DIGI Comunications

Strigoii

Cornel Codiţă
Ziarul BURSA #Editorial / 29 ianuarie

Cornel Codiţă

Lăsaţi-l pe Ibsen în pace, el săracul nu are nici o vină. Strigoii care ne bîntuie astăzi, nu prin cotloanele ascunse şi întunecate ale lumii noastre, ci pe bulevardele ei principale, prin birourile cu ferestre mari ale instituţiilor celor mai importante ale politicii şi gestiunii puterii, sunt strigoii ceauşismului. El însuşi un fel de strigoi, un rebut malignizat al comunismului de tip dictatorial-represiv inventat de Lenin şi "perfecţionat" de urmaşii lui într-ale "socialismului" şi "naţional-socialismului", de la Hitler la Pol Pot şi de la Stalin la pleaiada nano-staliniştilor pe mîna cărora au încăput ţările "lagărului socialist" în vremurile războiului rece. Astăzi, despre ideologia "făuririi omului nou".

Sămînţa ei a fost pusă hăt... îndărăt, pe la jumătatea secolului al XIX-lea în ograda filosofiei, unde umblau liberi, ca şi astăzi, alături de oameni cu multă minte şi scaun la cap şi tot felul de inşi ale căror sindroame acute de inadaptare i-au condus la ideea că nu ei sunt responsabili pentru eşecul lor cognitiv, afectiv, social, matrimonial, profesional şi... etc., ci toţi ceilalţi oameni! De unde şi concluzia "naturală": pentru ca societatea să devină un loc mai bun este nevoie de alt tip de oameni. De omul nou! Fie el "supraomul", ca la Nietzsche, fie "omul nou, socialist", ca în ideologia oficială a comunismelor de sorginte leninisto-stalinistă. Acest "om nou" nu creşte singur din pămînt şi nici în pom, deci trebuie "făurit". Va să zică, cioplit, fasonat, forjat, modelat... etc. de sistemul oficial al educaţiei prin opresiune, cu sprijinul tuturor instituţiilor disponibile, partid, familie, şcoală, închisori, lagăre de muncă, instituţii ale administraţiei publice, "locul de muncă", instituţii şi produse ale culturii "noi" etc. Cum ştim care sunt trăsăturile necesare acestui "om nou"? Simplu, ne spune ideologia şi anume, ne spune tabloul oficial al "societăţii viitorului". Omul nou trebuie să fie perfect adaptat acesteia, capabil să o "făurească" şi desigur să o ducă "pe cele mai înalte culmi"! Acum, ţineţi-vă bine de ceva de prin prejur, o masă, un scaun, ceva solid şi ascutaţi cum văd marii noştri vizionari ai reformelor din învăţămînt şi educaţie, viitorul copiilor şi al nepoţilor dumneavoastră. În treacăt fie spus, aceşti vizionari stau adunaţi sub cupola largă a Parlamentului României, o grădină care rivalizează prin aglomerarea de proşti cu cea a lui Dumnezeu, după ce au dat chix după chix, din incompetenţă şi deficit funcţional, prin diferite poziţii ministeriale, inclusiv şi evident, pe la ministerul învăţămîntului, mai ales! Prin vocea profetică a doamnei Anisie, ale cărei competenţe ministerial-educaţionale au făcut înconjorul lumii, unde au şi fost larg recunoscute, în ciuda faptului că aici, pe meleagurile carpato-danubiano-pontice, nu au fost neam zărite, grăit-a mai elocvent ca Zarathustra: "planurile cadru de învăţămînt trebuie să pună un semn de egalitate între profilul absolvenţilor şi nevoile viitoare ale societăţii în care trăim". De unde ştim ce şi cum trebuie să înveţe copiii noştri pe la şcolile în care sunt îngrămădiţi ca cireada-n staul? Ne spune doamna Anisie: Planurile cadru trebuie să ţină cont de răspunsurile la cîteva întrebări, şi anume, "cum vrem să arate societatea în care dorim să trăim? Ce competenţe îi sunt necesare absolventului de învăţămînt preuniversitar pentru a se integra şi a contribui într-o astfel de societate? E clar, nu!!! Doar că nu ne spune că societatea asta a viitorului în care, desigur, toţi deopotrivă şi fără nici o excepţie vrem să trăim împreună cu dumneaei, este "societatea socialist/capitalistă multilateral dezvoltată în drum spre viitorul de aur al omenirii". Las la o parte că doamna Anisie şi, asemenea ei, mai toţi cei ce s-au ocupat cu reformele nu ştiu şi deci nu fac diferenţa dintre educaţie şi învăţămînt, considerîndu-le, cumva, echivalente şi mă opresc asupra "viziunii cadru" despre ce înseamnă învăţare şi învăţămînt, deci despre ce trebuie făcut să scoatem carul împotmolit din nămol şi zloată. Păi, e simplu! Absolventul de învăţămînt este un fel de recipient care timp de nişte ani a ingurgitat, cuminte şi sistematic, nişte pastile, pe care le putem numi cuante de ştiinţă şi ştiinţă cu aplicaţii-practice ce i-au fost furnizate de profesorii intraţi în clasă şi disciplinele pe care le-au predat. Aceste pastile, odată înghiţite, eliberează şi depun în corpul "şcolerului" ştiinţa şi aplicaţiile administrate, astfel încît, odată ieşit pe poarta şcolii, individul cu pricina este gata pregătit să dea buzna într-o cît se poate de folositoare activitate profesională şi să contribuie... .şi să se integreze... să participe la dezvoltarea şi... înaintarea neabătută spre....!!! Tot chichirezul chestiei este să ştim ce punem în pastile şi în ce ordine, formulă, le administrăm "pacientului". E simpluţ şi oarecum mecanic. Ca şi mintea care a născut elucubraţiile cu pricina, de altfel, pentru care şcoala nu este altceva decît o "uzină" unde sunt făuriţi în regim şi după algoritmi industriali "oameni noi" şi utili pentru societatea viitorului! Vestea bună, dar care desigur o va pune în mare încurcătură pe doamna Anisie, ca şi pe toţi ceilalţi reformatori de "calibrul" dumneaei, este aceea că pe poarta şcolii şi pe uşa clasei nu intră manechine sau efigii, ci nişte copii, oameni vii adică, cu zestrea lor de socializare dobîndită, foarte diferită de la unii la alţii, cu dorinţe, înclinaţii şi talente diferite, cu mecanisme motivaţionale pentru învăţare foarte diferite şi încă în formare, cu deprinderi cognitive şi comportamentale mai mult decît diferite, cu atitudini şi fragmente de reprezentări asupra vieţii sociale, inclusiv asupra relaţiilor instituţionale cît se poate de diferite şi ... aşa o putem ţine cu înşiruirea pînă la primăvară, incluzînd chiar şi experienţa emoţională sau impactul comportamental al diferitelor patologii cu care au fost confruntaţi pînă la vîrsta respectivă. În ziua în care "reformatorii" învăţămîntului din România vor fi în stare să vadă intrînd în şcoli oameni, cu nevoi, probleme şi achiziţii comportamental-cognitiv-emoţionale tot atît de diferite cît sunt plantele care formează ecosistemul unei jungle, în acea zi, va putea începe procesul lor de învăţare şi achiziţionare a competenţelor necesare pentru a putea emite măcar umbra unei idei despre ceea ce trebuie făcut şi cum trebuie să funcţioneze "sistemul de învăţămînt". Despre educaţie... nu mai e loc, poate altădată.

Cît despre veştile proaste pentru doamna Anisie şi adunătura reformatorilor învăţămîntului românesc după chipul şi asemănarea strigoiului ceauşismului ele sunt potop şi nu contenesc, neam! Doar cîteva ca să îşi poate face cineva o idee.

Prima ar fi aceea că atîta vreme cît nu schimbăm radical, adică nu ridicăm la nivel profesional competenţele educaţionale, pedagogice, psihologice, ştiinţific-aplicative şi emoţional-comportamentale ale profesorilor, ale celor care interacţionează cu elevii, orice reformă a învăţămîntului este imposibilă. Dacă vrem să începem de undeva, ne trebuie vreo 20 de ani de formare sistematică şi neîntreruptă a unei noi generaţii de profesori şi educatori şcolari la standarde care nu au fost practicate niciodată pînă acum în România. De la ce şi cum trebuie să înveţe, să ştie şi să performeze profesorul la interacţiunea cu elevii începe orice reformă sustenabilă şi cu efect social pozitiv pe termen lung. A doua veste proastă este aceea că pînă nu schimbăm din rădăcină actualul sistem instituţional al învăţămîntului şi nu reaşezăm radical diferit relaţiile lui cu societatea şi instituţiile ei capabile să susţină şi să influenţeze pozitiv procesele educaţional-comportamental-emoţional-cognitive din interiorul şcolilor, orice reformă este sortită eşecului şi nu va trece niciodată de marginea foii de hîrtie pe care a fost scrisă/concepută.

A treia veste rea este aceea că modelul "industrial" al învăţămîntului, care ne-a adus din secolul al 18-lea pînă azi, va fi în curînd scos cu totul din priză, cel puţin în societăţile capabile să integreze larg elementele de progres tehnologic ale comunicării multi mediatice şi conectivităţii în reţele. Pentru România doamnei Anisie asta echivalează cu falimentul total şi inevitabil. Ceea ce se întîmplă cu învăţămîntul nostru în acest episod al pandemiei, în care "şcoala românească" a fost îmbrîncită de nevoie în zona învăţămîntului interactiv pe suport mediatic este mai mult decît dătător de seamă şi mai mult decît îngrijorător. O catastrofă. Ne vor trebui cel puţin două decenii să ajungem în situaţia de a integra aceste sisteme într-un învăţămînt cît de cît performant. Pînă atunci, fără alte intervenţii şi modificări, învăţămîntul nostru va produce rebuturi şi eşecuri într-o proporţie copleşitor mai mare decît succese educaţionale pe care se vor putea sprijini absolvenţii în viitoarea lor activitate profesională şi socială.

A patra veste proastă... oare credeţi că mai are rost să continuăm? Din păcate, reformatorii din clasa "Anisie et comp" nu sunt capabili să-şi audă ecoul propriei incompetenţe, darămite să recunoască soluţii şi competenţe care le depăşesc la ani lumină capacitatea de înţelegere a prezentului social şi a viitorului la remorca de pe urmă a căruia, dacă vom mai avea un strop de noroc, vom fi şi noi remorcaţi. Dacă nu...nu şi atunci... ultimul este rugat să stingă lumina şi să lase pe masă un bileţel, să înţelegă viitorimea de la ce ni s-a tras: aici nu doar au bîntuit ci s-au înstăpînit strigoii!!

Opinia Cititorului ( 30 )

 1. Mulţumiri Îţi aduc, Dascălul meu curcubeu! 

    

  Să-ţi recunosc Manifestarea Sinelui Tău, ceaţa ţi-am sărutat, Dascălul Meu, curcubeu! 

  mulţumiri Îţi aduc 

  pe-o stea Violet din Carul mare! 

  de ai Tăi vrăjmaşi nevăzuţi m-ai dăltuit în stele 

  mulţumi ri Mi-ai adus 

  pe-un val curcubeu din soare! 

  ale lor fapte hâde ai dezvelit înaintea oglinzilor mele, 

  Îţi mulţumesc, 

  Suflete, Trandafir rozeu! 

  De orice slăbiciune faţă de ei cu măiestrie m-ai curăţat sămânţa-ţi să torc,  

  mulţumiri Mi-ai adus 

  pe un fir de iarbă curcubeu ! 

  şi m-ai stropit cu iubire către harul şi favorurile Tale pline de sori, să mă întorc. 

  Îţi mulţumesc, 

  Suflete, Trandafir  Dalb -Auriu ! 

  Pace-n Inima ai coborât din norii voinţei Tale, M-ai sacralizat, 

  Îţi mulţumesc 

  Suflete, Lotus Dalb - Auriu ! 

  de ale infidelilor şi ale necredincioşilor veninoase aluzii, M-ai purificat 

  mulţumiri Mi-ai adus 

  pe-o gură de pulsar! 

  cu soare-n a Ta inima, a lumini-mi floare violet am pictat 

  mulţumiri Îţi aduc 

  Suflete de Smarald cuasar ! 

  şi de cei care au tăgăduit lumina chipului Tău, la revedere Mi-am luat! 

  Şi iar Îţi mulţumesc 

  Suflete Verde crud,! 

  Stâncă în iubirea Ta să fiu, putere Mi-ai dat ! 

  mulţumiri Mi-ai adus 

  pe-o  galaxie caramiziu-absolut! 

  şi pentru a-mi fi dat să beau din cupa Sufletului eliberat 

  Îţi mulţumesc 

  Drag Suflete Trandafiriu crud! 

  Din cupa Unicosului ce toate seminţele văzute şi nevăzute. mi-a devoalat 

  Îţi aduc mulţumiri

  pe-o desfrunzita stea din inima Mea, Dascălul Meu, curcubeu! 

  Eu sunt, o, Învăţătorul meu, doar o mică sămânţă

  în solul iubirii Tale sădită 

  şi ai făcut-o să încolţească prin mâna măiestriei Tale.  

  Această sămânţă, aşadar, în făptura sa cea mai lăuntrică, 

  e plină de dor pentru apele milostivirii Tale 

  şi fântâna cea vie a harului Tău.  

  Pogoară asupra ei, din cerul bunătăţii Tale duioase,  

  ceea ce îi va permite să înflorească la umbra Ta  

  şi înlăuntrul hotarelor curţii Tale.  

  Tu eşti Cel ce udă inimile tuturor celor ce Te-au cunoscut

  din şuvoiul Tău generos şi din fântâna apelor Tale vii.  

  este condus din același loc azi cu o denumire Palatul Parlamentului iar în comunism-socialism Palatul Poporului ( cineva din Sua și-a denumit așa Capitoliul)?

  .

  Superb articolul! 

  1. ca si comunismul

   Betie . Sau hasis . De cuvinte !

   Daca as vedea ca propuneti si voi comentatorii solutii si nu doar sa criticati si sa va criticati unii pe altii sau pe Autor as putea trage concluzia ca vorbesc cu oameni maturi... La fel considerati si scoala, loc de bascalie. Generatie de ratati!

   S-a ajuns ca pe vremea comuniștilor!”

   Dan Bittman, solistul Holograf, a afirmat că medicii sunt reduși la tăcere în pandemie. Artistul a declarat că a vorbit cu aceștia și a aflat că ei „nu au cum să vorbească, pentru că li se pune un X, undeva într-un dosărel și nu mai pot să acceadă la funcții de conducere”. 

  ... problemele apar cand copiii sunt tratati asemenea unor "borcane goale" ... aceasta este o aroganta umana ... copiii vin inzestrati cu indeletniciri, talente, vocatii si circumstantialitati ... un dascal ar trebui sa intreveda si sa intuiasca ... dealtfel nu facem decat a zadarnici progresul individual si colectiv ... un sistem educational statuat la norma si la spor, produce, in general, rebuturi ...

  1. Pe vremea mea se invata. Acum copiii nu mai invata, trateaza cu neseriozitate scoala, din pacate. Profesorii sunt aceeasi de pe vrema mea. Ne-am intalnit la diferite aniversari cu fostii profesori. Toti se plang de calitatea materialului de modelat! Pacat!

   Toata Europa se plange ca scazut calitatea invatamantului. Ne vor buni consumatori UE..nu cetateni responsabili.Consumerismul capitalist sa traiasca! Avem libertate sa murim de foame, de sete de boli si de nevoi!Daca vorbesti de rau sistemul ramai fara slujba...am trecut de la dictatura nationala la una internationala. Chiar ne credeti copii?Avem nevoie de un sistem intre cel socialist si cel capitalist, comunist nu am avut vreodata...despre asta e vorba.

   Toata Europa se plange ca scazut calitatea invatamantului. Ne vor buni consumatori UE..nu cetateni responsabili.Consumerismul capitalist sa traiasca! Avem libertate sa murim de foame, de sete de boli si de nevoi!Daca vorbesti de rau sistemul ramai fara slujba...am trecut de la dictatura nationala la una internationala. Chiar ne credeti copii?Avem nevoie de un sistem intre cel socialist si cel capitalist, comunist nu am avut vreodata...despre asta e vorba.

   Fiecare parinte sa se ocupe de copilul lui, sa il instruiasca. Daca parintii nu sunt in stare sa ii educe sa nu ii mai faca pe asemena vremuri. Multi intelepti nu au fost la scoli si au dat lectii umanitatii. Copiii pot invata si singuri...cu guvernante nu adusi la scoala cu arcanul, in asemenea vremuri nesigure...Trebuie invatati cum sa invete singuri!Eu nu mi-as trimite copilul la scoala in acest context! E o nebunie sa deschizi scolile. Bine ca au anuntat ca va continua scoala online.

   Un venit general garantat de la nastere la moarte ar putea scoate Lumea din nevoi si suferinta. Banii se pot crea din neant...asa cum se si intampla, fara vreo acoperire in ceva material pe Terra...asta ar da fiecaruia posibilitatea sa isi cultive talentul, talenetele, ar face ce ii place, ar lucra voluntar sa isi ajute familia, comunitatea etc.

   Deocamadata liberalismul apara capitalul global, 99 la suta in mainile a 1 la suta...la nevoie cu fortele NATO. De ce nu spunem adevarul? 

   Am scapat de dicatori nationali siam trecut sub dictatura Comisarilor europeni...negocieri de aderare care ne-au obligat sa liberalizam tot prin adoptarea acquis-ului comunitar, fara sa putem aduce modificari. Cu alte cuvinte au cumparat pe 2 lei cam tot ce vroiau, asta da eficienta!

   Ne mai imaginam cumva un nou model societal sau pupam liberalismul, ne inchinam la el ca la icoane?!

   Ar trebui sa ne ocupam de subiecte mai serioase de analiza. Sa gasim si solutii globale, integratoare...ar fi ideal! Daca ne ocupam doar de scandal si criticat nu mai avem timp de refelectie constructiva, de modelare!...astfel de articole astept, cu interes! 

   Liberalismul asta a spalat creierele, asa cum a facut-o si socialismul. Pandemia asta ar fi o buna oportunitate pentru reflectie..chiar daca nu putem schimba noi ceva, ne facem datoria reflectarii si imaginarii! Scuze pentru aciditate!

   ... doriti a spune ca vremea dumneavoastra a trecut?! ... eu v-as contrazice ... majoritatea adultilor considera ca odata scolile absolvite ... s-a terminat cu invatatura ... chiar si trecut de 80 de ani, omul poate invata ceva nou ... tineretea este o stare de spirit! ... personal, consider ca multe din problemele lumii se datoreaza suficientei ... dupa douazeici si ceva de ani ... odata cu stabilitatea profesionala ... oamenii au tendinta de a se opri din invatat ... din acest motiv apar si multe "blocaje" in societate ... lumea se schimba in permanenta ... in schimb majoritatea oamenilor cer stabilitate ... si o cer pentru confort psihologic ... in acest fel, imbatranesc devreme ... ne-am obisnuit sa asteptam totul de la autoritati ... dar acuzam modelele autoritare ... parintele poate fi un bun exemplu pentru copil ... invatand lucruri noi ...

   Zici tu ceva!

   Oamenii se autoperfectioneaza pana cand Un salt la nivel de ARN al umanitatii, a se citi suflet, aduce un salt si la nivel de ADN al umanitatii, a se citi sufletul fizicalitatii, astfel informatia o primim direct de la Sursa, de la banca bioinformationala. Nu va mai fi nevoie de scoli, universitati deoarece primim toata informatia din Univers, de aici si numele de universitate....

   Informatia vine direct in sufletul Omului, care isi are lacasul in creier, nu in inima, acolo se fala sufletul fizicalitatii.

   Al Sufletului meu curcubeu!

    

   Să-ţi recunosc Manifestarea Sinelui Tău, ceaţa ţi-am sărutat ! 

   auriu- violacee mulţumiri Îţi colorez acum Tăicuţul Meu Pământesc! 

   pe-o stea Violecee din Carul mare! 

   de ai Tăi vrăjmaşi nevăzuţi prin iubire în stele m-ai încoronat!  

   cu vibrante mulţumiri Mi-ai dansat, o Shiva! 

   pe-un sideral val curcubeu din Soare! 

   ale lor fapte hâde înaintea alor mele oglinzi mi-ai dezvelit, 

   cu spiralat dor Îţi mulţumesc, acum, o Shakti! 

   Suflete, zeesc sfredel Trandafir rozeu! 

   De orice slăbiciune faţă de ei cu măiestrie m-ai curăţat sămânţa-ţi să torc,  

   vârtejuri de Trandafirii mulţumiri Mi-ai cântat. o Kamadeva 

   pe - un picior de galaxie curcubeu! 

   şi m-ai stropit cu iubire către harul şi piramidele Tale pline de sori, să mă întorc. 

   cu divine plasmatice raze Îţi mulţumesc, acum, o Mithra! 

   Suflete, Dumnezeiesc Trandafir Dalb -Auriu! 

   Pace-n Inima ai coborât din norii voinţei Tale, M-ai sacralizat, 

   prin iubirea auriilor campuri primordiale Îţi mulţumesc acum, O Brahman! 

   Suflete născător de Zeiască - mamă, Lotus Dalb - Auriu! 

   de ale infidelilor şi ale necredincioşilor veninoase aluzii, M-ai purificat 

   unduioase mulţumiri Mi-ai dăltuit, O Eva! 

   pe-o aurie gură de pulsar! 

   cu Soare-n a Ta inimă, a lumini-mi floare violet am pictat 

   Din raza unicităţi mulţumiri solare Îţi clădesc, O Adam 

   Suflete zămislitor de Smarald quasar ! 

   şi de la cei care au tăgăduit splendoarea sufletui Tău, privirea Mi-am luat! 

   Şi prin sacre geometrii de fractal Îţi mulţumesc acum, O Isis,  

   Suflete plămăditor lujer Verde - Albăstrui crud! 

   Stâncă în iubirea Ta să fiu, putere Mi-ai dat  

   vălurite mulţumiri solare Mi-ai încrustat, O Osiris 

   pe-o planetă caramiziu-absolut! 

   şi pentru a-mi fi dat să beau din cupa Sufletului eliberat 

   cu orgonice petale Îţi mulţumesc acum, Măicuţa Mea!! 

   Drag Suflete ctitor al florii vieţii, Trandafiriu crud! 

   Din cupa Unicosului ce toate seminţele văzute şi nevăzute. mi-a devoalat 

   In desfrunzita-ţi stea din inima ta mulţumiri Îţi stropesc 

   pe-o geamănă auriu-violet stea din inima Mea, O Thoth! 

   Cea mai buna educatoare este mama!

   O Sămânţă în solul iubirii Tale plămădită   

     

    

   Eu sunt, o, Măicuţa mea, doar o mică sămânţă 

   în solul iubirii Tale sădită de infinita Nefiinţă 

   să încolţească prin mâna măiestriei Tale ai făcut-o. puternică   

   Această a Ta sămânţă, în sa făptură cea mai lăuntrică,  

   e plină de dor pentru ale iubirii, fericiirii Tale adânci ape 

   şi a harului Tău mamă izvor de apă vie fântână.   

   Pogoară asupra ei, din cerul Tale duioase bunătăţi, ape  

   cu bune gânduri şi vorbe ca să înflorească la poalele umbrei Tale   

   şi înlăuntrul hotarelor păcii curţii Tale.   

   Tu eşti Cea care inimile tuturor, ale celor ce Te-au cunoscut udă 

   din  generosul Tău şuvoi şi din a apelor Tale vii cascadă - undă.  

   O, Tu, bunule Dumnezeu!

   Tu, din aceeaşi plămadă întreaga omenire făcut - ai 

   Tu ca toţi să aparţină aceleiaşi familii. poruncit- ai 

   În Sfânta Ta prezenţă, toţi slujitorii Tăi sunt 

   şi întreaga omenire sub Tabernacolul Tău se adăposteşte. 

   Toţi în jurul mesei Tale îmbelşugate s-au adunat 

   şi toţi de lumina Providenţei Tale sunt luminaţi. 

   O, Doamne! 

   Tu cu toţi, eşti bun fiecăruia de grijă i-ai purtat, 

   pe toţi îi adăposteşti şi tuturora viaţă le dai. 

   Pe toţi cu talente şi calităţi i-ai înzestrat 

   şi toţi în Oceanul Milostivirii Tale sunt cufundaţi . 

   O, Tu, bunule Dumnezeu! 

   pe toţi Uneşte-i! 

   Religiilor să cadă de acord Îngăduie! 

   şi unifică naţiunile astfel încât toţi ca membri unei singure familii să se privească 

   şi pretutindeni pe pământ la ei acasă să se considere. 

   Ca toţi împreună în perfectă armonie să trăiască., Fă! 

   O, Dumnezeule! 

   stindardul unităţii omenirii Înalţă ! 

   O, Dumnezeule! 

   Pacea Supremă Întemeiază! 

   O, Dumnezeule! 

   inimile laolaltă Cimentează! 

   O, Tu, Părinte bun, Doamne Dumnezeule! 

   Inimile cu mireasma iubirii Tale Desfată-ne. 

   Ochii cu Lumina Călăuzirii Tale Luminează-ne. 

   urechile cu melodia Cuvântului Tău Farmecă-ne 

   şi în Citadela Providenţei Tale adăposteşte-ne! 

   Tu eşti Cel Tare şi Puternic, 

   Tu eşti Cel Iertător şi 

   Tu eşti Cel ce trece cu vederea lipsurile tuturor oamenilor. 

    

   O, Dumnezeul meu!

   Cu adevărat, înaintea pragului Tău Te invoc şi Te implor,  

   rugându-Te ca toate milostivirile Tale să se pogoare asupra acestor suflete.  

   pentru bunăvoinţa Ta şi adevărul Tău. Pregăteşte-le! 

   O, Doamne!  

   în armonie toate sufletele Uneşte şi leagă inimile laolaltă, alătură! 

   şi prin semnele sanctităţii şi unicităţii Tale spiritele înviorează! 

   O, Doamne!  

   ca aceste feţe să radieze cu lumina unicităţii Tale, Fă! 

   puterile slujitorilor Tăi în slujirea împărăţiei Tale Întăreşte! 

   O, Doamne,  

   o, Tu Stăpân al nesfârşitei milostiviri!  

   O, Tu Domn al iertării şi îngăduinţei!  

   Păcatele, iartă-ne 

   greşelile iartă-ne şi către împărăţia iertării Tale, să ne întoarcem fă-ne! 

   împărăţia tăriei şi puterii, smeriţi la mormântul Tău cel sfânt invocând, 

   şi înaintea gloriei dovezilor Tale, supuşi. 

   O, Doamne Dumnezeule!  

   Asemenea valurilor mării, asemenea florilor grădinii, Fă-ne! 

   Uniţi şi în armonie, prin darurile iubirii Tale.  

   O, Doamne! 

   Piepturile prin semnele unicităţii Tale Înfoaie! 

   şi întreaga omenire asemenea stelelor, fă!  

   pe aceleaşi înălţimi de slavă, strălucind

   asemenea desăvârşitelor roade în al Tău pom al vieţii. Crescând. 

   Fiecare mesager a fost si un mesager al cunoasterii, al informatiilor. Ultimul mesager a aparut acum 200 de ani. DE atunci au explodat inovatiile in stiinta si tehnica. Sufletul totatlitaii este elevat prin cunoastere cu fiecare venire a cate unui singur suflet mesager. este acelasi suflet dar elevat, sun diferite nume, in diferite perioade istorice.

  capitalismul promoveaza onegalitatilor asa ca UE va promova alt model post-pandemie.

  1. Se pare ca unii au modelat tot capitalismul. Macron nu a propus un model doar a enuntat necesitatea inlocuirii capitalismului care promoveaza inegalitati la Davos.

   Capitalismul partilor interesate propus de Klaus S...in care sa se asigure prosperitate comuna si crestere echitabila bazata pe productie si consum durabile.

   Președintele francez a declarat că capitalismul a dus la o „profundă criză morală și economică” în care „sute și mii de oameni din întreaga lume au avut sentimentul că își pierd utilitatea”.

   Apelurile pentru remodelarea ordinii economice în urma coronavirusului chinez au fost secondate de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a spus: 

   „Trebuie să învățăm din această criză. Trebuie să schimbăm felul în care trăim și facem afaceri pentru a putea păstra ceea ce prețuim și ce avem drag. ” 

   Cancelarul german Angela Merkel a profitat de ocazie pentru a cere mai mult globalism post-pandemic, spunând că coronavirusul arată „cât de mult suntem interconectați, cât de interdependentă la nivel global” este lumea și că „încercarea de a te izola eșuează”.

   În timp ce domnul Macron nu a prezentat nicio propunere de politică fermă pentru remodelarea capitalismului, el a aprobat modelul „capitalismului părților interesate”, promovat de Klaus Schwab, care solicită „prosperitate comună și o creștere echitabilă, bazată pe producție și consum durabile”. 

DIN ACEEAŞI SECŢIUNE

Editorial

Citeşte toate articolele din Editorial

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Dtlawyers
Apanova
BTPay
Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale

Curs valutar BNR

13 Apr. 2021
Euro (EUR)Euro4.9225
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.1367
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.4720
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.6963
Gram de aur (XAU)Gram de aur229.6754

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

FINANCIAL FORUM 2021
Pagini Aurii
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro