SUPLIMENT ECO-ECONOMIE"Agricultura ecologică este viabilă şi chiar mai profitabilă pentru fermieri"

Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 20 iulie 2022

Alex Cristescu

Alex Cristescu

(Interviu cu Alex Cristescu, membru în boardul Norofert)

"Astăzi, agricultura ecologică reprezintă doar 4% din suprafaţa totală arabilă din România, faţă de 25% - suprafaţa recomandată de UE prin Grean Deal" "Pentru noi, strategia principală de sustenabilitate este să extindem baza de clienţi în regim ecologic"

Agricultura ecologică este viabilă şi chiar mai profitabilă pentru fermieri, spune Alex Cristescu, membru în Consiliul de Administraţie al Norofert (NRF), care a avut amabilitatea să acorde un interviu ziarului BURSA. Potrivit acestuia, astăzi, agricultura ecologică reprezintă doar 4% din suprafaţa totală arabilă din România, faţă de 25% suprafaţa recomandată de UE prin Grean Deal.

Potrivit domnului Cristescu, Europa a înţeles că agricultura este o industrie poluatoare şi că, prin cercetarea din microbiologie, se poate intra într-o nouă eră, care să aducă beneficii nu numai pentru consumatorul final, dar şi pentru societate şi mediu. Totodată, arată oficialul Norofert, există astăzi numeroase produse adresate fermierilor care îşi doresc trecerea spre agricultură în regim ecologic. În plus, aceştia beneficiază de subvenţii mai mari şi un preţ mai mare pentru cerealele cultivate în acest regim.

În prezent, cota de piaţă Norofert în agricultura ecologică în România este de aproximativ 30%.

Reporter: Norofert este cel mai mare producător de inputuri ecologice din România, iar acest lucru în sine spune ceva despre impactul pozitiv al Norofert în ceea ce priveşte reducerea emisiilor de CO2 din agricultură, o sursă importantă de emisii de carbon la nivel global. Care sunt obiectivele companiei şi ţintele în ceea ce priveşte sustenabilitatea şi cu ce produse ecologice veniţi în întâmpinarea clienţilor?

Alex Cristescu: Pentru început, dorim să subliniem că agricultura ecologică este viabilă şi chiar mai profitabilă pentru fermieri. Astăzi, agricultura ecologică reprezintă doar 4% din suprafaţa totală arabilă din România, faţă de 25% suprafaţa recomandată de UE prin Grean Deal pentru agricultura ecologică.

Norofert are şansa să contribuie la atingerea acestui obiectiv, în special prin intermediul programelor de investiţii care vizează creşterea capacităţii de producţie. În plus, ne mândrim cu procesul de cercetare susţinut de Norofert în segmentul ecologic, despre care amintim că nu foloseşte chimicale sintetizate din gaze naturale, ci micro-organisme şi alte materii prime organice, studiul cărora este crucial pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii. Ca exemple de top ale activităţii noastre de cercetare, putem menţiona produsele dezvoltate care sechestrează carbonul în sol precum şi produsele care ajută la păstrarea umidităţii, esenţiale înperioadele de secetă.

Strategia noastră principală de sus­tenabilitate are doi piloni. În primul rând, prin producţia de inputuri ecologice am reuşit să ne detaşăm de gazele pentru sinteză. Astfel, scopul nostru de a ne extinde clientela, prin cooptarea de fermieri în regimul ecologic, este unul cu multiple implicaţii la scară largă, vizând simultan şi eliminarea a mare parte din gazele cu efect de seră, care sunt emise la cultivarea în regim convenţional.

În al doilea rând, utilizarea inputurilor ecologice duce la îmbunătăţirea biodiversivităţii solului, datorită faptului că au un impact redus asupra faunei şi florei. Mai important, inputurile ecologice nu afectează proprietăţile pânzei freatice, spre deosebire de inputurile convenţionale, care conţin chimicale care la eliberare produc dezechilibre naturale în râuri, mări şi oceane.

Orice activitate umană produce rezultate, iar în cazul unei companii, acestea sunt de natură financiară şi non-financiară. Rezultatele financiare, însă nu înglobează întotdeauna toate elementele unui business şi aici intervin rezultatele non-financiare, care arată cu adevărat întregul impact al unei companii asupra mediului şi societăţii. Pe lângă profitabilitate, modelul de afaceri trebuie să ia în considerare impactul entităţii şi activităţii comerciale asupra spectrului social şi asupra mediului.

După efectuarea unei analize, orice companie se poate adapta pentru a-şi reduce efectele negative şi a-şi îmbunătăţi performanţa financiară. Pentru noi, sustenabilitatea înseamnă un model de afaceri viabil, care livrează un aport pozitiv prin produse şi servicii, adaptat să aducă beneficii societăţii şi mediului.

Reporter: Cum apreciaţi demersurile europene penru trecerea la o economie verde?

Alex Cristescu: Europa a înţeles că agricultura este o industrie poluatoare şi că, prin cercetarea din microbiologie, se poate intra într-o nouă eră, care să aducă beneficii nu numai pentru consumatorul final, dar şi pentru societate şi mediu.

Şi condiţiile devin favorabile. Există astăzi numeroase produse adresate fermierilor care îşi doresc trecerea spre agricultură în regim ecologic. Mai mult, aceştia beneficiază de subvenţii mai mari şi un preţ mai mare pentru cerealele cultivate în acest regim.

În România se produce totodată un schimb generaţional, mai ales în rândul fermierilor. Luând toate aces­tea în considerare, observăm că dis­punem de un mediu favorabil pentru creşterea ponderii agriculturii ecologice în economie. Acesta este motivul pentru care noi investim intens în extinderea capacităţii de producţie, pentru a deservi această piaţă dinamică, prin produse aflate la standarde de vârf.

Reporter: Ce proiecte aveţi în domeniul sustenabilităţii/economiei circulare? Care este cota de piaţă a Norofert în agricultura ecologică?

Alex Cristescu: Norofert a înţeles avantajele unui model de afaceri integrat şi sustenabil în agricultură, compania fiind clădită pe trei piloni: cercetarea, producţia şi comercializarea de inputuri ecologice, operarea unei ferme proprii de 1.000ha în regim ecologic şi, nu în ultimul rând, trading de cereale.

În practică, noi furnizăm inputurile ecologice către partenerii noştri - fermierii - împreună cu toate serviciile de care au nevoie pentru a-şi lucra pământul în regim ecologic. Apoi, la recoltă, preluăm cerealele şi le dăm mai departe către procesatorul final. Astfel, fermierul accesează o piaţă, prin intermediul contractelor pe care noi le semnăm în prealabil cu procesatorii, iar aceştia din urmă au garanţia calităţii.

Totodată, Norofert are propria fermă de 1.000ha în Zimnicea. Aceasta nu este doar un centru de profit pentru noi, ci şi o platformă de cercetare şi bune practici pentru agricultura ecologică. În plus, ferma reprezintă şi un activ care ne reduce amprenta de carbon, prin procesele de fotosinteză, dar şi prin sechestrarea carbonului în sol.

Pentru a putea ajunge în acest punct, Norofert a atras prin intermediul mijloacelor oferite de piaţa de capital peste 25 milioane de lei în ultimii 3 ani. Din această sumă, în fabrica de la Filipeştii de Pădure s-au investit până în prezent aproximativ 11 milioane lei, iar la ferma din Zimnicea 10,5 milioane de lei.

Anul acesta am primit aprobarea din partea Adunării Generale a Acţionarilor Norofert pentru a achiziţiona fabrica (de la Filipeştii de Pădure), o tranzacţie ce va ajunge undeva la 5 milioane de lei. În prezent, suntem chiriaşi, deoarece mizăm pe dezvoltarea halelor pentru mărirea capacităţii de producţie. De asemenea, o investiţie viitoare de mare importanţă şi impact vizează instalarea de centrale fotovoltaice.

Cota de piaţă Norofert în agricultura ecologică în Romania este de aproximativ 30%.

Reporter: În ultima perioadă se discută despre impactul negativ al ESG - multe societăţi din sectorul de petrol şi gaze nu au mai atras aceleaşi finanţări ca în trecut, nu au mai făcut investiţii pentru că produsele finale sunt aşteptate să fie scoase din uz în următorii 15-20 de ani, iar ca urmare a acestei tendinţe s-a ajuns la shortage- uri pe multe mărfuri energetice de bază, cu impact inflaţionist pe toate lanţurile la nivel mondial. Cum apreciaţi această situaţie?

Alex Cristescu: După cum aminteam mai sus, la Norofert considerăm că, pe lângă rapoartele financiare, trebuie să furnizăm celor peste 3.000 de acţionari şi rapoarte non-financiare. Astfel, am publicat Raportul de Sustenabilitate care este compus din două părţi:

- Impactul pozitiv asupra mediului prin inputuri ecologice, a căror utilizare conduce la o reducere substanţială a gazelor cu efect de seră în producţie dar, mai important, stimulează biodiversivitatea în sol;

- Raport şi Rating ESG realizat de către Sustainalytics, o companie Morningstar, în cadrul căruia am fost clasaţi pe poziţia numărul 17 din 56 de companii la nivel internaţional în subindustria agro-chimică. Acest raport analizează cum compania noastră administrează riscurile specifice sub-industriei.

ESG ajută la alinierea unei companii cu standarde internaţionale privitoare la modelul de afaceri, proceduri şi politici. Se urmăreşte astfel implementarea de mecanisme de gestiune cât mai responsabile a efectelor asupra mediului, societăţii şi guvernanţei corporative.

Cu alte cuvinte, noi construim o companie care se poate raporta la standarde internaţionale ridicate, pe care le considerăm ca având un rol fortificant pentru modelul de afaceri.

Pentru noi, strategia principală de sustenabilitate este să extindem baza de clienţi în regim ecologic, sporind astfel impactul asupra mediului, prin reducerea gazelor cu efect de seră şi mărirea biodiversivităţii în sol pe arii cât mai extinse din teritoriul arabil al României.

Reporter: Care consideraţi că sunt beneficiile acestei raportări de sustenabilitate şi a criteriilor ESG?

Alex Cristescu: Raportul de Sus­tenabilitate, cu acest Impact pozitiv asupra mediului şi Rating ESG, ne ajută să explicăm mai bine modelul de afaceri al Norofert tuturor celor interesaţi. În acelaşi timp, va reprezenta un atu să accesăm finanţare de la bănci sau alte instituţii cu dobânzi mai reduse.

Referitor la publicarea de date precum amprenta de carbon sau alte raportări non-financiare, în urma unei analize a legislaţiei din SUA şi UE, a devenit destul de clar că astfel de raportări vor deveni obligatorii în câţiva ani, mai ales la companii mari şi medii. Orice companie care ţinteşte o creştere pe viitor trebuie să ia în considerare raportări non-financiare.

Cu siguranţă orice factor motivator este binevenit, însă fiscalitatea în România este una competitivă, în virtutea cotei unice. Incluzând în această ecuaţie multiple posibilităţi de finanţare de la bănci, piaţa de capital sau prin fonduri europene, se creează multe oportunităţi.

Noi suntem optimişti când este vorba de România, pentru că oferă opţiuni şi conjuncturi propice dezvoltării. Raportul de simbioză între autorităţi şi antreprenori îi motivează pe aceştia din urmă să dezvolte companii competitive şi bine capitalizate, care pot ulterior investi în produse şi servicii sustenabile. Acest ciclu este unul de durată şi care nu suportă întrerupere sau amânare, precum s-a întâmplat în trecut.

Reporter: Ce presupune tranziţia către un stil de viaţă sustenabil, în opinia dumneavoastră?

Alex Cristescu: Tranziţia către un stil de viaţă sustenabil presupune, în primul rând, înţelegerea faptului că trebuie să aducem schimbări felului în care ne desfăşurăm chiar şi activităţile zilnice.

De la transportul pe care îl utilizăm, la cum şi unde ne facem cumpărăturile şi chiar şi dacă suntem atenţi sau nu la etichete, toate aceste decizii aparent lipsite de consecinţe imediate sunt, de fapt, factori cruciali pentru a cuantifica impactul nostru asupra mediului.

Un asemenea factor, cu o influenţă foarte perceptibilă chiar şi asupra noastră este alimentaţia. Este de la sine înţeles faptul că, dacă ţintim spre o alimentaţie bogată şi echilibrată, va trebui să alegem organic. Din păcate, nu de puţine ori suntem constrânşi să consumăm asemenea produse cu etichete bio şi eco de la procesatori autohtoni, uneori la preţuri mult prea mari pentru consumatorul de rând.

Cerealele produse cu inputurile Norofert sunt exportate la procesatori externi, pentru că, din păcate, România duce lipsă de aceştia. O cerere sporită pe partea de consum ne-ar permite să păstrăm cerealele în ţară, atât pentru a face alimentaţia organică mai accesibilă, cât şi pentru a genera valoare adăugată aici.

Reporter: Vă mulţumesc!

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

mk-airport.ro
Avocat Ianul Alexandra
Electromagnetica
BTPay
danescu.ro
arsc.ro

Curs valutar BNR

26 Mai. 2023
Euro (EUR)Euro4.9575
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6194
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.1137
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7071
Gram de aur (XAU)Gram de aur290.0889

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro