fălticeni, "Creşterea eficienţei energetice a clădirilor Şcolii Gimnaziale Speciale Sf. Stelian Rădăuţi", "Creşterea calităţii vieţii în oraşul Siret prin cultură, educaţie permanentă şi spaţii urbane moderne" - etapa a II-a de proiect şi "Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Suceava"- etapa a II-a de proiect (fazare)";

- întocmirea documentaţiilor şi expertizelor necesare pentru Modernizare şi extindere Aeroport "Ştefan cel Mare" Suceava şi Terminal cargo la Aeroportul "Ştefan cel Mare" Suceava;

- proiectarea documentaţiei tehnico-economice pentru lucrările de închidere şi monitorizare post-închidere a Depozitul ecologic de la Pojorâta;

- Planul de amenajare teritorială a judeţului Suceava şi înfiinţare bancă de date urbane pentru reţelele tehnico-edilitare din judeţul Suceava. Aceste obiective au fost finalizate în anul 2023, iar în anul 2024 este necesară efectuarea ultimelor plăţi;

- realizarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru arealul turistic al munţilor Rarău şi a unui studiu de prefezabilitate pentru Amenajarea unui domeniu schiabil în Masivul Giumalău;

- finalizarea elaborării Hărţilor de risc natural pentru cutremure şi alunecări de teren la nivelul judeţului Suceava şi a Strategiei de dezvoltare teritorială zonală periurbană a municipiului Rădăuţi;

- implementarea de Soluţii GIS (Sistem Informaţional Geografic) pentru management urban;

- întocmirea notei conceptuale şi a temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii ,,Sistem integrat de control şi monitorizare a prestării serviciului de transport public judeţean de persoane";

- investiţii şi dotări la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava;

- investiţii şi dotări la unităţile de cultură subordonate cu o alocare bugetară de 12.159.400 lei, cea mai mare sumă (10.606.000 lei) fiind alocată pentru obiectivul de investiţii "Lucrări de plombare şi chituire zidărie, restaurare contraescarpă şi pod de acces la Cetatea de Scaun";

- lucrări de proiectare pentru Muzeul de Ştiinţele Naturii;

- lucrări de proiectare restaurare clădire anexă Muzeul Memorial "Ciprian Porumbescu" Stupca;

- cheltuieli de capital pentru unităţile de învăţământ special inclusiv pentru întocmirea documentaţiilor şi studiilor necesare realizării obiectivul "Campus şcolar la Liceul Tehnologic Special Bivolărie, Vicovu de Sus, prin construire de clădiri noi, reabilitare şi dotare";

- proiect "Biblioteca - hub digital pentru educaţie";

- dotări pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Bucovina" al Judeţului Suceava;

- dotări pentru Centrul Militar Judeţean Suceava.

În secţiunea de dezvoltare a bugetului judeţean au fost incluse finalizarea investiţiei din Municipiul Fălticeni - "Reabilitare, modernizare, consolidare şi extindere baza nautică din municipiul Fălticeni" - şi contractarea serviciilor de proiectare şi execuţie a lucrărilor aferente obiectivului de investiţii ,,Reţea de alimentare cu apă şi canalizare - Aeroportul Ştefan cel Mare şi Parcul Industrial Bucovina I''.

Consiliul Judeţean Suceava este permanent preocupat de transformarea judeţului într-unul "SMART", exemple fiind proiectele derulate atât la nivel de instituţie, cât şi de instituţiile aflate în subordinea Consiliului Judeţean Suceava, astfel:

- laboratoare inteligente (smartlab) la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă "Sf. Andrei" şi Liceul Tehnologic Special Bivolărie;

- "Biblioteca - hub digital pentru educaţie", propus la finanţare prin PNRR la Biblioteca Bucovinei "I.G. Sbiera";

- Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Suceava;

- "Pe urmele barbarilor", proiect finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, ce are ca obiectiv dezvoltarea aplicaţiei interactive "Harta migraţiilor", în cadrul expoziţiei permanente.

Consiliul Judeţean Suceava implementează "Strategia de dezvoltare a judeţului Suceava pentru perioada 2021 - 2027", document strategic care clarifică, organizează şi ordonează eforturile şi priorităţile Consiliului Judeţean şi ale tuturor părţilor implicate în procesele de management public la nivel judeţean, ţinând în egală măsură cont de nevoile şi aşteptările fiecărei unităţi administrativ-teritoriale din judeţ, de aşteptările mediului de afaceri şi de percepţia societăţii civile. Strategia a fost elaborată pornind de la problemele cu care se confruntă judeţul Suceava, abordate într-un cadru integrat, corelat cu obiectivele şi planurile strategice elaborate la nivel regional, naţional şi european.

În ceea ce priveşte dificultăţile cu care se confruntă CJ Suceava, Irina Vasiliuc ne-a declarat: "Dintre problemele şi obstacolele legislative întâmpinate, amintim:

- recentele modificări legislative privind măsurile bugetar-fiscale pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României, coroborate cu specificul juridic de "regie autonomă", pe autofinanţare, dar şi caracterul distinctiv al activităţii desfăşurate, care presupune funcţionarea fără întreruperi a Aeroportului "Ştefan cel Mare" Suceava, pun în dificultate obligativitatea asumată de respectare permanentă a standardelor de siguranţă şi securitate în aviaţia civilă. Pentru soluţionarea acestui aspect, este necesară exceptarea R.A. Aeroport de la aplicarea măsurilor de disciplină economico-financiară, în caz contrar existând un risc major de neîndeplinire calitativă şi cantitativă a cerinţelor asociate activităţii pe aeroport;

- necesitatea elaborării unor norme metodologice în baza cărora să fie facilitat accesul în centrele şcolare incluzive ale elevilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în şcolile de masă;

- existenţa în cadrul legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice a prevederii unor termene prea scurte pentru evaluarea ofertelor;

- lipsa unei legislaţii care să permită atragerea de surse de finanţare pentru domeniile specifice sectorului cultural, precum şi lipsa de predictibilitate legislativă".

(Articol preluat din revista BURSA Construcţiilor)

Opinia Cititorului ( 1 )

  1. Dezvoltarea baronilor locali???

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda carte
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

19 Iul. 2024
Euro (EUR)Euro4.9709
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5670
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.1374
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8970
Gram de aur (XAU)Gram de aur354.6908

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
letapebytourdefrance.com
roenergy.eu
rommedica.ro
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb