SUPLIMENT PSEBursa din Praga - arhitectură, capitalizare şi rulaje

Andrei Iacomi
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital #Bursele din regiune / 19 iulie 2021

Bursa din Praga - arhitectură, capitalizare şi rulaje

Tranzacţii medii zilnice cu acţiuni de 19 milioane de euro, aproape dublu faţă de cele de la bursa noastră

Bursa de Valori din Praga (PSE) include sub umbrela sa acţiuni, mai multe tipuri de obligaţiuni (corporative, guvernamentale, financiare), produse structurate şi diverse fonduri de investiţii, dar rulajul este dat într-o proporţie covârşitoare de schimburile cu acţiuni.

Anul trecut, valoarea medie zilnică a tranzacţiilor cu toate instrumentele listate la bursa din Praga s-a ridicat la 20,5 milioane de euro, circa 93% (19,1 milioane de euro) reprezentând tranzacţiile cu acţiuni, în timp ce în 2019 valoarea medie a schimburilor a fost de 19 milioane de euro, 90% fiind tranzacţiile cu acţiuni, conform calculelor noastre pe baza datelor ultimului raport anual al PSE.

Comparativ, anul trecut, valoarea medie zilnică a tranzacţiilor cu acţiuni de la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), atât în Piaţa Reglementată cât şi în Piaţa AeRO, a fost de 10,43 milioane de euro, circa jumătate faţă de cea de la Praga.

Capitalizare de 26,4 miliarde de euro pentru companiile locale ale Bursei din Praga, puţin peste cea de la BVB

Capitalizarea companiilor cehe listate la Praga s-a ridicat, în luna mai, la aproape 26,45 miliarde de euro, şi la 24,29 miliarde de euro în aprilie, conform datelor publicate de Federaţia Europeană a Valorilor Mobiliare (FESE), valori foarte apropiate de cele calculate de noi pe baza rapoartelor PSE. Pentru Bursa de Valori Bucureşti, FESE indică o capitalizare de 24,3 miliarde de euro, în mai, echivalentul valorii de piaţă a companiilor româneşti (fără Erste Group Bank) după cum reiese şi din raportul lunar al BVB (care indică o capitalizare de 24 miliarde de euro a companiilor din segmentul principal), iar pentru aprilie evaluarea companiilor locale de la BVB se ridica la 24,4 miliarde de euro.

Èeske Energeticke Zavody (ÈEZ) este de departe compania cehă cu cea mai mare capitalizare de la bursa din Praga, la finele lunii iunie gigantul energetic având o valoare de piaţă de circa 13,47 miliarde de euro, fiind urmată de Komerèní Banka, cu o capitalizare de 5,64 miliarde de euro. Erste Groupe Bank avea o evaluare bursieră de 13,35 miliarde de euro, dar deoarece este bancă austriacă listată secundar la Praga, nu intră în calculul capitalizării companiilor locale.

Tranzacţiile cu acţiunile ÈEZ, Komerèní Banka şi Moneta Money Bank asigură 70% din valoarea schimburilor de la PSE

"Prime Market" este segmentul pieţei de acţiuni destinat companiilor de tip "blue-chip", adică a celor mai mari emitenţi listaţi din Cehia, dar şi a unor companii străine, listate secundar la bursa pragheză, între care Erste şi Vienna Insurance Group. Aproximativ 90% din valoare tranzacţiilor cu acţiuni de la PSE este dată de titlurile listate în "Prime Market".

Luna trecută, valoarea medie zilnică a tranzacţiilor cu acţiuni listate la Praga s-a ridicat 20,87 milioane de euro, 92% provenind din schimburile cu titluri listate în "Prime Market".

Titlurile instituţiilor de credit Komerèní Banka şi Moneta Money Bank, împreună cu cele ale ÈEZ dau, în medie, circa 70% din valoarea totală a tranzacţiilor cu acţiuni de la bursa din Praga. Iar împreună cu cele ale Erste Group Bank, ce în anul 2000 a preluat Banca de Economii a Cehiei, ajung în unele luni şi la 90% din total, conform datelor centralizate de noi din rapoartele PSE.

Èeske Energeticke Zavody - vedeta pieţei pragheze

ÈEZ este cel mai mare producător de energie din Cehia şi compania mamă a Grupului ÈEZ, ce reuneşte zeci de societăţi cu activităţi în producţie şi furnizare în mai multe ţări din Europa Centrală şi de Est. Acţiunile sale au fost listate la PSE în iunie 1993, fiind tot timpul pe podiumul lichidităţii bursei din Praga.

În iunie, valoarea medie zilnică a tranzacţiilor cu titlurile ÈEZ a fost de 5,87 milioane de euro, echivalentul a 20,87% din totalul tranzacţiilor cu acţiuni. Statul, prin Ministerul de Finanţe, deţine 70% din compania energetică, în timp ce investitorii de retail aveau 12,6% din acţiunile ÈEZ, la finele anului trecut, conform datelor publice ale emitentului. Având în vedere dimensiunea şi structura operaţiunilor companiei, este evident că nicio societate din domeniul energiei electrice de la BVB nu se compară cu Èeske Energeticke Zavody. Acţiunile ÈEZ se tranzacţionează şi la bursa din Varşovia.

Moneta Money Bank a fost înfiinţată în 1997 ca GE Capital Bank, când corporaţia americană General Electric a intrat în piaţa din Cehia prin divizia sa financiară. Din 2016 numele băncii a fost schimbat, după ce GE a renunţat la activităţile financiare, iar Moneta a devenit bancă cehă. Acţiunile sale au intrat la tranzacţionare la Bursa din Praga în primăvara anului 2016.

În luna iunie, rulajul cu titlurile instituţiei de credit ce se adresează îndeosebi persoanelor fizice şi IMM-urilor, a fost de circa 4,89 milioane de euro (23,4% din total), iar capitalizarea bursieră era de 1,64 miliarde de euro.

La finele lunii trecute, cel mai important acţionar al companiei era Tanemo, o subsidiară a PPF, grup internaţional de investiţii fondat în Cehia, ce avea 29,9% din Moneta Money Bank. Raiffeisen Bank deţinea 6,4% din companie, iar Brown Brothers Harriman avea 3,7%, din instituţia de credit.

Tranzacţii medii zilnice de 4,6 milioane de euro pentru Komerèní Banka, în iunie, faţă de 0,9 milioane pentru Banca Transilvania

Komerèní Banka este o instituţie de credit fondată în 1990, prin separarea activităţii comerciale a fostei Bănci de Stat a Cehoslovaciei, iar începând din 2001 este membră a grupului Societe Generale, care a achiziţionat 60% din acţiuni de la stat. Titlurile sale au fost listate în iunie 1993 şi ocupă, lună de lună, una din primele trei poziţii în topul rulajului bursei din Praga. În iunie 2021, valoarea medie zilnică a tranzacţiilor cu titlurile băncii a fost de 4,57 milioane de euro (21,9% din total). Spre comparaţie, valoarea medie zilnică a acţiunilor Banca Transilvania la BVB a fost luna trecută de 0,88 milioane de euro.

În afară de Societe Generale, la finele anului trecut, firma de investiţii Nortrust Nominees Ltd. avea 4,26% din Komerèní Banka, iar Chase Nominees Ltd. deţinea 4,11% din instituţia cehă, conform raportului său anual.

În total, segmentul "Prime Market" al bursei din Praga include zece companii, ultimul IPO din această piaţă fiind realizat anul trecut de producătorul de arme de foc Èeska Zbrojovka Group, care a strâns bani pentru extinderea în Statele Unite.

"Standard Market" este un segment al Pieţei Reglementate pragheze unde sunt tranzacţionate acţiunile a şapte emitenţi de dimensiuni mai mici decât cei din "Prime Market". Începând cu luna aprilie a acestui an, odată cu ieşirea companiei de securitatea cibernetică Avast din această piaţă, rulajele au scăzut la 2-3% din total.

"Free Market" - segmentul pieţei pragheze în care pot fi tranzacţionate nume precum Avast, Heineken sau Juventus Torino

"Free Market" este segmentul Facilităţii Multilaterale de Tranzacţionare (MTF) a bursei din Praga destinat acţiunilor unor emitenţi străini, conform descrierii de pe site-ul bursei. Întâlnim nume ca Deutsche Bank, Heineken, Nokia, OTP Bank, Unilever, Volkswagen, Juventus Torino sau Borussia Dortmund, tranzacţiile făcându-se în coroane. Dar, titlurile cu cel mai mare rulaj sunt cele ale multinaţionalei Avast, producătorul vestitului antivirus. Compania este din Cehia, dar principala piaţă pe care este listată este la Londra, unde face parte din indicele FTSE 100. În ultimele trei luni, la bursa din Praga rulajul mediu al titlurilor Avast a fost de circa un milion de euro, dar există şi luni în care valoarea tranzacţiilor medii zilinice depăşeşte două milioane de euro.

"START Market" - un fel de Piaţa AeRO

Lansat în 2018, "START Market" reprezintă Segmentul Multilateral al bursei din Cehia destinat companiilor mici şi medii ce caută capital pentru dezvoltare sau antreprenorilor ce vor să facă exit din afaceri. În prezent cuprinde opt companii, două dintre acestea fiind listate anul trecut, plaja evaluărilor fiind largă, de la câteva milioane la peste 100 de milioane de euro. Se tranzacţionează doar trei ore jumătate pe zi, iar rulajele sunt reduse, de obicei de sub 1% din valoarea totală a tranzacţiilor.

În primul rând ca număr de listări dar şi ca valori de tranzacţionare, acest segment al bursei din Praga este cu mult sub cel al bursei din Bucureşti unde, începând cu a doua parte a anului trecut, un val de companii noi a intrat în Piaţa AeRO, iar tranzacţiile au crescut substanţial, astfel încât valoarea schimburilor a ajuns la 10% din cea a Pieţei Reglementate a BVB.

După tranzacţiile cu acţiuni, obligaţiunile se află pe locul la doilea în topul valorii transferurilor la bursa din Praga, reprezentând 6,4% din totalul schimburilor în 2020 şi de aproape 10% în anul anterior. Majoritatea covârştioare a tranzacţiilor din acest segment al pieţei este realizată cu titlurile obligatare corporative.

La bursa cehă mai pot fi tranzacţionate produse structurate şi unităţi de fond, inclusiv trei ETF-uri (Exchange Traded Funds), dar rulajele sunt reduse.

-----------------------

The Prague stock exchange - architecture, capitalization and turnovers

19 million Euros in daily stock trades turnover, nearly double compared to the Bucharest Stock Exchange

The Prague Stock Exchange (PSE) features stocks, several bond types (corporate, government, financial), structured products and various investment funds, but turnover is overwhelmingly the result of stock trading.

Last year, the average daily turnover of all the securities listed on the Prague Stock Exchange amounted to 20.5 million euros, of which about 93% (19.1 million euros) representing stock trades, while in 2019 the median turnover was 19 million euros, of which 90% stock trades, according to our calculations based on data from the latest PSE annual report.

For comparison, last year, the median daily value of stock trades on the Bucharest Stock Exchange (BSE), both on the Regulated Market and on the AeRO Market, was 10.43 million euros, about half that of Prague.

Capitalization of 26.4 billion Euros for the local companies of the Prague Stock Exchange, slightly above those on the BSE

The capitalization of Czech companies listed in Prague amounted, in May to nearly 26.45 billion Euros, and to 24.29 billion Euros in April, according to the data published by the European Federation of Securities (FESE), numbers very close to the ones we calculated based on the PSE financial statements. For the Bucharest Stock Exchange, FESE indicates a capitalization of 24.3 billion Euros, in May, the equivalent of the market value of Romanian companies (excluding Erste Group Bank) as also follows from the monthly statement of the BSE (which indicates a capitalization of 24 billion Euros of companies on the main tier), and for April, the valuation of domestic companies on the BSE amounted to 24.4 billion Euros.

Èeske Energeticke Zavody (ÈEZ) is by far the Czech company with the biggest capitalization on the Prague Stock Exchange, (market valuation at the end of June was about 13.47 billion Euros, followed by Komerèní Banka, with a capitalization of 5.64 billion Euros. Erste Group Bank had a market valuation of 13.35 billion Euros, but since it is an Austrian bank with a secondary listing in Prague, it is not used in calculating the capitalization of the domestic companies.

Trading in ÈEZ, Komerèní Banka and Moneta Money Bank stocks generates 70% of the total turnover on the PSE

"Prime Market" is the stock market segment dedicated to "blue-chip" companies, meaning the biggest issuers listed in the Czech Republic, as well as some foreign companies, with a secondary listing on the Prague Stock Exchange, including Erste and Vienna Insurance Group. Approximately 90% of the amount of the stock trades on the PSE comes from the stocks listed on the "Prime Market".

Last month, the median daily turnover of stock trades in Prague amounted to 20.87 million Euros, of which 92% originated from the trading of stocks listed on the "Prime Market".

Shares of lenders Komerèní Banka and Moneta Money Bank, together with those of ÈEZ on average generate about 70% of the total stock turnover on the Prague stock exchange. And together with those of Erste Group Bank, which in 2000 acquired the Czech Savings Bank, they sometimes go as high as 90% of the total, according to data centralized by BURSA from the statements of the PSE.

Èeske Energeticke Zavody - the star of the Prague stock exchange

ÈEZ is the biggest producer of energy in the Czech Republic and the parent company of the ÈEZ Group, which brings together dozens of companies energy production and supply companies in several countries in CEE. Its shares were listed on the PSE in June 1993, and have constantly been among the top most liquid shares in Prague.

In June, the median daily amount of ÈEZ securities transactions was EUR 5.87 million, the equivalent of 20.87% of total stock trades. The state, through the Ministry of Finance, owns 70% of the energy company, while retail investors owned 12.6% of ÈEZ shares at the end of last year, according to the issuer's public data. Given the size and structure of the company's operations, it is clear that no electricity company on the BSE compares to Èeske Energeticke Zavody. ÈEZ shares are also traded on the Warsaw Stock Exchange.

Moneta Money Bank was created in 1997 as GE Capital Bank, when American corporation General Electric entered the Czech market through its financial division. Since 2016 the bank's name has been changed, after GE renounced its financial activities, and Moneta became a Czech bank. Its shares began trading on the Prague Stock Exchange in the spring of 2016.

In June, turnover in shares of the lender, which targets mostly individuals and SMEs, was about 4.89 million Euros (23.4% of the total), and the stock market capitalization was 1.64 billion Euros.

At the end of last month, the biggest shareholder of the company was Tanemo, a subsidiary of PPF international investment group founded in the Czech Republic, which owned 29.9% of Moneta Money Bank. Raiffeisen Bank owned 6.4% of the company, and Brown Brothers Harriman owned 3.7% of the lender.

Median daily turnover of 4.6 million Euros for Komerèní Banka, in June, compared to 0.9 million for Banca Transilvania

Komerèní Banka is a lender founded in 1990, through the spin-off of the commercial activity of the former State Bank of Czechoslovakia, and since 2001 it's been a member of the Societe Generale group, which acquired 60% of the shares from the government. Its shares were listed in June 1993 and are in the top three stocks in terms of turnover on the PSE every month. In June 2021, the daily median turnover of the bank's stock was 4.57 million Euros (21.9% of the total). For comparison sake's, the daily median turnover of Banca Transilvania on the BSE was 0.88 million Euros last month.

Aside from Societe Generale, at the end of last year, investment firm Nortrust Nominees Ltd. held 4.26% of Komerèní Banka, and Chase Nominees Ltd. held 4.11%, according to its annual report.

In total, the "Prime Market" segment of the Prague Stock Exchange includes ten companies, with the last IPO on this market being held last year, by firearm maker Èeska Zbrojovka Group, which raised money to expand to the United States.

"Standard Market" is a segment of the Prague Regulated Market, where trading takes place in the share of seven issuers smaller than the ones listed on the "Prime Market". Starting with April this year, after cybersecurity company Avast exited that market, turnover decreased to 2-3% of the total.

"Free Market" - the segment of the Prague market which allows trading in stocks like Avast, Heineken or Juventus Torino

"Free Market" is the segment of the Multilateral Trading Facility (MTF) of the Prague Stock Exchange intended for the stocks of foreign issuers, according to the description on the exchange's website. On that tier, investors can see names such as Deutsche Bank, Heineken, Nokia, OTP Bank, Unilever, Volkswagen, Juventus Torino or Borussia Dortmund, with trading taking place in Czech Crowns. But shares with the biggest turnover are those of multinational company Avast, maker of the notorious antivirus. The company is Czech, but the main company where it is listed is London, where it is part of the FTSE 100 index. In the last three months, on the Prague Stock Exchange, the median turnover of Avast shares was about one million Euros, but there are also months where the median daily turnover exceeds two million Euros.

< b The "START Market" - similar to the AeRO market

Launched in 2018, the "START Market" represents the Multilateral Segment of the Czech Stock Exchange aimed at small and medium companies which seek capital for growth or entrepreneurs that want to make their exit. It currently includes eight companies, of which two were listed last year, with valuations running a large gamut, from a few million, to over 100 million Euros. Trading lasts just 3.5 hours a day, and turnover is low, usually less than 1% of the total.

In terms of the number of listings as well as turnover, that segment of the Prague Stock Exchange is way below that of the BSE, where, starting with the second half of last year, a new wave of companies entered the AeRO market, and trading increased substantially, meaning that the amount of the turnover reached 10% of the Regulated Market of the BSE.

After stock trades, bonds come in second in the chart of the transfers from the Prague Stock Exchange, representing 6.4% of the total exchanges of 2020 and nearly 10% of the previous year. The overwhelming majority of trades on this market segment takes place on corporate bonds.

The Czech Stock Exchange also trades structured products and mutual fund shares, including three ETFs (Exchange Traded Funds), but their turnovers are low.

Notă:

Calculele capitalizărilor şi a valorilor de tranzacţionare au fost realizate de ziarul BURSA pe baza datelor publice ale Bursei de Valori din Praga, iar transformările din coroane în euro au fost făcute pe baza cursului Băncii Naţionale a Cehiei, la diferite date, în funcţie de perioadele avute în vedere.

-----------

Note:

The calculations of capitalizations and turnover amounts were made by the BURSA newspaper based on the public data of the Prague Stock Exchange, and the conversions from Czech Crowns to Euros were made based on the exchange rate of the Czech National Bank, on various dates, depending on the periods taken into consideration.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Apanova
BTPay
Electromagnetica
arsc.ro

Curs valutar BNR

30 Sep. 2022
Euro (EUR)Euro4.9490
Dolar SUA (USD)Dolar SUA5.0469
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.1652
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.6367
Gram de aur (XAU)Gram de aur270.7253

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

ccib.ro
Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
cnipmmr.ro
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro