SUPLIMENT PSE / PETR KOBLIC, DIRECTORUL GENERAL AL BURSEI DIN PRAGA:"Trecerea de la finanţarea prin datorie la cea prin emisiuni de acţiuni este esenţială"

A consemnat Andrei Iacomi
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 19 iulie 2021

"Trecerea de la finanţarea prin datorie la cea prin emisiuni de acţiuni este esenţială"

(Interviu cu Petr Koblic, directorul general al Bursei din Praga şi preşedintele Federaţiei Europene a Valorilor Mobiliare)

"Investitorii de retail realizează 20% din rulajul cu acţiuni al pieţei noastre"

"Mi-ar plăcea să văd mai multă coordonare între bursele din regiunea noastră în ceea ce priveşte lobby-ul la UE"

Trecerea de la finanţarea prin datorie la cea prin emisiuni de acţiuni (engl. equity), ceea ce presupune schimbarea mentalităţii companiilor şi a factorilor de decizie politică în ţările Europei Centrale şi de Est, este esenţială pentru dezvoltarea pieţelor de capital din regiunea noastră şi reducerea decalajului faţă de pieţele din Europa de Vest, ne-a spus Petr Koblic, directorul general al Bursei de Valori din Praga (PSE) şi preşedintele Federaţiei Europene a Valorilor Mobiliare (FESE), care a avut amabilitatea să ne ofere o poză a bursei pe care o conduce şi opinia sa privind ideea unei colaborări a burselor din zona noastră.

Conform domniei sale, cea mai mare parte a rulajului bursei din Praga este dată de investitorii străini, în timp ce investitorii de retail realizează circa 20% din valoarea tranzacţiilor cu acţiuni la PSE.

"Scopul nostru este să furnizăm ecosistemul care să dea posibilitatea companiilor din Cehia să strângă capital pentru creştere şi să oferim investitorilor cehi şi internaţionali oportunităţi de investiţii lichide şi transparente", rezumă Petr Koblic obiectivul principal al bursei din Praga pentru următorii cinci - zece ani.

Reporter: În fostele ţări comunis­te, bursele de valori s-au redeschis în anii 1990 şi au fost utilizate în primul rând pentru listarea companiilor de stat. Cât de important a fost acest proces pentru piaţa de capital din Cehia?

Petr Koblic: Este adevărat că, la începuturi, prin Bursa de Valori din Praga multe companii de stat au venit în piaţă. Totuşi, în Republica Cehă situaţia a fost oarecum specifică în anii "90, când a avut loc un aşa-numit proces de privatizare prin cupoane. Prin acel proces, relativ multe companii au venit în piaţă. Pe de altă parte, o mare parte dintre acestea au fost preluate de capital străin şi au părăsit bursa. De asemenea, privatizarea prin cupoane a adus multe probleme, ale căror ramificaţii şi cazuri conexe au persistat în piaţă până de curând. Principala problemă a anilor "90 a fost lipsa unui organism al statului de supraveghere a pieţei.

Reporter: În ce măsură îşi finanţea­ză guvernul din Cehia cheltuielile publice prin mecanismele pieţei de capital? Puteţi detalia?

Petr Koblic: În ceea ce priveşte piaţa obligaţiunilor, guvernul ceh foloseşte, ca principal instrument de finanţare, obligaţiunile de stat denominate în CZK (n.r. coroane cehe).

Totuşi, piaţa de acţiuni nu a mai fost susţinută de guvern de la mijlocul anulor "90; din păcate, niciuna dintre privatizările care au avut loc de atunci nu a mai fost făcută prin piaţa de capital. În plus, adevărata reformă a pensiilor încă nu a avut loc. Un sistem de pensii funcţional depinde pe deplin de piaţa de capital, fiind o componentă esenţială a acesteia. Fondurile de pensii aduc cantităţi mari de bani în piaţă, motiv pentru care emitenţi noi vin la bursă. Crează un sistem ce permite fondurilor locale să finanţeze dezvoltarea companiilor locale, fapt pe care-l consider foarte pozitiv.

Din păcate, fondurile noastre de pensii sunt limitate, de facto, să cumpere obligaţiuni de stat cu scadenţe scurte şi nu există voinţă politică de a schimba această situaţie. Este păcat că statul nu este mai implicat.

Există studii ce confirmă legătura directă dintre creşterea numărului de companii listate şi creşterea PIB-ului şi a ocupării forţei de muncă. Sunt mai multe posibilităţi - de pildă un avantaj fiscal pentru companiile ce sunt tranzacţionate public şi, astfel, complet transparente şi disciplinate în ceea ce priveşte obligaţiile fiscale.

Sau să existe posibilitatea ca aceste firme să înregistreze în contabilitate costurile cu emiterea acţiunilor drept cheltuieli deductibile. De asemenea, un regim favorabil în ceea ce priveşte impozitul pe investiţiile în companii mici şi medii - soluţie care se aplică în Scandinavia.

Personal am avut şi am în continuare discuţii cu membrii guvernului şi încă cred că guvernul va încerca să privatizeze, cel puţin odată, prin mecanismele pieţei de capital. Din păcate, nu au mai rămas multe companii. Vom vedea după alegeri ce părere va avea noul guvern despre asta.

Reporter: Conform rapoartelor Bursei de Valori din Praga, valoarea tranzacţiilor se află în scădere. De pildă, anul trecut, valoarea medie zilnică a tranzacţiilor cu acţiuni a fost de 19,1 milioane de euro, peste cea din 2019, de 17,1 milioane euro, dar sub cele din 2017 şi 2015, de 21,73 milioane euro şi 24,95 milioane euro. Care credeţi că sunt motivele pentru care se întâmplă acest lucru?

Petr Koblic: Volumele de tranzacţionare au scăzut în ultimii ani, lucru care s-a întâmplat de altfel şi în alte pieţe de dimensiuni mici sau medii.

Există anumite motive care ţin de noi, precum trecerea, în 2012, de la sistemul bazat pe cotaţii (engl. quote driven system) la cel bazat pe ordine (engl. order driven system), dar cel mai important factor este tranzacţionarea OTC (n.r. Over the Counter).

Tranzacţiile OTC, sau tranzacţiile în afara pieţei reglementate, reprezintă o problemă reală. S-au transformat exact în opusul a ceea ce intenţionau autorităţile de reglementare europene atunci când pregăteau MiFID. Ideea iniţială a fost creşterea concurenţei între locurile de tranzacţionare transparente. Dar, rezultatul este o mutare a afacerilor de la aceste pieţe către condiţii netransparente. MiFID II ar fi trebuit să corecteze anumite greşeli din MiFID, anume fragmentarea şi tranzacţionarea din pieţele OTC, dar încă nu reuşeşte să o facă.

Reporter: Cât din rulajul bursei din Praga este realizat de investitorii străini?

Petr Koblic: În mod clar cea mai mare parte. Dacă vă uitaţi la structura regională a investitorilor în IPO-urile importante de la Praga, veţi constata că pes­te 70% sunt investitori străini.

Reporter: Câţi investitori de retail are Bursa de Valori din Praga şi câte conturi active (prin care s-a făcut cel puţin o tranzacţie în şase luni) există? Care este dinamica numărului acestui tip de conturi în ultimii ani?

Petr Koblic: Pe baza informaţiior furnizate de membrii noştri, estimăm că investitorii de retail realizează aproximativ 20% din valoarea totală a tranzacţiilor cu acţiuni. Numerele au fost stabile de-a lungul anilor.

Reporter: Cât de importantă este industria fondurilor de investiţii pentru piaţa de capital din Cehia? Oferiţi-ne câteva detalii despre dimensiunea industriei.

Petr Koblic: Valoarea totală a activelor administrate de instituţiile locale este de 1,7 trilioane de coroane cehe (68 miliarde de euro). Pare impresionant, dar cea mai mare parte este investită prin fondurile de pensii în obligaţiuni de stat - reglementările nu le permit să facă altfel de investiţii.

Pe de altă parte, trebuie să subliniez că mărimea absolută a activelor administrate printr-o strategie mai liberă de investiţii bazată pe creştere şi managerii de active din Cehia au ajuns pe picior de egalitate cu colegii lor internaţionali, când vine vorba de alocarea în IPO-urile din Cehia.

Reporter: În studiul pe care l-am făcut legat de piaţa de capital din Cehia am observat că la bursa din Praga nu sunt disponibile derivate de tipul contractelor futures sau opţiuni, cu activ suport indici sau acţiuni. Care este motivul pentru care în prezent la PSE nu sunt astfel de produse? Aveţi de gând să lansaţi astfel de instrumente financiare?

Petr Koblic: Proiectul pieţei instrumentelor derivate a fost lansat în 2006. Cu toate acestea, în condiţiile schimbării sistemului de tranzacţionare al bursei din Praga cu platforma Xetra în noiembrie 2012, PSE a decis să nu mai listeze noi contracte futures. Produsele cehe sunt lis­tate pe platforma EUREX.

La bursa de energie PXE, companie fiică a bursei din Praga, se fac tranzacţii importante cu energie electrică şi gaz. PXE este de departe principala platformă pentru instrumente financiare derivate pe mărfuri din Europa Centrală şi de Est.

Reporter: În 2018, Bursa de Valori din Praga a lansat piaţa START (Sistem Multilateral de Tranzacţionare), care îşi propune să sprijine creşterea IMM-urilor. Cum apreciaţi evoluţia acestei pieţe până acum în raport cu scopul pentru care a fost creată?

Petr Koblic: Piaţa START a fost răspunsul nostru la efortul demarat la nivel european de deschidere a pieţelor de capital către firmele mai mici. În acest sens, rolul burselor naţionale este de neînlocuit. Este clar că atragerea firmelor mici în piaţa de capital va ajuta, pe termen lung, la atragerea companiilor mai mari sau le va ajuta pe cele mici să crească până la faza în care pot trece în piaţa reglementată şi să intre în atenţia investitorilor străini.

Până acum suntem foarte mulţumiţi de evoluţia pieţei START şi chiar aş putea spune că ne-a depăşit aşteptările. Sunt optimist cu privire la modul în care evoluează piaţa noastră. Ultimii emitenţi care au venit în piaţă au atras multă atenţie nu doar din partea investitorilor, ci şi a companiilor care ar vrea să urmeze aceeaşi cale şi să încerce să obţină capital prin bursă.

Reporter: Începând cu 2018, prin piaţa FREE (Sistem Multilateral de Tranzacţionare) se pot tranzacţina acţiunile mai multor mari companii europene. Care a fost motivul pentru care aţi adus aceste companii la Bursa din Praga?

Petr Koblic: Scopul a fost să oferim investitorilor locali posibilitatea să tranzacţioneze titlurile unor companii străine importante pe piaţa internă în monedă locală şi, nu în ultimul rând, de a extinde oferta de titluri disponibile prin adăugarea de alternative noi, atractive. Emitenţii au fost selectaţi de membrii Bursei, pe baza preferinţelor clienţilor lor. În principal, sunt titluri ale unor companii din Germania, Finlanda, Suedia, Austria, Franţa, Italia, Polonia şi Ungaria. Acţiunile nu sunt singurele instrumente ce pot fi tranzacţionate; au fost selectate şi Exchange Traded Funds. ETF-urile sunt produse foarte populare în rândul investitorilor, care pot astfel participa la evoluţia unui întreg coş de active prin deţinerea unui singur titlul.

Reporter: Spre deosebire de Vestul Europei, în ţările Europei Centrale şi de Est în ansamblu, capitalizarea bursieră raportată la PIB este mult mai redusă, iar valoarea tranzacţiilor este mică. Ce soluţii vedeţi pentru micşorarea acestui decalaj?

Petr Koblic: Este adevărat că, în regiunea Europei Centrale şi de Est, capitalizarea medie bursieră reprezintă o proporţie mai mică din PIB în comparaţie cu media din Uniunea Europeană. De asemenea, este adevărat că UE este în urmă atât faţă de Regatul Unit cât şi faţă de Statele Unite. Astfel că nu este o problemă specifică a Europei Centrale şi de Est, ci una europeană.

Trebuie să schimbăm mentalitatea companiilor şi a factorilor de decizie politică. Trecerea de la finanţarea prin datorie la cea prin capital propriu (engl. equity), cum este în Statele Unite, unde raportul este de 50:50, este esenţială. Uitaţi-vă cum companiile de tehnologie din SUA - cu ajutorul imens primit din partea finanţării prin piaţa de capital - domină lumea. Capitalul propriu finanţează creşterea, riscul şi ideile noi, nu datoria.

Reporter: Cum vedeţi ideea colaborării între bursele din regiune şi ce soluţii concrete credeţi că pot fi implementate?

Petr Koblic: Cooperare în regiune deja există în multe feluri. De exemplu, cooperare în cadrul unui sistem - facem parte din XETRA T7, una dintre cele mai mari reţele de sisteme de tranzacţionare din Europa. Sistemul este împărţit de Frankfurt, Viena, Praga, Budapesta, Zagreb, Ljubljana şi Sofia. De asemenea, există iniţiative în ceea ce priveşte vânzarea de date şi calcularea de indici. Este vorba despre roadshow-uri comune şi marketing.

Dar, mi-ar plăcea să văd mai multă coordonare în ceea ce priveşte activitatea de lobby la UE. Pieţele noastre împărtăşesc anumite probleme structurale, care de obicei nu sunt prioritare în dezbaterile de la nivelul Uniunii Europene despre viitorul pieţelor de capital. Dacă reprezentanţii noştri îşi unesc forţele şi ne prezintă punctul comun de vedere ca iniţiativă sau opinie a celor nouă state membre, nu ar putea fi trecut cu vederea.

Reporter: De mai mulţi ani se discută la nivel european despre Uniunea Pieţelor de Capital (UPC). Cum vedeţi relaţia dintre acest proiect şi perspectivele unui hub regional în Europa Centrală şi de Est? Există vreun potenţial conflict?

Petr Koblic: Nu cred în idei de tipul unor "hub-uri regionale". Uniunea Pieţelor de Capital este mult legată de finanţarea IMM-urilor, care au nevoie de ecosisteme locale (naţionale) pentru a creşte puternic. Pieţe naţionale de capital puternice pot crea o reţea puternică de pieţe la nivelul Uniunii Europene, care să funcţioneze atât pentru companii de tip blue-chip, cât şi pentru IMM-uri. Dar, trebuie să avem mare grijă să nu distrugem ecosistemele locale printr-o legislaţie stângace bazată pe politica "ONE-SIZE-FITS-ALL" (n.r. o mărime care se potriveşte tuturor) şi să le reexaminăm pe cele deja existente.

Politica unei singure mărimi nu duce la Uniunea Pieţelor de Capital, ci la divizarea pieţelor din UE. Uniunea Pieţelor de Capital spune că IMM-urile din Uniunea Europeană trebuie să aibă acces uşor şi în mod egal la pieţele de capital, pentru a obţine finanţare în vederea creşterii fie direct de la cetăţenii UE, fie prin fonduri din Uniunea Europeană.

De asemenea, existenţa a 27 de legi diferite ale societăţilor comerciale, standarde contabile sau legislaţii diferite privind insolvenţa, toate reprezintă un obstacol imens pentru UPC. Pur şi simplu avem un cadru de reglementare foarte fragmentat. Chiar nu înţeleg de ce, după 70 de ani de integrare intensă, nu avem standarde contabile uniforme în Europa. Dacă cadrul de reglementare ar fi unificat, aşa cum este în Statele Unite, atunci am avem posibilitatea să integrăm mai bine pieţele şi deodată ar deveni mult mai uşor să investim peste graniţe.

Reporter: Care sunt obiectivele Bursei de Valori din Praga în următorii cinci- zece ani?

Petr Koblic: Simplu - să furnizăm ecosistemul care să dea posibilitatea com­paniilor din Cehia să strângă capital pentru creştere şi să oferim investitorilor cehi şi internaţionali oportunităţi de investiţii lichide şi transparente.

Cum vrem să facem asta? Nu există un răspuns scurt, nici o "soluţie miraculoasă" în acest sens. Trebuie să lucrăm în fiecare zi, să vorbim cu emitenţii, să creăm sisteme de ultimă generaţie pentru membrii noştri şi, poate cel mai important, să comunicăm cu legiuitorii din plan naţional şi de la nivelul UE despre importanţa unei pieţe de capital funcţională pentru economia reală, pentru perspectivele de creştere, pentru creşterea numărului locurilor de muncă şi pentru cetăţenii Uniunii în general.

Reporter: Vă mulţumesc!

---------------------------------

PETR KOBLIC, CEO, PRAGUE STOCK EXCHANGE:

"Move from debt finance to equity is essential"

(Interview with Petr Koblic, CEO of the Prague Stock Exchange and President of the Federation of European Securities Exchanges)

"Retail investors create about 20% from total trade value made on shares of our market" "I would like to see more coordination between stock exchanges in our region regarding EU lobbying"

The move from debt finance to equity, which involves changing the mentality of companies and policy makers in Central and Eastern European countries, is essential for the development of capital markets in our region and reducing the gap between us and Western European markets, said Mr. Petr Koblic, CEO of the Prague Stock Exchange (PSE) and President of the Federation of European Securities Exchanges (FESE), who was kind enough to give us some relevant details about the capital market in the Czech Republic and his opinion about a collaboration between the stock exchanges in our region.

According to Mr. Koblic, foreign investors make up most of the turnover on the Prague Stock Exchange, while retail investors create about 20% of total trade value made on shares.

"We must deliver the ecosystem to Czech companies to raise capital for their growth and offer to the Czech and international investor transparent and liquid investment opportunities", says Petr Koblic about the main objective of the Prague Stock Exchange for the next five to ten years.

BURSA Newspaper: In the former communist countries, stock exchanges reopened in the 1990s and were used in the first place for listing state-owned companies. How important was this process for the Czech capital market?

Petr Koblic: It is true that in early days Prague Stock Exchange welcomed many state companies on the market. However the situation in the Czech Republic was quite specific in the 1990s, a so called coupon privatization took place. At the time of coupon privatization relatively many firms came to the market, on the other hand a large proportion of them were then taken over by foreign capital and left the stock exchange. Also the coupon privatization brought many problems and its ramifications and related cases accompanied the stock market until recently. The main problem was that there was no specialized state supervisory body in the 1990s.

BURSA Newspaper: To what extent does the Czech Government finance its public spending through capital market mechanisms? Can you detail?

Petr Koblic: As for bond market, the Czech government is using CZK denominated government bonds as their main financing tool.

However, the equity market has not been supported by the government since mid 1990s; unfortunately none of the privatizations hasn´t gone through the capital market since then. Moreover, true pension reform has still not taken place. A functioning pension system is fully dependent on the capital market and an essential component of it. Pension funds bring large amounts of funds to the market, for which new issuers come to the market. It creates a system that allows domestic funds to finance the development of domestic companies, which I believe is very positive. Unfortunately, our pension funds are de-facto limited to buy short government bonds and there is no political will to change it.

It is a shame our state isn't more involved. There is a number of studies that will confirm the direct link between the growth in the number of listed firms and the growth in GDP and employment. There are several possibilities - like a tax advantage for companies that are publicly traded and thus completely transparent and disciplined in their tax obligations.

Or an option for those firms to put the cost of issuing shares as a tax allowable item in the books. Furthermore, the possibility of favoring tax investment in small and medium-sized companies- for example, this is a solution that is in Scandinavia.

I personally talked in the past and I talk now to members of the government and I still believe that the government will try privatization through the capital market at least once. Unfortunately, there are not many companies left. We'll see how the new government feels about that after the election.

BURSA Newspaper: According to reports from the Prague Stock Exchange, the turnover was declining, in recent years. For example, last year, the average daily value of share transactions was 19.1 million euros, above that of 2019, 17.1 million euros, but below those of 2017 and 2015, 21.73 million euros and 24.95 million euros. What do you think are the reasons behind this trend?

Petr Koblic: Trading volumes have declined over the past few years. The same thing has been happening in other smaller and mid size stock markets. There are some Czech specific reasons, like change from quote driven system to order driven one in 2012, but biggest factor is OTC trading.

OTC trades, or trades outside the regulated market, is a real problem. It has developed into exactly the opposite of what European regulators intended when they were preparing MIFID. The original idea was to increase competition among transparent trading venues. The result is a shift of business away from lit markets, into non-transparent conditions.

MiFIDII should have corrected some of the mistakes of MiFID, namely fragmentation and extensive OTC trading, but it is still failing to deliver.

BURSA Newspaper: How much of the turnover of the Prague Stock Exchange is made by foreign investors?

Petr Koblic: Definitively big majority. But if you look at the regional allocation of investors to major IPOs in Prague, you'll find that over 70% of the allocation is made by foreign investors.

BURSA Newspaper: How many retail investors are on the Prague Stock Exchange and how many active accounts are there (through which a transaction was made at least once every six months)? What is the dynamics of these accounts in recent years?

Petr Koblic: According to information from our members we estimate that retail investors create about 20% from total trade value made on shares. The numbers have been stable over the years.

BURSA Newspaper: How important is the investment fund industry for the Czech capital market? Can you offer details on the size of the industry?

Petr Koblic: The total amount of assets under management with domestic institutions is CZK 1.7 trillion (EUR 68bn). This looks impressive, but absolute majority is invested through pension fund into government bonds - regulation doesn't allow them to do anything else. On the other hand, I have to say that absolute size of assets with more liberal investment strategy growth and Czech asset managers become more than equal counterpart to its international peers when it comes to the allocation of Czech IPO's for example.

BURSA Newspaper: While studying the Czech capital market, I noticed that there are no futures contracts or options on the Prague Stock Exchange indices or stocks. Why are there currently no such products at Prague Stock Exchange? Are you going to launch such financial instruments?

Petr Koblic: The derivative market project was launched in 2006. However in connection with the change of the Prague Stock Exchange trading system to the Xetra platform in November 2012, PSE has decided not to list any further futures. Czech products are listed on the EUREX platform.

PSE's daughter company an energy exchange PXE has extensive futures trading in electricity and gas. PXE is by far leading platform for commodities derivatives in CEE.

BURSA Newspaper: In 2018, the Prague Stock Exchange launched START Market (MTF), which aims to support the growth of medium-sized companies. How do you assess the evolution of this market so far in relation to its purpose?

Petr Koblic: The START market was the answer to a Europe-wide effort to open up capital markets to smaller firms. It is in this respect that the role of national exchanges is absolutely irreplaceable. It is clear that if we also get smaller firms into the capital market, this will help to attract larger firms into the market in the long term or help the smaller ones to grow into a position where they can switch to a regulated market and bid for the attention of foreign investors.

So far we are very satisfied with the evolution of the START market, I would even say that it exceeded our expectations. I am optimistic about the way our market is evolving. The latest issues to enter the market have attracted a lot of attention not only from investors, but also from companies that would like to follow the same path and try to go for equity on the stock market.

BURSA Newspaper: Starting with 2018, the shares of several large European companies can be traded through the FREE Market (MTF). What was the reason for bringing these companies to the Prague Stock Exchange?

Petr Koblic: The aim was to offer local investors the opportunity to trade significant foreign securities on the domestic market in local currency and, last but not least, to extend the offer of titles being traded with new, attractive alternatives. The issues were selected by the Exchange members on the basis of their clients' preferences. The primary markets of the titles include Germany, Finland, Sweden, Austria, France, Italy, Poland and Hungary. Shares are not the only items to be traded; also included in the selection are Exchange Traded Funds (ETFs). This product is very popular among investors, as the investor can participate in the development of the entire basket of underlying assets through a single title.

BURSA Newspaper: Unlike Western Europe, in Central and Eastern European countries the market capitalization relative to the GDP is much lower and the value of transactions is small. What solutions do you see to reduce this gap?

Petr Koblic: It is true, that in the CEE region, the average stock market capitalization accounts for lower proportion of GDP in comparison to an average in the EU. It is also true that EU lags behind both UK and USA. So it is not specific CEE problem, it an European one.

We need to change the mindset of companies and mindset of policy makers. Move from debt finance to equity, such as in the US where it's 50:50, is essential. And look how US technology companies - with huge help of financing from the capital markets - dominate the world. It is the equity capital that finances growth, risk, and new ideas, not the debt.

BURSA Newspaper: What do you think about the idea of a collaboration between the stock exchanges in the region and what concrete solutions do you think can be implemented?

Petr Koblic: Cooperation in the region already exists in many ways. For example, system cooperation, we are part of one of the largest trading systems neworks in Europe, the XETRA T7. The system is shared by Frankfurt, Vienna, Prague, Budapest, Zagreb, Ljubljana and Sofia. There are also initiatives in Data sale and Index calculation. We are speaking about some type of common roadshows and marketing.

Where I would like to see more coordination is EU lobbying. Our markets share some in-build problems and those problems are often not top priority in EU's debate about future of capital markets. If our representatives join forces and table our common view as initiative or opinion of 9 members states, it could not be overlooked.

BURSA Newspaper: The Capital Markets Union (CMU) has been discussed at European level for several years. How do you see the relationship between this project and the prospects of a regional hub in Central and Eastern Europe? Is there a potential conflict?

Petr Koblic: I do not believe in "regional hubs" ideas. CMU is a lot about SME financing and SME financing need local (national) ecosystems to grow strong. Strong national capital markets could create strong EU markets network, working both for blue-chips and for SME. But we need to be very cautious not to destroy local ecosystems through any clumsy legislation based on "ONE-SIZE-FITS-ALL" policy and re-consider the ones already in place. The one size policy doesn´t lead to CMU but it leads to divided EU markets. CMU says that EU SME should have equal and easy access to the capital markets to obtain financing for their growth from EU citizens either directly or through EU based and managed funds.

Also having 27 different corporate laws, accounting standards, insolvency law is a huge obstacle for the CMU, we simply have very fragmented regulation. I really do not understand why we do not have uniform accounting standards in Europe after 70 years of strenuous integration. If regulation were to be unified along the lines of the USA, then we have the opportunity to integrate markets much more, and it would suddenly become much easier to invest across borders.

BURSA Newspaper: What are the objectives of the Prague Stock Exchange in the next five to ten years?

Petr Koblic: It is easy - deliver ecosystem to the Czech companies to raise capital for their growth and offer to the Czech and international investor transparent and liquid investment opportunities. How we want to do it? There is no short answer, neither one "silver bullet" to do so. We have to work every day, speak with the issuers, create state-of-art systems for our members and perhaps most important, communicate with national and EU legislators about importance of a functioning capital market for real economy, for growth perspectives, for increasing of employment and for EU citizens overall.

BURSA Newspaper: Thank you!

Notă

Aşa numitele "quote driven markets" sunt pieţe în care preţurile sunt făcute de market-makeri, dealeri, etc., în timp ce aşa numitele "order driven markets" sunt pieţe în care preţurile sunt făcute de investitorii individuali. În general, pieţele valutare sunt de tipul "quote driven market", iar cele de acţiuni sunt hibride, conform investopedia.com.

----------------

Note

The so-called "quote driven markets" are markets in which prices are made by market-makers, dealers, etc., while the so-called "order driven markets" are markets in which prices are made by individual investors. In general, the foreign exchange markets are of the "quote driven market" type, and the stock markets are hybrid, according to investopedia.com.

Opinia Cititorului ( 1 )

  1. Felicitari pentru realizarea acestui material!

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Electromagnetica
danescu.ro
domeniileostrov.ro
arsc.ro
raobooks.com
boromirmarket.com
Stiri Locale

Curs valutar BNR

08 Dec. 2023
Euro (EUR)Euro4.9677
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6059
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.2613
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7949
Gram de aur (XAU)Gram de aur300.4044

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

cofetariiledelice.ro
avon.ro
dtoys.ro
Cotaţii Emitenţi BVB
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
ahkawards.ro
Cotaţii fonduri mutuale
ccib.ro
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
thediplomat.ro
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb