SUPLIMENT TABAC | REPREZENTANŢII IGPF: Poliţiştii de frontieră au capturat pachete de ţigări în valoare de peste 22 milioane lei, în primele opt luni din 2022

Ziarul BURSA #Companii #Contrabanda / 27 octombrie 2022

Poliţiştii de frontieră au capturat pachete de ţigări în valoare de peste 22 milioane lei, în primele opt luni din 2022

În perioada ianuarie-august, Poliţia de Frontieră Română a reţinut, în vederea confiscării, 1.645.657 de pachete de ţigări, 1.753.600 ţigarete, 9.628 kg tutun şi 23.832 kg tutun narghilea, plus 1.750.000 timbre de acciză

Reporter: Ce cantităţi de ţigarete au fost confiscate de Poliţia de Frontieră în ultimul an şi de la începutul anului până în prezent?

IGPF:Adiacent prejudiciilor aduse bugetului de stat, traficul ilegal de ţigări alimentează şi alte paliere infracţionale, cu dimensiune transfrontalieră, inclusiv cel reprezentat de criminalitatea organizată.

Contracararea acestui fenomen este un obiectiv prioritar şi permanent al Poliţiei de Frontieră Române, atât prin demersuri instituţionale proprii, cât şi prin colaborare cu alte structuri ale statului sau cu reprezentanţi ai societăţii civile.

Dacă pentru perioada 2020-2021 izbucnirea pandemiei COVID-19 a fost evenimentul care a redefinit modul de interacţiune socială, limitând pe cât posibil circulaţia persoanelor prin punctele de trecere a frontierei şi determinând persoanele implicate în contrabandă cu ţigări să găsească noi moduri de operare, evenimentul major care a marcat anul 2022 este reprezentat de declanşarea conflictului armat din Ucraina.

Traficul ilegal cu ţigări a continuat să scadă, inclusiv şi ca urmare a intensificării acţiunilor întreprinse de poliţiştii de frontieră, care, în cooperare cu alte autorităţi de aplicare a legii, au continuat să depisteze cantităţi semnificative de ţigarete de contrabandă, să destructureze grupări organizate, precum şi să desfiinţeze fabrici clandestine de ţigarete.

Astfel, în întreg anul 2021, poliţiştii de frontieră au reţinut în vederea confiscării 3,9 milioane de pachete cu ţigări, având o valoare aproximativă de 50 de milioane lei, peste 62.000 kg tutun, 765 kg tutun narghilea şi au fost identificate şi destructurate şase grupuri organizate în vederea săvârşirii infracţiunii de contrabandă cu ţigări, în care au fost implicate 52 de persoane.

În primele opt luni ale anului curent, în urma activităţilor desfăşurate la nivelul P.F.R., poliţiştii de frontieră au reţinut în vederea confiscării 1.645.657 de pachete de ţigări, cu o valoare de 22.479.079 de lei (1.448.198 pachete ţigări fac obiectul contrabandei), 1.753.600 ţigarete, 9.628 kg tutun şi 23.832 kg tutun narghilea. De asemenea, poliţiştii de frontieră au descoperit şi reţinut 1.750.000 de timbre de acciză.

În luna iulie 2022, conform studiului Novel Research la nivel naţional, contrabanda cu produse din tutun a scăzut, ajungând la una dintre cele mai reduse valori istorice. Acest aspect este o consecinţă a eforturilor autorităţilor de a combate fenomenul, dar şi a campaniilor de informare organizate la nivel naţional, la care au participat activ şi structurile de prevenire din cadrul Poliţiei de Frontieră Române.

Reporter: Care sunt noile modalităţi prin care se face comerţ ilicit cu tutun?

IGPF:Cea mai întâlnită metodă folosită de contrabandişti pentru a introduce ţigările în România rămâne în continuare trecerea acestora peste "frontiera verde" de către cărăuşi, în general prin locuri greu accesibile poliţiştilor de frontieră, transportate până la locurile de depozitare sau până la mijloacele de transport. De regulă, aceştia sunt persoane care îşi desfăşoară activitatea în zonă şi care cunosc particularităţile terenului foarte bine. Pentru transport sunt folosite autoturisme sau microbuze înmatriculate în alte state, cu plăcuţe de înmatriculare false sau chiar fără plăcuţe de înmatriculare. Sunt exploatate capabilităţile autovehiculelor de teren, care pot circula pe rute ocolitoare, drumuri forestiere sau neamenajate, ocolind în acest fel zonele de patrulare ale poliţiei de frontieră. Rutele utilizate pentru transport sunt asigurate de către grupările infracţionale cu observatori şi antemergători.

Pe lângă metoda clasică de operare (introducerea ţigărilor peste "frontiera verde"), o altă metodă des întâlnită este reprezentată de introducerea ilegală a ţigărilor în România, prin ascunderea acestora în mijloacele de transport (în diferite spaţii special amenajate din mijloacele de transport sau în părţile componente ale acestora). Una dintre cele mai utilizate este "metoda capac", care constă în ascunderea pachetelor de ţigarete printre alte categorii de mărfuri sau ascunderea în locaşuri special amenajate, precum pereţi dubli, rezervoare duble etc.

Utilizarea pe teritoriul României a unor fabrici clandestine de ţigarete, doar în anul 2022, poliţiştii de frontieră reuşind să idetifice şi să desfiinţeze patru astfel de fabrici.

Reporter: Prin ce vămi intră ilegal cea mai mare cantitate de ţigarete şi din ce zone sunt aduse ilicit ţigarete la noi în ţară?

IGPF:În primele opt luni ale anului 2022, graniţa de nord a ţării rămâne cea mai afectată de traficul cu produse din tutun, constatându-se că aproximativ 34% din totalul ţigărilor confiscate la nivelul Poliţiei de Frontieră Române au fost descoperite la graniţa româno-ucraineană. Scăderea ponderii ţigărilor traficate la graniţa cu Ucraina, raportat la anul anterior, este determinată de situaţia din statul vecin, precum şi de măsurile dispuse de întărire a dispozitivului de supraveghere a frontierei de la graniţa comună..

De asemenea, din punct de vedere al capturilor, cantităţi însemnate au fost înregistrate şi în zona de competenţă a Gărzii de Coastă, dar acestea nu au fost introduse în ţară pe la frontiera maritimă.

La graniţa de sud a României, procentul ţigaretelor fără timbru descoperite pe aceste segmente de frontier poate indica probabilitatea ca ţara noastră să fie doar o ţară de tranzit, destinaţia finală a ţigaretelor fiind reprezentată de statele din centrul şi vestul Europei. Cea mai utilizată metodă la frontiera cu Bulgaria şi Serbia o reprezintă "metoda capac".

În perioada analizată, poliţiştii de frontieră din cadrul IGPF în cooperare cu ANAF, DIICOT şi IGPR au organizat percheziţii la două fabrici clandestine. Una dintre fabrici a fost localizată într-o hală industrială dezafectată din judeţul Buzău, autorităţile confiscând pachete de ţigarete inscripţionate cu numele unor mărci cunoscute, produse folosite pentru ambalare, utilaje folosite în procesul de producţie, precum şi cantitatea de peste 1.000 kg tutun. A doua fabrică a fost localizată în judeţul Neamţ, funcţionând într-o hală aparţinând unui fost complex zootehnic. Au fost ridicate în vederea confiscării utilaje de prelucrare şi ambalare, materiale folosite pentru producţie inscripţionate cu numele unei marci de ţigări, precum şi aproximativ 20.000 kg tutun.

Reporter: Cum s-au modificat, în ultimul an, segmentele contrabandei (ilicite witte, duty-free, vămi, pieţe etc.)?

IGPF:Din punct de vedere al provenienţei ţigaretelor, aproximativ 69% din total sunt inscripţionate "Duty Free", înregistrând o creştere faţă de semestrul întâi din 2021, când reprezentau 36% din total. Acestea sunt urmate de ţigările fără timbre fiscale, care însumează 20% din totalul confiscărilor înregistrate la nivelul Poliţiei de Frontieră. Ţigările de provenienţă Republica Moldova ocupă 7% din total, iar în cazul ţigaretelor de provenienţă Ucraina, acestea au o pondere de 1%.

Reporter: Ce măsuri de combatere a contrabandei cu ţigări şi a evaziunii fiscale în domeniu au fost luate anul trecut şi ce măsuri se au în vedere în continuare în acest an?

IGPF:Pe fondul unei constante presiuni pe linia traficului ilicit cu produse din tutun, la nivelul Poliţiei de Frontieră Române au fost identificate şi dispuse o serie de măsuri în vederea prevenirii şi combaterii fenomenului, acestea constând în:

- întărirea dispozitivelor de supraveghere a frontierei;

- intensificarea acţiunilor informativ-operative şi cercetarea cazurilor înregistrate, în vederea depistării reţelelor de contrabandă cu ţigări;

- documentarea temeinică a activităţilor ce urmează a fi derulate, stabilirea zonelor de risc, sarcinilor şi responsabilităţilor forţelor implicate, modalităţilor şi a timpilor de acţiune în scopul eficientizării misiunilor operative derulate

- constituirea de echipe mixte de lucru alcătuite din reprezentanţi ai Poliţiei de Frontieră, Direcţiei Generale a Vămilor şi Direcţiei Generale Antifraudă, în scopul investigării cauzelor complexe, sub coordonarea procurorilor din cadrul parchetelor competente să supravegheze activitatea de cercetare penală;

- evaluarea periodică a activităţilor desfăşurate în domeniul contrabandei în scopul identificării vulnerabilităţilor şi adoptării de măsuri eficiente de prevenire şi combatere a riscurilor.

- consolidarea cooperării cu autorităţile administraţiei publice locale şi populaţia rezidentă în localităţile aflate în zona de frontieră;

- intensificarea colaborării cu instituţii similare din celelalte state membre, în scopul realizării unui schimb operativ eficient de date şi informaţii de interes operativ, cercetării în comun a cazurilor complexe, operaţionalizării de echipe de tip task-force, etc.

Reporter: Ce investiţii au fost făcute în ultimul an, în ce segment şi ce urmează, din acest punct de vedere?

IGPF:Referitor la investiţiile realizate pentru contracararea acestui fenomen, în special în zona aflată la graniţa cu Ucraina, menţionăm faptul că acestea au vizat două paliere: cel al investiţiilor realizate prin mecanisme instituţionale şi cel al donaţiilor primite ca urmare a dezvoltării parteneriatului cu societatea civilă.

Astfel, din fonduri europene, dar si de la bugetul de stat s-au achiziţionat, în ultimii ani, camere individuale cu termoviziune, autospeciale de supraveghere cu termoviziune şi camere de supraveghere fixe.

De asemenea, urmare a eforturilor instituţionale întreprinse pentru consolidarea parteneriatului cu societatea civilă pentru combaterea traficului ilicit transfrontalier, producătorii de ţigarete au sprijinit instituţia noastră cu donaţii constând în echipamente tehnice utlizate în activitatea specifică de către poliţiştii de frontieră. De exemplu, anul trecut, 250 de camere speciale de supraveghere au intrat in dotarea instituţiei (într-un proiect realizat cu sprijinul BAT), care acoperă segmente importante din graniţa României, supuse încercărilor continue de trecere frauduloasă cu cantităţi de ţigări.

Reporter: Cum colaborează poliţia noastră de frontieră cu autoritatea omoloagă din ţările vecine?

IGPF:Având în vedere că ţigările de contrabandă provin din ţările vecine, se colaborează cu autorităţile de frontieră vecine, precum şi cu instituţiile abilitate, fiind propuse măsuri şi dezvoltarea unor mecanisme, care să descurajeze dezvoltarea acestui fenomem.

La nivelul Poliţiei de Frontieră Române există încheiate acorduri bilaterale de cooperare cu statele vecine, schimbul de informaţii operative fiind un element cheie în procesul de prevenire şi combatere a contrabandei cu produse din tutun. Periodic, autorităţile Poliţiei de Frontieră Române participă la întâlniri de lucru cu omologii din statele vecine, în cadrul cărora este analizată situaţia operativă la frontiera comună pentru a se identifica şi implementa măsuri adecvate.

Schimbul de informaţii şi bune practici cu autorităţile naţionale ce au competenţe circumscrise acestui domeniu, precum şi cu agenţiile internaţionale - ex. EUROPOL, INTERPOL, state membre şi state terţe învecinate participarea la operaţiuni şi misiuni comune şi la programe de formare profesională specifică reprezintă principala direcţie de acţiune a instituţiei.

Reporter: Cum colaboraţi cu industria de profil?

IGPF:Pentru eficientizarea acţiunilor pe care Poliţia de Frontieră Română le întreprinde în domeniul prevenirii si combaterii traficului ilegal si depistării ţigaretelor contrafacute, s-a avut în vedere dezvoltarea unor parteneriate de cooperare cu reprezentanţi ai mediului privat/reprezentanţi ai producătorilor de ţigarete. Trebuie menţionat faptul că, impreună cu companiile producătoare de tutun, s-au derulat în punctele de trecere a frontierei din România campanii naţionale de informare a cetăţenilor cu privire la aspectele legislative şi riscurile la care se expun prin implicarea în traficul ilicit de ţigarete, respectiv pentru a face conştientă întreaga societate civilă cu privire la acest fenomen.

Reporter: Mulţumesc!

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Conferinţa BURSA “Piaţa financiar-bancară”
APA NOVA
e-infra.ro
fngcimm.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

30 Mai. 2024
Euro (EUR)Euro4.9766
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6028
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.0722
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8507
Gram de aur (XAU)Gram de aur345.1286

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
thediplomat.ro
32.aicps.ro
roenergy.eu
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb