186% - gradul de contractare a fondurilor prin POR 2014-2020 înregistrat de ADR Centru

A CONSEMNAT EMILIA OLESCU
Ziarul BURSA #Companii / 26 mai 2023

186% - gradul de contractare a fondurilor prin POR 2014-2020 înregistrat de ADR Centru

Regiunea Centru se află în curs de finalizare a proiectelor finanþate prin Programul Operaþional Regional 2014-2020, anul 2023 fiind ultimul an de implementare. Din cele 2.333 proiecte depuse cu o valoare solicitată de 2,82 miliarde euro, au fost contractate 1.182 de proiecte, cu o valoare solicitată 1,43 miliarde euro, având un grad de contractare de 186% raportat la bugetul de finanþare disponibil, ne-a spus, în cadrul unui interviu, Simion Creþu, directorul general al Agenþiei pentru Dezvoltare Regională (ADR) Centru.

Reporter: Cum a ieşit Regiunea din pandemie si care sunt efectele pe care le are războiul de la graniţă asupra activităţii Agenţiei?

Simion Creţu: Referitor la efectele pandemiei, menţionăm că ADR Centru face parte dintre organizaţiile care s-au adaptat rapid la situaţia declanşată şi, după o perioadă scurtă de acomodare la restricţii, activităţile noastre nu au avut de suferit, ci, în anumite domenii, s-au îmbunătăţit. Pandemia a subliniat imperativitatea digitalizării muncii, aspect care a reprezentat şi trecerea la muncă în mediul electronic sau online, iar telemunca a rămas o opţiune viabilă de atunci. Situaţia declanşată de pandemia COVID 19 a adus schimbări rapide în domeniul muncii, pentru toţi. În cazul nostru tranziţia a fost scurtă, adaptând-ne procedurile de lucru, prin coordonare şi eficientizare, fapt care a redus timpii de inactivitate. În schimb, lipsa interacţiunii directe din acea perioadă a afectat relaţia noastră cu beneficiarii de proiecte, cu cetăţenii şi cu partenerii noştri naţionali sau internaţionali.

La începutul anului 2022 a fost nevoie să schimbăm programarea activităţilor din cauza incertitudinii legate de amploarea războiului din Ucraina. Ambele situaţii au fost total neprevăzute. De menţionat însă, apariţia războiului a dus pandemia în plan secundar. Am oferit şi noi sprijin şi ne-am implicat în situaţia refugiaţilor ucraineni şi ne-am adaptat în scurt timp noului context.

Însă, privind în ansamblu, activitatea Agenţiei a fost desfăşurată fluent, ţinând cont de ţintele şi indicatorii pe care îi aveam programaţi pentru a fi atinşi. Activitatea noastră publică cu beneficiarii, cu solicitanţii de fonduri, cetăţenii, tinerii sau alte organizaţii a continuat în toată această perioadă, în format online sau fizic, şi am încercat să venim în sprijinul cetăţenilor şi a celor ce au nevoie de serviciile noastre pentru a îmbunătăţi nivelul de informare şi de absorbţie a fondurilor europene.

Reporter: Cum se resimte actualul context macroeconomic (inflaţie, criza energetică, dobânzi crescute...) în activitatea Agenţiei?

Simion Creţu: Suntem în aceeaşi situaţie ca orice instituţie sau cetăţean din România şi din Europa. Toate aspectele menţionate - inflaţie, criza energetică, dobânzi - ne afectează activitatea instituţională, atât în ceea ce priveşte cheltuielile de întreţinere, cheltuielile cu personalul şi dorinţa de a crea condiţii de muncă propice, dar şi în ce priveşte activitatea cu beneficiarii de fonduri europene nerambursabile care, la rândul lor, s-au lovit de preţuri şi cheltuieli mult mai mari în derularea proiectelor de investiţii.

Încercăm şi în aceste privinţe să fim proactivi şi constructivi, am încercat să reducem consumul de energie şi la utilităţi, la nivelul Agenţiei. În cazul beneficiarilor am continuat să-i susţinem şi să propunem soluţii, să sprijinim rezolvarea problemelor generate de aceşti factori contextuali. Interesul nostru a fost să avem un ritm bun de implementare şi finalizare a proiectelor contractate.

Reporter: Ce proiecte au fost/estimaţi ca vor fi depuse pentru realizarea de investiţii din bugetul 2021-2027 (în ce domenii şi în ce zone)?

Simion Creţu: Referitor la estimările de finanţare pentru viitoarea perioadă, trebuie să precizăm că acestea s-au concretizat în Programul regional de finanţare "Regiunea Centru 2021-2027". În ultimii doi ani am consultat potenţialii solicitanţi din mediul public şi le-am solicitat fişe de proiecte pe care intenţionează să le depună spre finanţare pe viitorul program. Aceste fişe ne-au ajutat să generăm o imagine a domeniilor de finanţare pe care ei le consideră majore, ca necesităţi de finanţare, precum şi la o estimare a unui buget pentru perioada 2021- 2027. În acel portofoliu de proiecte s-au strâns peste 800 de potenţiale propuneri de proiecte, doar de la nivelul administraţiei publice locale, fişe a căror valoare totală depăşea 5,5 miliarde euro, adică de patru ori mai mult decât bugetul disponibil pentru perioada 2021-2027. La acestea putem adăuga potenţialele cereri de finanţare care nu au fost prevăzute în fişe. Pe lângă necesarul mare şi destinaţiile acestor investiţii erau foarte variate şi diverse. Însă, fişele respective au oferit o imagine a necesarului regional, ca şi domenii de acţiune. Acestea au fost preluate şi adaptate propunerilor şi priorităţilor de finanţare stabilite de Comisia Europeană şi transpuse în versiunile de lucru pentru Programul "Regiunea Centru 2021-2027". Au urmat mai multe runde de negocieri cu Comisia Europeană, pentru a plia cât mai multe nevoi regionale pe priorităţi, pentru a introduce cât mai multe domenii de investiţii. În urma negocierilor, am contractat cu Comisia Europeană un buget de 1,15 miliarde euro fonduri europene, la care se adăugă contribuţia Guvernului României, care se va distribui prin opt priorităţi majore de investiţii, care la rândul lor au 35 de tipuri de acţiuni ce se finanţează, valoarea totală a Programului Regiunea Centru fiind de 1,38 miliarde euro.

Reporter: Ce proiecte se află în derulare în regiune?

Simion Creţu: La momentul actual suntem în curs de finalizare a proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, anul 2023 fiind ultimul an de implementare. Din cele 2.333 proiecte depuse cu o valoare solicitată de 2,82 miliarde euro, s-au contractat 1.182 proiecte, cu o valoare solicitată 1,43 miliarde euro, având un grad de contractare de 186% raportat la bugetul de finanţare disponibil.

186% - gradul de contractare a fondurilor prin POR 2014-2020 înregistrat de ADR Centru

Proiectele contractate pentru perioada 2014-2020 asigură absorbţia de fonduri europene pentru dezvoltarea economico-socială a întregii regiuni. În esenţă, prin aceste proiecte contractate, pe lângă creşterea calităţii vieţii în mediul urban, a condiţiilor de trafic rutier, a calităţii aerului, reducerea cheltuielilor prin eficientizarea termică a clădirilor şi achiziţia de echipamente performante, vom crea sau menţine în activitate peste 30.000 locuri de muncă. Din contractele de finanţare semnate, un număr de 543 proiecte s-au finalizat, cu o valoare solicitată de 265 milioane euro, majoritatea dintre ele fiind cele semnate de beneficiari privaţi din Regiune (mediul de afaceri).

În prezent, prin POR 2014-2020, se mai află în derulare, cu un grad avansat de implementare, 582 de contracte, cu o valoare solicitată de 1,142 milioane euro. Prin aceste contracte semnate vom avea în Regiunea Centru peste 500 km de drumuri judeţene modernizate, la care se adaugă reabilitarea infrastructurii rutiere din municipii şi oraşe, prin 34 de proiecte de mobilitate urbană, inclusiv eco-mobilitate şi transport ecologic. În plus, s-au finalizat sau sunt în curs de finalizare proiectele depuse de municipiile şi oraşele Regiunii Centru pentru eficientizarea energetică a peste 60 de clădiri publice, unităţi administrative, şcoli şi spitale, precum şi anveloparea de blocuri de locuinţe prin care mai mult de 5.000 de apartamente sunt izolate. De asemenea, s-au creat noi zone verzi, spaţii de agrement, terenuri de sport sau parcuri prin 22 de proiecte, care au transformat tot atâtea terenuri degradate şi neutilizate.

Prin axa dedicată mobilităţii urbane durabile, finantăm proiectele prin care se achiziţionează autobuze electrice cu staţii de încărcare lentă şi rapidă, staţii de încărcare pentru vehicule private (unde încă nu avem multe solicitări), troleibuze şi sisteme de management al traficului. Prin actualul program de finanţare, în Regiunea Centru avem şi proiecte în 28 de oraşe mici şi mijlocii unde se regenerează şi modernizează reţeaua rutieră şi se reabiliează clădirile în care se desfăşoară activităţi educative, culturale şi recreative. Mai sunt cinci staţiuni turistice din Regiune unde se reabilitează infrastructura publică, în timp ce în zeci de localităţi s-au restaurat 32 de obiective de patrimoniu cultural, biserici fortificate, muzee şi cetăţi. În domeniul social, fondurile Regio sunt atrase prin investiţii în 32 de unităţi medicale de ambulatorii, Unităţi de Primiri Urgenţe din spitale, precum şi unităţi ISU, care sunt modernizate, reabilitate şi dotate. Un număr de 119 proiecte au asigurat fondurile necesare pentru construcţia, modernizarea, extinderea şi echiparea infrastructurii de educaţie pentru 11 grădiniţe, 92 şcoli gimnaziale, 17 licee şi 5 universităţi. Nu în ultimul rând, s-au dezvoltat structurile sociale specializate din 25 unităţi de asistenţă socială, centre comunitare sau locuinţe sociale care au fost modernizate, construite, extinse şi dotate.

Pentru firmele private am avut peste 600 de contracte de finanţare cu o valoare totală de aproape 300 milioane euro, prin care s-au creat cel puţin 5.000 noi locuri de muncă. Este vorba de proiecte inovative în diverse domenii, de crearea a 7 incubatoare de afaceri, de sprijinirea a 472 microîntreprinderi şi de susţinerea extinderii şi dezvoltării afacerilor pentru mai mult de 144 de firme mici şi mijlocii. Practic, toate proiectele de investiţii publice sunt menite să atragă investiţii şi în domeniul privat, iar în Regiunea Centru acest lucru este foarte dinamic.

Reporter: Cât de mult se axează acestea pe segmentul smart?

Simion Creţu: Din punctul de vedere al procesului de dezvoltare regională, "Smart" reprezintă un proces de dezvoltare conceptuală, pe baza Strategiilor de Specializare Inteligentă. Regiunea Centru are propria Strategie de Specializare Inteligentă pe care o îmbunătăţim continuu. Şi în baza acestui document, publicat pe paginile noastre de Internet, sunt prevăzute linii de finanţare în cadrul Programului "Regiunea Centru" 2021-2027, iar proiectele vor include o cât mai mare componentă de inovare, atât pentru mediul public, cât şi pentru dezvoltarea firmelor din Regiune.

Atât autorităţile publice locale, cât şi mediul privat utilizează tehnologii inteligente integrate în procesele de dezvoltare. De aceea, putem afirma că toate proiectele au o componentă "smart", deoarece prin proiectele finanţate de Comisia Europeană se solicită investiţii în soluţii tehnologice de ultimă oră, se implementează proceduri de producţie sau de modernizare cu echipamente de ultimă generaţie, prin care se urmăreşte îmbunătăţirea rezultatelor atinse în fiecare proces în parte. În esenţă, conceptul de "smart", presupune un proces continuu de dezvoltare, retehnologizare, adaptare la noutăţile tehnologice ce afectează mai puţin mediul, ce vizează confortul angajatului şi cetăţeanului, ce maximizează calităţile unui serviciu şi care se desfăşoară pentru cetăţean şi împreună cu acesta. Realitatea ne arată că administraţiile au experienţă redusă în implementarea soluţiilor din domeniul smart-city. Deşi la nivel local există încă un nivel relativ scăzut de dezvoltare a serviciilor publice digitale, atât recentele evenimente, cât şi nevoile societăţii au impus creşterea eficienţei administraţiei şi au generat investiţii în domeniul digitalizării.

Creşterea intensităţii digitale, adoptarea tehnologiilor digitale pentru a îmbunătăţi procesele interne ale companiei, dezvoltarea soluţiilor ce includ inteligenţe artificiale, dezvoltarea comunicării digitale cu furnizorii/clienţii şi susţinerea digitalizării serviciilor publice, inclusiv sprijin pentru intervenţii de tip smart-city, reprezintă în acelaşi timp şi un obiectiv de finanţare prin programul Regiunea Centru 2021-2027.

Reporter: Ce sumă este alocată din bugetul 2020-2027 regiunii pe care o reprezentaţi?

Simion Creţu: Ţinând cont de priorităţile Comisiei Europene (CE) pentru perioada 2021-2027, la nivel naţional a fost conceput un sistem mai modern de atragere a fondurilor europene nerambursabile. Este vorba despre o nouă abordare a politicii de coeziune, principala politică de investiţii a Uniunii Europene. Astfel, rolul ADR-urilor se va schimba şi se vor aduce fondurile europene mult mai aproape de beneficiarii lor finali, cetăţenii. În colaborare cu ADR-urile, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) va asigura procesul de tranziţie de la perioada de programare financiară 2014-2020 către viitoarea perioadă de programare 2021-2027, precum şi continuitatea corespunzătoare a finanţărilor din bugetul Uniunii Europene.

186% - gradul de contractare a fondurilor prin POR 2014-2020 înregistrat de ADR Centru

Acordul de parteneriat între România şi Comisia Europeană pentru perioada 2021-207 a fost aprobat prin Decizia CE nr. 5132/25.07.2022 şi a fost semnat la Alba Iulia, în cadrul uni eveniment internaţional la care echipa ADR Centru a fost implicată şi a depus toate diligenţele pentru o organizare ireproşabilă. Acesta acoperă toate cele cinci obiective de politică ale CE, alocarea României fiind de 44,74 miliarde euro, din care 31,15 miliarde euro este contribuţia UE din FEDR, FSE+, FC, FTJ, FEPAM.

Prin acele opt programe regionale (care reprezintă trecerea de la sistemul centralizat - Programul Operaţional Regional - unde Autoritate de Management era MDLPA - către ADR-urile din România) se realizează şi un proces de descentralizare, fiindcă vorbim de opt programe elaborate la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare din ţară, coordonate de cele opt Agenţii pentru Dezvoltare Regională din România ca Autorităţi de Management.

Bugetul alocat pentru Programul regional Regiunea Centru 2021-2027 este de 1,38 miliarde euro, din care 1,15 miliarde euro sunt alocaţi din FEDR. Viziunea POR 2021-2027 prevede ca Regiunea Centru să devină o regiune mai curată, atractivă pentru locuitorii săi şi turişti, cu o economie competitivă bazată pe cunoaştere şi inovare în care grija pentru mediu şi utilizarea raţională şi durabilă a resurselor să fie scopul fiecărui cetăţean.

Acesta cuprinde intervenţii pe toate cele cinci obiective de politică ale UE şi este format din 7 axe prioritare:

-regiune competitivă prin inovare, digitalizare şi întreprinderi dinamice;

-regiune digitală;

-regiune cu comunităţi prietenoase cu mediul;

-regiune accesibilă;

-regiune educată;

-regiune atractivă;

-asistenţă tehnică.

Pe de altă parte, ADR Centru estre Autoritate de Management a Programului "Regiunea Centru 2021-2027", iar acum suntem în plin proces de elaborare a ghidurilor de accesare a fondurilor europene. După elaborarea ghidurilor, ce conţin activităţile ce se finanţează, criteriile de eligibilitate şi paşi necesari pentru depunerea, evaluarea şi contractarea proiectelor, acestea sunt puse în consultare publică. Acum avem patru astfel de ghiduri în consultare, iar până la sfârşitul primului semestru vor fi deja lansate 15 ghiduri de finanţare. Doar după această consultare publică se vor putea depune noi cereri de finanţare.

Lansarea Ghidurilor finale şi a apelurilor de finanţare depind însă de lansarea platformei electronice MySmis, coordonată de către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, care preconizează că platforma va fi funcţională pentru depunere cereri în perioada mai-iunie 2023. Dacă toate etapele se vor derula conform programării, atunci vom avea în derulare şi acele proiecte ce se vor depune pe liniile unde există în prezent ghiduri aflate în consultare.

Reporter: Care este gradul de absorbţie, la nivel regional, a fondurilor alocate din bugetul precedent?

Simion Creţu: Valoarea bugetului transmis spre decontare şi care e în lucru la OI-ADR Centru, până la 01.02.2023, este de 578 milioane euro, ceea ce reprezintă 75,5% din alocarea regională.

Reporter: Care este valoarea fondurilor UE atrase în 2022?

Simion Creţu: Exclusiv pe parcursul anului 2022, prin proiectele contractate în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 au fost absorbite circa 200 milioane euro în Regiunea Centru prin lucrările şi investiţiile derulate.

Reporter: Care este problematica sectorului?

Simion Creţu: O să răspundem acestei întrebări prin prisma actualului program de finanţare pe care-l avem în implementare şi care reflectă problemele pe care le întâmpinăm.

Pe parcursul perioadei de implementare a proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, principalele probleme identificate la proiectele depuse spre finanţare au fost:

- Întârzieri în derularea procedurilor de achiziţii şi încheierea contractelor,

- Modificări ale proiectelor tehnice datorate neconcordanţelor cu realitatea din teren,

- Întârzieri în execuţie datorate neînţelegerilor dintre firma de construcţii şi proiectant respectiv beneficiar.

- Modificări legislative care implică modificarea contractelor de achiziţie si implicit întârzieri în implementare (OUG 114/2018 - majorarea salariului minim în construcţii),

- Creşterea substanţială a preturilor materialelor de construcţie,

- Capacitatea administrativă redusă în cazul unor beneficiari publici, respectiv un număr mare de proiecte semnate spre finanţare raportat la numărul personalului disponibil şi implicat în cadrul organizaţiei pentru implementarea tuturor proiectelor.

Din punctul de vedere al implementării proiectelor cu finanţare Regio 2014-2020, pe lângă întârzierea lansării şi contractării proiectelor, precum şi din cauza unor lacune legislative, aspecte menţionate anterior şi care nu ţin de activitatea ADR Centru, contează şi tipul de beneficiar ce accesează finanţarea. Dintre toate categoriile de beneficiari cu care lucrăm, cei care au proiecte complexe şi bugetul cel mai mare contractat din program, respectiv peste 85% din fondurile programului, sunt Autorităţile Publice Locale. Aici apar proceduri complexe de achiziţii publice de organizat şi criterii specifice de respectat, aspecte complexe privind proprietatea obiectivelor unde se realizează investiţiile. Iar implementarea acestor proiecte durează ani de zile. Cealaltă categorie de beneficiari, respectiv mediul privat de afaceri şi proiectele lor se mişcă foarte repede. Astfel, mare parte dintre ele sunt finalizate sau, în urma relansării unor linii de finanţare, o parte sunt în curs de implementare.

Reporter: Care credeţi că ar fi soluţiile pentru rezolvarea acestora?

Simion Creţu: Pe parcursul implementării Programului Operaţional Regional 2014-2020, ADR Centru a propus şi implementat mai multe măsuri pentru fluidizarea programului. Au existat unele întârzieri în ceea ce priveşte graficul de lucrări ce trebuie executat de către constructori, însă beneficiarii au recuperat o mare parte din decalaje în urma discuţiilor tripartite: ADR Centru - beneficiar - constructor. După caz, fie s-au recuperat întârzierile semnalate, fie s-a prelungit perioada de implementare şi implicit durata de execuţie a lucrărilor. A fost posibilă şi prelungirea perioadei contractelor de finanţare cel târziu până la sfârşitul acestui an. ADR Centru a coordonat toate reuniunile de lucru cu beneficiarii de finanţare şi constructori, pentru fluidizarea a cât mai multor blocaje.

În ceea ce priveşte licitaţiile, datorită modificărilor legislative aduse, în domeniul achiziţiilor publice, s-a încercat soluţionarea problemelor prin accelerarea procedurii de atribuire. Din păcate, există încă blocaje şi disfuncţionalităţi, semnalate de partenerii noştri şi de către autorităţile contractante care derulează procedurile de achiziţii. În principal, aceste blocaje apar datorită faptului că, la nivel naţional, nicio autoritate nu răspunde în mod unitar şi predictibil la întrebările operatorilor sau ale autorităţilor contractante, apărând astfel interpretări aleatorii ale legii, iar răspunsurile nu au caracter obligatoriu pentru toate părţile implicate în procesul de achiziţii, nici pentru autorităţile cu rol de control. Încă există cazuri de nerespectare a termenelor limită de răspuns pentru verificarea documentaţiilor de atribuire şi s-au adâncit neconcordanţele în procedurile de achiziţie directă, existând inclusiv diferenţe între cerinţele legale şi facilităţile efective oferite de sistemul electronic SICAP. Astfel, modul cum se derulează proiectele, bazat pe procedurile de achiziţii publice, are în continuare de suferit.

Stabilitatea legislativă, mai ales pe piaţa muncii şi în materie fiscală, ar genera, de asemenea, o mai bună predictibilitate a cheltuielilor şi asta ar reduce impedimentele referitoare la fluctuaţiile de costuri prevăzute în proiecte, corelat cu gradul de aplicare al acestora la un an-doi diferenţă, când începe implementarea unui contract, după derularea procedurilor de achiziţii publice.

Legislaţia din domeniu e mai bună, mai aplicată, dar vor mai fi necesare adaptări sau îmbunătăţiri, pe parcursul timpului. Însă, credem că focalizarea şi accentul în acest domeniu trebuie să fie îndreptate mai mult pe anticiparea unor probleme, cu soluţii clare pentru implementare, simplificarea procedurilor şi a criteriilor de eligibilitate pentru depunerea proiectelor şi pentru implementarea lor. Cum partea de Autoritate de Management ne revine nouă în 2012-2027, pentru noul Program "Regiunea Centru" deja lucrăm la partea de simplificare a documentaţiei. Ţinem legătura constant cu Ministerul Finanţelor, Ministerul Fondurilor Europene şi a Investiţiilor şi Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Administraţiei, dar legislaţia este un domeniu ce aparţine de instituţiile naţionale. Partea de resurse umane şi proiecte aplicate la nevoile cetăţenilor aparţine beneficiarilor, iar modificările externe sau interne ce se răsfrâng asupra activităţii tuturor şi asupra proiectelor, se vor aborda când şi dacă este cazul, fiind independente de ceea ce facem. Sigur pentru acest nou program ne bazăm şi pe sprijinul Uniunii Europene în aplicarea unor soluţii eficiente.

Însă după cum am menţionat înainte, suntem în ultimul an de implementare a proiectelor de finanţare, care trebuie să se încheie la 31 decembrie 2023.

Pentru a fi siguri de finalizarea proiectelor contractate, respectiv pentru a atinge un grad de absorbţie maxim, am clarificat aspectele privind creşterile de preţuri pentru energie şi în baza prevederilor OUG 15/2021, respectiv a Ordinelor Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei nr. 1336/21.09.2021 şi nr. 2050/30.12.2021 pentru aprobarea Metodologiei privind ajustarea preţurilor aferente materialelor de construcţii pentru contractele de achiziţie publică. De asemenea, s-au emis instrucţiuni privind depunerea dosarelor de achiziţie, a respectării calendarului de activităţi, a graficelor de rambursare din cadrul contractului de finanţare. O altă solicitare pe care am înaintat-o beneficiarilor a fost necesitatea sesizării, din timp, a problemelor deosebite întâlnite in implementare în vederea identificării în timp util a unor soluţii viabile şi, de asemenea, să utilizeze mecanismul de prefinanţare în cadrul contractelor POR.

Toate acţiunile întreprinse ne fac să sperăm că ne vom apropia cât mai multe de gradul maxim al absorbţiei fondurilor europene, cu siguranţă mai mare decât valoarea de aproximativ 83% din perioada precedentă.

Reporter: Mulţumesc!

(Interviu preluat din Revista BURSA Construcţiilor)

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda carte
APA NOVA
e-infra.ro
eximbank.ro
fngcimm.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

14 Iun. 2024
Euro (EUR)Euro4.9771
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6576
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.2114
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.9174
Gram de aur (XAU)Gram de aur347.5083

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
roenergy.eu
rommedica.ro
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb