ŞEDINŢĂ CU FINAL PREVIZIBIL LA SIF BANAT-CRIŞANAApropiaţii lui Bogdan Drăgoi au aprobat premierea conducerii cu 880.000 de acţiuni SIF1

Nicu Trandu
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 26 noiembrie 2021

Ilustraţie de MAKE

Ilustraţie de MAKE

Premierea a fost contestată, din cauza lipsei criteriilor de performanţă a acţiunii de răscumpărare a 30,88 milioane de titluri, de către reprezentantul Asociaţiei Investitorilor la SIF-uri şi de mai mulţi acţionari

Deşi programul de răscumpărare derulat de SIF Banat-Crişana a fost lansat pentru 30,88 milioane de acţiuni, echipa din fruntea SIF1 condusă de Bogdan Drăgoi a răscumpărat doar 8,79 milioane de titluri

Conducerea SIF1 i-a interzis unui acţionar participarea la şedinţă, pe motiv că acesta a întârziat câteva minute

Echipa de conducere a SIF Banat-Crişana (SIF1) şi-a văzut, ieri, pus în aplicare obiectivul stabilit încă de la Adunarea Generală a Acţionarilor din 27 aprilie 2020 privind premierea membrilor săi cu 880.000 de acţiuni ale societăţii de investiţii financiare, din numărul total al acţiunilor răscumpărate. Pentru premiere s-au exprimat 50,24% din numărul total de voturi, în timp ce împotrivă au fost 19,37%. Au fost înregistrate 6,91% abţineri, în timp ce 23,48% din voturi au fost neexprimate.

Şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor SIF 1 a fost una tensionată, în condiţiile în care Marius Pop, directorul executiv al Asociaţiei Investitorilor la SIF-uri (AISIF), şi doi acţionari - Ben Madadi şi Cătălin Buzdea - l-au întrebat în mod repetat pe Bogdan Drăgoi, preşedintele Consiliului de Administraţie, care sunt raţiunile premierii, criteriile de performanţă care stau la baza distribuirii către echipa de conducere a celor 880.000 de acţiuni şi cum poate fi verificată în mod exact împlinirea acestora.

"Acţionarii au decis premierea la AGA din 27 aprilie 2020. Acest management al SIF putea să se prevaleze de decizia din aprilie 2020, dar nu a dorit şi aşteaptă votul dumneavoastră, al acţionarilor. Dumneavoastră decideţi. Din păcate pentru dumneavoastră sunt 5 milioane de acţionari care pot vota cum doresc. În aprilie 2020 s-a votat cu 74,98% pentru distribuirea celor 880.000 acţiuni", a spus Bogdan Drăgoi.

În privinţa criteriilor de performanţă, Bogdan Drăgoi a menţionat iniţial că acestea se află postate pe site-ul SIF 1, la secţiunea privind politica de remunerare, pentru ca ulterior să recunoască faptul că, în momentul desfăşurării şedinţei AGEA de ieri "nu există stabilite de Consiliul de Administraţie criteriile de performanţă" pentru premierea cu cele 880.000 de acţiuni. După ce a afirmat acest lucru, Bogdan Drăgoi a revenit şi a susţinut că acele criterii sunt puse în politica de remunerare, sunt publice pe site şi membrii Comitetului de remunerare va verifica îndeplinirea lor.

Şeful SIF Banat-Crişana a fost întrebat de ce nu a respectat decizia AGA de răscumpărare a celor 30,88 milioane acţiuni şi a ales să cumpere doar 8,79 milioane de titluri.

"Managementul SIF a stabilit un nivel de preţ de piaţă la care s-au răscumpărat doar 8,79 milioane acţiuni şi în aprilie 2022 acţionarii pot trage la răspundere echipa de conducere pentru diferenţa de acţiuni ce nu a fost răscumpărată", a răspuns Bogdan Drăgoi.

Acţionarul Ben Madadi l-a acuzat pe şeful SIF 1 că se află în conflict de interese atât timp cât Swiss Capital s-a ocupat de răscumpărarea acţiunilor respective, primind şi un comision consistent în acest scop, iar fondurile administrate de această societate vor vota în favoarea premierii echipei Drăgoi, conflict care este sancţionat de regulamentul european în materie.

"Domnule preşedinte, sunteţi sau nu în conflict de interese? Da sau nu?", a întrebat Ben Madadi

"Întrebarea nu se referă la punctul 3 de pe ordinea de zi", a răspuns Bogdan Drăgoi.

"Întrebarea are legătură cu punctul 3 de pe ordinea de zi, privind distribuirea celor 880.000 de acţiuni, atât timp cât fondurile care vă vor acorda votul sunt administrate de Swiss Capital, adică de societatea care s-a ocupat de răscumpărarea titlurilor la preţuri minime care au afectat interesele acţionarilor SIF Banat-Crişana. De aceea, vă rog să să răspundeţi dacă sunteţi în conflict de interese sau nu", a punctat Ben Madadi.

Din păcate, Bogdan Drăgoi a refuzat să răspundă la întrebarea respectivă, lăsând să planeze suspiciuni rezonabile cu privire la starea de conflict de interese în care s-ar fi aflat la şedinţa AGEA de ieri. Preşedintele SIF 1 a închis rapid subiectul declanşând procedura de vot privind distribuirea celor 880.000 de acţiuni, deoarece ştia că votul nu avea cum să îi fie potrivnic.

"Am fost jignit în mai multe rânduri de preşedintele SIF 1, eu fiind acţionar, iar el preşedintele Consiliului de Administraţie. La întrebările mele care erau foarte importante pentru investitori, chiar şi în privinţa celor 880.000 de acţiuni ce urmau să fie acordate conducerii a refuzat să răspundă. L-am întrebat despre un conflict de interese cu Swiss Capital care administrează fonduri care deţin acţiuni SIF1 şi au un istoric de prezenţă la AGA, iar Bogdan Drăgoi a refuzat să răspundă. L-am întrebat de ce consideră că membrii CA ar merita 880.000 acţiuni gratuite, ca să mă decid dacă votez pentru sau nu şi a refuzat să răspundă. A refuzat să răspundă dacă în registrul conflictelor de interese al SIF 1 se regăsesc acţionari în conflict de interese, iar Bogdan Drăgoi a refuzat să răspundă. Pe scurt am fost la o AGEA în care conducerea a refuzat să comunice cu acţionarii", ne-a declarat acţionarul Ben Madadi la finalul şedinţei de ieri.

"Am două mesaje pentru investitorii la SIF-uri. Preşedintele SIF 1 ne-a făcut o invitaţie la dialog pe care noi, ca asociaţie, o luăm în considerare. În al doilea rând, domnul Bogdan Drăgoi a încercat să răspundă întrebărilor pe care i le-am adresat, dar formulările sale au fost lipsite de conţinut", ne-a spus Marius Pop, director executiv AISIF, după şedinţa de ieri a AGEA SIF Banat-Crişana.

Un incident neplăcut a avut loc în timpul şedinţei când angajaţii SIF Banat-Crişana nu au permis accesul în sală a unui acţionar care a întârziat câteva minute.

"Nu mi s-a permis accesul la AGEA, sub pretextul că aş deranja şedinţa, deşi o persoană intrase înaintea mea cu două sticle de apă. Am fost identificat, acompaniat de un consilier juridic, care după 30 de minute m-a dat afară din clădirea SIF Banat-Crişana. Este o atitudine vădit ostilă a conducerii şi consider că este o încălcare a legii 297/2004 cu completările ulterioare şi a regulamentelor ASF. În opinia mea, SIF 1 prin acţiunile conducerii a reuşit ca titlurile societăţii să devină neinvestibile pentru investitori de bună-credinţă", ne-a declarat Tudor Nicula, acţionar la SIF 1.

Consiliul de Administraţie al SIF Banat-Crişana a pus pe ordinea de zi a adunării de ieri trei variante de alocare a acţiunilor răscumpărate.

Prima implica anularea tuturor celor 8,79 milioane de titluri pentru reducerea capitalului social, iar cea de-a doua presupunea o distribuţie pro-rata, în care 8,54 de milioane de acţiuni să fie anulate, iar 250.000 de titluri să meargă către conducere. A treia variantă implică alocarea a 7,91 milioane de acţiuni pentru reducerea capitalului, 880.000 de acţiuni să mergă gratuit la conducătorii SIF Banat-Crişana.

"În situaţia aprobării uneia dintre cele trei variante propuse, Consiliul de Administraţie are obligaţia convocării unei adunări generale extraordinare a acţionarilor care să aibă pe ordinea de zi propunerea privind reducerea capitalului social al Societăţii prin anularea acţiunilor alocate în acest scop", se arăta în convocator.

Amintim că, ultimul program de răscumpărare derulat de SIF Banat-Crişana, ce a cuprins de fapt trei programe, a fost lansat pentru 30,88 milioane de acţiuni SIF1, din care 30 de milioane ar fi trebuit anulate, pentru reducerea capitalului social, iar 880.000 de titluri erau destinate conducerii SIF1, conform unor hotărâri mai vechi ale acţionarilor societăţii de investiţii financiare.

În ofertă, SIF-ul a oferit un preţ pe acţiune de numai 2,7 lei, destul de apropiat de cel din piaţă din momentul lansării operaţiunii şi cu mult sub preţurile maxime aprobate de acţionari, astfel încât s-a răscumpărat mai puţin de o treime din numărul total al acţiunilor celor trei programe.

În aceste condiţii, AISIF a mai solicitat conducerii SIF1 să respecte şi să ducă la capăt mandatul dat de acţionari privind răscumpărarea celor 30 de milioane de acţiuni destinate anulării, prin oferirea unui preţ pe acţiune avantajos. Mai mult, AISIF a solicitat ASF să ia măsurile necesare pentru a nu permite domnului Bogdan Drăgoi, implicit Consiliului de Administraţie al SIF1, să folosească voturile acţionarilor cu care este în conflict de interese pentru a se premia cu acţiuni gratuite, răscumpărate cu banii tuturor acţionarilor SIF1.

Acţionariatul SIF Banat-Crişana este populat cu diverse fonduri de investiţii finanţate în diferite proporţii de SIF1 şi/sau SIF Muntenia. SIF Banat-Crişana deţine 99,9% din SAI Muntenia, administratorul SIF Muntenia.

"Aceste SAI-uri, prin fondurile pe care le administrează, pot să voteze în favoarea domnului Bogdan Drăgoi şi în defavoarea SIF1. În cele ce urmează arătăm două cazuri pentru exemplificarea acestui conflict de interese:

1. SAI Swiss Capital, care deţine peste 5% din SIF1, are contract atât cu SIF1, condus de domnul Bogdan Drăgoi, cât şi cu SIF Muntenia (SIF4), care este administrată de o filială a SIF1, mai precis SAI Muntenia. SAI Swiss Capital încasează milioane de lei anual din banii SIF1 şi SIF4, ambele fiind direct sau indirect controlate de domnul Bogdan Drăgoi. Pentru menţinerea contractelor sale cu SIF1 şi SIF4, de pe urma cărora încasează milioane de lei anual, SAI Swiss Capital va vota în favoarea premierii domnului Drăgoi chiar dacă acel vot ar fi în defavoarea SIF1, şi prin urmare în defavoarea altor acţionari SIF1. Se încalcă, astfel, principiile şi prevederile legii 74/2015 şi ale regulamentului Uniunii Europene 231/2013.

2. OPUS Chartered Issuances este un alt exemplu grav de conflicte de interese între domnul Bogdan Drăgoi şi un acţionar. OPUS Chartered Issuances deţine peste 5% din capitalul SIF1 exclusiv prin acţiuni cumpărate cu banii SIF4, societate care este condusă de o filială a SIF1, mai precis, SAI Muntenia. OPUS Chartered Issuances beneficiază de câştiguri însemnate datorate SAI Muntenia. În consecinţă, OPUS Chartered Issuances va vota în favoarea domnului Drăgoi şi în defavoarea SIF1 şi, prin urmare, în defavoarea altor acţionari SIF1.

Aceşti doi acţionari, prezentaţi aici cu titlu de exemplu, au conflicte de interese semnificative cu conducerea SIF1", se arată în a doua solicitare trimisă de către AISIF către ASF.

Opinia Cititorului ( 21 )

 1. Vrem o poza cat mai mare cu Ben Madadi, adica una fara ceilalti, daca se poate.

  Multumiri anticipate din partea celor care il critica cu mult bun simt. 

  1. Mai bine si cu Mihaileasca, Buica si slujbasii lor preasupusi din ASF. Cum păzesc ei hora dragoiasca Swiss si compania.

   ...

   Poza prostului de Marcu trebuia sa fie mai mare și mai centrala și mai frumoasa...

   Nu-l vad pe Cioaca in poza:))) ca si el e in cardasie acum la fel si cei de la BRK.

  Ben, felicitări pentru premiul de aseară!

  La ce sunt bune aceste scandaluri? Companiile afectate de conflicte de interese și cele care nu dau dividende ani la rând nu au ce caută la bursa!

  ...

  1. Persanul o sa câștige. Pentru simplul fapt că are dreptate. Pentru că încă există legi. Sa vezi atunci cum cum o sa fuga toți sifonarii și o să încerce să dea vina unul pe altul.

   Cumetre, stai cuminte ca vin altii din spate sa il sustina! Oamenii cu principii castiga in fata celor orbiti de bani si putere! Schimba tabara!

   Ooof, bine ca ești tu miticuta deșteptul de pe Dâmbovița . Persianul de care zici o sa câștige și încă fff ușor . Zici ca e lupta mare pentru ca te crezi tu și cooperativa mult prea mari și mult prea puternici. Puterea sta in pile relații cu alți mari și tari ai zilei. Mitica, istoria ne învață ca puternicii zilei sunt ca hienele. Azi te beau mâine te sfâșie . Uite-l pe saracu Hrebe care făcea și desfăceau CNVM CNA parlament etc. Persanul, Mitica, e din alt film și tu te oftici ca nu e ca tine. Tutar. Oricum, mai bine looser decât tutar. Tutar e ăla care duce plosca șefului . Asta ca sa fie clară definiția .

  Persanul se dovedește mai cinstit și sincer decât mulți capitaliști de pe Dâmbovița.

  "Acţionarii au decis premierea la AGA din 27 aprilie 2020. Acest management al SIF putea să se prevaleze de decizia din aprilie 2020, dar nu a dorit şi aşteaptă votul dumneavoastră, al acţionarilor. Dumneavoastră decideţi. Din păcate pentru dumneavoastră sunt 5 milioane de acţionari care pot vota cum doresc. În aprilie 2020 s-a votat cu 74,98% pentru distribuirea celor 880.000 acţiuni", a spus Bogdan Drăgoi

  Rezoluții supuse aprobării AGEA din 27 aprilie 2020: 

  1. 

  Se aprobă reducerea capitalului social al Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana SA, în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990, de la 51.746.072,4 lei, la 51.542.236,3 lei ca urmare a anulării unui număr de 2.038.361acțiuni proprii dobândite de către societate, în cadrul programelor de răscumpărare a acțiunilor proprii. Ulterior reducerii, capitalul social al Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana SA va avea valoarea de 51.542.236,3 lei, fiind împărțit în 515.422.363 de acțiuni cu o valoare de 0,10 lei/acțiune. Articolul 3 aliniatul (1) din Actul Constitutiv se modifică ca urmare a reducerii capitalului social și va avea următorul conținut: 

  „Capitalul social al societății are valoarea de 51.542.236,3 lei și este divizat în 515.422.363 acțiuni de câte 0,10 lei, repartizat pe acționari așa cum rezultă din evidențele înscrise în registrul acționarilor.” 

  2. 

  Se aprobă utilizarea unui număr de 880.000 de acțiuni, aflate în proprietatea Societății și răscumpărate în temeiul Hotărârii AGEA din 26 aprilie 2018, pentru distribuirea cu titlu gratuit către membrii conducerii Societății (administratori, directori), în cadrul Planului de tip „Stock Option Plan”, aprobat prin Hotărârea AGEA din data de 22 aprilie 2019. Consiliul de Administrație al societății este împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea Planului de tip „Stock Option Plan”. 

  3. 

  Se aprobă derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii (“Programul I”) de către Societate. Programul I urmează a se derula numai dacă adunarea generală ordinară a acționarilor convocată pentru data de 27/28 aprilie 2020 aprobă repartizarea întregului profit net al exercițiului financiar 2019, în sumă de 159.494.532 lei, la „Alte rezerve”, pentru surse proprii de finanțare, în vederea susținerii răscumpărării acțiunilor proprii. Programul I se va derula cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale: 

  (i) Scopul programului I: Societatea va răscumpăra acțiuni în cadrul Programului în vederea reducerii capitalului social al acesteia; 

  (ii) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: cel mult 15.000.000 de acțiuni; 

  (iii) Prețul minim per acțiune: 0,1 lei 

  (iv) Prețul maxim per acțiune: 4,9665 lei 

  (v) Durata Programului I: maximum 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a; 

  (vi). Plata acțiunilor dobândite în cadrul Programului I va fi făcută din sursele prevăzute de lege. 

  Alături de caracteristicile principale, Programul I va include și alte cerințe impuse de lege și care nu sunt enumerate mai sus. Achiziționarea acțiunilor în cadrul Programului I se va desfășura prin toate operațiunile de piață permise potrivit legii, care pot include și oferte publice de cumpărare inițiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale. Pentru implementarea Programului I, Consiliul de Administrație va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute, cu respectarea cerințelor susmenționate. 

  4. 

  Se aprobă derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii (“Programul II”) de către Societate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale: 

  (i) Scopul programului II: Societatea va răscumpăra acțiuni în cadrul Programului II pentru distribuirea cu titlu gratuit către membrii conducerii Societății (administratori, directori), în scopul fidelizării acestora, precum și al recompensării pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății, conform criteriilor de performanță ce urmează a fi stabilite de Consiliul de Administrație. 

  (ii) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: cel mult 880.000 de acțiuni 

  (iii) Prețul minim per acțiune: 0,1 lei 

  (iv) Prețul maxim per acțiune: 4,9665 lei 

  (v) Durata Programului II: maximum 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a; 

  (vi). Plata acțiunilor dobândite în cadrul Programului II va fi făcută din sursele prevăzute de lege. 

  Alături de caracteristicile principale, Programul II va include și alte cerințe impuse de lege și care nu sunt enumerate mai sus. Achiziționarea acțiunilor în cadrul Programului II se va desfășura prin toate operațiunile de piață permise potrivit legii, care pot include și oferte publice de cumpărare inițiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale. Pentru implementarea Programului II, Consiliul de Administrație va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute, cu respectarea cerințelor susmenționate. 

  5. 

  Se aprobă utilizarea acțiunilor achiziționate în cadrul Programului II de răscumpărare a acțiunilor proprii în vederea distribuirii cu titlu gratuit către membrii conducerii Societății (administratori, directori), în cadrul unui Plan de tip „Stock Option Plan”, cu respectarea legislației în vigoare. Consiliul de Administrație al societății este împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea Planului de tip „Stock Option Plan”. 

  6. 

  Se aprobă data de 19 mai 2020 ca dată de înregistrare (18 mai 2020 ca ex date) în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr.5/2018.

  Profitul ala pe 2019 unde e? 

  1. Cu profit net al exercițiului financiar 2019, în sumă de 159.494.532 lei se poate face majorare de capital social cu 3 actiuni la 1 actiune detinuta.

  Un bun criteriu de premiere la Sifuri ar putea fi un rulaj mediu zilnic de cel puțin 2.000.000 lei pentru fiecare ! E mult 0.4 mil € când fiecare valorează 300-400 mil € ? Dacă nu rivalizează asta demisia ! În rulaj să nu între acțiunile cumpărate de societate evident !

  1. Da, mai, nene, e mult, caci asta inseamna un rulaj de 100% din proprietate in exact trei ani. Tie ti se pare firesc asa ceva? Poate in zilele de astazi este, insa cu siguranta nu este deloc sanatos. Gandeste si tu cuminte, asezat, cumpatat si limpede precum cei care faceau tranzactii acum multe zeci de ani, caci altminteri o sa ajungi si tu doar un speculator prins de val. La fiecare tranzactionare se misca banii pentru profit, si problema este ca toti ar fi orientati strict catre specula, ceea ce duce lucrurile intr-o zona cu potential de risc enorm pentru X companie tranzactionata, in particular, si pentru piata, in general.

   Da' nu te lua tu dupa mine, baga nene ordine peste ordine si vezi unde ai sa ajungi! 

   Nene,eu nu cumpăr deloc,deși cu alte societati fac( nu ma crezi ) tranzacții zilnice! Tie ti se pare normal să nu fac deloc,pentru că nu se merită! Fă o comparație cu lichiditatea altor societati și de 10 ori mai mici ! Sifurile se compară cu lichiditatea de la CLAIM !

   Nu e un bun criteriu lichiditatea? Ce cauti tu pe bursă? Esti din ăla cumperi TLV,SNG,TELetc si..aștepți... 

   Un criteriu ar fii sa fie premiati in functie de ce dividende dau actionarilor cu 1-2% din suma distribuita.

   Alea cu cresterea activului sunt fractie la picior mai ales ca isi iau din activul total bonusurile si nu din cel net facut ianuarie-decembrie an/an.

   Ei tot timpul se raporteaza la activul total ceea ce nu este corect fiindca tu nu contribuit cu nimic de la preluarea mandatului de administrator. 

  ...

  1. Oare? Sa asteptam finalul. Drăgoi nu are nici pe departe ștaif pentru poziția pe care o are. Doar tupeu . In AGA are o singura lozinca pe care o mormăie peltic. Nu e obiectul adunării căutați pe sait. E clar ca habar n-are ce scrie pe saitu ăla . Niște plăcinte rotunde pe post de grafice și lozinci înșelătoare pe fond albastru bleu.

   Pentru cei bătrâni, și în anii negri ai tranziției românești când se fura că în codru, cei din combinații și escrocherii cu SIF-uri și acoperiri de SIF-uri au plătit. Vezi Dinel Staicu, vezi Boboc. Vezi și alții cărora nu le-a fost prea bine și au stat cu sabia deasupra capului. Vezi Filimon, vezi Fercala, vezi Balteanu. Asta în jungla din vremea pragurilor.

   In plus, ca sa vezi ghinion pentru sifonarii din ziua de azi, lucrurile pe șmechereala se reglementează tot mai clar pe filiera europeană. Și, o data, cu digitalizarea, devin și mult mai ușor de detectat. 

   Deci daca "șmecherii" aia de pe vremea lui Vântu, nu au avut scăpare, de ce ar scăpa ăștia? Când lucrurile sunt evidente. E doar o chestiune de timp, old sport, cum ar spune Gatsby. 

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Apanova
BTPay
Electromagnetica
hidroelectrica.ro
asbis.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

27 Sep. 2023
Euro (EUR)Euro4.9743
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.7112
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.1393
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7209
Gram de aur (XAU)Gram de aur287.0737

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
ahkawards.ro
roenergy.eu
cnipmmr.eu
gotech.world
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
thediplomat.ro
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb