TEODOR ANCUŢA: "Acţionarii SIBEX au renunţat la acţiunea în răspundere împotriva lui Sima Cristian"

REDACŢIA BURSA
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 30 septembrie 2015

"Acţionarii SIBEX au renunţat la acţiunea în răspundere împotriva lui Sima Cristian"

"Ar fi bine dacă Bursa de Valori Bucureşti ar motiva public poziţia cu privire la refuzul de a fuziona cu Sibexul"

(Interviu cu domnul Teodor Ancuţa, fost preşedinte SIBEX)

Sima Cristian, fost preşedinte al Sibex, a dispărut din ţară, în toamna anului 2012, la data respectivă mai mulţi clienţi acuzându-l că le-a pierdut banii, depăşindu-şi mandatul acordat prin contracte. Şase clienţi ai fostului broker i-au făcut plângere penală, iar pe parcurs, acestora li s-au alăturat şi alţii. După ce a fugit din ţară, Cristian Sima a avut mai multe intervenţii în presă, transmiţând o serie de scrisori şi apărând în emisiuni TV. "Aşa cum am declarat, am pierdut banii", spunea Sima, la Realitatea TV, în octombrie 2012, adăugând: "Nu am plecat cu niciun ban, nu am niciun ban în niciun cont ascuns. Toate conturile sunt declarate. Toată nebunia asta aţi creat-o dumneavoastră, presa. Eu am plecat pentru că eram cu presiunea ajunsă la maxim. Am pierdut cam două milioane de euro şi două milioane de dolari. Am tranzacţionat prost şi am pierdut. Îmi este frică, îmi este frică efectiv fizic. Nu am nicio boală".

La izbucnirea scandalului, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM), predecesoarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, a anunţat public că WBS Holding, off-shore-ul prin care acţiona Sima, înregistrat în Insulele Virgine, nu este o entitate aflată sub supravegherea sa. Cu toate acestea, CNVM a declanşat o anchetă la sediul WBS România, unde Cristian Sima a fost acţionar şi preşedinte înainte de a prelua preşedinţia Sibex, în urma căreia firma a fost închisă. Totodată, Cristian Sima a primit "interzis" pe piaţa de capital, timp de cinci ani.

Domnul Teodor Ancuţa, fost preşedinte SIBEX înaintea lui Cristian Sima, ne-a explicat, într-un interviu, situaţia actuală a SIBEX, din punctul domniei sale de vedere, şi decizia acţionarilor cu privire la tragerea la răspundere a lui Sima.

Reporter: Ce ne puteţi spune despre AGA Sibex care a avut loc în luna septembrie?

Teodor Ancuţa: AGOA Sibex, din 23 septembrie 2015, a avut opt puncte pe ordinea de zi, din care primele 4 puncte incolore, inodore (alegerea unui membru al Consiliului de Administraţie (CA), aprobarea contractului cadru de administrator, delegarea către CA a competenţei privind reglementările organizării şi funcţionării pieţei financiare derivate cu suport indici de energie, aprobarea de tarife şi comisioane percepute de Sibex etc.).

Punctul 5 a avut pe ordinea de zi împuternicirea CA pentru iniţierea şi purtarea de discuţii cu BVB în vederea stabilirii, eventual, a unor relaţii de colaborare, inclusiv pentru discutarea aspectelor legate de fuziune.

Reporter: Fuziunea SIBEX cu BVB rămâne tot timpul la nivel de discuţie...

Teodor Ancuţa: Consiliul de Administraţie SIBEX s-a angajat să discute aspecte de fuziune cu BVB.

Le-am spus să înceteze cu diferitele lor promisiuni deşarte (minciuni) pe care le fac periodic (trimestrial, semestrial) de 4 ani, convingându-i astfel pe acţionari că mai au de lucru câteva luni şi să-şi mai ia astfel salariile şi indemnizaţiile.

La Sibiu, s-a aprobat fuziunea cu 100% de 3 ori şi tot nu s-a făcut. Am avut întâlniri formale şi informale cu reprezentanţii BVB şi chiar ai autorităţilor, cu sau fără lăudători, cu sau fără lăutari. Unii continuă să mintă şi acum şi zic că nu s-a realizat fuziunea pentru că am cerut eu o paritate prea mare. Pe ce se bazează când fac aceste afirmaţii? Ei ştiu. Din câte îmi aduc aminte, nu am ajuns să discutăm niciodată despre paritate, dar nu exclud posibilitatea ca unii intermediari, acţionari ai Sibex, cu deţineri mai mari, să fi discutat despre aceasta în anumite cercuri. Atunci, Sibex-ul era mai mult decât o bursă în concurenţă, reprezenta o forţă de temut pentru Bucureşti (se poate citi în ziarul BURSA din 25.08.2010 Comunicatul Sibex) şi tot nu s-a făcut fuziunea.

Şi acum, tot cu 100% s-a aprobat iniţierea demersurilor de fuziune şi uite aşa, cu câte o minciună, cu câte un angajament nerespectat, dar reactualizat, mai decapitalizează grupul Sibex şi mănâncă din banii acţionarilor încă un milion de euro, aşa cum au mâncat 4 milioane euro în ultimii 4 ani (2011-2014). Ar fi bine dacă Bursa de Valori Bucureşti ar motiva public poziţia cu privire la refuzul de a fuziona cu Sibexul.

Reporter: Ce s-a mai discutat în cadrul AGOA din septembrie?

Teodor Ancuţa: Punctul 6 de pe ordinea de zi a constat în adoptarea unei hotărâri pentru punerea în practică sau, după caz, renunţarea la depunerea acţiunii în răspundere împotriva fostului administrator Sima Cristian, astfel cum a fost aprobată prin hotărârea AGOA nr. VI din 19.11.2012, pe baza materialului ce a fost prezentat.

La punctul 6, AGOA a fost solidară cu Sima şi a aprobat cu majoritate covârşitoare renunţarea la depunerea acţiunii în răspundere, contrar hotărârii AGOA nr. VI din 19.11.2012, când s-a aprobat pornirea acţiunii în răspundere, hotărâre prin care a fost mandatat Ovidiu Petru, director general adjunct, să exercite acţiunea în justiţie.

Această hotărâre AGOA din 23.09.2013 anulează hotărârea nr. VI AGOA din 19.11.12. Ce rost a avut hotărârea luată în 19.11.12?

De ce nu s-a pornit acţiunea în răspundere împotriva lui Sima timp de aproape 3 ani, în conformitate cu disp. art. 155 al Legii 31/1990, aşa cum s-a stabilit în AGOA din 19.11.2012?

Membri Consiliului de Administraţie şi persoana împuternicită de AGOA - Ovidiu Petru - şi-au dat seama că nu au făcut nimic (asta ca alternativă a solidarităţii), că se apropie împlinirea a 3 ani (19.11.2015) şi acţiunea se prescrie şi au venit să ne spună că ar fi mai bine să renunţăm la atragerea răspunderii fostului administrator Sima Cristian pentru distrugerea Sibex SA.

Printre prejudiciile incomensurabile produse bursei sibiene aş enumera: numărul intermediarilor a scăzut de 10 ori - 40/4, volumul de contracte a ajuns la 1.478/lună - volum foarte mic, neîntâlnit în istoria tranzacţiilor cu derivate la Sibiu în cei 18 ani de când au fost tranzacţionate primele contracte futures (de altfel, acest volum altădată se tranzacţiona într-o oră), Sibex (nu grupul) înregistrează în ultimii 4-5 ani pierderi financiare de 15 milioane lei.

După 3 ani de la nerespectarea hotărârii AGOA nr. VI, iniţiatorii au argumentat că nu au fost precizate motivele care au stat la baza hotărârii de pornire a acţiunii în răspundere faţă de Sima şi nu a fost determinată nici valoarea prejudiciului. Cum au putut să aştepte timp de 3 ani, perioadă în care s-au desfăşurat trei AGOA de bilanţ - 2013, 2014, 2015 şi multe alte adunări generale extraordinare în timpul anului, fără să informeze adunarea generală a acţionarilor referitor la modul de îndeplinire a hotărârii pe care a luat-o sau să solicite completarea acesteia?

Atât rapoartele de audit intern cât şi cel extern, plus raportul de control au constatat că Sibex a realizat în perioada aprilie 2012 - august 2012 operaţiuni de schimb valutar, cu frecvenţă mare, reprezentând operaţiuni speculative cu risc ridicat şi cu scop exclusiv generatoare de profit - care nu se pot încadra în cele curente, specifice unui operator de piaţă, exercitate în îndeplinirea obiectului său de activitate autorizat de CNVM. Această activitate este considerată nepermisă alături de activităţile de bază şi cele conexe, însă CA-ul nu a considerat că există motive reale şi legale care să susţină introducerea unei acţiuni în răspundere faţă de administratorul "evaporat".

Cu privire la valoarea prejudiciului, suma de 137.183 lei a rezultat ca urmare a schimbării disponibilităţilor în valută, din care 89.742 lei dobânzi neîncasate datorită desfiinţării depozitelor bancare şi 47.441 lei pierdere din tranzacţiile valutare desfăşurate în perioada aprilie - septembrie 2012. De asemenea, nici suma de 19.748 lei ridicată de Sima în septembrie şi octombrie 2012 şi nici laptopul în sumă de 3.786 lei despre care acesta spunea că i-ar fi fost furat, nu au fost acoperite cu salariul datorat. Nici acestea nu sunt prejudicii?

Cei care nu au pornit acţiunea, de fapt persoana împuternicită să exercite acţiunea în justiţie nu a fost sancţionată nici de către CA nici de AGOA. Era necesar şi corect ca AGOA din 23.09.2013 să impute celor vinovaţi, care nu au respectat hotărârea nr.VI a AGOA din 19.11.2012, deoarece faptele relatate mai sus sunt prejudicii minore pe lângă pierderea de imagine (articole şi declaraţii presă, sancţiunile şi raportul CNVM etc.).

De ce tot AGOA trebuie să acopere incompetenţa CA-ului sau nerealizarea sarcinilor de serviciu ale persoanei împuternicite?

La concluzii, Ovidiu Petru solicită ca AGOA, în calitate de organ de conducere suveran, să precizeze:

1. motivele ce stau la baza unei asemenea hotărâri, astfel încît prejudiciul să fie determinat sau cel puţin determinabil;

2. riscul pornirii unei asemenea acţiuni şi suportarea cheltuielilor de judecată;

3. oportunitatea trebuie să vizeze şi protejarea imaginii societăţii, mai ales pentru proiectele în curs ale conducerii societăţii.

Nu ştim de ce directorul general al SIBEX solicită aceste lucruri abia acum şi nu a cerut aceste lămuriri timp de trei ani.

Reporter: Sunteţi mulţumit de activitatea actualei conduceri a SIBEX?

Teodor Ancuţa: În 4 ani şi jumătate capitalurile proprii ale Sibex s-au înjumătăţit, au scăzut de la 35.077.645 lei la 01.01.2011 la sub 20 milioane lei la 30.06.2015. Dacă vor continua în acelaşi ritm, încă 4 ani, administratorii vor "reuşi" să cheltuiască toate fondurile atrase sau reinvestite timp de 20 de ani.

Volumul de contracte în primul semestru al anului 2015 a ajuns la un ridicol de 1.478 contracte/lună, adică 5,5% din volumul realizat în 2014, când acesta a fost 26.268/lună, iar în 2004 a fost de 58.978/lună, când Bursa Monetar-Financiară şi de Mărfuri Sibiu era în primul an după autorizarea de către CNVM ca piaţă reglementată şi când avea 7 angajaţi. Cu aşa volume, veniturile realizate nu acoperă nici măcar salariul femeii de serviciu!

Unul dintre acţionari, mai implicat în "puciul" din 29.04.2011, a venit cu ideea să desfiinţăm postul femeii de serviciu.

Ce să-i faci?

Aşa înţeleg unii conducători din piaţa de capital să continue dezvoltarea acestei burse, prin astfel de propuneri, în loc să-şi recunoască imensele greşeli făcute şi să facă propuneri să scoată Bursa din Sibiu din marasmul în care au băgat-o Sima Cristian în conivenţă cu SIF -urile, pentru excursii, indemnizaţii de CA etc.

Printr-o decizie de luna aceasta, relansarea pieţei reglementate locale de instrumente financiare derivate se realizează prin suspendarea de la tranzacţionare a unui număr important de instrumente derivate având activ suport acţiuni listate pe BVB.

De asemenea, numărul intermediarilor a scăzut de la 38 în 2011 la 4 în 2015. Când a fost autorizată bursa din Sibiu în februarie 2004, a fost nevoie de 20 de intermediari care au fost şi ei autorizaţi.

Mai mult, veniturile din exploatare totale au scăzut de la 1.520.000 în primul semestru din 2010, la 586.331 lei în primul semestru din 2014 şi la 252.855 lei în primul semestru din 2015, deci au ajuns la 16% faţă de 2010 şi 43% faţă de 2014.

În plus, acţionarii au adus aport în numerar 12 milioane de euro la capitalul social al celor trei societăţi: Bursa - Sibex SA, Casa Română de Compensaţii SA şi Depozitarul Sibex SA, sume necesare pentru autorizarea societăţilor din grupul Sibex şi pentru buna funcţionare a acestora. CA -ul, auditorii, angajaţii au bani de mâncat încă 4,1 milioane lei de la desfiinţarea Casei de Compensaţii, apoi anul viitor vor desfiinţa şi Depozitarul Sibex şi mai au încă la dispoziţie de ros 16,5 milioane lei de plimbări şi salarii. Cu legislaţia românească poţi trăi ca un parazit pe spatele acţionarilor, pentru că nu există prevederi legale să-i desfiinţezi.

ASF ar trebui să ia măsuri urgente pentru protecţia investitorilor, având în vedere că Sibex SA este listată de aproape 5 ani şi situaţia financiară s-a degradat continuu în ultimii ani, societatea pierzând mult peste 1 milion de euro/an în ultimii 4-5 ani. Am solicitat de peste 2 ani, cu mare durere în suflet, să desfiinţăm această bursă pentru a nu cădea în ridicol, ajungând la un contract pe oră sau un contract /angajat /zi şi pentru a putea recupera măcar o parte din sumele investite.

Cea mai rapidă măsură pe care o văd pentru ca acţionarii să-şi poată recupera cel puţin jumătate din bani ar fi retrogradarea acţiunilor de pe piaţa reglementată şi admiterea lor pe ATS, concomitent cu acordarea dreptului de retragere al acţionarilor din societate, pentru ca cei care au investit cu ani în urmă într-o societate listată pe bursă şi acum au rămas captivi asemenea acţionarilor minoritari din emitenţii de pe Rasdaq. Aceasta este şi o modalitate bună de a verifica susţinerea reală pe care o are actualul CA. Tot este vremea moţiunilor!

O piaţă reglementată cu o acţiune cum e SIBEX nu există în lume.

Cum să funcţioneze o piaţă regulată spot pe care este listată o singură acţiune şi pe aceea se efectuează o tranzacţie în 9 luni?

Oare nu ar putea fi aplicate prevederile art.137 din Legea 297/2004? Poate ar trebui analizate şi prevederile art.126 alin. 2, împreună cu cele ale art.128, pct. a din Legea 297/2004, care menţionează că, dacă operatorul de piaţă nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza autorizării, ASF este în drept să retragă autorizaţia operatorului de piaţă.

Să nu uităm că, în anul 2008, volumul tranzacţionat la Sibex a depăşit volumele pieţelor de derivate de la Budapesta, Viena şi Varşovia, iar Bursa de la Sibiu s-a situat pe locul 8 în Europa.

În anul 2009, grupul Sibex a realizat un profit de 4,2 milioane lei la un capital social de 22,6 milioane lei, revenind 36.000 euro/angajat/an, deci 3000 eur/lună.

În 2010, SC Sibex a realizat cele mai mari investiţii din istoria sa: Piaţa spot cu listarea acţiunilor Sibex (deschisă de domnul Ludwik Sobolewski, actualul director general al BVB- oare întâmplător sau previzionar?), Depozitarul Sibex, lansarea la tranzacţionare a contractului futures pe Dow Jones Industrial Average, lansarea platformei de tranzacţionare Trayport, majorarea capitalului social cu 50%, adică 10.825.206 acţiuni (lei) de către 96,5% din acţionari etc.

În 15 decembrie 2010, pentru aceste rezultate, Sima, fără SIF-uri de data aceasta, a dat primul puci, iar în 29.04.2011 Sima - de data aceasta cu ajutorul nu dezinteresat al SIF-urilor - a dat puciul mortal pentru Sibex.

Aşa s-a distrus un mit - Bursa din Sibiu.

Opinia Cititorului ( 20 )

 1. Fercala l-a retras pe Stan din pozitia de candidat la CA asa gros si puturos e 'ca...tul' la sibex.

  da de unde stie musiu ancuta ca la anu se desfinteaza depozitaru si se papa banuti?

  BVB e de vina. Trebuie sa ofere 1(unul) euro pe bursa asta de la Sibiu si sa o desfiinteze.

  Bursa asta de la Sibiu este in rahat de mai multi ani, nu are pespective, de vina sunt sifurile ca au participat la un puci cu SIMA si de atunci totul e negru dar toti sunt solidari cu Sima, si uite se distruge un MIT, actionarii vor sa o desfiinteze dar nu ii lasa asf, In curand vor capitalurile proprii vor fi sub jumatate din capitalul social si actionarii vor trebui sa decida daca mai vin cu bani sau lichideaza "bursa". 

  Si BVB trebuie sa-si faca publica pozitia ' de ce nu fuzioneaza cu o bursa in faliment ?' 

  Pentru ca asa vor actionarii BVB - Nu fuziune ci achizitie pe 1 euro . 

  Cred ca Sobolevski ar trebui transferat la Sibiu si sa plateasca BVB pentru "transferul" lui acolo .

  Anunt la mica publicitate"pierdut laptopu lu sima in 2012" gasitorului oferim recompensa ! 

  1. Nu e nevoie de Sobolewski. La SIBEX intermediaza succesul Chis Buliga. La BRK in aceeasi 4 ani capitalurile proprii au scazut cu 35 milioane de la 100. Si ei inca au femeia se servici. Gropari prima baietii.

   Ma gandeam ca asa scapa si BVB de un atacant care da doar goluri la buget .

   Gresit! Basescu e de vina. 

   Cum este posibil să fie 2 membrii CA Sibex? Care este interesul ? Doriți să mutați Sibexul la Cluj?

  vrem nu vrem, de bursa din sibiu s-a auzit de bine doar datorita dlui ancuta....de rau s-a auzit doar din cauza profesorului fugar...alea iacta est!

  la agea bvb din 2006 din poiana se discuta de 7/1 paritate, dar majoritatea brokerilor nu erau de acord....qu'est-que c'est ca?sa castige tepes&hti?asta era brokerimea proletara emergenta

  1. S-a strigat BINGO. Cititi cartonasul. .. E corect.:)))))

   Era un moment bun de făcut fuziunea. De ce nu s-a făcut dacă s-a aprobat?

  O curiozitate: Make este actionar SIBEX? a renuntat si el? 

  1. ...Nu am detinut niciodata actiuni la vreo societate comerciala de pe Planeta Pamint.

  Dle Ancutza,

  Fuziunea este precum o casatorie, trebuie motivata cumva....toata lumea intelege motivatiile ''parintilor'' SIBEX - SIF-urile care au ingropat banii acolo - dar vointa lor nu este suficienta. O fata de maritat trebuie sa aduca cu ea ceva intr-o astfel de casatorie. Are zestre? Pai nu are decat capitalurile actionarilor - cat o mai fi din ele pe acolo - dar acelea nu sunt propriu zis ale ei, iar ''sotul de la BVB'' gafaie de cash. Este frumoasa? Nu prea, are actionari inerti si cativa brokeri care s-au incapatanat sa ramana cu participatii acolo. Are haine? N-are, are o aplicatie de imprumut, care costa cat nu face, e ca si cum si-ar fi inchiriat rochia de mireasa.... Stie fata sa se futures bine? Nu prea stie, daca ne uitam la volumul tranzactiilor si mai ales la CA si Profit. In concluzie, asa cum vi s-a sugerat de cand erati presedinte, soarta ei si cel mai mare bine care se poate face actionarilor este sa o duceti de buna voie la manastire, ca nu o mai marita nici dracu'si sa dati drumul la lichidarea voluntara....Imi pare bine ca va pot spune asta!... 

  1. SIBEX nu mai este piata demult. cit timp se mai pot suge banii cu administratorii angajatii si srviciile externalizate...da-i sa sune ca e bine.

  Fercala isi bate joc de societatile,unde este actioner majoritar si pe care le-a OBLIGAT sa se tranzactionnese pe ATS-ul de la Sibiu.Normal,nu s-a efectuat nicio tranzactie,dar el continua sa introduca pe bursa de la Sibiu,fara vreo perspectiva de ytranzactionare,si alte societati din portofoliul SIF3!!!Oare de ce?!Ghici ghicitoarea mea!Din pacate,organele de CONTROL se fac ca nu vad!Pana cand acest Fercala va fi lasat sa-si faca de cap,pe banii actionarilor?

  Fercala isi bate joc de societatile,unde este actioner majoritar si pe care le-a OBLIGAT sa se tranzactionnese pe ATS-ul de la Sibiu.Normal,nu s-a efectuat nicio tranzactie,dar el continua sa introduca pe bursa de la Sibiu,fara vreo perspectiva de ytranzactionare,si alte societati din portofoliul SIF3!!!Oare de ce?!Ghici ghicitoarea mea!Din pacate,organele de CONTROL se fac ca nu vad!Pana cand acest Fercala va fi lasat sa-si faca de cap,pe banii actionarilor?

  1. păcat că nu s-a realizat în 2006 fuziunea cum zice poz.5 că s-a aprobat în AGA la BVB din Poiana era aproape de 1,7 lei acțiunea de la Sibiu!! De ce nu s-a realizat din cauza lui Țepeș?

   Conducerile SIF-urilor sunt răspunzătoare de jalea pieței de capital românești. Cât mai au din cei 33% pe care i-au avut din economia României ? tot așa au fost cumpărați și de Sima și au distrus nu numai banii Sifurilor da la bursa din Sibiu dar și ale celorlalți acționari care au 83% din Sibiu . Pentru SIF uri nu contează cum merg societățile oamenii lor să fie în 5-6 CA -uri .

   Ai dreptate. Si eu am convingerea ca existenta SIFurilor este egala cu moartea BVB, SIBEX si ce altceva mai inventeaza ASF. Nu va fi piata de capital in Romania cit timp exista SIFuri.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Lansare carte
APA NOVA
e-infra.ro
eximbank.ro
fngcimm.ro
danescu.ro
boromir.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

23 Mai. 2024
Euro (EUR)Euro4.9757
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5889
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.0206
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8369
Gram de aur (XAU)Gram de aur348.3880

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
tophotelconference.ro
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
everythinghr.live
32.aicps.ro
roenergy.eu
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb