SUPLIMENT ANTIBIOTICE IAŞI / O COMPANIE ROMÂNEASCĂ DE IMPORTANŢĂ STRATEGICĂAntibiotice Iaşi - 25 de ani de prezenţă pe piaţa de capital

Ziarul BURSA #Piaţa de Capital #Sănătate / 15 aprilie 2022

Antibiotice Iaşi - 25 de ani de prezenţă pe piaţa de capital

La numai un deceniu de la sinteza Penicilinei în 1955, Antibiotice îşi începe activitatea, fiind primul producător al acestei substanţe active din România şi Europa de Sud-Est. Compania îşi dezvoltă structura de fabricaţie în special pentru substanţe active, pulberi sterile pentru injecţii, unguente şi supozitoare.

În 1990 Antibiotice devine societate comercială pe acţiuni şi îşi reorientează procesele de producţie dezvoltând fabricaţia de produse finite (capsule şi comprimate) care câştigă locul principal în portofoliul firmei devenind astfel, principalul producător de produse antiinfecţioase din România.

În anii '90 Antibiotice începe un amplu program investiţional, în valoare de 30 de milioane de euro, orientat spre creşterea competitivităţii şi modernizarea tehnologiilor şi echipamentelor de fabricaţie, certificarea sistemelor de calitate pentru respectarea standardelor cGMP şi US FDA. Totodată, Antibiotice obţine avizarea Food and Drug Administration (Agenţia Medicamentelor şi Alimentelor din SUA) pentru fluxul de fabricaţie a substanţei active Nistatină, care propulsează ulterior firma pe poziţia de lider mondial în rândul producătorilor de profil.

În 1997, Antibiotice intră pe piaţa de capital prin listarea la Bursa de Valori Bucureşti, la categoria I. Statul roman, prin Ministerul Sănătăţii este acţionarul majoritar, cu o deţinere de 53,02% din acţiuni, diferenţa fiind reprezentată de alţi acţionari, persoane fizice şi juridice. Antibiotice este astfel o companie publică, listată pe piaţa de capital din România, care acţionează într-un mediu extrem de competitiv.

Interesul pentru Antibiotice s-a manifestat încă din prima zi de tranzacţionare, când s-au înregistrat 4.540 de tranzacţii.

Evoluţia companiei Antibiotice Iaşi în cei 25 de ani de când este listată la Bursa de Valori Bucureşti arată o creştere sănătoasă printr-o bună guvernanţă, un management eficient al riscurilor, prin transparenţă şi comunicare constantă cu investitorii.

Planul de Organizare şi Dezvoltare Strategică al Antibiotice

Obiectivele companiei Antibiotice de dezvoltare pentru următoarea etapă (2020 - 2030) sunt planificate şi organizate în Planul de Organizare şi Dezvoltare Strategică (PODS), care vizează creşterea sustenabilă a afacerii şi maximizarea profitabilităţii pe termen lung.

PODS este construit pe cinci piloni strategici, baza dezvoltării companiei în anii următori. Pe primul loc se află adaptarea strategică a resursei umane, urmată de adaptarea şi diversificarea portofoliului de produse, precum şi implementarea unei strategii puternice de internaţionalizare. De asemenea, dezvoltarea platformei industriale prin investiţii, sustenabilitatea afacerii prin consolidarea Sistemului de Management Integrat (calitate, mediu, sănătate şi securitate în muncă), perfecţionarea sistemului de guvernanţă corporativă sunt piloni importanţi pe care actuala echipă de management construieşte viitorul companiei.

Astfel, în perspectiva anului 2030, Antibiotice vizează următoarele obiective:

- Dublarea cifrei de afaceri: 1.000 milioane lei;

- Atingerea unui profit brut cumulat cu taxa clawback la 250 de milioane lei;

- Internaţionalizarea afacerii prin creşterea ponderii exportului la peste 50% din cifra de afaceri;

- Menţinea poziţiei de lider mondial pentru substanţa activă Nistatină;

- Creşterea valorii salariului mediu net în companie la 1.500 Euro;

- Atingerea unui activ net de 1.150 milioane lei.

Antibiotice Iaşi - 25 de ani de prezenţă pe piaţa de capital

Antibiotice Iaşi, o companie consolidată, solidară cu sistemul de sănătate românesc

Prezenţa continuă a Antibiotice de 67 de ani pe piaţa farmaceutică românească, este o mărturie a performanţei modelului de afaceri al companiei care a făcut din Antibiotice Iaşi o companie consolidată, cu knowledge şi experienţă redutabilă.

În prezent, Antibiotice este cel mai important producător de medicamente generice antiinfecţioase din ţară şi unul dintre cei mai importanţi furnizori de medicamente pentru piaţa din România şi în peste 70 de ţări din întreaga lume, având reprezentanţe comerciale în Vietnam, Republica Moldova, Ucraina şi office în Serbia.

La nivel naţional, Antibotice Iaşi detine cea mai complexă structură de fabricaţie din România, cu opt fluxuri de producţie distincte auditate şi certificate conform cerinţelor de bună practică de fabricaţie, (GMP) organizate pe trei divizii: Divizia produse forme solide de uz oral, Divizia de produse topice, Divizia produse sterile şi substanţe active.

Antibiotice Iaşi este inclusă în lista obiectivelor de importanţă deosebită pentru apărarea ţării, având un caracter strategic în economia naţională. Modul de organizare al companiei, cu reprezentanţe în teritorii internaţionale şi contracte de colaborare cu parteneri de peste tot din lume îi permite să acţioneze în cel mai scurt timp din momentul primirii unei comenzi până în momentul onorării acesteia. Astfel, în perioade critice cum au fost cei doi ani de pandemie sau probabilitatea existenţei unui pericol care să afecteze întreaga populaţie a ţării, Antibiotice Iaşi s-a mobilizat cu maximă operativitate şi responsabilitate şi a fabricat medicamente salvatoare de vieţi.

De la moleculă la piaţă

Experienţa îndelungată în dezvoltarea şi producţia de medicamente, know-how-ul, echipamentele şi tehnologiile superioare de care dispune compania Antibiotice îi permite să asigure toate etapele fabricaţiei unui medicament, de la moleculă, la piaţă aici, în România, începând cu activitatea de cercetare, formulare farmaceutică, producţie, controlul calităţii până la prezenţa medicamentelor pe rafturile farmaciilor de spital cât şi a farmaciilor cu circuit deschis.

Cercetarea - dezvoltarea este fundamentul pentru adaptarea şi consolidarea durabilă a portofoliului

Activitatea de cercetare-dezvoltare reprezintă fundamentul acţiunilor companiei Antibiotice ce vizează alinierea portofoliului la noile tendinţe terapeutice şi susţinerea profesioniştilor, implicit a pacienţilor, cu medicamente accesibile şi valoroase terapeutic.

Pentru a-şi atinge unul din obiectivele strategice de a asigura un portofoliu sustenabil şi vandabil, Antibiotice Iaşi a înfiinţat încă din anul 2006 propriul Centru de Cercetare-Dezvoltare unde lucrează o echipă multidisciplinară de peste 100 de angajaţi, 35% dintre aceştia având studii doctorale.

În cadrul Centrului, compania desfăşoară studii clinice de faza I si studii de bioechivalenţă pentru medicamentele din propriul portofoliu cât şi pentru parteneri externi.

Întreaga activitate se desfăşoară în conformitate cu reglementările europene şi naţionale în ceea ce priveşte regulile de bună practică în studiul clinic (Good Clinical Practice) pentru medicamente de uz uman şi de bună practică de laborator (Good Laboratory Practice).

Antibiotice Iaşi - 25 de ani de prezenţă pe piaţa de capital

Centrul de cercetare INOVA+

Pentru dezvoltarea şi extinderea activităţii de cercetare, Antibiotice Iaşi vizează înfiinţarea unui Centru de cercetare produse farmaceutice şi cosmetice INOVA+.

Acest Centru este o platformă integrată care urmăreşte dezvoltarea cercetării şi inovării pentru produsele din viitorul portofoliu al companiei Antibiotice. De asemenea, prin intermediul acestei platforme se vor iniţia parteneriate cu unităţi de cercetare (universităţi, institute de cercetare farmaceutică) pentru obţinerea de rezultate ştiinţifice la nivel naţional şi european, cu aplicabilitate în industria farmaceutică. Astfel, se are în vedere crearea de capacităţi noi de cercetare pentru abordarea de tehnologii noi.

Totodată, compania are în vedere să asigure prin Centrul de cercetare INOVA+ creşterea capacităţii de cercetare a produselor noi cât şi o bază practică pentru învăţământul superior (studenţii facultăţilor de profil), urmărindu-se astfel, şi creşterea ritmului de atragere a personalului calificat în domeniul cercetării farmaceutice.

Portofoliu complex de medicamente din diverse clase terapeutice

Rezultatul activităţii de cercetare s-a concretizat într-un portofoliu care astăzi are peste 150 de produse din 11 clase terapeutice, ponderea cea mai mare fiind medicamentele care se eliberează pe bază de prescripţie medicală (RX), însă acesta este completat şi de medicamente fără prescripţie medicală (OTC), suplimente alimentare şi dispozitive medicale destinate prevenirii bolilor şi creşterii calităţii vieţii (nonRX). Medicamentele generice marca Antibiotice se adresează cu precădere pacienţilor cu boli infecţioase, dar şi patologiilor cardiovasculare, dermatologice, digestive şi ale sistemului nervos central. De asemenea, portofoliul Antibiotice este completat de substanţa activă Nistatină, compania fiind singura din România care produce substanţă activă prin procese de biosinteză, produse veterinare şi, recent introduse în porofoliu, produse biocide.

Concepte de portofoliu pentru produsele nonRX

Portofoliul Antibiotice este structurat pe concepte definite în principal după publicul ţintă căruia li se adresează:

Conceptul Sănătatea femeii - care grupează produsele din portofoliul companiei destinate principalelor afecţiuni şi condiţii fiziologice specifice femeii, pe toate categoriile de vârstă.

Conceptul Quality Life - se adresează bărbaţilor de toate vârstele, aceştia reprezentând un segment de public cu un interes în creştere pentru prevenţia bolilor şi a creşterii calităţii vieţii, cu scopul menţinerii unei stări optime de sănătate.

Conceptul Sănătatea familiei - include produse adresate întregii familii, pe segmente diferite de vârstă: copil, adolescent, adult, vârstnic.

Conceptul Răceală & Gripă - cuprinde produse fără prescripţie medicală, destinate atât prevenţiei, cât şi ameliorării simptomelor specifice stărilor de răceală şi gripă, precum şi pentru toate categoriile de public ţintă.

Conceptul Derm A+ cuprinde produsele topice (unguente, crème, geluri).

Conceptul Nutriensa - reuneşte suplimente alimentare pe bază de macronutrienţi şi micronutrienţi, elemente esenţiale producerii energiei necesare îndeplinirii activităţii zilnice, precum şi îndeplinirii unor funcţii specifice organismului pentru a asigura o stare de bine, de tipul: vitamine, minerale, acizi graşi nesaturaţi esenţiali, aminoacizi, alte tipuri de carbohidraţi, lipide şi proteine etc.

Antibiotice Iaşi - 25 de ani de prezenţă pe piaţa de capital

Antibiotice, o companie strategică pe piaţa farmaceutică din România

Produsele marca Antibiotice sunt vândute în aproape toate farmaciile din România (aproximativ 8.100 de unităţi), în toate cele peste 368 de spitale publice, precum şi în cele 155 de unităţi spitaliceşti private (unităţi cu paturi), conform INS.

Accentul pe care compania îl pune pe calitate şi performanţă a determinat în tot acest timp consolidarea poziţiei de lider pe segmente de piaţă tradiţionale, Antibiotice înregistrând pe piaţa din România performanţe notabile, astfel:

- Ocupă primul loc în piaţa relevantă;

- Este lider cantitativ pe forma farmaceutică pulberi sterile injectabile;

- Este lider cantitativ pe formele farmaceutice unguente, supozitoare şi ovule;

- Este lider pe segmentul medicamentelor generice cu prescripţie şi OTC comercializate în spitale.

Taxa clawback - una dintre principalele provocări ale Antibiotice

Una dintre principalele provocări ale companiei Antibiotice de circa 13 ani, ca producător de medicamente cu prescripţie medicală, este suprataxarea veniturilor realizate din vânzarea acestor produse pe plan naţional (taxa clawback). Nivelul acestei taxe afectează semnificativ profitul companiei.

Antibiotice Iaşi - 25 de ani de prezenţă pe piaţa de capital

Dacă în anul 2009, anul introducerii acestei taxe, suma plătită de Antibiotice Iaşi a fost de 61,5 mii lei (0.3% din cifra de afaceri), în 2021 Antibiotice a returnat sistemului public de sănătate prin taxa clawback nu mai puţin de 28,7 milioane lei (7,8% din cifra de afaceri).

În anul 2021, Antibiotice Iaşi a consolidat un profit brut de 30 milioane lei, care împreună cu taxa clawback reprezintă un rezultat al afacerii de 58,7 milioane de lei.

Valorile acestor indicatori sunt prezentate în tabelul 1, graficul 2 şi 3.

Antibiotice Iaşi - 25 de ani de prezenţă pe piaţa de capital

Antibiotice Iaşi - 25 de ani de prezenţă pe piaţa de capital

Antibiotice Iaşi - 25 de ani de prezenţă pe piaţa de capital

Caracterul impredictibil al taxei clawback face ca strategia pe termen mediu şi lung a companiei să fie dificil de aplicat. Astfel, Antibiotice Iaşi îşi menţine cu fermitate opinia că un calcul diferenţiat şi transparent al acesteia se impune de urgenţă, în măsura în care statul român vizează cu prioritate interesele pacientului român.

Internaţionalizarea afacerii pentru susţinerea obiectivelor de business

Antibiotice Iaşi - 25 de ani de prezenţă pe piaţa de capital

Produsele Antibiotice au impact atât la nivel naţional cât şi internaţional depăşind încă de la începutuile activităţii graniţele ţării. Strategia de dezvoltare pe plan internaţional a avut în vedere faptul că pieţele externe sunt mai dinamice şi cu potenţial mare de consum, de dezvoltare pe termen lung pentru businessul companiei. Pătrunderea Antibiotice pe pieţe internaţionale extrem de competitive, cu standarde ridicate de calitate a necesitat abordarea acestora cu produse cu valoare adăugată ridicată, de calitate superioară. Toate acestea au făcut ca astăzi, Antibiotice să aibă vânzări consolidate în România şi în peste 40 de ţări din întreaga lume. În ultimii ani, odată cu creşterea exporturilor, Antibiotice a deschis reprezentanţe externe în ţări precum Vietnam, Republica Moldova, Ucraina precum şi un office în Belgrad, Serbia.

Departamentul Business Development contribuie la realizarea obiectivelor din Planul de Organizare şi Dezvoltare Strategică al companiei prin intermediul celor două direcţii principale: dezvoltarea portofoliului de produse prin proiecte de in-licensing şi dezvoltarea de parteneriate pe pieţe internaţionale, prin proiecte de out-licensing.

Principalele pieţe pentru medicamentele fabricate de Antibiotice prin prisma ponderii în cifra de afaceri, a trendului de creştere şi siguranţei afacerii sunt: Statele Unite ale Americii, Canada, Marea Britanie, Olanda, Danemarca, Serbia, Republica Moldova, Vietnam, Irak. Cunoscut ca unul dintre pionierii producţiei de peniciline (simple şi în combinaţie), Antibiotice este în prezent furnizor internaţional al acestor produse antiinfecţioase.

Standardele de calitate pe care Antibiotice le îndeplineşte au permis accesarea de către companie a licitaţiilor internţionale. Astfel, compania se bucură de recunoaştere din partea sistemelor de sănătate din Marea Britanie, Statele Unite, Danemarca, Vietnam unde a câştigat licitaţii importante pentru medicamente antiinfecţioase sterile injectabile.

Antibiotice Iaşi - 25 de ani de prezenţă pe piaţa de capital

Lider la nivel mondial pentru substanţa activă Nistatină

Producţia de Nistatină în Antibiotice a început în anul 1962, însă interesul pentru această substanţă activă a crescut în anii 2000 când, în urma inspecţie Food and Drug Administration (2002), fluxul de fabricaţie a Nistatinei primeşte avizul care permite exportul acestei substanţe pe piaţa americană. Din acel moment Antibiotice devine producător de top la nivel internaţional, iar în scurt timp se poziţionează ca lider mondial în producţia de Nistatină.

Calitatea acestui produs a condus la obţinerea în noiembrie 2017 a standardului de referinţă dat de Farmacopeea Americană (USP), organism independent care lucrează cu agenţiile guvernamentale ale SUA. Astfel, companiile care produc Nistatină, substanţă activă sau medicamente finite pe bază de Nistatină şi doresc să le vândă pe piaţa SUA (sau pe pieţele ce au adoptat USP ca farmacopee naţională), vor utiliza ca standard de referinţă în testarea calităţii produselor lor caracteristicile Nistatinei produsă la Antibiotice Iaşi, România.

Nistatina produsă de Antibiotice este livrată către producători de pe toate continentele, fiind utilizată ca materie primă pentru fabricaţia de comprimate, suspensii orale, preparate topice (creme, unguente) şi ovule.

Planul de expansiune teritorială care vizează atingerea obiectivelor de business ale Antibiotice în perspectiva anilor 2030 se bazează pe o strategie de internaţionalizare a portofoliului de produse finite cu accent pe medicamentele antiinfecţioase sterile injectabile precum şi pe gama de produse topice (compania inaugurând la sfârşitul anului 2022 o nouă capacitate de producţie pentru produse topice) precum şi pe pătrunderea pe noi pieţe precum: Australia, Brazilia, Norvegia, Finlanda, Suedia, Germania, Italia, Spania, Polonia, Filipine, Mexic.

Antibiotice Iaşi - 25 de ani de prezenţă pe piaţa de capital

Antibiotice Iaşi - 25 de ani de prezenţă pe piaţa de capital

Oamenii bine pregătiţi - cea mai importantă resursă

Antibiotice este unul dintre cei mai mari angajatori din România, cu peste 1.400 de angajaţi. Complexitatea activităţilor şi proceselor care se derulează în cadrul companiei necesită o diversitate de profesii precum: chimişti, biochimişti, farmacişti, doctori, biologi, fizicieni, economişti, ingineri de diferite specialităţi, specialişti IT, tehnicieni, operatori chimişti, automatişti etc.

Dezvoltarea resursei umane este una dintre principalele preocupări ale managementului companiei. Astfel, Antibiotice a înfiinţat "Academia a+", o platformă axată pe programe de educaţie, inovaţie, susţinere şi dezvoltare a competenţelor profesionale atât a propriilor angajaţi cât şi a comunităţii, care vizează dezvoltarea calitativă a structurii de resurse umane şi adaptarea acesteia la noua configuraţie a platformei în perspectiva anilor 2028-2030.

Din cadrul "Academiei a+" face parte si "Colegiul Tehnic a+", un program de susţinere a sistemului de învăţământ tehnic şi profesional din România, orientat spre grupurile vulnerabile din mediul rural. "Colegiul Tehnic a+" este structurat pe ateliere de dezvoltare profesională, o îmbinare echilibrată între teorie şi practică, ce va asigura viitorilor angajaţi competenţe tehnice necesare practicării cu succes a unei meserii specifice industriei farmaceutice.

Programe noi şi de tradiţie pentru atragerea oamenilor valoroşi

Pentru identificarea şi atragerea de viitori angajaţi valoroşi, Antibiotice derulează proiecte tradiţionale precum "Perform a+" dedicat formării practice şi selecţiei studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor facultăţilor de profil care să activeze în domeniile cercetării, fabricaţiei de medicamente sau calităţii produselor. De asemenea, compania a iniţiat şi proiecte noi, precum cel privind învăţământul dual prin care asigură pregatirea practică şi burse pentru 25 elevi din instituţii de învăţământ preuniversitar.

Alături de componenta educaţională, Antibiotice Iaşi urmăreşte creşterea nivelului de motivare şi satisfacţie a propriilor angajaţi ca factor determinant al performanţei. Astfel, preocuparea continuă pentru adaptarea sistemului de recompensare şi crearea unei politici de motivare financiară şi non-financiara a angajaţilor are rolul de a creşte gradul de satisfacţie al salariaţilor şi îmbunătăţirea retenţiei personalului.

De asemenea, compania Antibiotice este preocupată să ofere angajaţilor săi condiţii de creştere profesională şi personală, oferindu-le un mediu de lucru stimulativ şi prierenos, respectând principiile diversităţii, non-discriminării şi egalităţii de şanse. Distribuţia angajaţilor în departamentele companiei este echilibrată din punct de vedere al genului, vârstei şi nivelului de educaţie, respectiv 53% femei şi 47% barbaţi.

Conform studiului realizat în 2020 de Catalyst Solutions, Antibiotice se afla în Top 100 al celor mai doriţi angajatori.

Antibiotice a înfiinţat "Club a+", un proiect ce oferă angajaţilor atât oportunitaţi pentru practicarea sportului în spaţii adecvate, cât şi programe de dezvoltare personală. De asemenea, a derulat proiecte de prevenţie şi protejare a sănătăţii angajaţilor precum "Oncoprev" (program de depistare şi diagnostic al cancerului de col uterin) şi "Revenim împreună la normalitate", program de stimulare a imunizării salariaţilor şi luarea unei decizii informate, prin punerea la dispoziţie a unui centru intern de vaccinare anti-covid.

Investiţiile, motorul pentru consolidarea şi dezvoltarea strategică a Antibiotice

Dublarea cifrei de afaceri şi creşterea profitabilităţii afacerii în perspectiva anilor 2028 reprezintă ţinte predilecte pentru Antibiotice. Pentru realizarea acestor obiective compania investeşte în două direcţii importante: investiţii pentru dezvoltarea strategică şi inves­tiţii pentru consolidarea afacerii.

În vederea investiţiilor preconizate pentru atingerea obiectivelor PODS, compania, pe lângă utilizarea fondurilor proprii accesează şi alte surse de finanţare.

Astfel, Antibiotice reinvesteşte periodic profitul în: dezvoltarea produselor, cercetarea aplicativă, achiziţii de portofolii, echipamente pentru asigurarea calităţii, modernizarea tehnologiilor de fabricaţie şi digitalizarea activităţilor.

De asemenea, portofoliul de produse sterile injectabile pentru spitale, pentru care Antibiotice este recunoscută ca fiind principalul producător din România, este un segment pe care compania doreşte să-l dezvolte, ceea ce implică investiţia într-un centru de cercetare şi transfer tehnologic pentru produse sterile lichide injectabile.

În acest an, Antibiotice va finaliza investiţia într-un nou site pentru produse topice şi supozitoare. Noul site va avea o capacitate dublă de producţie faţă de cea existentă şi va determina creşterea cifrei de afaceri prin valorificarea acestor produse atât pe piaţa din România cât şi pe pieţele internaţionale. La nivel naţional, compania deţine poziţia de lider în producţia de produse topice (unguente, geluri şi supozitoare).

În contextul actual în care se pune accent din ce în ce mai mult pe protejarea biosferei, a resurselor naturale, precum şi preocuparea pentru o alimentaţie sănătoasă, agricultura ecologică devine de mare interes. În acest context, Antibiotice îşi propune să investească în susţinerea unui proiect de interes naţional, în producţia de biofertilizatori naturali pentru agricultură. Astfel, s-ar produce biofertilizatori naturali 100% care să asigure o mare parte din consumul la nivel naţional, dar şi pentru export în statele membre UE. Proiectul poate primi sprijin în contextul preocupărilor Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cuprinse în Planul Naţional de Dezvoltare Rurală, având relevanţă pentru protecţia mediului şi sănătate publică.

Industria farmaceutică fiind extrem de competitivă, Antibiotice investeşte în parteneriate externe durabile cât şi în menţinerea standardelor internaţionale de calitate necesare pentru recunoaşterea pe pieţele internaţionale. Aceste investiţii în dezoltarea afacerii pe pieţele externe sunt necesare pentru egalizarea şi chiar depăşirea în pers­pectivă a vânzărilor de pe piaţa internă, de către cele de pe pieţele internaţionale. Astăzi, circa 40% din cifra de afaceri este realizată din exporturi.

Antibiotice, o companie responsabilă, implicată în dezvoltarea durabilă

Încă de la începutul existenţei sale, compania Antibiotice este mai mult decât un simplu actor economic, este o parte importantă a comunităţii şi unul dintre cei mai mari angajatori din Iaşi. Dincolo de contribuţia şi impactul pozitiv pe care îl aduce pentru sănătatea şi bunăstarea pacienţilor şi consumatorilor prin medicamentele produse, Antibiotice Iaşi a făcut paşi importanţi în domeniul sustenabilităţii precum protejarea mediului, siguranţa şi protecţia angajaţilor şi a comunităţilor, calitatea medicamentelor şi siguranţa pacienţilor.

În urmă cu cinci ani, compania Antibiotice s-a aliniat standardelor raportării de sustenabilitate, un demers prin care demonstrează angajamentul onest în vederea construirii unui business sustenabil.

Strategia care marchează drumul spre sustenabiltate al companiei Antibiotice se concentrează pe dezvoltarea afacerii în mod responsabil, investind constant pentru a oferi un portofoliu de produse accesibil şi sustenabil şi pentru a dezvolta fluxuri de fabricaţie cu impact redus asupra mediului. De asemenea, un rol important îl reprezintă eliminarea tehnologiilor poluante şi investiţiile în alternative sustenabile care reduc impactul asupra mediului. Astfel, începând din acest an, Antibiotice Iaşi a decis să utilizeze în procesele sale de producţie energie din surse 100% regenerabile.

Antibiotice s-a clasat la categoria GOLD în clasamentul România Corporate Sustainability & Transparency Index 2021 cu raportul de sustenabilitate aferent anului 2020. Ranking-ul Romania CST Index este cel mai important şi complex clasament din domeniul sustenabilităţii din România, care evaluează informaţiile publice referitoare la sustenabilitate şi îşi propune să identifice companiile cu cel mai înalt nivel de performanţă şi transparenţă din perspectiva dezvoltării sustenabile.

Opinia Cititorului ( 2 )

  1. Va rugam sa produceți și ivermectina în RO peste 50% din locuitori sunt infestați fără sa știe cu viermi paraziți de toate felurile și au mare nevoie de acest medicament extrem de eficient contra oricăror viermi.

    Ajutați oamenii săraci din România chiar profilactic sa ia 10-20 mg Ivermectina odată pe an trăim într-o infecție de țară apa e nepotabila si mâncăm gunoaiele UE acuma ne da ajutoare sunt 200.000 de certificate de deces peste medie nejustificate (închiderea spitalelor 1 an a ucis o mare parte a bolnavilor cronici) și sau alarmat domnii de la Berlin vai în RO e războiul foamei oh genocid dar nu i-a omorât putina cum facem? 

    ...

Electromagnetica
danescu.ro
domeniileostrov.ro
arsc.ro
raobooks.com
boromirmarket.com
Stiri Locale

Curs valutar BNR

08 Dec. 2023
Euro (EUR)Euro4.9677
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6059
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.2613
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7949
Gram de aur (XAU)Gram de aur300.4044

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

cofetariiledelice.ro
avon.ro
dtoys.ro
Cotaţii Emitenţi BVB
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
ahkawards.ro
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
thediplomat.ro
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb