Abonament gratuit
Videoconferinţa “Antreprenoriat fără gen”Videoconferinţa “Antreprenoriat fără gen”

ANUNŢ PUBLICPRIVIND SELECŢIA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL COMPANIEI MUNICIPALE STRĂZI, PODURI ŞI PASAJE BUCUREŞTI S.A.

I.A.
Comunicate de presă /

PRIVIND SELECŢIA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL COMPANIEI MUNICIPALE STRĂZI, PODURI ŞI PASAJE BUCUREŞTI S.A.

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011, Primăria Municipiului Bucureşti, în calitate de autoritate publică tutelară, a demarat procesul de selecţie pentru 7 poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Companiei Municipale Străzi, Poduri şi Pasaje Bucureşti S.A.

Informaţiile în legatură cu cerinţele generale minime obligatorii, profilele membrilor, criteriile de evaluare a candidaţilor, bibliografia, conţinutul dosarului de candidatură şi nu numai, se regăsesc pe site-ul companiei www.cmsppb.ro - la rubrica Despre noi - Cariere.

Dosarele de candidatură vor fi depuse în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării anunţului, respectiv de la 16.12.2019, pe suport de hârtie, la Secretariatul Comisiei de selecţie - Direcţia Guvernanţă Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, B-dul. Regina Elisabeta, nr. 47, Bucureşti, etaj 1, birou nr. 118, de luni până vineri între orele 10.00-15.00. Depunerea tuturor documentelor pentru candidatură, solicitate prin prezentul anunţ de selecţie, este obligatorie.

Formularele necesare depunerii dosarelor de candidatură se regăsesc pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti(www.pmb.ro - la rubrica Anunţuri).

Dosarele de candidatură depuse în termenul menţionat vor forma lista lungă, ce are caracter confidenţial şi nu va fi publicată.

Candidaţii respinşi vor fi informaţi în scris.

Candidaţii care, în urma verificărilor, îndeplinesc cerinţele minime, formează lista scurtă şi vor fi contactaţi după etapa de verificare a tuturor dosarelor de candidatură depuse, pentru a depune Declaraţia de intenţie, cu termen de depunere de 15 zile calendaristice de la data înştiinţării.

Declaraţia de intenţie se va întocmi în baza elementelor din Scrisoarea de aşteptări - aprobată prin H.C.G.M.B. nr. 368/2019, document ce poate fi consultat la adresa: http://acteinterne.pmb.ro/legis/acteinterne/acte_int/afisint.php?f=40056 .

Interviul se va organiza după ultima zi de depunere a Declaraţiei de intenţie, pe baza programării stabilite de către comisia de selecţie, în funcţie de numărul candidaţilor, aceştia urmând a fi contactaţi.

SECRETARIAT COMISIE DE SELECŢIE - telefon 021/3055500, int. 1126, persoana de contact:

Camelia Roxana BĂLĂCESCU - Secretar comisie de selecţie

e-mail: camelia.balacescu@pmb.ro

Publicat în data de 16.12.2019

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro
Cabinet de avocatTMPS