SUPLIMENT ECO-ECONOMIE"Tranziţia către clădirile verzi pentru reducerea schimbărilor climatice este un trend inevitabil"

Ziarul BURSA #Companii / 20 iulie 2022

Dan Chelaru

Dan Chelaru

(Interviu cu Dan Chelaru, Sustainability Officer la IULIUS Group)

"IULIUS este, în prezent, singurul dezvoltator de proiecte «mixed-use» de regenerare urbană din România, cu investiţii ce depăşesc 1,2 miliarde de euro" "Eficienţa energetică, gestionarea apei, maximizarea efectului luminii naturale, colectarea selectivă a deşeurilor şi reciclarea sunt preocupările noastre pe termen scurt, mediu şi lung"

Tranziţia către clădirile verzi pentru a reduce schimbările climatice este un trend inevitabil, având în vedere faptul că aproximativ 40% din emisiile de dioxid de carbon la nivel global sunt generate de clădiri şi de industria construcţiilor, a declarat Dan Chelaru, Sustainability Officer la IULIUS Group, în cadrul unui interviu acordat ziarului BURSA. Potrivit acestuia, clădirile verzi au de asemenea un randament mai bun şi pentru dezvoltatori pentru că generează chirii mai bune şi se estimează că au o valoare imobiliară cu 7-10% mai mare faţă de clădirile tradiţionale.

"Pentru reducerea amprentei de carbon este necesar un pachet de măsuri complexe, în cazul nostru materializat prin proiectarea de clădiri sus­tenabile, respectiv reducerea emisiilor din procesul de construcţie şi implementarea de proiecte de integrare a economiei circulare, precum şi optimizarea utilizării resurselor prin reducerea emisiilor din operaţiuni, implementarea de măsuri specifice de eficienţă energetică, utilizare de energie regenerabilă sau prin dezvoltarea de proiecte de îmbunătăţire a conectivităţii şi mobilităţii urbane sustenabile", spune Dan Chelaru.

Acesta adaugă că o altă direcţie a companiei este economia circulară şi managementul deşeurilor: "În acest sens avem un program de reducere şi valorificare a deşeurilor generate de proiectele grupului. La Palas Iaşi, acolo unde am demarat programul anul trecut, cantităţile de reciclabile au crescut cu 25% faţă de 2019. În prezent, programul se implementează în toate proiectele grupului şi ne aşteptăm la o creştere cu peste 50% a cantităţilor de reciclabile în a doua jumătate a anului".

Potrivit domnului Chelaru, reducerea risipei alimentare prin transformarea resturilor în compost, în conformitate cu obiectivele la nivel naţional şi european, este o altă ţintă a IULIUS.

Potrivit reprezentantului IULIUS, în total, în proiectele grupului din Iaşi, Timişoara, Cluj-Napoca şi Suceava sunt peste 1.000 de locuri de parcare pentru biciclete, iar pentru autoturismele eco-friendly sunt amenajate aproximativ 30 de staţii de încărcare electrică.

Reporter: Ce este sustenabilitatea în opinia dumneavoastră, care sunt conceptele de bază în domeniul sustenabilităţii în sectorul de activitate al companiei IULIUS şi indicatorii prioritari - de exemplu criteriile ESG - pe care îi are compania dumneavoastră în vedere când vine vorba de activitatea curentă?

Dan Chelaru: IULIUS este, în prezent, singurul dezvoltator de proiecte mixed-use de regenerare urbană din România, cu investiţii ce depăşesc 1,2 miliarde de euro. Politicile de sustenabilitate fac parte deja din "core business-ul" nostru, având structuri de guvernanţă dedicate, al căror rol este de a implementa acţiuni în conformitate cu viziunea, misiunea şi valorile noastre.

Strategia de sustenabilitate a companiei este centrată pe trei piloni: Mediu, Comunitate şi Guvernanţă & Etică în afaceri. Este o strategie ce include un plan de acţiune pe termen scurt, mediu şi lung, care detaliază măsurile, acţiunile şi proiectele ce vor conduce la atingerea obiectivelor companiei.

Focusul nostru este pe crearea unui portofoliu de proprietăţi eficiente din punct de vedere al emisiilor GES (gaze cu efect de seră), care să contribuie la atingerea nivelului zero de emisii nete.

Gestionarea deşeurilor este un alt capitol important al eforturilor noastre de a reduce amprenta asupra mediului. Am crescut anual procentul de deşeuri reciclabile din totalul celor menajere, obiectivul pe termen mediu fiind scăderea cantităţilor de deşeuri menajere eliminate prin depozitare cu peste 50%.

Reducerea risipei alimentare prin transformarea resturilor în compost, în conformitate cu obiectivele la nivel european şi naţional în acest sens, este un alt focus al IULIUS şi estimăm că vom diminua cantitatea de deşeuri menajere cu până la 40%.

Creşterea mobilităţii alternative este o altă prioritate pentru toate oraşele unde avem proiecte - Iaşi, Timişoara, Cluj-Napoca, Suceava. Ne dorim să realizăm nu doar clădiri sustenabile, ci proiecte care funcţionează integrat, au un impact major în dezvoltarea urbană, dar nu sunt invazive. Astfel, viziunea este de a contribui prin politicile noastre la transformarea oraşelor în "walkable cities".

Reporter: Ce înseamnă efectiv sustenabilitatea în real-estate - sis­teme interioare inteligente şi o arhitectură anume, o eficienţă energetică sporită poate - şi de unde consideraţi că vine acest "push" spre sustenabilitate în construcţii şi real-estate?

Dan Chelaru: Obiectivul nostru major este de a dezvolta proiecte şi modele urbane mixte de referinţă, care să constituie poli de dezvoltare sustenabilă în cadrul comunităţilor. Astfel, 100% dintre clădirile noastre de birouri - 13 imobile clasa A, 152.000 mp închiriabili - sunt certificate sau în curs de certificare LEED (operare şi dezvoltare), ceea ce atestă faptul că sunt concepute şi construite cu respectarea principiilor internaţionale de eficienţă şi sus­tenabilitate.

Totodată, deţinem singura reţea naţională de centre comerciale din România care este integral certificată verde. De exemplu, ansamblul mixt Palas Iaşi este singurul proiect din Europa Centrală şi de Est care a primit certificarea LEED® Neighborhood Development pentru impactul pozitiv asupra comunităţii şi pentru modul sustenabil în care au fost concepute şi construite clădirile integrate. Amplul proces de certificare a durat şapte ani. Clădirea de birouri United Business Center 3 din ansamblul mixt Iulius Town Timişoara este singura certificată LEED Platinum din afara Capitalei.

Toate aceste certificări confirmă că tot ceea ce construim se face cu grijă pentru mediu şi oameni. Eficienţa energetică, gestionarea apei, maximizarea efectului luminii naturale, colectarea selectivă a deşeurilor şi reciclarea sunt preocupările noastre pe termen scurt, mediu şi lung, astfel încât amprenta asupra mediului să fie minimă.

Tot ceea ce dezvoltăm în continuare respectă aceleaşi standarde şi rigori. Palas Campus, din Iaşi, care va fi cea mai mare clădire de birouri ca suprafaţă din ţară odată cu inaugurarea sa la începutul anului viitor, iese în evidenţă şi prin aceea că este primul proiect aflat simultan în două procese de certificare - EDGE şi LEED. De altfel, Palas Campus a beneficiat de primul credit verde, de 72 de milioane de euro, acordat de IFC - divizia Băncii Mondiale - pentru a-l ajuta să obţină certificarea de clădire verde şi o reducere previzionată de minimum 20% a consumului de energie şi apă.

Reporter: Cum reuşiţi să vă atenuaţi amprenta de carbon şi consumul de energie?

Dan Chelaru: Suntem conştienţi că pentru reducerea amprentei de carbon este necesar un pachet de măsuri complexe, în cazul nostru materializat prin proiectarea de clădiri sustenabile (reducerea emisiilor din procesul de construcţie, proiecte de integrare a economiei circulare etc.), optimizarea utilizării resurselor (reducerea emisiilor din operaţiuni, măsuri specifice de eficienţă energetică, utilizare de energie regenerabilă etc.) sau prin dezvoltarea de proiecte de îmbunătăţire a conectivităţii/mobilităţii urbane sustenabile.

Pe de altă parte, IULIUS este dezvoltatorul care a investit peste 15 milioane euro în grădini urbane integrate în proiectele noastre din Iaşi, Timişoara sau Cluj-Napoca. Parcurile reprezintă o amprentă a proiectelor noastre, de care comunitatea s-a ataşat, au devenit repere urbane şi sociale şi s-au încadrat armonios cu oraşul, fiind amenajate cu arbori maturi, specii spectaculoase care au creat o atmosferă naturală şi autentică. Spre exemplu, la Palas Iaşi avem un raport al spaţiilor verzi din suprafaţa totală de aproape 46%. Este singurul proiect din România care se poate mândri cu o proporţie atât de mare de verde. Din calculele noastre, estimările ne arată că arborii plantaţi în grădinile IULIUS absorb anual aproximativ 75 de tone de CO2.

De asemenea, în fiecare an, organizăm campanii de împădurire, o iniţiativă prin care compensăm amprenta de carbon prin intermediul absorbanţilor naturali, precum pădurile, iar aportul în acest sens este şi mai mare. În 2021, la nivel de reţea, am plantat peste 4.500 de puieţi şi estimăm că suprafeţele plantate vor stoca, în următorii 50 de ani, până la 4.500 tone de CO2.

De asemenea, plantăm arbori în parcările de la nivelul solului, reducând, astfel, efectul de "insulă de căldură" generat de acestea, prin scăderea temperaturii de la nivelul suprafeţelor betonate, iar aerul este mai curat. Toate aceste măsuri au implicaţii directe asupra sănătăţii şi confortului oamenilor.

O altă direcţie a companiei este economia circulară şi managementul deşeurilor, iar în acest sens avem un program de reducere şi valorificare a deşeurilor generate de proiectele grupului. La Palas Iaşi, acolo unde am demarat programul anul trecut, cantităţile de reciclabile au crescut cu 25% faţă de 2019. În prezent, programul se implementează în toate proiectele grupului şi ne aşteptăm la o creştere cu peste 50% a cantităţilor de reciclabile în a doua jumătate a anului.

Următoarea etapă este transformarea resturilor alimentare în compost, proces care estimăm că va reduce cantitatea de deşeuri menajere cu până la 40%. Astfel, în toată reţeaua am achiziţionat compostere, care procesează resturile alimentare de la food court şi le transformă în compost.

Primul a fost instalat deja în ansamblul Palas, de unde colectăm până la 450 kg/zi. Din această cantitate, rămâ­ne aproximativ 10-15% din volum sub formă de compost.

În real-estate, sustenabilitatea este un trend care s-a dezvoltat constant, dar este şi un avantaj de business, cu efecte asupra confortului tuturor. A fi sustenabil ca business înseamnă un cec de încredere pe care îl primesc nu doar clienţii, ci şi societatea în ansamblul său. În plus, dincolo de afirmarea unei viziuni şi a unui angajament, un business care este sustenabil este unul care are acces la noi surse de finanţare şi la o poziţionare şi o evaluare pe piaţa în care operează superioare. În concluzie, investiţia în sustenabilitate este şi investiţie în noi oportunităţi.

Reporter: Consideraţi că Româ­nia se aliniază la tendinţe în ceea ce priveşte dezvoltarea proiectelor imobiliare verzi? De ce ar investi un dezvoltator imobiliar într-un proiect verde?

Dan Chelaru: Dezvoltatorii imobiliari serioşi şi responsabili vor merge în această direcţie pentru că este singura tendinţă acceptabilă. Investiţia într-un proiect verde este investiţie într-un viitor mai bun şi, în plus, are şi rezultate cuantificabile.

Tranziţia către clădirile verzi pentru a reduce schimbările climatice este un trend inevitabil, având în vedere faptul că aproximativ 40% din emisiile de dioxid de carbon la nivel global sunt generate de clădiri şi de indus­tria construcţiilor. Însă, clădirile verzi au un randament mai bun şi pentru dezvoltatori, pentru că generează chirii mai bune şi se estimează că au o valoare imobiliară cu 7-10% mai mare faţă de clădirile tradiţionale.

Reporter: Credeţi că ţara noastră are o problemă cu educaţia şi cultura reciclării?

Dan Chelaru: Pentru toate palierele sale, incluzând aici şi reciclarea, sustenabilitatea are nevoie de educaţie. Este foarte bine că sus­tenabilitatea a devenit o preocupare cheie pentru marile companii, însă va deveni efectivă şi eficientă abia atunci când va fi îmbrăţişată şi de companiile mici şi mijlocii, precum şi de restul societăţii.

Reporter: Ce consideraţi că ar trebui să facă mai bine autorităţile locale şi centrale în ceea ce priveşte eficienţa energetică şi componenta de oraşe sustenabile/smart city?

Dan Chelaru: Credem că sustenabilitatea nu trebuie să fie o caracteristică doar a clădirilor, ci a proiectelor văzute ca întreg. De aceea, dezvoltările noastre includ investiţii în infrastructură - tunel auto, noi artere, străzi lărgite şi modernizate, parcări subterane şi multilevel, staţii de transport în comun, piste de ciclism, spaţii pentru biciclete etc. -, care susţin dezvoltarea durabilă a ţesutului urban şi au impact în ceea ce priveşte accesibilitatea şi economia de timp a vizitatorilor ori a angajaţilor. Toate vin să completeze viziunea "walkable cities" la care aderăm prin legăturile pietonale, parcurile şi politicile de încurajare a deplasării cu mijloace alternative pe care le implementăm, aşa cum sunt vestiarele şi duşurile amenajate în clădirile office pentru cei care vin cu bicicleta la birou, piste de ciclism şi campanii tematice. În total, în proiectele IULIUS din Iaşi, Timişoara, Cluj-Napoca şi Suceava sunt peste 1.000 de locuri de parcare pentru biciclete, iar pentru autoturismele eco-friendly sunt amenajate aproximativ 30 de staţii de încărcare electrică.

Reporter: Vă mulţumesc!

Avocat Ianul Alexandra
Electromagnetica
BTPay
danescu.ro
arsc.ro
ahkrumaenien.ro

Curs valutar BNR

24 Mar. 2023
Euro (EUR)Euro4.9255
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5904
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.9881
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.6013
Gram de aur (XAU)Gram de aur294.2340

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
conferinta.afeer.ro
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
thediplomat.ro
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro