SUPLIMENT ECO-ECONOMIE"Ne-am propus să reducem emisiile medii ale flotei de 12.000 de autoturisme cu 25% până în 2025 şi cu 51% până în 2030"

Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 20 iulie 2022

Magdalena Caramilea, director Sustenabilitate, Autonom Services

Magdalena Caramilea, director Sustenabilitate, Autonom Services

(Interviu cu Magdalena Caramilea, director Sustenabilitate, Autonom Services)

"Principala prioritate rămâne tranziţia graduală către o flotă de maşini cu emisii reduse, corelată cu puterea de absorbţie a pieţei şi dezvoltarea infrastructurii necesare" "Am depăşit momentul, la nivel colectiv, în care se credea că sustenabilitatea este un cost şi o reducere a profitului" "În anul 2021, flota Autonom a crescut cu 12% faţă de anul anterior, dar am reuşit să reducem intensitatea de CO2 cu 2,8% faţă de anul de referinţă 2020"

Autonom Services şi-a propus reducerea emisiilor medii ale flotei operaţionale cu 25% până în 2025 şi cu 51% până în 2030, în principal prin tranziţia către o flotă auto cu emisii scăzute şi asigurarea infrastructurii necesare, ne-a declarat Magdalena Caramilea, director de Sustenabilitate la Autonom Services, în cadrul unui interviu acordat ziarului BURSA. "Principala prioritate rămâne tranziţia graduală către o flotă de maşini cu emisii reduse, corelată cu puterea de absorbţie a pieţei şi dezvoltarea infrastructurii necesare. Nu excludem posibilitatea unei flote exclusiv electrice în viitor", spune Caramilea, care adaugă că, în anul 2021, flota Autonom a crescut cu 12% faţă de anul anterior, dar compania a reuşit să reducă intensitatea de CO2 cu 2,8% faţă de anul de referinţă 2020.

Reporter:Cum definiţi sustenabilitatea şi cât de important vi se pare că este să îndeplinim acest concept?

Magdalena Caramilea: Plecând de la cea mai simplă definiţie, aceea că sustenabilitatea este capacitatea de a exista, fără a consuma resursele generaţiilor următoare, înţelegem imediat că, în esenţă, acest concept este prezent în viaţa de zi cu zi a fiecăruia dintre noi, atât în mediul de business cât şi în cel personal. Indiferent de planul de care vorbim, consider că primul pas este conştientizarea obiceiurilor şi implicit a acţiunilor noastre şi ulterior, este nevoie de claritate în stabilirea obiectivelor şi a metodelor prin care să ne asigurăm că facem progrese în direcţia dorită. Este foarte important să fim schimbarea pe care ne dorim să o vedem şi în ceilalţi, prin exemplul personal.

Reporter: Autonom este unul din cei mai importanţi actori de pe piaţa de servicii de leasing operaţional şi rent-a-car, ceea ce înseamnă că are şi o amprentă semnificativă de carbon. Cum vă raportaţi la sustenabilitate, în acest context?

Magdalena Caramilea: Dimensiunea prezentă a organizaţiei ne res­ponsabilizează cu atât mai mult pentru a acţiona şi demara proiecte de sustenabilitate, menite să reducă amprenta de carbon a companiei, atât directă, dar mai ales indirectă.

Gestionând o flotă de peste 12.000 de autoturisme, impactul acesteia asupra mediului devine semnificativ. Pentru calculul amprentei de carbon a companiei, am ales cel mai folosit standard în acest moment, GHG Protocol, iar rezultatele au oferit mai multă claritate privind direcţia strategică pentru următorii ani. Deşi cea mai mare parte a amprentei de carbon, mai exact 99%, sunt emisii indirecte pentru compania noastră, am înţeles că aceasta este zona cu cel mai mare impact şi, luând în considerare potenţialul pe care îl putem crea, ne-am asumat obiective aliniate cu cele la nivel european. Astfel, ne-am propus să reducem emisiile medii ale flotei operaţionale cu 25% până în 2025 şi cu 51% până în 2030, în principal prin tranziţia către o flotă de auto cu emisii scăzute şi asigurarea infrastructurii necesare. În urma evaluării de către Sustainalytics, una dintre cele mai prestigioase companii de rating şi consultanţă în zona de sustenabilitate, aceste obiective au fost considerate ambiţioase, iar indicatorii foarte puternici.

Reporter: Consideraţi că firmele vor fi nevoite să accepte o reducere a profitului pentru a fi mai sustenabile sau proiectele de sustenabilitate au scopul de a îmbunătăţi eficienţa unei societăţi?

Magdalena Caramilea: Cred că am depăşit momentul, la nivel colectiv, în care se credea că sustenabilitatea este un cost şi o reducere a profitului. Se observă, din ce în ce mai mult la nivel internaţional, o schimbare clară de mindset, de la preocuparea pentru creşterea profitului către creşterea impactului pozitiv asupra societăţii, a beneficiilor aduse tuturor părţilor interesate. Este deja confirmat impactul pozitiv pe care o strategie clară de sustenabilitate îl are asupra performanţelor financiare ale unei companii. Cei care au înţeles cel mai bine acest concept şi au fost catalizatorul acestei schimbări sunt chiar investitorii. Accesul la finanţare a devenit evaluat şi condiţionat de criterii de impact în zona de mediu şi de social şi a crescut semnificativ apetitul pentru finanţări sustenabile. Rezumând, cred că, alături de contribuţia pozitivă în mediu şi în societate, sustenabilitatea va aduce oportunităţi reale pentru companiile cu modele de afaceri transparente şi res­ponsabile, preocupate de impactul pe care îl au asupra societăţii, dar va determina şi constrângeri pentru atragerea de finanţări competitive.

Reporter: Compania dumneavoastră a publicat recent un raport de sustenabilitate, comunicând progresul asumat prin strategia de sustenabilitate. Ce include această strategie, care sunt pilonii săi centrali, obiectivele sale şi mijloacele de atingere a acestor obiective?

Magdalena Caramilea: Acti­vând într-un sector sensibil, cel al mobilităţii, suntem conştienţi de impactul generat prin serviciile principale oferite, ca urmare, vedem esenţială dezvoltarea sustenabilă a afacerii, fără a afecta mediul înconjurător, şi creând un impact pozitiv pe termen lung în comunitate. În 2021 am oficializat eforturile noastre în acest sens şi am construit Strategia de Sus­tenabilitate în jurul a trei piloni: "mediul înconjurător", "oamenii şi comunitatea" şi "afacere şi guvernanţă sustenabile", fiecare având obi­ective foarte clare, cu orizont anul 2030.

Recent am publicat şi primul nos­tru Raport de sustenabilitate, în care am vorbit despre progresul înregis­trat în ceea ce priveşte impactul companiei în aspectele legate de mediu şi în societate. În anul 2021, flota a cres­cut cu 12% faţă de anul anterior, dar am reuşit să reducem intensitatea de CO2 cu 2,8% faţă de anul de referinţă 2020, atingând o medie de emisii aferente flotei operaţionale de 149,32 g/km, valori WLTP. De asemenea, deşi clienţii au parcurs în total 264 milioane de kilometri, însemnând o creştere cu 40% faţă de anul anterior, emisiile de GES (gaze cu efect de seră) au crescut doar cu 36%, confirmând reducerea intensităţii emisiilor pe km.

Suntem o companie prezentă naţional şi internaţional şi de aceea dezvoltăm politici responsabile atât faţă de angajaţii noştri, cât şi faţă de comunităţile în care suntem pre­zenţi. Angajaţii noştri au participat la peste 4.700 cursuri, echivalentul a peste 20.000 de ore de training, ajungând la o medie anuală de 58 de ore de training/angajat, au citit peste 2.800 cărţi şi au propus aproape 800 idei de inovaţie printr-un mecanism intern.

Este parte din natura noastră să fim implicaţi în comunităţile din care facem parte şi să ne implicăm, în special, în proiecte educaţionale. Cu acest scop, peste 300 de angajaţi au dedicat anul trecut peste 500 ore pentru voluntariat. Am investit mai mult de 3 milioane lei, reprezentând 14% din profitul net în proiecte culturale, educaţionale, sociale, de mediu şi sportive şi am sponsorizat diverse organizaţii, prin servicii de mobilitate în valoare de 343.000 lei, însu­mând peste 2.000 de zile de închiriere.

Reporter: În ultimii ani vedem că se pune din ce în ce mai mult accent pe direcţia către o economie verde, o accelerare la nivel exclusiv care vine dinspre Comisia Europeană, cu impact asuprea unor industrii, produse şi servicii. Cum se vede această schimbare în cadrul grupului pe care îl reprezentanţi? Ce proiecte sau investiţii concrete aveţi în domeniul sustenabilităţii/economiei circulare?

Magdalena Caramilea: Într-adevăr, am resimţit şi noi această schimbare şi presiune din partea Comisiei Europene, iar sectorul Transporturi este unul dintre cele mai vizate de noul pachet legislativ. Primul pas făcut pentru a ne adapta şi pentru a accelera trecerea la o companie mai sustenabilă a fost atragerea de fonduri prin emiterea de Obligaţiuni Corelate cu Obiective de Sustenabilitate (Sustainability Linked Bonds) în valoare de 48 milioane euro, ca parte dintr-un program de obligaţiuni, consacrat pe pieţele de capital mature: MTN (Medium Term Notes), în valoare totală de 250 milioane euro.

Principala prioritate rămâne tranziţia graduală către o flotă de maşini cu emisii reduse, corelată cu puterea de absorbţie a pieţei şi dezvoltarea infrastructurii necesare. Nu excludem posibilitatea unei flote exclusiv electrice în viitor. Putem spune că asistăm la o explozie în piaţa auto green şi că am trecut de pragul critic. Creşterea îşi urmează drumul firesc, dar nu este o schimbare viabilă peste noapte. De asemenea, rămânem atenţi şi deschişi la oportunităţi şi alternative.

În ceea ce priveşte economia circulară, putem spune ca avem două proiecte principale: proiectul Zero Paper, prin care ne propunem diminuarea cu 10% anual a consumului de hârtie în activităţile operaţionale şi colectarea selectivă în toate agenţiile Autonom, lucru devenit posibil printr-un parteneriat naţional în curs de implementare.

Reporter: Consideraţi că legislaţia fiscală este una care îndeamnă companiile să digitalizeze procesele, să colecteze/recicleze şi să aducă în faţă produse şi servicii sustenabile? Mulţi antreprenori spun de exemplu că aşteaptă de la stat o deducere de impozit, un factor motivator...

Magdalena Caramilea: Considerăm că se fac progrese semnificative în direcţia digitalizării, dar aceas­tă schimbare nu este generată neapărat de legislaţia fiscală, ci mai degrabă, de conştientizarea necesităţii acestui demers. Este important să încurajăm un mod de acţiune proactiv, prin căutarea în permanenţă de oportunităţi, şi nu unul reactiv pe baza factorilor motivatori propuşi de autorităţi. Ultimul, dar poate cel mai important Obiectiv de Dezvoltare Durabilă - SDG 17 - se referă la Parteneriate. Cu alte cuvinte, este impetuos necesar să înţelegem că este nevoie de un efort cumulat şi coordonat al mediului privat, autorităţilor publice şi societăţii pentru a accelera tranziţia către o economie sustenabilă, benefică tuturor. Acest lucru începe să se concretizeze şi sunt din ce în ce mai multe întâlniri şi grupuri de lucru mixte, din care facem şi noi parte.

Reporter: Care consideraţi că sunt beneficiile raportării de sustenabilitate?

Magdalena Caramilea: Raportarea de sustenabilitate face parte din raportarea non-financiară pe care companiile mari sau listate o au deja ca practică în acest moment. Direcţia în care ne îndreptăm, prin prisma noii Directive de Raportare Corporativă de Sustenabilitate (CSRD), va extinde plaja obligativităţii către mult mai multe companii.

Desigur, o abordare proactivă invită toate companiile să facă acest demers înainte de a deveni obligatoriu, ca model de "best practice" (bune practici - n.r.), soluţie pe care a adoptat-o şi Autonom. Mai mult, sunt din ce în ce mai multe resurse, inclusiv financiare, care vin în sprijinul companiilor mici şi mijlocii să includă principiile de sustenabilitate în strategia lor şi să îşi analizeze activitatea din perspectiva impactului şi a oportunităţilor de dezvoltare. Este foarte important pentru aces­tea să înţeleagă că suntem cu toţii o verigă într-un lanţ mai mare de valoare, în calitate de furnizor sau client şi, mai devreme sau mai târziu, orice companie va fi evaluată prin pris­ma acestor criterii de impact în zona de mediu şi social. Sustenabilitatea reprezintă un avantaj competitiv.

Reporter: Ce credeţi că ar trebui să facă mai bine autorităţile locale în ceea ce priveşte colectarea deşeurilor sau implementarea componentei de oraşe sustenabile/smart city?

Magdalena Caramilea: Autorităţile au un rol important în tranziţia spre "smart cities" (oraşe inteligente - n.r.) şi este nevoie să îşi asume în mod real acest rol de facilitator, să îşi exercite mai mult influenţa şi inclusiv să creeze mecanisme ferme, clare, inclusiv cu componente coercitive, pentru implementarea cu succes a proiectelor. Stabilitatea şi predictibilitatea fiscală şi legislativă, fără modificări dictate de diverse influenţe politice este un alt factor cheie de succes pe termen lung. De asemenea, mediul privat poate fi un partener decisiv. Sunt încă puţini specialişti în domeniul public pe acest subiect şi este nevoie de o colaborare cu antreprenorii care îşi doresc sa se implice şi să facă o schimbare în bine. Am povestit mai devreme despre iniţiativa noastră de a fi prima companie naţională care a emis Obligaţiuni Corelate cu Obiective de Sustenabilitate pentru îndeplinirea obiectivelor asumate. Recent, Chile a fost prima ţară care a emis obligaţiuni similare. Cum ar fi ca România să fie prima ţară care deschide acest drum în Europa?

Reporter: Ce putem face să fim noi înşine mai sustenabili, pentru a contribui la o dezvoltare durabilă a României?

Magdalena Caramilea: În primul rând ar trebui să fim mai responsabili şi să devenim mai conştienţi de ceea ce ne înconjoară şi de impactul pe care îl avem. Ar trebui să ne întrebăm: Ce lăsăm generaţiilor viitoare şi cum putem contribui la o lume mai bună? Indiferent că vorbim de familie, de companie, de comunitate, de planetă, avem şansa, fiecare dintre noi, să contribuim pentru a lăsa o moştenire mai bună următoarelor generaţii. O facem? Cum ar arăta Româ­nia în 2030, cu toate obiectivele de sustenabilitate atinse?

Reporter: Vă mulţumesc!

Avocat Ianul Alexandra
Electromagnetica
BTPay
danescu.ro
arsc.ro
ahkrumaenien.ro

Curs valutar BNR

24 Mar. 2023
Euro (EUR)Euro4.9255
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5904
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.9881
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.6013
Gram de aur (XAU)Gram de aur294.2340

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
conferinta.afeer.ro
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
thediplomat.ro
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro